Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

Najnovšia diskusia
» PRAVIDLA MODERÁCIE A DISKUSIE
Pi marec 16, 2018 1:13 pm pre Amin

» Svätopluk – vzostup a pád ríše.
Št marec 15, 2018 7:22 pm pre Amin

» Veľkomoravské záhady Milan Ferko
Št marec 15, 2018 7:06 am pre Svetomír

» Velká Morava v súvislostiach podla prameňov
Po marec 12, 2018 4:07 pm pre igor1235

» Rimania na Slovensku III diel
Po marec 12, 2018 5:34 am pre Svetomír

» Magnae Moraviae Fontes Historici
Ne marec 11, 2018 9:48 pm pre igor1235

» Kto a kedy nám dal meno Slavjani, Slovania?
Ne marec 11, 2018 6:17 pm pre Svetomír

» Pôvod Slovanov
Pi marec 09, 2018 10:45 am pre igor1235

» História a politika
Št marec 08, 2018 8:12 pm pre igor1235

» Arpádovci boli Slovania
Ne marec 04, 2018 11:39 am pre walibuk

» Slnečný kult Slovenov a Staroegypťanov: Sokol - posol Slnka
Ne marec 04, 2018 11:19 am pre Amin

» Kráľovstvo Slovanov
So marec 03, 2018 4:41 pm pre Svetomír


Kráľovstvo Slovanov

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Kráľovstvo Slovanov

Odoslať pre Svetomír za Ut február 27, 2018 9:53 pm

Vážený pán Sudecký
    Bohužiaľ nedostal som od vášho priateľa žiaden kontakt, hoci som ho prosil raz mailom a raz telefónom, svätosväte sľúbil, ale sľub nedodržal. Napísal som vám na adresu, ktorú som len tak predpokladal, že by mohla byť, aj to odišlo a nevrátila sa mi žiadna správa o nedoručiteľnosti, teda ste ju možno aj dostal. Adresa sa mi sama potvrdila ako správna a uložila v adresári aj s vašou fotografiou. Možno máte môj list v spame. Vyčerpal som všetky možnosti sa s vami spojiť.
    Na tomto fóre som urobil reklamu knihe, ktorú ste spolu s priateľom vydali a sú tam tak vážne rozpory, že sa cítim byť povinný upozorniť potencionálnych čitateľov, aby neboli tiež pomýlený, ako pomýlil vás pop Dukljanin. Ďakujem vám za knihu a verím, že sa vám tento list predsa len dostane pred oči.
    Tech. pripomienka ku knihe:  hneď v úvode knihy je web, na ktorom vraj môže každý o knihe diskutovať. Váš priateľ mi povedal, že tá adresa proste nefunguje. Sklamalo ma to.

Konkrétne pripomienky ku knihe Kráľovstvo Slovanov
k str. 39 – Orbini uvádza Škandináviu ako vlasť Slovanov, z ktorej jedného dňa odišli a zaplnili Európu.
Orbini netušil, že Škandinávia bola zaľadnená po poslednom zaľadnení Európy omnoho dlhšie, ako južnejšie zeme, kde teraz žijeme. Posledná doba ľadová (würm) sa skončila pred cca 10 000 rokmi. Lenže kde ako. Doba ľadová, to nie je chladnička, ktorú niekto vypol, to bol dlhý proces návratu postupne po pásmach Zemegule. Škandinávia celkom určite bola obývateľná omnoho neskôr. Vlasť Slovanov si dovoľujem vidieť  práve tam, kde sa dnes nachádzajú, pretože práve toto územie začalo byť obývateľné po roku 8000. Pred tým sa zdržiavali určite na miestach, kde sa dalo existovať, teda južnejšie. Na Škandináviu sa vybrali osídliť po zaľadnení otvorené pastviny len niektorí dobrodruhovia, ktorí naozaj túto zem osídlili (vo Švédsku je pomerne bohatá toponýmia spojená s Vandalmi, Slovanmi a Gótmi) a po niekoľkých storočiach opäť ju časť obyvateľov opustila a dala sa na pochod na juh. Ich príchod dokumentujú historici ako napr. Jordanes v časti, ako sa plavili cez Baltské more a vylodili sa aj v delte rieky Visly, kde sa vraj utopila kráľovná Vandal a okrem toho, že práve na tom mieste si vystavali veľké mesto, pokračovali riekou Vislou (pomenovanej vtedy podľa kráľovnej Vandal) až k jej prameňu a tam si založili kráľovstvo Slezanov (tých, čo sa tam pozliezali). Púť týchto Vandalov a Gótov, s ktorými žili aj v Šakandinávii vo federácii ďalej poznáme.

k str. 52 V texte spomenutý Avarský chán Kubokar je Kubrat – kagan, ktorý prehral boj s tzv. bulharskou vetvou Avarov, istý čas sa zdržal, odpočíval možno v dedine Kubrá a potom založil veľké Bulharsko pri rieke Volge. Volhari, Bolgari.

