Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU


Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre igor1235 za St máj 10, 2017 9:50 am

First topic message reminder :

Vráble - Fidvár

http://www.vrable.sk/fidvar-zemny-hrad-pri-vrabloch.phtml?id3=81180Archeológovia ale našli aglomeráciu väčšieho rozsahu, než boli slávne Mykény. Stalo sa to v rokoch 2007 až 2009 vo Vrábľoch.„Toto sídlisko v lokalite Vráble - Fidvár pochádzajúce zo staršej doby bronzovej, z obdobia 2000 až 1500 rokov pred Kristom, malo intenzív¬ne kultúrne kontakty s oblasťou východného Stredomoria (kde ležia aj Mykény alebo Trója) a posledné poznatky z výskumu 9.2.2017 :

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vyznamne-archeologicke-nalezisko-vrable-fidvar-bolo-v-starsej-dobe-bronzovej-bydliskom-tisic/

Významné archeologické nálezisko Vráble-Fidvár, ktoré leží na ľavom brehu rieky Žitavy, bolo osídlené už v období neskorej doby kamennej (cca 4000 – 3000 pred n. l.). V staršej dobe bronzovej (cca 2100 – 1450 pred n. l.) bolo sídlisko postupne obkolesené tromi priekopami. „V opevnenom areáli sme zistili vyše 160 pôdorysov obydlí, ktoré boli usporiadané radiálne, vo viacerých radoch, pozdĺž kruhového opevnenia. Ich datovanie rádiokarbónovou metódou C14, do obdobia 2100 – 1800 rokov pred n. l., ukázalo, že ide o protourbánnu architektúru a zástavbu až o tri storočia staršiu, ako bolo známe z doterajších výskumov. Z tohto hľadiska ide o prevratný objav,“ približuje prof. Jozef Bátora z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK.

avatar
igor1235
Pokročilý kandidát na spisovateľa
Pokročilý kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 289
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down


Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Amin za Ne január 07, 2018 12:22 am

Aby mohli porovnávať Blatnicu a Kopčany, museli by mať porovnateľné vzorky a urobiť výskum rovnakou metódou. Na jednej strane máme teda chemický rozbor a na druhej strane "odborné" datovanie archeológa  - podľa nálezu gombíka v hrobe, pričom ten gombík mohol mať pokojne aj sto rokov, než sa do toho hrobu dostal. Odhliadnuc od toho, že rok na gombíku nie je. Čiže ďalší odhad.  Porovnáva sa neporovnateľné. Ak sa robil chemický rozbor aj v Kopčanoch, beriem späť. Ale som si istý, že sa nerobil. Takže taká kačica ....

Amin
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 393
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Svetomír za Ne január 07, 2018 7:12 am

Lekalo, pochopil si to správne. Čítal si múdro napísanú somarinu, ktorej zvykneme hovoriť cvengroschovina, skrátim to na cvengina. Lebo nestojí ani za to, aby som ju zakaždým písal celým menom Very Happy
Uhlík (C - carborundum) je štvorvalentný (štvormocný) prvok. Vždy bol a vždy bude. Je schopný viazať len štyri atómy niečoho, aby nasýtil voľné radikály. Kyslík, čiže Oxygén, je konštantne dvojvalentný, čiže vie sa viazať uvolnením dvoch elektrónov na niečo, čo vie prijať jeho mínusové jadro. (mínusové, lebo pri reakcii kyslík príde o dva elektróny).. Kyslík nikdy nezmení v prírode túto vlastnosť.
Ak chceme nasýtiť uhlík, potom len dvoma kyslíkami. Dva kyslíky, čiže štyri elektróny. Ak by sme uhlíku dali menej, naviaže si nejaký iný prvok z okolia (čo je somarina, lebo kyslíka je zatiaľ vždy dosť). Takže či to bolo pred miliónmi rokov, alebo o 500 rokov, vždy to bude konštantná zlúčenina, plyn CO2. Nikdy to nebude inak. Žiaden rôzny pomer medzi kyslíkom a uhlíkom. Ten je konštantou. Ak by sa to zmenilo, umrieme. Pretože aj my vdychujeme kyslík a vydychujeme ho spolu s CO2, ktoré vzniká aj vďaka nášmu metabolizmu...ale to nie je treba rozvádzať.

To vedecké bádanie alebo je založené na inom princípe, alebo je to somarina, ako napr. výroba "živej vody", ktorú si niektorí veriaci robia a veria, že vyzdravejú. Na svete je mnoho podvodov, na ktorých zarábajú výrobcovia zázračných prístrojov.

