Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

Najnovšia diskusia
» Germáni a Slovania. Kto sme? Kto boli oni?
Today at 9:12 am pre Svetomír

» Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe
Today at 8:55 am pre Svetomír

» Avari a vznik 1. kniežatstva Slovenov v Panonii
Št apríl 19, 2018 6:56 am pre walibuk

» Svätopluk – vzostup a pád ríše.
St apríl 18, 2018 3:35 pm pre Anonymný

» Veľkomoravské záhady Milan Ferko
Po apríl 16, 2018 8:09 pm pre walibuk

» Trenčín - nevýslovná pevnosť Považia
So apríl 14, 2018 9:02 pm pre walibuk

» Sloveni, Slovenky, Slovensko, Slovenija, slovenčina
St apríl 11, 2018 1:32 pm pre igor1235

» Pôvod Slovanov
Po apríl 09, 2018 11:33 am pre igor1235

» História a politika
Pi apríl 06, 2018 1:58 am pre Vlado

» PRAVIDLA MODERÁCIE A DISKUSIE
Pi marec 16, 2018 1:13 pm pre Amin

» Velká Morava v súvislostiach podla prameňov
Po marec 12, 2018 4:07 pm pre igor1235

» Rimania na Slovensku III diel
Po marec 12, 2018 5:34 am pre Svetomír


Sťažnosť na našich historikov pánovi Sasinkovi

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Sťažnosť na našich historikov pánovi Sasinkovi

Odoslať pre Svetomír za St február 14, 2018 2:30 pm


František Víťazoslav Sasinek (* 11. december 1830, Skalica  –  † 17. november 1914, Graz) bol najplodnejší slovenský historik druhej polovice 19. storočia, publicista, katolícky kňaz. Pseudonym: Franko Chvojnický, Pater Victor, Sirotin V., Skalnický, Slovákovič. Je považovaný za najlepšieho slovenského historika v Uhorsku. Myslím, že právom.Dôstojný pán Sasinek,

    Z Národnej knižnice Matice slovenskej som si požičal všetky vaše knihy a knižočky (ktoré sa predávali za 0,20 halierov.). Najviac som vám, dôstojný pán, vďačný, za „Dejiny drievnych národov Uhorska“, kde ste zosumarizovali všetko, čo sa dalo, aby ste nám zanechali jeden úžasný odkaz za ktorý vám veľmi srdečne ďakujem. To v prvom rade. Čítajúc vašu knihu som mnoho krát vstal nadšením, že som sa dozvedel niečo, o čom naša historiografia ani netuší, nepertraktuje. Ak to tak vôbec môžem napísať, pán Sasinek, našiel som vo vás priateľa, s ktorého názormi, či zisteniami rezonuje môj pohľad na históriu Slovenov. Vaša práca je na dobu, v akej ste ju písal na vynikajúcej úrovni. Som presvedčený, že keby ste žil v dnešnom svete, vaše zistenia by boli ešte širšie a naša minulosť jasnejšia. Pán Sasinek okrem túžby sa vám za to poďakovať ma k tomuto listu motivuje aj túžba posťažovať sa vám.

    Dôstojný pán, knihy, ktoré mi boli do univerzitnej knižnice doručené, došli z Národnej knižnice ešte nie celkom finalizované. Strany totiž neboli celkom rozrezané a teda v knihách sa nedalo listovať. Po r. 1862, kedy vyšla tá najdôležitejšia, ich nikto predo mnou nečítal. Je pravdepodobné, že v Martine majú viacero výtlačkov, ale tie, ktoré došli mne, neboli ešte listované. Toto je druhý dôvod, prečo vám, pán Sasinek, píšem. Naša verejnosť, ale hlavne odborná ani netuší, čo všetko ste vybádal, ako ste vyšliapal chodník poznania pre budúce generácie a asi ako jediný som smutný z toho, že po vašom chodníku sa nikto nepohol, aby pokračoval vo vašom diele. Ba stala sa a neustále sa deje hrozná vec, na ktorú sa musím ako amatér dívať, že naši študenti počúvajú a učia sa výklad dejín, ktorý nemôže byť pravdivý pre svoju nelogickosť a nedostatok poznania. Vy z vášho nebíčka to ale sledujete tiež a musíte byť z toho ešte smutnejší, ako som ja. Profesori píšu skriptá podľa falošných výkladoch dejín, študenti to musia memorovať, aby získali osvedčenie o vzdelaní a potom tí horlivejší z nich píšu ešte „dokonalejšie“ skriptá, ktoré ešte viac deformujú vedomie o našej minulosti. Vaše knihy nečítané sa skladujú a študenti sa učia cudzie deformované myšlienky. Len aby sa udržala teória o sťahovaní sa národov, aby sme nemohli mať pocit, že táto zem nám patrila možno od ústupu posledného zaľadnenia.