k str. 92 Ak Góti sú Slovania, ako tvrdí Orbini, potom je treba vysvetliť existenciu Wulfilovej biblie preloženej do gótštiny. Text vôbec nie je slovanský.
k str. 92 – 97 Ďakujem za pomerne obsiahly Vandalský slovník
k str. 99 Stať Markomani a Kvádi. O Kvádoch ani zmienka.

k str. 107 Celé meno Jordanesa podľa Orbiniho bolo Jordanes Alan. Zaujímavé, pretože napísal Gesta Gothórum. Ak bol Alán, nebol Gót, ako sa pertraktuje v dejinách.

k str. 110 cisár Justinián pravdepodobne neposlal posledného vandalského kráľa Želimíra do Gálie (Francia), ako píše Orbini, ale určil mu robiť gubernátora v Bithýnii, kde so svojou suitou dožil. Švédske pramene majú toto lepšie overené, ako mal Orbini.
k str. 112 Avari pochádzajú z Gepidov. Áno, aj, pretože sa s nimi pôvodní Avari, ktorí prišli od rieky Volgy krížili. Toto je prípad Kubrata a jeho ľudí.
k str 121 Ešte poďakujem p. Sudeckému za to, že nám asi správne prečítal Marobudove meno. Bol to Marovod. Teda vodca po moravách. Morava sa volal aj Dunaj. Bolo to pravdepodobne všeobecné pomenovanie riek (?). Ale ešte zaujímavejšie je, že po Marobudovi a Katvaldovi (Katovladovi) vládol na moravách (asi to máme chápať ešte ako „na riekach“, alebo už vtedy na Moravách?) Ľubomír. No a práve ak si prečítame o hrade Liptov nás bude pokúšať uveriť tomu, že práve ten Ľubomír volaný aj Ľuptov dal meno celému Liptovu. K tejto úvahe ma inšpiroval Orbini. Aj napriek tomu, že sa uvádza omnoho neskorší dátum postavenia hradu Ľuptov. Ale my vieme, že tento hrad mohol byť postavený na predošlom, Maďarmi zlikvidovanom hrade práve toho Ľubomíra. https://serbak.blog.sme.sk/c/383081/liptovsky-hrad-kalameny-a-lucky.html
k str. 132 Veľmi pekne ďakujem za stať veľmi inšpiratívnu o Alexandrovi Macedónskom
k str. 145 – 146
Toto je hlavný dôvod, prečo píšem tieto riadky. Pop Dukljanin bol katolícky mních, ktorý vo svojich pamätiach manipuluje s faktami, ktoré sú pre neho nepríjemné. Na jednej strane naznačil predkov Svätopluka, aby sa dostal k pozvaniu Konštantína do strednej Európy, ale potom akosi šikovne prešiel k rodokmeňu Bosniackych vladárov. Výsledok je, že prekladateľ p. Sudecký si jeho „fintu“ nevšimol a v knihe, aj na prednáške tvrdí, že Svätopluk pôsobil v Dalmácii a Bosne a je pochovaný v Tomislavgrade. Prekladateľ preložil to, čo bolo dané, ale nebol pozorný, svoj komentár dal pod vplyvom tejto manipulácie.
Vymenujem najprv Dukljaninov „rodokmeň“ Svätopluka, postupne, ako vládli tak, ako ich uviedol Dukljanin:
Gót Svevlad,
jeho syn Oštroilo
Svevlad II
Želimír
Vladan,
Radomír
po ňom vraj vládli štyria králi, ktorí ničili kresťanov, preto nespomenul ich mená – za trest
z jeho rodu (Ratimirovho) vzišiel Svätimir, ktorý vraj mal syna
Svätopluka
Z uvedeného by malo vyplynúť to, že tí štyria králi, ktorí nepriali katolicizmu boli dvaja, ktorých mená nepoznáme, ale dvoch si vieme doplniť, akože by to mali byť Mojmír a Rastislav. Toho síce Dukljanin nemenuje, ale píše o múdrom kráľovi, ktorý pozval Konštantína ku sebe. O Metodovi vôbec Dukljanin nepíše. Samozrejme, pretože Metod sa na sklonku života dostal do nemilosti pápeža, slovenská bohoslužba bola zakázaná, učenci vyhnaní a Dukljanin sa zrejme s týmto všetkým stotožnil. Ale nejako sa k zbožnému Svätimírovi a Svätoplukovi dostať musel, tak to spravil tak, že tých štyroch nevymenoval. Nezmienil sa ani vetou o tom, ako skončil Rastislav. Tým akoby potvrdil vlastne to, že vedel o zrade Svätopluka a odovzdaní Rastislava Frankom, ale preniesol sa cez to mlčaním. Pomstil sa za to, že Rastislav aj s Mojmírom boli ariáni.
Ale
Ak si tieto mená skontrolujete, zistíte, že Dukljanin uviedol ako predkov Svätopluka osoby, ktoré nesúhlasia so zoznamom Chorvátskych, Bosniackych, Macedónskych, ani Srbských vladárov. Pritom svoj spis smeruje k Bosne, pretože vo všetkých nasledujúcich kapitolách sa už venuje vladárom Bosny. Vo svojej knihe to urobil tak, aby vznikla táto  optická kontinuita, čím dostal do dejín osoby, ktoré si prial: Svätopluka a Konštantína. Jedná sa o jasné falšovanie dejín, s ktorým sa pre potreby RKC stretávame nielen tu.
