Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

Najnovšia diskusia
» Germáni a Slovania. Kto sme? Kto boli oni?
Today at 9:12 am pre Svetomír

» Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe
Today at 8:55 am pre Svetomír

» Avari a vznik 1. kniežatstva Slovenov v Panonii
Št apríl 19, 2018 6:56 am pre walibuk

» Svätopluk – vzostup a pád ríše.
St apríl 18, 2018 3:35 pm pre Anonymný

» Veľkomoravské záhady Milan Ferko
Po apríl 16, 2018 8:09 pm pre walibuk

» Trenčín - nevýslovná pevnosť Považia
So apríl 14, 2018 9:02 pm pre walibuk

» Sloveni, Slovenky, Slovensko, Slovenija, slovenčina
St apríl 11, 2018 1:32 pm pre igor1235

» Pôvod Slovanov
Po apríl 09, 2018 11:33 am pre igor1235

» História a politika
Pi apríl 06, 2018 1:58 am pre Vlado

» PRAVIDLA MODERÁCIE A DISKUSIE
Pi marec 16, 2018 1:13 pm pre Amin

» Velká Morava v súvislostiach podla prameňov
Po marec 12, 2018 4:07 pm pre igor1235

» Rimania na Slovensku III diel
Po marec 12, 2018 5:34 am pre Svetomír


Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po október 03, 2016 5:12 pm    Na stopu po ariánoch ma priviedla prezývka. Na futbalovom zápase, medzi Krškanmi (už neviem, či Dolnými, alebo Hornými a Ivankou pri Nitre pokrikovali ľudia „ariáni, ariáni“. Opýtal som sa domácich, či vedia, čo toto slovo znamená. Nevedeli. Vedeli ale, že je to niečo hanlivé. Čiže vôbec netušili, čo vravia. Bolo mi jasné, že je to relikt po ariánoch v nitriansku a niekto z tohto slova urobil hanlivý, zosmiešňujúci pojem, nadávku. Práve tomu vďačí to slovo, že sa uchovalo. Isteže je to stopa po boji medzi rímskym a ariánskym katolicizmom. Ariáni mali byť hráči Ivanky pri Nitre. Názov Krškany znamená „krškaný = krstení“. Na Slovensku máme Krškany celkom tri. Tak mi napadlo, že sa idem pozrieť do oboch Krškán. Samozrejme, aj do Ivanky. V Horných je kostol pomerne novodobý, barokový bez zadnej apsidy. Ale Dolné Krškany majú - a práve na cintoríne - kostol, ktorý bol s vysokou pravdepodobnosťou pristavaný k staršej rotunde. Rovnako je tomu aj v Ivanke pri Nitre, no tam je síce kostol na cintoríne, ale apsida (oblý výklenok vzadu kostola) je akoby postavená súčasne s kostolom. Možno na základoch predošlej rotundy. Ale to je zatiaľ len špekulácia. Jednoznačnejšie to je v Krškanoch. Je možné, že Ivančania prezývali Krškancov „krškaní“, lebo sa dali prekrstiť z ariánskych  na rímskych katolíkov. Ivančanom tiež ostala z tej doby prezývka „ariani“, ale nedostala sa do názvu obce, nemohla. Katolicizmus by to nedovolil. Ostala len akoby hanlivá prezývka.
Tu vložím  dôležitú poznámku. Tvrdí sa, že Štefan I. dal príkaz, aby sa spolčilo vždy 10 dedín, či usadlostí a postavili kostol tak, aby ho mali všetci rovnako ďaleko. Tak mali vzniknúť kostoly napr. v Drážovciach, Sádku, či v Lipovníku. v celom jeho kráľovstve. Pochovávať sa smelo jedine do hrobov na vysvätenej pôde. Z toho vyplýva, že kostoly postavené v tejto dobe boli vždy obklopené hrobmi. Samozrejme v dobe ariánstva ešte veľká časť ľudí nebola pokrstená a pochovávali tradične žiarovo – spaľovaním a ukladaním popola do nádob v posvätných hájoch. Preto nemáme možnosť nájsť hroby s predkresťanských čias. Až kresťanstvo – katolícke, prišlo z myšlienkou, že Kristus = spasiteľ sa raz vráti na Zem a vzkriesi všetkých mŕtvych. Tento  sľub, nádej, bol vymyslený tiež  na koncile biskupmi, ako mnoho iných „vylepšení“ RKC.
   Moji oponenti sa snažia argumentovať námietkou, že stavby rotúnd nie sú sprevádzané kostrovými hrobmi, ako katolícke kostoly. Nuž tu je odpoveď : ariáni neuznávali zmŕtvychvstanie, vskriesenie. Nemohli. Pretože Kristus bol človek. Nie boh, ktorý vstal z mŕtvych. Aj preto bolo ariánstvo vyhlásené za blud, herézu. Teda pochovávali naďalej žiarovo. Alebo kostrovo, ale nie okolo rotúnd. Predpokladám, že rotundy ak boli krstiteľnicami, potom pochovávanie v nich bolo akosi neprípustné. Už len preto, že nablízku sa často nachádzala studňa, z ktorej brali na krst vodu. Napr. v Michalovciach sa nachádza studňa priamo v strede rotundy. Aj v Mikulčiciach sú dve rotundy s blízkymi studňami. Rovnako v Bíni a pod.  Predpokladám, že by bolo naozaj nemiestne spájať pochovávanie - kostrové - s miestom krstu. To priniesol až katolicizmus, ktorý dal ľuďom nádej na vzkriesenie a tak sa pochovávalo kostrovo na vysvätenej pôde, okolo kostolov. Preto by sme márne hľadali hroby v okolí rotúnd, ktoré by nám mohli datovať ich vek.

Čo to je ariánstvo, história jeho vzniku, šírenia a zániku (?)

    Pre tých, čo majú radi veľmi podrobný výklad (hoci nie so všetkým v ňom súhlasím): Mgr. Barbora Jungmannová Diplomová práca „Rozmach arianství v raně středověké Evropě“ tu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/109917/?lang=cs. Alebo tuto je to rozobrané ešte podrobnejšie po slovensky: http://antika.avonet.cz/article.php?ID=2270, ale niektoré informácie, ktoré mám už ja tam chýbajú.
    Pre tých, ktorým stačí jednoduché vysvetlenie: cisár Konštantín Veľký r. 313 milánskym ediktom povolil kresťanstvo. Ukončil tak cca 300 ročné prenasledovanie kresťanov v cisárstve. Potreboval niečo urobiť, nejako vzkriesiť upadajúcu rímsku ríšu. Od novej ideológie si sľuboval zjednotenie ríše, oživenie. V tom čase sa ale na báze kresťanstva formovali rôzne smery, rôzne spôsoby vysvetľovania evanjelií. Medzi nimi malo asi najsilnejší rozmach učenie kňaza Ária.    

Árius (lat.) Areios (gr.) sa narodil r. 256 na dnešnom území Líbye, študoval v Alexandrii a Antiochii (dnes Antakia - Turecko). Árius pravdepodobne nebol priamym autorom filozofie, ale úradníci tento druh katolicizmu pomenovali podľa neho, pretože sa stal jeho protagonistom. Učenie nazvané ariánskym katolicizmom spočívalo na štyroch hlavných odlišnostiach oproti rímskeho katolicizmu (ktorý vznikol definitivne až r. 325) a jednom veľmi závažnom politicko-ekonomickom dôsledku. Veľkým podporovateľom arianizmu bol cisár Licinius pochádzajúci z Moesie.

1. Otec a Duch svätý sú veční. Ale Syn predsa je synom Boha a teda predtým nebol. Bol až potom, keď skrze Ducha svätého a ženy Márie – človeka  sa stal Synom - Ježišom. Teda tým pádom nie je večný. Mal začiatok bytia – narodenie. Preto nemôže byť večný Boh trojjedinný, ako ho vyznávajú rímsky katolíci, ale len dvojjedinný. Otec má pred synom prioritu. Toto bol najvážnejší rozpor.

2. Ježiš bol síce synom Ducha svätého, ale prišiel na tento svet ako syn skrze človeka a teda je uctievaný ako syn boží, s ľudským telom, prorok s ľudskou podobou, a teda je prostredníkom medzi Bohom a človekom. Druhý vážny rozpor s katolicizmom.

3. Ariáni neuznávali Máriu, Ježišovu matku ako pannu. Uznávajú narodenie Ježiša ako zázračnú udalosť, ale panna, ktorá počala už nie je pannou, podobne nemôže byť pannou žena, ktorá porodila (pozn. autora).

4. Krstiť je možné v akomkoľvek veku človeka za predpokladu, že kandidát na pokrstenie si jasne uvedomuje význam krstu, rozhodol sa pre krst sám a uvedomuje si vážnosť zmluvy s Bohom, ktorá sa krstom uzatvára. Preto krstiť nemluvňatá je nesprávne a takýto krst je neplatný. Veľmi vážny rozpor s katolicizmom, ale aj východným, byzantským  obradom. Spomeňte si na Nový zákon: Ján krstiteť pokrstil Ježiša, keď mal 30 rokov...
Toto potvrdzuje aj katolícke nariadenie Admonitio generalis z r. 789: Aby nikto nepokrstil ani dieťa, ani iného pohana prv, kým ten najprv neodriekol svojmu farárovi Vyznanie viery, kde sa zrieka diablov a pohanstva, a potom motlitbu Pána. Čiže krstenie neovorodeniat, či nemluvniatok prišlo zo špekulatívnych dôvodov až po tomto období.

5. Ariánsky kňazi boli podriadený svojim zemepánom. Boli vydržiavaný ním, alebo milodarmi ľudí, a živili sa aj  svojou vlastnou prácou. Ľud bol zaťažený len jednou daňou a to svojmu zemepánovi. Neplatil nikomu cirkevnú daň. Prijatie tejto ideológie nezaťažilo hospodársky nikoho, zo stola sedliaka neubudlo.

6. Ariáni neuznávali zmŕtvych vstanie.

7. Neuznávali kríž v podobe mučiarenského nástroja, ako ho uznávajú rímsky katolíci. Symbol viery nesmie budiť strach, ale má povznášať. Preto hoci najprv uznávali kríž (keltský, grécky) neskôr si zvolili za symbol betlehemskú hviezdu. A práve z nich sa potom stali v Semohradsku Kalvíni, ktorí dodnes nemajú na veži kohúta, ale hviezdu.

Tu vložím nové zistenie. Lucius Flavius Arrianus Xenofón, alebo jednoducho Arrius z Nikomédie v Bithýnii (dnes Izmit) sa narodil niekedy v r. 85-95, žil do r. 175. Študoval u stoika Epikteusa, ktorého vyhnal z Ríma Domitianus. Stal sa najprv senátorom u Hadriána, potom gubernátorom v Kappadokii, ale r. 145-6 bol vysvätený za farára v Demetri a Persephone ako jeden z najlepších filozofov, učiteľov a farárov. Z jeho ôsmych kníh sa zachovali len štyri. Zaujímavý poznatok, ktorý ma oprávňuje vysloviť otázku, či práve on nemohol byť významným predstaviteľom arrianizmu a neskorší Árius sa nechal pokrstiť práve podľa neho.

    Ariánske poňatie kresťanstva, tzv. ariánsky katolicizmus sa šíril do celej Európy pomerne rýchlo cez jednotlivých kráľov, vojvodov národov, kmeňov, ktorí dúfali, že touto ideológiou by mohli dosiahnuť poslušnosť a jednotu. Pochopili, že toto môže byť dobrý nástroj moci pre vladára. Rovnako tomu bolo v Byzancii, aj tu cisár vládol aj nad cirkvou. Ariánska viera má viacero podobností práve s východným obradom. Napr. rovnoramenný kríž je aj byzantským, gréckym aj ariánskym krížom. Vznik tohto symbolu je azda u Keltov, alebo je odvodený od predkresťanskej svargy.Kríž v kruhu z obdobia cca 700 rokov p.n.l. 700 rokov pred Kristom pravdepodobne Kelti uznávali takýto kríž.


Kríž v krstiteľnici v Ravene je v aure Ježiša Krista - rovnoramenný v kruhu

Svarga je symbolom Slnka, u Slovanov najvyššieho boha Perúna a Velesa. Tento symbol si osvojili v rôznych modifikáciách viaceré národy. Pamiatkou na toto obdobie, ktorá sa premietla aj do rímskokatolíckej ekumenity je tzv konsekračný kríž, ktorý je vlastne aj krížom ariánskym.

Červený rovnoramenný kríž v kruhu. Týmto znakom biskupi vysväcovali RK kostoly, bez tohto znaku sa v kostoloch nesmeli vykonávať žiadne liturgie. Dva konsekračné kríže sa nachádzajú napr. vo verejne prístupnej Pribinovej „kaplnke“ na nitrianskom hrade.

Nové vyznávanie duchovna koexistujúc s tradičným starým mnohobožstvom postupne bolo príjmané ako jednoduchšie duchovno s jediným bohom. Bolo to niečo nové, čo malo prekryť aj prenikajúce ortodoxné pravoslávie s predtým prenasledovanými a unikajúcimi kresťanmi z rímskej ríše do strednej Európy.  
   Konštantín Veľký pozorujúc vznikajúce odchýlky a smery kresťanstva pochopil, že uniká jeho úmysel zjednotiť ríšu jednotnou ideológiou, zobral ju do vlastných rúk. Z mnohých evanjelií (vraj až 80tich) vybral len tie, ktoré sa mu hodili a  a sám zostavil dogmu, ktorú si nechal schváliť r. 325 na koncile, ktorý zvolal do Nikei (Nicaea v Turecku). Prišiel s dobrým nápadom: urobiť ekumenizmus kresťanstva a pohanstva, vytvoriť celkom nové náboženstvo, ktoré bude prijateľné ako aj pre kresťanov tak aj pre pohanov. Dogmu nadiktoval ako nemennú ideológiu a všetci zúčastnení biskupi boli povinní ju schváliť, podpísať. Prvým postulátom dogmy bola téza o trojjedinosti Boha. Preto ju nepodpísal Árius a ešte piati biskupi, ktorí boli preto exkomunikovaní. Árius bol poslaný do vyhnanstva. Našiel exil u spriazneného kňaza Eusébia z Caesarei v dnešných Vinkovciach (Srbsko). Jeho život neskôr prestriedali úspechy, aj neúspechy u vládcu. V podstate ariánstvo existovalo dávno pred RKC, pretože až po vzniku RKC, po Nikajskom koncile ho bolo treba obhajovať a najhlavnejším obhajcom bol Arius.
    Konštantín Veľký veľmi tvrdo odsúdil tých, ktorí nepodpísali jeho dogmu v Nikai. Ária vyhnal,  ariáncov vyhlásil za bludárov a ariánstvo odsúdil ako herézu. Napriek tomu sa pred smrťou  nechal pokrstiť r. 337 na smrteľnej posteli práve popredným ariánskym biskupom sv. Eusébiom z Nikodémie (iný Eusébio). Tým zanechal posledný odkaz, svoje oľutovanie prenasledovania ariánstva, ktoré v čase jeho smrti malo najväčší rozmach azda aj preto, lebo bolo prenasledované, zakazované. Z môjho pohľadu ale najmä preto, lebo bolo logickejšie, ľahšie prijateľné, uveriteľné, ako iné smery kresťanstva a to i v dnešných časoch. Už v III. – IV. storočí! Árius umrel na koncile v Konštantínopoli (dnešný Istanbul, Carihrad) r. 336, kde pri obhajobe svojho učenia v súvislosti z jeho znovuprijatím do cirkvi dostal náhle žalúdočné kŕče, dokonca vraj spontánne krvácal z úst a na mieste umrel. Celý ariánsky svet bol presvedčený, že ho otrávili. A tak ariáni mali mučeníka, svätca, čím jeho učenie získalo na sile a presvedčivosti. Ariánstvo zasiahlo celú Europu vrátane Franskej ríše, ale najrýchlejšie sa šírilo najmä vďaka konštantínopoľskému biskupovi Wulfilovi (pôvodom Gót), ktorý preložil grécky písanú ariánsku bibliu do gótštiny. Cez gótštinu sa ariánstvo dostalo aj k Slovanom, pretože veľká časť Slovanov žila v symbióze s Gótmi a gótštinu ovládali. Tvrdí to napr. jeden z nich – kronikár Jordanes. Ariánstvo sa takto šírilo najmä na východe Európy, ale aj na severe, najmä vo Švédsku, kde bola silná populácia Gótov a Vandalov naďalej, vlastne takmer dodnes. (Napr. veľké mesto vo Švédsku Švédi Göteborg nazývajú Gotburg. Mesto Gótov.) Na druhej strane postupne rástol počet príslušníkov nikajskej (Konštantínovej) verzie duchovna, čiže rímsko katolícky katolicizmus, až došlo k tomu, že r. 381 na koncile v Konštantínopoli cisár Teodosius potvrdil správnosť rímskeho katolicizmu založeného Konštantínom Veľkým. Začala nová vlna zaznávania ariánstva. Ariáni mali za povinnosť odovzdať svoje kostoly rímskym katolíkom, čo spôsobilo vlnu nevôle a vznikali početné konflikty v ríši. Neskôr aj mimo nej.  Zvláštne je, že práve v tomto období r. 460 bol postavený pre Gótov chrám sv. Agáty v Ríme, ktorý nechal postaviť vraj „germánsky“ veliteľ rímskych vojsk Ricimerus správne Ricimír. Katolicizmus postupne vytláčal ariánstvo a to i násilným spôsobom. Najprv sa to podarilo vo Franskej ríši, kde došlo k mohutnému presadzovaniu katolicizmu (r. 496) a na konci 7. storočia už tu vraj ariánstvo nebolo. Ariánsky kňazi ušli z tohto prostredia na východ, lenže tým sa posilnila situácia ariánov – u tzv. barbarov: u Gótov, Longobardov a Slovanov (Vandalov, Gepidov, Suavov, Alánov, Herulov a pod.).  Východná Europa pokračovala v ariánskej viere ešte veľmi dlho. Ako keď hodíš kameň do vody a robia sa kruhy. V Španielsku dokonca vzniklo vďaka Alánom a Vandalom ariánske kráľovstvo Galícia. Ariánstvo preniklo cez franskú ríšu aj na sever do Škandinávie, najmä do Švédska, kde ostali Góti a Vandali v pôvodnej vlasti. Samozrejme Rím systematicky likvidoval vplyv ariánov, kde mohol. Kde upevnila svoj vplyv a moc rímskokatolícka cirkev prichádzala s ňou aj povinnosť odvádzať daň aj cirkvi. RKC zmenila duchovno na nástroj moci, cestu k moci a majetkom, samozrejme politicky, pomocou naklonených vládcov. Práve z toho obdobia je heslo:“ Čo je cisárove, cisárovi, čo je božie, dajte bohu“. Samozrejme, že dvojité zdanenie (vladárovi a cirkvi) nebolo príjmané s radosťou a tento fakt bol aj hlavným dôvodom k 150 rokov trvajúcej vojne ariánskych Gótov, Alánov, Suévov, Vandalov s Rímom. Títo postupne prechádzali Európou, až dobili na severe Afriky Kartágo (dnešné mesto Tunis), kde je dodnes veľká štvrť nazvaná Ariana. Odtiaľto potom zaútočili na Rím. No ešte pred tým Rím dobili ariánski Visigóti r. 410. Centrum moci rímskej ríše ale stihol cisár Honorius presťahovať pred tým do Ravenny. podrobnejšie tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vizig%C3%B3tsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e. Druhý krát bol Rím dobytý taktiež ariánskymi Vandalmi (455) pod vedením kráľa Geisericha loďstvom z Kartága a tretí krát bola Rímska ríša dokonaná ariánskymi Ostrogótmi s kráľom Teodorichom (493). Rímska ríša padla pre svoju chamtivosť. Viac o tom tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrog%C3%B3ti. Práve tento Teodorich (Boží dar),  nechal v Ravenne postaviť rotundu ako centrum ariánstva, ktorá plnila najmä funkciu  babtistéria - priestorui na krstenie. Najstaršia stavba v Ravenne je ale babtisterium ortodoxných. Túto pôvodne budovu verejných kúpeľov premenil na kostol - babtistérium na začiatku 5. storočia biskup Orseo. Jej kopula bola vybudovaná za biskupa Neona až r. 460. Podľa neho je aj pomenovaná. Teodorich dal podľa nej postaviť novú, ariánske  babtistérium o pár rokov neskôr a ešte za jeho vlády sa začala stavať r. 525 ariánska bazilika San Vitale asi pol kilometra od babtisteria podľa byzantského vzoru, pretože Teodorich bol pod vplyvom Byzancie, vyrástol v Konštantínopoli ako rukojemník. Táto bazilika bola vlastne centrom ariánskej viery, ariánsky Vatikán. Sám Teodorich si nechal postaviť pre seba mauzóleum tiež v tvare rotundy s priemerom 7,3m. Najdôležitejšou stavbou bolo ale babtistérium, pretože to slúžilo na primárne šírenie kresťanstva. Podľa tejto stavby v tvare rotundy boli postupne budované rotundy ariánmi v smere jeho šírenia.  Spravidla priemer stavieb 7,3 m bol viac-mene dodržaný. 7,3 m ako 20 násobok longobardskej stopy. Prečo práve 20 násobok zatiaľ neviem. Možno len preto, lebo to tak určil sám Teodorich. Je potrené si pre rozlišovanie ortodoxných a ariánov všimnúť, že ortodoxní uznávajú kríž ako obraz mučiarenského rímskeho nástroja, kdežto pre ariánov je to kríž rovnoramenný ako symbol kresťanstva zobrazovaný najmä vo svätožiare (kruhu) okolo Ježišovej hlavy. Rovnoramenný kríž nás povedie aj inými ariánskymi, alebo pôvodne ariánskymi stavbami. Je napr. jedinou ozdobou stavby mauzólea kráľa Teodoricha.

