Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU


Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za Št október 12, 2017 5:29 pm

First topic message reminder :

Konečne som si urobil čas pozrieť si dôkladne slávne „veľkomoravské centrum“ považované za možné hlavné mesto VM, sídlo Mojmíra I. Už príchod k valom po kvalitnej asfaltovej účelovej ceste cez neobrábanú veľkú plochu ponechanú ako trávnatý porast so solitérnymi starými dubmi predznamenáva, že prichádzam k niečomu veľkolepému. Po tom, čo som videl v Sedmohradsku (obrovské, 25 – 45 hektárové kamenné hradiská so stenou cca 4 – 5 m : Sarmizegetusa (zrúcanina), pevnosť Karolina v Alba Iulii (mesto v meste, funkčné, krásne) a najmä  rovnako veľkú pevnosť Moigrad (pôvodné rímske Porolisum) som očakával, že uvidím tiež niečo veľkolepé. Veď fuldské anály píšu o nevýslovnej pevnosti... Minul som budovu archeologického ústavu ČR a privítala ma brána „Mikulčické valy. O chvíľu cesta končila parkoviskom a pred sebou som videl dve drevom obložené budovy. Vpravo  bola vstupná hala s predajňou vstupeniek a suvenírov, kde boli aj makety objektov celého priestoru nazvaného Mikulčické valy. Okolo lúka, kde sa črtali len nevýrazné hlinené valy o výške 1 – 2 m s náznakmi bývalých vodných priekop a druhý objekt - drevom obitý objekt – krytie kostola č. 2. Zaplatil som vstupné a čiperná sprievodkyňa spustila výklad. Po čase si všimla moje neverbálne prejavy pri spomenutí sťahovania národov v 5.-6. storočí a množstve ďalších údajov, ktoré boli pre mňa min. zvláštne, či neprijateľné. Nuž, prejavil som sa aj verbálne, lebo by som sa zadusil  Mad
    Kúpil som si aj knihu Lumíra Poláčeka MVVM (Mikulčické valy Velké Moravy). Je to najnovšia publikácia s modernými poznámkami písané ako keby sprievodca po objektoch s množstvom náčrtov a fotografií. Netušil som, že prehliadka Valov a čítanie tejto knihy bude aj zábavné. Miesto je ukryté v lužnom močaristom lese. Nepôsobí ako pevnosť, ale skôr ako úkryt. Neporovnateľné s Bojnou, Nitrou, hradiskami na Zobore, Žibrici a iných miestach na Slovensku. Výšinné hradiská pôsobiace naozaj obranne, majestátnejšie aj vďaka zachovalej výške valov aj cez 8 m.. Chápem aj to, že pieskovohlinené valy v Mikulčiciach zarovnávali dažde a rieka Morava pri záplavách.
    Začiatky osídlenia tohto územia boli datované na druhú polovicu 8. storočia. No v knihe je viac krát zdôraznené, že datovanie nie je možné presne určiť.  Jediné orientačné datovanie poskytuje hrob pri bazilike č. 480, v ktorom sa našla zlatá minca Michala III. (856 – 866), čiže hrob je mladší, ako minca... Celé sídlisko vraj pojalo 1000 – 2000 ľudí, čo moravskí vedci považujú za veľkú masu, na tú dobu nevídanú. Najstaršie stopy osídlenia ale postrádajú hroby. Špekulujem o tom, že pohrebisko mohlo byť vtedy vzdialené nevedno kde, alebo jednoducho pochovávali žiarovo. Až s príchodom kresťanstva na sídlisko prišlo aj kostrové pochovávanie, podľa knihy sa tak dialo cca od r. 850. K vytvoreniu silnejšej fortifikácie (samotných hlinených, či piesčitých valov s palisádami) došlo až v druhej polovici 9. storočia. Ešte dodám, že minca Michala III. (opilca), teda byzantského cisára, ktorý vyslal C a M na Moravu môže dokladovať práve túto skutočnosť, ale môže ísť aj o iný spôsob, ako sa minca sem dostala. Nebudem doširoka špekulovať, ako, podstatné je, že v hrobe bola a ohraničila aspoň čiastočne vek hrobu.
Tu sa mi žiada v samostatnom odstavci napísať, že podobným odborným odhadom bola určená veľkosť osídlenia Nitry v tej dobe a teda sám som si myslel, že zle počujem: Nitra mala v čase VM až 13 000 obyvateľov. Počul som to od Dr. Pietu na jednej prednáške. Myslel tým len mesto Nitra v súčasnom intraviláne. Nuž potom sa vysporiadajme s tým počtom, v porovnaní s „obrovskými „Mikulčicami Nitra bola mesto-štát. A tak si hovorím: ak Mikulčice boli Mojmírovou pevnosťou, potom Nitra musela mať z neho „naozaj strach“  Very Happy . Ale toto bolo len prvé, pri ktorom som sa v duchu bavil. Nuž, toto má byť tá pevnosť pred ktorou Frankovia zalomili rukami a napísali: „nevýslovná, na najstaršie nijako nepodobná pevnosť“? Áno, mohli to napísať. Ale len ako iróniu. Predsa vieme, že sám Burebista nepokračoval na Nitru, ale zastavil sa v Nitrianskom Hrádku, pretože neprišiel Nitru dobiť, ale dohodnúť sa na spoločnom postupe proti Rímu. Nitra mala rešpekt už dávno pred Rimanmi. Pred „Mojmírom“ z Mikulčíc by asi Pribina neodišiel z nej. Musel to byť omnoho mocnejší Mojmír z miesta, kde bola na jeho moc obyvateľská základňa a nie 1000 – 2000 ľudí!
    Bezpochyby veľmi zaujímavou skutočnosťou na Valoch je nález desiatich kostolov, z toho jeden bol trojloďový, čiže bazilika. A to v tom čase naozaj niečo znamenalo. Baziliky boli výnimočné. Do objektu Valov sa ešte započítavajú dva kostoly, ktoré neboli dostatočne dokázané a k nim aj kostolík v Kopčanoch. Celkom sa pýšia 13timi kostolmi na cca 20tich hektároch plochy. Samozrejme, že to prekvapí. Pýtal som sa prítomného pracovníka AV, či tie kostoly nie sú náhodou dôkazom akejsi nesúdržnosti obyvateľstva, možno dôkazom kastovania. Odpovedal, že skôr sa špekuluje o tom, že sa jednalo o majetnícky vzťah ku kostolom. Každý chcel mať svojho Boha, svoj kostol, a najmä, svoje mauzóleum. Pre seba, svojich potomkov. Nuž povedal inými slovami to, čo som povedal ja. Na ploche sú dve rotundy. A tie majú byť najstaršie. Dovoľujem si klásť stavby rotúnd do obdobia arianizmu, kedy rotundy slúžili ako objekty na krstenie. A pochovávať sa smelo len okolo nich, teda na vysvätenej pôde. Preto na niektorých rotundách sa zachovali písmená alfa a omega – začiatok a koniec. Na Valoch sa našlo dodnes cca 2500 hrobov, ktorých drvivá väčšina sa našla okolo kostolov a v nich. Teda na vysvätenej pôde. Tu by som rád upozornil historikov, ktorí píšu, že uhorský kráľ Štefan I. ako prvý nariadil, že pochovávať sa smie len kostrovo a okolo kostolov na vysvätenej pôde, aby si aj oni všimli, že píšu hlúposti. Pochovávalo sa tak už za arianov, čiže niekoľko storočí skôr. Ale ako som písal v článku o arianoch na Slovensku, na túto dobu sa nemáme pýtať a rozpamätať.
    Veľmi významnou stavbou postavenou hneď vedľa baziliky je palác, kde mal sídliť Mojmír I. Palác a vedľajšia bazilika sú pre vedcov demonštráciou moci. Sám seba sa pýtam: možno, že Mojmír I. na Valoch nikdy nebol. Tá veľká svetská stavba samozrejme mohla byť palác vládcu. Ale nemohlo to byť aj cirkevné učilište? Fantazírujem rovnako, ako archeológovia, historici...predsa  ariani ich mali napr. aj v Oradei dávno pred Ca M? Aj v Oradei bolo a dodnes je budova učilišťa a bola postavená tiež trojloďová bazilika (samozrejme ako pôvodný kostol dávno pred bazilikou sv. Ladislava, ktorá na tom mieste stojí dnes). Trojloďovú baziliku nechal „Na vŕšku“, na svojom majetku postaviť aj Pribina. Aj na tom mieste dnes stojí trojloďová bazilika sv. Ladislava v Nitre. Prečo som tak suverénny v tvrdení? Pretože p. Semeš bol v katakombách tohto kostola a tieto katakomby NEKOPÍRUJÚ základy jestvujúcej baziliky. Katakomby boli pod menšou a staršou bazilikou vyhotovené dávno pred dnešnou bazilikou. Aj tu je dodnes škola, kde bolo cirkevné učilište, ale katolícke. Nitrianska bazilika, ako vieme, bola od počiatku katolíckym kostolom.
    Mikulčické Valy sú automaticky spájané s Mojmírovcami, dokonca v knihe sa niekoľko krát spomína, že Mojmír po uvedení do úradu vládcu sa nechal pokrstiť. Pramene nie sú uvedené, nevieme, akou vierou bol zaviazaný...tvrdenia bez dôkazov sa mi zdajú neuveriteľné a pritom pochádzajú od Akadémie vied ČR. Ja, amatér,  si mám vyčítať, že niekedy fantazírujem? Nie sme my, Slováci, hoci aj amatéri náročnejší na dôkazy, ako vedci? Nie sme pápežskejší, ako pápež? SME. Len sa naďalej zožierajme a napádajme pre každú vetu  Laughing .