Ak chceme zariskovať, ale azda sa viac priblížiť pravde, potom si radšej všimnime rodokmeň Svätopluka, ktorý načrtol Franko Sasinek:
1. Samo
2. Marot = Moravec, ktorý mal sídlo ríše vo Velehrade, čiže Belehrade (grécka prešmyčka b a v)
3. Svatoš – ten presťahoval sídlo ríše do nového Velehradu, do ktorého neskôr pozval Rastislav Konštantína s Metodom. Tento Velehrad premenovali Maďari pri svojom príchode na Nagy Várad, čo je vlastne preklad Velehradu. Lenže Rumuni to zasa premenovali na Ó (starý) radea (hrad), čiže Starý Hrad = Oradea. Pri Svatošovi nás zvádza stotožniť ho s Dukljaninovým Svätimirom, lenže tu sa pohybujeme v úplne inom čase, teda stotožňovanie nie je možné.
4. Samomir
5. Samoslav
6. Hormidor (Hromidor?)
7. Mojmír I.
8. Rastislav (jeho brat) – bol podľa Dukljanina kráľom, ktorému sa pomstil tým, že ho nemenoval, kým nedorástol Svätopluk, syn zrejme tretieho brata, možno Svätomíra, Svätoša, ako som sa dočítal v prameňoch ukrajinských, ktoré som si nepoznačil.
9. Svätopluk ako mladý, neskúsený aby sa „oťukal“ kým zdedí žezlo Veľkomoravské bol určený ako „gubernátor“ Nitry. Lenže tento uvedomujúc si svoje nároky sa v nedočkavosti zradou zbavil Rastislava a po peripetiách s Ľudovítom Nemcom sa predsa len stal kráľom Veľkej Moravy
10. Svätopluk mal troch synov. Lenže nie od jednej ženy. Mojmír II., najstarší sa po jeho smrti stal panovníkom v centre VM Oradei, Svätopluk II dostal Nitru a Predslav, ktorého mal so Svätožizňou (podľa cividalského evanjeliára) sa v dejinách stratil.
Svätopluk II s Mojmírom II viedli 5 – 6 ročnú vojnu, po jej ukľudnení, alebo ešte počas nej vtrhli Maďari s Frankami. Arpád sľúbil Mojmírovi II (Menumorutovi), že ak vydá svoju jednoročnú dcéru Felíciu za jeho syna Zsolta (Zlatoša), zaručuje mu, že ho nechá vládnuť do smrti vo svojej krajine. Stalo sa to r. 904. Lenže už r. 907 nemáme o Mojmírovi II správy, rovnako aj o Arpádovi, ktorý pravdepodobne padol v bitke pri Bratislave. Ale faktom ostáva, že Felícia bola vychovávaná Maďarmi spolu so svojim zmluvným manželom Zlatošom a mali spolu syna Takšoňa, ktorý bol pokračovateľom dynastie Arpádovcov. Rodokmeň, ktorý Sasinek celkom určite nenašiel na stole, ale ho zdrojuje vo svojej knihe Dejiny drievnych národov Uhorska, je prijateľnejší, ako Dukljaninove konšpirácie v tejto kapitole.    
Mimoriadne zaujímavá informácia  na str. 145  -  Orbini jasne píše o tom, že Konštantín preložil bibliu do slovanského jazyka a pokrstil kňazov ľud krajiny gréckokatolíckym obradom, ako ho k tomu poveril Michal III, cisár Byzancie. Jasne píše, že po ceste k pápežovi sa zastavil u Svätopluka, keď prechádzal cez jeho krajinu. Predstavme si, ako Konštantín cestuje z Moravy cz do Ríma a zastaví sa u Svätopluka v Nitre, keď prechádza cez jeho krajinu do Ríma. Ale keď si predstavíme, ako  cestuje z Oradei a zastaví sa po ceste v Nitre, má to logiku, môže to byť po ceste.  Trochu nepríjemný rozdiel pre Moravu cz? Pritom si môžeme povedať, že Konštantín sa naozaj zastavil a pôsobil na Velehrade. Akurát nie na tom, na Morave. Velehradov poznáme najmenej 5. Velehrad na Morave, Oradeu, Belehrad, Szekesfehérvár a Berat.

Dukljanin sa ale nemusí hanbiť za svoj kompilát, pretože bol prekonaný českými vedcami napr. takto: http://www.morio.wbs.cz/Deje-rise-Velkomoravske.html. Niečo neuveriteľné. A to sme v 20. storočí. Ale predsa je len tento český „vedecký“ kompilát dobrý na to, aby sme si potvrdili, že mená spomenuté Sasinkom sú v zozname vládcov VM.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 783
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Kráľovstvo Slovanov

Odoslať pre Svetomír za So marec 03, 2018 4:41 pm

Z reklamy na knihu som vyrobil pripomienky k nej. Ak ju budete čítať, všimnite si ich, nech vás najmä Dukljanin nepreľstí, ako preľstil p. Sudeckého.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 783
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.