Teodorichovo babtistérium v Ravenne, 7,3 m

Interiér babtistéria

Teodorichove mauzóleum, 7,3 m

Interiér Teodorichovej hrobky


Stopy po ariánstve na Slovensku ?

    Ako som už uviedol, v celej Európe museli odovzdať kostoly (ariani) katolikom. Jeden z prameňov, ktorý to trdí je tu : https://books.google.sk/books?id=5-l_EXtIVe8C&pg=PA55&lpg=PA55&dq=arian+catholic+sweden&source=bl&ots=TgyDFmUWQl&sig=Oc3sDOMbCfRFndo8EWwh6WkGlDY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj-95Dd1JrPAhXGthQKHQ2XBvIQ6AEINjAD#v=onepage&q=arian%20catholic%20sweden&f=false
Vo východnej cirkvi to vraj prebiehalo asi takto - citát: Svätý Bazil zvolal ariánov a katolíkov na schôdzu, oznámil im rozhodnutie cisára a prikázal ariánom, aby kostol zamkli a svojimi pečaťami opatrili zamknuté dvere, postavili svoju stráž a tri dni sa modlili. Ak sa na ich modlitby kostolné dvere otvoria samy od seba, kostol ostane navždy ich vlastníctvom, ak sa im kostol neotvorí, vtedy t o isté urobia katolíci. Ariáni sa modlili, ale bezúspešne. Vtedy svätý Bazil odslúžil v noci za mestom v Chráme svätého Diomida sv. omšu a skoro ráno spolu s ľuďmi sa pustil k zapečatenému chrámu. Zastavil sa pred zatvorenými dverami a celý národ na počesť Bazila spoločne zaspieval „Hospodin, pomiluj!" Potom svätý Bazil urobil znak svätého kríža nad zamknutými dverami a slávnostne vyhlásil: „Blahoslavený Boh kristiansky je všade teraz a vždy i na veky vekov." A národ odpovedal: „Amen!" Vtedy akoby od vetra a búrky sa dvere samy otvorili. Chrám tak ostal vlastníctvom katolíkov a mnohí z ariánov, vidiac tento zázrak, sa vrátili do Katolíckej cirkvi. http://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2014/07/MRosa-11_2004.pdf
    Ak museli ariáni odovzdať katolíkom kostoly, potom tie kostoly museli jestvovať. Ak boli drevené, nenájdeme ich. Ako najstaršie sakrálne stavby kamenné poznáme tzv. románske kostolíky a rotundy vraj z 9. – 14. storočia. Pretože ale v Bulharsku a Taliansku jednoznačne existujú rotundy kamenné, či tehlové z 3. - 7. storočia, kedy preukázateľne existovali a stále existujú tieto stavby ako ariánske, oprávňuje ma to predpokladať, že aj stavby v širšej Európe, ktorú arianizmus jednoznačne zasiahol, boli, alebo mohli byť ariánske. Po niektorých už nájdeme len stopy (Michalovce, Kostelec – Ducové, Alba Iulia a pod., niektoré boli ponechané, ale k väčšine z nich bola pristavaná kostolná loď a z bývalej rotundy ostala len apsida tohto kostola.
    Pokúsil som sa zostaviť zoznam rotúnd, ktoré by mohli byť pamiatkami po ariánstve na Slovensku, ale navštívil som aj rotundy v Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku, v Čechách.  Uvedomujem si, že zoznam nie je úplný napriek tomu, že som využil všetky dostupné pramene. Ak niekde existuje okrem uvedených rotunda sólo, alebo ako jednoznačná prístavba ku kostolu, presnejšie povedané ak je k nej pristavená loď kostola s vežou, ako napr. v Nitre na hrade, či v Klížskej Nemej, napíšte mi, aby som mohol zoznam doplniť, prípadne rotundu ako tak preskúmať.

Zoznam stavieb na Slovensku
Sólo rotundy: najväčšia rotunda je v gemerskej dedine Šivetice. V neďalekých Prihradzanoch je rotunda už vo veľmi zlom stave. Očividne ju stavali podľa šivetickej, ale toto už boli sedliaci. Jej stav tomu zodpovedá.  Obe rotundy sú jediné na Slovensku, ktoré majú priemer väčší, ako 7,3 m. Šivetická má 11 m ako rotunda v Ravenne, Koperi a Almeno San Bartolomeo, Prihradzany boli postavené s neštandardným priemerom 9 m. Šivetická vyzerá tak, ako by ju staval ten istý staviteľ, ako napr. rotundy v Taliansku. Niekto predsa musel presne vedieť, z čoho a ako to stavať. Sedliak zo Šivetíc nemohol predsa tušiť, ako na to. Ostatné rotundy, až na malé výnimky  aj mimo Slovenska majú „klasický“ priemer 7,3 m. Nasleduje Bíňa, Bijacovce, Skalica, Kremnica, Banská Štiavnica, Ducové – Kostelec – zničená, zaniknutá rotunda Michalovce, Trenčín, Trenčín druhá -  zaniknutá. Sprievodkyňa v Kremnici vám bude síce tvrdiť, že ich rotunda bola postavená až v 14. storočí, ale vzhľadom na to, že má taktiež 7,3 m je možné pripustiť, že vtedy bola len obnovená podľa základov predošlej rotundy. Posledne bola nájdená aj základňa rotundy 7,3 m v Trnave pri bazilike sv. Mikuláša, okolo ktorej bol aj cintorín. Nálezy sa zatiaľ spracúvajú.
Rotundy, ku ktorým sa celkom nepochybne kostoly dostavali, a datovanie ich vzniku týmto prekrylo datovanie vzniku samotnej rotundy: , Vráble, Klasov, Janíkovce, Dolné Krškany, Zlaté Moravce (kostol sv. Michala archanjela). Zaujímavé sú najmä tie, ktoré stoja na cintorínoch – Melek, Dechtice, Trenčín,  Nitra hrad – aj tu bol okolo cintorín, Križovany nad Dudváhom, Patince, Podolínec, Jazernica, Ondrejovce, Dolné Trhovisko, Malé Kosihy, Kalinčiakovo, Malá Bara, Mierovo, Šámot pri Šamoríne, Jalšové, vraj najstaršia rotunda na Slovensku – rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (715-740 cm), Litava pri Krupine, veľmi pekné to je  Klížskej Nemej a najmä v Badáni a neďalekom Ilji, kde sa tento kostolík ako prístavba k staršej rotunde podobá nápadne na kostolík na Nitrianskom hrade (tzv. Pribinov kostolík). Nitriansky kostolík mal klasickú rotundu 7,3 m, ale Badaňský len 5,8 m, rovnako, ako kostolík sv. Štefana Kráľa v Nitre – Párovciach, ktorý rovnako patrí k najstarším, niekoľkokrát prestavovaným kostolom. Ďalej je to Chrasť nad Hornádom a mnoho kostolíkov, ktoré som nedokázal obsiahnuť, preto v zozname nie sú. Ale pozor, pri hľadaní kostolov s rotundami je dôležité všimnúť si stavebnú technológiu pristavanej rotundy. Musí tam byť časový odstup. Mnohé kostoly mali totiž postavenú loď ako zaoblenú, akoby končila rotundou. To často mýli.
    Najväčšia rotunda na Slovensku, ktorá je v Šiveticiach (Gemer), sa nápadne podobá architektúrou na dve rotundy v Koperi (slovinský prístav), je to jediné miesto po Ravene, kde sú hneď dve rotundy z toho istého obdobia. Je to rotunda sv. Jána Krstiteľa v centre mesta a rotunda sv. Eliáša. Obidva koncipované ako krstiteľnice, babtistériá. V rovnakom štýle je postavená rotunda v Petronell Carnutum (Rakúsko), v Mantove a Almeno San Bartolomeo (Taliansko) a v Sele pri Moravskich Toplicach (Slovinsko), ktorá je síce vysvätená sv. Mikulášovi (Nikolaj), ale na stenách sú maľby sv. Margaréty, Doroty, Agáty a Magdalény. Všetky štyri ženy, svätice, spája podobný osud. Všetky štyri svätice boli vyznávané najmä ariánmi. Všetky tieto stavby sú tehlové a tvrdí sa, že pochádzajú z XIII. storočia. Ktovie. Podľa toho by mali byť  mladšie, ako rotundy, pri ktorých sa zachoval vonkajší priemer cca 7,3 m. Oni majú totiž priemer až 11 m. Lenže aj najstaršia známa rotunda sv. Juraja v Sofii (III. storočie) je z tehál a má priemer cca 11 m.
    Zaujímavé sú kostoly vysvätené sv. Margaréte, či Margite (grécky Maríne) Antiochijskej (Pizídia). Margita sa narodila r. 275 ako dcéra „pohanského“ (ariánskeho?) kňaza Aedísia z Antiochie. Pretože jej matka umrela v jej rannom veku, dal ju otec do výchovy svojej sestre, o ktorej nevedel, že je tajnou katolíčkou. Tá ju vychovala v katolíckej viere a Margita zasvätila svoje telo a dušu Ježišovi. Preto sa nechcela vydať za miestodržiteľa Olibria a preto ju tento so súhlasom jej otca nechal ako 15 ročnú sťať. Margita bola najprv vyhlásená v katolíckej cirkvi za svätú, ale pápež Gelasius r. 494 jej legendu vyhlásil za apokryfnú, preto jej liturgický kult oficiálne skončil. Jej pozostatky ukradol z Antiochie (Konštatínopol) kupec Agostio de Pavia v X. storočí a preniesol  neďaleko Bodamského jazera, odtiaľ v roku 1145 do Montefalconskej katedrály a v roku 1213 časť z nich získali Benátky. Napriek tomu máme na Slovensku kostoly zasvätené tejto neuznanej svätici: starý kostol spred veľkomoravskej doby v Kopčanoch, Malá Mača s rovnoramenným krížom a polmesiacom - podobne, ako je tomu vo Valiciach pri Rimavskej Sobote (stopa po dobrovoľnej podriadenosti Turkom), šivetická rotunda, staručký kostol v Šámote pri Šamoríne, kostoly v Turčianskom Jasene, Zohore, Zborove, Ratnovciach, Plaveč (pri Hniezdnom), Litava pri Krupine s rotundou na cintoríne spomínanej r. 1135 ako stavbu postavenú na mieste omnoho staršieho kostolíka, v dedinke Dlhá pri Červenom Kameni, ktorá má sv. Margitu aj v erbe.

Atribúty arianizmu v sakrálnych stavbách

- Ariansky rovnoramenný kríž spravidla v kruhu, ktorý symbolizuje napr. kríž v svätožiare nad Kristovou hlavou. Odborníci vo vzniku toho symbolu nemajú celkom jasno. Mohol byť prevzatý od Keltov, alebo transformovaný zo slovanskej svargy...Všimnite si, že aj kríž s Kristom vykopaný v Bojnej je rovnoramenný.

Bojná

Čo to asi znamená? Kríž v kruhu sa našiel aj pri vykopávkach v Nemějiciach pod Prahou. Jeho vek bol určený do 7. storočia p.n.l. Je to uvedené tu: http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/2009_2-male.pdf. Sú známe aj nálezy rovnoramenných krížov z veľkomoravskej doby z Mikulčíc. Archeológovia ho síce úsmevne nazvali „slnečný kruh“, ale je to jednoznačne ariánsky kruh. slnečný kruh
- Ako som spomenul, uznávanie svätíc ako Margaréta, Agáta, Mária z Magdaly a Dorota bolo najmä za ariánov. Ich zachované maľby v prekrstených kostoloch by mohli napovedať o ariánskej minulosti stavby.
- Ariánske stavby akoby neexistovali. Jediné miesto, kde sú priznané je Ravenna -  babtiséria, ariánska krstiteľnica  v Ravenne a mauzóleum Ostrogótskeho kráľa Teodoricha. Obe majú priemer 7,3 m. No a potom spomenutý kostol sv. Agáty v Ríme.
V jednom kostolíku v Rumunsku som videl zbierku sakrálnych predmetov, kde boli aj grécke, či ariánske rovnoramenné kríže. Dokonca rovnoramenný kríž s rukoväťou.

    Samozrejme, že pátram aj po iných ariánskych stopách u nás. Môžu to byť ariánske symboly, nápisy z biblie, sakrálne predmety, napr. ručné rovnoramenné kríže. Obzvlášť ma poteší, ak je v kostole, alebo na ňom umiestnený symbol svargy. Bývajú napr. zvonku na kostole, prípadne okrúhle okná nesú symbol „pohanskej“ svargy. V Rumunsku je svarga normálnou súčasťou výzdoby kresťanských kostolov a súčasťou krížov dodnes. Rovnako sú u nich omnoho pevnejšie zakorenené pohanské tradície aj také, ktoré u nás už vymizli. sybol svargy

Kríž prekrývajú svargy: slovanská, rumunská a maďarská najnižšie

Rotundy ako stopy po ariánoch v ostatnej Európe ?

