Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

Najnovšia diskusia
» Germáni a Slovania. Kto sme? Kto boli oni?
Today at 9:12 am pre Svetomír

» Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe
Today at 8:55 am pre Svetomír

» Avari a vznik 1. kniežatstva Slovenov v Panonii
Št apríl 19, 2018 6:56 am pre walibuk

» Svätopluk – vzostup a pád ríše.
St apríl 18, 2018 3:35 pm pre Anonymný

» Veľkomoravské záhady Milan Ferko
Po apríl 16, 2018 8:09 pm pre walibuk

» Trenčín - nevýslovná pevnosť Považia
So apríl 14, 2018 9:02 pm pre walibuk

» Sloveni, Slovenky, Slovensko, Slovenija, slovenčina
St apríl 11, 2018 1:32 pm pre igor1235

» Pôvod Slovanov
Po apríl 09, 2018 11:33 am pre igor1235

» História a politika
Pi apríl 06, 2018 1:58 am pre Vlado

» PRAVIDLA MODERÁCIE A DISKUSIE
Pi marec 16, 2018 1:13 pm pre Amin

» Velká Morava v súvislostiach podla prameňov
Po marec 12, 2018 4:07 pm pre igor1235

» Rimania na Slovensku III diel
Po marec 12, 2018 5:34 am pre Svetomír


Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po jún 13, 2016 1:53 pm

O našich grófoch
Ten, kto sa zaoberá s históriou si nemôže nevšimnúť, že veľká časť slovenskej aristokracie pochádzala zo Sedmohradska. Len namátkou spomeniem niektoré mená:  Nádašdi, Bocskay, Rákoczi, Apafi, rod Erdodi, Andrási,  Batáry, Báthory, Baťa, Battyanyi, Pállfy (?), Teleki, Siládi, Csík Čík, Székely, Sekula, Nadlaki, Lányi, Tokoly, Vesselenyi, Csáky (naj Matúš Čák Trenčiansky pochádzal zo Sedmohradska), Paulíny, Kemény, Serényi, Serédi, Paulínyi, Vesselényi, Huszár, Bánfy, Bethlen, Kellemen, Szabó, Petri, Zichy.
    Pochádzali zo Sedmohradska, mali tam rodiny, majetky, zázemie, prečo odtiaľ odišli a prišli práve na Slovensko, kde život pulzoval inak, ako u nich doma? Odkiaľ sa nabrali toľkí vznešení Maďari so Slovanskou krvou? Odkiaľ vzali bohatstvo, ktorým si tu kupovali pôdu, titul, nechali si stavať paláce? Opäť som si spomenul na to, čo mi povedal kamarát kriminalista: za každým veľkým majetkom je trestný čin. Aký trestný čin by mohol byť za majetkami týchto grófov? Je tam spoločný menovateľ? Všetci prišli zo Sedmohradska. Prišli ako bohatí. Akáže paralela s dnešnou dobou! Alebo to mali z dolovania vzácnych kovov v Sedmohradsku? Iste, aj toto je reálne.
...a Moravania si podľa vzoru Staromaďarov oholili hlavy a bojovali, (lúpili) s nimi...aj vy ste naďabili tento zápis z bitky pri Bratislave r. 907 vo Fuldských análoch? Je všeobecne známy. Predsa tam Moravania spolu so Satromaďarmi rozdrvili Bavorov.  A potom chodili lúpiť a zbíjať po Frankoch, Bavoroch, Rimanoch a po všetkých bohatých krajinách. Kto sa z lupu vrátil živý, mohol mať plné vrecko. Kto sa nevrátil, toho mŕtveho okradli protivníci, alebo vlastní. Slovensko-maďarský Klondike. Priateľstvo s Maďarmi, cudzou krvou spečatené naveky! Lenže toto bohatstvo už nechceli legalizovať tam, kde ich poznali, kde sa vedelo, že je to darebák a lump a na jeho zlate je krv...a dali si biele rukavičky, pomaďarčili mená, zmenili identitu. A ich potomkovia už mali vystarané. Boli vzdelaní, naučili sa dobrým spôsobom, chceli sa vyrovnať západnej šľachte (ktorá prišla k majetkom podobným spôsobom, ale skôr a túto fázu mala za sebou, zabudla na krv). Prečo odišli najmä na Slovensko? Nuž, tu každému rozumeli. Predsa to boli naši – Vandali! Nepíšem o každom z nich. Len sa pokúšam vysvetliť si nahlas, prečo toľkí... Samozrejme tu nechcem tvrdiť, že na všetkých menách, ktoré som spomenul je krv a lúpeže. Pokúšam sa uhádnuť, prečo mnohí z nich potrebovali odísť zo svojho domova a hrnuli sa na Slovensko.  
Samozrejme, že to, čo som uviedol je špekulácia. Vieme, že ešte v 19. storočí L. Košút sa pohoršoval, že v Uhorsku je najmenej 25000 šľachticov hovoriacich po slovensky a pod heslom: kto chce niečo znamenať, musí sa stať Maďarom. Tejto kampani podľahla drvivá väčšina šľachticov, pretože kampaň bola spojená s rôznymi privilégiami. Rovnako postupovali Habsburgovci, keď potrebovali po protihabsburgovských povstaniach. Neprijateľom habali majetky a darovali ich svojim prívržencom.
Tu vsuniem ešte poznámku, že už Štefan I. zdôrazňoval, že sila Uhorska je v mnohonárodnom štáte. Mal pravdu. On inak ani hovoriť nemohol. Pretože Maďari boli v menšine a sami by nič nezmohli. Zdôrazňovanie mnohonárodnostného štátu bola politická manipulácia, v podstate správna a jediná možná, aby sa kráľovstvo udržalo.


Velká Morava – dlhá tradícia, Svätopluk ako zradca národa
    Ak teda vieme, že Vandali boli v Sedmohradsku od r. 282, potom je jasné, že „Merehani“ budovali túto vlasť 600 rokov a priamo susedili s „Marharmi“, celkom určite koexistovali vedľa seba a azda sami seba aj považovali za jeden útvar s voľným prepojením vládnucej skupiny. My sme sa učili, že Veľká Morava vznikla až Mojmírovým vojenským ťažením za Pribinom, ale de facto to mohol byť zásah v zemi, ktorú už dávno pred Mojmírom vandalskí vládcovia považovali za krajinu svojho vplyvu. Skôr áno, ako nie.
    R. 867 Rastislav poveril  svojho synovca Svätopluka vládnutím v  Nitrianska. Morava – Slovácko, a juh, patrila pod Nitru od nepamäti. No už o tri roky Svätopluk vypovedal poslušnosť svojmu strýkovi (Rastislavovi) a zveril Nitrianske kniežatstvo pod ochranu Franskej ríše. Vedel, že vo svojej zrade musí mať proti mocnému Rastislavovi spoločníka, ochranu. Ako to dopadlo, to už vieme. Rastislav ho za to chcel dať zavraždiť, Svätopluk ho preľstil a Rastislav putoval do väzenia ku Frankom. Svätoplukov krok po 1200 rokoch môžeme aj dnes s rozhorčením  hodnotiť ako sprostú vlastizradu, zásadnú chybu, pretože narušil celistvosť krajiny. Po tomto čine očakával od Ľudovíta Nemca, že ho potvrdí za vládcu Moravy, no on do Nitry poslal Engelšaka a Viléma ako miestodržiteľov. (Neveril človeku, ktorý zradil vlastnú krajinu.) Svätopluk bol spolu s Metodom uväznený. Nebodaj v tejto zrade asistoval aj Metod. Azda prehodnotíme aj to, komu sme nechali postaviť sochu na Bratislavskom hrade a koho to velebíme ako svätca – zákonodarcu, zvestovateľa evanjelií! V Nitriansku rok na to vypuklo veľké povstanie proti spomenutým nemeckým regentom, ktoré viedol mojmírovec Slavomír. Svätoplukovi sa v tomto vzniknutom probléme podarilo nahovoriť kráľovi Ľudovítovi, že povstanie dokáže zastaviť on a Ľ. Nemec nebude riskovať nič. Prepustil preto Svätopluka a Metoda a akonáhle sa dostal Svätopluk s franským vojskom k Devínu,  zradil z hradu Frankov a protiútokom ich rozdrvil. To bola druhá zrada.  So svojim vojskom potom vošiel do centra VM (Sedmohradska) a toto si „pripojil“ k Nitriansku.  Prečítajme si teraz, čo píše česká Vikipédia o Svätoplukovi: Roku 882 Svatopluk vtrhl jako spojenec východofranského panovníka Karla III. do Východní marky (východofranské hraniční území, dnes součást Rakouska) a vypudil odtud markrabata Viléma a Engelšalka. Ti se přidali k silám Arnulfa Korutanského (pozn.: ten měl syna Zwentibolda neboli Svatopluka), který proti Svatoplukovi uzavřel spojenectví s Bulhary. Bulhaři se pak útokem na Velkou Moravu zmocnili některých Svatoplukem dobytých území v dnešním východním Maďarsku. Svatopluk následně Bulhary vyhnal a podařilo se mu tak v letech 883 a 884 připojit k Velkomoravské říši celou Panonii.
Prečítajte si to najprv ako zástancovia teórie, že centrum VM bolo na Morave, či v Nitre a potom s pohľadom z centra VM v Sedmohradsku. Ktorá verzia vychádza logickejšie?
    Svätopluk pripojil ešte Slavónsko, Čechy, časť Maľopoľska...územie VM zväčšil niekoľkonásobne. 894 umiera. Zanecháva dvoch synov, ktorí si krajinu rozdelia na dve časti. Svätopluk II si ponecháva Nitru s najbližšími územiami, Mojmírovi II prislúchal možno ekvivaletný zvyšok, najmä Banát, Bihor, Maramureš (aj dnes je to Veľká Morava, pretože Mare je po rumunsky veľký a Mureš je Morava), Sedmohradsko. Zámerne nepopisujem ďalšie zeme, pretože po smrti Svätopluka delenie pokračovalo. Spod vplyvu VM unikali vzdialenejšie zeme, osamostatňovali sa. Napr. polabskí Srbi, Lužania,  Češi, južné Malopoľsko, na strane druhej Slavónsko, časť Panónie. Bratia sa zvadili a od smrti svojho otca viedli proti sebe vojnu najmenej 9 rokov. Niet sa čo čudovať. Ich otec nebol dobrým vzorom k súdržnosti! Občianska vojna. V krajine vládla beznádej, nenávisť, závisť, strach. Synovia, ktorí by mali ísť obrábať zem išli proti svojim do boja. Okrem toho bol národ aj napriek snahám Rastislavovým aj nábožensky nesúrodý. Boli tu tradiční Bohania vyznávajúci po tisícročia Perúna a suitu slovanského božstva.  Bohania – pohania sa svojej viery, tradícií a povier samozrejme, zriecť nechceli.  A bola tu spomenutá skupina ariánov, najmä vo vládnucej vrstve. Je známe, že ariánstvo vydržalo do 8. – 9. storočia. Možno aj dlhšie.  Lenže v krajine boli ešte Dákovia so svojim vyznaním,  ktorí nezabudli na svoju slávnu minulosť. Sekulovia, potomkovia Hunov, ktorí tiež nezabudli na svoju slávnu minulosť a nezávislosť...Trochu Bulharov, Srbov, Chorvátov a trochu Rusínov...Mnohonárodný štát, v ktorom sa vládne ťažko. Najmä vtedy, ak ho začne rozožierať občianska vojna medzi bratmi. To už každý chce byť slobodný, samostatný, nezávislý, chce mať znovu pokoj pre rodinný  život. Stačí potom to, že vládca zvýši kvôli vojne dane, či má hárem a poddaní nie, alebo preferuje jednu skupinu voči druhej. Bohužiaľ, toto všetko bolo v tej dobe aktuálne. Mojmír II, ktorého v Sedmohradsku niektorý kmeň, pravdepodobne Dákovia, skomolili na Menumoruta, si nestihol urobiť dobrý vzťah s poddanými, alebo to podcenil, či nemal záujem. No aj keď boli nesúdržní, predstavovali pomerne veľkú vojenskú silu. Odhad počtu obyvateľov východnej časti VM (myslím tým Sedmohradsko), ktorá bola podstatne viac zaľudnená, ako východná (Panónia, Nitriansko a Morava) je 700 000 – 1000 000 ľudí. Do prostredia, kde prebiehala občianska vojna, prostredia, ktoré sa nepodarilo zjednotiť ani nábožensky prišli cca r. 904 Starí Maďari.
    O nástupe Staromaďarov je len jeden ucelený zdroj a to je dielo Gesta Hungarorum (Skutky Maďarov). Napísal ho anonymný notár kráľa Bela. Nazvali ho Anonymus. Dokonca v Budapešti má sochu. Odhaduje sa, že to bol notár Belu I. Je to najpravdepodobnejšie. Toto dielo je u nás zaznávané, pretože je tendenčné. Je napísané ako oslava príchodu Maďarov. Mnohých historikov pohorším konštatovaním, že túto kroniku Staromaďarov je treba čítať s úctou, pretože nič iné, lepšie, o tejto epoche nemáme a bytostne sa nás, Slovákov týka. Keď si nevšímame poklonky a vety obdivujúce Arpáda a ostatných jeho súčastníkov, a prečítame ho bez predpojatosti, pochopíme, že notár zaznamenal skutky tak, ako sa naozaj mohli stať.  Mne je jasné, že nám na Geste vadí najmä to, že Mojmír bol v úzkych a súhlasil so sobášom jeho nedávno narodenej dcéry (vraj Felície) s nedávno narodeným synom Arpáda Zsoltom. A tak bez boja, po praslici...Ale poďme poporiadku.
    Maďari si uvedomovali, že ich prichádza cca 50 000 (z maďarských zdrojov) a pred nimi je ľudnatá zem s mocnými vládcami a títo sú rozvadení. Napriek tomu neboli dosť silní ani na to, aby porazili hociktorého z nich. Lenže Arpád dobýval územia našej krajiny nielen mečom a ohňom, ale hlavne lsľou. Bol v úzkych, ženy jeho národa pobili aj s deťmi a starcami Pečeňovia v Etelkoze, kým on s bojovníkmi išli lúpiť k Bulharom a on, ak jeho národ mal žiť ďalej, potreboval k bojovníkom ženy. Akékoľvek. Je teda logické, že musel najmä vyjednávať a preľstiť. Podarilo sa. Práve preto, lebo vstúpil do rozvráteného prostredia. Prví, ktorí sa otočili proti Mojmírovi II boli Sekulovia, Székelyi, Csíkovia. Pretože Arpád vymyslel, že Maďari sú potomkovia Attilu a on si prišiel do zeme, ktorú Attila pred ním ovládal, teda on je oprávnený ju prevziať späť. Tým mal Mojmírovských ochráncov južných hraníc pri sebe. Druhá nebezpečná myšlienka, ktorú zasial do národa Mojmírovho, najmä do tých, ktorí Mojmíra nenávideli, bola: „ak si sprostý sedliak, nikdy sa nebudeš mať dobre. Zo sedla je svet slobodný a so šabľou zarobíš rýchlejšie a viac, ako hrdlačením na poli a poslušným posluhovaním zemepánovi“. Toto bola devastačná myšlienka, ktorá rozleptala Mojmírove kráľovstvo. Vlastní ho zradili, oholili si hlavy podľa maďarského vzoru, dali sa k Maďarom. Mojmírovi ostal na jeho obranu len zvyšok verných. Dokonca bola situácia, keď musel ujsť do hôr aj s jednou zo svojich žien, s ktorou mal čerstvo narodenú dcérku vraj Felíciu. V tomto položení mu Arpád navrhol spomenutý sobáš, ktorým obaja vlastne spečatili osud nielen Mojmíra, ale celej krajiny. Mojmírovi mal Arpád sľúbiť, že ho nechá vo svojej zemi vládnuť do svojej smrti. Mojmír ovšem do roka umrel (906) a r. 907 sa už bitky pri Bratislave nezúčastnil. Arpád umrel alebo v onej bitke, alebo hneď po nej, umrel v ten istý rok.
    Anonymus spomína aj vyjednávanie Arpáda so Svätoplukom II o tom, aby mu prechodne dovolil pásť svoje stáda na pustej zemi od Tisy po Slanú. Svätopluk mal za súhlas dostať 12 krásnych bielych koní, dvanásť krásnych dievčat, bojovníkov, kožušiny a iné dary. Aj keď tie dary odmyslíme, faktom ostáva skutočnosť, že Maďari takmer bez boja túto krajinu obsadili. Najmä Nitriansko. Dokonca ešte pred tým, ako vyjednávali s Mojmírom II o svadbe. Je to logické – zdrojom potravy boli ich stáda, ktoré im dávali mlieko a mäso, potrebovali sa pásť hneď. (Ktovie, či nejaké stáda mali, ak boli vlastne na úteku...:-)). Sám Annonymus poznamenáva, že Maďari po „zaujatí vlasti“ ďalej lúpili, lebo to bolo ich zvykom...a mnohí sa z konečnej bitky nevrátili. Veď hej, z bitky pri Lechu sa vraj vrátili siedmi z 10 000. S tým sa Anonymus nepochválil. Len konštatuje, že Maďari aj po zaujatí vlasti pokračovali v lúpežiach a výbojoch a ich to vyčerpávalo.
    Rumuni majú z tej doby svojho hrdinu, ktorým bol vojvoda Gelu. Tento vládol vnútornému Sedmohradsku so sídlom v Kluži, alebo Balgrade – Belehrade. Dá sa to len prepokladať z vyjavenia bitky s prichádzajúcimi Maďarmi. Gelu vedel, že sa blížia popri rieke Someš do vnútrozemia a tak im šiel s vojskom naproti. Na mieste, kde sa vlieva Jabloňový potok (Almaš) do Somešu je najužšie miesto, kade  museli Maďari prejsť a tam ich čakal. Je to brána do tohto kraja. Lenže Maďari pod vedením gyulu Tuhutuma (Tetényiho) sa rozdelili a prekvapili Gelu aj z druhej strany. Dedina, kde bola bitka najhroznejšia sa dnes nazýva Tihau, slovensky Ťažoba. Gelu z boja ledva ušiel a dal sa cvalom na svoj hrad. Anonym nepíše, ktorý. Len napísal, že tam, kde sa vlieva potok Capuš (Kapuš – Brána) do rieky Someš, čo je cca 50 km od bojiska, strelil Tuhutum šíp do Gelu a ten padol z koňa a umrel. Na tomto mieste je dnes mestečko Gilau – Gelov. Gelu bolo pravdepodobne skomolené meno Belo, Beloslav. Tu odhadnem, že ak Beloslav vládol v Belehrade, musel byť z rodu Mojmírovcov. Napriek tomu, že Rumuni tvrdia, že Gelu bol jeden z troch vládcov Dácie, ktorý bol čistý Dák .  Gilau je od Kluže len 15 km. Nevedno, či Gelu utekal pre pomoc do Kluže, či až do Balgradu. Preto nevieme s istotou, kto vládol nad pevnosťou Carolina v tej dobe. No vie sa, že pevnosť Karolina padla Maďarom, pretože títo ju nielen premenovali na Fehérvár – Biely hrad, ale odvtedy bolo dedičným sídlom gyulu. Aj tento fakt kontinuity sídla zemepána potvrdzuje, že Belehrad bol tradičným centrom moci od r. 106. Sedmohradsko si pod Maďarmi žilo ako slobodná maďarská autonómia po kráľa Štefana.
     Gyula nebolo vtedy meno, ale funkcia. Volený veľvezír Staromaďarov mal hodnosť nazvanú „kende“. Ním sa stal Arpád, keď ho po sťatí svojho otca Álmoša zvolili za – kende. (Pozn. Staromaďari mali zásadu, že ak veľvezír neustráži svoju zem pred nepriateľom, nesmie vstúpiť na novú zem, ktorú si Maďari vybrali ako novú. K tomuto skutku sa Maďari neradi priznávajú. Povesť o Somotore – smutnom kare teda pravdou asi je.) Druhý v poradí, niečo ako duchovný vodca bol – „gyula“. Podľa uvedeného Rumuni premenovali mesto z Balgradu na Alba (biela) Iulia (gyula) od 18. storočia. Dovtedy to bol Biely hrad vo všetkých možných jazykoch. Najznámejší gyula, ktorý sídlil v Balgrade bol vnuk Tuhutuma Prokuj, ktorý sa dal ako prvý zo Staromaďarov pokrstiť východným obradom na dvore byzantského cisára, aby si tak zaistil pokoj zo strany Byzancie. Prijal meno Štefan. Jeho dcéru Šarlotu si zobral za manželku kráľ Štefan I. Aj toho vysvätil najprv gréckokatolícky biskup. Až neskôr konvertoval na katolícku vieru.  O tom sa u nás tiež nespomína rado. Aby sa títo dvaja v letopisoch od seba jasne odlíšili, písal sa Štefanovi I. prídavok „kráľ“. Hoci bol Štefanom prvým, nebol krstený za Štefana ako prvý. Preto máme na Slovensku, napr. v Martine a v Nitre gréckokatolícke kostoly sv. Štefana „kráľa“. Týmto sobášom vlastne pripojil kráľ Sedmohradsko, ktoré si žilo svoj nezávislý život až do tohto sobáša, k Uhorsku. Spomeniem ešte jednu vec, týkajúcu sa názvu Čanád, kraja na sútoku Tisy a Murešu. Stojí tam mesto Segedín. Na sútoku bol hrad pomenovaný podľa syna bulharského panovníka Glada, ovládajúceho pred príchodom krajinu pod Sedmohradskom Volal sa Ajtoň. Ajtoň dlho vzdoroval kráľovi Štefanovi, nechcel ho uznať za svojho kráľa. Preto ho zrejme na pokyn kráľa zabil Čanád, syn Doboka a za to mu kráľ daroval Ajtoňov hrad aj s jeho manželkou a odvtedy sa tento hrad – kraj nazýva Csanád. Krajinu smerom na západ od Banátu a Čanádu spravoval akýsi Zalan. Tu si spomeňme na Kranského vojvodu Salacha. Podobnosť mien pokušuje. Aj Koceľ bol vlastne Zalan. Veď býval v Zalavári, či v hrade Šaľa.., bol Šalan? Spomínaný Zalan bol v čase príchodu Maďarov vojvodom južnej Panónie. Ten tiež z nejakého dôvodu sa nespojil s Mojmírovcami, aby Maďarov úspešne odrazili. A tak postupne prišiel o zem aj Zalan. Zaniklo malé Pribinovi požičané kráľovstvo Koceľa. Ostala len Sclabenia,, dnešná Slovenija.
Toľko o dobíjaní Sedmohradska, Banátu a Bihoru Maďarmi, ako to vnímam ja po prečítaní „Gesty“ a mnohých iných zdrojov aj z internetu, najmä z chorvátskych a slovinských zdrojov.  