    Vošli sme do budovy, ktorá chráni kostol č. 2 a jeho hroby. Sprievodkyňa sa díva na mňa a rozpráva naučený výklad. Moje oči behajú od objektu k objektu. Pozorujem drobné artefakty, fotím. Sekery bradatice, meče rovnaké, ako v Alba Iulii, šperky, nákončia opaskov, ostrohy, náušnice, gombíky, no najviac tzv. rôzne modifikácie tzv. gréckeho kríža. Čiže rovnoramenného kríža, ktorý prevzali práve ariáni. Nie mučiarenského nástroja, ako ho uctievajú rímsko a gréckokatolíci, ale kríža rovnoramenného ako symbol živlov, života na zemi. Takýto kríž našli v južných Čechách v keltskom (?) hrobe a ten bol datovaný už 700 rokov p.n.l.! Teda tento symbol kresťania len prevzali. Ako mnoho iného. V tom akosi mám jasno, neprekvapuje ma to, rovnako prítomnosť kostolov, rotund so studňami. Babtistériá. Krstiteľnice.
    Môj pohľad padol konečne na kostry v hroboch. Obrovské postavy. O tri dni som si kúpil meter, vrátil som sa a podarilo sa mi premerať niektoré. Žiadna z privilegovaných kostier pochovaných okolo kostola a v ňom nemala pod 185 cm za živa. Vedecký pracovník mi potvrdil, že mnohé kostry naznačujú, že títo ľudia mali často vysoko cez dva metre. Boli to kostry mužov. Ich pravdepodobné manželky mali ale len priemer, dnešný priemer, teda 150 – málokedy 170 cm. Dievčina o veľkosti kostier nepovedala ani slovo. Ani v spomenutej knihe som sa nič o tom nedočítal Ani riadok. Zaujímavé. Až napínavé. Kostry jednoduchého ľudu ale neboli tak veľké. Niečo mi nesedí. Samozrejme, že to museli byť veľmi dobre živení ľudia. Ale tuto genetika až kričí. Boli to fakt Sloveni  ???
    Konečne som prišiel aj k dvom detským hrobom. Dievčatká cca 10 ročné. Každá na inej strane kostola. Keď som sa pohľadom dotkol lebiek, zdúpnel som. Bol som ticho. Lebky boli výrazne deformované ako hunske. Počúval som výklad. Dievčina skončila a spýtala sa: „pane, máte nejaké otázky, prosím?“ No samozrejme, že mám. Celý čas čakám, kedy konečne skomentujete veľkosť kostier a tvar lebiek. Usmiala sa a riekla: „Všiml ste si toho?“ Samozrejme. Vrátil som sa k dospelým mužským kostrám a – aj jedna z nich mala deformovanú hlavu. O tri dni som sa spýtal pracovníka AV na tú deformáciu. Skonštatoval: „Zřejmě se jedná o hydrocefalus.! Ale to azda nie! Že by sa dožil človek s týmto onemocnením dospelosti? Okrem toho: hydrocefalus je hromadenie mozgomiešnej tekutiny v lebke, jeho tlak zväčšuje lebku do obludných rozmerov VŠETKÝMI stranami a teda vytvára guľatú hlavu s tzv. plochým čelom. V prípade „našich“ lebiek predsa sa jednoznačne jedná o úmyselnú deformáciu lebiek od najútlejšieho veku zviazaním dvoch doštičiek, ktoré svojim tlakom dosiahli, že sa lebka predlžovala dozadu. Túto techniku používali národy východu – Huni (Čína a pod), Mayovia, aj v Egypte. Táto metóda dostala názov aymarská.
A toto je hlavný dôvod, že som si sadol a píšem. Nemôžem nechať len pre seba, čo som videl a čo z toho pre mňa vyplýva - je to hneď niekoľko nástojčivých otázok:
1. Boli Mikulčické valy naozaj veľkomoravskou metropolou, alebo to bol možno posledný avarský „hrink“, čiže ring, čiže kruh  -  ové opevnenie?
2. Mohli mať Mojmírovci cez dva metre a ich plebs 150 – 160 cm? Mohli. Ale potom neboli tej istej DNA, ako plebs
3. Deformovali si hlavy aj Slovania po vzore od Hunov, či Avarov?
4. Stačí ako dôkaz veľkomoravskosti nález typických mečov, náradia a šperkov? Najmä ak vieme, že Avari nielenže spávali s „našimi“ ženami, samozrejme ulúpili nielen zbrane, náradia, ale aj šperky aj so šperkármi a dielňami?
5. Nepíše sa, že názov Avar môže znamenať aj „obor“?
6. Nie je to datovanie začiatku osídlenia Moravskej nivy akési zhodné s prosbou Avarov r. 795 u kráľa Karola Veľkého a ten im vyčlenil priestor neďaleko jeho ríše, lebo im Sloveni nedali pokoj a stále útočili? Kagan a jugurus, ktorí bojovali medzi sebou o moc, boli v tom čase mŕtvi. Za týchto okolností tudun, knieža západných Avarov, prišiel do Aachenu a vzdal sa Karolovi, pričom tu prijal krst. V lete 796 Pipin, Karolov syn a kráľ Itálie, dobyl kaganskú rezidenciu. Nový kagan a jeho žena mu prisahali vernosť.
7. Prijali Avari - celé spoločenstvo, kresťanstvo, ako podmienku pri „udelení“ tejto zeme od franského kráľa, alebo neskôr pod tlakom jeho nasledovníka? Celkom určite.
8. Na ozdobných, sakrálnych predmetoch sa opakujú dva symboly: rovnoramenný kríž a inde vták, sediaci vták. Čo znamená ten vták? Je to napr. sokol, ako častý posvätný vták, alebo je to nebodaj Turul? Nie s roztiahnutými krídlami, ako ho zobrazujú dnes Maďari, ale v kľudovom stave, sediaci.
9. Majú niečo spoločné Huni, Avari a Maďari?
10. A ešte: Mikulčice, neďaleký Mikulov – majú niečo spoločné s mincou Mikuláša III. s kultom tohto mena?
11. A ešte: Toponýmia celého Uhorska nemá v názve prívlastok Uhorský. Jedine na Morave – Uherský Brod, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh. Odbočil som od Mikulčíc...