    Vy ako celoživotný farár, verný rímskokatolíckej cirkvi ste mal v sebe viac objektivity, ako majú dnešný historici, ktorí považujú dielo za vedecké len vtedy, ako v ňom sú odvolávky a citácie z predošlých diel iných, najlepšie zahraničných autorov, prípadne z prameňov, ale vykladaných tak, že sa vyberajú niektoré časti a iné sa zamlčujú, alebo sú pokladané za zlé, nevhodné len preto, lebo nepasujú do doktríny, podľa ktorej sa vykladá naša dávna história. Aj vaše práce sú dnes zavrhnuté, nepovšimnuté, pretože ste spochybnil tzv. sťahovanie národov, sťahovanie sa Slovanov ako etnika do strednej Európy v 5. – 6. storočí. Dnešný historik sa bojí niečo oficiálne sám od seba napísať, čo by mohlo byť v rozpore s doktrínou sťahovania národov, pretože by sa vlastne spreneveril svojmu vzdelaniu a ako historik by na verejnosti, najmä odbornej skončil. Vy ste pred 150 rokmi prišiel na to, že národy sa nikdy nesťahovali spôsobom, akým sa to podáva študentom a verejnosti aj dnes. Ak niekde boli napr. Avari, či Rusi, neznamená to, že tam nebolo domáce, autochtónne obyvateľstvo, ktoré na dané územie prišlo pred mnoho tisíc rokmi postupným presúvaním sa po stovky rokov. Samozrejme, vo všetkom sú výnimky a aj dnes sa dejú rôzne presuny menších skupín, ale nikdy neodišiel odnikiaľ každý, vždy bola zachovaná nejaká kontinuita, niekto zachoval rod. Aj za cenu, že splynul z iným národom. Ostatne práve toto dokazuje DNA. Je nepredstaviteľné, aby roľník majúci svoj statok, dom, hospodárstvo, les, pasienky, pole si jedného dňa povedal, že odchádza stovky kilometrov neznámo kam. Toto je jasné vám a niekoľkým ľuďom, ktorí nemajú problém logicky myslieť. Samozrejme, to, že vojská a to aj o obrovských počtoch prechádzali svetom aj na naozaj veľké vzdialenosti,  poznáme z dejín všetkých národov.

     Druhá vec, ktorá sťažuje pochopenie našich dejín a ľudských  dejín vôbec je nutnosť vnímať rozličné názvy kmeňov, národov, spoločenstiev z rôznych prameňov, ktoré ich rôzne pomenovávali tak, aby sme správne identifikovali ich príslušnosť k tomu – ktorému etniku. Prvý, ktorý zle určil práve našu identitu bol Strabón a po ňom Ptolemaios, ktorý prevzal od neho pomenovanie skoro celej Európy ako Germánia. Jeho omyl bol podporovaný najmä franskými (nemecko francúzskymi) vedcami, aby bol takto obhájený nárok na našu zem zo strany Nemcov, v minulosti okupantov. Alebo títo dvaja mysleli Germánov Slovanov a iní si toto pomenovanie privlastnili, čím vymazali našu prítomnosť v skoro celej Európe. Je smutné, že mená kmeňov, ako Kvádi, Markomani, Vandali, Vendi, Suébi a pod. sú kladené medzi germánske, nedajbože nemecké rody, kmene, čím sa naša, aj slávna minulosť, stratila. Smutné je, že ani dokazovanie tohto omylu pomocou DNA nie je účinné, pretože sa naši vedci sami tejto identifikácie bránia. Samozrejme po svojom – vedecky. Alebo DNA ignorujú, pretože tušia, že by tento fenomén totálne zmenil ich vnímanie dejín. Naozaj je tu obrovská snaha zotrvať na omyle. Napr. už len z toho dôvodu, že by všetka literatúra vyprodukovaná za posledných 200 – 250 rokov vyšla nazmar. Len si dobre pozrime pomerne pedantne napísané rímske dejiny a skúsme tam nájsť zmienku o sťahovaní národov. Neexistuje. Existujú len zmienky o prechodoch bojových družín a až následných postupných pomalých presunoch žien, detí. Kompletné presuny národov sa diali u kočovných pastierov, akými boli aj niektorí Slovania. Ale nie stovky kilometrov, ale po najbližšiu dobrú pašu.

