Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

Najnovšia diskusia
» Germáni a Slovania. Kto sme? Kto boli oni?
Today at 9:12 am pre Svetomír

» Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe
Today at 8:55 am pre Svetomír

» Avari a vznik 1. kniežatstva Slovenov v Panonii
Št apríl 19, 2018 6:56 am pre walibuk

» Svätopluk – vzostup a pád ríše.
St apríl 18, 2018 3:35 pm pre Anonymný

» Veľkomoravské záhady Milan Ferko
Po apríl 16, 2018 8:09 pm pre walibuk

» Trenčín - nevýslovná pevnosť Považia
So apríl 14, 2018 9:02 pm pre walibuk

» Sloveni, Slovenky, Slovensko, Slovenija, slovenčina
St apríl 11, 2018 1:32 pm pre igor1235

» Pôvod Slovanov
Po apríl 09, 2018 11:33 am pre igor1235

» História a politika
Pi apríl 06, 2018 1:58 am pre Vlado

» PRAVIDLA MODERÁCIE A DISKUSIE
Pi marec 16, 2018 1:13 pm pre Amin

» Velká Morava v súvislostiach podla prameňov
Po marec 12, 2018 4:07 pm pre igor1235

» Rimania na Slovensku III diel
Po marec 12, 2018 5:34 am pre Svetomír


Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po jún 13, 2016 1:53 pm

First topic message reminder :

O našich grófoch
Ten, kto sa zaoberá s históriou si nemôže nevšimnúť, že veľká časť slovenskej aristokracie pochádzala zo Sedmohradska. Len namátkou spomeniem niektoré mená:  Nádašdi, Bocskay, Rákoczi, Apafi, rod Erdodi, Andrási,  Batáry, Báthory, Baťa, Battyanyi, Pállfy (?), Teleki, Siládi, Csík Čík, Székely, Sekula, Nadlaki, Lányi, Tokoly, Vesselenyi, Csáky (naj Matúš Čák Trenčiansky pochádzal zo Sedmohradska), Paulíny, Kemény, Serényi, Serédi, Paulínyi, Vesselényi, Huszár, Bánfy, Bethlen, Kellemen, Szabó, Petri, Zichy.
    Pochádzali zo Sedmohradska, mali tam rodiny, majetky, zázemie, prečo odtiaľ odišli a prišli práve na Slovensko, kde život pulzoval inak, ako u nich doma? Odkiaľ sa nabrali toľkí vznešení Maďari so Slovanskou krvou? Odkiaľ vzali bohatstvo, ktorým si tu kupovali pôdu, titul, nechali si stavať paláce? Opäť som si spomenul na to, čo mi povedal kamarát kriminalista: za každým veľkým majetkom je trestný čin. Aký trestný čin by mohol byť za majetkami týchto grófov? Je tam spoločný menovateľ? Všetci prišli zo Sedmohradska. Prišli ako bohatí. Akáže paralela s dnešnou dobou! Alebo to mali z dolovania vzácnych kovov v Sedmohradsku? Iste, aj toto je reálne.
...a Moravania si podľa vzoru Staromaďarov oholili hlavy a bojovali, (lúpili) s nimi...aj vy ste naďabili tento zápis z bitky pri Bratislave r. 907 vo Fuldských análoch? Je všeobecne známy. Predsa tam Moravania spolu so Satromaďarmi rozdrvili Bavorov.  A potom chodili lúpiť a zbíjať po Frankoch, Bavoroch, Rimanoch a po všetkých bohatých krajinách. Kto sa z lupu vrátil živý, mohol mať plné vrecko. Kto sa nevrátil, toho mŕtveho okradli protivníci, alebo vlastní. Slovensko-maďarský Klondike. Priateľstvo s Maďarmi, cudzou krvou spečatené naveky! Lenže toto bohatstvo už nechceli legalizovať tam, kde ich poznali, kde sa vedelo, že je to darebák a lump a na jeho zlate je krv...a dali si biele rukavičky, pomaďarčili mená, zmenili identitu. A ich potomkovia už mali vystarané. Boli vzdelaní, naučili sa dobrým spôsobom, chceli sa vyrovnať západnej šľachte (ktorá prišla k majetkom podobným spôsobom, ale skôr a túto fázu mala za sebou, zabudla na krv). Prečo odišli najmä na Slovensko? Nuž, tu každému rozumeli. Predsa to boli naši – Vandali! Nepíšem o každom z nich. Len sa pokúšam vysvetliť si nahlas, prečo toľkí... Samozrejme tu nechcem tvrdiť, že na všetkých menách, ktoré som spomenul je krv a lúpeže. Pokúšam sa uhádnuť, prečo mnohí z nich potrebovali odísť zo svojho domova a hrnuli sa na Slovensko.  
Samozrejme, že to, čo som uviedol je špekulácia. Vieme, že ešte v 19. storočí L. Košút sa pohoršoval, že v Uhorsku je najmenej 25000 šľachticov hovoriacich po slovensky a pod heslom: kto chce niečo znamenať, musí sa stať Maďarom. Tejto kampani podľahla drvivá väčšina šľachticov, pretože kampaň bola spojená s rôznymi privilégiami. Rovnako postupovali Habsburgovci, keď potrebovali po protihabsburgovských povstaniach. Neprijateľom habali majetky a darovali ich svojim prívržencom.
Tu vsuniem ešte poznámku, že už Štefan I. zdôrazňoval, že sila Uhorska je v mnohonárodnom štáte. Mal pravdu. On inak ani hovoriť nemohol. Pretože Maďari boli v menšine a sami by nič nezmohli. Zdôrazňovanie mnohonárodnostného štátu bola politická manipulácia, v podstate správna a jediná možná, aby sa kráľovstvo udržalo.


Velká Morava – dlhá tradícia, Svätopluk ako zradca národa
    Ak teda vieme, že Vandali boli v Sedmohradsku od r. 282, potom je jasné, že „Merehani“ budovali túto vlasť 600 rokov a priamo susedili s „Marharmi“, celkom určite koexistovali vedľa seba a azda sami seba aj považovali za jeden útvar s voľným prepojením vládnucej skupiny. My sme sa učili, že Veľká Morava vznikla až Mojmírovým vojenským ťažením za Pribinom, ale de facto to mohol byť zásah v zemi, ktorú už dávno pred Mojmírom vandalskí vládcovia považovali za krajinu svojho vplyvu. Skôr áno, ako nie.
    R. 867 Rastislav poveril  svojho synovca Svätopluka vládnutím v  Nitrianska. Morava – Slovácko, a juh, patrila pod Nitru od nepamäti. No už o tri roky Svätopluk vypovedal poslušnosť svojmu strýkovi (Rastislavovi) a zveril Nitrianske kniežatstvo pod ochranu Franskej ríše. Vedel, že vo svojej zrade musí mať proti mocnému Rastislavovi spoločníka, ochranu. Ako to dopadlo, to už vieme. Rastislav ho za to chcel dať zavraždiť, Svätopluk ho preľstil a Rastislav putoval do väzenia ku Frankom. Svätoplukov krok po 1200 rokoch môžeme aj dnes s rozhorčením  hodnotiť ako sprostú vlastizradu, zásadnú chybu, pretože narušil celistvosť krajiny. Po tomto čine očakával od Ľudovíta Nemca, že ho potvrdí za vládcu Moravy, no on do Nitry poslal Engelšaka a Viléma ako miestodržiteľov. (Neveril človeku, ktorý zradil vlastnú krajinu.) Svätopluk bol spolu s Metodom uväznený. Nebodaj v tejto zrade asistoval aj Metod. Azda prehodnotíme aj to, komu sme nechali postaviť sochu na Bratislavskom hrade a koho to velebíme ako svätca – zákonodarcu, zvestovateľa evanjelií! V Nitriansku rok na to vypuklo veľké povstanie proti spomenutým nemeckým regentom, ktoré viedol mojmírovec Slavomír. Svätoplukovi sa v tomto vzniknutom probléme podarilo nahovoriť kráľovi Ľudovítovi, že povstanie dokáže zastaviť on a Ľ. Nemec nebude riskovať nič. Prepustil preto Svätopluka a Metoda a akonáhle sa dostal Svätopluk s franským vojskom k Devínu,  zradil z hradu Frankov a protiútokom ich rozdrvil. To bola druhá zrada.  So svojim vojskom potom vošiel do centra VM (Sedmohradska) a toto si „pripojil“ k Nitriansku.  Prečítajme si teraz, čo píše česká Vikipédia o Svätoplukovi: Roku 882 Svatopluk vtrhl jako spojenec východofranského panovníka Karla III. do Východní marky (východofranské hraniční území, dnes součást Rakouska) a vypudil odtud markrabata Viléma a Engelšalka. Ti se přidali k silám Arnulfa Korutanského (pozn.: ten měl syna Zwentibolda neboli Svatopluka), který proti Svatoplukovi uzavřel spojenectví s Bulhary. Bulhaři se pak útokem na Velkou Moravu zmocnili některých Svatoplukem dobytých území v dnešním východním Maďarsku. Svatopluk následně Bulhary vyhnal a podařilo se mu tak v letech 883 a 884 připojit k Velkomoravské říši celou Panonii.
Prečítajte si to najprv ako zástancovia teórie, že centrum VM bolo na Morave, či v Nitre a potom s pohľadom z centra VM v Sedmohradsku. Ktorá verzia vychádza logickejšie?
    Svätopluk pripojil ešte Slavónsko, Čechy, časť Maľopoľska...územie VM zväčšil niekoľkonásobne. 894 umiera. Zanecháva dvoch synov, ktorí si krajinu rozdelia na dve časti. Svätopluk II si ponecháva Nitru s najbližšími územiami, Mojmírovi II prislúchal možno ekvivaletný zvyšok, najmä Banát, Bihor, Maramureš (aj dnes je to Veľká Morava, pretože Mare je po rumunsky veľký a Mureš je Morava), Sedmohradsko. Zámerne nepopisujem ďalšie zeme, pretože po smrti Svätopluka delenie pokračovalo. Spod vplyvu VM unikali vzdialenejšie zeme, osamostatňovali sa. Napr. polabskí Srbi, Lužania,  Češi, južné Malopoľsko, na strane druhej Slavónsko, časť Panónie. Bratia sa zvadili a od smrti svojho otca viedli proti sebe vojnu najmenej 9 rokov. Niet sa čo čudovať. Ich otec nebol dobrým vzorom k súdržnosti! Občianska vojna. V krajine vládla beznádej, nenávisť, závisť, strach. Synovia, ktorí by mali ísť obrábať zem išli proti svojim do boja. Okrem toho bol národ aj napriek snahám Rastislavovým aj nábožensky nesúrodý. Boli tu tradiční Bohania vyznávajúci po tisícročia Perúna a suitu slovanského božstva.  Bohania – pohania sa svojej viery, tradícií a povier samozrejme, zriecť nechceli.  A bola tu spomenutá skupina ariánov, najmä vo vládnucej vrstve. Je známe, že ariánstvo vydržalo do 8. – 9. storočia. Možno aj dlhšie.  Lenže v krajine boli ešte Dákovia so svojim vyznaním,  ktorí nezabudli na svoju slávnu minulosť. Sekulovia, potomkovia Hunov, ktorí tiež nezabudli na svoju slávnu minulosť a nezávislosť...Trochu Bulharov, Srbov, Chorvátov a trochu Rusínov...Mnohonárodný štát, v ktorom sa vládne ťažko. Najmä vtedy, ak ho začne rozožierať občianska vojna medzi bratmi. To už každý chce byť slobodný, samostatný, nezávislý, chce mať znovu pokoj pre rodinný  život. Stačí potom to, že vládca zvýši kvôli vojne dane, či má hárem a poddaní nie, alebo preferuje jednu skupinu voči druhej. Bohužiaľ, toto všetko bolo v tej dobe aktuálne. Mojmír II, ktorého v Sedmohradsku niektorý kmeň, pravdepodobne Dákovia, skomolili na Menumoruta, si nestihol urobiť dobrý vzťah s poddanými, alebo to podcenil, či nemal záujem. No aj keď boli nesúdržní, predstavovali pomerne veľkú vojenskú silu. Odhad počtu obyvateľov východnej časti VM (myslím tým Sedmohradsko), ktorá bola podstatne viac zaľudnená, ako východná (Panónia, Nitriansko a Morava) je 700 000 – 1000 000 ľudí. Do prostredia, kde prebiehala občianska vojna, prostredia, ktoré sa nepodarilo zjednotiť ani nábožensky prišli cca r. 904 Starí Maďari.
    O nástupe Staromaďarov je len jeden ucelený zdroj a to je dielo Gesta Hungarorum (Skutky Maďarov). Napísal ho anonymný notár kráľa Bela. Nazvali ho Anonymus. Dokonca v Budapešti má sochu. Odhaduje sa, že to bol notár Belu I. Je to najpravdepodobnejšie. Toto dielo je u nás zaznávané, pretože je tendenčné. Je napísané ako oslava príchodu Maďarov. Mnohých historikov pohorším konštatovaním, že túto kroniku Staromaďarov je treba čítať s úctou, pretože nič iné, lepšie, o tejto epoche nemáme a bytostne sa nás, Slovákov týka. Keď si nevšímame poklonky a vety obdivujúce Arpáda a ostatných jeho súčastníkov, a prečítame ho bez predpojatosti, pochopíme, že notár zaznamenal skutky tak, ako sa naozaj mohli stať.  Mne je jasné, že nám na Geste vadí najmä to, že Mojmír bol v úzkych a súhlasil so sobášom jeho nedávno narodenej dcéry (vraj Felície) s nedávno narodeným synom Arpáda Zsoltom. A tak bez boja, po praslici...Ale poďme poporiadku.
    Maďari si uvedomovali, že ich prichádza cca 50 000 (z maďarských zdrojov) a pred nimi je ľudnatá zem s mocnými vládcami a títo sú rozvadení. Napriek tomu neboli dosť silní ani na to, aby porazili hociktorého z nich. Lenže Arpád dobýval územia našej krajiny nielen mečom a ohňom, ale hlavne lsľou. Bol v úzkych, ženy jeho národa pobili aj s deťmi a starcami Pečeňovia v Etelkoze, kým on s bojovníkmi išli lúpiť k Bulharom a on, ak jeho národ mal žiť ďalej, potreboval k bojovníkom ženy. Akékoľvek. Je teda logické, že musel najmä vyjednávať a preľstiť. Podarilo sa. Práve preto, lebo vstúpil do rozvráteného prostredia. Prví, ktorí sa otočili proti Mojmírovi II boli Sekulovia, Székelyi, Csíkovia. Pretože Arpád vymyslel, že Maďari sú potomkovia Attilu a on si prišiel do zeme, ktorú Attila pred ním ovládal, teda on je oprávnený ju prevziať späť. Tým mal Mojmírovských ochráncov južných hraníc pri sebe. Druhá nebezpečná myšlienka, ktorú zasial do národa Mojmírovho, najmä do tých, ktorí Mojmíra nenávideli, bola: „ak si sprostý sedliak, nikdy sa nebudeš mať dobre. Zo sedla je svet slobodný a so šabľou zarobíš rýchlejšie a viac, ako hrdlačením na poli a poslušným posluhovaním zemepánovi“. Toto bola devastačná myšlienka, ktorá rozleptala Mojmírove kráľovstvo. Vlastní ho zradili, oholili si hlavy podľa maďarského vzoru, dali sa k Maďarom. Mojmírovi ostal na jeho obranu len zvyšok verných. Dokonca bola situácia, keď musel ujsť do hôr aj s jednou zo svojich žien, s ktorou mal čerstvo narodenú dcérku vraj Felíciu. V tomto položení mu Arpád navrhol spomenutý sobáš, ktorým obaja vlastne spečatili osud nielen Mojmíra, ale celej krajiny. Mojmírovi mal Arpád sľúbiť, že ho nechá vo svojej zemi vládnuť do svojej smrti. Mojmír ovšem do roka umrel (906) a r. 907 sa už bitky pri Bratislave nezúčastnil. Arpád umrel alebo v onej bitke, alebo hneď po nej, umrel v ten istý rok.
    Anonymus spomína aj vyjednávanie Arpáda so Svätoplukom II o tom, aby mu prechodne dovolil pásť svoje stáda na pustej zemi od Tisy po Slanú. Svätopluk mal za súhlas dostať 12 krásnych bielych koní, dvanásť krásnych dievčat, bojovníkov, kožušiny a iné dary. Aj keď tie dary odmyslíme, faktom ostáva skutočnosť, že Maďari takmer bez boja túto krajinu obsadili. Najmä Nitriansko. Dokonca ešte pred tým, ako vyjednávali s Mojmírom II o svadbe. Je to logické – zdrojom potravy boli ich stáda, ktoré im dávali mlieko a mäso, potrebovali sa pásť hneď. (Ktovie, či nejaké stáda mali, ak boli vlastne na úteku...:-)). Sám Annonymus poznamenáva, že Maďari po „zaujatí vlasti“ ďalej lúpili, lebo to bolo ich zvykom...a mnohí sa z konečnej bitky nevrátili. Veď hej, z bitky pri Lechu sa vraj vrátili siedmi z 10 000. S tým sa Anonymus nepochválil. Len konštatuje, že Maďari aj po zaujatí vlasti pokračovali v lúpežiach a výbojoch a ich to vyčerpávalo.
    Rumuni majú z tej doby svojho hrdinu, ktorým bol vojvoda Gelu. Tento vládol vnútornému Sedmohradsku so sídlom v Kluži, alebo Balgrade – Belehrade. Dá sa to len prepokladať z vyjavenia bitky s prichádzajúcimi Maďarmi. Gelu vedel, že sa blížia popri rieke Someš do vnútrozemia a tak im šiel s vojskom naproti. Na mieste, kde sa vlieva Jabloňový potok (Almaš) do Somešu je najužšie miesto, kade  museli Maďari prejsť a tam ich čakal. Je to brána do tohto kraja. Lenže Maďari pod vedením gyulu Tuhutuma (Tetényiho) sa rozdelili a prekvapili Gelu aj z druhej strany. Dedina, kde bola bitka najhroznejšia sa dnes nazýva Tihau, slovensky Ťažoba. Gelu z boja ledva ušiel a dal sa cvalom na svoj hrad. Anonym nepíše, ktorý. Len napísal, že tam, kde sa vlieva potok Capuš (Kapuš – Brána) do rieky Someš, čo je cca 50 km od bojiska, strelil Tuhutum šíp do Gelu a ten padol z koňa a umrel. Na tomto mieste je dnes mestečko Gilau – Gelov. Gelu bolo pravdepodobne skomolené meno Belo, Beloslav. Tu odhadnem, že ak Beloslav vládol v Belehrade, musel byť z rodu Mojmírovcov. Napriek tomu, že Rumuni tvrdia, že Gelu bol jeden z troch vládcov Dácie, ktorý bol čistý Dák .  Gilau je od Kluže len 15 km. Nevedno, či Gelu utekal pre pomoc do Kluže, či až do Balgradu. Preto nevieme s istotou, kto vládol nad pevnosťou Carolina v tej dobe. No vie sa, že pevnosť Karolina padla Maďarom, pretože títo ju nielen premenovali na Fehérvár – Biely hrad, ale odvtedy bolo dedičným sídlom gyulu. Aj tento fakt kontinuity sídla zemepána potvrdzuje, že Belehrad bol tradičným centrom moci od r. 106. Sedmohradsko si pod Maďarmi žilo ako slobodná maďarská autonómia po kráľa Štefana.
     Gyula nebolo vtedy meno, ale funkcia. Volený veľvezír Staromaďarov mal hodnosť nazvanú „kende“. Ním sa stal Arpád, keď ho po sťatí svojho otca Álmoša zvolili za – kende. (Pozn. Staromaďari mali zásadu, že ak veľvezír neustráži svoju zem pred nepriateľom, nesmie vstúpiť na novú zem, ktorú si Maďari vybrali ako novú. K tomuto skutku sa Maďari neradi priznávajú. Povesť o Somotore – smutnom kare teda pravdou asi je.) Druhý v poradí, niečo ako duchovný vodca bol – „gyula“. Podľa uvedeného Rumuni premenovali mesto z Balgradu na Alba (biela) Iulia (gyula) od 18. storočia. Dovtedy to bol Biely hrad vo všetkých možných jazykoch. Najznámejší gyula, ktorý sídlil v Balgrade bol vnuk Tuhutuma Prokuj, ktorý sa dal ako prvý zo Staromaďarov pokrstiť východným obradom na dvore byzantského cisára, aby si tak zaistil pokoj zo strany Byzancie. Prijal meno Štefan. Jeho dcéru Šarlotu si zobral za manželku kráľ Štefan I. Aj toho vysvätil najprv gréckokatolícky biskup. Až neskôr konvertoval na katolícku vieru.  O tom sa u nás tiež nespomína rado. Aby sa títo dvaja v letopisoch od seba jasne odlíšili, písal sa Štefanovi I. prídavok „kráľ“. Hoci bol Štefanom prvým, nebol krstený za Štefana ako prvý. Preto máme na Slovensku, napr. v Martine a v Nitre gréckokatolícke kostoly sv. Štefana „kráľa“. Týmto sobášom vlastne pripojil kráľ Sedmohradsko, ktoré si žilo svoj nezávislý život až do tohto sobáša, k Uhorsku. Spomeniem ešte jednu vec, týkajúcu sa názvu Čanád, kraja na sútoku Tisy a Murešu. Stojí tam mesto Segedín. Na sútoku bol hrad pomenovaný podľa syna bulharského panovníka Glada, ovládajúceho pred príchodom krajinu pod Sedmohradskom Volal sa Ajtoň. Ajtoň dlho vzdoroval kráľovi Štefanovi, nechcel ho uznať za svojho kráľa. Preto ho zrejme na pokyn kráľa zabil Čanád, syn Doboka a za to mu kráľ daroval Ajtoňov hrad aj s jeho manželkou a odvtedy sa tento hrad – kraj nazýva Csanád. Krajinu smerom na západ od Banátu a Čanádu spravoval akýsi Zalan. Tu si spomeňme na Kranského vojvodu Salacha. Podobnosť mien pokušuje. Aj Koceľ bol vlastne Zalan. Veď býval v Zalavári, či v hrade Šaľa.., bol Šalan? Spomínaný Zalan bol v čase príchodu Maďarov vojvodom južnej Panónie. Ten tiež z nejakého dôvodu sa nespojil s Mojmírovcami, aby Maďarov úspešne odrazili. A tak postupne prišiel o zem aj Zalan. Zaniklo malé Pribinovi požičané kráľovstvo Koceľa. Ostala len Sclabenia,, dnešná Slovenija.
Toľko o dobíjaní Sedmohradska, Banátu a Bihoru Maďarmi, ako to vnímam ja po prečítaní „Gesty“ a mnohých iných zdrojov aj z internetu, najmä z chorvátskych a slovinských zdrojov.  