    V závere knihy sa mi zapáčili vety o tom, že napriek bohatosti nálezov na Valoch sa dnes hodnotí celé nálezisko omnoho triezvejšie, ako v čase eufórie z objavu. Pekná veta je aj: „Riečne ostrovné hrady sú fenoménom Veľkej Moravy, ku ktorému ťažko hľadáme adekvátne obdoby“. Nuž, k tomu musím dodať niečo, čo vedci z Mikulčíc asi netušia: k Veľkej Morave, ale v inom poňatí, sa viažu ostrovné hrady v Arade, ktorý zrejme nechal postaviť práve Svätopluk, a v minulosti ostrovný hrad v Oradei, kde bolo tiež cirkevné učilište a trojloďová bazilika. A najmä – práve tam sa mohlo stať to, čo sa spomína v Žizni Nauma: väzenie, kde boli mučeníci Metodovi sa rozpadlo zemetrasením...a...išli cez rieky Križ, Baktu, Timiš a Dunaj a o tri dni boli v Belehrade. Pri ich pobyte v Mikulčiciach, či inde na českej Morave, alebo na Slovensku by  tieto vety nedávali zmysel.
Na blate bol aj Pribinov Zalavár, Čiernohrad na Tise (Csongrád)...azda aj Stoličný Belehrad (Velehrad)...

Perlička nakoniec. P. Semeš mi povedal, že som neprišiel som na nič nové. Prvý totiž publikoval tieto skutočnosti  archeológ Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc, (https://cs.wikipedia.org/wiki/Lud%C4%9Bk_Galu%C5%A1ka), no jeho objav nebol prijatý, politika bola silnejšia a tak chodíme do Mikulčíc naďalej, ako na veľkomoravské sídlo. Zvláštne je, že napriek tomu zachovali v expozícii kostry dlhé cez 2 metre a deformované lebky. Aspoň niečo pre tých, čo sa vedia dívať!