- Bulharsko – rotunda sv. Juraja cca z 3. storočia presne v centre Sofie dokonca na nádvorí prezidentského paláca – nielen najstaršia rotunda vôbec. Je to najstaršia sakrálna stavba v Európe. Úžasná stavba postavená v časoch rozmáhajúceho sa ariánstva v Byzancii, kde pôsobil Árius a potom Wulfila. Mekka ariánov v tej dobe. Priamo v strede rímskej ríše. Preto sa Sofia v rannom stredoveku volala Srdce, Serdec, Sardika.
- Česko: Budeč – vraj najstaršia stavba v Čechách, Častohostice, Znojmo, Praha Hradčany (zaniknutá), Praha Staré Město, Praha Nové Město, Praha Vyšehrad,  Česká Třebová, Holubice, Hrádek, Hradešín, Jažlovice pri Prahe, Jemnoce Podolí, Karlík, Kostelec u Křížku, Pravonín, Přední Kopanina, Říp, Starý Plzenec, Stonařov, Šebkovice, Štěpkov, Týnec nad Sázavou, Vrapice, Zborovy, Želkovice
- Chorvátsko – Je pravdepodobné, že uhorské šesťapsidové rotundy sú odpozorované z Dalmácie.  Dalmátske „hexakonchy“ z 9. - 11. st. v Splite (sv. Trojce), Trogire (sv. Márie), Zadare (dve stavby - sv. Márie a neznámeho zasvätenia), Škabrnje (Panny Márie, pôv. sv. Juraja), prípadne i v Kašići (sv. Mihovila) a Pridrage (sv. Mihovila). Je možné, že tento  štýl pre uhorské rotundy prišiel po pričlenení Chrovátska k Uhorsku r. 1102. Z jednoduchých rotund je známa rotunda z pôvodného kráľovského mestečka Nin nad Zadarom, je to Crkva sv. križa..
- Dánsko: Østerlars - krásny rotundový kostol na ostrove Bornholm (Rodný kopec-chlm)
- Maďarsko : Öskü, Márkó obidva neďaleko Veszprému, Pápoc, Kallósd, Pacsa a Zalatárnok neďaleko Zalaerszegu, Zámoly, Rábaszentmiklós je dokonca trojitá rotunda, neskôr bola rozšírená o štvrtú rotundu, ale ju zbúrali a postavili k tým trom vežu, Hidegség, Velemér, Kiszombor pri Makove (Szegedín) sólo rotunda pri kostole ako najvýchodnejšia v Maďarsku. K rotundám nepočítam dva rotundovité veterné mlyny nad dedinou Tés.
- Malta : kostol sv. Agáty z V.-VI. storočia.
- Nemecko : Knaunaundorf, Würzburg, Groitzsch, Petersberg
- Poľsko: Cieszyn, dvojrotunda Stronia, Strzelin, Strzelno, Giecz, Ostrow Lednicki,
- Rakúsko: rotundy s jednou apsidou na cintorínoch – Hainburg, Hardeg, Bad Deutsch – Altenburg, Carnutum Petronell, Bugdschleinitz, Enns, Gars am Kamp, Eggenburg, Weikertschlag an der Thaya. Viaceré z nich boli postupne premenené na karnery, alebo už sa stavali ako karnery. Vykopali sa pivnice, do ktorých sa ukladali kosti z cintorínov, vrchná pôvodná časť slúžila ako cintorínska kaplnka s novým vysvätením.
- Rumunsko – základy rotundy sv. Petra objavené pod katedrálou sv. Michala v Alba Iulii, Mănăștur Cluj (Kluž). Množstvo starých a prastarých kostolov. Medzi nimi hviezdia drevené kostolíky, ale najmä kostolík, dnes pravoslávny v obci Denzuš. Bol postavený jednoznačne z rozobratej pevnosti Sarmizegetusa. Doslova pitoreskné dielo. Rumunsko je zvláštne nielen tým, že úplne bežne je v katolíckych aj pravoslávnych kostoloch zobrazovaný rovnoramenný kríž, aj ariánsky, ale aj tým, že je doslova pravidlom, že na skoro každom staršom kostole sú jasne zvýraznené svargy – solárne symboly tradičnej slovanskej viery, tzv. pohanskej. A nielen to. V katolíckej katedrále v Alba Iulii sa konajú eucharistie katolícke s prvkami východného rítu. Celé Sedmohradsko pôsobí ako hybrid, zmes rôznych smerov kresťanstva a pohanstva.
- Slovinsko – Koper – rotunda sv. Eliáša a rotunda sv. Jána Krstiteľa, Selo pri Moravskich Toplicach.
- Srbsko. V Srbsku je mnoho veľmi starých kostolov, nechýbajú samozrejme kostoly vzniknuvšie ako všade inde – pristavaním k starším rotundám, prípadne postavených na už predtým vysvätenej pôde na ruinách predošlého kostola najmä v okolí Sremskej Mitrovice - Vinkovci. Vieme, že Sriem (dnešná Sremska Mitrovica) bol starým duchovným centrom. Priamo na obdobie ariánstva je pamiatka v mestečku Vinkovci. Je tam kostol vysvätený sv. Eusebiovi z Cesarei (velika crkva sv. Euzebija i Poliona).
- Španielsko - Pri pátraní po stopách Slovanov v Španielsku som po napísaní tohoto článku hľadal slovanskú toponýmiu najmä v Gallícii, ktorá sa tak nazýva dodnes. Toto vojvodstvo (kniežatstvo) si založili Suevi, v ktorých mám najväčšiu nádej, že sa jedná o predkov Slovákov. Našiel som nielen názvy dedín, ktoré mi rezonujú v slovenských ušiach, ale aj nádhernú rotundu, ktorá zapadá do koncepcie ariánstva ako drahokam. Najprv dediny. Názvy Lalín, Covás (Kováč?), Celemín, Padín, Betar (to snáď nie je pravda!!!), Futín, Parada, Val, Miros a Lugo (Lugovia, Lužici - Luhačovice) No a rotunda je v Monasteri neďaleko dediny Dozón. Priložil som medzi fotografie. Nielenže je na nej jednoznačný ariánsky kríž a okno v tvare ariánskeho kríža, ale aj v kríži nad starým vchodom do rotundy, aj nad vchodom do  do lode kostola Panny Márie je v strede kríža vyrytá slovanská svarga. Okrem toho som pri dedinke Lalín našiel na kopci kamenný sarkofág, ktorý je voľne dostupný. Možno nebol nikdy použitý, možno predsa, ale je prázdny. Píše sa, že je to sarkofág z keltskej doby. Ktovie...Priložil som foto po spomenutej rotunde.
- Švédsko –  Vo Švédsku nie sú známe rotundy. Na ariánsku dobu sú tu iné pamiatky. Napr. Sparlösky rúnový kameň s ariánskymi textami, ktorý bol objavený v roku 1669 ako zamurovaný v južnej stene kostola v osade Sparlösa, ktorá je teraz súčasťou obce Vara.  V minulosti tu v okolí boli mnohé kamene s runovými nápismi, ale pretože ich hodnota nebola pochopená (alebo bola veľmi dobre pochopená), boli použité ako stavebný materiál na stavby nielen kostolov, ale aj ciest. Viď  https://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sparl%25C3%25B6sa_Runestone&prev=search
o kameňoch sa dočítate priamo z Wiki tu: https://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sparl%25C3%25B6sa_Runestone&prev=search

- Taliansko – Ravenna. Tu sa nachádzajú celkom tri rotundy. Babtistérium ortodoxných, ariánske babtistérium a Teodorichove mauzóleum, všetky majú priemer 7,3 m. Rotunda v Mantove a rotunda v Almeno San Bartolomeo. Pre úplnosť  v Ríme sa zachoval dodnes kostol sv. Agáty, kostol, ktorý nechal Ricimerus (Ricimír), pôvodom Vandal, ktorý bol najvyšším veliteľom rímskych vojsk postaviť ako ariánsky vraj pre Gótov r. 460. No už r. 692 bol „prevzatý“ katolíckou cirkvou a pápež Gregor Veľký ho dal znovu zasvätiť pre RKC. No ariánske svätenie kostola bolo znovu obnovené v 16.-17. storočí a je to jediný súčasný chrám pre ariánov v Ríme.
- Tunis: časť hl. mesta sa volá dodnes Ariana

V iných krajinách, ako som tu uviedol sa mi nepodarilo nájsť žiadne románske, či predrománske rotundy.


Prečo sa nemáme rozpamätať na arianizmus?

    Keď budete niekedy v Nemecku, Dánsku, či Anglicku, skúste vojsť do kostola na omšu. Akéhokoľvek. Najmä do katolíckeho. Ľudia tam chodia radi, nahlas sa smejú z toho, čo im rozpráva kňaz, veselo a oduševnene spievajú melodické nábožné piesne, z kostola odchádzajú povznesení do života, ktorý sa im vďaka pánu Bohu už nepripadá až taký ťažký, smutný, aj keď ich kvári chudoba, či choroba. A potom si vojdite do katolíckeho kostola na Slovensku, Chorvátsku, Poľsku, či Srbsku. Ľudia tam padajú na kolená, odriekajú „moja vina, moja preveľká vina“, „pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu...“ z kostola odchádzajú s pocitom viny, s hlavou sklonenou, tetky sa podopierajú o seba a drkocú o tom, „kto s kým, kde bol, čo urobil...“. Obrovský rozdiel v chápaní ekumenizmu. Už dávno som chcel vedieť, prečo je tomu tak. Vysvetlenie nájdeme práve v onej 150 ročnej vojne Slovanov s Gótmi proti Rímu kvôli tomu, že ariáni chápali vieru inak a neboli ochotní platiť žiadnu cirkevnú daň. Kvôli tomu, že Slovania a Góti rozvrátili 3 x Rím, že Slovania s Gótmi zapríčinili jeho pád. „Ty si vandal“ hovoríme ľuďom, ktorí niečo ničia. Kto urobil z názvu veľkého národa Vandalov synonymum zla a ničenia? Rimania, Vatikán. Pretože napr. Vandali dva týždne rabovali a ničili Rím ako verní ariáni. Rabovali nenávidený Rím, ktorý ich terorizoval a chcel od nich cirkevnú daň. Preto sa Rím postaral o to, aby sme boli naveky pokorení, aby sme sa už nikdy nestali hrozbou pre Rím, pre západnú Európu. Preto katolicizmus za každú cenu ako nástroj moci, nástroj poroby potlačil nielen arianizmus, ale aj iné smery kresťanstva a aby sme večne padali na kolená a odriekali „moja vina“. Dokonca neuznal (rovnako Byzancia) ariánsky krst a preto čítame, že ľudia neboli krstení. Konkrétne sa o Pribinovi špekuluje, že bol pohan. Lenže slovom pohan boli označovaní najmä ariáni práve preto, lebo ich krst neuznali RKC a Byzancia. Preto sa skôr pripúšťa, že Pribina, ako aj ostatní vládcovia Veľkej Moravy boli ariáni. Nepochybuje sa napr. o Mojmírovi, či Rastislavovi.
    Kostol je pre nás synonymom pokory, poníženia a lásky k Bohu. Ale či to naozaj ide dokopy? Nie je krajšie žiť v láske k Bohu s dobrým pocitom v duši, s radosťou chodiť vypočuť si povzbudenie do života? S radosťou si zaspievať a povznesený odchádzať zo stánku „božieho“. Dávam do úvodzoviek, pretože som presvedčený, že stánok boží je aj pšeničné pole, krásny les s lúkou plnou kvetov a nad tým hora s kameňom, či tíško plynúca čistá rieka plná rýb. A Slnko s vodou ako darcovia života? Tam všade je tento najkrajší a najdrahší  dar boží, ktorý smieme užívať tak, aby ostalo aj našim deťom. Naša Zem, domovina. Každý, kto škodí Zemi sa rúha, robí zle svojim potomkom, sa previnil voči svojim potomkom a Bohu.
     Preto všetko sa nesmieme, nemáme rozpamätať na to, že tu niekedy bol arianizmus, ktorý nám dal jednotu a silu. Preto dnes ľudia ani nepoznajú pojem „arianizmus“. Nespomína sa, aby toto slovo nevzbudilo náhodou záujem. Preto boli ariánske kostolíky, rotundy zbúrané, či prestavané na katolícke kostoly, čím boli rafinovane zamaskované rotundy, spálené knihy, zničené akékoľvek zápisy, ktoré svedčili o minulosti. Isteže, mnohé kostoly majú vzadu polkruhovú apsidu postavenú už ako prevzatý štýl, aby oltár mohol byť v efektnom polkruhu spojený s loďou kostola triumfálnym oblúkom. K ničeniu stôp po minulosti prispeli aj Tatári, Turci, výmena obyvateľstva po pandémiách. Lenže toto bolo živelné. Kdežto zahladzovanie stôp po minulosti cirkvou a maďarmi bolo systematické. Maďari neustále potrebujú dokazovať, že všetko začalo len ich príchodom a Slovania tu vlastne ani neboli a Slovensko sa zaľudnilo až za ich prítomnosti, že tu bol len prales. Pochopiteľne, že ani dnešní farári nevedia, že bol nejaký ariánizmus. Aspoň som tak usúdil z reakcie jedného z nich. Nevedel, neučili ich ani v dejinách cirkvi. Spomenulo sa len, že pred katolicizmom boli bludárske sekty, heretické, nebezpečné smery, ktoré boli našťastie prekonané. Nuž, nazvať obrovské národy sektami a to dokonca v časovom úseku cca 500 - 700 rokov je veľmi zavádzajúce, je to manipulácia.
    Ešte o odpustení hriechov. Odpustiť hriech môže len poškodený. Ak niekoho urazíte, okradnete, ublížite, odpustiť môže len ten ublížený. Žiaden boh vám odpustenie nedá. Aj keď sa pomodlíte a dáte do zvončeka 200€. Odpustenie „od Boha, od cirkvi“ je nemorálne, falošné, scestné a deformuje charakter. Ak k tomu všetkému si prečítame ešte raz prvé štyri body v prvej časti článku dostaneme dôvod, prečo si na arianizmus nemáme spomenúť. Všimnite si, ako sa píšu dejiny. Ako keby arianizmus tu vôbec nebol. Pritom sme boli ariánmi min 500 rokov. Je to vážny nedostatok, alebo je to zámerné? Samozrejme, že zámerné. Takýto prešľap sa neudial bez príčiny. Rím mal dôvod nazvať ariánov bludármi. Samozrejme. Krížili mu plány na ovládnutie sveta.Rímska ríša síce padla, ale túžba mať celý svet tým ešte viac zosilnel.
    Ešte dodám dôležité: ako som napísal, ariánska cirkev, ale v jej dobe vlastne všetky cirkvi podliehali cisárom, vladárom. Cisári určovali čomu a kedy budú ľudia veriť, čo budú vyznávať. Platilo to všade. V Ríme, v Ravenne (Rovine), aj v Byzancii. Tam to aj ostalo. Predsa vieme, že byzantský cisár Michal III. nielen poslal Rastislavovi Konštantína a Metoda, ale im dal právo kázať v slovanskej liturgii. Samozrejme vo východnom obrade. Ale Rím to potreboval zmeniť vo svoj prospech. A tak „pokrstil“ Metoda a vysvätil za arcibiskupa moravského, čím dane išli do Ríma. Konštantín = Cyril to prekrsťovanie proste neprežil. Rím postupne dosiahol to, že RKC mala navrch, biskupi vysväcovali kráľov a cisárov, králi kľačali pred biskupmi, pred cirkvou, kráľ bozkával ruku biskupovi, nie opačne. A o toto išlo. Mať nad ľudmi a majetkom absolútnu moc. To sa dosiahlo v mnohých častiach sveta. A to aj cez milióny mŕtvych, zbedačených, v mene kríža.


Biskup korunuje Štefana za kráľa - kráľ kľačí pred cirkvou

    Všimli ste si, že som prvý nadpis napísal: Čo je arianizmus? Nie nie je to chyba. Sám som bol prekvapený, keď som zistil, že ariánska cirkev žije. Jedno z centier má portál tu: http://www.arian-catholic.org/, kde je aj ich mailová adresa v Anglicku a hlavne veľmi mnoho informácií. Centrum je v Riding of Yorkshire, kde je zaujímavá obrovská gotická bazilika Minster Beverly s pôdorysom dvojitého (vraj slovenského?) kríža. Jednoduchý zdroj informácií o problematike.


Obrovská katedrála Beverley Minster v Beverley , East Riding of Yorkshire


    Článok som nenapísal preto, aby som propagoval arianizmus. Patrím k ateistom s dobrou vôľou pripustiť, že sa tu niečo riadi aj zvláštnymi zvratmi osudu. Napísal som to preto, lebo arianizmus a celé dianie okolo neho sa Slovanstva, Slovenov dodnes týkajú a akceptovanie deja v ariánskej dobe  pomôže mnohé pochopiť. Zároveň vraciam túto tému do všeobecnej verejnej diskusie, pretože sa jedná o veľmi dlhý časový úsek našej existencie a súboj medzi RKC a ariánmi priniesol mnohé utrpenie. Pre objektivitu ale je treba napísať aj to, že keby sa dejiny odohrávali opačne, keby ariánska cirkev bola majoritná, možno by tieklo nie menej krvi a spôsobila by rovnaké utrpenia. Pretože cirkev tvoria rovnakí ľudia - na čelo by sa rovnako dostali demagógovia a karieristi.
Tomáš J. Veteška, Veľkoslovenská ríša:
V Moravskom žití, ktoré je mladšie, ako Slovenské žitie je zaznamenaná legenda:
"Stalo sa, že na akejsi hostine kráľ Svätopluk posadil Bořivoja na zem, na znak pohŕdania jeho neverou, vyhlásiac, že sa nesluší, aby pohanský človek sedel s ctiteľmi Krista pri jednom stole. Potom vraj Metod obrátil Bořivoja na katolícku vieru."
Fotky k článku


Kríž v Haghia Sofia Istanbul


Prvý symbol kresťanov v najstaršom kostole na Malte ,ašiel sa aj v rímskych katakombách. Ležaté X a P ako R = CHRISTOS
v tej dobe kríž NEBOL symbolom kresťanstva. Nemohol byť. Predsa kríž je mučiarenský nástroj, a je nemorálne vyznávať práve ten!
[/justify]

najstaršia sakrálna stavba v Európe je rotunda sv. Juraja v centre Sofie - Sardiky. III. storočie


Šivetice, 11 m


Šivetice zo štátnej cesty. Opevnenie rotundy urobili husiti v XV. storočí.


Šivetice - pohľad na hlavný vchod.


Nad vchodom je vyobrazená sv. Margita Antiochijská


Toto boli výjavy zo života sv. Margity


Šivetice - ariáni nevyobrazovali Ježiša na kríži, ale s knihou, ako kazateľa. Lebo kazateľom bol predovšetkým.


Šivetice. Masívna výzdoba steny rovnoramenným krížom. Jednoznačná stopa po ariánoch.


Šivetice. Pôvodné okná osvetľujúce výjavy sv. Margaréty (Margity)


Šivetice. Zadný vchod. Pohľad na husitskú bránu opevnenia. Podobné, ako vo Vyšných Valiciach.


Koper, 11 m


Babtistérium ortodoxných Ravenna, 11 m(?)


Selo 11 m


Koper, sv Elias, 11 m


San Lorenzo Mantova, 11 m


Almeno San Bartolomeo, 11 m


Prihradzany. Stav pred 5 rokmi (?) cca 9 m.


Prihradzany. Pohľad zo štátnej cesty r. 2016


Prihradzany


Ani Prihradzany sa nestavali podľa olovnice.


Prihradzany. Na obetnom stole ariánsky kríž.


Jalšové. 5,4 m


Jalšové nestavali podľa olovnice.


Jalšové. Pôvodný v chod do rotundy ponechali ako hlavný vchod do kostola.


jedno "sedílium" sa zachovalo. V tom sedel mních a bola krásna ozvena. Typické pre staré rotundy


V Jalšovom neurobili z rotundy apsidu, ale ponechali ju ako zadnú časť lode, kde je drevený chór. Oproti urobili novodobú apsidu - pentagonál, v ktorom je presbytérium, oltár a obetný stôl


Moravany nad Váhom - horný kostol


V Moravanoch to tiež urobili inak


zvončekové okienka sú vzácne


vytešoval som sa aspoň zvonku, zvnútra je to ZAKÁZANÉ


Rotunda na Trenčianskom hrade, ktorej vek nie je známy, bola prestavovaná za Veľkej Moravy


Jednoduchý rovnoramenný kríž (keltský? grécky? ariánsky?) nájdený pri rotunde Trenčín


Machulince, 7,3 m. Kónické okno zamurovali nedávno. Jasná rotunda


Baďan pri Banskej Štiavnici 7,3 m


Baďan - vidno jasne, že rotunda má iný štýl stavby, nie je možné tvrdiť, že "kostol" bol postavený v 12. storočí. Vtedy urobili z rotundy kostol pristavaním lode a veže.


Baďan


Beluj pri Banskej Štiavnici


Turčianske Jaseno odkiaľ bol Ján Jesénius


Turč. Jaseno - pôvodne to bola hexagonálna rotunda. Pôvodný vchod do nej je jasne vidno.