Zopár postrehov jazykových reliktov slovenských slov v rumunčine.
    Keď som šiel okolo mäsny v Rumunsku, zaujali ma názvy mäsových výrobkov. Pri reči, ktorej som nerozumel mi udreli do očí názvy: salám, šunka, ale aj slanina.
    V potravinách mali „mac“, čiže mak, sejú „ovos“, ako my.
    Veľkým prekvapením bol pre mňa nápis na jednej zvonici: Clopotnita (čítaj Klopotnica. Hneď mi bolo jasné, že tuto sa zakonzervovalo slovo, ktoré už v našej slovnej zásobe nemáme, nahradili sme ho slovom „zvonica“. Logicky klopotnica označuje miesto, stavbu, odkiaľ sa klopaním zvolávajú ľudia, niečo sa klopaním oznamuje. Áno, u nás sa zachovala „klopačka“, ktorou sa zvolávali baníci do práce.
    Ešte väčším prekvapením v Rumunsku bolo, keď ma Rumuni presviedčali, že bryndzu do Rumunska doniesli Slováci. Už som písal o tom, že bryndzu pod názvom brnzá poznajú nielen v Rumunsku, ale všade tam, kde Vandali boli. Napr. na Korzike v Porto Veccio ju dostanete pod názvom brnza. My nemáme toľko sebavedomia, aby sme toto nahlas povedali, ale hovoríme opak: bryndzu doniesli Valaskí kolonizátori v 15. storočí. Pritom si človek má myslieť, že to doniesli Kelti . Akoby sme boli až takí sprostí, ťe ani bryndzu nevymyslíme!

Valaská kolonizácia Slovenska

    Valachov považujú vedci za Keltov. Ja nie som študovaný etnológ, ale vo mne táto veta vyvoláva nie úsmev, ale smiech na plné hrdlo. Ak Porfyrogenet označil Vandalov za Germanov, mohol mať na to dôvod. Toto slovo mohlo byť nejakým spôsobom naozaj spojené so Slovanmi a my už nevieme ako. Ale ak „vedec“ označí Valachov za Keltov, to už je dôvod zapnúť červenú kontrolku! Vedec pokračuje - voľne naznačím: Valašská kolonizácia Slovenska začala cca r. 1337. Najznámejšie lokality, kde sa usadili ľudia, ktorých sme označili „Valasi“ v prvej vlne boli pastieri v Makovickom panstve, kde založili 17 osád, ale títo kočovali a potom sa usadili v Tibave (1338). Na severnom Zemplíne okolo 14. storočia založili Ubľu a Ulič. Prišli aj na severný Spiš, ale potom sa presunuli na Gemer. Najznámejšie lokality, kde sa konečne usadili natrvalo boli Úhorná a Pača (Paša).
    Nemusím byť vedec, keď pochádzam z Gemera a dobre poznám aj Šariš a Zemplín. Bez rozmýšľania môžem povedať, že títo ľudia v týchto dedinách si hovoria Rusnáci, či Rusíni a prišli naozaj v spomenutom období na pozvanie kráľa uhorského, aby doplnili obyvateľstvo, ktoré mu na týchto miestach chýbalo po Tatárskom vpáde. Najlepšie poznám obce Pača a Úhorná, kde sa vie, že boli pozvaní najmä ako drevorubači do lesov, aby pomáhali uhliarom vyrábať drevené uhlie pre drnavskú železiareň a samozrejme, boli zároveň aj pastiermi, aby sa uživili aj poľnohospodárstvom. Na všetkých týchto miestach sa hovorí po rusnácky, teda predpokladám, že z Rumunska odišla veľká skupina týchto rusnácky hovoriacich Valachov, pastierov  a zachovali si dodnes svoj jazyk a veľmi svojráznu povahu a zvyky. Povedzte mi, čo vedie „vedca“ k tomu, aby napísal takú s prepáčením, somarinu, že Valasi boli Kelti? Pretože je tu podobnosť slova Walesan? Takto totiž napísal! Toto je vedecké konštatovanie? Ak si povie pseudovedec, že Allah je skomolenina Valacha, poviem si, že: veď je to len amatér. Ale ak majiteľ doktorátu napíše Kelti = Valasi, potom je tu systémová chyba.
    Druhá veľká vlna prisťahovalcov z Rumunska nastala v 16. storočí, až začiatkom 17. storočia. Azda znovu na pozvanie kráľa po porážke a odchode Turkov? Prisťahovalci sa usídlili na Gemeri, Malohonte, Liptove, Orave a prešli až do Valašského Meziříčí, Radhoště a Vsetína. K tejto kolonizácii mal už r. 2008 vážny postreh PhDr. Rudolf Irša. Prisťahovaní ľudia nemali žiadne jazykové problémy, neboli pozorované ani žiadne relikty v ich jazyku, ktoré by ich odlíšili od domáceho obyvateľstva. Veľmi dôležitý postreh! No ja presa jeden dodám. Tiež dôležitý.
Výnimka „ ä „.
      Rumunsko je druhou blízkou krajinou z dvoch v Európe, kde sa používa ä. Napr. osem je šäpte, vpravo je dräppa... Prečo to súvisí len a len so Slovenskom? Prečo to súvisí napr. s Gemerom, kde je Vlachovo – Valachovo, Bystré, kde hovoria ä veľmi radi? Alebo v Honte, či na Liptove, Turci? Pretože práve tam smerovali tzv. Valasi z Rumunska v poslednej vlne? „Kotor motor ide do Bystriäho“? Áno, najmä na Gemeri to „ä“ niektoré obce až preháňajú. Najmä v lokalite Revúca, Jelšava, Ratková, Rožňavské Bystré, Štítnik a - Vlachovo. Nikto dodnes nevysvetlil, ako je možné, že tzv. Valaská kolonizácia Slovenska, ktorá prebehla v 16. storočí bolo jednoduché navrátenie sa Slovákov domov, na Slovensko z Valašska, čiže z Rumunska. Aké navrátenie? Kedy tam odišli? Nič také nie je predsa oficiálne zdokumentované. Dostali sa Rumunska už veľmi dávno a vedeli o tom, že existuje Slovensko, kam sa môžu odobrať? Ako je možné, že títo ľudia nedoniesli so sebou rumunský jazyk, ktorý by aspoň útržkami zotrval na Gemeri, Honte, či Liptove? Práve tam sa s obľubou hovorí mäkko, s dôrazom na „ä“. Prehlasované „ä“ na východe, či západe Slovenska nepočujete. A vyzerá to tak, že tú bryndzu naozaj doniesli na Slovensko Valasi. Ale tí Valasi neboli Rumuni. Boli to SLOVÁCI, ktorí naučili robiť bryndzu aj Dákov, Rumunov. No a odkiaľ sa vzali Slováci v Rumunsku sme už hovorili – prišli tam najneskôr r. 282 n.l.
Ale vrátime sa od ilustrácií k hľadaniu centra Veľkej Moravy. Mojim posledným argumentom, ktorý má byť nepriamym dôkazom slovenská toponýmia Sedmohradska.

Slovanská, slovenská toponymia Sedmohradska
    Pokúsil som sa vypísať z mapy, ktorú mám k dispozícii a rovnako aj za pomoci programu Google Earth čím viac názvov riek, dedín, miest, kopcov so slovansky znejúcimi názvami. Odhadujem, že som našiel  cca 400 názvov. Moje hľadanie nepovažujem za seriózne, určite ich je podstatne viac. Mal som pomerne hrubú mapu a Google Earth je na takéto hľadanie nepohodlný. Prosto vyčítal som len to, čo sa mi dalo. Možno mi ušlo tak o 20 – 30%. Samozrejme, ťažšie sa určujú názvy, ktoré boli pomaďarčené natrvalo, či prechodne pred tým, ako ich Rumuni porumunčili.  Predpokladám, že konečný počet by mohol prevýšiť číslo 1000. A azda som aj skromný. Nadchli ma najmä názvy s dvojhláskou ia, ktorá je pre slovenčinu typická. Kozia, Husia a pod. Samozrejme tieto názvy sú v Rumunsku aktuálne, ľahko si to overíte. Podotýkam, že Slováci, ktorí prišli do Banátu, či Bihoru v 18. storočí už mali len malú šancu niečo pomenovať, prišli do už pomenovaných lokalít.
Rieky a jazerá: Prut, Mureš = Morava, Kriš = Kríž, Capuš = Brána, Almaš = Jabloňový, Someš, Temeš = Temná, jazero s menom Iezer – Jezer – pričom jazero sa rumunsky povie lacul, pripomína to našu Izru, jazero Rovina, rieka Toplica.
Pohoria: Apušeni = Krušné hory, Rapa rošie = Raparoše = červené rapavé kamene na stráni, tri sedlá s názvom Príslop (máme dva aj na Slovensku), kopec Pleaša = Pleša, Plešivec, kopec SLOBODA nad Aiudom, Magura, sedlo Bukeš, Ruská, kopec Príslop.
Mestá a dediny v tejto práci uvediem všetky názvy v jednom odstavci ako sumár, len u niektorých zdôrazním ich polohu:
Jasi, Holboka, Cuza Voda, Miroslava, Bogdanešť, Dúbrava, Slobozia, Vanátori, Poieni, Grajdúri, Pobrovát (probovať?), Gherman, Craiova = Krajová, Slatina, Gorj, Dolj, Covasna (Kvasná, alebo Kováčňa?), Baratka (Bretka), Turia, Silindia = Žilina, Lipova, Konop, Šimeleu Silvanei = Slivkový Šimel (šimel je druh koňa), Hodoš, Checheš (Čecheš), Branisko, Gura sada, Hondol (doly, bane), Nojag (Nošak, Nožak), Pricaz (Príkaz), Pišinci, Spata (Špata?), Lopušnica, Dobrešť, Topla, Klatova, Kamna, Hodiš, Vasoaja (Vasilaja?) Dieci, Krocna, Dežná, Rešita, Bukošnica, Botvašnica, Vrani, Oravice, Karasova, Klokotiči, Lupac – Lupak, Anina, Moravica (nie je na rieke Morave, ale na mokrine, morave), Bodonoš, Vojvoz, Varzal, Bihor, Nová Huta, Stará Huta, Židáreň, Siplak, Fogaš, Čerpotok, Ritoblaga, Plopiš, Gemelčička, Jaz, DobraIlja, Brešnica, Rovina, Peleš Ribica, Blaj Curila – Blaž Kúrila?), Luna, Vlaha,  Panic (Poniky), Maerište (Merište), Terebešti (Trebišov), Prodanešť, Radaia, Huseni, Blažení (Blajeni), Bruznic (Brusnica, Brusník, Brusno), Bara, Krivobara, Vizma, Cosarii (Košári), Šanovica, Topolovacu mare – Veľký Topoľovec, Petrovaselo - Petrova dedina, Vladimirescu pri Arade, Bujac – Bujak (Býk), Tauc, Pri Arade – Ineu, maď Borošjeno, slov. Vinjanka) Maďar počul v názve Ján – vinjan, preto Boroš (vínny) Ján pozor, je tam jazero ROVINA, (lacul Rovina) a rieka Biely Kríž v centre je pevnosť, hrad. , Šikula (Sekula? Od Sekulov?., Pilu – Píla, Miška, Cipár, Moroda maďarská skomolenina Moravy!, Galša je Kaloša, Dobročina, Cašeiu (Košice?), Dej – Deš - Dež, Baile Boghiš, Boghiš, Bozieš, Leš (Les), Lešmir, Gilau = Gelov, je tam hrad na sútoku riek Capuš a Šomeš, Beiuš – Beluš, Branisca = Branisko, Cozla – Kozla, Letka, Trezna – Trestná, Plesca – Pleška, Rastolc ...stolec, Bezded, Cernuc, Ribica, Solište, Zdrapce, Bukeš, Ribicana, Riška, Prohodište, Prevaleni, Dobroč, Obarša, Toplica, Magura, Belejeni, Groši, Vidra, Burda, Toroteni, Bejuš (Beluš?), Kuracele, Rakeš, Dobrešť, Vališ, Sekáč, Pleskavica, Gurahont, Deti, Dežna, Hotar, Crasna (Krásna), Pusta. Calastelec (Carastrelec?, Crištelec, Doba, Dobrín, Bobota (na Slovensku sedlo Boboty), Letka, Ložná, Makova, Tinkova, Krivina, Kireš, Botova, Turnu ruieni, Kamena, Kozia, Husia, Pogara, Gruni, Aršuri, Egreš, Studena, Topla, Prisažnica, Plugova, Volvašnica, Dobraja, Ruska, Teregova, Lunkovica, Veredin (Varadin?), Slatina, Bukošnica, Petrošnica, Zlakna, Mirošov, Olcna, Svinica,Toplica, Koprivnica, Kukova, Kujimir, Tarna Mare (Veľká Trnava, Nová Mikula, Mikula, Nišipeni, Egreš, Peleš, Lechnica, Huta, Tur, Veleni...neďaleko Cluju – západne je Žičíš (Jichiš)... Oraštie (Oráčie), Tarnava, Dud, Magura, Dieci, Chisundia (Čisundia), Brazii (Brehy), Tisa, Groš, Pleškuta, Laz, Dezna, Bohani (to sme my – Pohani), Sušani, kopec Plešul, Beliu, Vanátori, Cipár, Miška, Píla, Dorobanci, Kurtici, a Macea, čiže Máčaj, Radna, Zabranci, Chelmac, Žulica, Cela, Slatina, Kapalnáš, Solište, Kalník, Dobarka, Lupša (Ľupča), Preluka, Budeni, Benik, Drašov, Kolibi, Ohaba, Vinohrad, Totoi (Tótov – Slovákov), Straža, Medveš, Razbojeni, Kiclov, DumbravaDeleni, Vlaha, Liteni, Jara, Božu, Pata, Mihalc (Michalovce), Copaceni (Kopáčeni),
V Krušných horách Dobroč, Tarnavica, Toplica, Banpotok, Hollóko (holý kameň) ,  Ivaniš, Nekrilešť, Gabrovica, Gabrova Horná, Gabrova Dolná, Kozia,  Craiova – Kráľova,Brašov – Prašov, pri Oradei Palota, dedina postavená do kríža, inak Kiskopács, čiže Malý Kopáš,  Dedrad, Goreni, Batoš, Gledin, Vitava, Dumbrava, Deda, Rastolica (Radostná – z maď. Maros Ratostnya ,
Okolo Hunedoari – nápadne veľa slovanských mien , bane na železo - Račitova, sedlo Príslop s kostolom a KLOPOTNICOU (klopačkou?), Toplica, Mladin, Goles, Dabača, Peštenica, Pešteana, Bojka, Batiz, Bacia, Rusi, Bucova (Buková), Gura zlata, pri nej hrad Kolt, Ostrov, Clopotiva – Klopotivá, Crivadia (Krivá diera – kraj je plný krasových útvarov..) Turnul – Turňa, strážna veža veľkého priemeru, pri nej Bolesti, nedaleko Banica s krásnym krasovým kaňonom,Petrošani, Petrila, smerom z Kluža na Oradeu: Kološ, Koločná, Dolu, Raška, Beliš, Rašicele, Murani, Kovači, vedľa Temeš. Bukova, Parca (Barca?), Calnic s hradom Kalník pod Šebešom pod Alba Iuliou, Targu Murešu – moravský trh, Corunca – Korunka
Banát
Hrneacova – Hernákova, Stanciova - Stankiova, Teš, Lukarec, Cralovac – Kráľovič, Gizela, Hodoš, Babša, Paniova, Targovište, Balinc, Cutina – Kutina, Cladova – Kladová, Topla, Bichigi – Bičíky, Povergina, Zorani, Košava, Brazova, Koševica, Kosešť, Baštea – Bašta, Dolná Krivina, Darova, Sacosu Mare – Veľký Sakoš, Bazoš, Seceani – Sekani, Paleu = Palov, Geti – netreba prekladať, jasný dôkaz prítomnosti slovanov – Getov.