    Históriu píšu víťazi. Lenže aj Slovania boli víťazmi. Preto je tu čas konečne pozdvihnúť hlavu a začať písať našu skutočnú históriu a spochybňovať históriu, ktorá sa nám podsúva. Tak, ako si rôzne národy, napr. Nemci, Maďari, ale i Češi vytvárajú svoju vlastnú a nezávislú históriu nie vždy založenú na hodnoverných zdrojoch. Píšu a učia si ju ako potrebujú, ako sa im hodí. Len my patríme k národom, ktorí svoju históriu píšu podľa práve tých deformovaných histórií okolo nás a práve preto pre nás ostáva len malý priestor na sebaurčenie, na konštatáciu, že národ Slovenský má nie menej bohatú históriu, ako ktorýkoľvek z okolitých národov.
    Vážený pán Sasinek, je doslova tragédiou národa spod Tatier, že nečíta vaše zistenia. Ak by ten národ zobral najmä tú konkrétnu knihu konečne do ruky, dozvedel by sa veci, ktoré by mu dosť otvorili oči. Len si dovolím dať sem niekoľko zistení ako príklad.  

1. Bolo Horvátsko – to boli tí, čo žili v horách slovenských, potom Uhorsko, čiže krajina u hôr, rozumej tzv. Bihorsko (dnešné Rumunsko), potom Zahorsko, čiže dnešná Transylvánia, = Sedmohradsko, maďarsky Erdélyi. Horváti sa ešte podľa vašich zistení delili na Čiernych a Bielych. Považania a okolie Nitry (Biele karpaty) boli Biely Horváti, na východ boli lesy čiernejšie (Ihličňany, pozn. autora) boli Čierni Horváti.   Tu dodám, že je treba si všímať rozšírenosť slovenských priezvisk. Najrozšírenejší je Horvát, Horváth. Potom je Kováč, Kovács, teda Rimanmi skomolený Kováč na Kvád, Quadorum. Samozrejme potom meno Tóth...nasledujú mená od povolaní, mená od výrobcov lukov (Lukáč), Molnár = matrikármi spotvorený Mlynár...všimnime si napr aj Bernát, Bernáth a Berec – mená od výbercov daní...  

2. Slovania boli kresťania už v dobe apoštolov – potvrdzuje sa nám to pri existencii Rimanov, ktorí boli aj kresťanmi - na Slovensku už na prelome letopočtu, celkom určite najneskôr r. 68, z čoho máme pohrebnú dosku v dedine Boldog.

3. Geti, Getes, grécky - roľníci boli Slovania, inak volaní Sporoi, čiže rozsievači. Obyvatelia dnešného Rumunska, po ktorých zostalo min 500 slovenských názvov ako napr Husia, Kozia, Krásna, Lipová, Rodná, Brusnica atd.

4. Biskup Ulfila (311 – 383), Wulfila = Vlk, nebol Gót, ale Get, čiže Slovan ovládajúci aj Gótčinu a preložil bibliu – ariánsku – aj do slovanského jazyka. Sloveni, aj to len niektorí, prešli postupne na katolicizmus až po r. 527 za Longobardov. Tí, ktorí zotrvali v ariánstve sa nazývali čierni mnísi. Pikantné je, že aj neskorších Benediktínov nazývali čierny mnísi.