T.J. je tam aj konsekračný ariánsky kríž


T.J. šokovala ma svargová výzdoba plášťa svätca - relikt po našom "pohanstve"


T.J. v pôvodnej rotunde sa našla aj pôvodná ariánska krstiteľnica


Malá rotunda na cintoríne v Moškovci - Turiec


Timoradza - krásna rotunda mnohokrát prestavaná


Timoradza pri Bánovciach n/B
Ak si pozriete katastrálnu mapu Timoradzi tu: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=18.23513,48.81125#!, v centre dediny je kostol na parcele 363/1. V náčrte kostola sú ale dve červené značky, dva krížiky. Jeden s krúžkom na spodu označuje rotundu ako samostatnú stavbu a krížik, ktorý už značí loď kostola. Je to dôkaz, že rotumda bola stavbou samostatnou, zrejme skoršou, ako loď kostola.


Timoradza


kostolík v Hájičku pri Trstíne


Hájiček Trstín - jednoznačne rozdielny stavebný štýl rotundy oproti lode kostola. Objekt je postavený na zalesnenom vˇŕšku, kde v dávnych dobách mohol byť posvätný hájik, Hájiček


Komjatice. Tu mohla byť v minulosti troj - štvorrotunda


ostali dve rotundy s oknami v tvare zvona


Plavecké Podhradie
videl som aj rotundu v Plaveckom Petri, ale o tej nie som presvedčený, že bola postavená skôr, ako loď kostola


Turčiansky Ďur


Turčiansky Ďur - symbol sv. Juraja je pozostatok z víťazstva vraj ruského vojska nad drakom - Čínou cca 6000 p.n.l.


Jur nad Hronom
Akosi divne pôsobí tá "apsida" pri kostole, že?


Michalovce, vnútorný priemer 7,3 m


Klížska Nemá, 7,3 m


Bijacovce


Kremnica - taktiež 7,3 m priemer


Pribinova rotunda na Hrade v Nitre. Jednoznačne excentricky bola pristavaná loď kostolíka dodatočne. Sú však pramene, ktoré tvrdia, že rotunda je mladšia, že bola postavená až po založení Uhorska. Lenže v dobe po založení Uhorska sa už stavali katedrály. A najmä v mestách, ako bola Nitra. Je možné, že rotunda bola OBNOVENÁ po poškodení za arpádovcov. Na pôvodných základoch. 7,3 m považujem za vodítko.


z Pribinovho kostolíka Nitra, 7,3 m


Jeden z dvoch konsekračných krížov - Pribina Nitra


Rotunda sv. Agáty Šámot, 7,3 m


Nitrianska Blatnica - sv. Juraj, 7,3 m


Mojmírovce. Tu museli primurovať oporné múry, aby im rotunda nespadla.


Dolné Krškany, 7,3 m


Veľký Klíž, z druhej strany je polkruhová apsida


Bíňa, 7,3 m


sv. Juraj Skalica, 7,3 m


Kostol sv. Petra (a Pavla) v Cíferi - Páce. Bol mnohokrát prestavovaný, najstaršia časť sa odhaduje pred r. 1200


Vo vonkajšej stene kostola Cífer - Pác je zabudovaná omnoho staršia doska so symbolom ariánov - rovnoramenného kríža v kruhu. Doska je osadená ležmo, na znak porážky ariánstva, aby národ pamätal, že "bludárstvo" skončilo naveky.


Cífer - Pác nad oltárom kostola sv. Petra (neskôr i Pavla) v najstaršej časti kostola je rovnoramenný kríž dokonca s Betlehemskou hviezdou - atribútmi ariánov. Kríž takmer zakrýva oltár.


Bernolákovo, RKC kostol. Na priečelí kostola je zabudovaná ariánska doska dokonca s dvomi Perunovými krížami. Doska je na znak porážky (večnej) zabudovaná v dehonestujúcej polohe. RKC zvíťazila nad pohanstvom a bludárstvom.


Detail dosky v Bernolákove otočený do pôvodnej polohy. Ariánsky kríž dopĺňajú dve svargy (Perúnové kríže), vľavo hore ľalia, vpravo zatiaľ neidentifikované (kytica kvetov???) a ďalšie znaky, ktoré zatiaľ neviem vysvetliť.


Kostol v Boldogu bol postavený z rozobratej staršej sakrálnej stavby, alebo viacerích - aj z krypty (?)


Ariánsky kríž nad starým vchdom do pôvodného kostola. Nebol porušený, možno preto, že je dekoratívny.???Nad starým vchodom do pôvodnej  sakristie je zabudovaný ako preklad zrejme podstavec náhrobných kameňov, na ktorých boli tri ariánske kríže, ktoré boli zneuctené krátením. Vľavo je doska z hrobu rímskeho stotníka, vpravo je tiež doska, na ktorej bol zrejme nápis, ktorý nemá vidieť kresťan a Slnko :-)


Detail odbitého kríža. Jasne vidno, že to bol pôvodne ariánsky kríž
Náčrt vývoja katedrály sv. Michala v Alba Iulii (Rumunsko). Žltým je vyznačená stopa - základy po rotunde sv. Petra, ktorú vraj v 9. storočí postavili Slovania. 7,3 m


rotunda sv. Petra  v Mosteiro (Monasteiro) pri Dozóne. Španielky Maravilla románica en Dozón. Mám chuť tam zájsť a premerať. Odhadujem, že zapadá do priemeru 7,3 m


rotunda sv. Petra sólo


detail výzdoby výklenku - ariánsky kríž zo slovanskou svargou


ten istý kríž nad novším vchdom do kostola pristavaného k rotunde


sarkofág pri dedine Lalín, Gallícia, severné Španielsko. Vraj keltský


Cieszyn Poľsko


Bad Deutsch - Altenburg


Bjemede Dánsko


Oesterlars, ostrov Bornholm, Dánsko


Budeč r. 1892, ČR, 7,3 m


Holubice, ČR, 7,3 m


Márkó, Maďarsko, 7,3 m


Öskü, Maďarsko, 7,3 m


Öskü, Maďarsko - strop


Rábaszentmiklós, Maďarsko - úžasná trojrotunda, jediná v Európe. Ako sa na ňu dívame, vľavo je krstitľnica, stred - hlavný oltár, vpravo sakristia. Sprievodca vám bude tvrdiť, že bola postavená v 12. storočí, 7,3 m


Častá (Csesztve) v Maďarsku


Csesztve MR


Csesztve detail


rotunda v Mohore MR


Cserhátturány - Čerhátska Tureň prastarý kostol


Cserhátturány viditeľný rozdiel v štýloch


nádherná rotunda v Herencsény. Hrnčiarovce. Pritom maďarsky sa hrniec nazýva fazék


Herencsény - jednoznačná, veľmi krásna rotunda


Herencsény - na cintoríne je strašne veľa slovenských mien
Mogersdorf, Rakúsko


Katedrála sv. Ladislava, Oradea, Rumunsko

Dodatky, ktoré nepriamo potvrdzujú, že vo Veľkej Morave bolo rozšírené ariánstvo:
Právnická otázka "cui bono" . Komu prospelo, keď pápež Štefan V. koncom apríla 885 oznamuje Svätoplukovi , že ho príjma pod ochranu a dôrazne ho poučuje o Svätej trojici, zároveň zakazuje Metodovi kázať v staroslovenčine a ruší jeho určenie svojho nástupcu, ktorý môže byť nástupcom len vtedy, ak sa osobne predstaví pápežovi a obháji svoju schopnosť byť arcibiskupom. Doposiaľ som čítal podozrenia, že tento list vznikol po intrigách Wichinga a jeho snahe stať sa arcibiskupom moravským. No kto si prečíta Napomenutie vladárom, spoza Wichinga, ktorý mal tiež z listu prospech sa vynára sám Svätopluk, ktorý spolu s Wichingom mohli spôsobiť vznik tohoto listu. Svätopluk rovnako, ako aj jeho syn Mojmír II mal viacero žien (o Mojmírovi hovoria rumunské pramene), čo je nosnou myšlienkou výtky Metoda voči vladárom. Napomenutie vladárom bolo odprezentované podľa prameňov pravdepodobne vo veľkej crkvi moravskej v intervale r. 880 - 885. Svätopluk si teda nemohol rozumieť s Metodom v jeho snahe usporiadať jeho rodinný život (a rod. život vladárov) a urobil ťah, ktorým sa Metoda de facto zbavil za živa, pretože pápež mu "dovolil" počúvať liturgiu latinsky. Teda v jazyku, ktorému rozumel len málokto a to Svätopluka nerušilo v jeho spôsobe života.
Veľmi dôležitým momentom je ale v úvode pápežovo "vysvetľovanie" dôležitosti trojjediného boha. Z tohoto môžeme len usudzovať, že ešte sám Svätopluk mohol koketovať s ariánskou vierou ešte r. 885.


Život Nauma, srbská verzia, citát: "A Moravská zem, ako bol predpovedal sv. Metod, arcibiskup, za bezzákonia pre diela ich, i herézy a na vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré prijali od heretikov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijala od Boha". (Vpád Maďarov.)

Heretici  = najčastejšie označovanie ariánov .
Anton Semeš sa už r. 2002 zaoberal arianizmom. Na základe práce P.Louisa Mainbourga "Novoariáni v Potisí", ktorý zo starej francúzštiny preložil Ing. Martin Slaninka spracoval dvadsaťstranové pojednanie o tom, že v Sedmohradsku a potisí existovalo ariánstvo, resp. jeho modernejšia forma ešte r. 1565, kedy povolal Štefan Bathory proti tomuto protestanstvu jezuitov, ktorí sa postarali o šírenie tej "pravej" viery, pálenie kníh a likvidáciu archívov. Ak to napíše gréckokatolícky reverend Anton Semeš, potom má k tomu veľmi silnú pohnútku. Znovu je to doklad o tom, že v Sedmohradsku sa všetko bralo poctivo a do dôsledkov. Z toho vyplynuli aj povstania, silné osobnosti, ktoré dominovali v dobrom, aj zlom v našej histórii

Pre serióznych záujemcov o dejiny ariánov je tu kniha najlepšieho znalca arianizmuP. Luisa Mainbourga Histoire de L´arianisme, Paríž 1682 tu: https://books.google.sk/books?id=zQlAAAAAcAAJ&pg=PP21&dq=editions:OCLC221542439&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=editions%3AOCLC221542439&f=false
Je tam všetko, čo si želáte vedieť. Najmä to, že arianizmus bol rozšírený od cca r. 350 do (rôzne) v celej Európe, ale najmä to, čo nás zaujíma, bol vo všetkých budúcich krajinách VM, Sedmohredsku, Poľsku, Pannonie, Morave cz, Čechách, Franskej ríši. Nositeľmi ariánstva sa podľa gótkej ariánskej biblie od Wulfilu stali Vandali, Suevi, Kvádi, Markomani. Najnáruživejšími boli Rusíni, ktorích vďaka tomu zastihol najhorší osud. Koncily sa konali v Kartágu a v Serdike (Sofia). Najmä.
Ariáni okrem toho, čo som spomenul vo svojom článku jednoznačne spaľovali svojich mŕtvych, neverili v zmŕtvychvstanie. Kniha na prvý kontakt potvrdzuje to, čo odhadujem a tvrdím vo svojom článku.
Je diera na trhu. Chýba nám 500 – 1000 rokov našich dejín. Práve táto kniha by nám aspoň čiastočne naznačila z globálneho hľadiska, čo sa dialo u nás. Zaslúži si preklad do slovenčiny, či češtiny, celkom určite by to bol trhák roka. A to nemám na mysli šírenie a návrat k tomuto monoteoizmu, celkom určite nie. Som slobodný človek a svoju hlavu som nikdy nevopchal pod žiaden chomút. Ale je žiadúce konečne zasvietiť svetlo do tejto epochy našich dejín.

Okrem tejto knihy existuje do slovenčiny preložený zošitok  o 20tich stranách o novodobom arianizme 1. 17. storočia, ktorý zachvátil Uhorsko, Poľsko a Transylvániu a kvôli tomuto boli mnohé nepokoje. Veľmi tvrdým ariánom bol napr. sám Ján Zápoľský a jeho syn Ján.  Velmi zaujímavé a drsné. Knižka sa volá Ariáni v Potisí.

So súhlasom autora  Alana Dologa zverejnil 3.10.2016 Svetomír


Naposledy upravil Svetomír dňa St február 28, 2018 7:35 pm, celkom upravené 61 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Po október 03, 2016 10:36 pm

Čo k tomuto článku vôbec dodať? Pre mňa je tu pekne zhrnuté to čo som vedel a rozšírené o to čo som nevedel. Takže ďakujem za pekný článok a za nové informácie.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre duboslav za Po október 03, 2016 11:33 pm

Pekný článok. Asi ešte rozpísaný. Aj keď mňa nepresvedčil, že by ariáni boli na Slovensku pred deviatym storočím. Je síce pravda, že misionári chodili medzi Slovanov už stáročia predtým, ale všetky okolité slovanské národy preberali kresťanstvo až v 9-10 storočí a neskôr. Prečo by tu bola výnimka?
avatar
duboslav
Perspektívny dopisovateľ
Perspektívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 9
Join date : 23.02.2016

Návrat hore Goto down

Vitajte, Duboslav

Odoslať pre Svetomír za Ut október 04, 2016 6:35 am

Dejiny písali najmä kňazi a im podriadená vzdelanosť. Nemal kto napísať, že tu boli ariáni. Predsa o tom píšem. Ak vás môj článok nepresvedčil, potom je to márne, nepresvedčí vás ani to, keď vám sám arián podá ruku povie, že to tak bolo. K tomuto poznaniu som prišiel nie po prečítaní nejakého útržku z novín. Na tomto pracujem roky. Konieckoncov - ak preukázateľne nositeľmi ariánizmu boli národy, ktoré som spomenul v článku, je priam nemožné, aby arianizmus na území malého Slovenska nebol.  Už samotná prezývka "ariánov" v Ivanke vás mala presvedčiť.  Ale je fajn, že ste sa ozval. Vitajte!


Naposledy upravil Svetomír dňa Ut október 04, 2016 11:17 am, celkom upravené 1 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Nepriamo to potvrdzuje Zaborsky

Odoslať pre Logofat Valassky za Ut október 04, 2016 7:14 am

V knihe Dejiny kralovstva Uhorskeho od Záborského
Spomina to v pasazi kedy za Gejzu Stefanovho otca prekrstovali v Uhorsku krestanov.

Logofat Valassky
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 21
Join date : 27.09.2016

Návrat hore Goto down

reakcie mailom

Odoslať pre Svetomír za Ut október 04, 2016 12:08 pm

Áno, dostal som aj tri reakcie priamo mailom od ľudí, ktorí sú veriaci, boli to aj rozhorčené reakcie. Nuž ono je to tak, že oni sú do takej miery ovplyvnení majiteľmi pravdy, že nie sú schopní a ochotní prijať nestrannú správu o skutočnostiach. Chápem ich. Celý život ich kŕmili len jedinou pravdou - dogmou, žijú v tom a nedokážu si predstaviť, že by mali žiť inak. Našťastie je veľmi mnoho ľudí, ktorí sú slobodní v mysli. Vždy boli. Ale nie každý to prežil. Prežili tí, ktorí sa klaňali a padali na kolená : moja vina, moja preveľká vina...

Na to mám vtip: Lucifer sprevádza po pekle.
V prvom pekle všetci pijú a fajčia. Títo za trest, že si ničili zdravie budú večne robiť len toto.
V druhom všetci súložia. Toto sú smilníci. Nech za trest súložia večne.
V treťom je kotol s vriacou vodou a v ňom plačúci, stonajúci ľudia. Toto je to pravé peklo? Áno, toto sú kresťania. Oni to tak chceli.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Ut október 04, 2016 9:40 pm

Začnem od buka. Aj keď mám Antona Bernoláka vo velkej úcte, treba priznať, že skutočné národné obrodenie bolo v réžii Štúrovcov a to boli evanjelici, katolíka v národnom obrodení musíte hladať lupou. Meru ôsme roky a vojenské vystúpenie Slovenských dobrovolníkov proti Maďarskej nacionalistickej revolúcii boli opäť v réžii evanjelíkov a aj preto je na katolíckom Slovensku úloha povstalcov dehonestovaná, zosmiešňovaná a podceňovaná. Následná konsolidácia, teda maďarizácia sa diala s podporou katolíckeho kléru a tých pár katolíckych kňazov, svetlých výnimiek, tvrdí pravidlo. Rozbitie Uhorska a vytvorenie ČSR bolo zasa za velkého prispenia najme evanjelíkov a naopak, vytvorenie samostatného Slovenska v období druhej svetovej vojny, ktorému prischla nálepka klérofašistcké, bolo čiernou škvrnou na slovenskom katolicizme, napriek tomu že sa opäť našlo pár svetlých výnimiek. Množstvo negatív, resp. malej aktivity katolicizmu v prospech národa a slobody ich núti vytvoriť si národnú agendu, ktorá by mala byť len ich. Tou sa stal Cyril a Metod, vierozvestovia a dnes už aj patróni Európy. Tak po čechoslovakistickej teórii Velkej Moravy tu zasa niekto prekrúca históriu a tlačí, úspešne, luďom do hlavy kaleráby. Katolíci sa zmocnili Cyrila a Metoda. Nie je však žiadnym tajomstvom, že christianizácia Slovenov prebiehala dávno pred Cyrilom a Metodom. Ale až oni jej dali ten správny rozmer. Teror. Metod prišiel z Ríma od pápeža, kde sa vzdal svojej ortodoxie a prestúpil na rímsky katolicizmus, prijal vysokú cirkevnú hodnosť a priniesol svojim budúcim ovečkám zákonník. Nie že by Sloveni nemali zákony, ale on priniesol zákon písaný a podla kresťanských predstáv. Hneď v prvom článku stojí, že kto bude uctievať starých bohov, toho uvrhnú do otroctva, teda obdoba nášho doživotného vezenia, akurát na rozdiel od dnešných odsúdencov tých chudákov predali, ako dobytok, alebo kus dreva. Navyše im zhabali aj celý majetok, takže chuďatka ich deti mohli ísť po žobrote. Možno však predali do otroctva aj tie deti a tak Slovinské označenia dieťaťa otrok a po Rusky detstvo = otročestvo zmenilo svoj význam slova a z pomenovania dieťaťa sa stalo meno rabstvo- zotročenia. Tak začo dnes velebia Metoda? Veď to bol terorista a teroristi boli aj všetci jeho učeníci a Svätopluk spravil len dobre že ich vyhnal a teda po zásluhe potrestal. Mám ďaleko od toho aby som na nejakom, hociakom fóre vyvolával Flame, to čo som tu napísal je realita a veriacim by v tomto prípade viac sedela pokora a lútosť, ako pobúrenie.