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Amin za Ne január 07, 2018 10:04 am

V prvom rade by som ten článok bral ako novinársku kačicu od niekoho, kto dnes píše voľných radikáloch a hneď zajtra sa bude vyjadrovať ako expert na dojivosť kráv. Čiže nevylúčil by som možnosť, že existuje fyzikálny spôsob určenia veku malty, ale vylučujem možnosť, že by pisateľ článku rozumel tomu o čom píše. Mám zopár vlastných skúseností.
Mám tiež zopár skúseností s archeológmi, ktorí sa pri výskume usilujú dokázať, že stavba je staršia ako sa myslelo, je to otázka prestíže. Potom prídu iní a keďže už nemôže byť staršia, usilujú sa dokázať, že objavili, že je mladšia. Objaviť objavené už nemôžu, tak to musia vymyslieť inak. Niekedy je to užitočné, lebo môžu niektorí v poradí mať pravdu. Najhoršie je neustále zotrvávať na prvom omyle.

Amin
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 393
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Lekalo za Ne január 07, 2018 11:38 am

Sveťo donútil si ma poriadne čítať čo nájdem na internete a zistil som že som sa zase raz mýlil. Díky ti za to.
Tu je pdf o tomto type datovania malty: https://www.arct.cam.ac.uk/Downloads/ichs/vol-3-2613-2634-ringbom.pdf

Najzaujímavejšia je časť ktorá popisuje princíp tejto metódy. Aby som to zase nedomotal, tak to pastnem v "pôvodnom znení": The principle behind mortar dating is straightforward (Van Strydonck and Dupas 1991, Hale et. al.
2003; Lindroos 2005). At the time of hardening the mortar absorbs CO2 from the atmosphere, and thereafter it can be subjected to normal 14C dating analysis like organic materials such as shells, corals and young limestone etc. The results given as 14C ages BP (Before Present = AD 1950) have to be converted to calendar years by means of a complex calibration curve that varies over time according to atmospheric 14C levels. The precision of the method varies depending on where the BP results intersect with the calibration curve. For example, Medieval Scandinavian mortars are often disturbed by irregularities in the curve during the 14th century. But where the calibration curve falls steeply the results can be surprisingly precise. While it can be difficult to yield exact dates with 14C analysis, it is frequently possible to place the mortar within the right century. This is useful in situations such as Åland where the chronology has always been open to speculation. Sampling has to be done carefully and one handful of mortar is usually enough. The mortar should preferably be taken from a place where it has hardened quickly and the sample chosen with the help of archaeological expertise (to avoid selecting mortar from a subsequent repair). The sample is then immediately tested in the field for alkalinity with the use of phenolphthalein.
This method of dating mortar has been known in theory since the 1960s (Labeyrie & Delibrias 1964), but
contamination from unburned fossil limestone and re-crystallization of the mortar prevented experimental development of the method. To achieve accurate dating of the mortar the preparation process in the laboratory has to be meticulous, involving mineralogical and chemical analysis of the readily soluble component to determine the hydraulic index (Van Strydonck et al. 1986).

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Lekalo za Ne január 07, 2018 1:32 pm