5. Longobardi samozrejme neboli žiadni Germáni, ale Slovania, ktorí boli pravdepodobne pomenovaní podľa dlhých sekier bradatíc = halapartní. Long bard. Pamiatka na nich ja mesto Bardejov, ktoré má v erbe skrížené halapartne.

6. Ďakujem za veľmi podrobné vymenúvanie slovanských bohov a bôžikov, ktorých bolo cca 50.  Podľa zoznamu som si vydedukoval, že Dákovia nebol národ, ale len vojaci boha vojny Dakara. Tuším, skomoleného boha Draka. Boli to Geti, čiže Slovania. Jeden z vládcov sa volal Olor, čiže Orol a ja poznám pevnosť Orlia neďaleko Hatsegu v kraji Hunedoara...keby ste toto vedel, ujo Sasinek..Zrúcaniny hradu Orlia sú nad dedinou Santa Maria Orlea, odkiaľ pochádza britská kráľovká rodina a rodina Kennedyovcov. Orol bol totiž knezom, čo Maďari spotovorili na kende a kendeho syn bol Kendefi...fiu = syn - v Írsku z toho urobili Kennedy..A keby ste domyslel, že Burebista, v inom podaní podľa vás Boiebista mohol byť  vlastne Bojemistr. Nebolo to meno, ale titul, hodnosť. Rovnako, ako Rimania mali cisára a magistra militum...Hlavne, že sa nám podsúva nezmysel, že Gepidi boli Germáni. Mená Orlia, Orol, Boiemistr to úplne vyvracajú.

7. Norikum je v podstate Rimanmi deformované Horikum. Zaujímavé zistenie, prečo nie. Krajina v a pod Alpami, dnešné Rakúsko.

8. Ovidius, ktorý žil vo vyhnanstve v Sarmatii napísal, že reč Sarmatov a Getov sú len nárečia tej istej reči.

9. Existuje tzv. rímska hrádza = val, ktorý začína pri Apatine (Srbsko), prechádza cez Temerín (Temešvár - srbský) a pokačuje k Becse...dodám len, že aj na Slovensku máme Temerín, Temešský hrad. Volá sa Tematín. Aj na Slovensku máme záhadný spečený val „obrov“ s dĺžkou cca 60 km.

10. Píšete: „V zbrojnici Tetelockej videl na vlastné oči „loďorypáky“, kotvy a iné lodné súčasti, kde Rimania mali výrobňu lodí a mali aj postavený most cez Tisu, ktorá mala dve ústia do Dunaja“.

11. Mnohí Slovania sú odvodení od Vánov, napr. Vandali, ktorí išli do dáli. Tí ostatní ostali doma. Nemci ich volali Vendi.

12. Veľmi vás, p. Sasinek obdivujem, že ste vypátral rodokmeň Mojmírovcov (po  meči) a najmä, že ste zistil, že pôvodne Veľká Morava bola ovládaná z terajšieho Velehradu = Belehradu v Srbsku. Len potom kvôli Avarom toto sídlo preniesol Marót do Velehradu severnejšie nad Dunaj. Odtiaľ potom boli vyhnaní aj žiaci, diakoni a subdiakoni spolu s učiteľmi Angelárom, Savom, Gorazdom, Naumom, Klimentom do Bulharska. Síce ste napísal „bolo to niekde v Báčke“, ale my vieme, že to bolo celkom iste vo Velehrade, teda po maďarsky Nagy várade, kde som osobne našiel aj budovu, v ktorej pôvodne bolo tzv cirkevné učilište, ktoré Metod prevzal po ariánoch. Arcibiskupstvo podľa cirkevného práva muselo mať sídlo v sídle panovníka. Toto mesto sa dne volá Oradea – Ó ako starý, radea ako hrad. Za toto som vám, pán Sasinek najvďačnejší a rád by som vás na toto miesto osobne pozval. Nuž, niekedy sa stretneme tam niekde, kde vám to porozprávam. Ak mi, samozrejme, dovolíte.