Doporučujem:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lud%C4%9Bk_Galu%C5%A1ka

http://www.archeologienadosah.cz/clanky/prekvapi-vas-ze
Dobrá je veta:
Vysoké a protáhlé lebky pak známe u Germán z pohřebišť doby stěhování národů z Moravy i Čech z 5. a 6. století.
A zasa tí Germáni...Sloveni a Slovania tu vtedy vôbec neboli...dokedy bude táto hlúpa dogma panovať medzi nami???

Doporučujem  tiež fotografie, aké som neposkytol ja. Je tam aj veliká kostra dospelého človeka s jednoznačne predĺženou lebkou: http://thomuv.blog.cz/1208/slovanske-hradiste-u-mikulcic

Aby sme naozaj uverili, že Mikulčice nemohli byť centrom VM, sídlom Mojmíra, prečítajme si tieto riadky:
Citujem:
1. Pápež Agapit II r. 948 píše loršskému arcibiskupovi Gererdovi, že sa od fuldského opáta Hadamara dozvedel o jeho spore so salzburskýmarcibiskupom, lebo si obaja nárokujú na pálium pre tú istú provinciu a škriepia sa o práva nad Hornou a Dolnou Pannoniou. Pápež prideľuje západnú Pannóniu Salcburgu a východnú s krajmi Avarov, alebo Moravanov a Slovenov zasa Lorchu.
Čiže sa tu jasne rozlišujú Moravania a Sloveni. No a tu je aj doklad o tom, prečo máme priezviská Moravec, Moravčík. Takto ich domáci Sloveni odlíšili od seba. Rovnako, ako sú priezviská Polák, Lipták, Oravec.

2. Druhý list . Benedikt VI. r. 973 oznamuje arcibiskupovi Hrodbertovi (a iným vymenovaným biskupom), určuje právomoc Piligrinovi tak, aby biskupov v Hornej Pannónii spravoval salzburský arcibiskup s takými právami, aké mal doteraz v Dolnej Pannonii, pričom Dolnú Pannoniu a Méziu, kde sa nachodia kraje Avarov a Moravanov, prideľuje loržskému arcibiskupovi s takou právomocou, akú mal doteraz v Hornej Pannonii.
Z uvedeného jasne a neodškriepiteľne vyplýva, že Morava (Veľká) bola nad Dunajom pri Mézii, teda vychádza to samozrejme na Transylvániu.

3. Aventinove anály Bavorov, kniha 4: Maďari si podrobili Daciu, ktorá sa volala Ungaria (logicky U horsko – krajina obkolesená transylvánskymi Alpami – krajina u hôr) a pobili aj Vendov, ktorí podliehali niekedy Svätoplukovi. Tí volali túto krajinu Uhorskom Veľkej Germánie a Maďari túto krajinu obsadili ako prvú a nazvali ju Erdélyi – v preklade Uhorsko.
Maďari dobili obe Dácie, aj tú za Tisou, keďže siahala od Hrona a Švábskej hory a od Toku Dunaja až po Čierne more.

Tak a toto „sme sa neučili“. Z pohľadu Transylváncov – Uhrov bola Pannonia a naše územie Hornou Dáciou. A pred príchodom tieto krajiny nazývali Gréci Scýthia minor.
A ešte jeden:
Bulharská legenda o sv. Klimentovi: keď sv. Konštantín = Cyril šiel sa pokloniť do Ríma (rozumej konvertovať na RKC), odbočil z cesty k Svätoplukovi, poučil jeho a jeho družinu sv. písmom a pokrstil ho (gréckokatolíckym obradom).To vysvetľuje skutočnosť, že v Nitre je zakorenený aj grécky obrad dodnes a je tu aj kostolík Štefana kráľa na Párovciach. Jeden z najstarších v kraji. Bulharská legenda obsahuje veľmi podrobný popis Svätoplukových vlastností a vyjadruje sa o ňom neuveriteľne hanlivo a dehonestujúco. Ak si spomenieme na list pápeža Štefana V. Industriae tuae, kde ho pápež zasa napomína a poučuje o svätej trojice, potom je nám jasné, že Svätoplukovi bolo doslova šumafuk, ako je pokrstený, žil svoj život, určite nie podľa kresťanských regulí. Z prízvukovania trojjedinnosti boha je celkom isté, že Svätopluk bol arianom (ariáni uznávajú boha v jednoduchosti, preto je smrteľným nepriateľom katolíkov, aj gréckych.) Ako pokrstenému grékokatolíkovi by to nemusel pripomínať. Ale Svätoplukovi to nič nehovorilo.
Okrem toho z textu "odbočil k Svätoplukovi" je nám jasné, že Konštantín sa do Ríma vybral z väčšej vzdialenosti a iného smeru, ako z Moravy CZ, nedajbože z Mikulčíc. Podľa všetkého Svätopluk bol práve vtedy pánom Nitry.


So súhlasom autora Alana Dologa zverejnil Svetomír 12.10.2017

Príloha fotografií:

Blížim sa k Valom


Vstupná budovaPrvá zastávka - maketa hradiska


Druhá zastávka prehliadky - Veľká Morava podľa AV ČR


Stopy po bazilike


Kostol č. 6 - jedinečná dvojapsidová rotunda


Pozostatky kostola č. 2 s hrobami a nájdenými artefaktami - deformované lebky


Bojová sekera bradatica - ako v Alba Iulii


Zlatená ostroha, nákončia opasku a pod


Ostroha a lunetka - symbol letiaceho havrana (Vandali)


Toto nákončie opasku sa stalo symbolom Valov
Grécke (ariánske) kríže


Minca byzantského cisára Michala III. opilca


Kostra veľkého muža s deformovanou lebkouKostry dospelých mužov o výške 185 - 200 cm