            V kraji SALAŠ (Salaj)              
    Jibou je Žipov (aj na východnom Slovensku!), je tam kaštieľ Vesselényiových, vedľa je Cuceu, maď. Kucsó, slov. Kučov, Husia, Braglez je Brehlez, Straja – čítaj  Stráža s rovinkou na kopci!!!, Neršova, Leghia 2, Valeni – Magyarvalkó – Valkovňa vyrábali valky – nepálené tehly, Nearšova, Šimišna (šmišna – smiešna), Magulice – Machulince?, Jac – Žak – Žakarovce, Bozna – Bohzná?, Zalau – Žalov, Žiaľov? ,  Bočica, Dobrín, Doba, Deleni,  Nocik, Deja – Deša, Domnín, Bic – Býk,  Ratín, Iaz – Laz, Ratovei – Radová, Marín, Miraslau – Miroslav, Gradište de Munte a Prihodište :-). Alebo Čoklovina, Banica, Breazova, Clopotiva, Ostrov , Malé Okolište, Sibiu = Nagy Sebény = na Slovensku je Kiss Sebény = Sabinov, Sebeš
Veľmi som sa pobavil na skutočnosti, že sme Rumunom pomenovali tretinu krajiny a oni nám priznávajú štatút migranta. No nie je to milé  ?
To, že niektoré dediny sú uvedené viac krát nie je omyl, ale pravda. V Rumunsku neplatí zásada, že sa názvy nesmú opakovať. To, že sa názvy Moravy vyskytujú ako maďarské skomoleniny: Moroda, Morva, Maróta, Moroda a rumunské Mureš, Murešu a pod. nesmieme prehliadnuť na mape Rumunska. Od týchto sú odvodené aj priezviská: Murešan, Morót, Morvay, čo sú ekvivalenty našich priezvisk Moravčík, Moravec, Moravan. Špeciálne postavenie má priezvisko Bernat, Bernad, Bernath. Márne by ste hľadali pokrvné puto týchto priezvisk, je to názov funkcie, ktorý sa vyskytuje všade tam, kde boli Vandali. Napr. aj v Andalúzii. Znamená to výbercu daní pre zemepána.
    Ak si niekto dopodrobna prečíta zoznam slovansky znejúcich obcí v Sedmohradsku, ktoré tu spomínam, a ak je to niekto zo Šariša, či Zemplína, čiastočne z Gemera, musí nadobudnúť presvedčenie, že Sedmohradsko má veľa spoločné s východným Slovenskom. Ale konieckoncov aj s Hontom a Liptovom. To niečo, čo má spoločné sú ľudia, ktorí si pomenovávali tieto mestá, dediny, kopce a rieky. Predsa ak je na Slovensku Eperješ a tam tiež, čo je náš Prešov, potom podobnosť mesta Trebišov, Sabinov, Žipov, Vyšný Žipov, Michalovce, Trhovište, Chlmec, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Michalovce, Dobroď, Salište a Slanec, Dúbrava, Klokočov, Trnava pri Laborci, Slovenská Kaina a Cainei (prečo teda Slovenská?), Brezany, Brezovička, Lipany, Lipová, Lipníky, Bukovce, Brezov, Vyšná Jablonka, Sebeš a hrad Sebeš nad Prešovom, Kapušany pri Prešove a Veľké Kapušany, Jinna v Sedmohradsku – čítaj Žinná, a Snina u nás, Glogovác = Vladimirescu= Hlohovec, Varadia de Mureš =  maď. Tóthvárad =  Slovenské mesto nad Moravou, Belgrad,Ciacova – Kyjakova, Ostrov – Ostrovany, Raslavice a ďalej uvediem len názvy z vých. Slovenska, ktoré majú paralelu v Sedmohradsku: Svinia, Dobroslava, Breznička, Brezovica a pod., Koprivnica, Okrúhle, Čelovce, Kalnište, Žipov, Kručov, Slovenská Volová, Jablonka, Kujimír, Mirošov, Svidník, Olcnava (Olcna Mureš), Maková, Tinková, Krivina, Kolonica, Rakovce, Ľubuša, Bukovce... to sú predsa nespochybniteľné dôkazy kontinuity etnika oboch oblastí. Teda Prof. Viktor Timura sa celkom určite nemýli, ak tvrdí, že Hasdingovia, po našom prosto: gazdovia, ich časť naozaj odišla zo Sedmohradska a usadila sa na Východnom Slovensku. Vtedy pravdepodobne rozprávali ešte čistou slovenčinou. Od ostatnej časti Slovenska sa začali odlišovať až od obsadenia Slovenska poľským kráľom Boleslavom Chrabrým. Východné Slovensko bolo pod vplyvom Poľska podstatne dlhšie. Ale najlepšie som si nechal na koniec. Na Východnom Slovensku je obec Marhaň. No nič lepšie som nemohol nájsť! Marhaň je predsa pomenovanie, ktoré sa nápadne podobá na označenie obyvateľov Veľkej Moravy Bavorským geografom: Merehani majú 30 miest, Marhari 11. A sme znovu pri dvoch Moravách, ktoré zjednotil do jednej Mojmír, neskôr ju ešte viac zväčšil na chvíľu Svätopluk.
Podiel cirkví na rozdelení mocného útvaru Veľká Morava
    Už v predošlom som spomenul, že Ľudovít Nemec dal po zrade vlastného štátu Svätoplukom zavrieť a spolu s ním aj Metoda. Veľmi vážny krok, keď vieme, že franského kráľa volali aj „Pobožný“. Samozrejme, že mi napadlo, že na Metoda mal zálusk kvôli jeho poslaniu: preložiť liturgiu do staroslovienčiny. Zvláštne to ale začína byť vtedy, keď si všimneme, že zmienka o tomto zatvorení Metoda sa nepertraktuje v našich oficiálnych dejinách. Spomína sa len zatknutie Svätopluka a potom sa oslavuje jeho šikovnosť, s akou preľstil Frankov a potom ich prepadol. O Metodovi mlčíme. Prečo asi? Ďalšou je otázka, prečo po Metodovej smrti (6. apríla 885, dožil sa asi 72 rokov) vyhnal Svätopluk jeho učeníkov včetne Sedempočetníkov z krajiny? Už som v príchode Maďarov naznačil problémy vyplývajúce z rozdelenia obyvateľov. Žiada sa mi rozobrať to podrobnejšie. Patrí to do dejín VM.
    Je všeobecne známe o Slovanoch, že boli Bohania. Teda mali svojich bohov, ktoré uctievali. Najhlavnejším bohom bol Perún, alebo tiež jeho ekvivalent Veles – Volos. Ďalší bohovia boli asi dvadsiati, tých rozpisovať nebudem, kto chce, nájde si ich vyhľadávačom. Podstatné je, že Slovania mali svoju bohanskú liturgiu, zvyky, povery, ktorými žili po tisícročia. Tých zvykov a povier bolo neúrekomBola to spleť príkazov, zákazov a obmedzení, veľmi komplikované. V Sedmohradsku, ako som napísal, existovali veľké komunity Dákov, Thrákov, Hunov, ktoré mali svoj duševný život nekompatibilný so Slovanským. (U Dákov som si nie istý, žili dlho s Getmi...). Existovali tu ešte menšie skupiny Srbov, Chorvatov, Rusínov, (Češi až v 15. storočí ako Husiti), ktorí mali tiež svoje zvyky. Do tohto prostredia prichádzali vyháňaní kresťania z rímskej ríše od začiatku jej existencie. Najmä na Slovensko. Zaujímavým faktom je konanie pápežskej synody v Ríme r. 251, ktorého sa zúčastnili biskupi zo Zobora, Brigetia (Komárno) a Jágra (Eger). To je najstaršia dokumentovaná udalosť v kresťanstve nášho územia. Jasne dokumentuje, že tu bola už vybudovaná sieť pastorov, nad ktorými boli biskupi. Na to sa akosi nemáme rozpamätať. Veď kresťanstvo nám doniesli CaM, že? Neskôr, cca v VI. VII až VIII. storočí prenikali k nám mnísi zo Škótska, ktorí šírili kresťanstvo tiež. Je možné, že priniesli práve ariánske vyznanie, pretože táto skutočnosť bola dokumentovaná najmä vykopávkami v Bojnej, ktorá bola zničená Mojmírom I. Ovšem nie pre ariánsku vieru.  Ariánska viera je dokumentovaná na Slovensku dlhšie, ako v Nemecku, kde sa tvrdí, že už v VIII. storočí tam bola na ústupe. Azda vyhnaní mnísi odtiaľ prichádzali k nám. Do tejto rôznorodosti náboženstiev a vyznaní prišiel Konštantín s Metodom s východným obradom. Ale po cca 10 rokoch sa odišli „pokloniť“ katolíckemu pápežovi a vrátil sa už len Metod, ktorému odmietli vydať 42 ročné telo zomrelého brata Konštantína, v ťažkom stave pokrsteného na Cyrila. Vrátil sa ako katolík. To už bol teda poriadny chaos. Prvé čo urobil, napísal Zakon sudnyj ljudem. Jeho prvý odstavec znel:
„Každá dedina, v ktorej sa konajú obete, alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedinei. Tí, ktorí konajú obete a prísahy, nech sú predaní aj s majetkom a získaný výnos nech sa rozdá chudobným (mojim kresťanom).“
Človek, ak sa zamyslí nad dôsledkami tohto hrozného donucovacieho zákona, stráca dôvod oslavovať Metoda už len kvôli tomuto bodu zákonníka. Predstavme si príkoria z neho vyplynuvšie, násilie, ponižovani, okrádanie a na druhej strane neuveriteľný spôsob obohacovania katolíckej cirkvi. Mnoho útrap doniesol ľuďom  Metod, cirkev katolícka s ním. Len si uvedomme, že napr. zavedením cirkevnej dane sa ľud zdanil dvojnásobne – zemepánovi a cirkvi. Okrem toho boli poddaní povinní chodiť na panské a rovnako farárovi. A keď mali chvíľu voľna, do kostola odriekať, ako nie sú hodní, aby vošiel pán pod ich strechu a „moja vina, moja preveľká vina...“ Samozrejme celý chaos s poňatím duchovenstva prospel k triešteniu Veľkej Moravy. Teraz nebudem rozoberať príkoria, ktoré spôsobila v neskorších dobách. Navyše sa striedal latinský obrad s nemeckým a potom starosloviensky. Toto všetko spôsobilo, že Veľká Morava bola menej súdržná po príchode CaM, ako predtým. Rím vedel, že má dočinenia s krajinou, v ktorej sídlia potomkovia Vandalov a inštaláciou RKC sledoval aj to, aby sa Slovania už nikdy nerozpamätali na to, čo vykonali Rímu r 455. Som presvedčený, že aj toto je dôvod, prečo máme tak málo svojich dokladov o našom živote a tápame pri hľadaní pravdy.
    Tu ešte pridám skutočnosť, ktorá sa mi vidí ako neštandardná: katolícka cirkev sa nielenže vyrovnala postavením zemepánovi, ale ho vlastne predčila, lebo kráľa vysvecoval arcibiskup, kráľ kľačal pred ním na kolenách, prisahal na kríž a bozkával mu ruku. Špecialitou v Nitre je skutočnosť, že ešte aj hrad, ktorý normálne patrí zemepánovi (dnes štátu) patrí katolíckej cirkvi. Zaujímavé. Nuž, Nitra nebola sídlom centrálnej moci, nebola svetskou mocou kontrolovaná ako pevnosť Karolina, ktorá patrí Rumunskej republike, resp. mestu Alba Iulia..

Záver
    Ak čo len na chvíľočku pripustíme, že centrum VM bolo v Sedmohradsku a to dokonca nie len 50 rokov, ale niekoľko sto rokov, začíname uvažovať v úplne iných geografických dimenziách. Pohybujeme sa vo veľkej zemi, prestaneme tápať a naivne natláčať centrum VM do malinkých a chabých opevnení na českej Morave, alebo do Nitry, byť seriózne vybudovanej pevnosti, ale malinkej, či dokonca na rôzne iné, absurdné lokality. Tápalo sa preto, lebo nebola ochota uveriť najstarším zápisom, najmä Análom z Fuldy, i Anonymovmu Gesta Hungarorum. Veda je deformovaná politickou a cirkevnou mocou, preto aj keď niekto na stope VM bol, neprerazil a ktovie, či aj moje informácie budú dosť silné na to, aby politicko spoločenský tlak dnes prerazili.
    VM ostala „zakliata“ na dlhé storočia práve preto, lebo ležala v prostredí, kde dnes nie je štát patriaci do slovanského prostredia, kde ale, paradoxne, prevláda slovanská DNA R1a – hovorím o Sedmohradsku. Pochopiteľne, ľudia tam sú vychovávaní ako vlastenci, hrdí Rumuni, ktorí nie sú ochotní súhlasiť, že majú slovanskú krv. To isté je prítomné aj v Maďarsku. Národná hrdosť Maďarov, či Rumunov je udržiavaná na úrovni s vysokým štandardom, kvôli ktorému tu panuje neochota rozpamätať sa na časy minulé. V duchu Cauceskovho výroku: naše múzá sú len pre Rumunov...
    Uvedomujem si, koľko literatúry, skrípt, učebníc, článkov bolo napísaných, naučených, vyskúšaných, koľko je z nich titulovaných absoloventov, koľkí vysoko učení ľudia písali nezmysly, ignorovali a ignorujú skutočnosti, ktoré ukazujú jasne do Sedmohradska, Moigradu, Alba Iulie,  = Belehradu, Devína, či zemných valov v Biharii. Celý dlhý proces hľadania, tápania bol a je ovplyvňovaný aktuálnou spoločenskou objednávkou, čím bola a je deformovaná pravda o Veľkej Morave. Nielen u nás na Slovensku, ale najmä v Čechách, na Morave, v Nemecku. Rumunsko tieto veci kamufluje zahrabávaním rotundy a archeologickým antivýskumom pomocou buldozéra a tvrdí, že Slovania tadeto len prechádzali. Maďarsko si stráži svoje neuralgické body, medzi ktoré patrí napr. sťatie Álmoša, Petofiho, príčinu smrti Arpáda a samozrejme dejiny Veľkej Moravy a zo všetkého najviac genetiku svojich občanov. Okrem toho vystavuje svätoštefanskú korunu, ktorá vznikla síce až 200 rokov po jeho smrti a dodnes nenarovnali ani ten krížik na nej, ktorý sa skrivil, keď zlodejovi vypadla z ruky. Tých sebaklamov je viacero, Ferko ich dobre popísal.
    Azda budem aj ja akýmsi novým Ferkom. Počítam s tým, že moju prácu budú historici v prvom rade ignorovať. Mnohí ju budú považovať za nevedeckú, zavádzajúcu a zlú, či až škodlivú. No najpravdepodobnejšou reakciou bude to, že napadnú nie myšlienky, ale mňa, že som si dovolil búrať koncepciu hľadania pravdy o našej histórii.
    Nie som prvý na svete, kto spochybnil mocenské centrum VM. Prvý známy pochybovač je slovenský historik p. Juraj Sklenár, ktorý  už r. 1784 publikoval dielo „Vetustissumus magnae Moravie situs et primus in eam Hungarorum ingressus et incursus [Najstaršia poloha Veľkej Moravy a prvý vpád a vstup Maďarov do nej“, v ktorom nielen tvrdil, že Nitru nikdy Maďari nedobili, tá dobrovoľne vstúpila do zväzku s nimi. Konieckoncov, nebyť Nitry, ani kráľ Štefan by sa nestal kráľom. Okrem toho situoval sídlo VM do bulharskej Mézie.
    V r. 1971 vydal poľsko - maďarský američan Imre Boba, dielo „Moravia's History Reconsidered : A reinterpretation of Medieval Sources“, v ktorom sa pokúša umiestniť VM do kniežatstva okolo Sremskej Mitrovice (Sirmium).
    Potom tu je Péter Püspöky-Nagy, podľa ktorého existovali dve Moravy. Centrum "Veľkej" Moravy hľadal podobne ako Sklenár a Boba v Sirmiu. Na juhu údajne siahala k srbskej rieke Morave a na severe zaberala južnú časť priestoru medzi Dunajom a Tisou. Malá" Morava bola totožná s Moravou v dnešnej Českej republike a neskôr bola Svätoplukom pripojená k "Veľkej Morave".
    No a často sa spomína nemecký historik Martin Eggers, ktorý r. 1995 vo svojej dizertačnej práci „Das „Großmährische Reich“ Realität oder Fiktion? [„Veľkomoravská ríša“ – skutočnosť alebo fikcia?“ Podľa Eggersa Avari aj po rozpade kaganátu zohrávali dôležitú úlohu na územiach severne od Dunaja, ale pod inými menami. Nálezy na Morave prisudzuje podobne ako Boba etnickej skupine s avarskou tradíciou, ktorou sa v Čanáde začala rozvíjať Veľkomoravská ríša smerom k Nitre a českej Morave.
    No a konečne posledný zaznamenaný pokus umiestniť mocenské centrum Veľkej Moravy priamo do Sedmohradska oficiálne urobil r. 2008 PhDr. Rudolf Irša vo svojej práci „NAJSTARŠIE DEJINY SLOVENSKÝCH KRÁĽOVSTIEV alebo ako Slováci prišli o dejiny“ na portáli http://www.cez-okno.net/clanok/najstarsie-dejiny-slovenskych-kralovstiev-alebo-ako-slovaci-prisli-o-dejiny . Tiež hovorí o dvoch Moravách, pričom zdôrazňuje pôvod Svätopluka  v Nitre. Existenciu Moravy v Sedmohradsku síce vyznačil na ním vytvorenej mapke, ale nijako ju nevysvetlil, neurčil centrum moci, sídlo a pôvod  Mojmíra, jej obyvateľov pomenúva Porfyrogenetovským „Merehani“.
  Ponúkam vám teda svoj pohľad na celú záležitosť. Okrem presného vymedzenia pôvodu obyvateľov Veľkej Moravy v Sedmohradsku som presne vyznačil miesto, miesta, kde bola umiestnená centrálna moc. Aj valy v Biharii považujem za svoj „objav“, ktorý samozrejme od tejto chvíle čaká na potvrdenie správnosti vykopávkami. Verím, že som prispel aj svojim objasnením názvov Markomani, Kvádi, Kotíni a pod, ako to mohlo byť s tými „kmeňmi“ naozaj a všimli ste si ešte zopár poznámok, postrehov, ktoré zmenia váš pohľad na históriu a historiografiu vôbec. Skúste to prijať odo mňa ako názor laika, ktorému vôbec nie je jedno, čo sa mu servíruje hoci z veľmi titulovanej hlavy. Napísal som to v najlepšej vôli, hoci moje vnímanie skutočností je ovplyvnené životnými skúsenosťami.
    Ďakujem svojej manželke, že podstúpila so mnou riziko a moje cestovné náklady J. Za to, že sa sama starala o gazdovstvo, kým ja som si užíval vzrušenia z poznávania sveta.
    Ďakujem svojmu priateľovi a konzultantovi, pánovi, ktorý si zo skromnosti hovorí Valamír Magyár za to, že s rovnakým entuziazmom so mnou zdieľal moje úspechy, aj neúspechy. Jemu som odovzdával poznatky, aby som si ich nenechal pre seba, ale ak by sa mi náhodou niečo stalo, aby existoval človek, ktorý by možno ešte lepšie dokázal tento problém popísať, argumentovať a objasniť namiesto mňa. Ďakujem mu, že mi pomáhal metodicky, aj mentálne, že som mohol z jeho podporou tento projekt zrealizovať.
    Doporučujem vám cez Google Earth ísť do Alba Iulie a pozrieť si pevnosť Karolina v centre mesta. A napadne vám: nevýslovná a ničomu nepodobná pevnosť Rasticova.