13. Nikto netuší, že Koceľ dostal majetky po svojej matke, na ktorých mal dovolené sa usadiť jeho otec. Pri Balatone. Už vôbec sa na Slovensku, ani inde netuší, že Koceľ mal syna Braclava, teda Bratislava, ktorý bojoval ako spojenec Svätopluka pričom spolu vyrvali Frankom Pannoniu až na Dudlebiu, teda zem českú, ktorá mala centrum v Tate, pretože ich kráľ sa volal Tata (táta) a jeho syn bol Vacslav, teda Václav, ostal po ňom Vác. Aj s dĺžňom. Dudlebi boli od Avarov najviac utlačovaní. Títo Dudlebi dnes žijú v Južných Čechách. A vedia o tom. Neviem, či po tomto zistení sa bude ešte niekto snažiť čitateľa presvedčiť, že nové meno Bratislava dostala od niečoho, niekoho iného. Pressburg bol vybojovaný od Nemcov v rámci týchto bojov o Pannoniu. A to od Sávy, Drávy až po Enžu. Ak teda Pressburg, tak aj Devín je spochybnený v čase VM. Už je treba len overiť, či náhodou aj hrad v Bratislave nepostavil náhodou neskôr práve Braclav, Bratislav. Hoci tu treba dôrazne poznamenať, že na konci 19. storočia mali v Prešporku prevahu Nemci. "Kraxelhuberi" tvorili 59,9% obyvateľov, v roku 1910 sa k nim hlásilo 41,9%, k Maďarom 40,5% obyvateľov. poznamenáva K. Medvecký v práci Slovenský prevrat. Takže Pressburg dlho nevedel, že bude (znovu?) Bratislavou .Tam sa totiž stalo za husitov, že miestne obyvateľstvo sa Jiskrovcom hrdinsky vzpieralo, preto Bratislavu so širokým okolím jednoducho vyhubil a nasťahovali sa tam Chorváti, Horváti a hlavne Češi, ktorí nám teraz zdôrazňujú svoj čisto bratislavský pôvod. Názov Bratislava sa oficiálne prijal až 27.3. 1919. Preto sa nemusíme škriepiť o to, či je to od Preslava, alebo od Braclava = Bratislava. Tento názov je jeden z najmladších názvov obcí v našej republike. Ale nie je možné vylúčiť, že Bratislav nemá niečo spoločné s Bratislavou, rovnako, akože Veszprém bol pomenovaný podľa Otta Besprema (Otto bez nároku, bez práv na majetku), ktorý dostal od Štefana kráľa tamojší vtedajší hrad sv. Michala s pôvodne gréckokatolíckym kostolom sv. Michala, dnešnou katedrálou s rovnakým patroníciom.

14. Pán Sasinek pozná štyri skupiny Slovenov: Uhorskí, to sú tí z dnešného Rumunska – Oradea a pod, potom Pannonských, tí sú pomaďarčení úplne, dnešní vraj Maďari, tak Nitrianskych, ovšem až po rieku Moravu a nakoniec Bulharských, ktorí cez slovanské vyznanie viery poslovančili aj Bulharov = Avarov.

15. V Budči už za kniežaťa Kroka (Krakov, Krakovany) (otec českej Libuše) bola založená škola písma a sv. náuky. Slovania písali oddávna najmä gréckymi písmami bez pravopisu svoju reč – viď náhrobné kamene spred 200 rokov v Apahide (pri Kluži). Písomnosti na brezovej kôre, koži aj papieri boli nenávratne stratené dejinami.

16. R. 670 uzavreli Horváti (Sloveni) písomnú zmluvu s pápežom Janom IV. o príjmaní RKC. Samozrejme, že toto sa vtedy len začalo, ariánstvo sa ešte udržiavalo ako kruhy na vode ešte veľmi dlho mimo centier moci.