Pravda je aj to, že biskupa Ária z tepla severnej Afriky poslali za jeho učenie do vyhnanstva až k severným hraniciam Rímskej ríše. Hádajte kde to bolo? V dnešnej Šoproni, kúsok od Bratislavy či Viedne. Severnejšie bolo už len Carnuntum a pár vojenských posádok. Medzi lahko dostupné informácie patrí aj to, že Árius toto vyhnanstvo nadmieru využil a v takmer žiadnej konkurencii tých " pravých" kresťanských misionárov šíril svoju pravdu. Tak úspešne, že mnoho Germánskych kmeňov opustilo svoje božstvá a stali sa Ariánmi. Podla učenia o sťahovaní národov medzi nimi Slovania nemohli byť, pretože tí sa ešte v tej dobe čvachtali v Pripiaťských močiaroch a ukrývali sa v lipových lesoch pred svetom. My čo veríme, že Sloveni tu žili tisíce rokov pred tzv. sťahovaním národov musíme pripustiť, že medzi Ariánmi sa ocitli aj Sloveni.

Informácie o Arianizme a biskupovi Áriusovi sú verejne a relatívne lahko dostupné , Svetomír ich "len" prehladne spísal do svojho článku a "len" pridal kopec svojich vlastných pozorovaní, postrehov a názorov. Samozrejme že je možné polemizovať o názve článku, teda či Arianizmus bol ludskejšou formou kresťanstva. Musím poznamenať, že je ťažko odhadnúť ako by sa Ariani chovali vtedy, ak by získali večšiu moc. Veď aj prví kresťania si získali verejnosť svojou mierumilovnosťou a láskou k blížnym. Myslím že Kristových učeníkov by piclo o zem, keď by čo len tušili, že niekto bude presviedčať na vieru v jediného boha vyhrážkami zhabania majetku a uvrhnutia do otroctva. Samotné učenie Ježiša Krista nemá chybu, kto si prečítal evanjélia vie, kto len počúva pána farára možno vie, možno nevie. Najdôležitejší pokrok ktorý masové rozšírenie kresťanstva prinieslo, bolo v konečnom dôsledku zrušenie otroctva, aj keď sa tak nestalo zo dňa na deň a ani naraz vo všetkých krajinách. A naopak, najväčšia zvrhlosť bola, že neveriacich predávali do otroctva, často do moslimských krajín a nedialo sa tak len na Velkej Morave pod taktovkou Metoda, ale aj v okolitých krajinách, žial hlavne Slovanských.

Svetomírove poznatky by som podporil našim dobre známym príbehom o Pribinovi, ktorého po vyhnaní Mojmírom prijali u Bavorov. My nevieme úplne presne prečo ho Mojmír vyhnal, ale s istotou vieme, že ho Bavorský kňazi pokrstili. Prečo? Bol naozaj Pohan? Na vlastnom majetku si postavil kostol, ktorý mu vysvetil samotný arcibiskup a za manželku si zobral urodzenú ženu s bočnej vetvy Karolovcov, královského rodu. Bol by vtedy vôbec taký sobáš možný, aby si urodzená panna, Bavorka a kresťanka zobrala pohana? Také prípady sú známe, ale vždy sa jednalo o významných vládcov, ale "najaký Pribina" nebol významným vládcom. Som presvedčený že také manželstvo nebolo možné a Pribina bol pokrstený, otázka je kým? Nejakým nadšeným misionárom z Írska, alebo bol Pribina Arian? Dôkazi nie sú, len nepriame indície.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Walibukovi

Odoslať pre Svetomír za St október 05, 2016 7:25 am

Walibuk súhlasím s vami, ale predsa: Arius možno bol aj v Šoproni, ale celkom určite bol vo Vinkovci u „kamaráta“ Eusébia. Celý kraj okolo Sriemskej Mitrovice bol akýsi ekumenický. Možno tam niekedy zájdem.
K Pribinovi: Vyzerá to tak, že on pre seba kostolík mal. Bola to práve tá rotunda (ariánska), ku ktorej možno on nechal postaviť loď. Možno bola postavená neskôr. Nebudem teraz kopírovať oficiálne správy o tom, neverím im. Kostol, ktorý pokrstil Adalrám bol iný kostol – katolícky. Pre manželku a jej dvor. Arch. ústav pred troma – štyrmi rokmi zúfalo hľadal tento kostol, ale nenašiel. Hľadali nelogicky pod Pribinovým kostolom. Predsa Pribina katolícky kostol staval niekde inde. Len typnem – tam, kde teraz stojí františkánsky kostol nad Nitrou. Naozaj len typ. Podstatné je, že „sa vie“, že rotunda na hrade bola Pribinova, resp. existovala za jeho života.
Walibuk to vaše Svetomír „len“ zhrnul ...je v úvodzovkách. OK. Rozumiem. Za tým článkom je veľká snaha, mnoho kilometrov prejdených za rotundami, posledne sólo do Rábaszentmiklósa, a mnohé štúdiá... a vyzerá to tak, že som prvý, kto vyslovil podozrenie, že rotundy a „stratené“ rotundy a tzv. kensekračné kríže sú pozostatky po ariánoch. Že je to dôkaz ich existencie a dôkaz o zápase o existenciu, dôkaz o veľmi zlých udalostiach, na ktoré sa nemáme rozpamätať. Nemyslím si, že oni boli baránkovia. Ale dôvod zobrať zbraň do ruky boli dane. Rímskokatolícke dane. So smútkom sa dívam na uvedomelých katolíkov, ktorí vôbec netušia, o čo tu vlastne ide a žijú vo svojom obláčiku, je to pre nich droga, záchrana, nie sú schopní si uvedomiť, že ONI sú pre seba boh, svedomie a sila žiť. Iste, aj ariánstvo bol blud. Ale s „ľudskou tvárou“. Viem, aj slovanská viera v Perúna a jeho suitu boli bludy poprepletané neuveriteľnými poverami. Boli to ovšem naše bludy Very Happy . Kresťanstvo je import, ktorý tu spôsobil rozvrat a nešťastie.
Ľudstvo akosi potrebuje si klamať a vzpínať ruky k niečomu imaginárnemu. Najmä vtedy, keď ho navštívi zlo a zlovôľa.
Vďaka za priazeň.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za St október 05, 2016 8:40 am

Uvodzovky som použil zámerne, viem kolko je s napísaním článku práce, nevraviac pritom o obsahu, o zhromaždení podkladov a argumentov a v neposlednej miere aj umiestňovanie fotografíí v takom množstve.
Árius keď putoval na miesto svojho vyhnanstva, isto mal viacero zástavok, niektoré sú logické ,vyplývajúce z toho kade viedli rímske cesty.
Vo franských zápisoch z tých čias nie je ani zmienka o Arianizme, ale nepriame odkazy tam sú.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Pre walibuk Yesterday at 21:40

Odoslať pre Amin za St október 05, 2016 3:21 pm

a) evanjelici a katolíci a národné obrodenie: celkom jednoduché - habsburská monarchia sa hlásila ku katolicizmu, takže celkom logicky sa evanjelici pridali na opačnú stranu. Ak by napr. Uhorsko bolo evanjelické (teda hlavne maďarská časť) , boli by z evanjelikov horliví maďarizátori a z katolíkov národovci. To nie je o viere ani o cirkvi ani o prednostiach, to je len obyčajná špinavá politika- na obidvoch stranách.

b) Cyril a Metod. Opäť politika, žiadna viera. Metod s Cyrilom sa museli pridať k Rímu, lebo v Byzancii po Michalovej smrti stratili pôdu pod nohami. Za to Metod dostal úrad. Nebol o nič horší ako hocikto pred ním ani potom. Pre niekoho svätý, pre rozumnejšieho postava z dejín. Možno fanatik, možno kariérista. Pre toho, kto ho má za svätého to nie je dôležité. Svätec, ak je potreba, sa dá aj celkom vymyslieť.

c) Svetomírov článok je zaujímavo spracovaný, prináša množstvo obrazového materiálu najmä pokiaľ ide o zoznam rotund, určite len to si zaslúži ocenenie za úsilie, ktoré tomu venoval. S jeho pohľadom na arianizmus súhlasiť nemusíme. Už aj preto, že ak by vyhrali ariani nad katolíkmi, zrejme by kresťanmi boli stále tí istí ľudia v tej istej spoločenskej situácii a pravdepodobne s rovnakým výsledkom na "ludskosť". Ono totiž kresťanstvu chýba základná vec a to je tolerancia k názorom iných. A tým sa ariani od iných neodlišovali. Všetko ostatné by bolo len výsledkom procesu, ktorý by ich viedol k tomu, aby slúžili štátu a štát im. Vyčervenil a súhlasí Svetomír

d) Nejaký kronikár písal o nejakom Pribinovi... nepodliehajme obvyklým šablónam, najmä ak ich ponúkajú naši protivníci. Nevieme síce nakoniec nič o pozadí Pribinovej funkcie, ale vojny prehrávali aj významní panovníci.
avatar
Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za St október 05, 2016 4:12 pm

ad a, zo strany Habsburgov o špinavú politiku skutočne išlo a osobne sa obávam že sa jedná o Rakúsku národnú črtu. Habsburgovia boli katolíci, Maďari zväčša evanjelíci a Slovenský povstalci - evanjelíci sa pridali na stranu katolíckych Habsburgov.. To bola delikátna situácia, lebo boli občanmi Maďarska, a tým že ostali verní panovníkovi - cisárovi, postavili sa proti Maďarskej vláde a parlamentu, bola to vlastizrada. Napriek tomu že Maďari prehrali, tak Habsburgovia nechali Maďarov vyrovnávať si účty so Slovákmi a od hromadných popráv Slovenských dobrovolníkov uchránila len osobná intervencia generála Jelačiča. Slovenský katolíci a klérus držal stranu Maďarom, alebo zdvorilo čušal.

ad b, bola to Politika a viera a k tomu treba prirátať Metodové psychopatické črty. Utrpenie ludí sa nedá odbiť tým, že vtedy bola taká doba. To by sme mohli povedať aj o Hitlerovi a Stalinovi, taká bola doba, to bolo normálne. Nie. Utrpenie a ešte k tomu bezdôvodné nie je normálne a treba ho vždy odsúdiť. Je to chyba aj našich škôl, o Cézarovi sa vyjadrujeme pozitívne, o Napoleonovi skoro rovnako a Hitlera zatracujeme. Prečo, veď to boli psychopati z jedného cesta.
Absolutny súhlas.
Svetomír.


ad c, v zásade s Vami súhlasím, ale Svetomír si dal tú prácu vysvetliť, prečo bol arianizmus iný ako Rímsky katolicizmus. Možno by mohol osvetliť z akých zdrojov bral informácie o finacovaní arianskych kňazov, o ich podriadenosti vladárovi, o neplatení desiatku. Treba jednoznačne povedať, že po definitívnom uchopení moci sa Rímska církev správala nenažrane, iné miernejšie slovo ani nie je možné, dostala od Feudálov vlastný majetok, z výnosov ktorého mali kryť svoju činnosť. Nestačilo, tak uvalili na obyvatelstvo 10 % daň, ale nie zo zisku !!!, ale z obratu a to je sakramentský rozdiel. Ale nestačilo ani to, platiť sa muselo za krst, svadbu, za pochovanie, za odpustenie hriechov, teda skoro za všetko.
Okrem toho museli pracovať na poliach a statkoch nielen zemepánových, ale aj cirkevných.
Svetomír

ad d, všetko čo vieme o našich dejinách je len preto, že "nejaký" kronikár viedol kroniku. Nie sú šablóny čo ponúkame my, alebo naši protivníci, je len to čo napísali kronikári. Je napísané, že VOJVODA Mojmír vyhnal NEJAKÉHO Pribinu. To je všetko a v mnohých iných záznamoch kronikár nezabudol uviesť že sa jednalo o vojvodov. Veď ten spis ktorý "nejaký Niekto" napísal je obhajobou práv Salzburského arcibiskupstva na cirkevné územie a vysvetluje sa tu vznik toho ich práva. /Rím samozrejme tvrdil že ich právo bolo skôr a týkalo sa celej Panónie ešte pred tým ako Salzburskí biskupi boli ustanovení do svojich úradov./.
Ak by bol Pribina vojvodom, ktorý mal dokonca vlastný kostol vysvätený samotným arcibiskupom, tak ten nejaký kronikár v tom žalobopise by to nezabudol uviesť a zdôrazniť. V tomto prípade bol ten nejaký kronikár pravdepodobne samotný Salzburský arcibiskup, či jeho notárius. Tento spis nepísal kronikár.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Pribina a Mojmír

Odoslať pre Amin za St október 05, 2016 5:20 pm

a-c. V podstate súhlas malými výhradami, ale to by sme sa dostali k inej téme.
d. Treba si uvedomiť, že v čase keď to kronikár písal, to je jedno, kto to bol konkrétne, ale vieme kde to písal, a približne aj kedy (okolo 926), tak vie len niečo málo o Mojmírovi a ako sám napísal, už takmer nič o Pribinovi. Bolo to takmer sto rokov po udalostiach. Keďže vieme, že Pribina bol po vyhnaní z Nitry znova pomerne významným kniežaťom v Panónii, kronikárov výrok "nejaký" či "akýsi" je len dôkazom o jeho nedostatočných vedomostiach, nie o postavení Pribinu v deviatom storočí.  Mal by totiž Pribinu poznať aspoň z Panónie a uviesť to. Nakoniec aj Mojmíra pozná len ako "vojvodu" - nepíše o ňom ako o vládcovi tej veľkej Veľkomoravskej ríše. Čo urobíme s tým?
avatar
Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

zdroje môjho článku

Odoslať pre Svetomír za St október 05, 2016 6:36 pm

Začalo to na Velestúre. Nápis hovorí o tom, že "Prěchach Silian ot morane zrumich Kremenitju te Turv i vsia grada i bě gode po Turu dvěste te osmdst...." Vôbec nie je dôležité to, že som ako jediný nielenže rozlúštil definitívne znenie tohoto nápisu a nápisu v Horných Pršanoch a konečne identifikoval pôvodcu nápisov v Kremnických horách.  Dôležitá je historická správa, že Silian zrumil Kremnicu roku 280. Prečítajte si onen článok, tam som sa začal zaoberať Vandalmi. Zistil som, že omnoho ďalej v pátraní je pán Alexander František Zvrškovec, pred ktorým sa hlboko skláňam a čerpám aj z jeho vedomostí. Máme obaja spoločné to, čo oficiálna veda považuje za nevedecké: často si nespomenieme na prameň, z ktorého sme čerpali. Spoliehame na to, že naozaj vážny čitateľ si skutočnosti, ktoré sa mu zdajú byť neuveriteľné si doštuduje sám. Pán Zrškovec je jedným z najlepších dobrovoľných historikov Slovenska aj napriek tomu, že je to podnikateľ s veľmi širokým záberom. Dá sa povedať, že je mojím nedosiahnuteľným vzorom. "Môj pohľad na arianizmus" je indiferentný. Ak vyplynulo niečo iné z článku, tak ma to mrzí. Ľudskú tvár mal ariánizmus vďaka logickým postulátom, ktorými sa líšil od RKC.
Ked si prečítate moje články postupne, zistíte, že sa snažím doplniť jeho vedomosti. Článok o ariánoch nie je len zverejnenie fotiek, ako to lakonicky naznačil admin Very Happy . Je to poskytnutie nového pohľadu na minulosť Slovanov a najmä vysvetlenie príčiny, prečo sa všeobecne o ariánoch nevie a pokus o predloženie dôkazov nielen o ich prítomnosti aj na Slovensku, ale aj o tom, prečo  ariánstvo bolo považované za bludárstvo u nás. Tu poďakujem walibukovi za uznanie, dobre to padne. Je dobre, že  portál Sloveni existuje, je pod ochranou človeka s veľkými vedomosťami, jedného z mála kreatívnych historikov, akých Slovensko našťastie má. Aj keď je v uznaní mimoriadne zdržanlivý.
V článku je jasne napísané, že nie je dokončený, môj záujem pokračuje a budem nesmierne potešený, ak sa podarí niekomu vniesť do problému viac svetla.
No a teraz priamo na zdroje. Čerpem zo starých kroník ako vy všetci. Prokopios, Priscos, Jordanes, Fredegar, Fulda. Ale povedal som si, že vám to uľahčím a podarilo sa, našiel teraz som nové veci aj od Zrškovca, čítajte, mimoriadne zaujímavé a pre nás aj potrebné - ale bez uvedenia zdrojov:
najlepšie: http://www.hospodarskyklub.sk/hd-dennik/index.cgi?2004.1.30+slovania
Jeden prameň som vymazal. Napriek tomu, že tam bol akýtaký článok, zistil som, že sa jedná o takmer fašistický portál. Pardon.
Nasleduje zaujímavý, aj keď trocha nesúrodý zdroj - práce p. Antona Semeša (napr. kniha "Nie sme tu od včera", jeho predchodcu Prof. Šmálika, Šafárikove práce, ktoré poznáte.
Kto napísal úplne presnú formuláciu, že vojny sa viedli kvôli cirkevnej dani vám nezreprodukujem. Ale nevymyslel som to ja, ostatne p. Zvrškovec to rezervovane aj naznačuje.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za St október 05, 2016 10:17 pm

Mojmír nebol kniežaťom, či králom Velkej Moravy. Bol vojvodom naddunajských Moravanov. Naša oficialna veda predpokladá vznik Velkej Moravy spojením dvoch území a to Moravy a Nitrianska. Táto teória nemá žiadnu oporu v prameňoch. Je to mystifikácia, výmysel, rozprávka a služba dobovej politickej elite. Mojmír je nazvaný vojvodom a Pribina nie, hoci boli súputníci a teda časová vzdialenosť od pisatela spisu bola rovnaká k jednému aj druhému. Prečo si Mojmíra pamätali ako vojvodu a Pribinu nie? Na to je jednoduchá odpoveď, pretože Pribina vojvodom nebol. Menovaní sú aj vojvodovia Pribislav, Semikas, Stojmír a Edgar ktorý podliehali arcibiskupovi Arnovi a ďalej vymenúva po mene aj grófov z radov Bavorov ktorých ustanovil cisár.  Autor spisu uvádza vela detailov zo života Pribinu a jeho príbeh vyzerá ako americký sen. Píše, že Pribina bol zverený Ratbodovi a vznikla medzi nimi akási roztržka. Vyznieva to tak, že autor nechce otvorene napísať aká roztržka to bola, zamlčuje ju. Potom odišiel do Bulharska a odtial k VOJVODOVI Ratimírovi, teda aj Ratimíra si pametajú ako vojvodu. Ludovít poslal Ratbota so silným vojskom aby VYHNAL vojvodu Ratimíra. Autor spomína velmi presne mená ludí a pri vysvätení Pribinom postaveného kostola r. 850 menuje celý zástup ludí, ktorí boli prítomní na vysviacke. V takomto duchu je napísaný celý spis. Cirkev mala presné záznami kto a kde bol, ale pôvod Pribinu zamlčali, lakonicky napísali "nejakého".