Ok tak to preložím:
Počas tvrdnutia malta absornuje CO2 z atmosféry a potom môže byť predmetom normálneho 14C datovania (predpokladám že ide o normálne rádiokarbónové datovanie), tak ako organický materiál (schránky mäkkýšov, koraly alebo mladý vápenec). Výsledky získané 14C datovaním musia byť prevedené do kalendárnych rokov s použitím komplexnej kalibračnej krivky v ktorej sú hodnoty C14 v atmosfére funkciou času. Presnosť tejto metódy závisí od prekrytia kryvky kalendárnych rokov s krivkou závislosti výskytu C14 v čase. Napríklad stredoveké malty zo Škandinávie vykazujú nepravidelnosti v priebehu krivky v 14. storočí. Ale tam kde krivka prudko klesá, výsledky môžu byť prekvapivo presné. Môže byť obtiažne takto získať presné dáta s C14 datovaním, ale často je možné datovať maltu do správneho storočia. To je výhodné v situáciách ako Aland (článok sa točí okolo datovania kostolov niekde v Škandinávii v meste/mieste Aland), kde datovanie bolo vždy predmetom špekulácií. Odoberanie vzoriek by malo byť vždy vykonané opatrne a obvykle hrsť malty je dostačujúce množstvo. Malta by mala byť odoberaná z miest kde vytvrdla rýchlo a taktiež po konzultácii s archeológom, aby sa predišlo odobratiu mladšej vzorky malty ktorá bola použitá pri opravách/prestavbách. Vzorka je následne, s použitím fenolftaleínu, na mieste otestovaná na alkalickosť. Metóda datovania malty je teoreticky známa od šestdesiatych rokov (Labeyrie & Delibrias
1964), ale kontaminácie od nespálených fosílnych vápencov (?) a rekryštálizácia malty zabránili ďalšiemu experiementálnemu rozvoju tejto metódy. Pre dosiahnutie presných výsledkov musí byť následný laboratórny rozbor vzorky precízny, zahrnujúc mineralogický a chemický rozbor ľahko rozspustných zložiek pre určenie hydraulického indexu (Van Strydonck et al. 1986). Postup prípravy vzorky začína mechanickou separáciou pri ktorej je malta opatrne rozdrvená a na mokro preosiata (?), aby sa získali zrná vhodnej veľkosti. Skúsenosťou sme sa naučili že optimálna hrúbka zrna sa mení vzorku od vzorky, ale obvykle je medzi 30 až 150 mikrometrami. Materiál je ďalej s pomocou katódoluminiscenčnej mikroskopie skontrolovaný na prítomnosť nespálených fosílnych vápencov. Počas prípravy vzorky na C14 AMS analýzu sú potrebné ďalšie chemické separácie (vzorky sú rozpustené v chladenom kúpeli kyseliny fosforečnej vo vákuu). Reakcia s kyselinou vytvára tok plynu oxidu uhličitého, ktorý je v rôznych fázach prerušovaný a jeho vzorky sa odoberajú na časovú a izotopovú analýzu. Výhodou C14 AMS datovania je že sa datuje samotná malta a nie rôzne zvyšky lastúr, dreva, uhlia, listov atď. zatvrdnuté v malte. Avšak datovanie týchto zvyškov nájdených v malte je taktiež vykonané pre zdvojenie a potvrdenie výsledkov. Pozorovali sme že zvyšky uhlia vykazujú tzv. "efekt starého dreva" a tým poskytujú nekonzistentné výsledky datovania. Spočiatku boli odoberané len dve frakcie oxidu uhličitého z každej vzorky. Približne v 15% a 85% vzájomnej reakcie. Bolo to založené na predpoklade že porézny uhličitan vápenatý sa rozpustí skôr než nespálené zvyšky fosílneho vápenca, čo spôsobí že prvá frakcia bude bez takejto kontaminácie. Druhá frakcia bude pravdepodobne obsahovať kontamináciu a preto by posunula výsledky datovania k starším než skutočne sú.

Keby som to mal nejak laicky zhrnúť, tak princíp je asi podobný datovaniu vzoriek ľadu v Arktíde/Antarktíde, len tým že sa jedná o umelý materiál, je potrebné vykonať rad krokov, ktoré čo najviac odstránia vplyv prímesí v malte ako napr. nevypálené zvyšky vápenca, ktoré sú samozrejme oveľa staršie a spôsobili by posun výsledkov. Samotný postup je že pripravená vzorka sa rozpustí v kyseline a vznikne oxid uhličitý, ktorý sa odoberá v 15% a 85% času trvania reakcie vzorky s kyselinou.
Čiže ja by som povedal že metóda datovania stavieb tu je. Otázka je či je tu vôľa...

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Svetomír za Ne január 07, 2018 1:58 pm

Moja vôľa je poslať takúto metocu do pekiel. Toto je čarovanie s chémiou, nie je  nič exaktné. Pretože plyn vyreagovaný s kyselinou nemôže byť nositeľom nejakej rádioaktivity C14, keď sme  podrobili reakcii zlúčeninu, z ktorej vznikol. Pretože už tá sama zlúčenina, teda CaCO3 by menila silu žiarenia a to ešte podľa toho, kde sa nachádzala tá malta. Napr. všetko podlieha rádioaktivite  v prostredí, kde sa trvale vylučuje radón. Najexponovanejšie (pozrite radónovú mapu Slovenska) je to napr. Líščie údolie v BA, aj prostredie hl. vlakovej stanice, potom obec Podhorany pri Nitre, okolie Rejdovej, veľmi exponovaná je Čučma....Možno som zlý chemik, možno som už starý, senilný dedo. Mne to hlava neberie, je to hovädina. Predsa určiť vek z plynu je hovadina. To by sme mohli robiť aj analýzy napr. zemného plynu a zisťovať, kedy presne vznikol. Lenže je to somarina. Somarina. Je to ten článok, čo som čítal kdesi v češtine. A niekto na tom zasa zarobí a iný konečne povie: hlúposť a medzitým sa možno vynájde niečo exaktné. Ale úplne inak.
Lekalo, nedaj na to, je to nehoráznosť. Vďaka za preklad, ale nepomohlo Very Happy
Radšej poď na tú druhú mapu :-)