Zopár postrehov jazykových reliktov slovenských slov v rumunčine.
    Keď som šiel okolo mäsny v Rumunsku, zaujali ma názvy mäsových výrobkov. Pri reči, ktorej som nerozumel mi udreli do očí názvy: salám, šunka, ale aj slanina.
    V potravinách mali „mac“, čiže mak, sejú „ovos“, ako my.
    Veľkým prekvapením bol pre mňa nápis na jednej zvonici: Clopotnita (čítaj Klopotnica. Hneď mi bolo jasné, že tuto sa zakonzervovalo slovo, ktoré už v našej slovnej zásobe nemáme, nahradili sme ho slovom „zvonica“. Logicky klopotnica označuje miesto, stavbu, odkiaľ sa klopaním zvolávajú ľudia, niečo sa klopaním oznamuje. Áno, u nás sa zachovala „klopačka“, ktorou sa zvolávali baníci do práce.
    Ešte väčším prekvapením v Rumunsku bolo, keď ma Rumuni presviedčali, že bryndzu do Rumunska doniesli Slováci. Už som písal o tom, že bryndzu pod názvom brnzá poznajú nielen v Rumunsku, ale všade tam, kde Vandali boli. Napr. na Korzike v Porto Veccio ju dostanete pod názvom brnza. My nemáme toľko sebavedomia, aby sme toto nahlas povedali, ale hovoríme opak: bryndzu doniesli Valaskí kolonizátori v 15. storočí. Pritom si človek má myslieť, že to doniesli Kelti . Akoby sme boli až takí sprostí, ťe ani bryndzu nevymyslíme!

Valaská kolonizácia Slovenska

    Valachov považujú vedci za Keltov. Ja nie som študovaný etnológ, ale vo mne táto veta vyvoláva nie úsmev, ale smiech na plné hrdlo. Ak Porfyrogenet označil Vandalov za Germanov, mohol mať na to dôvod. Toto slovo mohlo byť nejakým spôsobom naozaj spojené so Slovanmi a my už nevieme ako. Ale ak „vedec“ označí Valachov za Keltov, to už je dôvod zapnúť červenú kontrolku! Vedec pokračuje - voľne naznačím: Valašská kolonizácia Slovenska začala cca r. 1337. Najznámejšie lokality, kde sa usadili ľudia, ktorých sme označili „Valasi“ v prvej vlne boli pastieri v Makovickom panstve, kde založili 17 osád, ale títo kočovali a potom sa usadili v Tibave (1338). Na severnom Zemplíne okolo 14. storočia založili Ubľu a Ulič. Prišli aj na severný Spiš, ale potom sa presunuli na Gemer. Najznámejšie lokality, kde sa konečne usadili natrvalo boli Úhorná a Pača (Paša).
    Nemusím byť vedec, keď pochádzam z Gemera a dobre poznám aj Šariš a Zemplín. Bez rozmýšľania môžem povedať, že títo ľudia v týchto dedinách si hovoria Rusnáci, či Rusíni a prišli naozaj v spomenutom období na pozvanie kráľa uhorského, aby doplnili obyvateľstvo, ktoré mu na týchto miestach chýbalo po Tatárskom vpáde. Najlepšie poznám obce Pača a Úhorná, kde sa vie, že boli pozvaní najmä ako drevorubači do lesov, aby pomáhali uhliarom vyrábať drevené uhlie pre drnavskú železiareň a samozrejme, boli zároveň aj pastiermi, aby sa uživili aj poľnohospodárstvom. Na všetkých týchto miestach sa hovorí po rusnácky, teda predpokladám, že z Rumunska odišla veľká skupina týchto rusnácky hovoriacich Valachov, pastierov  a zachovali si dodnes svoj jazyk a veľmi svojráznu povahu a zvyky. Povedzte mi, čo vedie „vedca“ k tomu, aby napísal takú s prepáčením, somarinu, že Valasi boli Kelti? Pretože je tu podobnosť slova Walesan? Takto totiž napísal! Toto je vedecké konštatovanie? Ak si povie pseudovedec, že Allah je skomolenina Valacha, poviem si, že: veď je to len amatér. Ale ak majiteľ doktorátu napíše Kelti = Valasi, potom je tu systémová chyba.
    Druhá veľká vlna prisťahovalcov z Rumunska nastala v 16. storočí, až začiatkom 17. storočia. Azda znovu na pozvanie kráľa po porážke a odchode Turkov? Prisťahovalci sa usídlili na Gemeri, Malohonte, Liptove, Orave a prešli až do Valašského Meziříčí, Radhoště a Vsetína. K tejto kolonizácii mal už r. 2008 vážny postreh PhDr. Rudolf Irša. Prisťahovaní ľudia nemali žiadne jazykové problémy, neboli pozorované ani žiadne relikty v ich jazyku, ktoré by ich odlíšili od domáceho obyvateľstva. Veľmi dôležitý postreh! No ja presa jeden dodám. Tiež dôležitý.
Výnimka „ ä „.
      Rumunsko je druhou blízkou krajinou z dvoch v Európe, kde sa používa ä. Napr. osem je šäpte, vpravo je dräppa... Prečo to súvisí len a len so Slovenskom? Prečo to súvisí napr. s Gemerom, kde je Vlachovo – Valachovo, Bystré, kde hovoria ä veľmi radi? Alebo v Honte, či na Liptove, Turci? Pretože práve tam smerovali tzv. Valasi z Rumunska v poslednej vlne? „Kotor motor ide do Bystriäho“? Áno, najmä na Gemeri to „ä“ niektoré obce až preháňajú. Najmä v lokalite Revúca, Jelšava, Ratková, Rožňavské Bystré, Štítnik a - Vlachovo. Nikto dodnes nevysvetlil, ako je možné, že tzv. Valaská kolonizácia Slovenska, ktorá prebehla v 16. storočí bolo jednoduché navrátenie sa Slovákov domov, na Slovensko z Valašska, čiže z Rumunska. Aké navrátenie? Kedy tam odišli? Nič také nie je predsa oficiálne zdokumentované. Dostali sa Rumunska už veľmi dávno a vedeli o tom, že existuje Slovensko, kam sa môžu odobrať? Ako je možné, že títo ľudia nedoniesli so sebou rumunský jazyk, ktorý by aspoň útržkami zotrval na Gemeri, Honte, či Liptove? Práve tam sa s obľubou hovorí mäkko, s dôrazom na „ä“. Prehlasované „ä“ na východe, či západe Slovenska nepočujete. A vyzerá to tak, že tú bryndzu naozaj doniesli na Slovensko Valasi. Ale tí Valasi neboli Rumuni. Boli to SLOVÁCI, ktorí naučili robiť bryndzu aj Dákov, Rumunov. No a odkiaľ sa vzali Slováci v Rumunsku sme už hovorili – prišli tam najneskôr r. 282 n.l.
Ale vrátime sa od ilustrácií k hľadaniu centra Veľkej Moravy. Mojim posledným argumentom, ktorý má byť nepriamym dôkazom slovenská toponýmia Sedmohradska.

Slovanská, slovenská toponymia Sedmohradska
    Pokúsil som sa vypísať z mapy, ktorú mám k dispozícii a rovnako aj za pomoci programu Google Earth čím viac názvov riek, dedín, miest, kopcov so slovansky znejúcimi názvami. Odhadujem, že som našiel  cca 400 názvov. Moje hľadanie nepovažujem za seriózne, určite ich je podstatne viac. Mal som pomerne hrubú mapu a Google Earth je na takéto hľadanie nepohodlný. Prosto vyčítal som len to, čo sa mi dalo. Možno mi ušlo tak o 20 – 30%. Samozrejme, ťažšie sa určujú názvy, ktoré boli pomaďarčené natrvalo, či prechodne pred tým, ako ich Rumuni porumunčili.  Predpokladám, že konečný počet by mohol prevýšiť číslo 1000. A azda som aj skromný. Nadchli ma najmä názvy s dvojhláskou ia, ktorá je pre slovenčinu typická. Kozia, Husia a pod. Samozrejme tieto názvy sú v Rumunsku aktuálne, ľahko si to overíte. Podotýkam, že Slováci, ktorí prišli do Banátu, či Bihoru v 18. storočí už mali len malú šancu niečo pomenovať, prišli do už pomenovaných lokalít.
Rieky a jazerá: Prut, Mureš = Morava, Kriš = Kríž, Capuš = Brána, Almaš = Jabloňový, Someš, Temeš = Temná, jazero s menom Iezer – Jezer – pričom jazero sa rumunsky povie lacul, pripomína to našu Izru, jazero Rovina, rieka Toplica.
Pohoria: Apušeni = Krušné hory, Rapa rošie = Raparoše = červené rapavé kamene na stráni, tri sedlá s názvom Príslop (máme dva aj na Slovensku), kopec Pleaša = Pleša, Plešivec, kopec SLOBODA nad Aiudom, Magura, sedlo Bukeš, Ruská, kopec Príslop.
Mestá a dediny v tejto práci uvediem všetky názvy v jednom odstavci ako sumár, len u niektorých zdôrazním ich polohu:
Jasi, Holboka, Cuza Voda, Miroslava, Bogdanešť, Dúbrava, Slobozia, Vanátori, Poieni, Grajdúri, Pobrovát (probovať?), Gherman, Craiova = Krajová, Slatina, Gorj, Dolj, Covasna (Kvasná, alebo Kováčňa?), Baratka (Bretka), Turia, Silindia = Žilina, Lipova, Konop, Šimeleu Silvanei = Slivkový Šimel (šimel je druh koňa), Hodoš, Checheš (Čecheš), Branisko, Gura sada, Hondol (doly, bane), Nojag (Nošak, Nožak), Pricaz (Príkaz), Pišinci, Spata (Špata?), Lopušnica, Dobrešť, Topla, Klatova, Kamna, Hodiš, Vasoaja (Vasilaja?) Dieci, Krocna, Dežná, Rešita, Bukošnica, Botvašnica, Vrani, Oravice, Karasova, Klokotiči, Lupac – Lupak, Anina, Moravica (nie je na rieke Morave, ale na mokrine, morave), Bodonoš, Vojvoz, Varzal, Bihor, Nová Huta, Stará Huta, Židáreň, Siplak, Fogaš, Čerpotok, Ritoblaga, Plopiš, Gemelčička, Jaz, DobraIlja, Brešnica, Rovina, Peleš Ribica, Blaj Curila – Blaž Kúrila?), Luna, Vlaha,  Panic (Poniky), Maerište (Merište), Terebešti (Trebišov), Prodanešť, Radaia, Huseni, Blažení (Blajeni), Bruznic (Brusnica, Brusník, Brusno), Bara, Krivobara, Vizma, Cosarii (Košári), Šanovica, Topolovacu mare – Veľký Topoľovec, Petrovaselo - Petrova dedina, Vladimirescu pri Arade, Bujac – Bujak (Býk), Tauc, Pri Arade – Ineu, maď Borošjeno, slov. Vinjanka) Maďar počul v názve Ján – vinjan, preto Boroš (vínny) Ján pozor, je tam jazero ROVINA, (lacul Rovina) a rieka Biely Kríž v centre je pevnosť, hrad. , Šikula (Sekula? Od Sekulov?., Pilu – Píla, Miška, Cipár, Moroda maďarská skomolenina Moravy!, Galša je Kaloša, Dobročina, Cašeiu (Košice?), Dej – Deš - Dež, Baile Boghiš, Boghiš, Bozieš, Leš (Les), Lešmir, Gilau = Gelov, je tam hrad na sútoku riek Capuš a Šomeš, Beiuš – Beluš, Branisca = Branisko, Cozla – Kozla, Letka, Trezna – Trestná, Plesca – Pleška, Rastolc ...stolec, Bezded, Cernuc, Ribica, Solište, Zdrapce, Bukeš, Ribicana, Riška, Prohodište, Prevaleni, Dobroč, Obarša, Toplica, Magura, Belejeni, Groši, Vidra, Burda, Toroteni, Bejuš (Beluš?), Kuracele, Rakeš, Dobrešť, Vališ, Sekáč, Pleskavica, Gurahont, Deti, Dežna, Hotar, Crasna (Krásna), Pusta. Calastelec (Carastrelec?, Crištelec, Doba, Dobrín, Bobota (na Slovensku sedlo Boboty), Letka, Ložná, Makova, Tinkova, Krivina, Kireš, Botova, Turnu ruieni, Kamena, Kozia, Husia, Pogara, Gruni, Aršuri, Egreš, Studena, Topla, Prisažnica, Plugova, Volvašnica, Dobraja, Ruska, Teregova, Lunkovica, Veredin (Varadin?), Slatina, Bukošnica, Petrošnica, Zlakna, Mirošov, Olcna, Svinica,Toplica, Koprivnica, Kukova, Kujimir, Tarna Mare (Veľká Trnava, Nová Mikula, Mikula, Nišipeni, Egreš, Peleš, Lechnica, Huta, Tur, Veleni...neďaleko Cluju – západne je Žičíš (Jichiš)... Oraštie (Oráčie), Tarnava, Dud, Magura, Dieci, Chisundia (Čisundia), Brazii (Brehy), Tisa, Groš, Pleškuta, Laz, Dezna, Bohani (to sme my – Pohani), Sušani, kopec Plešul, Beliu, Vanátori, Cipár, Miška, Píla, Dorobanci, Kurtici, a Macea, čiže Máčaj, Radna, Zabranci, Chelmac, Žulica, Cela, Slatina, Kapalnáš, Solište, Kalník, Dobarka, Lupša (Ľupča), Preluka, Budeni, Benik, Drašov, Kolibi, Ohaba, Vinohrad, Totoi (Tótov – Slovákov), Straža, Medveš, Razbojeni, Kiclov, DumbravaDeleni, Vlaha, Liteni, Jara, Božu, Pata, Mihalc (Michalovce), Copaceni (Kopáčeni),
V Krušných horách Dobroč, Tarnavica, Toplica, Banpotok, Hollóko (holý kameň) ,  Ivaniš, Nekrilešť, Gabrovica, Gabrova Horná, Gabrova Dolná, Kozia,  Craiova – Kráľova,Brašov – Prašov, pri Oradei Palota, dedina postavená do kríža, inak Kiskopács, čiže Malý Kopáš,  Dedrad, Goreni, Batoš, Gledin, Vitava, Dumbrava, Deda, Rastolica (Radostná – z maď. Maros Ratostnya ,
Okolo Hunedoari – nápadne veľa slovanských mien , bane na železo - Račitova, sedlo Príslop s kostolom a KLOPOTNICOU (klopačkou?), Toplica, Mladin, Goles, Dabača, Peštenica, Pešteana, Bojka, Batiz, Bacia, Rusi, Bucova (Buková), Gura zlata, pri nej hrad Kolt, Ostrov, Clopotiva – Klopotivá, Crivadia (Krivá diera – kraj je plný krasových útvarov..) Turnul – Turňa, strážna veža veľkého priemeru, pri nej Bolesti, nedaleko Banica s krásnym krasovým kaňonom,Petrošani, Petrila, smerom z Kluža na Oradeu: Kološ, Koločná, Dolu, Raška, Beliš, Rašicele, Murani, Kovači, vedľa Temeš. Bukova, Parca (Barca?), Calnic s hradom Kalník pod Šebešom pod Alba Iuliou, Targu Murešu – moravský trh, Corunca – Korunka
Banát
Hrneacova – Hernákova, Stanciova - Stankiova, Teš, Lukarec, Cralovac – Kráľovič, Gizela, Hodoš, Babša, Paniova, Targovište, Balinc, Cutina – Kutina, Cladova – Kladová, Topla, Bichigi – Bičíky, Povergina, Zorani, Košava, Brazova, Koševica, Kosešť, Baštea – Bašta, Dolná Krivina, Darova, Sacosu Mare – Veľký Sakoš, Bazoš, Seceani – Sekani, Paleu = Palov, Geti – netreba prekladať, jasný dôkaz prítomnosti slovanov – Getov.