Zo spisu vyplýva, že Mojmír /opravujem/ bol pričinlivý človek, začal budovať kostoly a hradisko, zhromažďovať veriaci lud a tak mi napadá, že on fakt nebol vojvoda, on bol kňez. Mohol byť ariansky kňaz, ktorý sa vzdal svojej viery a prestúpil na rímsky katolicizmus a tým popudil vojvodu Mojmíra? Mojmír mu dal sa dobré služby pozemok, na ktorom chcel postaviť a aj postavil kostol. Aké bolo zdesenie Mojmíra, keď Pribina na tom jeho, vlastnom pozemku postavil kostol a dal ho vysvätiť katolíckemu Bavorskému arcibiskupovi. No nevyhnali by ste ho?


Naposledy upravil walibuk dňa Št október 06, 2016 7:13 am, celkom upravené 1 krát.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Pribina

Odoslať pre Svetomír za St október 05, 2016 11:10 pm

Už to na tomto portáli  bolo preberané, ale teraz napíšem niečo nevedecké. Keď som si čítal  vaše zhrnutie - ak niekto napíše "nejaký" Pribina, celkom kľudne môže byť za tým emócia. Pohŕdanie. Z rôzneho dôvodu. Nemci nami pohŕdajú dodnes a pohŕdať budú. Takže Pribina - kráľ asi nebol. Vojvoda je vojenská hodnosť. Dajme tomu, že bol. Ale nemusel. Mohol mať niekoho na tom poste. Tak, ako bol veliteľom rímskych vojsk nie cisár, ale napr. Aetius...Ako asi volali Pribinu? Máme tu naše - knez. Knieža. Toto priezvisko sa vyskytuje na nitriansku (nielen) dodnes - to som už spomínal pri Marháte... Mojmír ho vyhnal ako vojak, celkom určite bol vojvoda. Ale bol aj knez...myslím, že áno. Myslím si = nevedecké. Ale dá sa to pripustiť.
V druhom odstavci ste asi v prvej vete chcel napísať nie Mojmír, ale Pribina.
Pribina bol knez, ale vo význame pôvodnom – bol zemepán. Jeden z viacerích zemepánov, ktorý ale predstavoval verchušku nitrianska(?) Bol arián, mal na hrade ariánsku rotundu. Lenže sa oženil s Nemkou, katolíčkou. Dôvod bol zrejme diplomatický voči Frankom. Lenže tým si pohneval Mojmíra (príbuzného?, kolegu? nadriadeného???). Dokonca jej postavil katolícky kostol. No jasné, že sa Mojmír naštval. Definitívne sa naštval vtedy, keď ho nechal Ľudovít nemec pokrstiť. Nebol ochotný sa s ním inak baviť a Pribina od neho potreboval ZEM. Lebo z Nitry bol vyhnaný. Mojmír ho za to nechal zabiť. Alebo to vykonal osobne. Zrada sa netolerovala.
Zápis o vysviacke napísal katolík. Lenže u katolíkov boli ariáni neveriaci, nepokrstení psy. Napísal „nejaký“ Pribina. Čistá emócia. Aj toto zapríčinil katolicizmus. Čo potom povedať o islame. Veríme (?) v toho istého boha a islamista nám hovorí neveriaci psy. Nič nové pod Slnkom. K čomu slúži toto všetko???


Naposledy upravil Svetomír dňa Št október 06, 2016 8:21 am, celkom upravené 1 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Št október 06, 2016 8:12 am

Možno naše vnímanie dôležitosti vládcu podla mena-pomenovania nie je správne. Pravdepodobne všetci máme v sebe postupnosť : vojvoda - knieža - král - cisár. Čo ak to neplatí pre tú dobu? Uvedomil som si, že vo všetkých zápisoch pomenúvajú slovenských vládcov  Vojvoda. Je to zlým prekladom? To dúfam nie.
Je velmi pravdepodobné, že vojvoda bol u Slovenov najvyšší vládca a ten pre nás vyšší stupeň vladárstva, knieža - knez bol naozaj kňazom . Máme o tom jediný záznam a to z konfliktu medzi Rastislavom a Svätoplukom, keď Rastislava Frankovia zajali a obsadili jeho krajinu, dosadiac tam Bavorských správcov. Vtedy vzbúrenci poverili vedením odboja Slavomíra, ktorý bol knez /knieža/.
Pre tú dobu bolo prirodzené, že král bol zároveň najvyšším velitelom vojska ,podobne  ako náš pán Prezident, len s tým rozdielom, že vtedajší král do tých bitiek aj sám išiel. Rimania nie sú dobrí príklad, tam cisár naozaj za seba posielal do boja velitela. Je nepredstavitelné, aby Mojmír neviedol vojakov osobne, dokonca ani sám Karol Velký sa nenechal zastupovať v boji vždy, ale pre rozlahlosť ríše len čiastočne, aj to zväčša svojimi synmi.

V tom spise nikde nenájdete, že Pribina utekal so svojou vojenskou družinou, to je len naša moderná predstava, je tam napísané že utekal zo svojimi a my len predpokladáme že utekal zo svojimi - vojakmi. Ak by bol Pribina vojenský velitel, vojvoda, zveril by mu cisár budovať lénne územie? Veď si to priznajme, že Pribina v Panónii nemal kniežatstvo, ale bol postavený na úroveň Bavorských grófov. Sme svedkami , že v dobových zápisoch grófi usilovali o samostatnosť, o vymanenie sa z moci cisára. Majme na pamäti že tento proces nebol ničím neobvyklím a mal trvalý charakter. Jednalo sa primagenitúru, o dedenie územia potomkami grófa, veď vládcom celej krajiny vo feudálnych predstavách bol boh a cisár spravoval krajinu z božej vôle, teda z vôle skutočného vlastníka a tak mal právo hociktorého grófa vyhnať zo zeme a nahradiť ho iným grófom. To sa aj dialo. v spise sa uvádza, že na územiach ktoré spravovali Frankovia sám cisár vymenúval grófov a územia ktoré boli len pod Franským vplyvom spravovali miestny vojvodovia, ale v tomto spise vidíme, že aj tých cisár odvolal vtedy keď si to zmyslel /vojvodovia Pribislav, Semikas, Stojmír a Edgar ktorý podliehali arcibiskupovi Arnovi/. Keď na chvílu ovládli Rastislavovo panstvo, aj tam vymenovali za správcov grófov, keď zistili že je to nepriechodné, tak  tam chceli dosadiť poslušného vojvodu. Ten poslušný mal byť Svätopluk.

Zamlčanie postavenia Pribinu v spise bolo zámerné, o tom niet pochýb, pri všetých tých detailoch  ktoré pisatel uviedol, nie je možné aby nevedeli že Pribina bol vojvoda. Prečo by to neuviedli, veď treba vnímať o čom ten spis je a Pribinu tam uvádzajú ako korunného svedka, ako dôkaz, že Bavorský klérus má nárok na cirkevnú správu Panónie a že Pápež by si tam nemal robiť čo chce / zriadiť nové arcibiskupstvo na čele s Metodom/.

To že zamlčali postavenie Pribinu malo iný dôvod, ten dôvod musel byť taký, že sa o ňom nesmelo rozprávať, bola to jasná autocenzúra. Nenapadne mi iný dôvod, ako že bol Pribina kňazom a arianom.
V tomto duchu sa nesie aj informácia Thotmmara:  váš predchodca /pápež/  na žiadosť Svätopluka vysvätil Wichinga za biskupa, avšak vôbec ho nevyslal do onoho starého Pasovského biskupstva, ale k istému na vieru obrátenému kmeňu, ktorý si samo knieža vojnou podrobilo a dosiahlo, že s pohanov sú kresťania.“ S tohoto jasne vyplýva, že Slovenov /vieme že Wiching bol biskup v Nitre/ že na pravú vieru obrátil až Wiching a Svätopluk. Tak akí kresťania boli Sloveni? Ortodoxní, pod vplyvom Metoda, alebo Ariani ešte zo starších časov?

Pozn. admin.:
Svätopluk poslal Wichinga (zrejme z Nitry) kamsi na nové dobyté územie, predpokladá sa, že do Vislianska. Nehovorí sa teda o území, kde Svätopluk vládol dovtedy.To že kresťanmi neboli všetci Sloveni vyplýva z Metodovho zákonníku.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

ariáni podľa katolíkov neboli krstení, boli teda pohania

Odoslať pre Svetomír za Št október 06, 2016 9:11 am

Začnem od vášho konca. Metodov zákonník, jeho prvý bod svedčí o tom, že na území Moráv boli stále vykonávané pohanské obety a mŕtvi boli pochovávaní žiarovo - spopolnení a uložení do posvätných hájov. Ale okrem toho tu už existovali aj kresťania. Hneď tri skupiny. Jedna, ktorá mala kontakt s prišelcami z Rímskej ríše - utekajúcimi "petropavlovskými" kresťanmi od cca r. 150 a potom tu boli od 4. storočia (?) ariáni s nekompatibilným pojatím kresťanstva, ktoré v čase Pribinu nebolo RKC uznané a tiež bolo považované nielen za herézu, ale rovno za pohanstvo. Ba viac, RKC ich považovala za smrteľné nebezpečenstvo, konkurenciu. Preto aj zákonník bol napísaný s krutým 1. bodom. V tom sa zhodneme. A nakoniec tu boli kresťania, ktorí vznikli vďaka škótskym mníchom. Nevieme, či to boli katolíci. Bol tu chaos. Prenikali aj grécki misionári a tak sa Rastislav chcel národ ujednotiť. Logické. Darmo bol napr. arián, potreboval jednotný národ. Ostatné je jasné.

Myslím, že aj keď je to nevedecké, nehoďme za hlavu aj to, čo sa traduje v nitriansku, že Pribina, keď odchádzal zanechal tu azda aj svoju manželku s dcérami. O nich oficiálne kroniky už nič nepíšu. Už som to dva krát uviedol: Od dvoch nezávislých vzdelancov som počul, že Lužianky nad Nitrou sú zložené z mien menších obcí Šarluška a Kajsa. Tak sa mali menovať Pribinove dcéry. Šarlota a Katarína. Doma ich volali Šarluška a Kajsa. Tretia dcéra, ktorá tu mala ostať s mamou (?) bola Ivanka (pri Nitre). A toto mal byť celý Pribinov majetok. Čiže Pribina bol len podružným zemepánom, ktorý mal funkciu "kňaza". Kňaza v zmysle vládcu. Slovo kňaz v cirkvi je prevzaté, nie pôvodné. Opakujem, to, čo som napísal je nevedecké, ale je to dobré vedieť, pretože sa to môže v budúcnosti nejako potvrdiť. Domáce mená boli v minulosti (ešte nedávnej) bežné. Vjačeslava volali krátko - Vajk, Benjamína a Benedikta Bíňa a pod. Z tohoto pohľadu ma zaujali napr. názvy dedín v okolí Bíne. Bajka (Vajk), Šatov, Čaka, Čata, Keľ, HUl, Turá, Pozba, Beša, Maňa, Kolta, Jatov, Kesov,Iža. Ale to sme od ariánov mimo.

To, že sa spomína Slavomír ako kňaz je práve to, čo mnohých mýli - že Slavomíra považujú za farára. Mohol byť. Ale slovo kňaz, knez, kende, kendefy označovalo vládcu.

Rovnako je to so zámenou grécky písaného V. Písali B. Gréci V nemali. Preto mylne čítame Bazil (namiesto Vasil), Belehrad (namiesto Velehrad) a pod.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Št október 06, 2016 9:38 pm

Slovanské kniežatstvá boli väčšinou obranné spoločenstvá, dokladá to ich ekonomický vývoj.
Toto sa nedá tvdiť ani o našej dedine, kde vám rozbijú hubu aj mimo krčmy.  Very Happy
Slovania aj pred, aj počas arianizmu vôbec neboli mierumilovné spoločenstvá. Len si prečítajte dejiny Venétov = Vandalov, Skýtov, Gepidov, Suevov, Herulov, či Kvádov...tu vás poprosím, len si prečítajte úryvok z: http://www.hospodarskyklub.sk/hd-dennik/index.cgi?2004.1.30+slovania
"Medzi rokmi 200 - 335 vybojujú Venéti
sériu vojen
proti Rimanom, ktorí ich rozhodnutím cisára Konštantína nakoniec pustia do Panónie. Väčšina bitiek sa odohráva na brehoch Dunaja a nie je nepravdepodobné, že práve v okolí dnešnej Bratislavy. Niekedy v tomto období dôjde aj k pokrsteniu Venétov, ale to už je samostatná história.
Asi po sedemdesiatich rokoch v Panónii a "bratského" spolužitia s Rimanmi sa Venéti, nazývaní Rimanmi ako Vandali, zrazu rozhodnú provinciu opustiť. Spoločne s kmeňom Svébov a perzským kmeňom Alánov sa vydávajú na západ. V roku 406 prekračujú rieku Rýn pri meste Mainz. Medzi riekami Main a Lippe narazia na Frankov ako jediných Germánov, ktorí sa pokúšajú chrániť Rímsku ríšu. V boji padne aj vandalský kráľ, ale pomocou svojich spojencov, hlavne Alánov, pod vedením kráľa Respendiala, vyhrajú tento boj. Novým kráľom Vandalov sa stáva Gunderik. Už v roku 407 sa tieto tri kmene (alebo národy) - Vandali, Aláni a Svébi dostanú až do Pyrenejí. Pre ľudí so záujmom o históriu sa nastoľuje otázka o vzťahu týchto kmeňov k Hunom. Uvoľnením Panónie otvorili cestu Hunom do srdca Európy. Attila (434 - 453), aj keď najúspešnejší panovník Hunov, určite
nebol prvým
v poradí, ktorí rozmýšľali o bohatstve Ríma. V byzantských archívoch sa nachádzajú zaujímavé dokumenty, ktoré potvrdzujú, že nejaké dohody medzi Vandalmi a Hunmi mohli existovať. Medzi rokmi 409 - 422 vybojujú spojenecké vojská Vandalov, Alánov a Svébov sériu úspešných aj menej úspešných vojen proti Rimanom v dnešnom Španielsku. Stretnú pod rímskymi vlajkami svojich pradávnych nepriateľov Vizigótov. Krátkou epizódou je ich spojenectvo s rímskym cisárom, keď s jeho lokálnym vodcom Gerontiusom vyženú vojská Východného Ríma, ktoré viedol cisárov syn Konstans zo Španielska.
Po tomto spojenectve však vypuknú staré spory a Vizigótom spolu s Rimanmi sa podarí poraziť v roku 418 alánsku armádu. Aláni po tejto porážke uznajú kráľa Vandalov aj za svojho kráľa. V roku 422 však vandalská armáda poráža rímsko-vizigótske vojsko a viac ako 20 000 vojakov zostáva na bojisku mŕtvych. Oslabení Rimania sú vytlačení až do Taragony. Táto bitka bola v dejinách Ríma natoľko významná, že vo svojom diele "De gubernatione dei" (Ako Boh riadi svet), napísanom Salvianusom okolo roku 440, sa píše, že Vandali kričali proti nám (rozumej Rimanom) série Božích výzev a držali Božie texty ako výzvu proti približujúcemu sa vojsku (VIII 11). Tento kresťanský prejav viery Vandalov si zasluhuje pozornosť pri štúdiu ich kresťanstva, ale tu chcem pokračovať v iných súvislostiach. Z obdobia pobytu v Španielsku sa zachovali dokumenty, ktoré potvrdzujú, že Vandali žili najmä v provinciách Andalúzia a Cartagena. V roku 428 - 477 kraľuje Vandalom Geiserik. Tento spája dva
mocenské záujmy" Onedlho vložím aj článok, ktorý píšem o tom, čo veľmi pomohlo pádu Ríma. Úzko späté so Slovanmi


Nikde Slovania nemajú vlastnú razbu mincí /ak nepočítame Biatec a iné mince z Bratislavy prisudzované Keltom/ a bez peňazí si nevieme predstaviť tržné hospodárstvo a ak áno, tak len v obmedzenom rozsahu výmenného obchodu a miestnych trhoch. Ak mince nerazili, tak potom ich nepotrebovali.

Podľa nálezov z Bojnej toto platilo ešte aj počas Veľkej Moravy. Platilo sa pravdepodobne kovovými hrivnami. Celkom dosť zväzkov týchto hrivien bolo nájdených  zakopaných ako poklad v zemi.  

Výmena tovaru bola obmedzená. Dane platili len v obmedzenej forme a to podielaním sa na obrane. Ruský sedliaci ešte v 18 storočí neplatili cárovi daň v peniazoch, ale jedna derevnia musela dodať a živiť jedného vojaka, volalo sa to večný vojak. Obranné spoločenstvo si volilo svojho vodcu a jeho názov sa nám zachoval dodnes, bol to vojvoda. Medzi dnešnými vojenskými hodnosťami súce vojvodu nemáme, ale všetci vieme, že vojvoda viedol voje vojakov do vojny. V premnohých zápisoch je napísané že Slovania mali vojvodov. O kniežatách nikde ńič. Je niekde nejaký exaktný dôkaz že knieža bol považovaný, či bol vládca? Ak bol, tak prečo opramene nespomínajú knieža? Prečo je spomenutý knez len raz a aj to mu museli vodcovskú úlohu vnútiť. Dokonca aj Svätopluk je spomínaný ako Vojvoda  a zároveň je spomenuté že mal královstvo. Vo Fuldských análoch nie je, že by bol knieža čo má královstvo. Myslím že knez bola náboženská hodnosť a časom splynula s hodnosťou vojvodu, vtedy však už nastúpilo na scénu kresťanstvo a slovo knez nadobudlo dva tvary a dva význami, knieža a kňaz. Ale ak sa mýlim, tak ma prosím opravte.

Asi vás opravím. A to sprístupnením fotografií časti rodokmeňa angl. kráľovskej rodiny, ktorý som odfotil v kostole Santa Maria Orlea:Vidíte, že je tam "knez a kende". Kende je maďarská spotvorenina nášho kňaza. Najvyšší vodca Maďarov bol Kende. Bol to napr Arpád. Ten mal zástupcu, funkcia sa volala gyula. Bol to akýsi maďarský kňaz, politruk. Vtedy to bol Tuhutum. Ten dobil Sedmohradsko kompletne a sídlil v Alba Iulii. Jeho vnuk bol Prokuj, ktorý sa nechal pokrstiť ako vôbec prvý Maďar v Konštantínopoli gréckym obradom na Štefana I. Tento bol súčastníkom Štefana I. kráľa. Práve preto sa stále uvádza prívlastok "kráľ". Inak by sme nevedeli, ktorý Arpádovec Štefan. Ale toto sa nejako nepertraktuje...Pomenovanie kňaz sa do cirkvi dostalo asi až po zániku rímskej ríše, kedy zatúžil hlavný biskup RKC - pápež po absolutnej moci, ktorá mala byť väčšia, ako moc rímskej ríše. To sa RKC aj podarilo.
Podľa toho, že na cintorínoch čítam priezviská Knez, Kneze celkom určite toto slovo poznali aj v okolí Nitry. Ale celkom určite ho používali v Sedmohradsku.