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Amin za Ne január 07, 2018 2:58 pm

Raz urobili taký pokus. Zobrali vzorky dreva z jedného datovaného trámu cca tisíc rokov starého (na tráme bol vyrezaný dátum stavby domu - to sa robievalo). A poslali to z rôznych inštitúcií, ťažko konšpiračne , do svetových laborátóríí, tak aby dotyční netušili... a čakalo sa na výsledky. Ešte ku každej vzorke pribalili inú legendu. A výsledky prišli, líšili sa v rozpatí tak cca 500 - 3.000 rokov. Tak tie laborátóriá informovali. Laborátoriá urobili "korekcie" a rozdiely boli v rokoch. Kedže im nepovedali správny dátum, aj tak sa netrafili.... 

Ale myslím si, že C14 dokáže v istom rozpätí dať približne dobré výsledky. Či to vtedy jednoducho laboranti odflákli, alebo len nemali dosť podkladov pre "korekcie" neviem.   V KAžDOM PRíPADE, dobrý džob.

Amin
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 393
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Lekalo za Ne január 07, 2018 3:37 pm

Sveťo v kľude si pozri toto video https://www.youtube.com/watch?v=-xKvq6VLe4s Pani zlatá tam vysvetluje ako sa robí C14 metóda. Je tam aj jasne uvedené že súčasťou toho procesu je transformácia skúmanej vzorky na CO2 skrz jej spálenie v zatavenej banke a následná transformácia na grafit. Čiže to ako ten plyn obsahujúci CO2 získaš je len otázka technologického postupu, je to proste jeden z krokov pri spracovaní skúmanej vzorky. Pri klasických vzorkách ho získajú spálením vzorky spolu s rôznymi prímesami, pri malte ho získajú rozpustením malty v nejakej kyseline. Ja nie som chemik, ale ako nemám z toho pocit že by to bola rezolútna blbosť.
Na záver tu máš ešte popis hmotnostného akceleračného spektrometra, to je tá AMS metóda ktorou analyzovali plyn získaný z tej malty https://www.youtube.com/watch?v=0ma-0d4iDVE

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re : Najnovšie archeologické výskumy - Nitrianska Blatnica