            V kraji SALAŠ (Salaj)              
    Jibou je Žipov (aj na východnom Slovensku!), je tam kaštieľ Vesselényiových, vedľa je Cuceu, maď. Kucsó, slov. Kučov, Husia, Braglez je Brehlez, Straja – čítaj  Stráža s rovinkou na kopci!!!, Neršova, Leghia 2, Valeni – Magyarvalkó – Valkovňa vyrábali valky – nepálené tehly, Nearšova, Šimišna (šmišna – smiešna), Magulice – Machulince?, Jac – Žak – Žakarovce, Bozna – Bohzná?, Zalau – Žalov, Žiaľov? ,  Bočica, Dobrín, Doba, Deleni,  Nocik, Deja – Deša, Domnín, Bic – Býk,  Ratín, Iaz – Laz, Ratovei – Radová, Marín, Miraslau – Miroslav, Gradište de Munte a Prihodište :-). Alebo Čoklovina, Banica, Breazova, Clopotiva, Ostrov , Malé Okolište, Sibiu = Nagy Sebény = na Slovensku je Kiss Sebény = Sabinov, Sebeš
Veľmi som sa pobavil na skutočnosti, že sme Rumunom pomenovali tretinu krajiny a oni nám priznávajú štatút migranta. No nie je to milé  ?
To, že niektoré dediny sú uvedené viac krát nie je omyl, ale pravda. V Rumunsku neplatí zásada, že sa názvy nesmú opakovať. To, že sa názvy Moravy vyskytujú ako maďarské skomoleniny: Moroda, Morva, Maróta, Moroda a rumunské Mureš, Murešu a pod. nesmieme prehliadnuť na mape Rumunska. Od týchto sú odvodené aj priezviská: Murešan, Morót, Morvay, čo sú ekvivalenty našich priezvisk Moravčík, Moravec, Moravan. Špeciálne postavenie má priezvisko Bernat, Bernad, Bernath. Márne by ste hľadali pokrvné puto týchto priezvisk, je to názov funkcie, ktorý sa vyskytuje všade tam, kde boli Vandali. Napr. aj v Andalúzii. Znamená to výbercu daní pre zemepána.
    Ak si niekto dopodrobna prečíta zoznam slovansky znejúcich obcí v Sedmohradsku, ktoré tu spomínam, a ak je to niekto zo Šariša, či Zemplína, čiastočne z Gemera, musí nadobudnúť presvedčenie, že Sedmohradsko má veľa spoločné s východným Slovenskom. Ale konieckoncov aj s Hontom a Liptovom. To niečo, čo má spoločné sú ľudia, ktorí si pomenovávali tieto mestá, dediny, kopce a rieky. Predsa ak je na Slovensku Eperješ a tam tiež, čo je náš Prešov, potom podobnosť mesta Trebišov, Sabinov, Žipov, Vyšný Žipov, Michalovce, Trhovište, Chlmec, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Michalovce, Dobroď, Salište a Slanec, Dúbrava, Klokočov, Trnava pri Laborci, Slovenská Kaina a Cainei (prečo teda Slovenská?), Brezany, Brezovička, Lipany, Lipová, Lipníky, Bukovce, Brezov, Vyšná Jablonka, Sebeš a hrad Sebeš nad Prešovom, Kapušany pri Prešove a Veľké Kapušany, Jinna v Sedmohradsku – čítaj Žinná, a Snina u nás, Glogovác = Vladimirescu= Hlohovec, Varadia de Mureš =  maď. Tóthvárad =  Slovenské mesto nad Moravou, Belgrad,Ciacova – Kyjakova, Ostrov – Ostrovany, Raslavice a ďalej uvediem len názvy z vých. Slovenska, ktoré majú paralelu v Sedmohradsku: Svinia, Dobroslava, Breznička, Brezovica a pod., Koprivnica, Okrúhle, Čelovce, Kalnište, Žipov, Kručov, Slovenská Volová, Jablonka, Kujimír, Mirošov, Svidník, Olcnava (Olcna Mureš), Maková, Tinková, Krivina, Kolonica, Rakovce, Ľubuša, Bukovce... to sú predsa nespochybniteľné dôkazy kontinuity etnika oboch oblastí. Teda Prof. Viktor Timura sa celkom určite nemýli, ak tvrdí, že Hasdingovia, po našom prosto: gazdovia, ich časť naozaj odišla zo Sedmohradska a usadila sa na Východnom Slovensku. Vtedy pravdepodobne rozprávali ešte čistou slovenčinou. Od ostatnej časti Slovenska sa začali odlišovať až od obsadenia Slovenska poľským kráľom Boleslavom Chrabrým. Východné Slovensko bolo pod vplyvom Poľska podstatne dlhšie. Ale najlepšie som si nechal na koniec. Na Východnom Slovensku je obec Marhaň. No nič lepšie som nemohol nájsť! Marhaň je predsa pomenovanie, ktoré sa nápadne podobá na označenie obyvateľov Veľkej Moravy Bavorským geografom: Merehani majú 30 miest, Marhari 11. A sme znovu pri dvoch Moravách, ktoré zjednotil do jednej Mojmír, neskôr ju ešte viac zväčšil na chvíľu Svätopluk.
Podiel cirkví na rozdelení mocného útvaru Veľká Morava
    Už v predošlom som spomenul, že Ľudovít Nemec dal po zrade vlastného štátu Svätoplukom zavrieť a spolu s ním aj Metoda. Veľmi vážny krok, keď vieme, že franského kráľa volali aj „Pobožný“. Samozrejme, že mi napadlo, že na Metoda mal zálusk kvôli jeho poslaniu: preložiť liturgiu do staroslovienčiny. Zvláštne to ale začína byť vtedy, keď si všimneme, že zmienka o tomto zatvorení Metoda sa nepertraktuje v našich oficiálnych dejinách. Spomína sa len zatknutie Svätopluka a potom sa oslavuje jeho šikovnosť, s akou preľstil Frankov a potom ich prepadol. O Metodovi mlčíme. Prečo asi? Ďalšou je otázka, prečo po Metodovej smrti (6. apríla 885, dožil sa asi 72 rokov) vyhnal Svätopluk jeho učeníkov včetne Sedempočetníkov z krajiny? Už som v príchode Maďarov naznačil problémy vyplývajúce z rozdelenia obyvateľov. Žiada sa mi rozobrať to podrobnejšie. Patrí to do dejín VM.
    Je všeobecne známe o Slovanoch, že boli Bohania. Teda mali svojich bohov, ktoré uctievali. Najhlavnejším bohom bol Perún, alebo tiež jeho ekvivalent Veles – Volos. Ďalší bohovia boli asi dvadsiati, tých rozpisovať nebudem, kto chce, nájde si ich vyhľadávačom. Podstatné je, že Slovania mali svoju bohanskú liturgiu, zvyky, povery, ktorými žili po tisícročia. Tých zvykov a povier bolo neúrekomBola to spleť príkazov, zákazov a obmedzení, veľmi komplikované. V Sedmohradsku, ako som napísal, existovali veľké komunity Dákov, Thrákov, Hunov, ktoré mali svoj duševný život nekompatibilný so Slovanským. (U Dákov som si nie istý, žili dlho s Getmi...). Existovali tu ešte menšie skupiny Srbov, Chorvatov, Rusínov, (Češi až v 15. storočí ako Husiti), ktorí mali tiež svoje zvyky. Do tohto prostredia prichádzali vyháňaní kresťania z rímskej ríše od začiatku jej existencie. Najmä na Slovensko. Zaujímavým faktom je konanie pápežskej synody v Ríme r. 251, ktorého sa zúčastnili biskupi zo Zobora, Brigetia (Komárno) a Jágra (Eger). To je najstaršia dokumentovaná udalosť v kresťanstve nášho územia. Jasne dokumentuje, že tu bola už vybudovaná sieť pastorov, nad ktorými boli biskupi. Na to sa akosi nemáme rozpamätať. Veď kresťanstvo nám doniesli CaM, že? Neskôr, cca v VI. VII až VIII. storočí prenikali k nám mnísi zo Škótska, ktorí šírili kresťanstvo tiež. Je možné, že priniesli práve ariánske vyznanie, pretože táto skutočnosť bola dokumentovaná najmä vykopávkami v Bojnej, ktorá bola zničená Mojmírom I. Ovšem nie pre ariánsku vieru.  Ariánska viera je dokumentovaná na Slovensku dlhšie, ako v Nemecku, kde sa tvrdí, že už v VIII. storočí tam bola na ústupe. Azda vyhnaní mnísi odtiaľ prichádzali k nám. Do tejto rôznorodosti náboženstiev a vyznaní prišiel Konštantín s Metodom s východným obradom. Ale po cca 10 rokoch sa odišli „pokloniť“ katolíckemu pápežovi a vrátil sa už len Metod, ktorému odmietli vydať 42 ročné telo zomrelého brata Konštantína, v ťažkom stave pokrsteného na Cyrila. Vrátil sa ako katolík. To už bol teda poriadny chaos. Prvé čo urobil, napísal Zakon sudnyj ljudem. Jeho prvý odstavec znel:
„Každá dedina, v ktorej sa konajú obete, alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedinei. Tí, ktorí konajú obete a prísahy, nech sú predaní aj s majetkom a získaný výnos nech sa rozdá chudobným (mojim kresťanom).“
Človek, ak sa zamyslí nad dôsledkami tohto hrozného donucovacieho zákona, stráca dôvod oslavovať Metoda už len kvôli tomuto bodu zákonníka. Predstavme si príkoria z neho vyplynuvšie, násilie, ponižovani, okrádanie a na druhej strane neuveriteľný spôsob obohacovania katolíckej cirkvi. Mnoho útrap doniesol ľuďom  Metod, cirkev katolícka s ním. Len si uvedomme, že napr. zavedením cirkevnej dane sa ľud zdanil dvojnásobne – zemepánovi a cirkvi. Okrem toho boli poddaní povinní chodiť na panské a rovnako farárovi. A keď mali chvíľu voľna, do kostola odriekať, ako nie sú hodní, aby vošiel pán pod ich strechu a „moja vina, moja preveľká vina...“ Samozrejme celý chaos s poňatím duchovenstva prospel k triešteniu Veľkej Moravy. Teraz nebudem rozoberať príkoria, ktoré spôsobila v neskorších dobách. Navyše sa striedal latinský obrad s nemeckým a potom starosloviensky. Toto všetko spôsobilo, že Veľká Morava bola menej súdržná po príchode CaM, ako predtým. Rím vedel, že má dočinenia s krajinou, v ktorej sídlia potomkovia Vandalov a inštaláciou RKC sledoval aj to, aby sa Slovania už nikdy nerozpamätali na to, čo vykonali Rímu r 455. Som presvedčený, že aj toto je dôvod, prečo máme tak málo svojich dokladov o našom živote a tápame pri hľadaní pravdy.
    Tu ešte pridám skutočnosť, ktorá sa mi vidí ako neštandardná: katolícka cirkev sa nielenže vyrovnala postavením zemepánovi, ale ho vlastne predčila, lebo kráľa vysvecoval arcibiskup, kráľ kľačal pred ním na kolenách, prisahal na kríž a bozkával mu ruku. Špecialitou v Nitre je skutočnosť, že ešte aj hrad, ktorý normálne patrí zemepánovi (dnes štátu) patrí katolíckej cirkvi. Zaujímavé. Nuž, Nitra nebola sídlom centrálnej moci, nebola svetskou mocou kontrolovaná ako pevnosť Karolina, ktorá patrí Rumunskej republike, resp. mestu Alba Iulia..

Záver
    Ak čo len na chvíľočku pripustíme, že centrum VM bolo v Sedmohradsku a to dokonca nie len 50 rokov, ale niekoľko sto rokov, začíname uvažovať v úplne iných geografických dimenziách. Pohybujeme sa vo veľkej zemi, prestaneme tápať a naivne natláčať centrum VM do malinkých a chabých opevnení na českej Morave, alebo do Nitry, byť seriózne vybudovanej pevnosti, ale malinkej, či dokonca na rôzne iné, absurdné lokality. Tápalo sa preto, lebo nebola ochota uveriť najstarším zápisom, najmä Análom z Fuldy, i Anonymovmu Gesta Hungarorum. Veda je deformovaná politickou a cirkevnou mocou, preto aj keď niekto na stope VM bol, neprerazil a ktovie, či aj moje informácie budú dosť silné na to, aby politicko spoločenský tlak dnes prerazili.
    VM ostala „zakliata“ na dlhé storočia práve preto, lebo ležala v prostredí, kde dnes nie je štát patriaci do slovanského prostredia, kde ale, paradoxne, prevláda slovanská DNA R1a – hovorím o Sedmohradsku. Pochopiteľne, ľudia tam sú vychovávaní ako vlastenci, hrdí Rumuni, ktorí nie sú ochotní súhlasiť, že majú slovanskú krv. To isté je prítomné aj v Maďarsku. Národná hrdosť Maďarov, či Rumunov je udržiavaná na úrovni s vysokým štandardom, kvôli ktorému tu panuje neochota rozpamätať sa na časy minulé. V duchu Cauceskovho výroku: naše múzá sú len pre Rumunov...
    Uvedomujem si, koľko literatúry, skrípt, učebníc, článkov bolo napísaných, naučených, vyskúšaných, koľko je z nich titulovaných absoloventov, koľkí vysoko učení ľudia písali nezmysly, ignorovali a ignorujú skutočnosti, ktoré ukazujú jasne do Sedmohradska, Moigradu, Alba Iulie,  = Belehradu, Devína, či zemných valov v Biharii. Celý dlhý proces hľadania, tápania bol a je ovplyvňovaný aktuálnou spoločenskou objednávkou, čím bola a je deformovaná pravda o Veľkej Morave. Nielen u nás na Slovensku, ale najmä v Čechách, na Morave, v Nemecku. Rumunsko tieto veci kamufluje zahrabávaním rotundy a archeologickým antivýskumom pomocou buldozéra a tvrdí, že Slovania tadeto len prechádzali. Maďarsko si stráži svoje neuralgické body, medzi ktoré patrí napr. sťatie Álmoša, Petofiho, príčinu smrti Arpáda a samozrejme dejiny Veľkej Moravy a zo všetkého najviac genetiku svojich občanov. Okrem toho vystavuje svätoštefanskú korunu, ktorá vznikla síce až 200 rokov po jeho smrti a dodnes nenarovnali ani ten krížik na nej, ktorý sa skrivil, keď zlodejovi vypadla z ruky. Tých sebaklamov je viacero, Ferko ich dobre popísal.
    Azda budem aj ja akýmsi novým Ferkom. Počítam s tým, že moju prácu budú historici v prvom rade ignorovať. Mnohí ju budú považovať za nevedeckú, zavádzajúcu a zlú, či až škodlivú. No najpravdepodobnejšou reakciou bude to, že napadnú nie myšlienky, ale mňa, že som si dovolil búrať koncepciu hľadania pravdy o našej histórii.
    Nie som prvý na svete, kto spochybnil mocenské centrum VM. Prvý známy pochybovač je slovenský historik p. Juraj Sklenár, ktorý  už r. 1784 publikoval dielo „Vetustissumus magnae Moravie situs et primus in eam Hungarorum ingressus et incursus [Najstaršia poloha Veľkej Moravy a prvý vpád a vstup Maďarov do nej“, v ktorom nielen tvrdil, že Nitru nikdy Maďari nedobili, tá dobrovoľne vstúpila do zväzku s nimi. Konieckoncov, nebyť Nitry, ani kráľ Štefan by sa nestal kráľom. Okrem toho situoval sídlo VM do bulharskej Mézie.
    V r. 1971 vydal poľsko - maďarský američan Imre Boba, dielo „Moravia's History Reconsidered : A reinterpretation of Medieval Sources“, v ktorom sa pokúša umiestniť VM do kniežatstva okolo Sremskej Mitrovice (Sirmium).
    Potom tu je Péter Püspöky-Nagy, podľa ktorého existovali dve Moravy. Centrum "Veľkej" Moravy hľadal podobne ako Sklenár a Boba v Sirmiu. Na juhu údajne siahala k srbskej rieke Morave a na severe zaberala južnú časť priestoru medzi Dunajom a Tisou. Malá" Morava bola totožná s Moravou v dnešnej Českej republike a neskôr bola Svätoplukom pripojená k "Veľkej Morave".
    No a často sa spomína nemecký historik Martin Eggers, ktorý r. 1995 vo svojej dizertačnej práci „Das „Großmährische Reich“ Realität oder Fiktion? [„Veľkomoravská ríša“ – skutočnosť alebo fikcia?“ Podľa Eggersa Avari aj po rozpade kaganátu zohrávali dôležitú úlohu na územiach severne od Dunaja, ale pod inými menami. Nálezy na Morave prisudzuje podobne ako Boba etnickej skupine s avarskou tradíciou, ktorou sa v Čanáde začala rozvíjať Veľkomoravská ríša smerom k Nitre a českej Morave.
    No a konečne posledný zaznamenaný pokus umiestniť mocenské centrum Veľkej Moravy priamo do Sedmohradska oficiálne urobil r. 2008 PhDr. Rudolf Irša vo svojej práci „NAJSTARŠIE DEJINY SLOVENSKÝCH KRÁĽOVSTIEV alebo ako Slováci prišli o dejiny“ na portáli http://www.cez-okno.net/clanok/najstarsie-dejiny-slovenskych-kralovstiev-alebo-ako-slovaci-prisli-o-dejiny . Tiež hovorí o dvoch Moravách, pričom zdôrazňuje pôvod Svätopluka  v Nitre. Existenciu Moravy v Sedmohradsku síce vyznačil na ním vytvorenej mapke, ale nijako ju nevysvetlil, neurčil centrum moci, sídlo a pôvod  Mojmíra, jej obyvateľov pomenúva Porfyrogenetovským „Merehani“.
  Ponúkam vám teda svoj pohľad na celú záležitosť. Okrem presného vymedzenia pôvodu obyvateľov Veľkej Moravy v Sedmohradsku som presne vyznačil miesto, miesta, kde bola umiestnená centrálna moc. Aj valy v Biharii považujem za svoj „objav“, ktorý samozrejme od tejto chvíle čaká na potvrdenie správnosti vykopávkami. Verím, že som prispel aj svojim objasnením názvov Markomani, Kvádi, Kotíni a pod, ako to mohlo byť s tými „kmeňmi“ naozaj a všimli ste si ešte zopár poznámok, postrehov, ktoré zmenia váš pohľad na históriu a historiografiu vôbec. Skúste to prijať odo mňa ako názor laika, ktorému vôbec nie je jedno, čo sa mu servíruje hoci z veľmi titulovanej hlavy. Napísal som to v najlepšej vôli, hoci moje vnímanie skutočností je ovplyvnené životnými skúsenosťami.
    Ďakujem svojej manželke, že podstúpila so mnou riziko a moje cestovné náklady J. Za to, že sa sama starala o gazdovstvo, kým ja som si užíval vzrušenia z poznávania sveta.
    Ďakujem svojmu priateľovi a konzultantovi, pánovi, ktorý si zo skromnosti hovorí Valamír Magyár za to, že s rovnakým entuziazmom so mnou zdieľal moje úspechy, aj neúspechy. Jemu som odovzdával poznatky, aby som si ich nenechal pre seba, ale ak by sa mi náhodou niečo stalo, aby existoval človek, ktorý by možno ešte lepšie dokázal tento problém popísať, argumentovať a objasniť namiesto mňa. Ďakujem mu, že mi pomáhal metodicky, aj mentálne, že som mohol z jeho podporou tento projekt zrealizovať.
    Doporučujem vám cez Google Earth ísť do Alba Iulie a pozrieť si pevnosť Karolina v centre mesta. A napadne vám: nevýslovná a ničomu nepodobná pevnosť Rasticova.

    Prečo vznikajú takéto články? Pretože vnímame, ako nám oficiálna veda odmieta vysvetliť históriu pravdivo. Vidíme to, čítame to, cítime to. Tak si odpovieme sami...


Fotky budem pridávať potom. Doniesol som odtiaľ 2000 fotiek, tak sa to ťažko vyberá. Mám nafotené celé múzeum, interiéry pevností, mestá, ľudí, krajinu. A predsa som nafotil málo. Mapky prikladať nebudem, zlých mapiek je plný internet, čo ak vyrobím ďaľiu zlú?
Pridám ešte jeden postreh. V Rumunsku si za veľmi mierny poplatok kúpite právo fotiť v múzeu exponáty koľko chcete. V Ponitrianskom múzeu a v Bojnej som si tiež chcel nafotiť a zobrazovať exponáty na porovnanie. U nás sa to NEDOVOĽUJE. Dôvod: porušovanie autorských práv autorov exponátov. Nuž, zišiel by sa časový tunel, ktorým by som šiel poprosiť Mojmírových poddaných, aby mi dovolili fotiť. Problém by ale bol, ako im vysvetlím pojem fotiť. Tak som sa na to vykašľal. A sme doma. Zakázať, zakázať, zakázať. SME K SEBE ZLÍ !!!

    Prečo vznikajú takéto články? Pretože vnímame, ako nám oficiálna veda odmieta vysvetliť históriu pravdivo. Vidíme to, čítame to. Tak si odpovieme sami...

    Viacerí ste mi telefonovali, písali, že ste ma chceli skontrolovať, dali ste si vyhľadať názvy dedín a miest, riek v Rumunsku. Všetkým odkazujem, že tieto názvy je nutné zadať v rumunskom pravopise. Inak budete mať dojem, že som klamal.
Dodatok:
Existuje dokument, ktorý sa nazýva Regest Varadina = Ragestrun Varadiense = Váradi regestrum - Oradea Register, ktorý potvrdzuje, že Oradea bola min od r. 1205 súdnym dvorom, najvyšším súdom a to aj cirkevným pre oblasť siahajúcu min na Gemer, Zemplín, Malopoľsko, celá Pannonia, Banát, Transylvánia, patrila tam - na počudovanie aj župa Koložvár.