    Prečo vznikajú takéto články? Pretože vnímame, ako nám oficiálna veda odmieta vysvetliť históriu pravdivo. Vidíme to, čítame to, cítime to. Tak si odpovieme sami...


Fotky budem pridávať potom. Doniesol som odtiaľ 2000 fotiek, tak sa to ťažko vyberá. Mám nafotené celé múzeum, interiéry pevností, mestá, ľudí, krajinu. A predsa som nafotil málo. Mapky prikladať nebudem, zlých mapiek je plný internet, čo ak vyrobím ďaľiu zlú?
Pridám ešte jeden postreh. V Rumunsku si za veľmi mierny poplatok kúpite právo fotiť v múzeu exponáty koľko chcete. V Ponitrianskom múzeu a v Bojnej som si tiež chcel nafotiť a zobrazovať exponáty na porovnanie. U nás sa to NEDOVOĽUJE. Dôvod: porušovanie autorských práv autorov exponátov. Nuž, zišiel by sa časový tunel, ktorým by som šiel poprosiť Mojmírových poddaných, aby mi dovolili fotiť. Problém by ale bol, ako im vysvetlím pojem fotiť. Tak som sa na to vykašľal. A sme doma. Zakázať, zakázať, zakázať. SME K SEBE ZLÍ !!!

    Prečo vznikajú takéto články? Pretože vnímame, ako nám oficiálna veda odmieta vysvetliť históriu pravdivo. Vidíme to, čítame to. Tak si odpovieme sami...

    Viacerí ste mi telefonovali, písali, že ste ma chceli skontrolovať, dali ste si vyhľadať názvy dedín a miest, riek v Rumunsku. Všetkým odkazujem, že tieto názvy je nutné zadať v rumunskom pravopise. Inak budete mať dojem, že som klamal.
Dodatok:
Existuje dokument, ktorý sa nazýva Regest Varadina = Ragestrun Varadiense = Váradi regestrum - Oradea Register, ktorý potvrdzuje, že Oradea bola min od r. 1205 súdnym dvorom, najvyšším súdom a to aj cirkevným pre oblasť siahajúcu min na Gemer, Zemplín, Malopoľsko, celá Pannonia, Banát, Transylvánia, patrila tam - na počudovanie aj župa Koložvár.

    Čítajúc Jordanesa, Prokopia, Fredegara, Fuldu si uvedomujem, že vojská prekračovali aj na pešo obrovské vzdialenosti za víťazstvom a my spohodlnení modernou dopravou si nedokážeme predstaviť, že by sme dnes pešo prekonali 500 - 1000 a viac kilometrov. Preto nie sme schopní uveriť tomu, že Veľká Morava bola v Sedmohradsku, lebo je to príliš ďaleko ku Frankom a my by sme chceli mať tak všetko pokope, aby sa tí vojaci toľko nenachodili :-). Nechceme konkrétne uveriť, že keď analista písal, že Ľudovít obliehal civitas Dowina, že to nebol náš Devín. Pritom analista jasne napísal, že obliehal mesto Dowina, nie castrum (hrad) Dovina. Ktovie, ako sa naozaj volal náš Devín, ak dostal meno práve od tejto vety vo Fulde. Možno sa volal úplne inak, alebo bol tiež Devínom, ako civitas Dowina v Sedmohradsku.

Citujem:
1. Pápež Agapit II r. 948 píše loršskému arcibiskupovi Gererdovi, že sa od fuldského opáta Hadamara dozvedel o jeho spore so salzburskýmarcibiskupom, lebo si obaja nárokujú na pálium pre tú istú provinciu a škriepia sa o práva nad Hornou a Dolnou Pannoniou. Pápež prideľuje západnú Pannóniu Salcburgu a východnú s krajmi Avarov, alebo Moravanov a Slovenov zasa Lorchu.
Čiže sa tu jasne rozlišujú Moravania a Sloveni. No a tu je aj doklad o tom, prečo máme priezviská Moravec, Moravčík. Takto ich domáci Sloveni odlíšili od seba. Rovnako, ako sú priezviská Polák, Lipták, Oravec.

2. Druhý list . Benedikt VI. r. 973 oznamuje arcibiskupovi Hrodbertovi (a iným vymenovaným biskupom), určuje právomoc Piligrinovi tak, aby biskupov v Hornej Pannónii spravoval salzburský arcibiskup s takými právami, aké mal doteraz v Dolnej Pannonii, pričom Dolnú Pannoniu a Méziu, kde sa nachodia kraje Avarov a Moravanov, prideľuje loržskému arcibiskupovi s takou právomocou, akú mal doteraz v Hornej Pannonii.
Z uvedeného jasne a neodškriepiteľne vyplýva, že Morava (Veľká) bola nad Dunajom pri Mézii, teda vychádza to samozrejme na Transylvániu.

3. Aventinove anály Bavorov, kniha 4: Maďari si podrobili Daciu, ktorá sa volala Ungaria (logicky U horsko – krajina obkolesená transylvánskymi Alpami – krajina u hôr) a pobili aj Vendov, ktorí podliehali niekedy Svätoplukovi. Tí volali túto krajinu Uhorskom Veľkej Germánie a Maďari túto krajinu obsadili ako prvú a nazvali ju Erdélyi – v preklade Uhorsko.
Maďari dobili obe Dácie, aj tú za Tisou, keďže siahala od Hrona a Švábskej hory a od Toku Dunaja až po Čierne more.

Tak a toto „sme sa neučili“. Z pohľadu Transylváncov – Uhrov bola Pannonia a naše územie Hornou Dáciou. A pred príchodom tieto krajiny nazývali Gréci Scýthia minor.
A ešte jeden:
Bulharská legenda o sv. Klimentovi: keď sv. Konštantín = Cyril šiel sa pokloniť do Ríma (rozumej konvertovať na RKC), odbočil z cesty k Svätoplukovi, poučil jeho a jeho družinu sv. písmom a pokrstil ho (gréckokatolíckym obradom).To vysvetľuje skutočnosť, že v Nitre je zakorenený aj grécky obrad dodnes a je tu aj kostolík Štefana kráľa na Párovciach. Jeden z najstarších v kraji. Bulharská legenda obsahuje veľmi podrobný popis Svätoplukových vlastností a vyjadruje sa o ňom neuveriteľne hanlivo a dehonestujúco. Ak si spomenieme na list pápeža Štefana V. Industriae tuae, kde ho pápež zasa napomína a poučuje o svätej trojice, potom je nám jasné, že Svätoplukovi bolo doslova šumafuk, ako je pokrstený, žil svoj život, určite nie podľa kresťanských regulí. Z prízvukovania trojjedinnosti boha je celkom isté, že Svätopluk bol arianom (ariáni uznávajú boha v jednoduchosti, preto je smrteľným nepriateľom katolíkov, aj gréckych.) Ako pokrstenému grékokatolíkovi by to nemusel pripomínať. Ale Svätoplukovi to nič nehovorilo.
Okrem toho z textu "odbočil k Svätoplukovi" je nám jasné, že Konštantín sa do Ríma vybral z väčšej vzdialenosti a iného smeru, ako z Moravy CZ, nedajbože z Mikulčíc. Podľa všetkého Svätopluk bol práve vtedy pánom Nitry.


Alan Dolog

zverejnil Svetomír


Naposledy upravil Svetomír dňa Ne marec 18, 2018 8:50 am, celkom upravené 20 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down


Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ut júl 19, 2016 10:43 pm

Nechcem v Slavomírovom vlákne rozoberať inú koncepciu, ešte by to mohol zmazať, čomu by som bol nerád, takže mi zrejme neostane nič iné ako napísať vlastný príspevok, z môjho uhlu pohladu. Vzhladom k tomu že nereaguje predpokaldám, že je na objavnej ceste po Sedmohradsku.
Sídlo Metoda, Wichinga, Svätopluka treba hladať v pavučine záujmoch Rímskeho biskupa a s procesmi ktoré v tých časoch prebiehali medzi svetskou a cirkevnou mocou. Pokúsim sa uplatniť aj tento pohlad. Len ma mrzí, že v Pramene k dejinám Slovákov a Slovenska II nie je uvedený materiál Život Klimenta, biskupa Bulharov, tento je čiastočne uverejnený v Kronike o Velké Moravě od L.E.Havlíka, pričom tento spis obsahuje zásadné informácie k lokalizácii sídla Arcibiskupstva Moravského, ale aj skryto pojednáva o politike pápežstva voči svetským vládcom.

walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ne január 22, 2017 7:27 pm

V knihe Petra Ratkoša Pramene k Veľkej Morave na str. 295 cituje autor Porfyrogenneta: Turci však vypudení Pečenehmi, odišli a usadili sa v zemi, kde teraz bývajú. Na tomto mieste sú niektoré staré pamiatky. Tak prvou je most cisára Trajána na začiatku Turecka, potom aj Belehrad na tri dni od toho mostu, v ktorom je aj veža svätého a veľkého cisára Konštantína, a opäť v zákrute rieky je takzvané Simium (Mitrovica), na dva dni od Belehradu, a za týmito Veľká Morava, a to nepokrstená, ktorú spustošili Turci, v ktorej predtým panoval Svätopluk.
    Toto sú teda pamiatky a názvy pri rieke Dunaja, čo však leží vyššie od týchto, kde je celé osadenie Turecka, pomenované je teraz podľa názvov tu tečúcich riek. Tie rieky sú nasledujúce: prvá rieka je Temeš, druhá rieka je Tuttis, tretia rieka je Maruša, štvrtá rieka je Kriš a opäť iná rieka Tisa. Nablízku Turkom na východnej strane sú Bulhari, kde ich oddeľuje Ister,rieka nazvaná i Dunajom, na severe Pečenehovia, na západe však Frankovia a na juhu Chorváti. Tých osem tureckých kmeňov však neposlúcha  svoje domáce kniežatá, ale majú úmluvu, že pri riekach na ktorejkoľvek strane nastane vojna, spolu budú bojovať so všetkou odhodlanosťou a horlivosťou. Majú však za prvú hlavu knieža z rodu Arpáda podľa postupnosti a dvoch iných a to dilasa (gyulu) a karchasa (karcaga), ktorí vykonávajú úlohu sudcu. Ale aj každý kmeň má náčelníka.
Myslím, že toto je po arabských spávach niečo ako klinec do hlavy tým, čo tu odmietajú moje predpoklady. Nielen moje.

Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Amin za Ne január 22, 2017 9:29 pm

No a vyvstáva potom otázka, či aj Maďari majú napísané tie svoje dejiny dobre, lebo "na severe sú Pečenehovia". Mali by tam byť Poliaci. Alebo Sloveni v Nitre a Bratislave.
Koho teda myslel pod Pečenehmi okolo roku 950, resp. niekedy medzi rokmi cca 900-950 a pokiaľ boli na severe "Turci"? Pečenehovia za Karpatami by boli skôr na východ ako na sever.

Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ne január 22, 2017 9:41 pm

Aby sme mali kompletku na stanovenie hraníc VM pokrstenej ešte pripomeniem, že Alba Iulia bola sídlom gyulu a Karcag pred Tisou (západnou hranicou prvej ríše Maďarov) sídlom karcaga. Z toho by mohlo vyplynúť, že sídlo Arpáda do rozšírenia ríše mohol byť  práve Nagy várad, ktorý Maďari po praslici zdedili po Mojmírovi II. Veľký Varadín. Veľký hrad - tradične aj pre Maďarov. A sme doma, stará mama. Pravdepodobne poznámka admina je trocha nepresnosti u Porfyho. Ibažeby v tom čase predsa len Pečenehovia mali vplyv aj na severe. To neviem.

Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Valamir Magyár za Po január 23, 2017 7:01 pm

Amin napísal:No a vyvstáva potom otázka, či aj Maďari majú napísané tie svoje dejiny dobre, lebo "na severe sú Pečenehovia". Mali by tam byť Poliaci. Alebo Sloveni v Nitre a Bratislave.
Koho teda myslel pod Pečenehmi okolo roku 950, resp. niekedy medzi rokmi cca 900-950 a pokiaľ boli na severe "Turci"? Pečenehovia za Karpatami by boli skôr na východ ako na sever.

Pokiaľ by ale tí Turci (Maďari) sídlili v Sedmohradsku, kde je dodnes župa Maramureş, teda Veľká Morava, potom na sever od nich, na Ukrajine, sídlili Pečenehovia. Porfyrogenetov popis je v takom prípade správny. Podľa všetkých doterajších poznatkov sa Maďari usadili najprv v Sedmohradsku, dnešné Maďarsko dobyli až neskôr.
V roku 896 vraj Arpád obsadil Zátisie, teda dovtedy neboli ešte Maďari ani na západnom brehu Dunaja.  A do roku 896 zrejme ani na západ od Tisy. Miestom ich prvotného usadenia sa, bolo podľa všetkého Sedmohradsko. A na sever od nich v takom prípade boli Pečenehovia, sídliaci na Ukrajine.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po január 23, 2017 7:55 pm

A takto postupne sa pekne dostaneme k Annonymovej Gesta Hungarorum. Nepísal chlapec hlúposti. Len našim kvázivedcom nepasovalo z toho práve to, že popisuje obsadenie centrálnej moci VM v tejto oblasti, tak ho vyhlásili za pamflet. Nuž, nie je to pamflet a bolo by načase zaradiť do nášho dejepisu túto krajinu za našu kolísku. Kto prečítal všetky články na tomto portáli týkajúce sa tejto problematiky, má jasno. Aspoň si myslím. Téma samozrejme nie je ukončená.

Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Valamir Magyár za Po január 23, 2017 9:41 pm

walibuk napísal: Sídlo Metoda, Wichinga, Svätopluka treba hladať v pavučine záujmoch  Rímskeho biskupa a s procesmi ktoré v tých časoch prebiehali medzi svetskou a cirkevnou mocou. Pokúsim sa uplatniť aj tento pohlad. Len ma mrzí, že v Pramene k dejinám Slovákov a Slovenska II nie je uvedený materiál Život Klimenta, biskupa Bulharov, tento je čiastočne uverejnený v Kronike o Velké Moravě od L.E.Havlíka, pričom tento spis obsahuje zásadné informácie k lokalizácii sídla Arcibiskupstva Moravského, ...