Kostra dievčatka cca 10 r. s deformovanou lebkou


Detail deformovanej lebky


Druhý hrob s deformovanou lebkou dievčaťa


Pokus o druhý detail druhej lebky


Zvláštna lebka


Avarská lebka


Hunská lebka


Hunská lebka v Maďarsku


Hunská lebka s podozrením, že je avarská od Maďarov


Maďarský pokus o rekonštrukciu lebky Avarov


Hydrocefalus vyzerá takto

Spojitosť týchto a iste nie len týchto nálezov v Mikulčiciach je nepochybná s rovnako deformovanou lebkou tzv. avarskej princeznej z vrchu Náklo pri Vacenoviciach (okr. Hodonín), kde jednoznačne sa konštatuje, že sa jedná o kultovú, spoločenskú deformáciu hlavy na zvýraznenie urodzeného pôvodu. Podobne Moraváci akosi neradi publikujú fakt, že pri Dolních Dunajoviciach sa našlo veľké avarské pohrebisko. Mikulčice mohli byť centrom Avarov na Morave.
Takže Mikulčice musia byť mojmírovské, Vacenovice, alebo D. Dunajovice sú menšie, môžu byť aj avarské. Zábavná manipulácia s verejnou mienkou :-).
Viac tu: http://www.kpufo.cz/who/p_nav.htm


Lebka avarskej princezny z Vacenovic okr. Hodonín, 19 km od Mikulčíc. Táto je avarská, nálezy z Mikulčíc patria Mojmírovcom Shocked Laughing Twisted Evil

ešte niečo o Avaroch: http://www.ukm.ff.ukf.sk/slovania/index.php?str=zapadni-slovania-avari


Naposledy upravil Svetomír dňa St december 06, 2017 6:45 pm, celkom upravené 5 krát.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down


Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre walibuk za Pi november 03, 2017 6:31 pm

Mikulčice s akými sploštenými lebkami, s tou jednou dospelou a jednou detskou? To bolo akože centrum? A v tých ďalších čo neboli centrami sa potom našlo čo. Polovica lebky?
Tých vysvetlení  "prečo" je viac, ako len to tvoje bombastické. Čo tak utečenci čo hladali ochranu u Slovanov, alebo zajatci, možno Avarský žoldnier, alebo miešanec čo nenávidel Avarov?

walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Amin za Po november 06, 2017 12:23 am

Hradisko na území široko  - v šírke niekoľko kilometrov zaplavovanom území, vo veľkom močiari  nezodpovedá sídlu toho, kto sa v krajine "cíti doma". V žiadnom prípade nezodpovedá panovníckemu sídlu. Je to pozícia priam stvorená pre utečencov strachujúcich sa o vlastnú bezpečnosť.

Amin
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 393
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za Po november 06, 2017 9:56 am

Nie každý si moje články číta v kľude a postrehne, čo v článku naozaj je a čo nie je.

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za Ut november 28, 2017 12:41 pm

Veľmi zaujímavá správa od Petra Ratkoša: avarský ring, Rimanmi nazvaný (samozrejme skomolene) hrink nazývali, nazývajú Maďari Győr, gyûrû. Dokonca je tam aj ulica: Győr,Gyűrű utca. Možno práve na mieste, kde bola hradba. A sme doma, stará mama. Z toho, že pre Frankov slovo Pannonia znamenala krajinu po Rábu a v tej krajine Pipin s pomocou Wonomira zlikvidoval ring, akoby sa nám vyjasnilo v hlave. Či nie? Nuž, Ratkoš je Ratkoš. Ja len opisujem a domýšľam, čo Ratkoš nedopísal :-).. Győr - treba vidieť. Ale ring už asi nenájdeme, samozrejme. Ostal len názov. Ale keď tadeto pôjdem, budem sa inak dívať na krajinu. Takže nehľadajme hlavný ring niekde medzi Dunajom a Tisou, je známy toť tu pod nosom.

Ak to bol ring na Rábe, potom sa jedná o podobnú situáciu, ako v Mikulčiciach. Bahno, samé bahno. Čiže Avari by sa cítili v Mikulčiciach ako vo svojom bahne.


Naposledy upravil Svetomír dňa St december 06, 2017 3:03 pm, celkom upravené 1 krát.

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre walibuk za Št november 30, 2017 7:34 am

Je tiež otázne, či slovo hrink je len skomolené latinské ring. Zamyslime sa nad slovenským hrnček, hrnek, hrnčok, je kruhový, z hliny. Rovnako dobre môže byť hrink aj slovenského pôvodu. Doplním, ak by sa zdalo hrnček a hrink ďaleko od seba, tak tu máme hrniec, hrnec a slovný základ z ktorého vznikol bude hrnúť. Nahrnúť hlinu na okraj, na hŕbu, na kopec, na seba. Hrnko, hrnk, hrink.

walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za Ne december 03, 2017 7:08 pm

Aby sme naozaj uverili, že Mikulčice nemohli byť centrom VM, sídlom Mojmíra, prečítajme si tieto riadky:
Citujem:
1. Pápež Agapit II r. 948 píše loršskému arcibiskupovi Gererdovi, že sa od fuldského opáta Hadamara dozvedel o jeho spore so salzburskýmarcibiskupom, lebo si obaja nárokujú na pálium pre tú istú provinciu a škriepia sa o práva nad Hornou a Dolnou Pannoniou. Pápež prideľuje západnú Pannóniu Salcburgu a východnú s krajmi Avarov, alebo Moravanov a Slovenov zasa Lorchu.
Čiže sa tu jasne rozlišujú Moravania a Sloveni. No a tu je aj doklad o tom, prečo máme priezviská Moravec, Moravčík. Takto ich domáci Sloveni odlíšili od seba. Rovnako, ako sú priezviská Polák, Lipták, Oravec.