    Čítajúc Jordanesa, Prokopia, Fredegara, Fuldu si uvedomujem, že vojská prekračovali aj na pešo obrovské vzdialenosti za víťazstvom a my spohodlnení modernou dopravou si nedokážeme predstaviť, že by sme dnes pešo prekonali 500 - 1000 a viac kilometrov. Preto nie sme schopní uveriť tomu, že Veľká Morava bola v Sedmohradsku, lebo je to príliš ďaleko ku Frankom a my by sme chceli mať tak všetko pokope, aby sa tí vojaci toľko nenachodili :-). Nechceme konkrétne uveriť, že keď analista písal, že Ľudovít obliehal civitas Dowina, že to nebol náš Devín. Pritom analista jasne napísal, že obliehal mesto Dowina, nie castrum (hrad) Dovina. Ktovie, ako sa naozaj volal náš Devín, ak dostal meno práve od tejto vety vo Fulde. Možno sa volal úplne inak, alebo bol tiež Devínom, ako civitas Dowina v Sedmohradsku.

Citujem:
1. Pápež Agapit II r. 948 píše loršskému arcibiskupovi Gererdovi, že sa od fuldského opáta Hadamara dozvedel o jeho spore so salzburskýmarcibiskupom, lebo si obaja nárokujú na pálium pre tú istú provinciu a škriepia sa o práva nad Hornou a Dolnou Pannoniou. Pápež prideľuje západnú Pannóniu Salcburgu a východnú s krajmi Avarov, alebo Moravanov a Slovenov zasa Lorchu.
Čiže sa tu jasne rozlišujú Moravania a Sloveni. No a tu je aj doklad o tom, prečo máme priezviská Moravec, Moravčík. Takto ich domáci Sloveni odlíšili od seba. Rovnako, ako sú priezviská Polák, Lipták, Oravec.

2. Druhý list . Benedikt VI. r. 973 oznamuje arcibiskupovi Hrodbertovi (a iným vymenovaným biskupom), určuje právomoc Piligrinovi tak, aby biskupov v Hornej Pannónii spravoval salzburský arcibiskup s takými právami, aké mal doteraz v Dolnej Pannonii, pričom Dolnú Pannoniu a Méziu, kde sa nachodia kraje Avarov a Moravanov, prideľuje loržskému arcibiskupovi s takou právomocou, akú mal doteraz v Hornej Pannonii.
Z uvedeného jasne a neodškriepiteľne vyplýva, že Morava (Veľká) bola nad Dunajom pri Mézii, teda vychádza to samozrejme na Transylvániu.

3. Aventinove anály Bavorov, kniha 4: Maďari si podrobili Daciu, ktorá sa volala Ungaria (logicky U horsko – krajina obkolesená transylvánskymi Alpami – krajina u hôr) a pobili aj Vendov, ktorí podliehali niekedy Svätoplukovi. Tí volali túto krajinu Uhorskom Veľkej Germánie a Maďari túto krajinu obsadili ako prvú a nazvali ju Erdélyi – v preklade Uhorsko.
Maďari dobili obe Dácie, aj tú za Tisou, keďže siahala od Hrona a Švábskej hory a od Toku Dunaja až po Čierne more.

Tak a toto „sme sa neučili“. Z pohľadu Transylváncov – Uhrov bola Pannonia a naše územie Hornou Dáciou. A pred príchodom tieto krajiny nazývali Gréci Scýthia minor.
A ešte jeden:
Bulharská legenda o sv. Klimentovi: keď sv. Konštantín = Cyril šiel sa pokloniť do Ríma (rozumej konvertovať na RKC), odbočil z cesty k Svätoplukovi, poučil jeho a jeho družinu sv. písmom a pokrstil ho (gréckokatolíckym obradom).To vysvetľuje skutočnosť, že v Nitre je zakorenený aj grécky obrad dodnes a je tu aj kostolík Štefana kráľa na Párovciach. Jeden z najstarších v kraji. Bulharská legenda obsahuje veľmi podrobný popis Svätoplukových vlastností a vyjadruje sa o ňom neuveriteľne hanlivo a dehonestujúco. Ak si spomenieme na list pápeža Štefana V. Industriae tuae, kde ho pápež zasa napomína a poučuje o svätej trojice, potom je nám jasné, že Svätoplukovi bolo doslova šumafuk, ako je pokrstený, žil svoj život, určite nie podľa kresťanských regulí. Z prízvukovania trojjedinnosti boha je celkom isté, že Svätopluk bol arianom (ariáni uznávajú boha v jednoduchosti, preto je smrteľným nepriateľom katolíkov, aj gréckych.) Ako pokrstenému grékokatolíkovi by to nemusel pripomínať. Ale Svätoplukovi to nič nehovorilo.
Okrem toho z textu "odbočil k Svätoplukovi" je nám jasné, že Konštantín sa do Ríma vybral z väčšej vzdialenosti a iného smeru, ako z Moravy CZ, nedajbože z Mikulčíc. Podľa všetkého Svätopluk bol práve vtedy pánom Nitry.


Alan Dolog

zverejnil Svetomír


Naposledy upravil Svetomír dňa Ne marec 18, 2018 8:50 am, celkom upravené 20 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Valamir Magyár za Ut jún 14, 2016 9:03 pm

Citát z článku „Uvedomujem si, koľko literatúry, skrípt, učebníc, článkov bolo napísaných, naučených, vyskúšaných, koľko je z nich titulovaných absolventov, koľkí vysoko učení ľudia písali nezmysly,..“
Áno, v tom je a aj bude problém. Historici nám vytvorili dejiny a teraz majú hlásať niečo iné? To radšej napíšu že autor je rojko, neodborník, alebo ešte niečo horšie. Budú poukazovať na drobné chybičky aby sa nemuseli vyjadriť k podstate problému:
Vládol Svätopluk z hlinených Mikulčíc (o rozloje 9 ha) rímskej kamenej pevnosti Belgrad o rozlohe 37,5 ha?
Je naozaj obdivuhodné že autor neváhal osobne sa ísť pozrieť (za vlastné peniaze) do Sedmohradska, zatiaľ čo naši profesionálni historici si ani len neklikli na net.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Pi jún 24, 2016 7:00 am

Niekedy mám v tom guláš, zabúdam dátumy, nepamätám sa kde je napísané, že:
"R. 867 Rastislav poveril svojho synovca Svätopluka vládnutím v Nitrianska. Morava – Slovácko, a juh, patrila pod Nitru od nepamäti. No už o tri roky Svätopluk vypovedal poslušnosť svojmu strýkovi (Rastislavovi) a zveril Nitrianske kniežatstvo pod ochranu Franskej ríše".

Neviem si vypamätať že medzi nimi ako rodinou, možno ani nie pokrvnou, bol subordinačný vzťah. Neviem a asi som sa s tým ani nestretol, že by Rastislav poveril Svätopluka riadením časti /polovice / ríše a že k tomuto počinu existuje aj nejaký dátum.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

pre p. Walibuka

Odoslať pre Svetomír za Pi jún 24, 2016 2:39 pm

Pán Walibuk, to, že Rastislav poveril svojho príbuzného Svätopluka nielen ísť v delegácii, ktorá prosila o učenca, učietľa náboženstva najprv k pápežovi, potom do Byzancie a následne ho vymenoval za svojho zástupcu v Nitre sa učí v školách a nájdete to v každej literatúre, ktorá sa problematikou zaoberá. To sú základy, bez ktorých sa nepohneme. O tom sú záznamy, je to zdokumentované, napísané. Ak ste sa s tým nestretol, nečítak ste základy histŕie VM. Odpustite mi to, ale doporučujem nadobudnúť elementárne znalosti. Napr. aj o J.G. Cezarovi. Ak bol v čase príchodu Maďarov do Pannonie mŕtvy 1000 rokov, nebudeme diskutovať o podobnosti mien, je to pravdepodobne stratený čas. Prečítajte si aspoň Veľkomoravské záhady od Milana Ferku. Tam je mnoho ľahkou formou naznačené. Prosím, neberte moje stanovisko ako prejav nadradenosti.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Pi jún 24, 2016 10:42 pm

Stačilo uviesť zdroj.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

škoda, že net neprenáša tvár

Odoslať pre Svetomír za So jún 25, 2016 7:45 am

Ospravedlňujem sa, net neprenáša moju tvár, ktorá by prezradila, že som písal s veľmi dobrým úmyslom. Budem si musieť dávať pozor, aby som vás neodradil. Naozaj som nič nepísal v zlom úmysle.
Aj ja ďakujem za uvedený zdroj, celkom určite ho vyhľadám. Ale ten Jordanes je niečo úžasné. Len prekladateľ nedopustí Slovenom ani nos medzi očami. A pritom sa rysuje, že Sloveni boli národ niekoľkonásobne väčší, ako Český a dosiahol úžasné veci. Pozitívne, aj negatívne. Čím viac študujem, tým viac som presvedčený, že okolití historici to vedia, ale naozaj všemožne tutlajú a zavádzajú. Veď napísať lož, že Kvádi, Markomani, či Vandali boli Germáni v poňatí, že patrili k národom "západu" je nehorázne zavádzanie, alebo neinformovanosť.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za So jún 25, 2016 2:47 pm

Neberiem Váš prejav ako nadradený, nemusíte sa ospravedlňovať. Stačí uviesť zdroj. Ak neuvediete zdroj, tak sú pochybnosti. Ja som strávil včera celý večer až do polnoci hladaním kde je napísané, že Svätopluk bol podriadeným Rastislava. To že bol nejakým údelným kniežaťom som vždy považoval a považujem za výmysel českých historikov, aby zdôraznili tú Slovenskú osudovosť, že vždy, od samého počiatku sme boli niekomu podriadení. Tento politický a historický primitivizmus bol jedným z faktorov rozpadu takého dobrého Slovanského štátu ako bolo Československo. A naráz Vy, ktorý bušíte do našich historických vedcov, mi odporučíte oboznámiť sa s oficiálnymi dejinami VM.
Takže prečítal som znova po mnohý krát " Slovensko očami cudzincov" a nič, od Lubomíra Havlíka Kroniku o Velké Moravě /tretie vydanie/, ale ani u tohto českého autora som nenašiel zmienku o tom, že by Svätopluk vládol z milosti a vôle svojho príbuzného.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

zdroj

Odoslať pre Svetomír za So jún 25, 2016 4:42 pm

p. walibuk,
podriadenosť Nitry vyplynula už z faktu o tom, že Mojmír "pripojil" Nitriansko k Morave, keď vyhnal Pribinu. Z toho jasne vyplýva, že Nitra (z českou Moravou - u mňa) bola provinciou mocenského útvaru v Sedmohradsku. Cieľom môjho snaženia bolo práve to. Zistiť, či mohlo byť centrum VM v Sedmohradsku. A to som aj zistil. Nazvite to špekuláciou. Ste mierny. Mohol ste mi napísať aj niečo menej lichotivé. Ale skúste mi moje "domnienky" vyvrátiť. Konštruktívne. Nie ťahaním za slovíčka a menej dôležité detaily.


Pozn. administrátora


Nikde v dobových prameňoch sa neuvádza, že by si Mojmír pripojil k svojmu panstvu Nitru a jej územie. Je to len špekulácia. Okrem toho sa nikde v novších historických špekuláciach neuvádza, že toho Mojmíra vzápätí franský panovník z Nitry vyhnal. O tom "ticho po pěšině". Ono by sa potom totiž vnucovala predstava, že tam do Nitry dosadil práve Rastislava. Ak tak neurobil až v roku 846. Lenže, to nemohol, lebo Rastislav predsa musí sídliť niekde na území dnešnej Českej republiky. Ak by nemusel, musíme riešiť problém, kde potom predtým sídlil Svätopluk, ktorého inak akceptujeme v neskoršom období práve v tej zaznávanej Nitre. Sedmohradsko je jedna z možností a vpád Maďarov doňho zasa príčina. Proti tomuto stoja zasa záznamy arabských cestovateľov, ktoré hovoria o dvoch významných sídlach v krajine v čase vlády Svätopluka. Jedno - Wábnit (tak sa to možno čítalo a možno aj inak) a Grad (čo sa z rukopisov číta tiež aj celkom inak). Podľa bádateľov ide o dve mestá na území Slovenska a Čiech,a lebo od dve mestá až niekde na Ukrajine alebo v Poľsku, alebo tiež aj celkom inde. Tí bádatelia sú uznávaní odborníci, akurát každý má iný názor. Čiže vlastne ani netušíme, o ktoré mestá ide. Alebo to tušíme, ale dôkazy chýbajú. Indície sú nanič. Tak či tak, Nitra bola významné mesto, žiadne provinčné sídlo. Veď to bolo sídlo panovníka veľkej ríše už za Pribinu. Ríše, ktorá siahala na západ až po Brno a Viedeň a kam na juhu a východe, to tiež vlastne nevieme. Možno až do toho Sedmohradska. Alebo sa už vtedy o toto územie delila.


Naposledy upravil Admin dňa St jún 29, 2016 12:05 am, celkom upravené 1 krát. (Reason for editing : Pozn. administrátora)
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Po jún 27, 2016 11:36 pm

Prepáčte, trochu som sa odmlčal, nielenže nemám čas čítať tolko kolko chcem, ale ani nemôžem písať do vôle.

Neťahám sa s Vami za slovíčka, ale o to, aby sme písali a aj vnímali realitu tak ako je napísaná v análoch a aby sme svoju fantáziu aspoň trochu krotili. To že /Rastislav/ - /opravujem/ Mojmír vyhnal nejakého Pribinu ešte neznamená, že Pribina bol králom krajiny, ktorú dnes nazývame Nitriansko, ale v podstate sa jedná o Slovensko. To že to tvrdia naši vedci a drvivá večšina amatérov, ktorí sú voči nim inak v opozícii, ešte neznamená že to bolo tak. Zaznamenané je len tolko, že vládca Rastislav vyhnal nejakého Pribinu a to znamená, vzhladom k tomu že Pribina utiekol aj zo svojimi, že bol zrejme velmožom a bohatým a vplyvným mužom. Nič viac a nič menej. To že mal za ženu Bavorku z málo významnej odnože královského rodu ešte nič neznamená, max. že fešáčisko zo Slovenska nabúchal Nemku. Pre nás je významné vo vzťahu k VM to, že vieme približne aké územie mu zverili do rúk Nemci.

Ďalej máme zapísane že : za týmito miestami sa rozpriestiera/la/  Velká Morava. Tie miesta sú vymenované: Belehrad na Dunaji, most cisára Trajána /Turnu Severin/ a Sirmium /Sremmská Mitrovica/.
Posledná najdôležitejšia innformácia je z Fuldských Análov, kde král Arnulf poslal poslov K Bulharom aby im /Slovenom/ nepredávali sol. Kde asi mali Bulhari solné bane? No predsa v Sedmohradsku, teda ak im patrili tie solné bane, tak tam nemohol byť Svätopluk.  Ďalšiu hranicu tu máme vytýčenú približne pri rieke Sáva a za hraničné mesto by som si dovolil považovať dnes Maďarský Szolnok, vieme že tam sa solné bane nenachádzajú, ale isto to bolo obchodné mesto zo solou, prečo inak Solnok, všakže.
Ak chceme tvrdiť, že Rastislavove královstvo sa tiahlo len po Dunaj pri dnešnom Ostrihome, tak potom by sme museli ignorovať správu vo Fuldských análoch, že Ludovít sa vybral v roku 864 za Dunaj a na hrade Dowina oblahol Rastislava. Ak ide niekto ZA Dunaj, neznamená to že ide na sever, alebo na východ. Jednoducho bol na jednej strane rieky a prešiel na druhú stranu, proste prešiel za Dunaj.

Ak sa nemýlim, tak v roku 822 Bulhari vpadli do Panónie, vyhnali miestnych velmožov a  Slovenom ustanovili svojich vládcov. Ak Rastislav nastúpil na trón v roku 846, tak od vpádu Bulharov uplynulo len 22 rokov. Možno Rastislavov strýko, či ujec Mojmír bol ten dosadený Bulharmi za vládcu Panónie, teda za vládcu Dunajských /Moravských/ Slovenov. Skôr si však myslím, že Mojmír, Rastislav, Pribina aj Svätopluk boli zo Slovenských velmožských rodov, vzájomne súperiacich o moc, ale aj vzájomne príbuzensky spriazneních /pravdepodobne okrem Pribinu/.

A zničená Bojná? Prečo by to nemohlo byť protikresťanské povstanie? Alebo vojna medzi velmožmi, tak ako Přemyslovci zničili Slavníkovcov /  a ktovie koho ešte/.

Isté je jedno, Svätopluk obsadil okrem celého Slovenska aj Panóniu v rozsahu ktorý som uviedol vyššie, ale v Alba Júlii nikdy nesedel na vladárskom stolci.

Dovolím si ešte doplniť vzhladom k názvu článku Mojmírova Morava mala centrum v Sedmohradsku, pri svojej úvahe som vychádzal z postupnosti, že Mojmír mal nejaké panstvo ktoré prevzal Rastislav a ktoré potom získal Svätopluk. Za Svätopluka bola VM najväčšia, teda väčšia ako za jeho predchodcov, ale solné bane v Sedmohradsku mu nepatrili. Jediná možnosť že Mojmír ovládal Sedmohradsko je tá, že Rastislav neprevzal kompletne jeho dŕžavy a Svútopluk ich nedokázal od Bulharov vydobiť naspäť. Takýto scénar nemá však žiadnu oporu v análoch.


Pozn. administrátora
V análoch toho nemá oporu oveľa viacej. Ak by sme sa držali len análov, dejiny by sme museli napísať inak. Napriek tomu považujem Vašu úvahu za v podstate logickú a správnu. Jedinou chybou je nazeranie na diskutovanie obdobie ako na jeden čas a jeden dej. Lenže tých časov a dejov bolo od Mojmíra I. po Mojmíra II. oveľa viacej. Čiže aj to Sedmohradsko mohlo v istom čase a v inom nemuselo byť súčasťou Svätoplukovho či Rastislavovho kráľovstva. Čiže bolo a nebolo. A nevylučuje sa to. Ani Maďari neprišli len raz na diskutované územie. Čiže pomery a hranice sa menili. Všetko sa to vylučuje len vtedy, ak sa na to pozeráme, že sa to všetko odohrávalo naraz. Ak nie, nič z toho, čo píšete, sa nevylučuje. A to Sedmohradsko v podstate dobyli Maďari ako prvé. Dávno predtým, než natrvalo prekročili Dunaj, desaťročia predtým.


Naposledy upravil Admin dňa Ut jún 28, 2016 11:43 pm, celkom upravené 2 krát. (Reason for editing : Pozn. administrátora)
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

od maličkostí k podstate

Odoslať pre Svetomír za Ut jún 28, 2016 11:06 am

K prvému odstavcu o tom, ako Pribina oplodnil Bavorku nebudem odpovedať. Len toľko, že Pribinu vyhnal Mojmír. Nie Rastic.

Mám sa krotiť vo fantazírovaní, no váš Solnok ničím iným nie je. Aj ja si môžem fantazírovať: Solnok, Solník, Slanec - od slanej pôdy, kde usadil Belo IV. Kumánov . Fantázia a kreativita je to, čo chýba mnohým. Niektorí majú smolu, zavedie ich do slepej uličky. Ako Kučeru. A možno aj mňa. Ale dostal som sa určite ďalej, ako on. VM nemala centrum na dnešnom Slovensku, či Morave. V hľadaní pokračujem, chcem ešte všetko upresniť.

Súhlasím s vami, Svätopluk si pripojil k Nitriansku  aj Sedmohradsko,  pretože podlo zradil svojho strýka Rastica a prišiel do VM ako jeho samozvaný nástupca. Prišiel totiž ako do krajiny, ktorú dôverne poznal ako svoju - Nitriansko patrilo k VM ako provincia. Bola to sprostá vlastizrada, nič viac. Ostatne Ľudovít Nemec sa mu za to "odmenil" žalárom -spolu tam bol aj s Metodom, ktorý asi mal v tej "robote" prsty.