Omyl. Žiadne zásadné informácie k lokalizácii sídla arcibiskupstva moravského Havlík neuvádza.  Špekulácie že  „metropolitní arcibiskupské sídlo bylo u, či spíše ve Velegradě v chrámu sv. Petra.“, - sú už dávno prekonané. V prameňoch z obdobia Veľkej Moravy veľkomoravské sídlo s menom Veligrad nie je doložené, nie je doložené ani v českých legendách až do 13. storočia. Prvýkrát sa veľkomoravský Veligrad spomína v legende z obdobia okolo roku 1300 (Vita antiqua sancti Procopii F). Pevnou súčasťou českej tradície sa veľkomoravský Veligrad stal až začiatkom 14. storočia vďaka Dalimilovej kronike, ktorá spomína Metoda, arcibiskupa velehradského, ktorý vraj vo Velehrade pokrstil české knieža Bořivoja. Ani archeológovia nedokázali osídlenie Velehradu vo veľkomoravskom období.
A tvrdenie českej Wikipedie, že Veľkú Moravu Porfyrogenetos  „umísťuje na Balkán, jižně od sídel Maďarů. (Spolu s dalšími argumenty to je pro některé badatele (Boba, Eggers, Bowlus) důvodem k úvahám, zda Velkou Moravu nehledat spíše na území bývalé Jugoslávie.)“ , -  je zase len zúfalý pokus obhájiť českú Moravu ako centrum ríše. Porfyrogenetos neumiestňuje Veľkú Moravu do Juhoslávie. Územie o ktorom píše je za tromi spomenutými pozoruhodnosťami, teda severne od Juhoslávie. Teda východné Maďarsko a rumunské Sedmohradsko. Iba malý kúsok Srbska je severne od Dunaja. Porfyrogenetos tiež úplne jasne napísal, že krajina Turkov (Maďarov) začína za Trajánovým mostom. Trajánov most bol pri rumunskom meste Drobeta Turnu Severin. Teda žiadna Juhoslávia ale Sedmohradsko. Poukazovanie na Juhosláviu je len účelové zavádzanie.
Pozor na Havlíka, nie je to spoľahlivý autor! Za každú cenmu chce obhájiť centrum na českej Morave.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Dejiny teórií o Veľkej Morave v Sedmohradsku

Odoslať pre Lesmir za Po január 23, 2017 10:18 pm

Bolo by určite zaujímavé, keby niekto, kto má lepší prehľad, zistil alebo napísal, odkedy sa objavuje názor, že Veľká Morava Konštantína P. je tam, kde je Sedmohradsko. Havlík a ostatní československí historici to určite nepísali. Ak si dobre pamätám, ani Sklenár, ani Imre Bob. Pritom to z toho textu K.P. skutočne vyplýva. To si skutočne nikto až doteraz nevšimol? To sa mi nechce zdať.

Veru, nevšimol. Ani vy. Smile   Pretože ste článok, ku ktorému diskutujete ešte neprečítal. V článku, aj v príslušnom cestopise sa o tom píše. Prajem príjemné čítanie. Pre istotu: článok má tri časti. Lebo softvér tohoto portálu to tak chcel. study Svetomír


Tak už som si to pozrel, aj iné. Ale ani tam ani vo vašej odpovedi som nenašiel to, na čo som sa pýtal. Presvedčil som sa, že Veľkú Moravu kladie Konsttantín Porfyrogennetos za Belehrad a do povodia riek v Rumunsku, teda do Sedmohradska. Ale to bolo v roku 950. Potom som našiel, že v roku 2006 to zopakoval Irša v knihe Magna Slovenia a v roku 2008 v knihe Najstaršie dejiny slovenských kráľovstiev. Medzitým od Sklenára až dovtedy som našiel len lokalizácie Veľkej Moravy do Srbska. Nechápem prečo obišli Sedmohradsko. Nezdá sa mi však,že by nikto, kto čítal K.P. si nevšimol, že on kladie Veľkú Moravu do Sedmohradska. Myslím si, že je to zapríčinené tým, že tie iné názory u nás boli ignorované a nikto ich nemohol publikovať.
To že spomínate Sklenára a Bobu a Hudeca a pod. nemá so Sedmohradskom nič spoločného. Teda neštudoval som všetko, ale aspoň si myslím, že oni o Sedmohradsku neuvažujú. Preto som napísal, že by nebolo od veci, keby sa na to pozrel niekto sčítanejší ako ja. Či skutočne oni o tom Sedmohradksu neuvažujú a či nie sú ešte aj iní autori, ktorí by o tom Sedmohradsku ako centre Veľkej Moravy písali. Teda medzi rokmi 950 a 2016. Prípadne aj zahraniční. Niekde som čítal, že Ukrajinci považujú Veľkú Moravu za svoju súčasť. Dokonca vraj píšu o tom, že Svätopluk bol ich panovník a sídlil v Kyjeve. A tiež som niekde , že Monumorout je stotožňovaný s Mojmírom, myslím, že o tom písali slovenskí historici. To znamená, že oni už museli tušiť, že to s tou Veľkou Moravou nie je tak, ako písali. To tuším vychádza z maďarských kroník.


Takže som myslel na článok na tému Dejiny teórií o Veľkej Morave v Sedmohradsku. Teda, že by ho mohol niekto napísať. Napísal by som, ale viac ako som napísal o tom neviem.


Naposledy upravil Lesmir dňa Ut január 24, 2017 5:18 pm, celkom upravené 2 krát.

Lesmir
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 29
Join date : 22.01.2017

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ut január 24, 2017 3:28 pm

Pre presnú lokalizáciu Velkomoravskej ríše a jej mocenského centra pridám ešte jednu myšlienku, ktorá mi napadla. Je to  (azda) logická vec, ktorá sama osebe vypovedá o tom všetkom, čo som napísal v tomto článku, čo napísal Valamír v článku o Maramureši a o Svätoplukovi.

Veľká Morava v čase prieniku nepatrnej skupiny maďarov (50 - 100000) mala pomerne vysokú zaľudnenosť (1 200 000). Ťažisko zaľudnenosti,moci vojenskej, hospodárskej, taktiež duchovenstva, v tej dobe  bola v dnešnom Sedmohradsku, Banáte, Bihore a Maramureši. To, že ríša padla ovládnutím Maďarmi práve v tejto časti svedčí o tom, že tej dobe bol panovník, s celou administráciou práve tu. Druhé centrum ríše Nitra nebolo nikdy dobité Maďarmi. Pretože sa  Maďarom poddalo dobrovoľne. Bolo to múdre štátnické gesto zvyšnej nitrianskej aristokracie, napr. rodín s menami Hunt, Poznan a pod., ktorí pochopili, že velenie, sila vojenská, i hospodárska padla a ak aj ich nemá stihnúť likvidácia či už zo strany Maďarov so Slovanskými povstalcami, alebo zo strany Franskej ríše, pridali sa v sebazáchove na stranu, kde tradične spolunáležali. Či už boli dve, alebo tri Moravy pred tým, podstatné je, že prevládol na tú dobu zdravý rozum a my by sme to mali dnes rešpektovať a prijať celé to dianie, zrady, prehry ako niečo, čo sa nás týka, je našou minulosťou a mali by sme prepracovať svoje dejiny v tom zmysle. Mali by sme prestať ignorovať fakt, že naša sila bola hlavne v krajine, ktorá už našou nie je. A nie nasilu akokoľvek sa snažiť napasovať Svätopluka ako panovníka po r. 888 do Nitry, či nejakého Szekesfehérváru, kde žiadna tradícia nebola. Maďari založili svoju vlastnú tradíciu neďaleko nášho bývalého mocného hradu Vyšehrad - v Ostrihome. Až neskôr si presťahovali korunovácie do Szekesfehérváru a po vzniku Rakúskouhorska vybudovali Budapešť ako hlavné mesto Uhorska.  Samozrejme, do našich dejín by sme mali konečne prijať aj tzv. Germánske kmene Vandalov, Kvádov, Suavov, Markomanov a ešte nejmenej 50 ďalších akoby Germánov.

Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Valamir Magyár za St január 25, 2017 9:11 pm

Lesmir napísal:Bolo by určite zaujímavé, keby niekto, kto má lepší prehľad, zistil alebo napísal, odkedy sa objavuje názor, že Veľká Morava Konštantína P. je tam, kde je Sedmohradsko. Havlík a ostatní československí historici to určite nepísali. Ak si dobre pamätám, ani Sklenár, ani Imre Bob. Pritom to z toho textu K.P. skutočne vyplýva. To si skutočne nikto až doteraz nevšimol? To sa mi nechce zdať.

Sedmohradsko nie je samozrejme dokázaný, fakt, ale je oveľa pravdepodobnejšie ako Juhoslávia či česká Morava.
Dôvodov prečo o Sedmohradsku historici neuvažovali je viac. Naši jednoducho nechcú pripustiť, že by mohla tzv. Veľká Morava (teda jej centrum)  ležať aj mimo Slovenska a Moravy. Preto sa sústreďujú na nepodstatné maličkosti v Porfyrogenetovom texte aby ho mohli spochybniť. Napr., že napísal, že Veľká Morava bola nepokrstená. Vraj to nemohol písať o ríši ktorú máme na mysli, lebo tá bola predsa pokrstená. Vraj muselo ísť o nejaké nedávno dobyté územie.
(Prečo potom ale dávajú celej Svätoplukovej ríši názov podľa nejakého nedávno dobytého územia?)
Ďalej ich mätie že v spise je napísané že na juh susedili Maďari s „Veľkou Moravou“, v ktorej sa usadili Maďari. Toto mätie aj oponentov centra na českej Morave. Takto chápaný text ale nemá logiku. Maďari susedili na juhu s Maďarmi?
O tom že mohlo ísť len o štylistickú chybu som písal v článku Maramureš – krajina Svätoplukova.
Tretím dôvodom, pre ktorý aj zahraniční historici čo pochybujú o centre na českej Morave tápajú, kde centrum umiestniť, je nejasná severozápadná hranica Bulharska. Na niektorých mapách ide cez južné Sedmohradsko, na iných siaha na západe až po Dunaj a na sever po Budapešť, a sú aj mapy kde siaha až po Hron.
Proti tomu že hranica Bulharska siahala tak ďaleko do Panónie svedčia (nepriamo) dve veci:
1. Ak sa Maďari, porazení Bulharmi a vyhnaní z ich zeme, usadili vo veľkomoravskom pohraničí, kde sa vlastne usadili, keď v roku 896 Arpád drzo obsadil Zátisie? A potom neskôr aj Panóniu. Odkiaľ Maďari útočili? Kde dovtedy  žili? Zátisie je územie na východ od rieky Tisy.
2. Vyhnaní kňazi utekali do Bulharska, preplavili sa na biednej plti cez Dunaj a šťastne sa zachránili, príduc zakrátko do Belehradu. Keby hranica Bulharska siahala po Budapešť, prípadne až po Hron, nemuseli kňazi s nasadením života prekonávať Dunaj pri Belehrade.  
Stačilo prebrodiť Hron. Alebo obísť ohyb Dunaja pri Váce, odtiaľ je do Budapešti 45 km. (Z Nitry cca 180)
Historici, aj zahraniční, si napodiv nevšimli jednu zaujímavú maličkosť. Totiž, že jedna župa v Sedmohradsku sa volá Maramures, čo v rumunčine znamená Veľká Morava. Možno preto, že ich jednoducho vôbec nenapadlo uvažovať o Sedmohradsku. (Hoci myslím že jeden z nich o Sedmohradsku predsa len uvažoval)

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za St január 25, 2017 9:29 pm

Valamír k tomu "nepokrstená si sa ešte mohol dotknúť. Hoci sme si to už písali asi 2x, ale pre Lesmira, ktorý je tu nový a nesčítaný v našich "análoch" Very Happy zdôrazním, že pre Rím, rovnako pre Konštantínopoľ boli ariáni bludári a heretici, ktorým neuznali ani ich regulérny krst. Preto ktokoľvek píše o Morave nepokrstenej píše o ariánskej Morave.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Lesmir za St január 25, 2017 10:01 pm

Ten "Jeden" - to znie záhadne.
A k tej pokrstenej-nepokrstenej... myslím si, že sa to preceňuje, že naši predkovia mali celkom iné starosti, ako sa krstiť či nekrstiť. Kedy vlastne bola krajina "pokrstená"?
Keď si tam dosadili biskupa a všetci povinne platili cirkevné desiatky? Lebo ak tam len boli kňazi a ľudia postavili pár kostolíkov alebo sa nechalo pokrstiť len miestne knieža s družinou a svojimi piatimi manželkami, to asi nebola krajina "pokrstená".

Lesmír, nie je dôležité to, čo si myslíte vy. Študujte. Veľa študujte. A neberte to ako podpichovanie. Príjmite to ako dobrú radu.  Kladiete otázky, na ktoré sú odpovede aj na tomto portáli. Nechcite, aby sme prepisovali články do diskusie preto, lebo ste ich nečítali. To nejde. Vaša potreba písať je silnejšia, ako nutnosť čítať. V tom je problém. Svetomír.
avatar
Lesmir
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 29
Join date : 22.01.2017

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Št január 26, 2017 1:31 pm

Prvým známym historikom, ktorý predpokladal, že centrum VM bolo v oblasti blízko karpatského oblúka bol Juraj Sklenár. Napísal: "Mýlia sa na celej čiare tí spisovatelia, ktorí tvrdia, že Maďari sa najprv zmocnili územia, ktoré sa rozprestiera medzi severnými brehmi Dunaja a Karpatami, a až potom obrátili svoje víťazné zbrane do Pannónie...Čo však rozprávajú starí historicio podmanení Veľkej Moravy Maďarmi, to sa všetko vzťahuje na tú Moravu, ktorá vznikla v Mézii a v Pannónii a ktorej záhuba , čo aká veľká, nijako nepostihla Moravu severnú, od južnej oddelenú Dunajom. Ba naopak, sem sa stiahli Moravania zahnaní z Pannónskych nížin."

Druhým historikom, ktorý r. 2013 článkom v časopise Vitalita jednoznačne spresnil Sklenářove predpoklady a jasne napísal, že sa jednalo o dve Moravy, pričom tá silnejšia a väčšia bola práve Morava v Sedmohradsku s pravdepodobným centrom v Moigrade. Nezávisle na ňom prišiel aj na tomto portáli p. A. Dolog s upresnením, že sa jednalo hneď o niekoľko centier a to hrad Devín, Balgrad, potvrdil Moigrad, ale najmä objavil jasnú súvislosť s VM v pevnosti v meste Arad a Oradea a konečne aj krátkodobú pevnosť z hlineného valu 200 x 240 m v blízkej Biharei. K tomu upozornil p. Valamír Magyár aj skutočnosť, že Maramureš je rumunsky dodnes Veľká Morava. P. Valamír nemohol s p. Dologom na cestu do Sedmohradska, ale robil mu podporu z tylu :-)  doma. Výskum pokračuje ďalej, je stále súkromný, pretože štátne inštitúcie našej historiografie odmietli prijať tieto výsledky, ba sa odmietli s p. Dologom aj stretnúť. Toho roku by mala byť vykonaná tretia a možno aj štvrtá cesta do oblasti, ako aj oblastí súnáležiacich. Uvidíme.Vlado autor bol uvedený, ale sa zmazal. Ak ho znovu napíšem, zmaže sa zas.Je to zbytočne skromný človek.
Sklenára som citoval osdslova doslova.
Blažen Ovsený písal o Maramureši, v podstate len ju spomenul bez vážneho zaradenia medzi kandidátov VM, a to potom hneď aj tú myšlienku opustil. Opustil viacero myšlienok. Čítam ho. Jeho myšlienky sú hlavne o citoch - precítila som Mikulčice a zistila som, že nemohli byť hlavným mestom VM Smile čo k tomu dodať. Aj iní autori najprv akože trafili klinec po hlave a vzápätí myšlienku pokazili všelijakými vlasáčmi a o tom, že Maramureš nemôže byť Veľká Morava.


Sú aj historici, s ktorými si píšem, ale je to márny boj. Ja to chápem. Majú tituly z učiva, ktoré sa učili. Nie z toho, čo si myslia. Tí schopnejší si aj tak myslia svoje. Ale nesmú ani ceknúť. Napr. o ariánoch a datovaní stavieb tzv. románskych.


Naposledy upravil Svetomír dňa So január 28, 2017 9:57 am, celkom upravené 2 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Vlado za Št január 26, 2017 3:01 pm

Sklenár kladie predsa Veľkú Moravu na sever dnešného Srbska a juh dnešného Maďarska, inde ako je Sedmohradsko.

Kto bol ten druhý historik, ktorý spresnil Sklenárove predpoklady vo Vitalite v roku 2003, nešlo by napísať presnejší odkaz na autora a článok? Rád by som si to pozrel. V komentári je nedokončená veta.

O tom, že Maramureš=Veľká Morava píše napr. už Blažena Ovsená v roku 2011 tu: http://sclabonia.sk/2011/01/patranie-po-velkej-morave/

Historici sa s niekým, kto má neoficiálnu verziu stretnúť nemôžu, lebo by prestali by byť dôveryhodní, keby sa stretali s "nedôveryhodnými" a nepreverenými ľuďmi...To ako keby sa smerák stretal so sasákom...
avatar
Vlado
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 08.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Vlado za Št január 26, 2017 3:45 pm

Svetomír, ak napísal článok do Vitality v roku 2013 a podpísal sa, stačí uviesť ten článok, pozriem sa. Ale neverím, že by nesúhlasil, aby ste uviedol jeho meno k článku, ktorý napísal. Rád by som si s ním o tom Sedmohradsku podiskutoval.

O tom Maramureši ako Veľkej Morave, teda ako o význame mena bez ďalších historických súvislostí som čítal ešte skôr, ale Blaženu som uviedol, lebo bola po ruke.

Ku Svätoplukovi mám aj ja názor. Existuje alebo neexistuje doklad o povstaní proti Svätoplukovi? Aj podľa mňa neexistuje, je to výmysel. To by sme robiť aspoň na tomto fóre nemali. Ale nechám sa poučiť.
avatar
Vlado
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 08.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Št január 26, 2017 3:56 pm

Vitalita 1 a 3/2013.

Prameň k povstaniu? Malo by vám stačiť prečítať si tento Valamírov článok ešte raz.Ale ak chcete len prameň, potom je to napr. v Prameňoch k VM  a vo Veľkomoravských legendách od Ratkoša. Nič si tu nikto nevymyslel.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ne február 05, 2017 6:17 pm

Tak čo poviete, boli SLOVENI v Rumunsku, alebo nie? Smile . Nielenže boli. Ale boli Drahí Sloveni :-)

avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre igor1235 za Ne február 05, 2017 9:21 pm

už aj Rumuni začínajú trošku špekulovať o svojom pôvode :
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/ceau-escu-se-vedea-un-fel-burebista-comunist-care-rezist-imperiului

Práca Andreja Škovieru : Vyhnanie Metodových učeníkov z Veľkej Moravy sa hovorí na str.43 ... odsek č. 3 Spor o Bulharsko, posledný odstavec ... Fakt, že Metod bol r. 870 ustanovený za arcibiskupa na stolec s. Andronika - čiže do Syrmia, tiež nie je bez ...