Odoslať pre igor1235 za Ut január 09, 2018 3:09 pm

.                        
Rádiouhlíkové veky analyzovaných vzoriek, ktoré určil Pavel Povinec so svojím tímom, jednoznačne ukazovali, že rotunda bola postavená už v polovici 9. storočia. Vzhľadom na to, že tento výsledok bol mimoriadne dôležitý pre ďalšie objasnenie vzniku rotundy, ako aj pre domácu a zahraničnú akceptáciu výsledkov rádiouhlíkového datovania, bolo vytvorené medzinárodné konzorcium, pozostávajúce z významných rádiouhlíkových laboratórií. Úlohou konzorcia bolo pomocou nezávislých metód určiť presný vek Rotundy sv. Juraja.                                                                                                                                  V konzorciu prijali účasť Laboratórium urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie Arizonskej univerzity v Tucsone, Laboratórium iónovej fyziky Vysokej školy technickej (ETH) v Zürichu, Laboratórium pre urýchľovačový environmentálny výskum (VERA) Viedenskej univerzity, Hertelendiho laboratórium environmentálnych štúdií Ústavu pre jadrový výskum (ATOMKI) Maďarskej akadémie vied v Debrecíne, Rádiouhlíkové laboratórium oddelenia dozimetrie žiarenia Ústavu jadrovej fyziky Akadémie vied ČR v Prahe a domáce CENTA laboratórium. Členovia konzorcia dostali na analýzy celkom 3 vzorky, ktoré pozostávali z nájdených vzoriek dreva, uhlíkov, omietky a stavebnej malty, tak aby každá vzorka bola analyzovaná nezávisle aspoň v dvoch laboratóriách. Celkom bolo analyzovaných 12 vzoriek, z toho 4 vzorky dreva, 3 vzorky uhlíkov, 1 vzorka omietky a 4 vzorky malty.
Výsledky rádiouhlíkových analýz ukázali zhodu medzi jednotlivými laboratóriami, takže mohli byť určené kalibrované rozsahy veku vzoriek nasledovne: vzorky dreva  mali vek od 771 do 882 rokov n. l. a vzorky uhlíkov od  771 do 881 rokov n.l.. Vzorky stavebnej malty odobratej z vnútra múrov a vnútorná omietková malta mali vek od 688 do 751 rokov n.l.. Vidieť, že vzorky dreva, uhlíkov a malty mali v rámci neurčitosti analýz približne rovnaký vek, takže mohol byť vypočítaný ich výsledný vek od 789 do 873 rokov n. l. Tento výsledok môžeme interpretovať tak, že rotunda bola s 95% pravdepodobnosťou postavená už v pred-Cyrilometodskom období, t. j. pred rokom 863, keď sv. Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu .... bude však zrozumiteľnejšie ak vekový rozsah vyjadríme ako stredný vek rotundy, t. j. 830±40 rokov n. l. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici je pravdepodobne najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
Žiaľ, súčasná medzinárodná rádiouhlíková kalibračná krivka má v 9. storočí veľmi špecifický priebeh a neumožňuje určiť presnejší kalibrovaný vek rotundy. Vedecká rádiouhlíková komunita a profesor Povinec s jeho tímom však pracujú na spresnení kalibračnej krivky, čo by umožnilo v blízkej budúcnosti zmenšiť neurčitosť v určení stredného veku Rotundy sv. Juraja, ako aj ďalších pamiatok z obdobia Veľkej Moravy pod ±20 rokov....
Je známe, že kresťanstvo v Nitrianskom kniežatstve bolo prijaté už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, pretože podľa zachovaných dokumentov dal Pribina vysvätiť salzburskému arcibiskupovi Adalrámovi kostol v Nitre už okolo roku 828, ktorý sa neskôr stal s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou Baziliky sv. Emeráma. Je preto možné, že v okolí Nitry mohli byť postavené aj ďalšie murované sakrálne stavby, buď ešte v období Nitrianskeho kniežatstva, alebo neskôr po roku 833, keď Pribina musel Nitru opustiť a jeho kniežatstvo sa stalo súčasťou Veľkej Moravy. Podľa nedávnych archeologických výskumov sa z obdobia Veľkej Moravy na Slovensku zachovali ešte dva malé stojace predrománske kostoly v Kostoľanoch pod Tríbečom a v Kopčanoch. V ďalších lokalitách, sa nám zachovali už len zostatky základov zaniknutých stavieb kostolov, ktoré, na základe výsledkov archeologických výskumov, boli postavené v 2. polovici 9., alebo začiatkom 10. storočia.  
Osamotene stojací kostolík v lesnom prostredí je dnes dokladom zaniknutého významného osídlenia, o ktorom vieme zatiaľ veľmi málo. Osídlenie muselo byť ekonomicky prosperujúce a aj spoločensky významné, keď tak isto nepoznaný vlastník tejto lokality dal v tom čase vybudovať kamenný kostol a mal, s veľkou pravdepodobnosťou, aj farára.
Záverom teda môžeme povedať, že “náš Jurko” je pravdepodobne najstaršia stojaca sakrálna stavba s pôvodnými múrmi nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Jedná sa preto o unikátnu historickú  pamiatku s dejinným významom, dokladajúcou pokročilý stupeň kristianizácie s existenciou kamenných kostolov už v 1. polovici 9. storočia na území dnešného Slovenska.
Všetky tieto zistenia preto oprávňujú Rotundu sv. Juraja na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Presne určený fakt datovania Rotundy sv. Juraja do obdobia 830±40 rokov n. l., ktorý potvrdil jej predpokladaný vznik v 9. storočí, dovoľuje meniť doterajšie zaužívané schémy vnímania. Vo svetle blízkosti len 7 km vzdialeného veľkomoravského hradiska Ducové-Kostelec (so zachovanými rozmerovo aj tvarovo identickými základmi rotundy) a 4 km vzdialeného hradiska Valy Bojná I, ako aj ďalších lokalít, nastoľuje nové súvislosti a viaceré otázky o tomto teritóriu a obohacuje nás o nový doklad v prehlbovaní poznania našej dávnej histórie .... histórie Slovenov Smile

igor1235
Pokročilý kandidát na spisovateľa
Pokročilý kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 289
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre walibuk za Ut január 09, 2018 8:11 pm

Vynikajúci príspevok
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re : Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku - Nitrianska Blatnica

Odoslať pre igor1235 za Št január 11, 2018 9:39 am

Ďakujem Walibuk, hlavne však starostovi Nitrianskej Blatnice p. Tomanovi, ktorý mi materiály poslal.
avatar
igor1235
Pokročilý kandidát na spisovateľa
Pokročilý kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 289
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 2 z 2 Previous  1, 2

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.