Pri svojom výzkume sa opieram aj o zápisy historikov (anály), ale skutočnosti, ktoré uvádzam v článku v žiadnych análoch nie sú (alebo sú a boli zle interpretované, či ignorované). Sú nové, mnou zistené, alebo doplnené. Stačí, že som ich videl v Sedmohradsku. Tam nie je ochota robiť výzkum Slovanov, ale vykopávok, ktorí svedčia o Slovanoch  majú celkom dosť. Choďte sa pozrieť do A. Iulie. Skúste si ešte raz prečítať CELÝ článok a vysvetlite mi obrovskú prítomnosť slovenskej toponýmie, rotundu pod kostolom sv. Michala, studňu v rímskom príbytku, Moigrad a ďalšie, ktoré uvádzam. Pozývam vás do konštruktívneho objavovania, nie do odvádzania od tohoto podstatného.  Teším sa na vaše vysvetľovanie týchto vecí. Ak ste čítal Jordanesa, pustil by ste sa podstatne ďalej. Práve sa o to pokúšam a mám chuť sa pred ním pokloniť. Našim historikom totiž asi vadí, že Jordanes a potom Annonymus nemali doktorát z historických vied. Niekedy sa pomýlili, napísali aj nepravdu. Ako to píšu historici dodnes. Ostatne doktorát nemal ani cisár Porfyrogenet a mnohí ďalší, ani mnísi vo Fulde. Ani ja sa nebojím púšťať do objavovania, pretože robím to isté, čo Kučera, či Pieta: spájam fakty s fantazírovaním. Robí to každý, aj vy. Bojnú podľa neho zničil Mojmír útokom zo západu (strelky šípov), no ona bola poškodená celkom 3 x a naposledy, štvrtý krát ju totálne rozvrátili staromaďari. Opäť to prezradili strelky šípov. Osobne som to konzultoval s Dr. Pietom. Ale ten sa stále drží teórie, že Slovania sem prišli z Pripjate v 5. - 6. storočí :-).
Dva krát ste zdôraznil, že nemáte čas na čítanie a písanie. Tak prečo ste celý jeden večer minul na hľadanie toho, či a kto poveril Svätopluka vládnutím v Nitre. Mohol ste si prečítať niečo z tohoto portálu :-).


POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA
K Svätoplukovej údajnej zrade:


Tento názor, opierajúci sa o franský zdroj, začala u nás šíriť pravoslávna cirkev. Presné detaily by si žiadali osobitnú štúdiu. Franský zdroj označuje Svätopluka za zradcu preto, že údajne zradil ich cisára. Tvrdenie, že Svätopluk zradil Rastislava nie je namieste. Treba sa pozrieť, čo sa vlôastne vtedy stalo. Rastislav sa pokúsil Svätopluka zavraždiť. Svätopluka ako vládcu susedného štátu. Využil k tomu situáciu, že ako susedia a príbuzní formálne udržiavali dobré vzťahy. Zároveň však boli aj politici. Ak niekto niekoho zradil, bol to práve Rastislav. ten zradil Svätopluka, lebo ho chcel odstrániť. Ak niekto zradil franského cisára, bol to opäť Rastislav, lebo Rastislav bol dosadený do funkcie franským cisárom ako jeho vazal. Pritom keď mu narástlo perie, robil všetko preto, aby sa stal na Frankopch nezávislý (cirkevne, vojensky a politicky). Vadilo mu, že Svätopluk vo svojom kráľovstve udržiaval s Frankami dobré vzťahy. Lenže, zrejme, Svätopluk bol ten poškodený, lebo na časti jeho ríše vládol Frankami dosadený Rastislav. Napriek tomu rešpektoval status quo. Na rozdiel od Rastislava, ktorý túžil získať ešte viacej, aj Svätoplukovu časť. Keď Rastislavov pokus o vraždu vyšiel najavo, Rastislav sa pokúsil ujsť a padol do rúk Frankom. Tí s ním zaobchádzali ako s vazalom, ktorý zradil. Neskôr zajali aj Svätopluka. Zajatie Svätopluka bolo zásahom do samosprávy iného štátu. To, že sľubil tomu, kto si uzurpoval právo na cudzie územie niečo, čo nedoržal, bol šikovný politický ťah, nie zrada. Zradou by bolo, keby sa pridal na stranu Frankov, nie to, že sa postavil proti okupantom. To, že ho kniežatá či ľud Rastislavovho kráľovstva zvolil za svojho vládcu, nebola zrada na Rastislavovi, ale demokratická voľba. Rastislav bol v tom čase totiž už mimo hry - v zajatí a oslepený v kláštore. Svätopluk nemal najmenší dôvod usilovať o jeho oslobodenie - veď to práve Rastislav zradil všetkých okolo seba.
Prečo je v našich noovekých prameňoch teda za zradcu označovaný Svätopluk a nie Rastislav? Nuž preto, lebo nadŕžal od isteho času franským kňazom oproti tým Metodovym. Tí zrejme urobili politicky chYbný krok, keď po zmene politickej situácie si nevedeli Svätopluka získať na svoju stranu. nech to bolo akokolvek, pravoslávna cirkev preto velebí Rastislava a zatracuje Svätopluka. A väčšina našich historikov tento názor otrocky prevzala.
K sídlu Rastislava a Svätopluka može priviesť aj dedukcia práve tej epizódy, ktorá predchádzala ich zajatiu. Kto bol u koho, kto kam unikal. Kde boli Franjkovia. Aká asi mohla byť vzdialenosť ich sídiel. Kde bol ten Devín, kam smeroval franský útok atď. Kde sídlil Metod a odkiaľ kam ušli jeho žiaci. A nadôležitejšie je, o ako veľký priestor išlo. O priestor dvoch súčasných moravských okresov? Alebo o priestor dnešných dvoch- troch krajov? Alebo bola tá ríša oveľa väčšia? Ak bola, prečo sa potom takmer všetci motajú kdesi medzi Uherským Hradišťom a Nitrou?
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Nezmysly

Odoslať pre Igor29 za Ut jún 28, 2016 9:24 pm

Vážení dyskutujúci, nechápem o čom to tu točíte, veď vy zte absolutne nevzdelaní. Tam si radšej prečítajte historickú prednášku prof. Štefanovičovej už z roku 2001, vedecké diela profesorov hystórie prof. Kučeru, Homzu,Třeštíka,Havlíka a uveďte, kde oni tvrdia to čo vy. Samozrejme, nikde. A to sú vzdelaný ľudia. Pripadá mi to, ako keď šarlatán lieči s bylinkami a chce konkurovať vedcom s najmodernejšími vedeckými prístrojmi za desiatkami miliónov euro a tvrdí, že jeho rastlinka, ktorú utrhol kdesi v lese zadarmo má liečivé vlastnosti a liek, ktorý stojí podľa cenníka 2000 euro ich nemá. Láskavo si uvedmte hodnoty a nemotajte naivným ľuďom hlavy.
Je nad slnko jasné a vedecky dokázané, že Svätopluk, Rastislav, Mojmír sídlili v Mikulčiciach. Učia sa to už malé deti. Keď neviete ani to, choďte radšej do lesa na huby za tými šarlatánmi. Tu nie je o čom debatovať ani čo dokazovavať. Je to jasné ako facka. AMEN.

Igor29
Začiatočník
Začiatočník

Počet príspevkov : 2
Join date : 23.02.2016

Návrat hore Goto down

Podakovanie

Odoslať pre Svetomír za Ut jún 28, 2016 9:32 pm

Igor, nahlas sa smejem Very Happy . A to ste nečítal prvé dve časti a už viete :-). Ale vy ste nemusel, škoda času, nie? Treštík, Kučera Laughing Evil or Very Mad
Ja som šarlatáááán Laughing
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Tu to máte

Odoslať pre Igor29 za Ut jún 28, 2016 9:38 pm

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/profesorske_prednasky/prof_prednaska_Stefanovicova.pdf

a teraz sa smejte! Nedokázal ste ničím oponovať. Choďte radšej na tie huby a nemiešajte sa vedcom do práce. Miešajú sa oni vám?!!!!


Poznámka administrátora:
Pán Igor,
veru miešajú. Okrem iného chodia aj na huby a často bez odbornej kvalifikácie. K argumentom, čo ste uviedol uvádzam len to, že Vám prajem, aby ste bol lepšie zorientovaný aspoň pri zbere tých húb. Ide tam o život, v našej diskusii našťastie zatiaľ nie.

Igor29
Začiatočník
Začiatočník

Počet príspevkov : 2
Join date : 23.02.2016

Návrat hore Goto down

Igor, ste asi veľmi mladý.

Odoslať pre Svetomír za Ut jún 28, 2016 10:18 pm

Študujte a neverte ani Treštíkovi, či Kučerovi, ako neveríte mne. A potom, keď si veľa, veľa naštudujete, potom sa sem znova ozvite. Ale vlastne stačilo by prečítať si moje tri diely. Potom si zanadávať na mňa, znova prečítať, azda na druhý raz to už nebude až také šarlatánske. Používajte rozum, Igor :-). Mnohí ho nepoužívajú. Nebuďte, ako oni. Samozrejme, že Štefanovičovú som prečítal. Ale sú aj lepší zabávači!Pozn. administrátora:

Hlavne neverte sebe :-)


Naposledy upravil Admin dňa Ut jún 28, 2016 11:45 pm, celkom upravené 1 krát. (Reason for editing : Pozn. administrátora)
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Adminovi

Odoslať pre Svetomír za St jún 29, 2016 7:15 am

Útok Mojmíra na Slovensko a Moravu je zdokumentovaný. Aj jeho smer. Bol z východu na západ. Ak by ho Mojmír viedol útok opačne, nepotreboval vypáliť Čingov, Spišské Tomášovce, ak chcel vyhnať Pribinu z Nitry. Tým, že Pribina z Nitry odišiel mal možnosť Mojmír dosadiť v Nitre miestovládcu. O tom, že by po útoku vyhnal Mojmíra Franský kráľ z krajiny existuje nejaký zápis? Okrem zápisu, ktorý spomínajú Češi, že Rastislava vymenoval Ľudovít Nemec ako svojho vazala. Je to zápis účelový, alebo pravdivý? O tom, že by rovnako dosadil Mojmíra pred Rasticom na čelo VM práve Frank, o tom zápis nepoznám, ale nemôžem tvrdiť, že by tomu tak nemohlo byť.  Vieme ale, že Pribina mal za manželku Bavorku. Ak Frank podľa vás vyhnal Mojmíra následne z Nitry, potom by Pribinu sem vrátil. Ale to sa nestalo. Pribina 10 rokov bol bezdomovcom. A Nitra bez vládcu? Napriek tomu, že ho Ľudovít prinútil prijať svätosť katolícku?
Viem málo. Viem, že nič nie je v dejinách čiernobiele a jednoznačné a mnoho vecí mohlo byť inak. Ale predpokladám, že Mojmír si nenechal brnkať po nose žiadnym Frankom.
Rastislav ešte pred tým, než sa Svätopluk stal vládcom v Nitre ho vraj poveril zastupovať VM pred pápežom, následne pred Byzanciou ohľadne prosby o učiteľa: „My, Sloveni, prostá čaď...“ Ak by to bolo tak (ak), potom Rastislav mal moc nad Svätoplukom. Celkom určite misia Slovienov do Byzancie popudila Ľudovíta Nemca, to mi je jasné. Úplne rovnako, ako Mojmíra, ariána, popudil Pribina s katolicizmom.
Nitra bola významná, ale bola v područí VM, ktoré malo sídlo v Sedmohradsku. Tvrdošíjne budem toto tvrdiť, pretože nemáme na okolí inú pevnosť, ktorú by sme stotožnili so zápisom : nevýslovná a na nič pred tým nepodobná“.
Jordanes tvrdí toho viac. Skúsim overiť, možno niečo o tom napíšem. Nitra mohla podľa toho byť vo veľmi úzkom kontakte so Sedmohradskom už pred vpádom Hunov.  Až prekvapivo blízko. Zapadlo by to do mojej "fantázie" o Gótoch, Getoch, Gepidoch, Vandaloch, Skýtoch etc.
Maďari boli tu ešte pred tým, viem o tom, ale ak by som do článku pojal aj toto, musel by som pojať aj iné skutočnosti a boli by to nie tri, ale päť dielov.

Poznámka administrátora:
V smere útoku Mojmíra nevidím medzi nami rozpor. Dosadenie iného na trón (stolec) v inej krajine nie je pripojením tejto krajiny k svojej. Nebudem uvádzať príklady zo súčasnosti, alebo nedávnej minulosti, lebo sú všeobecne známe a na pochopenie, dúfam stačia.
Prečo nedosadil naspäť Pribinu, to nevieme. Iste mal pre to nejaký svoj dôvod. Rastislav nikoho nepoveril, aby zastupoval VM pred pápežom a následne Byzanciou. Inak, sled udalostí bol opačný. Naopak, všetci traja: Pribina, Rastislav a Svätopluk vystupujú pred byzantským cisárom ako rovnocenní panovníci. To, že zrejme iniciatíva išla z Rastislavovej strany je pochopiteľné, on chcel byť z nich najviac nezávislý na Frankoch. Ako vieme, Svätopluk obľuboval latinský obrad. Dá sa z toho dedukovať, že pre Svätopluka neboli Frankovia až tak nebezpeční, ako pre Rastislava, ktorý bol ich vazalom. Možno preto, že to mali k nemu ďalej. Alebo z iného dôvodu. Pribina bol dosadený tiež Frankami. Vnímali ho ako svojho grófa, išlo však tiež skôr o vazalský vzťah, ktorý sa na medzinárodnej scéne neprezentoval takto, ako je to aj dnes obvyklé.
Samozrejme, ak Wiching sídlil v Nitre vedľa Svätopluka, na prvý pohľad to vylučuje, aby v Nitre sídlil aj Rastislav. Lenže, všetko sa neodohrávalo v jednej dobe naraz. Naopak, zdá sa, že Wiching a Metod od istého času obidvaja žili v blízkosti Svätopluka. To by naznačovalo na Svätoplukov príchod do Nitry aj s Wichingom po zhodení Rastislava, kde našiel už Metoda, čo spor medzi nimi mohlo vyostriť. Aj hypotézu treba najprv postaviť tak, aby veci do seba zapadali. Hypotéza je zatiaľ ešte len rozprávka, ktorú netreba brať vážne skôr, než sa premení na teóriu. Počas toho procesu to môže skončiť aj celkom inak. Zatiaľ sa bavíme len v rovine hypotéz. Kde sídlil Rastislav a kde Svätopluk zatiaľ nikto "vedecky" nedokázal. Nakoniec, to ako rýchlo padli slávne Mikulčice z piedestálu hlavného mesta hovorí samé za seba.

Pevnosť "nevýslovná a na nič predtým nepodobná" by pritom na Mikulčice mohlo pokojne pasovať, ak to "nevýslovná" by sme chápali skôr ako nepopísateľná a na nič nepodobná v pejoratívnom slova zmysle. Vysvetlenie, prečo napriek tomu ju Frankovia nedobyli by sa dalo potom vysvetliť ich úžasom nad tým, že by tam sídlil panovník a nechuťou si zablatiť topánky. Ale ani Alba Julia, ani iné mohutne opevnené mesto, či hrad by pre Frankov nemohli byť "nevýslovnou a na nič nepodobnou pevnosťou". Treba vidieť, že oni dobýjali predtým aj blatnohrady Slovanov, poznali vyspelé rímske mestá a pevnosti. Skôr je to len zdôvodnenie kronikára, ktorý predsa nemohol napísať, že jeho panovník nedobyl, nebol schopný dobyť niečo menej významné. Viacej historicky cenné je označenie "Antiqua urbs Rastici". To naznačuje, že Rastislav počas svojho panovania zmenil sídlo. Mal teda prinajmenej dve.  Nevylučujem, že práve to prvé mohlo byť napr. v Sedmohradsku. To opäť ponúka inú hypotézu. Alebo bolo naopak, na západ od Nitry. A to ešte celkom ignorujeme Bulharov v Potisí. Zatiaľ ešte nič nie je jasné a na sto percent.


Naposledy upravil Admin dňa St jún 29, 2016 9:52 am, celkom upravené 1 krát. (Reason for editing : Poznámka administrátora)
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

nesúhlasiť s adminom je riziko, ale skúsim :-)

Odoslať pre Svetomír za St jún 29, 2016 11:44 am

Z toho mála, čo viem mi nejde pod kožu to, že Rastica vymenoval kráľom, vládcom, Ľ. Nemec a už vôbec nie, že Frank vymenoval Mojmíra.Predsa nie je jasné, či Mojmírova krajina podliehala kaganátu Avarov,nie to ešte Frankom. Skôr to vyzerá, že nie, a ak, tak minimálne - na krátko, alebo len malej časti, napr. Bihoru. Aj vplyv Hunov na mieste bol iný, ako sa oficiálne píše. Slovania jednoznačne boli pripojení k Hunom. Asi tak dobrovoľne, ako my k Rusom. Ale bojovali spolu, lúpili spolu a aj mreli spolu. Nakoniec, keď Hun zoslabol mu vykrútili Slovania krk. Doslova: použi a zahoď. Frank NEMAL na to, aby zlomil sídlo VM. Sú spísané len dva "úspechy" - keď vydieral Ludvik obliehaním Rastica pod Devínom (Bol to samozrejme, Devín v Sedmohradsku)  a Rastic dal rukojemníkov...a potom "úspech", keď síce nedobili Frankovia tú nevýslovnú pevnosť, ale vyrabovali okolie - sedliakov. Vo všetkých troch prípadoch (aj pri prvom nedobytí valov v Biharei) dostali od Rastica na frak pri vracaní sa domov. Takže to vyvracia absolutne, že by Rastic bol vazalom. To potrebujú hlásať Nemci, aby robili ramená a Češi kopírujúci z rovnakého dôvodu tieto zápisy.
Krásny príklad vzájomnej súdržnosti voči vonkajšiemu nepriateľovi je "koalícia" Ostrogótov, Suavov a Gepidov pri dobití Hunov. Všetci boli Slováci - Sloveni - Slovinci. Bratia. Aj keď dokázali proti sebe viesť kruté vojny. Ale to už nechám do dalšieho článku.

Poznámka administrátora
Nesúhlasiť s administrátorom je povolené bez rizika. V roku 846 vypukli spory medzi Slovanmi a zasiahli do toho Frankovia, ktorí dosadili Rastislava. Zdá sa, že len na časť územia, alebo na celé územie. Nevieme presne ako bola krajina na východ od nich rozdelená. Na druhej časti, alebo na inej časti, vládol Svätopluk, alebo jeho predchodca. Nič viacej z tej správy sa nedá spoľahlivo vyčítať. Samozrejme, okrem toho, že Rastislav sa spočiatku opieral o ich podporu. Neskôr sa vzoprel. S tým, že tento scenár je nepravdepodobný ak bolo sídlo Rastislava v Sedmohradsku, súhlasím. Ak nebolo, nepravdepodobný nie je.

i tak še da
Ďakujem, aj tak sa dá okľukou napísať, že dobre. Človek musí byť presvedčený, že robí dobre. Ja som presvedčený, že som trafil klinec po hlave a to hneď viac krát. Ešte ten šém do hlavy Golema a bude to komplet. Držte palce, aby sa podarilo. Bude to ale veľmi ťažký oriešok. Zámok je zakliaty a na prameni veľký drak.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne júl 03, 2016 12:21 pm

Je nutné odpovedať na otázku, prečo nemal Svätopluk prístup k Sedmohradskej soli. A v odpovedi na túto otúzku je vidno, že centrum VM nebolo v Sedmohradsku. Aj keď Vaše nadšenie obdivujem, som presvedčený že ste na zlej stope.