2. Druhý list . Benedikt VI. r. 973 oznamuje arcibiskupovi Hrodbertovi (a iným vymenovaným biskupom), určuje právomoc Piligrinovi tak, aby biskupov v Hornej Pannónii spravoval salzburský arcibiskup s takými právami, aké mal doteraz v Dolnej Pannonii, pričom Dolnú Pannoniu a Méziu, kde sa nachodia kraje Avarov a Moravanov, prideľuje loržskému arcibiskupovi s takou právomocou, akú mal doteraz v Hornej Pannonii.
Z uvedeného jasne a neodškriepiteľne vyplýva, že Morava (Veľká) bola nad Dunajom pri Mézii, teda vychádza to samozrejme na Transylvániu.

3. Aventinove anály Bavorov, kniha 4: Maďari si podrobili Daciu, ktorá sa volala Ungaria (logicky U horsko – krajina obkolesená transylvánskymi Alpami – krajina u hôr) a pobili aj Vendov, ktorí podliehali niekedy Svätoplukovi. Tí volali túto krajinu Uhorskom Veľkej Germánie a Maďari túto krajinu obsadili ako prvú a nazvali ju Erdélyi – v preklade Uhorsko.
Maďari dobili obe Dácie, aj tú za Tisou, keďže siahala od Hrona a Švábskej hory a od Toku Dunaja až po Čierne more.

Tak a toto „sme sa neučili“. Z pohľadu Transylváncov – Uhrov bola Pannonia a naše územie Hornou Dáciou. A pred príchodom tieto krajiny nazývali Gréci Scýthia minor.
A ešte jeden:
Bulharská legenda o sv. Klimentovi: keď sv. Konštantín = Cyril šiel sa pokloniť do Ríma (rozumej konvertovať na RKC), odbočil z cesty k Svätoplukovi, poučil jeho a jeho družinu sv. písmom a pokrstil ho (gréckokatolíckym obradom).To vysvetľuje skutočnosť, že v Nitre je zakorenený aj grécky obrad dodnes a je tu aj kostolík Štefana kráľa na Párovciach. Jeden z najstarších v kraji. Bulharská legenda obsahuje veľmi podrobný popis Svätoplukových vlastností a vyjadruje sa o ňom neuveriteľne hanlivo a dehonestujúco. Ak si spomenieme na list pápeža Štefana V. Industriae tuae, kde ho pápež zasa napomína a poučuje o svätej trojice, potom je nám jasné, že Svätoplukovi bolo doslova šumafuk, ako je pokrstený, žil svoj život, určite nie podľa kresťanských regulí. Z prízvukovania trojjedinnosti boha je celkom isté, že Svätopluk bol arianom (ariáni uznávajú boha v jednoduchosti, preto je smrteľným nepriateľom katolíkov, aj gréckych.) Ako pokrstenému grékokatolíkovi by to nemusel pripomínať. Ale Svätoplukovi to nič nehovorilo.
Okrem toho z textu "odbočil k Svätoplukovi" je nám jasné, že Konštantín sa do Ríma vybral z väčšej vzdialenosti a iného smeru, ako z Moravy CZ, nedajbože z Mikulčíc. Podľa všetkého Svätopluk bol práve vtedy pánom Nitry.

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za Ne december 03, 2017 8:52 pm

Fulda, r. 861 - Karolman spolu s Rasticom zaútočili na Pannoniu, aby usporiadali správu krajiny. Pri tom zahynul Pribina.

Fulda r. 863 - Sloveni s pomocou Bulharov tiahnu na Korutany
(ako tiahli spolu s Bulharmi, keď Rastic bol na Morave CZ? Mohli tiahnuť spolu vtedy, keď mali spoločnú cestu aspoň podstatnú časť cesty. Odkiaľ? Z Motravy CZ?

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Valamir Magyár za Po december 04, 2017 1:47 pm

Svetomír napísal:
1. ...Pápež prideľuje západnú Pannóniu Salcburgu a východnú s krajmi Avarov, alebo Moravanov a Slovenov zasa Lorchu. ...
2. ...Benedikt VI. r. 973 oznamuje arcibiskupovi Hrodbertovi (a iným vymenovaným biskupom), určuje právomoc Piligrinovi tak, aby biskupov v Hornej Pannónii spravoval salzburský arcibiskup s takými právami, aké mal doteraz v Dolnej Pannonii, pričom Dolnú Pannoniu a Méziu, kde sa nachodia kraje Avarov a Moravanov, prideľuje loržskému arcibiskupovi s takou právomocou, akú mal doteraz v Hornej Pannonii....

Svetomír, uveď zdroje, lebo ak je toto pravda potom sú naši historici skutočne tuhlíci.
Východná Panónia je oblasť na východ od Dunaja, čiže časť Maďarska a Sedmohradsko, no a Dolná Panónia v žiadnom prípade nemôže byť ani Slovensko ani česká Morava, pokiaľ sa v súvislosti s Dolnou Panóniou niekto zmieňuje o Moravanoch tak už niet čo riešiť.

Valamir Magyár
Kandidát na spisovateľa
Kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 102
Join date : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za Po december 04, 2017 4:31 pm

Valamír, vďaka. Aspoň Ty si si uvedomil, aký odkaz nám to zanechal perzekvovaný Doc. Ratkoš v knihe Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Ja som si len dovolil vziať jeho info a dať to sem. Iste, dovolil som si viac, dal som tomu koncovku, čo Ratkoš zrejme nemohol. Neverím tomu, že by si neuvedomoval, čo vlastne naštudoval. Taký zdroj, aký máme v jeho knihe nemá obdoby. Nestretol som sa s lepším. Všetci sú hlúpo tendenční, on ponúkol holé fakty. Samozrejme z nich pre nás vyplýva jasná správa. Ovšem nie pre každého.
Zdrojom sú teda zachované spomenuté listy preložené v uvedenej knihe. Excelentná práca.
A to mi chýba ešte jasná správa Žizni Nauma III. Neviem, či sa mi niekedy podarí dostať sa k nej. Je na Hore Athos. A potom - p. Ing. Zvrškovcovi som povedal o tej krabici spisov v hlaholike v budapeštianskom archíve. Vysoko zdvihol obočie...jeho mlčanie je mi prísľubom, že sa niekedy dozvieme o tom viac.