Vo Wikipédii : https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Maramure%C8%99
v časti skorý stredovek : ... V roku 880 Cyril a Metod vyhnaní z Veľkej Moravy, sa ihneď usadili na západ o Maramurešu a založili kláštory v neprístupných krásnych horských miestach ...

avatar
igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po február 06, 2017 12:59 pm

Veľmi sa čudujem Andrejovi Škovierovi, ktorý napísal vami spomenutú štúdiu ako doktor teológickej filizofiegréckej liturgie, že neuviedol veľmi podstatnú vec, ktorá mení faktografiu. Metod bol menovaný arcibiskupom v Sirmiu, ale misijným arcibiskupom. Zdanlivo nevýznamné slovo dáva logiku. Sirmium ako sídlo arcibiskupa v tej dobe celkom určite neexistovalo. Pretože ho ako sídlo arcibiskupstva najprv dobili r. 441 Huni a r. 582 ho totálne zničili Avari. Archidiecéza bola v Srieme obnovená de facto i de iure až r. 1500. Pápež vymenovaním Metoda sriemskym misijným arcibiskupom síce zachoval tradíciu, ale de facto Metod pravdepodobne nikdy Sriem nenavšttívil. Historici dodnes čítajú pramene na preskáčku, ignorujú dôležité slová a tak potom deformujú naše dejiny. Aj keď majú tituly pred a za menom. Metodovo sídlo sa pravdepodobne menilo so sídlom panovníka, pretože v tom čase platila podmienka, že arcibiskup musel byť v sídle panovníka. No a tu predpokladáme na základe indícií, či logiky, že Svätopluk mal sídlo v Nitre, ale po jeho expanzii to sídlo menil. Nebudem špekulovať o Veszpréme, Szekesfehérváre, či Mikulčiciach. Na to nemáme svedectvo. Ale máme arabské svedectvo o jeho sídle v Arade, o sídle arcibiskupstva v Oradei = Veľkom Varadíne a svedectvo, ktoré je nadmieru ignorované a to je svedectvo o veľkom zemetrasení, ktoré rozvalilo väzenie, kde boli Angelár, Kliment a Naum. Všetky tieto a iné skutočnosti vo svedectvách nesmieme vnímať ako zbierku právd, poloprávd a omylov, ale ako historický dobový dokument. Pisateľ zaznamenával veci, ktoré zažil, nie, o ktorých sa dopočul, či dočítal.


Naposledy upravil Svetomír dňa St február 08, 2017 6:42 pm, celkom upravené 1 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre igor1235 za Po február 06, 2017 8:12 pm

podľa : http://istoriapopoarelor.blogspot.sk/p/statul-moraviei-mari.html    7 - 8 riadok od spodu
... Metod sa stáva dokonca arcibiskupom Sirmiu (867) so
súhlasom pápeža Adriana II. ... zaujímavý je však obrázok útoku na pevnosť - možno ilustračný ...
avatar
igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre igor1235 za Št marec 16, 2017 11:35 am

https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Sklen%C3%A1r
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_MoraviaJuraj Sklenár napísal dielo Vetustissimus Magnae Moraviae situs (1784) o polohe Veľkej Moravy a „zaujatí vlasti“ starými Maďarmi, ktoré viedlo k nacionalistickým sporom s maďarským historikom menom I. Katona. Územie Veľkej Moravy umiestnil až k územiu Srbska. Vydal viaceré príležitostné básne a ódy, inauguračné prejavy pri otváraní šk. roku na bratislavskom gymnáziu, spis o prírodných zvláštnostiach Uhorska (Rariora... ), v ktorých informoval o nálezoch zlata a drahých kovov i o zvláštnych rastlinách a zvieratách. Historický charakter má jeho kniha o pôvode a genealógii šľachtického rodu Baťánovcov (Origo...). Najvýznamnejšie je jeho dielo Najstaršia poloha Veľkej Moravy a prvý vpád a nájazd Maďarov na ňu (Vetustissimus...), ktoré vyvolalo polemiku s maďarským historikom Š. Katonom, poznačenú obojstrannou nacionálnou neznášanlivosťou. Pod vplyvom osvietenského kriticizmu prehodnotil v ňom Anonymovu kroniku, bránil politickú rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku. S Jurajom Fándlym prepracoval a doplnil dielo J. Papánka Compendiata historia gentis Slavae. Jeho diela o Veľkej Morave mali národnoobranný charakter a napriek niektorým vecným nesprávnostiam obrodne pôsobili na národné zmýšľanie bernolákovskej i štúrovskej generácie.
avatar
igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za So november 11, 2017 4:01 pm

Existuje dokument, ktorý sa nazýva Regest Varadina = Ragestrun Varadiense = Váradi regestrum - Oradea Register, ktorý potvrdzuje, že Oradea bola min od r. 1205 súdnym dvorom, najvyšším súdom a to aj cirkevným pre oblasť siahajúcu min na Gemer, Zemplín, Malopoľsko, celá Pannonia, Banát, Transylvánia, patrila tam - na počudovanie aj župa Koložvár.
V tomto dokumente sa používa slovo "prauda" vo význame "právo". Píše sán veľký Matúš Kučera v "Na písme zostalo".
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Pi december 01, 2017 4:37 pm

Čítajúc Jordanesa, Prokopia, Fredegara, Fuldu si uvedomujem, že vojská prekračovali aj na pešo obrovské vzdialenosti za víťazstvom a my spohodlnení modernou dopravou si nedokážeme predstaviť, že by sme dnes pešo prekonali 500 - 1000 a viac kilometrov. Preto nie sme schopní uveriť tomu, že Veľká Morava bola v Sedmohradsku, lebo je to príliš ďaleko ku Frankom a my by sme chceli mať tak všetko pokope, aby sa tí vojaci toľko nenachodili :-). Nechceme konkrétne uveriť, že keď analista písal, že Ľudovít obliehal civitas Dowina, že to nebol náš Devín. Pritom analista jasne napísal, že obliehal mesto Dowina, nie castrum (hrad) Dovina. Ktovie, ako sa naozaj volal náš Devín, ak dostal meno práve od tejto vety vo Fulde. Možno sa volal úplne inak, alebo bol tiež Devínom, ako civitas Dowina v Sedmohradsku.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Pi december 01, 2017 10:32 pm

Tak daj sem tie 1000 kilometrové vojenské stredoveké pochody cez nepriateľské územie.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re : Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku

Odoslať pre igor1235 za So december 02, 2017 9:15 am

napr. Alexander Veľký, Rímske vojská ...
avatar
igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za So december 02, 2017 10:39 am

Igor, aj o týchto pochodom by sme sa mohli baviť, ale ostaňme pri téme stredovek, resp. ranný stredovek. Ľahko by sme mohli uviesť príklady jazdeckých armád - ľahkej jazdy, ale koľko bolo takých super diaľkových vyprav keď útočila ťažká jazda s podporou pechoty na dobývanie hradov, pevností?
Ja viem o jednej, keď sa Karol Veľký rozhodol dobiť Arabské kalifáty v Španielsku a to si nie som istý či to bolo 1000 km. Isté je jedno, že nebol úspešný, lebo zlyhávala logistika, zásobovanie a nemal pri tak dlhej výprave dostatok peňazí pre žoldnierov.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re : Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku

Odoslať pre igor1235 za So december 02, 2017 12:06 pm

Walibuk, nebol problém, zrejme vojská - hordy postupovali  a došli k cieľom na 2, 3 etapy, neprešli okamžite 1000 km vcelku ...  stredovek sa tradične udáva 476 – 1492 v Európe (1526 v Uhorsku a Česku; 1492 je objavenie Ameriky, 1526 bitka pri Moháči) ... napr. v súvislosti s Nitrianskym hradom a tradičnými rabovačkami so všetkým čo s tým súviselo Boleslav Chrabrý, Přemysl Otakar II, Oto I. Olomoucký, Tatári - Zlatá horda ... ďalej Samuel Aba, kráľ Šalamún - švagor Henricha IV, mongolské vojská pod vedením Batúchána, Matej Korvín  ... ap. Predsa len k tej vzdialenosti spomeniem (ako si nechcel), aj ľahké jazdy a ich rabovačky, vypaľovačky, ničenie, zabíjanie ... tiež v súvislosti s korisťou : Ján Jiskra z Brandýsa, Stibor so Stiboríc, husiti - sirotkovia a ďaľší ...
avatar
igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za So december 02, 2017 2:55 pm

Pripomeniem východzí bod debaty a to je či bolo reálne, aby Frankovka zo svojho tradičného východného bodu v Regensburgu mohli viesť viacero vojenských operácií po sebe nasledujúcich v priebehu viacerých rokov až v oblasti Sedmohradska, konkrétne v meste Deva v dnešnom Rumunsku. Po dnešných diaľniciach a cestách 1. triedy to je takmer 1100 km, v stredoveku pri obchádzaní močarinových oblastí to bolo aj vyše 1100 km. Prosil by som porovnávať porovnateľné, teda neporovnávajme ťažkú obrnenú franskú jazdu s lahkou jazdou napr. Maďarov.

Navyše Deva bola v takej blízkosti Bulharov, že Frankovka by riskovali útok ich ľahkej jazdy.
Mongolický mali prepracovanú stratégiu a ich výkon možno porovnať len s Alexandrom Macedónskym.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Lekalo za So december 02, 2017 4:58 pm

walibuk: Myslím že až tak nemožné to nebolo. Keď si vezmeš napr. vojenské ťaženia Frankov pri zakladaní Latinského cisárstva v období tzv. fragokratie na začiatku 13. storočia, tak ich oddiely úspešne operovali na vzdialenosť cca 700 až 900 km od ich základne v Konštantínopole. Celkovo v tom čase v bojoch s Bulharmi prejazdili a napochodovali neskutočné kilometre. O pár storočí skôr to bolo podobné, vládca veľkú časť roka aj v mieri strávil kdesi na cestách.

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 86
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za So december 02, 2017 5:22 pm

Lekalo, stačí si sústredene prečítať pramene, tam to je. Budem presviedčať niekoho, kto si tie pramene nečítal, alebo čítal a nepamätá ? A donemoty bude tu písať, že neverí a rozprávočka? Nemá naozaj zmysel. Točili by sme sa okolo chvosta ako tomu bolo istý čas na sclabonii :-). Moje terajšie vstupy vyplynuli z môjho štúdia knihy Petra Ratkoša Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Peter Ratkoš ich spracoval veľmi dobre. Je inšpiratívny a určite nie rozprávkár, ako napr. Kučera.Alebo nebodaj Steinhubel, či Třeštík..
Keby si po sebe Walibuk prečítal svoj vlastný článok Velká Morava v súvislostiach podla prameňov, tak by nenapísal o tom, že pochybuje, že sa vojská presúvali stovky kilometrov pešo, aj koňmo. Len si vezmime Slovenov v Helade a v Byzancii, alebo obrovské cesty Vandalov...kto ale nechce, nepríjme ani vetu. Tak sa nesnažme ho presvedčiť Evil or Very Mad
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za So december 02, 2017 10:10 pm

Lekalo napísal:walibuk: Myslím že až tak nemožné to nebolo. Keď si vezmeš napr.  vojenské ťaženia Frankov pri zakladaní Latinského cisárstva v období tzv. fragokratie na začiatku 13. storočia, tak ich oddiely úspešne operovali na vzdialenosť cca 700 až 900 km od ich základne v Konštantínopole. Celkovo v tom čase v bojoch s Bulharmi prejazdili a napochodovali neskutočné kilometre. O pár storočí skôr to bolo podobné, vládca veľkú časť roka aj v mieri strávil kdesi na cestách.

Netvrdím že to bolo nemožné, bolo to veľmi nepravdepodobné. Ak bolo zoradište vojsk v Regensburgu, tak väčšina Franských vojakov musela prejsť stovky kilometrov, aby prišli do Regensburgu. Polovica cesty do Devy viedla nepriateľským územím, kde je nutné predpokladať zásobovacie ťažkosti. Treba odhadnúť približnú dennú pochodovú rýchlosť veľkej armády v ktorej je množstvo pechoty, aspoň zhruba si určiť ako veľká mohla byť takáto armáda a spočítať koľko jedla museli viesť zo sebou.  Ak prešli denne 20 km, tak cesta im trvala približne 50 dní a to museli prejsť cez Dunaj a cez Tisu. Ak bolo vojakov 10000 a zjedli denne len 1 kg jedla, tak denne je to 10 ton, pri odhadovaných 50 dní pochodu je to 500 ton jedla. Povedzme že to bola len taká minimálna zásoba, vojak zjedol viac ako 1 kg jedla denne. Čiže len na obdobie pochodu museli mať 1000 vozov jedla, kone museli žrať trávu. Okrem toho viezli stany, prikrývky,  hrnce na varenie, zásoby šípov a obliehacie stroje. Zásoby museli mať aj na obdobie obliehania a na cestu späť. Plienením sa nedokázalo také vojsko uživiť. Sedliaci obilie zakopali a s dobytkom utiekli a poschovávali sa.  Zásobovacie oddiely boli prepadávané vojakmi v týle a rozzúrenými  sedliakmi.  Je zachovaných viacero vojenských predpisov z 14. storočia, ktoré predpisovať koľko a akého jedla má mať vojsko pri vojenskej výprave. Logistika a zásobovanie boli rozhodujúcim prvkom úspechu a to platí do dnešných dní. Ak by útočili na Devu v dnešnom Rumunsku, tak asi 800 km by išli cez nepriateľské územie, to nebol výpad zo svojej krajiny z dobrým zázemím do susednej nepriateľskej. Stačí čítať pramene a porozumieť textu. Ak niekto vidí v texte presne to čo sa mu hodí, tak je každá diskusia márna.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Lekalo za So december 02, 2017 10:59 pm

Súhlasím walibuk, no na druhej strane sa dá argumentovať tým že práve vzdialenosť bola tým čo robilo franské nájazdy na moravu, tak ako ju vníma Svetomír, nie veľmi úspešnými podnikmi.
Čo sa týka počtov, skôr by som to videl tak na polovicu (5 tisíc) a možno aj menej a ťažká franská jazda bola tak niekoľko sto kusov. Zásobovanie a presun pechoty sa dal riešiť aj po Dunaji. Od Dunajvárošu by to bolo do Rumunska nejakých 200 km?

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 86
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za So december 02, 2017 11:46 pm

Franské útoky nemožno označiť za neúspešné, Svätopluk sa podrobil pred hrozbou dobrovoľne a aj v čase svojej najväčšej slávy platil tribút . Odbojného Rastislava nakoniec zajali, podľa niektorých správ ho porazili a zajali v boji, jedna správa hovorí o rodinnom spore, kde synovec Svätopluk zajal svojho strýka Rastislava úskokom a vydal ho Nemcom. Dá sa povedať, že Sloveni zaznamenali dielče uspechy, ale v konečnom hodnotení boli porazení, podľahli tlaku Maďarov, zatiaľ čo Nemci ho ustáli a nakoniec si Maďarov podrobili. Maďari aj Slováci boli oslobodení až Trianonskou zmluvou. Aj keď Maďari vidia svoje oslobodenie asi trochu inak. Samozrejme ak sa VM nachádzala v Sedmohradsku, tak sa to Slovákov nijako nedotýka a je potrebné potom naše dejiny a aj vzťah k našej štátnosti zadefinovať inak a samozrejme aj prehodnotiť náš postoj k Maďarom. No a chudáci Sedmohradskí Slovania, po tých zostali len toponímia.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ne december 03, 2017 6:59 am

Je rozdiel prepravovať armádu a národ. Ja osobne som robil do cca 45 rokov denne 35 - 40, bolo aj viac km, napr. Poprad – Dobšiná 46 km.  Vyrazil som cca o 11.00, doma som bol večer. A nebol som z toho nijako zničený. Pritom sú po ceste dva kopce s celkovým prevýšením cca 900 m. Najvyšší výkon bol v mojich 18tich - Batizovce - Spišské plesá a späť pešo za jeden deň. Celková vzdialenosť cca 35 - 40 km a prevýšenie 1200 m. Ako 50 ročný som s manželkou urobil Starú Lesnú - Téryho chatu za 15 hod. Prevýšenie 1000 m, kilometrov cca 25. Pri mojich 65 rokoch urobím bez následkov 5 - 7 km za hodinu "prechádzky". Pre dnešnú mládež nepredstaviteľné. Veriť nemusíte, ale fakt to je. Vojsko mohlo kedysi prejsť denne celkom kľudne 50 - 60 km.

Ak by sme uvažovali presuny ako Walibuk, potom by sa mnoho skutkov nestalo :-). Najlepší a starší je príklad Alexandra Macedónskeho. Nech prešiel celé dobyté územie len raz tam a späť, prekonal cca 10 000 km a na to by potreboval podľa walibuka 500 dní dennodenne a to ešte mal bojovať. Jeho vojsko sa odhaduje na 40 000 vojakov. Walibuk nech si prečíta, čo sám niekedy napísal, je sám proti sebe. Vzdialenosť Rezno – Deva = žiaden problém. Prechod nepriateľským územím? Nikto nikomu dopredu nezavesil na nos, že pôjde jeho krajinou, aby sa voči nemu postavil. Prosto šiel po dedinách a lúpil. Dedinčania sa celkom určite nepostavili na odpor hoci len tritisícovej armáde. To by k nám Tatári, Turci a pod nikdy neprišli.

V prípade franského útoku na VM je aj vodná cesta, ako správne poznamenal Lekalo. A tu si spomeňme na to, ako Svätopluk zničil franské lode. Prečo asi? Že by lode naložené potravinami?


aké nepriateľské územie?

A okrem toho pripomínam walibukovi jeho riadky:
"Slovanov na naše územia  je správa o Hildigisovi. Tento príbeh je všeobecne známy, takže ho nebudem podrobne opisovať, len zdôrazním, že krátko po príchode do novej vlasti boli tzv. Slovania tak vyspelí, že dokázali vypraviť jazdecké expedičné vojsko, ktoré víťazne operovalo stovky kilometrov od svojej vlasti. To fakt myslia vážne? Pritom nám našich predkov vykreslujú ako chudáčikov z chalúpok o rozmere 3 x 3 m uplácaných z blata, konárov a slamy. " Toto skutočne napísal vo svojom článku VM podľa prameňov.
A on argumentuje proti VM v Sedmohradsku tým, že Frankovia by to mali do Sedmohradska ďaleko, nezvládali by také dlhé pochody? Sloveni nemali problém, Frankovia áno? Nemá pamäť, alebo napíšem, čo chcem, čo sa mi práve hodí? Len aby pokoril niekoho s iným názorom? Čistá manipulácia. ?


Naposledy upravil Svetomír dňa Ut december 12, 2017 9:11 am, celkom upravené 2 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne december 03, 2017 10:48 am

Lekalo napísal:Súhlasím walibuk, no na druhej strane sa dá argumentovať tým že práve vzdialenosť bola tým čo robilo franské nájazdy na moravu, tak ako ju vníma Svetomír, nie veľmi úspešnými podnikmi.
Čo sa týka počtov, skôr by som to videl tak na polovicu (5 tisíc) a možno aj menej a ťažká franská jazda bola tak niekoľko sto kusov.  Zásobovanie a presun pechoty sa dal riešiť aj po Dunaji. Od Dunajvárošu by to bolo do Rumunska nejakých 200 km?