Absolútne z ničoho nevyplýva, že Pribina bol vládcom Slovenska, či vykonštruovanej krajiny zvanej Nitriansko. A na tom zakladáte svoj predpoklad, že útok bol vedený z juhu proti CELÉMU Slovensku. Z ničoho nevyplýva že napr. hradiská na východnom Slovensku podliehali Nitre. Z ničoho nevyplýva že Bojná podliehala Nitre. Celé toto bolo vykonštruované v rámci čechoslovakistickej  teórie, kde  Moravské, rozumej České krajiny obsadili Slovensko, v podaní historikov, Velká Morava obsadila Nitriansko. Zvrhlá teória o tom, že Slovensko od samého počiatku svojho bytia niekomu podliehalo a tak je to normálne. A to si dovolím tvrdiť ako človek ktorý bol proti rozdeleniu ČR a svoj názor nezmenil. Vami predkladaný názor, s ktorým sa admin stotožňuje, že útok proti Slovensku - Nitriansku bol vedený z juhu je ničím nepodložená konštrukcia, predpokladajúca že Podunajské Slovensko ovládli dve kniežatá, jeden vládol na pokrstenej /?/ Morave- Slovensku a druhý na nepokrstenej Morave v Sedmohradsku a okolí. Myslím že poloha Velkej Moravy je opísaná tak presne, že nikto nemôže pochybovať o tom, že sa nachádzala južne od Slovenska. Ale z ničoho nevyplýva, že z análov známe Slovenské kniežatá Mojmir, Rastislav, Svätopluk , pochádzajú z južnej, Velkej Moravy. Naopak, zo známych faktov vyplýva že ich vládnutie sa vzťahuje ku Slovensku.

Zároveň by som Vás všetkých prosil, aby ste opustili konštrukciu o žírnych Moravách, čo vraj v niektorom slovenskom nárečí znamená mokré lúky. Je jasne napísané, že Sloveni volajú rieku Dunaj Morava a preto ak sa niekde píše o tom, že Sloveni sami seba nazývali Slovenskí Moravania, či svoju krajinu volali Slovenská Morava, tak tým mysleli Dunajské Slovensko a Dunajský Sloveni. Ešte raz : MORAVA = DUNAJ.

Po rozdrvení moci Avarov sa  píše o Slovenských kniežatách, ktoré vládli na území bývalého Avarského kaganátu. Z tých zápisov vyplýva, že Slovenské kniežatá vládli v Avarskom kaganáte ešte za jeho existencie, samozrejme pod nadvládou Kagana. Dôležitejšie je však to množné číslo, nie knieža, ale kniežatá. Nevieme ako velké boli ich kniežatstvá a ani kolko ich bolo, ale ak by boli len dve. tri, tak je pravdepodobné že by boli zachytené ich mená. Predpoklad, že zjednocovací proces bol tak rýchly, že po krátkom čase ostali len dve kniežatstvá si dovolím považovať za nepravdepodobný. Zaniknuté hradiská, či skôr zničené v boji mohol byť práve procesom lokálneho zjednocovania, ale aj povstaním plebsu proti elitám, alebo Boganov proti Krstancom, katolíckym, či Arianskym. Tiež to mohla byť náboženská vojna Arianov proti Katolíkom, čo naopak a navyše, každé hradisko mohlo zaniknúť z iného dôvodu, nie jedného a toho istého na celom Podunajsku.

Teda prečo nemal Svätopluk Sedmohradskú sol?  


--------
Pozn. administrátora

Žiadosť Arnulfa k bulharskému cisárovi Vladimírovi aby Svätoplukovi nepredával soľ je z roku 892. Tým sa celkom jednoducho dá vysvetliť, prečo Svätopluk nemal prístup k sedmohradskej soli.
Treba sa pozerať na to obdobie ako na priebeh dejov v čase a priestore.

------

Váš predpoklad že Vandali dali pomenovanie riek a krajinným miestam a zanechali stopy v dnešnej Rumunčine je mylné. Rumuni sú vo svojej velkej časti romanizovaní Južný slovania. Píšem Slovania a nie Sloveni preto, že sa jedná v tomto prípade o Slovanskú jazykovú skupinu. Dávno dávno pred Vandalmi, tisíce rokov naspäť sa hovorilo v Rumunsku Slovansky, od jadranského mora až po Don.

Ešte k Vandalom, ktorý sa predtým volali Vandi, Vendi,  Veneti. Je preukázané pomerne presvedčivo, že sťahovanie národov sa neudialo v tak dramatickom rozsahu ako popisujú historici. Ak popierame sťahovanie národov tak ako popisujú autority historickej vedy, tak predsa nemôžme robiť výnimku pri Vandaloch !!! Veď to sami sebe špiníme do úst. Presun 20 -30 tisíc ludí bol možný max. na krátke vzdialenosti a 50 tisíc sa dá považovať za extrém. Aby Vandali ako národ putovali Európou je NEMOŽNÉ. Musíme si potom položiť otázku kto to putoval, ak vieme že Vandali naozaj putovali cez celú Európu až do severnej Afriky a odtial robili výboje do Itálie. Sedliaci lpeli na svojej pôde a ak ich nevyhnal nepriatel, či hladomor, tak nikdy zo svojej pôdy neodišli. Odísť mohli len bezzemkovia, alebo ludia čo nezapadli do komunity. V rolníckom svete nebolo miesto pre homosexuálov, sám o sebe muž nedokázal úspešne gazdovať a tak homosexuáli tvorili značnú časť družiny miestneho velmoža. Podla dnešných poznatkov ich je 3 - 5 % mužov. Rovnaké množstvo tvoria psychopati a asociali, ich motivácia byť vo vojenskej družina je nadmieru vysoká. Nesmieme tiež zabudnúť na kradeníkov, nenažratých zlodejov, čo budú kradnúť aj keby sa tým všetkým lupom mali zadrhnúť /dobre vidíme aj dnes na našom milom a úbohom Slovensku/. Teda 10 - 15 % mužskej populácie bolo schopných odísť zo svojej vlasti za dobrodružstvom a ak k nim pripočítame rôznych nebojsov, adrenalínových závislákov, nešťastne zamilovaných a ludí na úteku pred spravodlivosťou, tak kludne až 20% mužov mohlo tiahnuť do neznáma. Ak 10 tisíc mužov odhodlaných k vraždeniu a kradnutiu tiahlo krajinou, bola to pohroma. Podla mena ktoré si získali ich muselo byť trochu viac, minimálne cestou k sebe priberali rovnako orientovaných úchylov.  Neboli to kočovníci, ale muži zo sedliackeho prostredia. Paraziti, násilníci, vrahovia, mučitelia, okupanti. Sám píšte že rozrumili Žilinu a Kremnicu. Prečo to spravili, myslíte že to prebehlo hladko, dohodou? Myslíte že agresor nepozabíjal bojaschopných mužov a starých ludí, že neznásilnili mladé ženy, dievčatá a chlapcov ? Že im nezobrali stravu a nenechali ich skapínať od hladu? Čo je obdivuhodné na Vandaloch?  Len mi nepovedzte že taká bola doba. Tak ospravedlníme Hitlera aj Stalina? Taká bola doba? Aj ostatné zverstvá ktoré sa páchali a páchajú tak ospravedlníme? Násilie a utrpenie bolo a je vždy rovnaké, v každom čase. Ničitelov, vrahov, zlodejov a násilníkov nemôžme v žiadnom prípade považovať za tvorcov naších dejín. Našu kultúru sme vytvorili napriek nim.

Pozn. administrátora

Nie je pravda, že: "
Absolútne z ničoho nevyplýva, že Pribina bol vládcom Slovenska, či vykonštruovanej krajiny zvanej Nitriansko."
1. Pribinu máme lokalizovaného do Nitry viackrát a to v dobových prameňoch.
2. Podľa Aventína Pribina vládol pomerne veľkému územiu, Košice sa tam síce nespomínajú, ale západné Slovensko aj s Moravou áno. Aventínus je síce neskorší zdroj, ale potvrdený dobovými prameňmi. Pribina vládol pomerne veľkému územiu, časti toho, čo zostalo po Avarskej ríši na západ od Dunaja až po Korutánsko, západnému a časti stredného Slovenska a časti Moravy. Nemáme žiadny dôvod jeho sídlo situovať mimo Nitru.
Čiže môžeme sa baviť o tom, čo bolo v jeho časoch na východ od Dunaja. "Nitriansko" je Steinhubelov alebo Třeštíkov výmysel, ak sa nemýlim a neprevzali to od niekoho iného. Nemôžeme však vylúčiť, že malý kraj okolo Nitry sa skutočne nazýval Nitrava, ale v celkom inom význame a rozsahu, ako sa z toho chce mať (a okolo Bratislavy napr. Preslava a okolo Budy Budava apod). Dôkazy však pre to nemáme.
Veľká Morava bola inde. Keďže jediný zdroj a autor napísal kde, netreba o tom špekulovať, treba to akceptovať.

S tým ostatným sa dá súhlasiť:
"A na tom zakladáte svoj predpoklad, že útok bol vedený z juhu proti CELÉMU Slovensku. Z ničoho nevyplýva že napr. hradiská na východnom Slovensku podliehali Nitre. Z ničoho nevyplýva že Bojná podliehala Nitre. Celé toto bolo vykonštruované v rámci čechoslovakistickej  teórie, kde  Moravské, rozumej České krajiny obsadili Slovensko, v podaní historikov, Velká Morava obsadila Nitriansko. Zvrhlá teória o tom, že Slovensko od samého počiatku svojho bytia niekomu podliehalo a tak je to normálne."

Presne tak, akurát s výhradou že podľa Aventína pod Pribinu podliehala nielen Bojná, Pobedim (nepíše to priamo, ale vyplýva to z textu), ale aj Brno, ktoré, zrejme, nebolo pohraničným mestom, čiže treba pripočítať ešte aj kus územia na západ od Brna.

K Vandalom si dovolím len dodať, že k vymenovaným skupinám treba ešte prirátať tých, ktorých zem jednoducho neuživila, najmä ak sa obyvateľom darilo a mali veľa detí a po čase napr. klesli výnosy v dôsledku vyčerpania pôdy alebo výkyvov počasia. Vtedy jediné riešenie bolo zorganiozovať výpravu, ktorej súčasťou neboli len slobodní muži, ale aj muži so ženami a deťmi, celý prebytok populácie. Keď sa dokázala presúvať polmiliónová horda Mongolov, určite zvládli presun na juh aj desiatky tisíc ozbrojených Vandalov. Mali tú výhodu, že nepracovali za žold, mali silnú motiváciu (prežiť) a proti sebe mali protivníka, ktorý na ich zastavenie potreboval niekoľnonásobnú presilu dobre platenej a málo motivovanej cudzej armády. A to bolo veľmi neekonomické, drahé.
Vandali založili svoje kráľovstvá, ale svojim odchodom odišli z našich dejín.


Naposledy upravil Admin dňa Ne júl 03, 2016 5:02 pm, celkom upravené 2 krát. (Reason for editing : Poznámka administrátora)
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

aj o soli

Odoslať pre Svetomír za Ne júl 03, 2016 1:20 pm

Áno, máte pravdu v tom, že neviem odpovedať na otázku, ako to bolo zo soľou. Môžem sa vyhovárať, že Frankovia o soli v Turde nevedeli a preto ich požiadavka Bulharom, aby Moravanom nedali soľ bola nezmyselná a Bulhar sa pobavil. Ale napísal som to len pre pobavenie. Moja stopa je napriek tomu správna. Zámerne tu nepíšem všetky argumenty, pretože sa chystám znovu do Rumunska na ďalšie „hľadanie“, azda niečo opäť overím a ak mi život dovolí, dám aj o tom vedieť. No mám pred sebou maďarskocirkevnú stenu, ktorá sa zdá byť nepriestrelnou a doslova neprajnou slovanským dejinám, preto to bude, vlastne už je, veľmi veľký problém. Tak maďarský nebol ani Arpád, ako je maďarská sila, ktorá stojí predo mnou v mojej snahe poznať pravdu a doniesť ju domov. A je mi jasné, že aj keď ju domov donesiem, neexistuje tu doma politická, sociálna, spoločenská vôľa túto pravdu poznať, aj keby som ju doniesol na zlatej tácke. Budú vždy nejakí walibukovia a Denisovia, či Mirovia, ktorí budú chŕliť argumenty a ja nebudem mať ani silu, ani chuť zastavovať ich vodné mlyny. Urobím, čo sa bude dať. Znovu to bude aj finančne náročné, minister kultúry na žiadosť o grant ani neodpovedal. Všetko hradím z vlastného. Lenže tušenie pravdy je tak silné, že idem do toho aj keby cigáni z neba padali.
K Vandalom toľko: nielenže ste si neprečítal odo mňa všetko, ale aj to, čo ste čítal bolo asi rýchlo a povrchne. Inak by ste nenapísal, že Silian zrumil Žilinu. Rastie vo mne potreba venovať samostatnú prácu o Vandaloch, Gepidoch, Gótoch atd., aby som podal verejnosti, ako to asi mohlo byť naozaj. Vôbec sa nejednalo len o naničhodníkov, vrahov a lupičov. Pretože sme založili viacero kráľovstiev, naznámejšia je Vandalúzia. My sme totiž chceli vládnuť celej Europe. Kde umrel napr Marobud? V Ravenne – Rovine. Nuž, posiata je Europa našimi mrtvolami, lebo všetci chceli byť niekde inde, len doma nie. 
Nechcem písať k tomu teraz veľa. Ale doporučujem si znovu prečítať moje práce. K nim dodám, že Vandali v Kartágu postavili 80 000 armádu. No a teraz buďte múdry. To akosi v dišpute o sťahovaní nepasuje. Toponýmia Švédska, Rumunska a aj Tunisu má jasnú odpoveď.
Rumuni priznávajú koexistenciu Dákov a Getov ešte pred príchodom Rimanov. Teda nie tisíce rokov, ale podľa Rumunov len obdobie cca 100 ročné. Máme hroznú smolu v tom, že Rumunské prostredie so silným maďarským vplyvom je hranične nepriaznivé pre bádanie. Toponýmia je značne proslovenská. Dediny Kozia, Husia a pod. až kričia, aby sme si ich všimli. Vandali neboli jediní Slovania (Sloveni), ktorí boli v Sedmohradsku. Nás tam bolo ako maku.
Držte mi palce, na „výlet“ vyrazím (me) čo najskôr, čakám na odpoveď z miestnych „vládcov“.

avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne júl 03, 2016 2:13 pm

80000 tisícová armáda. Zdroje vždy o počte vojakov v boji mierne až nemierne preháňajú. Vandali cestou, tak ako Húni či Avari priberali miestnych obdivovatelov. V Afrike už ovládli celú krajinu a ich vojsko istotne nebolo zložené len s Vandalov, skôr by som povedal že boli vo velitelských pozíciach a tvorili jadro armády, ktoré mohlo byť menšie ako zvyšok, povedal by som že to boli veteráni, ako Stará garda u Napoleona.
O pohyboch národov počas tzv. sťahovania si prečítajte články Valamíra M.

Homo sapiens prišiel do Európy asi pred 60000 rokmi. Počas vrcholenia doby ladovej sa stiahol úplne na juh Európy a suchým mostom do Severnej Afriky. Možno to čo napíšem bude znieť príliš prehnané, ale základom ich reči bol Slovanský jazyk. Toponýmia v severnej Afrike pripomínajúca našu reč pochádza z doby možno pred 15-20 tisíc rokmi. Po prekonaní vrcholu doby ladovej sa pôvodný Európanie vracali naspäť cez dva mosty, do Španielska cez Gibraltar a cez Grécko, /možno aj cez Taliansko/. Preto nájdeme podobnosť slov s Baskami, vraj najstarším národom Európy, hoci my Slovania s nimi nemáme nič spoločné. Tí navrátilci boli muži s chromozomom Y DNA "I" a jeho variácie. To oni tvoria južnú vetvu Slovanskej jazykovej skupiny, od Jadranu, cez Macedóniu a Srbsko, ďalej Rumunsko až na Ukrajinu. My, tzv Slovanská Y DNA R1a1 sme prišli do Európy až dávno po nich, najskôr pred 12000 rokmi a to je horná hranica. Tieto dve skupiny spolu jazykovo splynuli a jedna ovplyvnila druhú. Napríklad my Sloveni máme pravú ruky a južní Slovania majú desnu ruku, rieka Desna je aj na dnešnej Ukrajine. Ale väčšinu slovného základu máme spoločnú, ale kolko jazykovo spoločného máme s príbuznými rovnako R1a1 s Uzbekmi, či Tadžikmi neviem. Preto sa domnievam, že naši predkovia R1a1 prevzali viac slov od Južných Slovanov ako naopak.

Zaregistroval som sa tak ako sa mi dalo, keď boli moje predchádzajúce pokusy zamietnuté.

Nikto Vám nič nehádže pod nohy, len vecne diskutujeme. Ak neviete vyvrátiť môj argument, nežiadam aby ste ho prijali, ale svoju teóriu by ste mali revidovať.

Ak chcete znížiť náklady na cestu do Sedmohradska, rád sa k Vám pridám.

Otázka administrátora:
Ake boli, prosím, problémy s registráciou?

"Zaregistroval som sa tak ako sa mi dalo, keď boli moje predchádzajúce pokusy zamietnuté."


Naposledy upravil Admin dňa Ne júl 03, 2016 4:55 pm, celkom upravené 1 krát. (Reason for editing : Poznámka administrátora)
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

walibuk, vy ma nečítate

Odoslať pre Svetomír za Ne júl 03, 2016 5:13 pm

Walibuk, keby ste si prečítal aspoň tie moje články, vedel by ste, že Vandali prešli s Alanmi (a možno ešte aj inými skupinami - s ktorými si rozumeli) celou Europou, založili Vandalúziu a potom prešli cez Gibraltar do Afriky, dobili Kartágo a na lodiach si podmanili Baleáre, Sardíniu a Korziku, potom zaútočili na Rím a dva týždne ho plienili, rabovali. Vrátili sa do Kartága - do ARIANY - ešte teraz sa časť Tunisu tak volá, a potom ich po 50 - 100 rokoch Belisar s Berbermi vyhnali. Kráľ želimir utiekol, potom ho Belisar zlapal a odniesol do Konštantínopoľa a Vandalov vyhnali smerom do púšte do krajiny ako 2/3 Slovenska, ktorá sa dodnes volá Siliana s hlavným mestom Siliana. Ale tieto veci odmietam písať v rámci diskusie, pretože sú v článkoch. Tak nech sa páči. Odteraz ak budem vidieť, že vám chýbajú informácie, budem reagovať len veľmi stručne.
Moje teórie sú živé a priebežne ich dopĺňam a revidujem. Od niektorých som aj upustil. Ale hlavná myšlienka je zatiaľ aktuálna.

So mnou do Rumunska? To sa stihneme zoznámiť? Prečo ste sa mi aj vy neozval doteraz na svetomir@centrum.sk?
Nikdy sme sa nevideli a máme hneď ísť spolu? Na cestu už spoločnosť mám, ale ak by náhodou ten pán nemohol, potom dajme tomu...ale ...neviem. Napíšte. A trochu niečo aj o sebe. Ja som dôchodca, čiže keď chcem, zajtra ráno štartujem. Ale ešte na niečo čakám...
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne júl 03, 2016 8:46 pm

Čítal som Vaše články, ale Vy asi nečítate Valamírove :D A nielen jeho. Valamíra Magyara som spomenul preto, lebo tu píše a je zrejmé že sa dobre poznáte. Beriem to za všeobecne prijatú vec amatérskymi bádatelmi, že sťahovanie národov v tej podobe ako nám ho predložili oficialne autority sa neudialo. Tak ako môžeme uznať výnimku ? Len preto že Vy to píšte v článkoch? Sťahovanie národov po prvotnom rozšírení ludstva po planéte bolo primárne sťahovaním MUŽOV. Skupiny mužov ktoré sa vydali na dlhé bojové výpravy cestou plienili a rabovali, ak prišli do krajiny kde chceli zostať vyvraždili bojovníkov, zo zvyšných chlapov a mládencov spravili otrokov, starých ludí pozabíjali a mladé ženy si zobrali k sebe do postele. Veď len pozrite na šikmookých Tadžikov či Uzbekov, ktorý majú R1a1 tak isto ako my, svetlovlasí a modrookí Sloveni. To sú naši najbližší pokrvní príbuzní, sú nám bližšie ako Nemci a Keltici s R1b, alebo ako Južní Slovania s ktorými si rozumieme rečou aj náturou. Známy je prechod bielych Arijcov R1a1 cez hory do Indie, kde vyvraždili a zotročili miestne obyvatelstvo, ktoré bolo 10 x vyspelejšie ako dobyvatelia. Tak prečo by sme mali veriť tomu, že Vandali s manželkami a deťmi putovali krajinami a zakladali skvelé ríše, napríklad Andalúziu.