Svetomír, to nevedecké je velmi zaujímavé.

Áno, takéto informácie by si mal zbierať každý historik, pretože je za čím ísť a ak sa nájdu dôkazy, tak je to hotová vec. To o Pribinovi je uveriteľné. A ak je tomu tak, tak Pribina mohol byť práve voleným panovníkom, kňazom, kniežaťom,  spomedzi mnohých veľmožov. Myslím, že tomu tak určite bolo. Pritom sa nevylučuje ani to, že mohol byť príbuzným Mojmírovým.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Diskusia kral vojvoda knieza cisar

Odoslať pre Logofat Valassky za Št október 06, 2016 10:35 pm

Otazka sa da vnimat aj v nasledovnych rovinach:
1. Vojvoda je docasny pre obdobie vojnoveho stavu/tazenia. Knieza je titul dozivotny a podla krajiny bud voleny alebo dedeny a to bud z otca na syna, alebo najstarsim predstavitelom dynastie. Nicolo Machiavelli vo svojom vladarovi popisuje vyvoj rimskeho vojaka od polnohospodara/remeselnika v mierovych povolaniach az po profesionala vo vojenskom remesle. Pokial teda nebol narod organizovany permanentne imperialisticky, musel knieza byt nad vojvodom. Knieza ak mu to vek dovoloval mohol byt aj vojvodom, ale vojvodom mohol byt aj jeho syn a pod.
Samozrejme su pripady ako napriklad Cesar, ktory z funkcie konzula, teda de facto vojvodu vedel permanentnym vojnovym stavom vitazit funkciu najvyssieho vladcu. V slovanskych spolocenstvach sa tiez vytvorila vrstva vojenskuch profesionalov, kozakov. Traduje sa vsak, ze inac ako U rimanov, u ktorych to boli vojny za hranicami, vojny imperialne. U Slovanov to boli dovody obranne.

2. Diskusie kral viac ako knieza alebo naopak? Ak prirovnavat riadiace urovne dvoch odlisnych organizacii, tak potom jednoznacne od autonomnosti a kompetencii v rozhodovani. Z toho vyplyva, ze knieza musi byt viac ako kral. Knieza je voleny najvyssimi vladykami. Nepotrebuje byt pomazany napr. volchvom. Kral a cisar su zvoleni, ale pomazava ich metropolita alebo papez. Ich suverenita je teda nizsia ako suverenita kniezata.
Napriklad aj Habsburgovci aj ked katolici, ked po storociach vytriezveli vadila im cirkevna sprava proti ktorej postavili placetum regium.

Logofat Valassky
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 21
Join date : 27.09.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Pi október 07, 2016 8:26 am

Nijako zvlášť som nezdôrazňoval moju otázku, ale zaujímalo by ma,  vo vzťahu k predmetu článku a teda vymedzenému obdobiu do pôsobenia Cyrila a Metoda na Slovensku - vo Velkej Morave /VM/, ako sa nazývali naši vladári?  My vieme ako ich nazývali Frankovia a podla prameňov sa mnohokrát spolu stretli. Predpokladám, že tak ako aj dnes bolo zvykom predstaviť sa a preto si myslím, že Frankovia volali Slovanských vladárov podla toho, ako oni sami seba nazývali. Vojvoda. Teda striktne podla dobových prameňov a nie podla toho ako sme ovplyvnení názormi a pravdami historikov, ma zaujíma názov Slovanských vládcov. Ak je všade písané vojvoda, kedy sa objavilo v písomných dobových materiáloch  knieža? Nie je to až dávno po skončení VM, teda za Arpádovcov?
Ak by sme nevedeli preukázať, že v dobových prameňoch sa používa názov vladára Knieža, tak potom aj štátny útvar by sme nemali volať kniežatstvo, ale vojvodstvo.

K Svetomírovmu príspevku doplním, samozrejme viem o tom že Slovania neboli len mierumilovné spoločenstvá , ale mám za to, že sa bavíme k Arianizmu na Slovensku, teda k obdobiu 4. - 8. storočie a na územiach tzv. Velkej Moravy.
Platí to aj pre obdobie ariánstva. Už len úryvok zo Zvrškovca o tom jasne hovorí.
Kyev tiež nebol založený ako obranné spoločenstvo, ale ako obchodné stredisko, ktorý si vynucoval vojnou prístup na trhy. Novgorod obdobne.

Ešte jedno doplnenie k Svetomírovi, v prípade že by bol Pribina voleným, či dedičným knezom, neznamená to že bol aj vladárom, naopak. Ak by totiž bol Arianskym kňazom, tak podla toho čo ste uviedli v článku,  patril pod zemepána. Ak by bol kňazom pohanským, mohlo by to byť inak, ale všetko hovorí proti tomu že bol pohanom /napriek tomu že to historici tvrdia/, zobral si za ženu kresťanku a postavil na svojom pozemku kostol o ktorom ste sám presvedčený že to bola arianska rotunda.

Pribina rotundu mal na hrade. Mohla byť postavená dávno pred jeho narodením. Katolícky kostol ako novodobý kostol s loďou postavil až po tom, ako sa oženil na inom mieste. Tak to tu predsa píšem.

Ale aj keby bol pohanským Knnezom, nikde nie je o tom ani zmienka, tak by bolo poctivé písať o tom ako o domnienke.

Ak moje vyjadrenie o knezovi Pribinovi pripadá príliš sebaisté, sľubujem, že budem o tom písať menej sebaisto. Ale nemal som v úmysle byť neochvejný, nemám patent na rozum. Prečítajte môj ďalší vstup, prosím.
Svetomír


Naposledy upravil walibuk dňa So október 08, 2016 2:45 pm, celkom upravené 1 krát.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Ešte knez, knieža, kende, kniezsa

Odoslať pre Svetomír za Pi október 07, 2016 9:14 am

Walibuk, nechcem sa vyvyšovať, ani byť premúdrelý. Ani nemusím mať pravdu. Píšeme si svoje názory. Nič viac. Beriem to tak, že spolu niečo skúšame tvoriť, na niečo spolu prísť, utvrdiť sa v niečom.

Názov knieža pravdepodobne  bol názov ešte pred príchodom Maďarov. Práve tá fotografia by to mohla dokazovať. Ale tak, ako maďari si "preložili" názov knez, kňaz na kende, rovnako Frankovia mali problém to napísať. Napísali si preklad slova vojvoda.  Herzog. Alebo latinsky dominus...alebo markrab (?), a pod. Naši vedci hľadali ekvivalenty k týmto titulom, ktoré sú zapísané vo franských análoch a nespomenuli si občas na naše "kňaz". Pretože dnes kňaz má už iný význam. Rovnako, ako stále budú papagájovať o tom, že Vandali, Kvádi, Markomani a Suébi boli Germáni. Bez toho, aby zapochybovali o správnosti zápisu u Rimanov. Rímske zápisy sa berú za nemenné, sveté, pritom nie sú. Prinajmenšom poriadne vedeli spotvoriť mená - krajín, kmeňov, národov, ľudí.

Nespomenieme si už na mnoho iných vecí z histórie. Nielenže naše písomnosti sa živelne, ale aj systematicky likvidovali, ale sami sme k nim nepozorní, až odmietaví. Čo bolo horľavé, zhorelo, alebo zhnilo. A ešte aj tie nápisy na skalách v Kremnických horách, alebo v Rejdovej necháme definitívne zvetrať. Pritom majú nemerateľnú hodnotu. Na strane druhej je tu ekonóm - predseda Matice slovenskej Ing. Tkáč = znalec histórie, ktorý si nechal doniesť z Kremnických hôr kameň s "runovými znakmi" 3000 rokov starý. Nikdy neprizná, že tie znaky urobil nedávno ratrak upravujúci "Bielu stopu". Nehorázne. Kameň totiž ležal na kraji lesnej cesty. Niekde mám aj fotografie. Matica sa nám mení na hrob kultúry. Len si choďte kuknúť ten kameň do parku pred Maticou. Admin o tom vie tiež svoje. Môže pripojiť fotografiu. Fotil to priamo na mieste.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Aktualizácia s prekvapením

Odoslať pre Svetomír za Pi október 07, 2016 3:18 pm

Nový text vyznačený červene, nové fotografie zo Španielskej Gallície.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Logofat Valassky za Pi október 07, 2016 8:36 pm

Отправившийся в Палестину Арий нашёл там не только поддержку в лице Евсевия Кесарийского, Аэция Лиддского и Павлина Тирского, но и нового противника в лице Макария, епископа Иерусалимского.

Podla toho Arius nasiel azyl v Levante a nie na Balkane, Iliricu alebo dokonca v Panonii. Skor by som veril ze arianstvo sa do Europy dostalo oklukou ponad Malu Aziu skrz Kaukaz a potom ponad Cierne more, Krym, Cherson cez Sarmatiu.

Logofat Valassky
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 21
Join date : 27.09.2016

Návrat hore Goto down

longobarska stopa

Odoslať pre Valamir Magyár za So október 08, 2016 11:36 am

Dôkaz, že na našom území, aj v celej Panónii bolo kedysi aránstvo samozrejme nemáme. Pozoruhodné ale je, že všade mali rotundy (tie menšie) rovnaký rozmer, 7,3 m. To poukazuje na to že ich stavitelia stavali podľa nejakého jednotného plánu (kánonu). Zaujímavý je aj rozmer tých väčších  ariánskych rotúnd (Ravena, Koper. Šivetice) – 11 m.  Ak bol priemer  7,3 m 20-násobok lombarskej stopy, potom je 11 m 30-násobok tejto stopy. (s nepatrtným rozdielom 5 cm pri absolútne presnom prepočte)
Je veľmi pravdepodobné, že Cyriíl a Metod prišli do kresťanského (resp. christianizovaného) prostredia. Nasvedčuje tomu aj žiadosť Rastica v ktorej sa hovorí, že požaduje učiteľa, ktorý by im zvestoval „pravdu“. Rastic si zrejme uvedomoval že ako ariáni (prípadne zmes ariánova pohanov) budú neustále napadaní "pravovernými“ Frankami.
Ariánstvo sa stalo možno osudným aj Pribinovi, lebo ako poznamenal walibuk, ťažko by Frankovia vydali svoju dcéru za pohana. A ťažko by pohanský Pribina dal vysvätiť v Nitre kresťanský kostol, dokonca samotnému Adalrámovi. Vysvetľovalo by to tiež jeho krst (už ten „pravý“) v Blatnohrade. Zrejme to ariánstvo u nás nebolo žiadnou bezvýznamnou epizódou.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 116
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Logofatovi a Valamírovi

Odoslať pre Svetomír za So október 08, 2016 12:50 pm

Áno Árius utiekol najprv do Palestíny, to je pravda, uvádzajú to rovno dnešní ariáni. Lenže ani pred tým, ani po tom nesedel na jednom mieste a putoval - šíril arianizmus. Lenže tento sa nešíril len vďaka jemu, tento smer katolicizmu bol po ňom len pomenovaný. Šíriteľov bolo viac a okrem Wulfilu tiež pôsobiaceho v Antiochii bolo arianistov "zvestovateľov niekoľko. Sám Árius by do takej šírky nedokázal túto ideológiu rozšíriť. A ona sa šírila jednoznačne z Antiochie na východ. Okľukou sa dostala zásluhou Vandalov do severnej Afriky. Ale nemali by sme  ignorovať pramene, ktoré tvrdia, že sa vyskytol aj v Pannonii. Najmä vtedy, ak vo Vinkovci je kostol z tej doby vysvätený sv. Eusébiovi z Nikodémie, jeho spolutrpiteľovi.

Valamír, nie je to tak, že nemáme dôkazy o existencii arianizmu na Slovensku. Myslel si písomné. To nemáme. Ale prezývka "ariani" v susedstve s dedinou nazvanou KRŠKANY je tak silnou indíciou, že ak nemáme iné dôkazy...
Ale aj pozostatok gréckeho = ariánskeho kríža nie je zanedbateľným faktom. Aj keď si ho RKC nazvala "konsekračným".Slovensko bolo obľahnuté ariánmi a len ťažko si môžeme trúfnuť tvrdiť, že bolo čistým ostrovom, kde arianizmus nebol. No a ako správne píšeš, existencia rotund, ktoré boli stavané podľa "Teodorichovho" kánonu s priemerom 7,3 m je zasa silnou indíciou (mohol by som napísať priamym dôkazom) existencie arianizmu u nás. A ak šivetická má až 11 m, mohla byť nadradená, sídlil tam biskup (?) alebo iný významný hodnostár. Sľubujem, že navštívim do 3 týždňov tieto dôležité miesta a bude ďalšia aktualizácia.
Možno mám ešte niečo v rukáve, ale treba to overiť...


Naposledy upravil Svetomír dňa So október 08, 2016 10:01 pm, celkom upravené 2 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za So október 08, 2016 3:37 pm

Och, to nešťastné dopisovanie do textov. Admin, k Vašej dopísanej poznámke:

Pozn. admin.:
Svätopluk poslal Wichinga (zrejme z Nitry) kamsi na nové dobyté územie, predpokladá sa, že do Vislianska. Nehovorí sa teda o území, kde Svätopluk vládol dovtedy.

Svätopluk mohol poslať Wichinga kam chcel, Wiching bol Alaman a teda úplne zvyknutý na Franskú politickú kultúru, kde kňaz, vrátane biskupa bol podriadený panovníkovi. Svätopluk ho mohol poslať do Wyslianska a kludne aj do Sedmohradska, alebo na východné Slovensko. V tom Thotmaarovom texte, ráčte si povšimnúť, však Wichinga neposiela Svätopluk, ale pápež! Thotmaar vyčíta pápežovi, nie Svätoplukovi, že Wichinga po vysvätení za biskupa neposlal do onoho starého Pasovského Biskupstva, teda k nim, ale poslal ho niekam inam, čo nebolo v záujme Bavorského kléru, my vieme že ho poslal do Nitry, čo Thotmaar komentuje a popisuje takto: ale k istému na vieru obrátenému kmeňu, ktorý si samo knieža vojnou podrobilo a dosiahlo, že s pohanov sú kresťania.

Tu je citácia Thotmmara:  váš predchodca /pápež/  na žiadosť Svätopluka vysvätil Wichinga za biskupa, avšak vôbec ho nevyslal do onoho starého Pasovského biskupstva, ale k istému na vieru obrátenému kmeňu, ktorý si samo knieža vojnou podrobilo a dosiahlo, že s pohanov sú kresťania.“

Opäť  musím dodať, že s tohoto jasne vyplýva, že Slovenov /vieme že Wiching bol biskup v Nitre/  na pravú vieru, rímskokatolícku obrátil až Wiching a Svätopluk. Preto som položil aj túto otázku :akí kresťania boli Sloveni? Ortodoxní, pod vplyvom Metoda, alebo Ariani ešte zo starších časov?

Admin: Odpoveď je niekde dole:
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Pamiatky po Vandaloch v Tunise Gelimer, Gelimir, Želimir, Gilamir

Odoslať pre Svetomír za So október 08, 2016 9:59 pm

Stále šprtám v arianizme, Galícii a Svéboch, Vandaloch. Našiel som pamiatky po Vandaloch v Kartágu.


Na denárii, ktorý razil posledný vandalský kráľ Gelimer, Gelimir, Želimír je jasne čitateľné ON REX GILAMIR. Nechápem, prečo to meno teda historici spotvorujú.
Samozrejme, aj tu je rovnoramenný kríž, ktorý ariánov sprevádzal až do hrobu.


Náhrobný kameň z čias Vandalov v Kartágu. Pochovávalo sa do zeme.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Wiching alebo Viking?

Odoslať pre Logofat Valassky za So október 08, 2016 11:26 pm

Bolo by velmi zaujimave vediet ci sa nahodou nedostal Wiching do Svabska z holandskeho Frizska. Ak by tomu bolo tak, potom je velmi pravdepodobne ze sa jeho rodove meno citalo ako Viching, presne tak ako obyvatelia Frizska citaju slovo Viking. O to zaujimavejsie by bolo poznat ktore prednosti mali v 9.storoci vikingovia, ktorymi by si mohli vysluzit taku pozornost vtedajsich rimskych mocipanov, ktora by ich vyniesla na 2-nasobny biskupsky stolec. Zeby nevinnost baranka, alebo huzevnatost a hlad vlka? Kto sa zaujima vie co o niekdajsich biskupoch pisal napr. Aj Jonas Zaborsky. Neboli to vobec bezbranne uradne osoby, ale skor plukovnici ovplyvajuci zlatou pokladnicou a takmer sukromnymi armadami. Je zaujimave aj to, ze ak bol Wiching Viking, ako sa tak rychlo stihol pokrestancit, ked sa krestanstvo u tychto narodov etablovalo az o dve storocia neskor a omnoho neskor ako vo Velkomoravskej risi. Svedski vikingovia su dokonca znami ako bodyguardi byzantskych a arabskych potentatov. Ovecka to v ziadnom pripade nebola, to len mozne dokreslenie jeho neznameho pozadia

Logofat Valassky
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 21
Join date : 27.09.2016

Návrat hore Goto down

napr. kneža Borna

Odoslať pre Svetomír za Ne október 09, 2016 7:25 am

Asi najlepším dôkazom, že knaz, knez, knieža bol svetským pánom a nie farárom je chorvátska história. Majú viacero historických vládcov ako kniežatá. Napr. knieža Borna :https://hr.wikipedia.org/wiki/Borna

A vôbec - keď si pozriete toto, tak vam až prríde ľúto, prečo to my nemáme tak pekne zdokumentované.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_vladari


Naposledy upravil Svetomír dňa Ne október 09, 2016 8:45 am, celkom upravené 1 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Wiching

Odoslať pre walibuk za Ne október 09, 2016 8:36 am

Wiching bol Alaman, bývalá Alamania ani nesusedí z morom. Museli by sme do pátrania zapojiť staronemčinu a na to nám sily nestačia. Krátky pohlad do slovníka dnešnej nemčiny nám povie, že Wich je viac a Wichtig je dôležitý.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Vladar

Odoslať pre walibuk za Ne október 09, 2016 8:45 am

V prehladnej tabulke majú názov Vladar, až v texte je potom Knez a to môže byť rovnako ako u nás. Môže však byť že aj vývoj nemusel byť rovnomerný a u nás boli vojvodovia. Čítam si znovu po stý raz kroniky a kniežaťom je nazvaný až Svätopluk, čo by približne zodpovedalo časovo tej chorvátskej tabulke s označovaním vladárov knez.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Vojvoda - pre walibuka

Odoslať pre Svetomír za Ne október 09, 2016 9:01 am

Máme pre vladára viacero výrazov. Funkciu vojvoda , voievod, vojvod, vojvoda pozná asi skoro celý slovanský svet. Vrátane Sedmohradska. Vždy v spojitosti s vojnou a vojakmi . viedol vojakov. Logické a jednoduché, vsjo jasno.
https://sites.google.com/site/hrvatskislovar/srpsko-hrvatski-recnik/v/vojevoda

Zaujímavé je preto pomenovanie kraja Vojvodina. Ale to už je na inú tému, sme pri ariánoch.

avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Wiching =Viking alebo Alaman?