17. Nikto dnes nemá šajnu o tom, že v Nitrave a Trnave sme mali biskupstvá dávno pred r. 500, pravdepodobne ariánske, pretože ste preukázal, že sme sa ako Horňáci, teda Horváti, vzdali ariánstva až po r. 527. A to len niektorí. Okrem toho menujete ďalšie tri mestá, Jehlavu, Kouřim a Vyšehrad, kde boli tiež v tej dobe biskupstvá taktiež ako naše podliehajúce pod arcibiskupstvo Lorch. (Pritom, keď si pozrieme na wikipédiu, Lorch bol vraj založený r. 764. Takže ani Nemci sa nechcú rozpamätať na to, komu slúžil najprv tento kláštor, toto arcibiskupstvo ) Neuveriteľné. Pritom som preukázateľne dokázal v posledné dni, že kresťanstvo sem prišlo najskôr r. 68, najneskôr r. 172 cez rímskych vojakov, kedy už kvôli morovému úbytku sa brali do armády aj kresťania. Samozrejme, nebolo to RKC, pretože toto vzniklo až po r. 325.

18. Pikantné bolo, čo ste písal o tom, ako vo sviatky, keď sa pila medovina, neskôr aj víno ľudia vhadzovali do ohňa nejaké byliny, pričom potom vdychovali dym a boli z toho omámení. Pripomína mi to fajčenie konope – marihuany. Mohli to byť, samozrejme aj iné byliny, nebudem ich tu písať. Existovali min tri-štyri, ktoré mohli použiť, ktoré sa nachádzali okolo nich.

19. Zhodli sme sa do detailov v triezvom pohľade na konanie a vlastnosti Svätopluka. Niet o čo stáť.

    Z toho, čo som len náhodne vybral z vašej knižky pravdepodobne viacerým čitateľom práve vytlačilo oči z jamôk ako mne, ale ako upútavka k čítaniu vašej knižky to je dobré. Myslím, že by sa mal nájsť vydavateľ, ktorý by znovu aspoň túto knižku vydal. Hanba je, že to doposiaľ neurobila práve Matica slovenská, ktorá uchováva samozrejme aj iné knihy, ktoré by mali poznať odborníci, aj verejnosť. Pán Sasinek, veľmi vám ďakujem za to, že ste podal tieto svedectvá a pokúsim sa ponúknuť verejnosti tieto čriepky, aby ľudia prejavili záujem o ucelené štúdium vašej knihy. Veľmi obdivujem vašu snahu byť objektívny v ťažkých časoch a súc byť katolíckym kňazom, napísal ste aj o zakázanej téme ariánskej, kvôli potieraniu ktorej sme stratili pamäť na min 500 rokov našej minulosti. Ba viac, pretože aj kvôli ariánom nám bola podsunutá vymyslená teória o tom, že sme sa sem nasťahovali toť nedávno. Tým nám Nemci naznačujú, že oni mali túto zem skôr.. Som vám vďačný, pán Sasinek za to, že ste vymenoval aj zdroje, z ktorých ste čerpal a aj niektoré originálne latinské zápisy, pramene, z ktorých sa dá čerpať ešte viac, než ste si stačil všimnúť vy sám. Som si istý, že vaše dielo po prepísaní do dnešnej slovenčiny a jeho doplnení o nové poznatky by malo mať povinné miesto v dejepise už pre základné školy.
PS.: To DNA a Oradeu vám potom skúsim osobne vysvetliť, keď príde môj čas.

S veľkou úctou, bolo mi potešením Alan Dolog v.r.

   
   
   

Zverejnil so súhlasom autora Svetomír 14.2.2018


Naposledy upravil Svetomír dňa Ne február 18, 2018 3:38 pm, celkom upravené 1 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Sťažnosť na našich historikov pánovi Sasinkovi

Odoslať pre Amin za So február 17, 2018 8:47 pm

Keď sa pozrieme, kedy Sasinek žil a písal, pochopíme, že nám podal verné svedectvo o tom, ako videli naše dejiny Slováci dovtedy, než začali chodiť na učenie do nemeckej Prahy. V  tom je celý zázrak jeho pohľadu, nestihol sa nakaziť a pokaziť. Preto je oveľa rozumnejšie začínať so štúdiom od Sasinka ako z učebníc 20. storočia.
avatar
Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.