Nikde nie je žiaden spoľahlivý údaj, koľko vojakov mohlo byť na strane Nemcov proti Rastislavovi či Svàtoplukovi,  takže by sme si mohli vypomôcť podobnými výpravami napríklad proti Husitom.  Kto chce móže popátrať, mne sa zdá  5000 pomerne málo. Vráťme sa však k možnosti lodnej prepravy do Devy. Máme niekoľko správ, že Nemci použili zásobovacie lode plaviace sa po Dunaji. Pri výprave na Devu by sa dostali asi po Budapešť, max po Ujvároš, od obidvoch miest je to asi 450 km po dnešných cestách. Teda v Ujvároši či Pešti by presadli zasa na kone a vozy, navyše čo s loďami? Vrátili by sa ? Alebo by ich zostala strážiť časť vojska?  A čo cesta späť, hore prúdom by plno naložené veslice nevyšli. Takže späť by išli po svojich.

Pre bádatelia Svetomíra.
Mal Rastislav, či Svätopluk profesionálne vojsko, alebo zvolával do zbrane aj sedliakov.? Máme údaj, že utekajúcich nemeckých vojakov zrážali kijakmi aj ženy. Aké ženy, boli to bojovníčky,  amazonky? Asi skôr sedliačky. Ak ženy,  tak prečo nie muži?
Na spojnici Neziderske jazero, riečka Litava - Dunaj vstupovali Nemci už na cudzie územie, opustili východnú marku a prišli k Vinidom.  Títo boli zrejme ich priatelia, až po Tisu a živili vojská Nemcov, keď tiahli proti Veľkej Morave, ktorá sa nachádzala v Sedmohradsku.  Pravdepodobne Sloveni z celej Panónie aj Sloveni nad Dunajom, aj z Nitry tiahli proti tomu odludovi Rastislavovi, kráľovi Sedmohradska. Podľa niektorých totiž Sloveni nad Dunajom neboli Slováci, ale Sedmohradčania a nebojovali proti Frankom, Bavorom, teda Nemcom, niet totiž o tom žiadnych správ, pretože všetky staré správy sa týkajú VM v Sedmohradsku a nie územia Slovenska.

Pozorný čitateľ starých kroník si však vo Fuldských análoch všimne rok 858,  kedy sa Ludovít Nemec rozhodol poslať tri vojenské zbory do OKRAJOVÝCH častí ríše, jeden pod velením najstaršieho syna Karlomana na územie Moravských Slovenov proti Rastislavovi,... Ďalšie dva zbory mali ísť proti Polabským Slovanom. Ak už toto je niekomu nejasné, tak škoda akýchkoľvek debát. Rastislav v Sedmohradsku by bol pri kraji Východofranskej Ríše?

Svetomír napísal:

A okrem toho pripomínam walibukovi jeho riadky:
"Slovanov na naše územia  je správa o Hildigisovi. Tento príbeh je všeobecne známy, takže ho nebudem podrobne opisovať, len zdôrazním, že krátko po príchode do novej vlasti boli tzv. Slovania tak vyspelí, že dokázali vypraviť jazdecké expedičné vojsko, ktoré víťazne operovalo stovky kilometrov od svojej vlasti. To fakt myslia vážne? Pritom nám našich predkov vykreslujú ako chudáčikov z chalúpok o rozmere 3 x 3 m uplácaných z blata, konárov a slamy. " Toto skutočne napísal vo svojom článku VM podľa prameňov.
A on argumentuje proti VM v Sedmohradsku tým, že Frankovia by to mali do Sedmohradska ďaleko, nezvládali by také dlhé pochody? Sloveni nemali problém, Frankovia áno? Nemá pamäť, alebo napíšem, čo chcem, čo sa mi práve hodí? Len aby pokoril niekoho s iným názorom? Čistá manipulácia. ?

Vážený bádatel Svetomír, oboznám sa prosím ťa všeobecne s vojenstvom, s jeho históriou a potom pripomínaj. Skús si zistiť akú jazdu mali Frankovia, to nie je pre teba žiaden problém. Prečítaj si ako velké bolo expedičné jazdecké vojsko Slovenov a ďalej ber v úvahu moje súvisiace úvahy o vplyve Sarmato-Skýtov  na Slovensko. Možnosti lahkej jazdy boli celkom iné ako ťažkej jazdy s množstvom pešiakov, máme velmi dobre popísaný útok  husárov proti Prusom, ktorý viedol Slovenský husársky velitel Hadík, neskorší  generál a minister vojny Rakúskeho mocnárstva. Treba sa naučiť chápať súvislosti a vela čítať, neber to ako nejaké útoky na teba, ale ako dobre mienenú radu.


Naposledy upravil walibuk dňa Ne január 21, 2018 6:47 pm, celkom upravené 1 krát.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Lekalo za Ne december 03, 2017 5:08 pm

walibuk: S husitmi sa mi to nezdá úplne šťastné porovnanie, tie boje sa uskutočnili prakticky o pol tisícročie neskôr za výrazne odlišných podmienok.
Použiť na dopravu a zásobovanie Dunaj mi pripadá ako logické riešenie. Keby som bol na mieste nejakého franského plánovača, využil by som ho. Je a aj v tých dobách to bola normálne splavná rieka, okrem oblasti železných vrát. Nevidím dôvod prečo by sa mali na lodiach dostať len po Budapešť alebo Ujvároš, obzvlášť keď popri nich by lodníci splavovali tovar až kdesi do Rumunska. Keby som mal plánovať útok na VM v Sedmohradskom scenári, tak pre cestu späť zriadim na brehu Dunaja zásobovacie body, povedzme každých 100 km až niekde k Baja. Odtiaľ je to k hradu Deva 300 km. Oddiely na ceste späť si v každom bode preberú zásoby na 3 dni pochodu, kým dôjdu k ďalšiemu zásobovaciemu bodu. To že je to na nepriateľskom území je síce pekné, ale úspešne útočiť na lode plaviace sa na kilometer širokej rieke nie je úplne triviálna úloha. Okrem toho v prípade úspechu by vracajúce sa vojsko viezlo ulúpené zásoby a korisť protivníka.

Rastislav aj Svätopluk mali určite jadro vojska z profesionálnych vojakov, ale väčšina vojska boli asi sedliaci pozbieraní za vidinu žoldu a koristi. To že franských vojakov dorážali aj ženy mi nepripadá ako nič zvláštne. Zranený vojak toho veľa nenabojuje, keď sa naňho vrhne tlupa nasrdených ženských s vidlami, sekerami a nožmi, ktorím títo práve pozabíjali alebo zmrzačili mužov a synov či dcéry. "Ak ženy,  tak prečo nie muži?"...to nevieme, kronikár zrejme zapísal len to čo mu povedali preživší ako pikošku.

Možno by sme si mali klásť iné otázky, napr. našli sa na Devíne nejaké stopy po bojoch s Frankami? Našli sa takéto stopy v okolí Devy v Rumunsku? To by mohlo pomôcť určiť ktorá verzia je bližšie skutočnosti.

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 86
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ne december 03, 2017 6:49 pm

Lekalo, správne, stopy po bojoch by sa mali nájsť. Stopy v análoch sú - Ľudovít obliehal mesto Dowina. Ak mesto, Devín (SK) to určite nemohol byť. Ak by niekto ako kráľ idúci do boja nevyužil presne tú logistiku, ktorú som mal na mysli a vy ste ju popísal, potom by bol somár. Tvrdenie, že by sa tak dostal len po Pešť nie je opodstatnené. Lode celkom určite mali podporu z brehu. Napriek tomu sa Svätoplukovi podarilo zničiť toto loďstvo, čím Lud. Nemca pripravil o základ stratégie.  Niečo som nechal aj vám, ďakujem za prihrávku :-).

Ale
Dnes tu pridám, rovnako aj priamo do článku (pretože mne píšuci ľudia nie všetci čítajú diskusiu pre jej únavnosť a točenie sa dookola problému, ktorý dávno riešil sám článok) nové info, ktoré je opäť akože nové a prekvapivo dokladá, že Moravania a Sloveni neboli to isté a nepriamo poskytujú aj lokalizáciu VM.
Citujem:
1. Pápež Agapit II r. 948 píše loršskému arcibiskupovi Gererdovi, že sa od fuldského opáta Hadamara dozvedel o jeho spore so salzburskýmarcibiskupom, lebo si obaja nárokujú na pálium pre tú istú provinciu a škriepia sa o práva nad Hornou a Dolnou Pannoniou. Pápež prideľuje západnú Pannóniu Salcburgu a východnú s krajmi Avarov, alebo Moravanov a Slovenov zasa Lorchu.
Čiže sa tu jasne rozlišujú Moravania a Sloveni. No a tu je aj doklad o tom, prečo máme priezviská Moravec, Moravčík. Takto ich domáci Sloveni odlíšili od seba. Rovnako, ako sú priezviská Polák, Lipták, Oravec.

2. Druhý list . Benedikt VI. r. 973 oznamuje arcibiskupovi Hrodbertovi (a iným vymenovaným biskupom), určuje právomoc Piligrinovi tak, aby biskupov v Hornej Pannónii spravoval salzburský arcibiskup s takými právami, aké mal doteraz v Dolnej Pannonii, pričom Dolnú Pannoniu a Méziu, kde sa nachodia kraje Avarov a Moravanov, prideľuje loržskému arcibiskupovi s takou právomocou, akú mal doteraz v Hornej Pannonii.
Z uvedeného jasne a neodškriepiteľne vyplýva, že Morava (Veľká) bola nad Dunajom pri Mézii, teda vychádza to samozrejme na Transylvániu.

3. Aventinove anály Bavorov, kniha 4: Maďari si podrobili Daciu, ktorá sa volala Ungaria (logicky U horsko – krajina obkolesená transylvánskymi Alpami – krajina u hôr) a pobili aj Vendov, ktorí podliehali niekedy Svätoplukovi. Tí volali túto krajinu Uhorskom Veľkej Germánie a Maďari túto krajinu obsadili ako prvú a nazvali ju Erdélyi – v preklade Uhorsko.
Maďari dobili obe Dácie, aj tú za Tisou, keďže siahala od Hrona a Švábskej hory a od Toku Dunaja až po Čierne more.

Tak a toto „sme sa neučili“. Z pohľadu Transylváncov – Uhrov bola Pannonia a naše územie Hornou Dáciou. A pred príchodom tieto krajiny nazývali Gréci Scýthia minor.

A ešte jeden:
Bulharská legenda o sv. Klimentovi: keď sv. Konštantín = Cyril šiel sa pokloniť do Ríma (rozumej konvertovať na RKC), odbočil z cesty k Svätoplukovi, poučil jeho a jeho družinu sv. písmom a pokrstil ho (gréckokatolíckym obradom).To vysvetľuje skutočnosť, že v Nitre je zakorenený aj grécky obrad dodnes a je tu aj kostolík Štefana kráľa na Párovciach. Jeden z najstarších v kraji. Bulharská legenda obsahuje veľmi podrobný popis Svätoplukových vlastností a vyjadruje sa o ňom neuveriteľne hanlivo a dehonestujúco. Ak si spomenieme na list pápeža Štefana V. Industriae tuae, kde ho pápež zasa napomína a poučuje o svätej trojice, potom je nám jasné, že Svätoplukovi bolo doslova šumafuk, ako je pokrstený, žil svoj život, určite nie podľa kresťanských regulí. Z prízvukovania trojjedinnosti boha je celkom isté, že Svätopluk bol arianom (ariáni uznávajú boha v jednoduchosti, preto je smrteľným nepriateľom katolíkov, aj gréckych.) Ako pokrstenému grékokatolíkovi by to nemusel pripomínať. Ale Svätoplukovi to nič nehovorilo.
Okrem toho z textu "odbočil k Svätoplukovi" je nám jasné, že Konštantín sa do Ríma vybral z väčšej vzdialenosti a iného smeru, ako z Moravy CZ, nedajbože z Mikulčíc. Podľa všetkého Svätopluk bol práve vtedy pánom Nitry.

Dôkazov nikdy nie je dosť. Ale štyri zdroje, ktoré hovoria rovnakou rečou by mohli pre dnešok stačiť :-).
Počítam s tým, že sa nájde niekto, kto nás ale zasa povedie  k chvostu.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne december 03, 2017 8:06 pm

Baja - Deva  min 350 km po dnešných cestách. Nepriateľským územím.

V Hainburgu v múzeu sú vystavené modely lodí ktoré sa v tom období používali na Dunaji, dalo by sa to spočítať koľko by ich bolo treba, istotne stovky. Ešte raz, plne naložená veslica proti prúdu nemá šancu. Lode sa proti prúdu ťahali koňmi,  ale breh to musel umožňovať. Ak by sa plavilo  celé vojsko na lodiach, tak by to letopisci zaznamenali, veď zaznamenali to, že zásoby sa viezli na lodiach po Dunaji.

Taktika obrnenej jazdy sa od čias Frankov po Husitov nezmenila, preto Husiti vyhrávali.
Ale iný príklad máme tu, Fuldske análny rok 871, tzv. Moravská svadba, kde ozbrojení sprievod viedol nevestu, dcéru ktoréhosi vojvodu z Čiech, bol napadnutí Bavormi a dali sa na útek, pričom sa nechtiac dostali do pasce. Museli utekať pešo a na mieste zanechali 644 koní s uzdami sedlami a taký istý počet štítov. Takže niekoľko sto jazdcov v sprievode, útočnikov  z rád obrancov časti Bavorska asi o trochu viac jazdcov. Lokálny konflikt, ktorý vošiel do dejín ako pikoška mal niekoľko sto jazdcov na oboch stranách.

Ak bojovali nasrdené sedliačky, ženy a oni nedobíjali ranených, ale píše sa že kijakmi zrážali jazdcov, tak potom bojovali aj nasrdení sedliaci.

Teda zásobovacie lode sa podľa záznamov používali, z Regensburgu sa plavili niekam ku Devínu a po starej vojenskoobchodnej ceste mašírovali vojaci. Väčšinou sa konflikty odohrali v priestore  Slovenska, alebo hornej Panónie. Posledný odsek mójho predchádzajúceho príspevku to potvrdzuje a podobných sa nájde viacero. Veď už len toľko omielané toponimické názvy u nás a v blízkom Maďarsku, Nagymaroš - Veľká Morava, Piliš Maroš, Zlaté Moravce, Moravany nad Váhom, čo chcete viac. Kroniky aj miestopis potvrdzuje autenticitu Slovenska ako ústrednej časti Veľkej Moravy.
Svetomír, verím že tí ľudia píšu a podporujú tvoju šialenú teóriu,  veď Maďarov čo vedia dobre po Slovensky je u nás dosť.
Ak žili Sloveni v Sedmohradsku, tak kam zmizla ich Slovenčina? A prečo naša reč tu na Slovensku zostala? Lebo Sloveni sú doma tu, na Slovensku, tak to bolo, je a dúfam že aj dlho bude.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne december 03, 2017 9:13 pm

Ešte k tej stratégii zásobovacich bodov, ktorú Ti Svetomír láskavo prenechal Very Happy .  Áno, má to logiku, ale ako strategický plánovač by si musel zobrať v úvahu, že zásoby by zostali na nepriateľskom území, na ich ochranu by si musel vyčleniť časť vojska a čím viac zásobovacích bodov, tým viac vojakov na ich ochranu. Dunaj je síce široký, ale zásobovacie lode museli buď priraziť ku brehu a vyviazať sa, alebo ostať visieť na kotve. Kotvu však v tom čase predstavovala kameň uviazaný na lane, takže zádržná sila bola veľmi malá a tým aj kotvenie bolo veľmi nespolahlivé. Svetomír mal po dlhom čase rozumnú pripomienku a to že Svätopluk zásobovacie lode zničil, Fuldské análny rok 872, píše sa tam: kým však Karloman úspešne ničil krajinu Moravanov ohňom a mečom, Svätopluk tajne vyslal silné vojsko a napadol Bavorov,  ktorí strážili lode na brehu Dunaja. Časť z nich pobil v boji, časť sa utopila v rieke a časť z nich vzal do zajatia.
Ešte podotknem,  že od Devína, či skór  už od Hainburgu Dunaj vytváral a stále vytvára takzvanú vnutrozemskú deltu. Lode plaviace sa po Dunaji neboli vo vizuálnom kontakte s ľuďmi na " brehu", lebo tí sa pohybovali popri ramenách. Miest kde sa dalo priblížiť k hlavnému toku bolo veľmi málo. Len z jednej strany Devín, Bratislava, možno kúsok brehu  pod Komárnom, Ostrihom,  Višegrád, Pešť. Napríklad Baja je ešte aj dnes čiastočne obkolesená ramenami, teda vylodiť sa nedalo hocikde. Po Dunaji sa plavím skoro celý môj život, niečo málo o tej rieke viem.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Lekalo za Ne december 03, 2017 10:19 pm

walibuk: Mne to vychádza na potrebu asi piatich takých zásobovacích bodov, v rumunskom scenári. V prípade Devína by zrejme stačil jeden v mieste vylodenia.
Čo sa týka obrany tých miest, to áno, ale na druhej strane kotvenie na nejakom riečnom ostrove by asi zlepšilo možnosti obrany a naviac ten systém zásobovacích bodov by bol v ideálnom prípade obsadený loďami len počas odchodu franského vojska z Rumunska a franské jednotky kdekoľvek pri Dunaji by teda nikdy neboli vzdialené od zásobovacieho bodu viac ako cca 3 dni pochodu a cca 1 a niečo dňa konskej jazdy. To by dosť obmedzovalo okno pre útok veľkomoravských síl obzvlášť ak by frankovia dávali dôraz na prieskum.

K tým Husitom: áno, ale Nemci mali v tej dobe iné populačné a ekonomické zdroje ako v dobe VM. Zároveň husitstvo predstavovalo (to je len môj nepodložený názor) pre "svetový poriadok" 15. storočia väčšie riziko ako nejaká Morava v storočí deviatom a preto aj ťaženie proti husitom malo skôr charakter medzinárodnej intervencie.