Ste si istý že modrooký Berberi nie sú práve potomkami Vandalov?

Kňaz Arianus sa narodil r. 256 po Kristovi. Boli Vandali už vtedy v severnej Afrike? Myslím že nie a ak sa mýlim, opravte ma prosím. Tak kde sa vzalo to meno Arianus, Árijský ? Viete kam bol Arius poslaný do vyhnanstva? Bolo to kamsi na sever skoro k samým hraniciam Rímskej ríše, do rímskeho Scarabantia. To sa dnes volá Šoproň, leží kúsok na juh od Neziderského jazera, inak prekrásne mesto a velmi elegantne prezentované vykopávky z rímskych dôb. Bolo, je to kúsok od Carnunta a kúsok od brodu cez Dunaj pri dnešnej Bratislave a samozrejme na Jantárovej ceste, kadial chodili hojne kupci k brehom Baltického, či Sarmatského, či Venetského mora. Tadial sa šíril Arianizmus a nebyť výbojných Frankov ktorí prijali z neznámych dôvodov katolicizmus, tak dnes je večšina Európy Arianska. Takže ja si myslím, že Vandali spoznali Ariusa osobne a vydali sa do jeho rodiska robiť poriadok. Cestu poznali, priamo od Ariusa z kraja Ariana.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

:-)

Odoslať pre Svetomír za Ne júl 03, 2016 9:13 pm

Áno, s Valamírom konzultujeme mnoho. Predsa musí existovať človek, ktorý v prípade, že by sa mi niečo stalo podá ďalej to, o čo tu ide, nie? Tie veci predsa nezisťujem len pre svoju radosť a úžitok. A či ho čítam? Samozrejme. A dlho. Uznávam jeho logiku o sťahovaní národov. Napriek tomu Slováci celkom preukázateľne osídlili Švédsko, Rumunsko, Sasko, Vandalúziu, a naša krv pulzuje v Tunise. To je proste fakt, ktorý naozaj nezáleží od toho, či to niekto momentálne príjme, alebo nie. Sťahovanie masy Slovenov ovšem trvalo desaťročia. Vždy sa niekde po ceste usadili a pokračovali povedzme o dva roky, kedy si napestovali, nakradli...môžeme špekulovať koľko chceme, cestovali.
Berberov skúmať nepôjdem, je to riziko. Keby nebolo, už som tam pred dvoma rokmi.
Prečítajte si môj Velestúr, tam je napísané, kedy dorazili do Kartága a ostatné dátumy. A dorazili tam už ako pokrstení Ariáni.
Frankovia prijeli katolicizmus zo známych dôvodov. Money, peňeži, dengi. Cez nich tiekli cirkevné dane do Ríma. A to bol aj dôvod na 150 ročnú vojnu Vandalov s Rímom.
Ariana mi nemusíte približovať :-). Koštantín, jeho prenasledovateľ sa nakoniec dal pred smrťou pokrstiť - arianskym mníchom :-). Hrýzlo ho svedomie.


avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne júl 03, 2016 9:36 pm

Ak čítate Valamírove články a konzultujete s ním, tak potom je Vám známe akú rýchlosť osídlovania on udáva. To nie sú desaťročia. Mali by ste si to zosúladiť. Ak raz uznáme a prijmeme nejaký princíp, tak potom nemôžme dávať výnimky len preto, že sú to naši. Ďalej by ste mohli akceptovať fakt, že sú Sloveni a Slovanská jazyková skupina. Slovanská jazykova skupina je spoločnej reči, bez spoločného predka. Tiež by ste mohli akceptovať fakt, že Sloveni a Slovania zasídlili Európu podstatne skôr ako si Vy myslíte, je to niekolko tisícročí pred naším letopočtom.

K tej Vašej plánovanej ceste do Sedmohradska, odo mňa to bola spontánna reakcia, že máte obmedzené zdroje. Nie som dôchodca a mám nejaké záväzky a pevné termíny aj keď inak to mám dosť volné.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

to sú už ale riadky skôr pre súkromnú korešpondenciu

Odoslať pre Svetomír za Ne júl 03, 2016 9:46 pm

"Sloveni a Slovania zasídlili Európu podstatne skôr ako si Vy myslíte, je to niekolko tisícročí pred naším letopočtom."

Aha, tak vy dokonca viete, čo si myslím. Fúha! To ste ale dobre prehnal.
Samozrejme, že sme tu doma, sme autochtónne obyvateľstvo, o tom ma naozaj nemusíte presviedčať :-) moje dvere sú otvorené, netreba ani klopať :-). Myslím, že sme to vyčerpali, nech sa páči napr. k Hunom a ich koncu :-), A riadne mi to dajte :-D.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

pre Igor

Odoslať pre Valamir Magyár za Po júl 04, 2016 1:15 am

Igor,

tvrdiť že všetko o dejinách tzv. Veľkej Moravy je jasné, že naši historici v tom majú jasno, vedia ako to s ňou bolo a že to čo tvrdia je nespochybniteľná pravda je trochu demagogické. Vôbec neberiete do úvahy protiargumenty, proste to čo hovoria (píšu) naši profesionálni historici je „Písmo sväté“ a (ako ste sám napísali) amen.
Neberiete do úvahy ani to, že s našimi historikmi nesúhlasia profesionálni historici z Nemecka, USA, Veľkej Británie, ba dokonca je medzi ich oponentmi aj Japonec.
A nejde pritom o žiadnych podradných škrabákov, je medzi nimi niekoľko profesorov, napr. profesor Arkansaskej univerzity, aj profesor z Harvardu.

Valamir Magyár.


Naposledy upravil Valamir Magyár dňa Po júl 04, 2016 1:26 am, celkom upravené 1 krát.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

O Vandaloch

Odoslať pre Valamir Magyár za Po júl 04, 2016 1:25 am

Vandali mohli byť v určitom období Slovania a v určitom Germáni, lepšie povedané prevažne Slovania a potom zase prevažne Germáni. K tlupe bojovníkov – hrdlorezov a lupičov, sa cestou pridávali iní dobrodruhovia, ako napísal Walibuk. Podľa mien kráľov ktoré poznáme sa zdá, akoby šlo o zmes slovanského a germánskeho etnika. Pri "sťahovaní" (aj Vandalov) šlo celkom určite o presun lúpežných bojovníckych skupín, nie národov. Tak by sa dali vysvetliť aj „germánske kmene“ vo východnej Európe, až na Ukrajine, ale tiež na našom území, alebo napríklad aj v Rumunsku, kde sa napodiv aj napriek dlhodobému pobytu „germánskych“ Gótov a Gepidov zachoval románsky jazyk romanizovaných Dákov. (Ktorí boli romanizovaní v 2. a 3. storočí!!) V určitom čase mohli ľuďom vo východnej Európe vládnuť (prevažne) germánske bojovnícke tlupy.

Valamir Magyár.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Valamírovi

Odoslať pre Svetomír za Po júl 04, 2016 7:44 am

Pred dvoma rokmi som v článku o Velestúre vyjadril prvé podozrenie, že Vandali žili s Gótmi v akejsi federácii, pretože mená vládcov sa nepravidelne striedali. Postupom času som ale nadobudol takmer istotu, že to bol zväzok ešte užší, ako federácia. Lebo striedanie mien bolo striedanie v tej istej dynastii. Želimír (aby to nebolo až také slovanské, pramene uvádzajú Gelimér :-)...no a Jordanes ma presviedča až o tom, že Góti a Slovania boli bratranci, či dokonca bratia. Asi je tu niečo, o čom netušia ani profíci, čo šokuje aj rojka. A práve v Rumunsku to vyvrcholilo...potrebujem čas na spracovanie.
Valamír, ja súhlasím, že Tvoja teória o sťahovaní v praxi prebiehala, ako píšeš. Ale nič nie je čiernobiele a Vandali celkom učite odišli ako Slávi, či Vendi do Švédska ako rodiny, pomaly, s dobytkom, za pašou, za voľnými pasienkami. Toponýmiu v takom rozsahu nevytvorili predsa lupiči. O tom ma nepresvedčíte. Navyše toponýmiu rýdzo slovenskú! Z toho necúvnem. Toponýmia v Španielsku bola preválcovaná Španielmi, nebolo kto by ju udržal. Ostala len Barca - Barcelona. A mená ako Bernát a pod.


Naposledy upravil Svetomír dňa Ut júl 05, 2016 6:09 am, celkom upravené 1 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Po júl 04, 2016 10:09 pm

Svetomír, nemáte v tom jasno. Snažil som sa to napísať velmi zrozumitelne, ale asi mi to nejde tak ako si myslím a možno som pre Vás malá autorita, či bezvýznamný diskutujúci, aby ste prihliadli na môj názor. Budete si v tom musieť spraviť jasno sám.
Píšete: toponýmiu v takom rozsahu predsa nevytvorili lupiči, áno, máte pravdu nevytvorili ju lupiči, ale poctiví robotní ludia. Tí však prišli do Švédska nie 100 rokov po kristovi, alebo 100 rokov pred ním, ale 6000 rokov pred ním a možno aj skôr. Žili tam tisíce rokov, preto je tá toponýmia taká aká je, Švédska, zo Slovanského základu. A to isté je v Sedmohradsku, rovnako ako v Rakúskom Korutánsku, alebo v celom východnom Nemecku.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

od buka do buka

Odoslať pre Svetomír za Ut júl 05, 2016 6:04 am

Ako vás mám brať vážne, keď mám stále pocit, že ma skúšate, walibuk? POsledné zaľadnenie, ktoré konečne začalo ustupovať z nášho územia začalo cca pred 11500 rokmi. Doba ľadová neskončila, len sa pomaly začal ľadovec topiť a územie Slovenska mohlo byť obývateľné tak pred 9 - 8000 rokmi pn.nl. Môžeme predpokladať, že tento čas je doba sťahovania národov v hľadaní nových možností osídľovania. Územie južného Švédska, kde "naši" preukázateľne boli opustil ľadovec cca pred  2500 - 2000 rokmi. Čiže tvrdiť, že Slovan, poľnohospodár, tam prišiel sídliť pred Kristom 6000, ba možno aj skôr je alebo hra na mňa. Chcete mať pravdu. To by chcel každý. Vy ste si neprečítal ani môj Velestúr. Klamal ste, že áno. Alebo neuveriteľne povrchne. Tam to totiž spomínam. Ale vy budete opäť tvrdiť, že sa mýlim.


Naposledy upravil Svetomír dňa Ut júl 05, 2016 7:26 pm, celkom upravené 2 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ut júl 05, 2016 5:21 pm

Rozhodne  bude dobre doplniť si vedomosti. To odkiaľ ste zobrali, že predkovia Slovanov boli poľnohospodári?  Po ohľadne í čo prišlo, aký ráz krajiny? Žeby tendra, na ktorej sa pasú soby, divé túry, kone...?
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

zhoda

Odoslať pre Svetomír za Ut júl 05, 2016 6:50 pm

To ste trafil, mám neuveriteľný deficit vedomostí. To je naozaj pravda. Doslova práve teraz tým trpím. Keby som vedel aspoň latinsky, anglicky, alebo dobre maďarsky!!!

Vážený walibuk, zaľadnenie v južnom Švédsku skončilo cca pred 2500 - 2000 rokmi.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ut júl 05, 2016 11:38 pm

Vidím že z tabletu sa sem písať nedá.
Negooglil som, pamätám si na vykopávky lovcov jeleňov z Nemecka a utkveli my v pamäti nejaké roky, možno to bolo pred 6000 rokmi a nie 6000 pred Kristom.
Pán Oskar Cvengrosch preložil časť knihy A. Kliosova, sú tam uvádzane určité letopočty kedy Protoslovania prišli z Turecka do Európy, je tam uvedené pred 8 až 10 tisíc rokmi, ale videl som na youtube záznam z vystúpenia A.Kliosova v Srbskej televízii a tam už trochu korigoval letopočty zo svojej knihy a pokial sa dobre pametám, tak príchod Slovanov do Európy datuje na obdobie pred 12000 rokmi. Dôležité je však to, že púť našich Protoslovanských predkov sa započala asi pred 20 tisíc rokmi z Južnej Sibíri a trvalo im 8000 rokov než prišli do Európy a potom behom 3 - 5 tisíc rokov osídlili celú Európu.
Z toho vyplýva, ak od 10 tisíc /údaj z knihy/ odrátam 3 tisíc, tak mám dátum zasídlenia Európy pred 7000 rokmi po 5000 rokov. Ak odrátam tých 3-5 tisíc od 12000 /údaj zo Srbskej televízie/, tak zasídlenie Európy Protoslovanmi je v rozmedzí pred 9 až 7 tisíc rokov. Ale ani to nie je až tak dôležité, či 2000 rokov hore, alebo dole, dôležité je, že vtedy sa Protoslovania rozliezli po celej Európe a pomenovali krajinu okolo seba.
Od tej doby je tá toponýmia a často názvy udržali aj národy, ktorý slovám, tým názvom nerozumeli. Tak ako je to v dnešnom Rumunsku.

V čase ich príchodu tu žilo pôvodné obyvatelstvo, povedzme že to boli potomkovia Lovcov mamutov, Cromagnoncov. Medzi nimi boli dominantní tí z rodu haploskupiny "I". V tom čase muselo prísť k jazykovému prieniku rodu "R1a" a "I" Inak sa nedá vysvetliť, že Južní Slovania majú dominantnú inú haploskupinu ako my, Sloveni. A to že Baskovia, takmer najkoncentrovanejšia skupina R1b, teda Kelti, majú v svojej reči spústu Slovansky znejúcich slov dokladá, že aj oni prevzali od Slovanov vela slov. Ale kto boli tí Slovania, "R1a", alebo "I" ???

Paleoklimatológia:
zo stránok SHMU: V období pred 14 000 rokmi došlo k náhlemu otepleniu a masívnemu ústupu ľadovcov na severnej pologuli. Najskôr ustúpil ľadovec v oblasti dnešných Rocky Mountains a Aljašky (pred asi 10 000 rokmi), ľadovce v Škandinávii ustúpili len o niekoľko storočí neskôr, zatiaľ čo zaľadnenie v Kanade a v priestore medzi Severnou Amerikou a Grónskom definitívne zmizlo asi pred 8 000 rokmi. V strednej Európe sme mali už okolo roku 8 500 klimatické podmienky podobné tým súčasným.
Z iného článku: Záznam z prieskumných vrtov ukazuje, že oteplenie severnej pologule, ktoré sa začalo pred 15-tisíc rokmi, prebiehalo spolu so stúpajúcimi hladinami skleníkového plynu oxidu uhličitého. Tento plyn síce prepustí slnečné žiarenie, no teplo, ktoré má inú vlnovú dĺžku, udrží pod sebou.
Vedci odhadli, že ľadovce stratili vyše polovičky svojej rozlohy za tisíc rokov a že ústupom do vyšších polôh reagovali na lokálne oteplenie o vyše jeden stupeň Celzia.
Ďalej je tam toto: No po teplom období sa ľad a sneh pokúsili ešte raz o útok. Vedci tento náhly atak chladu poznajú pod názvom mladší dryas podľa kvetinky rastúcej blízko ľadovcov. Prebiehal približne medzi rokmi 10 800 - 9600 pred naším letopočtom. Až po ňom znovu nasleduje dramatický a trvalý vzostup globálnych teplôt na celej zemeguli.
Ráčte si povšimnúť slová: dramatický a trvalý. Teda ak za 1000 rokov oteplenia stratili ladovce polovicu rozlohy, tak o kolko sa zmenšili za 3000 rokov? Verím že v južnom Švédsku už rástla tráva ďaleko skôr ako Vy tvrdíte, trávu spásali bylinožravce a tie zasa lovili Cromagnonci, ale medzi nimi už boli aj Slovania, buď R1a, alebo "I".

Takže dovzdelávajme sa a ja sa k tomu hlásim prvý. Pravdu nemusím mať, okolo mňa je obrovské množstvo múdrych ludí, stačí ak si len prečítam na čo všetko prišli.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

walibukovi

Odoslať pre Svetomír za St júl 06, 2016 7:00 am

Takže sme sa k sebe priblížili. Poštudoval ste. Máte iné zdroje, ako ja. Zaľadnenie ustupovalo postupne - a ak pri Dunaji sa dalo pásť pred 8000 rokmi, nebolo tomu tak v južnom Švédsku.
Pán walibuk mám málo času a mnoho úloh. Pripravujem sa na novú cestu do Rumunska a možno stihnem napísať pred tým niečo, čo vám možno poskytne viac dôvodov pustiť sa do mňa :-D. Skúste k tomu článku o kuncu Hunov niečo. Dobre?
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za St júl 06, 2016 7:24 am

Rád by som zdôraznil, že podla článku na SHMU bolo u nás pred 8500 rokmi také počasie ako dnes.
Ak ste niekde čítali, že oteplenie bolo postupné tak áno, je to pravda, zmenešenie ladovcov na polovicu trvalo celých 1000 rokov, ale z pohladu dĺžky trvania doby ladovej to bolo dramatické oteplenie.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za So júl 16, 2016 7:51 pm

Dávam odkaz na zaujímavý článok, všimnite si Slovinci = Wandali v štvrtom odstavci http://www.dobrodruh.sk/historia/slovaci-v-uhorsku
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne júl 17, 2016 4:19 pm

Ospravedlňujem sa vopred, toto je pre Admina. Pod tým menom ktorým som sa chcel zaregistrovať mi to písalo, že už som zaregistrovaný, tak som skúšal desiatky hesiel k tomu menu, ale nič. Tak som si dal Walibuka, mám to meno rád a pretože sa necítim byť šlachtou, tak som všetkých -mírov, -slávov, -plukov a pod. vylúčil. Walibuk je pekné a naše, dvojité W som dal preto, aby ma Nemci nečítali ako Falipuk, to by ma naštvali.  Niekde v poučení som čítal, že ak chceme použiť svoje skutočné meno, musíme mať súhlas Admina.?.


Pokiaľ stratíte heslo, stačí napísať Adminovi, pošle nové heslo na prihlasovací mail. Ak by ste zabudli aj ten, treba napísať adminovi a poriešime to. Na používanie vlastného mena treba súhlas Administrátora preto, aby sa nestalo, že niekto bude vystupovať pod skutočným cudzím menom. Prezývky preto tiež treba voliť tak, aby neprišlo k zámene. Už aj preto, aby sa čitatelia lepšie orientovali.
Na portáli uprednostňujeme diskusiu pod prezývkou. Články, ktoré sú z autorského hľadiska hodnotné je možné autorizovať priamov texte príspevku. Za správnosť informácií v tomto prípade ručí autor, ten zverejňuje príspevok. Rovnako je to aj v prípade diskusie.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne júl 17, 2016 4:43 pm

Citujem:
Pozn. administrátora

Žiadosť Arnulfa k bulharskému cisárovi Vladimírovi aby Svätoplukovi nepredával soľ je z roku 892. Tým sa celkom jednoducho dá vysvetliť, prečo Svätopluk UŽ nemal prístup k sedmohradskej soli.
Treba sa pozerať na to obdobie ako na priebeh dejov v čase a priestore. Koniec citátu.

Na základe čoho predpokladáte, že Svätopluk niekedy prístup k Sedmohradskej soli mal ? Teraz nemyslím obchodníkov a peniaze, ale vlastnícky vzťah k Turde.