Odoslať pre Logofat Valassky za Ne október 09, 2016 11:09 am

Len volne debatujeme. Toto su Alamanske mena: Crocus, Chnodomar, Macrian, Hariobaud, Urius, Ursicinus, Vadomar, Vestralp, Gibald.

Wiching medzi nimi zneje ako cudzinec. Niektorym alamanskym menam sa da dokonca aj dnes rozumiet ba niektore zneju do konca viac slovansky ako anglosasky ako napr. Croc-us -Krok/Step, Chnodo-Mir, Vado-Mir, Macr-ian -Mokry?, Hario-Bald a Gi-Bald podobne Svante-Bald (forma Sveto-Pluk-ovho mena). Posledne dve mena vsak maju skor podobu Geto-dacku (vid. Dece-Bal). Podobne Ursic-In (Medved-ik rumuncina so slovanskym diminutive suffix). Mozno to opat poukazuje na existenciu prastarej konfederacie "barbarskeho" rimskeho zahraničia (vid biatec COBROVOMARO so zobrazenim svebskeho a dackeho vyzoru, mozno dvoch rovnocennych vladarov).

Logofat Valassky
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 21
Join date : 27.09.2016

Návrat hore Goto down

Volná debata k Wichingovi

Odoslať pre walibuk za Ne október 09, 2016 10:04 pm

Pôvod slova Viking je nejasný a pôvodne označovalo činnosť, nie národ. Viking vraj bolo ísť na zboj a tí čo sa ho zúčastnili sa volali Vikingovia. V čase biskupa Wichinga boli už Vikingovia na scéne min 50 rokov, ťažko povedať či ide ho zhodu mien, či sa nejako zbojník - námorný lupič Viking nejako zamotal do Alamanie ktorá leží vo vnútrozemí a on , či jeho syn sa stal biskupom. Pre mňa je zaujímavé a to si teraz rozoberám v mysli je skutočnosť, že autor textu zvlášť zdôraznil jeho národnosť, to nikde nevidno, je to úplne ojedinelé a pýtam sa prečo? Pýtam sa a hladám odpoveď.

Svetomír, hneď na začiatku úvah som napísal, že verím , či dúfam v správnosť prekladov, ak naši historici v preložených textoch ktoré máme k dispozícii napísali vojvoda, tak predpokladám že na to mali dôvod. Najme ak pri Svätoplukovi sa už objavuje knieža. Origináli nemám, neviem to posúdiť. Vojvodina je krásny príklad, veď to je vojvodstvo
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Amin za Po október 10, 2016 1:01 am

Pre Walibuka z 8. 10:

Pokiaľ som správne zorientovaný v problematike, tak Thotmmar to písal ako sťažnosť v záujme Pasovského biskupstva a ako vieme, každý v takých prípadoch prekrúcal argumenty ako sa dalo. Aj historici potom prekrúcajú informácie tak, aby sa im hodili. Zdá sa, že v
vôbec nie je isté ako to Thotmmar myslel, keďže na to existuje niekoľko hypotéz. Svätopluk nechal Wichinga pápežom potvrdiť za biskupa... ale po Metodovej smrti sa ho zbavil ... vyslal ho do ním (kniežaťom) podrobeného kmeňa .... to je jedna hypotéza z viacerých. Z textu a hlavne z pápežovej bully však vyplýva, že Wiching bol potvrdený za biskupa na žiadosť Svätopluka do Nitry a teda pod tým pasovským biskupstvom treba myslieť územie, kde sídli Svätopluk, ktorý sa prihovoril za Wichinga a tým istým kmeňom, ktorý si knieža podrobilo je kmeň žijúci niekde inde ako Svätopluk. Dá sa to vysvetliť tak, že síce pápež ustanovil Wichinga do Nitry, ale ten ho šupol inde. Zároveň tu máme nastolenú problematiku Metodovho arcibiskupského sídla a nahráva to myšlienke, že tým sídlom bolo bývalé sídlo Rastislavove, ale to je už na samostatnú tému.


Naposledy upravil Amin dňa Po február 19, 2018 1:47 pm, celkom upravené 2 krát.
avatar
Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Na okraj

Odoslať pre igor1235 za Po október 10, 2016 10:29 am

Ako už spomínal Svetomír, doteraz sa nám nezachovala žiadna literatúra prvých kresťanov žijúcich pred Nicejským koncilom (s výnimkou Biblie a jedného jediného autora Origena), pretože po Nicejskom koncile nariadil Konštantín totálnu likvidáciu literatúry pod hrozbou trestu smrti prvých kresťanov, z odôvodnením, že ide o „heretickú“ „ariánsku“ literatúru. Po roku 325 existovali teda dvojakí kresťania ariáni a gnostici. Obe kresťanské prúdy mali spoločné to, že verili v rovnosť Ježiša a veriacich avšak dvojakým spôsobom:
- ariáni mali viac menej židovskú vieru a Ježiša vnímali ako obyčajného človeka, ktorý mal Ducha Svätého. "Ariánska" viera existovala už dávno pred biskupom Áriusom, nazýva sa napr. adopcionizmus
- gnostici verili vo filozofiu v mnohom veľmi blízku východným náboženstvám. V Krista verili ako Božieho syna, avšak presne rovnakým Božím synom ako aj Ježiš sa mohol stať aj radový veriaci. Gnóza znamená poznanie, vnímali za dôležité duchovné poznanie a múdrosť. Na rozdiel od ariánov to boli ľudia mystického typu, verili v potrebnosť duchovného osvietenia-vzkriesenia už tu na zemi.


avatar
igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Po október 10, 2016 5:38 pm

Adminovi.
Pod Pasovským biskupstvom nie je možné myslieť cirkevné územie, kde sídli Svätopluk. Veď to je proti podstate toho listu a toho čo sa dialo. Pápež sa usiloval získať právo vytvárať biskupstvá tam , kde svätá stolica uzná za vhodné a nie tam, kde rozhodne svetský vládca, cisár. Pasovský si hájili svoje práva ktoré mali od cisára a pápež im ich odňal. Práveže Svätopluk sa chcel vyčleniť z právomoci Bavorského kléru a my vieme že sa mu to aj podarilo. Pápež obnovil arcibiskupstvo v Panónii, vymenoval biskupov a arcibiskupa a to proti vôli Franského kléru. Teda Pasovské biskupstvo nemohlo byť tam kde sídlil Svätopluk. Z textu jasne vyplýva, že pápežovi Thotmaar vyčíta, že po vysvätení neposlal Wichinga do Pasovského biskupstva a tu zdôrazňuje že Wiching Alaman /Šváb/, nebol žiadny Grék, alebo nebodaj Sloven, ale bol to Alaman , takže ho mal poslať medzi svojich, Frankov. Z akého iného dôvodu by spomínal národnosť nejakého klerika? Z textu tiež jasne vyplýva, že pápež poslal Wichinga po vysvätení k onomu kmeňu a nie až niekedy inokedy, alebo dokonca žeby ho poslal sám Svätopluk niekam.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

reakcia na Igora

Odoslať pre Svetomír za Po október 10, 2016 7:50 pm

Nechcel som robiť z článku vedeckú prácu na 30 strán, aby som to zasa nemusel deliť na tri razy sem na portál, ako som musel niektoré práce dávať po kusoch. Potom to niektorí čítajú nekomplexne.
Žiaľ, pred Nikajským koncilom to mal Konštantín omnoho pestrejšie v krajine. Preto zasiahol. Teraz mám na mysli samozrejme len kresťanské smery. Len namátkou vymenujem: pravdepodobne najrannejšie začiatky boli spojené s nedorozumeniami. Vieme, že už apoštoli Pavol a Peter si nerozumeli. Jeden chcel čistú vieru v Ježiša ako proroka, druhý z neho robil niečo viac a tým začal biznis. Ale úprimní kresťania brali evanjeliá úprimne a celkom určite im nešlo o bohatstvo. Platilo: rozdaj svoj majetok a nasleduj ma. Kým bolo do r. 313 kresťanstvo zakazované, dominovali tieto dva smery. Lenže v Miláne došlo k "povoleniu a zrazu Konštantín evidoval v ríši: antitrinitárov, gnostikov, nestoriánov, monofyzitizmus, markionizmus, appolinarizmus, ebiomytizmus, monarchianizmus, mecedonianizmus, apolinarizmus, monoteletizmus, a ariánstvo. No a tak vymyslel rímsky katolicizmus, ktorý sa narodil r. 325, pričom sám Konštantín ho nevyznával, ostal veriacim Rimanom - pravdepodobne uznával rímskych bohov. Až do dňa svojej smrti, keď ho Eusébius pokrstil ariánsky a dal mu pomazania, čiže odpustenie za prenasledovanie práve tejto "herézy". Takže nielen dva smery, ale min 12. Iste som zabudol na niektoré. Napr. vami spomenutý adopticizmus. Takže Arius bol len jeden z najhorlivejších protagonistov, ktorí kresťanstvo chceli chápať "rozumnejšie". Môj osobný postoj - všetky dogmy človeku a ľudstvu škodia. Načo je ľudstvu dogma, keď spôsobuje nešťastie a smrť?
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

pre walibuk Today at 17:38

Odoslať pre Amin za Po október 10, 2016 9:22 pm

Problém je v tom, že pod Pasov skutočne prináležalo, podľa staršej dohody kde sa delili hranice medzi Salzburgom a Pasovom, aj územie východne od rieky Ráb, na juh aj na sever od Dunaja. No a Nitra do tohto priestoru patrí. Problém je v tom, že pápež v roku 880 hovorí o situácii, ktorú plánuje v tom roku, zatiaľ čo Theotmar v roku 900 už rekapituluje, čo všetko sa udialo v skutočnosti. Okrem toho, je jasné, že Theotmar uvádza len to, čo sa mu hodí, čo sa mu nehodí, to neuvádza. A uvádza, že Wiching neskončil v Nitre, ale až u nejakého kmeňa, ktoré knieža dobylo. Jeho zámerom je spochybniť, že skutočne prišlo k vytvoreniu toho biskupstva, aby si naďalej na toto územie mohol robiť nárok Pasov. Čiže ani z jednej ani druhej listiny nevyplýva, že by si Svätopluk podmanil a nechal pokrstiť Slovenov v Nitre.
avatar
Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Vďaka Svetomír

Odoslať pre igor1235 za Po október 10, 2016 9:29 pm

za usmernenie. Myslím si, že dogma neprináša iba nešťastie alebo smrť. Dogma totiž nie je vecou logiky, ale viery celku, individualít, vo svoje schopnosti, vedomosti, dôvery k okoliu, veciam, majetku, kúpnej či mocenskej sily a pod. Aj v súčasnosti sa dejú veci, kedy logika nepomáha, národy, človek stráca všetko a zostáva pre niekoho iba viera, napr. v budúcnosť či neskorší návrat muža domov. Skúsil som iba povedať svoj názor na položenú otázku, v závere Vášho textu. Inak súhlasím s Vami.


Naposledy upravil igor1235 dňa Ut október 11, 2016 9:42 am, celkom upravené 3 krát.
avatar
igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Po október 10, 2016 11:35 pm

Súhlasím s tým že Theotmaar už len rekapituluje. Svätopluk bol mŕtvi a král Arnulf bol už tiež na pravde božej. Problém nového Panónskeho Arcibiskupstva však pretrval. Theotmaar ešte netušil, že o pár rokov bude mať iné problémi, hoci apokalipsa už začala, v svojej zaslepenosti ju nevideli. Mnoho Franských záznamov o Slovanoch je tendenčných, ale vieme že su pravdivé, to že Svätopluka nazvú šelmou je jedna vec, ale dátumy, mená a deje čo sa stali sedia. Preto treba na Theotmaarovu správu pozerať s tohoto uhla pohladu, nakoniec adresát nebol žiadny prostáčik z ludu, ale človek s premierou autority za ktorým stál vzdelaný aparát úradníkov. Pápežovi nemohol vešať na nos klamstvá.
Do doby pred obnovou Panónnskeho arcibiskupstva Panónia patrila pod Arcibiskupstvá podla toho, ako to určil Karol a jeho synovia. Moravania patrili pod Staré Pasovské biskupstvo a v tomto bode je možné vykladať to v dvoch zmysloch, ale mi predsa vieme že Wiching bol poslaný do Nitry, tak prečo by sme o tom pochybovali a smelo sa môžme prikloniť k tomu výkladu, že Theotmaar myslel pod Starým Pasovským biskupstvom priamo sídlo biskupa v Pasove.

Altaišské pokračovanie Fuldských análov. Z príkazu krála Arnulfa bolo po smrti Svätopluka ponúknuté uvolnené miesto Pasovského biskupa práve Wichingovi. Je tu napísané: akýsi Alaman Wiching, ktorého pápež predtým ustanovil za moravského biskupa. Arcibiskup Theotmaar ho spolu s podriadenými biskupmi vyhnal a nerešpektoval tak královu vôlu a jeho právo.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za St október 12, 2016 8:53 pm

V južnej časti Talianska v horách leží mestečko Ariano Irpino.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Ariano Irpino

Odoslať pre Svetomír za St október 12, 2016 9:44 pm

Zaujímavá stopa po ariánoch. Síce nie Slovanská. Ďakujem. Pozerám si to, názov sa zachoval vďaka tomu, že dedina/mestečko je vysoko v horách. Dokonca je tam starý hrad. Preklad názvu je "Ariánske Irpino". Irpino je pomenovanie kraja podľa nejakého spoločenstva ľudí, ktorí v ňom žijú Irpíni - Hirpíni...Čítam, že sú tam veľmi svojrázni ľudia, neskrotní, hrdí, podozrievaví voči cudzincom, živia sa dodnes pastierstvom (?). Nádherná poloha. Ktovie. Podľa toho, že hovoria jazykom Osco, ktorý je zdokumentovaný už v V. storočí p.n.l. .
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za St október 12, 2016 9:54 pm

V jednom s tých starých zápisov sa píše, že Slovania žijú na lavom aj pravom brehu Jadranského mora, teda aj v Taliansku. Žijú vysoko v horách a sú všetkými obávaný pre svoju bojovnosť. Ta oblasť sa volá Malesánia, alebo Melisánia, ak sa nemýlim. Mal som tam naplánovanú cestu smerom na Sardíniu, ale babka ochorela na smrť, tak sme zostali doma a staráme sa.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Malesánia, alebo Melisánia

Odoslať pre Svetomír za St október 12, 2016 10:08 pm

Neviem to nájsť ani googlom.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Lekalo za Pi október 28, 2016 10:23 pm

Zdravím, som tu nový, tak sa zároveň predstavujem Smile Pri čítaní diskusie k tomuto výbornému článku ma zaujal jeden z príspevkov walibuka o tom že Pribina sa v dobových spisoch označuje ako vojvoda a my vlastne netušíme aký bol jeho skutočný sociálny status. Spomenul som si na knihu pána Cvengroša, ktorá je síce svojská ale miestami obsahuje naozaj podnetné myšlienky. Cvengroš tam píše, že Sloveni na kmeňovej úrovni mali systém dvojvládia kde v mierových časoch spoločenstvo viedol "mierový náčelník", možno by to mohlo zodpovedať pojmu kňaz (teda skúsený, inteligentný, rozhladený vodca) a vo vojne "vojnový náčelník", teda najskúsenejší vo vojne, ktorý vedie chlapov do bitky, ktorému by mohlo zodpovedať označenie vojvoda, latinsky "dux" a Pribina mohol byť takým oblastným vojvodom (možno strážiacim so svojimi mužmi strategicky dôležité body v Nitransku, starajúci sa o výber cla/daní, proste taký prerastený mafiózo), aktuálne pri moci vzhľadom na dlhodobo dramatické okolnosti v ktorých sa Podunajská nížina nachádzala?
Nebolo by možné, že autor textov o Pribinovi, jednoducho reflektoval tento systém dvojvládia a Pribinu aj po storočí označoval jeho funkciou?

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 86
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

The author of this message was banned from the forum - See the message

Pre Lekalo

Odoslať pre walibuk za Ne október 30, 2016 11:12 pm

Napísal som " VOJVODA Mojmír vyhnal NEJAKÉHO Pribinu", tak je to totiž v spise. K Pribinovi v čase jeho vyhnania nikde nie je napísané že bol vojvoda, ani nič iné. Môžme sa len domnievať, ale nie tvrdiť kto bol. Oficialna história z tejto krátkej vety, ako viete, vytvorila Nitrianske kniežatstvo /akože Slovensko/ a z nejakého Pribinu spravili knieža. To je výmysel. Jedna z možností je, že bol arianskym kňazom. Z diskusie vyplýva prečo.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 470
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Pre p. Lekala

Odoslať pre Svetomír za Po október 31, 2016 5:21 am

Áno, máte pravdu. Takto by sa veda robiť nemala. A práve títo "vedci" najviac hanobia amatérov, ktorí na tých veciach dokážu pracovať s väčším nasadením (aj finančným), ako oni. A ak tieto hypotézy tvrdí renomovaný profesor prednášajúci na univerzite, potom sa to už trvale pertraktuje, ako fakt. Z obdobia VM je žalostne málo zápisov o Slovanoch a aj tie treba skúmať, či nezavádzajú.

Na strane druhej sme národ, ktorý sa ukracuje svojou kritičnosťou o vlastnú históriu. Napr Maďari si dokázali svoju históriu vytvoriť na indíciach. A vôbec ich to netrápi :-). Smejeme sa z nich, ale oni majú na tom vypestované sebavedomie, stavajú sochy, ...sú pyšní na Kossutha, čiže martinského Košuta, na Petofiho, čiže poloslovenského hochštaplera, ktorého v zlosti zabil vlastný generál, keď štval vojsko do vojny, ktorú potupne povstalci prehrali...

To je druhý extrém. Niekde v strede je pravda. Ak je indícia dostatočne silná, a nič iné nemáme, použije sa ako dôkaz. Ale pozdejšie ju môže nahradiť dôkaz, ktorý ju vyvracia. Deje sa tak priebežne.

Juraj - Jozef správne poznamenal, že o Pribinovi neexistuje zápis titulu, funkcie, pretože Frankovia naše tituly neuznali. Nenapísali napr. knez.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

cirkev

Odoslať pre Slávka za Po október 31, 2016 8:02 am

Čo na to RKC?

Slávka
Anonymný


Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 1 z 4 1, 2, 3, 4  Next

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.