Tak isto, ako Avarov volali Huni 300 rokov po, spomenul si niekto na Avarov len 150 rokov po. Nepochopiteľné len pre tých, čo nechcú. Moja susedka hovorí na Obecný úrad Národný výbor. A to sme tu v dedine ani tri desaťročia. No a čo.

Ignorovať tieto správy si nemôžeme dovoliť ani z osobnej ješitnosti! Ublížili by sme národu, ktorý ešte spí, lebo nevie, akú mal minulosť. Nesmie vedieť, že vládol Malej Ázii, Helade, takmer celej Europe a severnej Afrike. A spľundroval Rím. A o tom to je. Sme udupaný do bahna (Avarského) a bojíme sa dvihnúť hlavu, radšej sa budeme hádať o tom, ako boli kotvené člny na Dunaji a máme veriť, že vojsko prejde len 20 km za deň . To je tá malosť. Sme malí v duši. Najradšej by sme boli, keby sa všetko odohralo tu na jednom piesočku našom laznatom, najlepšie v našej najväčšej dedine BA. Bránime sa tým, čo majú guráž podrgať národ. Národ, vstaň! A tu sa nám núka konečne poodhaliť minulosť, ktorá bola podstatne väčšia, ako sú naše lazy. Sú to aj iné, väčšie lazy, ktoré tiež boli naše. Very Happy

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za So december 23, 2017 5:14 pm

Niekto tu chcel hľadať deväť avarských hrinkov. Medzi mapami, ktoré som tu ponúkol ako Mollovu zbierku je aj tzv. bratislavská mapa z r. 1751, kde je tých údajných 9 hrinkov, čiže nie pevností, ale 9 avarských komitátov, ktoré zrejme pletú historikov a tí hľadajú hrinky - opevnenia. Mapa vysvetľuje, že sa jednalo o správne jednotky na vyberanie daní.


Všimnite si, že ak si odmyslíme dva východné hrinky, dostaneme stred - Haghia metropola, čiže Budapešť, a pekne do kruhu usporiadané hospodárske jednotky, pričom zaujímavé je, že Nitra samotná je bezvýznamná, ale komitát je nazvaný Nitraviae, ale s hospodárskym centrom (hrinkom) v Trenčíne. Je tam zaujímavého viac, ale to si nechám zatiaľ pre seba. Veľmi zaujímavá mapa, zostavená zrejme na základe staršej, dobovej. Alebo na základe nejakých dobových prameňov. V tomto prípade to nahráva Nitre ako diecéze a Trenčínu ako vojenskému a hospodárskemu centru. Prečo? Lebo sa jedná o pomenovanie Hagia, haghia - svätá, pokrstená.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre walibuk za St december 27, 2017 12:23 am

Vieme že časť Maďarských historikov bola a aj je presvedčená o takzvanom trojitom zábore vlasti, teda že Húni,  Avari a Maďari sú to isté a táto mapa má zrejme dokladať odveké nároky Maďarov na Uhorsko. Z hľadiska historickej výpovednej hodnoty je to bezcenný zdrap papiera.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za Ne január 14, 2018 7:37 pm

Dnes som sa konečne stretol s bývalým majstrom  Pozemných stavieb š.p. v Nitre, ktorý mi zopakoval, čo raz povedal ako diskutér na jednej prednáške Dr. Pietu:
Keď stavali činžiaky, tak pri výkopoch okrem toho, že zbúrali kopec starých meštianskych domov, našli  6 - 7 základov stavieb kostolov, aj hroby a v nich meče, nádoby a iné artefakty. Tie zozbieral a odniesol do Archeologického ústavu. Na nejaký prieskum tých  základov pripomínajúcich kostoly nebol čas, musel sa plniť plán. Presne by vedel určiť, kde tie kostoly boli. Lenže niet vraj záujem. Jeho slová. Keď sa bavil o tom s "jedným" historikom, ten povedal, že Párovce boli samostatným akoby priemyselným centrom a boli pripojené k Nitre násilne. V Párovciach boli remeselníci s dielňami, rôzne výrobne. Obchody, ktoré mali židia...No a tí najbohatší, aby sa ukázali pred svetom, si nechali pre seba postaviť kostol, ktorý bol zároveň aj ich hrobkou. Samozrejme, že mi hneď v hlave vznikla paralela s Mikulčicami. Presne tá istá filozofia. "Susedia si postavili svoj kostol, aby nemuseli chodiť s ostatnými sa modliť, dáme si postaviť aj my a ešte väčší". Myslím, že tu paralela s Mikulčicami môže byť.
Na Párovciach ostal z množstva kostolov len jeden - kostolík gréckokatolísky Štefana Kráľa.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Lekalo za Ne január 14, 2018 9:05 pm

Svetomír, bolo by fajn keby ten pán teda ukázal kde tie základy ležali a potom to zaznačiť do mapy. Aj keď sa tam archeologický prieskum robiť dnes či zajtra nebude, tá informácia už zostane zachovaná a raz, snáď v lepších dobách, už nebude treba hladať to čo sa už raz našlo.

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre walibuk za Ne január 14, 2018 9:37 pm

Svetomír napísal:Dnes som sa konečne stretol s bývalým majstrom  Pozemných stavieb š.p. v Nitre, ktorý mi zopakoval, čo raz povedal ako diskutér na jednej prednáške Dr. Pietu:
Keď stavali činžiaky, tak pri výkopoch okrem toho, že zbúrali kopec starých meštianskych domov, našli  6 - 7 základov stavieb kostolov, aj hroby a v nich meče, nádoby a iné artefakty...............................................................
....................No a tí najbohatší, aby sa ukázali pred svetom, si nechali pre seba postaviť kostol, ktorý bol zároveň aj ich hrobkou. Samozrejme, že mi hneď v hlave vznikla paralela s Mikulčicami. Presne tá istá filozofia. "Susedia si postavili svoj kostol, aby nemuseli chodiť s ostatnými sa modliť, dáme si postaviť aj my a ešte väčší". Myslím, že tu paralela s Mikulčicami môže byť.
Na Párovciach ostal z množstva kostolov len jeden - kostolík gréckokatolísky Štefana Kráľa.