No a k tým sedliakom a sedliačkam: Nejak nerozumiem čo je podstatou tejto témy? Zrážali jazdcov kyjakmi a čo má byť? Možno medzi Slovenmi pretrvali pozostatky pôvodnej sarmatskej kultúry, kde ženy-bojovníčky boli spoločensky akceptované, až do deviateho storočia a tak tam kdesi pri Devíne alebo Deve fungovali tlupy sexy báb s namodro pomaľovanými tvárami, ktoré si podávali franských jazdcov a frankom pripadali extrémne exotické. Alebo to boli proste miestne ženy ktoré sa v zmesi zúrivosti a hrôzy nad zabitými mužmi/bratmi/synmi a radosti nad prehrávajúcimi nájazdníkmi, vrhali na jazdcov ktorí nedokázali ustúpiť organizovane a pobíjali ich. Možno to bolo oboje, ale každopádne, aký to má súvis s témou? Inak v kronikách sa píše aj o kúzelných zasľúbené zeme ukazujúcich vtákoch a jeleňoch či srnách či čo.

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 86
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Ne december 03, 2017 10:54 pm

Very Happy pobavilo o tých srnách, ale to je asi v povestiach a nie v kronikách.
Myslím, že ak by ukotvili , či vyviazali zásobovaciu loď niekde na ostrove, tak by ju tam nikto nenašiel, pokiaľ by si nespravili oheň. Realita bola iná, lodí bolo veľa, strážili ich vojsko a Svätopluk ich zničil. A bolo po zásobovaní, Karlomanovi vojaci zutekali o hlade.
Sedliaci a sedliačky súvisia s témou tak, že Svetomír spochybnil či sedliaci mohli napádať zásobovacie jednotky vojska, ktoré putovalo hlboko do vnútrozemia znepriatelenej krajiny. Vieme že s tým mal problémy Napoleon v Rusku, alebo v Španielsku, aj nacisti pri útoku na ZSSR, volá sa to gerila, partizáni a podobne. Myslím že v časoch Svátopluka bola u Slovenov ešte všeobecná branná povinosť.
Okrem Husitských vojen boli aj iné. Nie všetky intervencie proti Husitom bolo krížové výpravy. Dobre popísaná je tzv spanilá jazda, teda lúpeživá výprava cez Slovensko. Musel by som pohľadať.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po december 04, 2017 7:14 am

Lekalo predovšetkým vysvetlím, že to, ako som napísal, že som niečo nechal dopovedať aj Tebe nebola irónia, bol to pokus o žart, prosím, ak to vyznelo inak, pardon.

Moja "šialená" teória má podporu v mnohých indíciách a nepriamych dôkazoch. Tie pre istotu nekomentujete. Myslím posledne uvedené listy a anály. Čo sa nehodí, škrtneme. Tak takto pracovali Kučera, Steinhubel, Treštík a mnohí.

Niekedy stačila jedna veta na to, aby sa vedelo, že Pribina bol pánom v Nitre, Svätopluk bol v Nitre, Mikulčice boli hlavným centrom...pri mojej "teóri"i, dokonca šialenej, nestačí množstvo indícií a dôkazov. Lebo nám nepasuje, že náš drahý Devín asi nebol Dowina a Mojmír asi nesídlil nikdy na Trnavskom mýte č. 1.

Svetomír nespochybňoval sedliakov, len dodal, že lode mohli mať podporu z brehu. Podpora, ktorá zároveň lode ukotvila na brehu. O stromy a pod. Lode sa dajú zabezpečiť aj vyviazaním na breh, zvlášť u riek Very Happy
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Po december 04, 2017 4:27 pm

Ty nemáš nič, žiadne dôkazy, žiadne indície. Nevieš ani preukázať, že v Sedmohradsku v 9.st.ešte žili Sloveni, či nejaký Slovania. Toponímia môže byť staršieho dáta. Najväčší dôkaz a to Slovenská reč hovorí jasne v prospech Slovenska. V mojom príspevku včera o 10.48 som Ti dal jasný dókaz z kroniky, že Rastislav bol na Slovensku a nie v 1000 km vzdialenom Sedmohradsku. Ani brvou si nemihol, mŕtvy chrobák, čo sa nehodí škrtnite.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po december 04, 2017 4:38 pm

Very Happy
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

len na okraj

Odoslať pre Pozorovateľ za Po december 04, 2017 6:21 pm

Veď keď Frank poslal armádu do okrajových častí ríše, neznamená to, že v tých okrajových častiach ríše mal sídlo Rastislav. Kam ju mal poslať, keď chcel tiahnuť proti nemu? Do stredu svojej ríše?

Pozorovateľ
Anonymný


Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po december 04, 2017 6:30 pm

Pozorovateľ napísal:Veď keď Frank poslal armádu do okrajových častí ríše, neznamená to, že v tých okrajových častiach ríše mal sídlo Rastislav. Kam ju mal poslať, keď chcel tiahnuť proti nemu? Do stredu svojej ríše?

Frank písal anály v zmysle, že Uhorsko = Morava (v Sedmohradsku) bola len časťou veľkej Gemánie - podľa Ptolemaia.
Čítajte Ratkoša a tiež Adama z Brém.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre walibuk za Po december 04, 2017 10:16 pm

Pozorovateľ napísal:Veď keď Frank poslal armádu do okrajových častí ríše, neznamená to, že v tých okrajových častiach ríše mal sídlo Rastislav. Kam ju mal poslať, keď chcel tiahnuť proti nemu? Do stredu svojej ríše?

Istotne nie do stredu svojej ríše, čo by tam v strede medzi Bavormi a Frankami Rastislav so svojimi Moravských Slovenmi robil???
To že je v kronike napísané do okrajových častí ríše, tak to znamená, že územia VM boli poplatné Frankom a boli súčasťou dedičstva Franských kráľov, je to v kronike. Takže ak poslal vojsko proti Rastislavovi do okrajovej časti svojej ríše, to znamená že to nebolo v Sedmohradsku a z nášho pohľadu by sme to mohli nazvať vojnové pohraničie,  pretože Rastislav sa chcel z nárokov Frankov vymaniť. Jeho synovec Svätopluk mal iný názor a rozhodol sa platiť poplatok -tribút.
V prihraničí Frankov boli od juhu Chorváti, nad nimi Korutánci a nad nimi zasa kniežatstvo Koceľa, Bohémia je tiež polohou jasná,  takže jediné miesto ktoré nám v pohraničí Východofranskej ríše zostáva je priestor Devínskej brány, zvanej aj Porta Hungarica, spolu s južnou Moravou. Teda ak Frank poslal vojsko proti Rastislavovi na okraj svojej ríše, tak sa to jednoznačne týka Slovenska a je úplne jedno či mal Rastislav sídlo na Devíne, v Nitre, alebo Trenčíne.  Tiež nemožno tvrdiť že vtedy VM siahala od Slovenska až do Sedmohradska, pretože vieme, že Svätopluk mal v tom čase vlastné kráľovstvo, ktoré je možno umiestniť len do priestoru vymedzeného Rastislavovým Slovenskom, Kocelovým kniežatsvom,  Korutánskom a Bulharským cárstvom, na východe ohraničenom sídlami Pečenehov a Kijevským kniežatstvom. Až Svätopluk zjednotil územia okolo Dunaja tak, že jeho kráľovstvo vyplnilo celý priestor medzi Vychodofranskou ríšou a Bulharským cárstvom, teda od Devínskej brány po Železné vráta. Svätopluk teda mohol sídliť rovnako dobre na našom Slovenskom Devíne  ako i v Rumunskej Deve. Obe však boli pohraničné pevností, takže klasicky môžme uprednostniť Slovenskú Nitru. Ak nám však Svetomír natlačí arcibiskupa Metóda do Oradei,  tak baj baj Nitra a Svätopluk sídlil v Rumunsku. Potom by však aj bolo potrebné zvážiť, či socha Svätopluka má čo robiť na Bratislavskom Hrade, lebo z pohľadu Slovákov by to bol rovnaký okupant ako Štefan I.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Duri2018 za Po január 15, 2018 3:52 pm

Najlepší článok, čo som od Svetomira čítal. Pozeral som staré mapy. Jazero Nagy lacul Nagylak je tam zapísané ako Zarkal lacus. Možno Zrkadlové jazero? Je to na mape na Mollovej zbierke.

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 32
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Po január 15, 2018 5:46 pm

Áno, našiel som to. Ďakujem, Ďuri. Ja k tomu pridám niečo. Čítam si životopis Fraňa Sasinka a tam sú aj jeho práce. Zasa som si povedal: všetko je už napísané. My len čítajme a čudujme sa. Je tam mapa strednej Europy, kde v oblasti celej pannonie a Sedmohradska až po karpatský oblúk je veliký nápis Sclavinia. Myslím, že si prečítam všetky jeho diela.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Duri2018 za Št január 18, 2018 11:20 am

Tak som zasa tu. To s tým Bihorom nemohlo byt tak, že kraj sa volal U hor pri Nagyvárade /V. Varadín/ a napísali to po latinsky Vhor - V ako u. Potom prišiel Grék a V napísal, ako B a bolo Bhor, Bihor?

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 32
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re : Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre igor1235 za Št január 18, 2018 3:47 pm

Duri2018 napísal:Tak som  zasa tu. To s tým Bihorom nemohlo byt tak, že kraj sa volal U hor pri Nagyvárade /V. Varadín/ a napísali to po latinsky Vhor - V ako u. Potom prišiel Grék a V napísal, ako B a bolo Bhor, Bihor?

Meno Uhor, Vhor nebolo do dnešných dní jednoznačne vysvetlené. Je zjavné, že základom pomenovania „Uhorsko“ je tvar „Uhor“, slovo slovenské. V starých záznamoch písaných latinkou sa vyskytujú tvary Ungari, Hungaros, Hungari, Hunguari, Ungari, Ungarii, Agarenos, ale nie Vngari, Vngaria.  Uhri boli kmeň, snáď kmeňové zoskupenie, ktoré je veľkomaďarskou propagandou dávané do rovnítka s pojmom Maďar, Maďari, ako aj s ich príchodom do karpatskej kotliny. František. V. Sasinek v svojom príspevku v Slovenských pohľadoch z roku 1892 prehľadne zdokumentoval, že pomenovanie Uhor, ako i všetky jeho jazykové varianty sú starovekými historikmi spomínané v Karpatskej kotline dávno pred príchodom údajných Maďarov. Títo Uhri od nepamäti hovorili slovenským nárečím, čo ešte v roku 1756 dokladá anglický etymologický slovník, ktorý vypovedá o tom, že Sclaavónsky jazyk je popri arabskom, najrozšírenejší jazyk na svete, ktorým sa hovorí od Adriatiku po Severné more, a od Kaspického mora po Sasko. Sclavonským jazykom okrem iných hovorili i Uhri  (Hungarians), pričom všetci sú potomkovia starovekých Sclavov (Sclavi), alebo Sklavóncov (Sclavonians), a Sclavónsky jazyk (Sclavonick) je ich materský jazyk, hoci používajú rozličné nárečia. Po maďarčine Uhrov niet ani stopy, uvádza sa jednoznačne jazyk sklavónsky, teda slovenský (určite nie slovanský). Logickým vyústením je poznatok, že ak Uhri rozprávali slovenským (sklavónskym) nárečím, všetky cudzie varianty pomenovania Uhor, ako Ungari, Hungaros, Oνγορ (Ungor) atď. sú tvary odvodené od jazyka slovenského, no a slovenčina nám ohľadne pôvodu slova ponúka bohatú paletu možných riešení ...
Medzi zástancami slovenského pôvodu pomenovania Uhor, Uhorsko prevláda názor, že pomenovanie Uhorsko pochádza od pojmu „krajina u hor“, teda krajina „pod horami“, či krajina „medzi horami“ ale slovo uhor má aj iné významy.
Slovenský názov Bihor je po maďarsky Bihar, teda s názvom Uhor nemá nič spoločné.  Pojem bihorská oblasť sa označuje územie v Rumunsku prevažne v župe Bihor. Slováci z bihorskej oblasti sa nachádzajú v menšej miere aj v administratívne začlenených v župách Sălaj, a Cluj. Pre relatívnu blízkosť všetkých oblastí, obývaných Slovákmi sa na nich vzťahuje termín „bihorskí Slováci“.


Naposledy upravil igor1235 dňa Št január 18, 2018 5:14 pm, celkom upravené 1 krát.
avatar
igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Št január 18, 2018 4:20 pm

igor1235 napísal:
Slovenský názov Bihor je maďarsky Bihar, teda s názvom Uhor nemá nič spoločné.  Pojem bihorská oblasť sa označuje územie v Rumunsku prevažne v župe Bihor. Slováci z bihorskej oblasti sa nachádzajú v menšej miere aj v administratívne začlenených v župách Sălaj, a Cluj. Pre relatívnu blízkosť všetkých oblastí, obývaných Slovákmi sa na nich vzťahuje termín „bihorskí Slováci“.

Igor, dobre si začal, ale s týmto nesúhlasím. Ja som tam bol, mám to prejdené, aj cintoríny, aj toponýmiu...je to inak. Bihor celkom určite patrí do dejín Slovenov. Ešte pred cca 150 rokmi patrila diecéza Rožňava pod arcidiecézu Varadiensis, čiže Oradeu, v Oradei súdili najťažšie zločiny spáchané od Nitrianska po Zemplín do neskorého stredovaku (sú o tom záznamy) . Teraz pracujem na inom, nebudem to hľadať, nájde, kto chce. :-)
Už sme to tu niekde pretriasali ten názov Bihor, neviem, kde to prečítal Ďuri, naviazal tu. Možno aj on zabudol, kde to bolo. Ale téma patrí sem. Prikláňam sa k tomu, že Bihor môžeme kludne chápať ako krajinu U hôr, pretože Kluž, Alba a Brašov patria do Záhoria, Zahorska, Transylvánie.
Čo sa týka dnešných Slovákov v Rumunsku. Navštívil som mnohých na viacerých miestach. Sú to ľudia, ktorí prišli pred 200 - 300 rokmi, už nevedia priamo odkiaľ, zábavné je, že jedna rodina hovorí východniarsky, iná akoby hontiansky, iná oravci. Je to zmeska. Títo Slováci nemajú nič spoločné s masou Slovenov, Slovanov, ktorí Dáciu obývali pred 2000, 1500 rokmi. Kto si číta moje články, chápe prečo.

Sasinek je rovnako dobrý, ako každý zdroj. V niečom sa nemýli, v niečom áno (napr si zamieňa Zemlin so Singidunom, čo je Belehrad). Ale v každom prípade je naša krvná skupina. V jeho životopise ma prekvapila jednoduchá veta: Longobardi boli Bieli Vinidi (Slovania), ktorých nazvali podľa dlhých bradatíc. Longis - dlhý (dlhé poryská), bardis - bradatica. Bojová sekera. Nielen Indiáni mali tomahavky :-). Veď si ešte pamätám, ako sa na POhroní chlapi v krčme dorúbali. Na Šariši, Spiši a Zemplíne sa pichali.
No a Mgr. Peter Bystrický napísal "knihu" Sťahovanie národov...", kde siahodlho rozoberá, ako Longobardi boli od dlhých brád (na čo som aj ja naskočil). Radšej nečítajte, je to o infarkt. To asi radšej Cvengiho. Lebo Bystrický ašpiruje na docenta, čo učí naše deti. OTRAS. My naše dejiny nikdy mať nebudeme, pretože sa vedecky snažíme o to, aby sme ich nikdy nemali a popreli všetko, čo je pravda, alebo mohla by byť a hlavne - nazveme romantikou a hlúposťou niečo, čo sa nehodí do karát tomu, čo za svoje sprostosti dostal doktorát. Títo nás nepustia k slovu, lebo na klamstve je postavené ich živobytie.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Duri2018 za Št január 18, 2018 4:56 pm

Sveto vďaka, absolutne súhlasím. Ale dakujem aj Igorovi za reakciu. Možno uvažujem niekedy aj dobre :-'. Aj keď som začiatočník tu medzi vami skúsenými.
Asi by bolo dobré čítat toho Sasinka. Ale v knižnici ho asi nemajú. Je to starý autor.

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 32
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ne január 21, 2018 5:45 pm

Kto si prečíta Sasinka, ten v tejto veci má jasno. Biele Uhorsko (pod Dunajom) - Pannonia, Banát, Bihor = UHOR a Zagorsko, a Čierne Uhorsko nad Dunajom, pričom išlo hlavne o Nitru a Trenčín boli reálne krajiny, ktoré existovali dávno pred príchodom Maďarov. Tí nám názov jednoducho ukradli, ako mnoho iných slov. Naši historici by mali povinne čítať Sasinka. Všetko už bolo napísané. Alan Dolog sa vôbec nemýli.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Svetomír za Ut február 06, 2018 4:33 pm

Sasinek, Država Veľkomoravská 1896.  
Tuduno nec non Moymaro, ducibus, et optimatibus, axercitibusque plebis Huniae, quae et Avaria dicitur, et Moraviae...Hunniae, quae et Avaria appelatur, sed et Moraviae, provinciarum quoque Pannoniae sive Moesiae. Bulla papae Eugenius (824 – 827).

Tudun rovnako ako Mojmír sa dohodli, že kniežatá, ani šľachtici, ani ľudia Hunie zvanej Avaria, a Moravania ... Hunia, zvaná Avaria, rovnako, ako Moravia nebudú platiť, ako aj  tiež provincie Panónia alebo Moesia.
Bula pápeža Eugénia II (824 - 827).
Inak povedané: Tudun uzavrel s Mojmírom zmluvu o neplatení tribútu Frankom, ktorí odvádzali časť tribútu pápežovi. Odmietli spolu poslušnosť. Keby bol Mojmír na Českej Morave, nijako by ho netrápila Moesia a Pannonia. Samozrejme, ide o Mojmíra I.

Čím viacej čítam Sasinka, tým viacej sa divím, že ho nečítajú profíci. Ak Sasinek cituje zdroj, potom niet čo spochybňovať.
Sasinek na str. 7 pokračuje: Že Nemci preto sa vrhnú na Tuduna a Mojmíra, o tom nikto nepochyboval. Majúc Privinu vojvodom Slovenska, v podozrení, že sa kloní k Nemcom, vypudil ho z kniežatstva Nitrianskeho.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Duri2018 za So február 10, 2018 1:52 pm

Sveto, ako si tú knihu zohnal?

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 32
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Peter Per. za So február 10, 2018 3:19 pm

Duri2018 napísal:Sveto, ako si tú knihu zohnal?

...ja som skúšal cez AMAZON - niečo tam majú...

Peter Per.
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 27
Join date : 15.05.2015
Age : 76
Bydlisko : Bratislava

Návrat hore Goto down

Re: Mojmírova Veľká Morava mala mocenské centrum aj v Sedmohradsku III. časť

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 2 z 2 Previous  1, 2

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.