Svätopluk sa s väčšími či menšími úspechmi na západe bránil Nemcom, myslíte že si mohol dovoliť bojovať na východe s Bulharmi? Ak si povieme že Svätopluk nemal sídlo v Nitre/ čo sa doteraz považuje za nespochybnitelné/ tak potom mohol mať svoje kniežatstvo hocikde, aj v Alba Júlii a mohla mu patriť Turda so solnými baňami. To by ovšem znamenalo že hoci dobíjal ako vlk všetky kniežatstvá na okolo, paradoxne o solne bane prišiel.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne júl 17, 2016 5:14 pm

avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

pre walibuk za Ne 17 júl 2016 - 16:43

Odoslať pre Amin za Po júl 18, 2016 10:17 pm

Administrator a Svetomír majú čiastočne odlišný názor na to ako to v tých časoch bolo. Ale spory medzi Svätoplukom a Bulharmi sú známe, Bulhari, celkom prirodzene, z geopolitického hľadsika, stáli proti Svätoplukovi na strane "Nemcov". Preto tá "žiadosť". Vyplýva z nej, že v roku 892 Svätopluk nemal Sedmohradsko pod kontrolou.
avatar
Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ut júl 19, 2016 12:20 am

Takže by som si mal dať patentovať názor, že Nitriansko neexistovalo a Pribina nebol jeho kniežaťom?
Aventína som samozrejme gúglil, v Nemčine čítať neviem, žiaden komentár v Slovenčine som k Pribinovi nenašiel, zaujalo ma na wiki konštatovanie, že najstaršie dejiny spracoval velmi romanticky. Myslím že je to asi podobné ako s českou pozdní tradicí, alebo ako to volajú, v knihe Slovensko očami cudzincov o tom nič nie je, teda neuvádzajú Aventínovu kroniku ako zdroj.Oni síce amatéri unisono nadávajú na historikov, ale všetci čerpajú z ich diel. To že v nich nájdu chybičky je ovšem obdivuhodné. Horšie je to s rozprávkou okolo, tam už je to všelijaké, na oboch stranách.

Viackrát som sa stretol z názorom, že Svätopluk v mnohých vojnách uzbrojil svoju krajinu a asi ju aj dostal na prah ekonomickej a populačnej katastrofy a osobne sa s týmto názorom stotožňujem. On jednoducho nebol schopný bojovať na dvoch stranách a myslím že bol rád , že na juhovýchodnej hranici platilo krehké prímerie. Obchod zo solou k tomu prispel, lebo VM bola obchodným partnerom, ak by im solné bane odobral, vojna by bola trvalá. Ak nemáme nijako potvrdené, že Turda patrila k VM, mali by sme vychádzať s toho že Turda k VM nepatrila a nie naopak.

Mám ešte jednu otázočku, takmer nepodstatnú, našiel ste niekto niekde v prameňoch zmienku o tom že Svätopluk bol kniežaťom v Nitre? Idem si oči vypučiť, ale všade čítam len keci o údelnom kniežatstve.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Nitriansko

Odoslať pre Amin za Ut júl 19, 2016 3:20 pm

Názov "Nitriansko" , Nitrianske kniežatstvo je novodobý výmysel, aby sa ako protiklad k "Moravskému kniežatstvu" údajne na dnešnej českej Morave nemuselo písať "Slovenské kniežatstvo" pre názov toho, ktoré údajne existovalo len na Slovensku. Názov "Nitrianske kniežatstvo" propaguje, celkom úspešne, istá časť štátom platených zamestnancov, tzv. "profesionálov" a potom všetci tí, ktorým zmysel tohto výmyslu unikol.  

Čiže, ak bolo na Morave moravské kniežatstvo, na Slovensku muselo byť Slovenské kniežatstvo (keď sme už tých novodobých historických názvoch a výmysloch).

Pokiaľ mi je dobre známe, v dobových historických prameňoch sa ani raz nespomína, že Svätopluk sídlil v Nitre. Lokalizácia, o ktorej sa všeobecne nepochybuje, je založená na dedukcii. Ak v Nitre sídlil Wiching (čo je doložené), predpokladá sa, že sídlil v sídle Svätopluka (čiže v hlavnom meste "Veľkomoravskej ríše").  Ďalej sa predpokladá, že Metod, okrem iných zastávok, sídlil v sídle Rastislava. Z iných prameňov to však vyzerá tak, že Metod sídlil v sídle Svätopluka (možno po Rastislavovom zajatí). Zároveň sa potom predpokladá, že Metod sídlil tam kde Wiching. Tento predpoklad sa javí ako správny v čase Metodovej smrti. Predtým to mohlo byť inak.  

V žiadnom dobovom prameni sa nikde nespomína, že by Nitra bola sídlom "údelného kniežatstva", ani to, že by Rastislav kamsi menoval Svätopluka a ten bol jeho podriadený. Je to dedukcia hlavne českých historikov, lebo bez nej by museli uznať Nitru za hlavné mesto VM a nemali by potom dôvod krvopotne hľadať jeho sídlo na dnešnej Morave. Z dobových prameňov vyplýva, že Svätopluk a Rastislav boli v rovnocennom postavení. Tiež nevieme, ktorý z nich bol starší. Predpokladá sa, že Rastislav, ale nemusí to byť pravda, lebo Rastislav mohol byť síce strýkom Svätopluka, ale mohol byť aj mladší než on, také prípady sa vyskytujú aj dnes, že synovec je starší ako strýko.

Čiže dedukcia sa opiera o to, že ak nemohla byť Nitra alebo hocijaké iné hradisko sídlom Svätopluka predtým, než sa stal panovníkom VM údajne namiesto Rastislava, nemohol byť ani Svätopluk panovníkom, ale mohol byť len údelným kniežaťom, ktorého vymenoval Rastislav (ktorý s južanským, či stredoslovenským menom) sídlil na dnešnej južnej Morave (za tým účelom bol RAstislav premenovaný na ROstislava). Sídlo VM v Nitre vylučuje potreba mať toto sídlo na dnešnom území ČR. Samotná dedukcia nemá oporu v žiadnom dobovom prameni, naopak, dobové pramene takémuto výkladu odporujú.

Neskôr, po vzniku uhorského kráľovstva, bola síce Nitra "údelným kniežatstvom" v rámci Uhorska, ale to bolo v inom čase a za inej situácie.
avatar
Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ut júl 19, 2016 10:43 pm

Nechcem v Slavomírovom vlákne rozoberať inú koncepciu, ešte by to mohol zmazať, čomu by som bol nerád, takže mi zrejme neostane nič iné ako napísať vlastný príspevok, z môjho uhlu pohladu. Vzhladom k tomu že nereaguje predpokaldám, že je na objavnej ceste po Sedmohradsku.
Sídlo Metoda, Wichinga, Svätopluka treba hladať v pavučine záujmoch Rímskeho biskupa a s procesmi ktoré v tých časoch prebiehali medzi svetskou a cirkevnou mocou. Pokúsim sa uplatniť aj tento pohlad. Len ma mrzí, že v Pramene k dejinám Slovákov a Slovenska II nie je uvedený materiál Život Klimenta, biskupa Bulharov, tento je čiastočne uverejnený v Kronike o Velké Moravě od L.E.Havlíka, pričom tento spis obsahuje zásadné informácie k lokalizácii sídla Arcibiskupstva Moravského, ale aj skryto pojednáva o politike pápežstva voči svetským vládcom.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ne január 22, 2017 7:27 pm

V knihe Petra Ratkoša Pramene k Veľkej Morave na str. 295 cituje autor Porfyrogenneta: Turci však vypudení Pečenehmi, odišli a usadili sa v zemi, kde teraz bývajú. Na tomto mieste sú niektoré staré pamiatky. Tak prvou je most cisára Trajána na začiatku Turecka, potom aj Belehrad na tri dni od toho mostu, v ktorom je aj veža svätého a veľkého cisára Konštantína, a opäť v zákrute rieky je takzvané Simium (Mitrovica), na dva dni od Belehradu, a za týmito Veľká Morava, a to nepokrstená, ktorú spustošili Turci, v ktorej predtým panoval Svätopluk.
    Toto sú teda pamiatky a názvy pri rieke Dunaja, čo však leží vyššie od týchto, kde je celé osadenie Turecka, pomenované je teraz podľa názvov tu tečúcich riek. Tie rieky sú nasledujúce: prvá rieka je Temeš, druhá rieka je Tuttis, tretia rieka je Maruša, štvrtá rieka je Kriš a opäť iná rieka Tisa. Nablízku Turkom na východnej strane sú Bulhari, kde ich oddeľuje Ister,rieka nazvaná i Dunajom, na severe Pečenehovia, na západe však Frankovia a na juhu Chorváti. Tých osem tureckých kmeňov však neposlúcha  svoje domáce kniežatá, ale majú úmluvu, že pri riekach na ktorejkoľvek strane nastane vojna, spolu budú bojovať so všetkou odhodlanosťou a horlivosťou. Majú však za prvú hlavu knieža z rodu Arpáda podľa postupnosti a dvoch iných a to dilasa (gyulu) a karchasa (karcaga), ktorí vykonávajú úlohu sudcu. Ale aj každý kmeň má náčelníka.
Myslím, že toto je po arabských spávach niečo ako klinec do hlavy tým, čo tu odmietajú moje predpoklady. Nielen moje.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Amin za Ne január 22, 2017 9:29 pm

No a vyvstáva potom otázka, či aj Maďari majú napísané tie svoje dejiny dobre, lebo "na severe sú Pečenehovia". Mali by tam byť Poliaci. Alebo Sloveni v Nitre a Bratislave.
Koho teda myslel pod Pečenehmi okolo roku 950, resp. niekedy medzi rokmi cca 900-950 a pokiaľ boli na severe "Turci"? Pečenehovia za Karpatami by boli skôr na východ ako na sever.
avatar
Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ne január 22, 2017 9:41 pm

Aby sme mali kompletku na stanovenie hraníc VM pokrstenej ešte pripomeniem, že Alba Iulia bola sídlom gyulu a Karcag pred Tisou (západnou hranicou prvej ríše Maďarov) sídlom karcaga. Z toho by mohlo vyplynúť, že sídlo Arpáda do rozšírenia ríše mohol byť  práve Nagy várad, ktorý Maďari po praslici zdedili po Mojmírovi II. Veľký Varadín. Veľký hrad - tradične aj pre Maďarov. A sme doma, stará mama. Pravdepodobne poznámka admina je trocha nepresnosti u Porfyho. Ibažeby v tom čase predsa len Pečenehovia mali vplyv aj na severe. To neviem.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Valamir Magyár za Po január 23, 2017 7:01 pm

Amin napísal:No a vyvstáva potom otázka, či aj Maďari majú napísané tie svoje dejiny dobre, lebo "na severe sú Pečenehovia". Mali by tam byť Poliaci. Alebo Sloveni v Nitre a Bratislave.
Koho teda myslel pod Pečenehmi okolo roku 950, resp. niekedy medzi rokmi cca 900-950 a pokiaľ boli na severe "Turci"? Pečenehovia za Karpatami by boli skôr na východ ako na sever.

Pokiaľ by ale tí Turci (Maďari) sídlili v Sedmohradsku, kde je dodnes župa Maramureş, teda Veľká Morava, potom na sever od nich, na Ukrajine, sídlili Pečenehovia. Porfyrogenetov popis je v takom prípade správny. Podľa všetkých doterajších poznatkov sa Maďari usadili najprv v Sedmohradsku, dnešné Maďarsko dobyli až neskôr.
V roku 896 vraj Arpád obsadil Zátisie, teda dovtedy neboli ešte Maďari ani na západnom brehu Dunaja.  A do roku 896 zrejme ani na západ od Tisy. Miestom ich prvotného usadenia sa, bolo podľa všetkého Sedmohradsko. A na sever od nich v takom prípade boli Pečenehovia, sídliaci na Ukrajine.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po január 23, 2017 7:55 pm

A takto postupne sa pekne dostaneme k Annonymovej Gesta Hungarorum. Nepísal chlapec hlúposti. Len našim kvázivedcom nepasovalo z toho práve to, že popisuje obsadenie centrálnej moci VM v tejto oblasti, tak ho vyhlásili za pamflet. Nuž, nie je to pamflet a bolo by načase zaradiť do nášho dejepisu túto krajinu za našu kolísku. Kto prečítal všetky články na tomto portáli týkajúce sa tejto problematiky, má jasno. Aspoň si myslím. Téma samozrejme nie je ukončená.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Valamir Magyár za Po január 23, 2017 9:41 pm

walibuk napísal: Sídlo Metoda, Wichinga, Svätopluka treba hladať v pavučine záujmoch  Rímskeho biskupa a s procesmi ktoré v tých časoch prebiehali medzi svetskou a cirkevnou mocou. Pokúsim sa uplatniť aj tento pohlad. Len ma mrzí, že v Pramene k dejinám Slovákov a Slovenska II nie je uvedený materiál Život Klimenta, biskupa Bulharov, tento je čiastočne uverejnený v Kronike o Velké Moravě od L.E.Havlíka, pričom tento spis obsahuje zásadné informácie k lokalizácii sídla Arcibiskupstva Moravského, ...

Omyl. Žiadne zásadné informácie k lokalizácii sídla arcibiskupstva moravského Havlík neuvádza.  Špekulácie že  „metropolitní arcibiskupské sídlo bylo u, či spíše ve Velegradě v chrámu sv. Petra.“, - sú už dávno prekonané. V prameňoch z obdobia Veľkej Moravy veľkomoravské sídlo s menom Veligrad nie je doložené, nie je doložené ani v českých legendách až do 13. storočia. Prvýkrát sa veľkomoravský Veligrad spomína v legende z obdobia okolo roku 1300 (Vita antiqua sancti Procopii F). Pevnou súčasťou českej tradície sa veľkomoravský Veligrad stal až začiatkom 14. storočia vďaka Dalimilovej kronike, ktorá spomína Metoda, arcibiskupa velehradského, ktorý vraj vo Velehrade pokrstil české knieža Bořivoja. Ani archeológovia nedokázali osídlenie Velehradu vo veľkomoravskom období.
A tvrdenie českej Wikipedie, že Veľkú Moravu Porfyrogenetos  „umísťuje na Balkán, jižně od sídel Maďarů. (Spolu s dalšími argumenty to je pro některé badatele (Boba, Eggers, Bowlus) důvodem k úvahám, zda Velkou Moravu nehledat spíše na území bývalé Jugoslávie.)“ , -  je zase len zúfalý pokus obhájiť českú Moravu ako centrum ríše. Porfyrogenetos neumiestňuje Veľkú Moravu do Juhoslávie. Územie o ktorom píše je za tromi spomenutými pozoruhodnosťami, teda severne od Juhoslávie. Teda východné Maďarsko a rumunské Sedmohradsko. Iba malý kúsok Srbska je severne od Dunaja. Porfyrogenetos tiež úplne jasne napísal, že krajina Turkov (Maďarov) začína za Trajánovým mostom. Trajánov most bol pri rumunskom meste Drobeta Turnu Severin. Teda žiadna Juhoslávia ale Sedmohradsko. Poukazovanie na Juhosláviu je len účelové zavádzanie.
Pozor na Havlíka, nie je to spoľahlivý autor! Za každú cenmu chce obhájiť centrum na českej Morave.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Dejiny teórií o Veľkej Morave v Sedmohradsku

Odoslať pre Lesmir za Po január 23, 2017 10:18 pm

Bolo by určite zaujímavé, keby niekto, kto má lepší prehľad, zistil alebo napísal, odkedy sa objavuje názor, že Veľká Morava Konštantína P. je tam, kde je Sedmohradsko. Havlík a ostatní československí historici to určite nepísali. Ak si dobre pamätám, ani Sklenár, ani Imre Bob. Pritom to z toho textu K.P. skutočne vyplýva. To si skutočne nikto až doteraz nevšimol? To sa mi nechce zdať.

Veru, nevšimol. Ani vy. Smile   Pretože ste článok, ku ktorému diskutujete ešte neprečítal. V článku, aj v príslušnom cestopise sa o tom píše. Prajem príjemné čítanie. Pre istotu: článok má tri časti. Lebo softvér tohoto portálu to tak chcel. study Svetomír


Tak už som si to pozrel, aj iné. Ale ani tam ani vo vašej odpovedi som nenašiel to, na čo som sa pýtal. Presvedčil som sa, že Veľkú Moravu kladie Konsttantín Porfyrogennetos za Belehrad a do povodia riek v Rumunsku, teda do Sedmohradska. Ale to bolo v roku 950. Potom som našiel, že v roku 2006 to zopakoval Irša v knihe Magna Slovenia a v roku 2008 v knihe Najstaršie dejiny slovenských kráľovstiev. Medzitým od Sklenára až dovtedy som našiel len lokalizácie Veľkej Moravy do Srbska. Nechápem prečo obišli Sedmohradsko. Nezdá sa mi však,že by nikto, kto čítal K.P. si nevšimol, že on kladie Veľkú Moravu do Sedmohradska. Myslím si, že je to zapríčinené tým, že tie iné názory u nás boli ignorované a nikto ich nemohol publikovať.
To že spomínate Sklenára a Bobu a Hudeca a pod. nemá so Sedmohradskom nič spoločného. Teda neštudoval som všetko, ale aspoň si myslím, že oni o Sedmohradsku neuvažujú. Preto som napísal, že by nebolo od veci, keby sa na to pozrel niekto sčítanejší ako ja. Či skutočne oni o tom Sedmohradksu neuvažujú a či nie sú ešte aj iní autori, ktorí by o tom Sedmohradsku ako centre Veľkej Moravy písali. Teda medzi rokmi 950 a 2016. Prípadne aj zahraniční. Niekde som čítal, že Ukrajinci považujú Veľkú Moravu za svoju súčasť. Dokonca vraj píšu o tom, že Svätopluk bol ich panovník a sídlil v Kyjeve. A tiež som niekde , že Monumorout je stotožňovaný s Mojmírom, myslím, že o tom písali slovenskí historici. To znamená, že oni už museli tušiť, že to s tou Veľkou Moravou nie je tak, ako písali. To tuším vychádza z maďarských kroník.


Takže som myslel na článok na tému Dejiny teórií o Veľkej Morave v Sedmohradsku. Teda, že by ho mohol niekto napísať. Napísal by som, ale viac ako som napísal o tom neviem.


Naposledy upravil Lesmir dňa Ut január 24, 2017 5:18 pm, celkom upravené 2 krát.
avatar
Lesmir
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 29
Join date : 22.01.2017

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ut január 24, 2017 3:28 pm

Pre presnú lokalizáciu Velkomoravskej ríše a jej mocenského centra pridám ešte jednu myšlienku, ktorá mi napadla. Je to  (azda) logická vec, ktorá sama osebe vypovedá o tom všetkom, čo som napísal v tomto článku, čo napísal Valamír v článku o Maramureši a o Svätoplukovi.

Veľká Morava v čase prieniku nepatrnej skupiny maďarov (50 - 100000) mala pomerne vysokú zaľudnenosť (1 200 000). Ťažisko zaľudnenosti,moci vojenskej, hospodárskej, taktiež duchovenstva, v tej dobe  bola v dnešnom Sedmohradsku, Banáte, Bihore a Maramureši. To, že ríša padla ovládnutím Maďarmi práve v tejto časti svedčí o tom, že tej dobe bol panovník, s celou administráciou práve tu. Druhé centrum ríše Nitra nebolo nikdy dobité Maďarmi. Pretože sa  Maďarom poddalo dobrovoľne. Bolo to múdre štátnické gesto zvyšnej nitrianskej aristokracie, napr. rodín s menami Hunt, Poznan a pod., ktorí pochopili, že velenie, sila vojenská, i hospodárska padla a ak aj ich nemá stihnúť likvidácia či už zo strany Maďarov so Slovanskými povstalcami, alebo zo strany Franskej ríše, pridali sa v sebazáchove na stranu, kde tradične spolunáležali. Či už boli dve, alebo tri Moravy pred tým, podstatné je, že prevládol na tú dobu zdravý rozum a my by sme to mali dnes rešpektovať a prijať celé to dianie, zrady, prehry ako niečo, čo sa nás týka, je našou minulosťou a mali by sme prepracovať svoje dejiny v tom zmysle. Mali by sme prestať ignorovať fakt, že naša sila bola hlavne v krajine, ktorá už našou nie je. A nie nasilu akokoľvek sa snažiť napasovať Svätopluka ako panovníka po r. 888 do Nitry, či nejakého Szekesfehérváru, kde žiadna tradícia nebola. Maďari založili svoju vlastnú tradíciu neďaleko nášho bývalého mocného hradu Vyšehrad - v Ostrihome. Až neskôr si presťahovali korunovácie do Szekesfehérváru a po vzniku Rakúskouhorska vybudovali Budapešť ako hlavné mesto Uhorska.  Samozrejme, do našich dejín by sme mali konečne prijať aj tzv. Germánske kmene Vandalov, Kvádov, Suavov, Markomanov a ešte nejmenej 50 ďalších akoby Germánov.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 1 z 2 1, 2  Next

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.