A skládačka zapadá do seba Smile , jeden s kostolov si dal postaviť Pribina na svojom majetku
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Svetomír za Po január 15, 2018 8:08 am

Na portáli som to písal už dva krát, zopakujem to ešte raz.
Pán Semeš našiel Pribinov kostol a bude to publikovať v nasledujúcej knihe.

Pribina mal majetok v Nitre. Je to jasne napísané v prameni. Napísal som tiež, že Párovce neboli súčasťou Nitry. Stačilo pozrieť staré mapy. Párovce sa objavili niekedy po r. 1800, nech sa páči doštudovať. Pribina nebol žiaden remeselník, obchodník a pod. Patril k šľachte, bol zrejme kňazom.  Jeho "kostol" bola trojloďová bazilika Na vŕšku. Jej základy a katakomby sú pod piaristickým kostolom sv. Ladislava. Takže skladačka sa rozpadla.

Nefunguje vkladač obrázkov. Nájdi si mapy sám, je z čoho. Na mape z r. 1763 je len Nitra. Chrenová, Mlynárce sú samostatné obce.Naposledy upravil Svetomír dňa Po január 15, 2018 8:42 am, celkom upravené 2 krát.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre walibuk za Po január 15, 2018 8:27 am

Veď uvidíme čo našiel. Bola by to senzácia, ale ak archeolólogovia nič, tak teda ako, dočkáme, uvidíme.
Čo si môžeme predstaviť pod pojmom " Nitrava" nie je jasne a ničím vymedzené. Či nejaká dnešná časť spadala vtedy pod pojem Nitrava tiež nevieme. Pribina mohol byť zrejme hocičím, panovníkom, šlachticom, kňazom, vojakom - velitelom oddielu, správcom územia, ale kludne mohol byť aj významným obchodníkom. Pravdou je že nemáme žiadne dobové svedectvo o tom kto a čo bol Pribina.
Z toho čo si napísal, teda že pravdepodobne bolo v tej lokalite /Nitra/ viac kostolov pomerne jasne vyplýva, že  jeden s tých kostolov vlastnil Pribina. Z všetkých historických omáčok čo sa dočítame je pravdivé len jedno tvrdenie a to že Pribina mal vlastný kostol  na vlastnom majetku na území zvanom Nitrava. Niekomu sa to môže zdať velmi málo, ale opak je pravdou, bodaj by sme mali takú informáciu o Metodovi, Svätoplukovi, bodaj by sme vedeli kto postavil kostol v Kopčanoch. Avšak stavať na tej jednej vete priam štátotvorné tvrdenia je mierne povedané prehnané.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Duri2018 za Po január 15, 2018 3:46 pm

Obišiel ste skládačku.

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 15
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre walibuk za Po január 15, 2018 4:31 pm

Myslím že som skládačku neobišiel, to sa ani nedá. Celý obraz je poskladaný len z niekolkých kúskov a informácia že v Nitre bolo viecero kostolov tú skladačku len dopĺňa. Obraz nikdy nebude kompletný. Snaha vykonštruovať jednotlivé kúsky skladačky bola úporná, najmä snaha dokázať, že Pribina bol knieža. Jediná informácia o jeho spoločenskom postavení čo máme je, že utiekol zo svojimi, nevieme kto boli tí svoji, ani kolko ich bolo. Mohli to byť vojaci, rovnako ako verné služobníctvo bohatého obchodníka, alebo služobníci boží, resp. skupina kresťanov. Isté je, že Pribina nebol bezvýznamný muž. Tvrdiť však jednoznačne že bol Knieža krajiny nazývanej Nitriansko je rozprávka.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Duri2018 za Št január 18, 2018 11:22 am

:-/

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 15
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re : Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre igor1235 za Št január 18, 2018 5:06 pm

walibuk napísal: ...... Isté je, že Pribina nebol bezvýznamný muž. Tvrdiť však jednoznačne že bol Knieža krajiny nazývanej Nitriansko je rozprávka.

V historickom zápise z roku 870, O obrátení Bavorov a Korutáncov  sa po prvýkrát spomína súčasné mesto pod Zoborom ako Nitrava a kostol mal posvätiť salzburský arcibiskup Adalrám na pozvanie Pribinu - zrejme arcibiskup by nechodil ku nejakému odkundesovi bez titulu a titulárneho postupu. Arcibiskup priviezol do Nitry i ostatky mučeníka svätého Emeráma, po ktorom je pomenovaná katedrála na Nitrianskom hrade. Hoci mnohí romantickí nadšenci aj odborníci verili, že by sa legendárny Pribinov kostol mohol nachádzať v podzemí hradu, jeho existencia zostáva naďalej zahalená rúškom tajomstva.  To, že Nitra bola kniežacím sídlom už v predveľkomoravských časoch a hradný vrch jeho najvýznamnejším strediskom svedčí intenzívny život na prelome 8-9. storočia, palisáda, bohatý jazdecký hrob a iné nálezy. Od Mikulčíc ju odlišuje bohatá história. Jej praveké dejiny sa merajú na tisícročia, významným centrom bola už v čase Kvádov a kým Mikulčice zanikli spolu s Veľkou Moravou, na pôde Nitry vyrástlo stredoveké mesto.
avatar
igor1235
Pokročilý kandidát na spisovateľa
Pokročilý kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 289
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre walibuk za Št január 18, 2018 10:47 pm

Velkosť Nitry nie je potrebné dokladovať porovnávaním s Mikulčicami. Ja len tvrdím, že nikde nie je ani zmienka o tom, že Pribina bol kniežaťom územia časti Slovenska, dnes nazývaného Nitriansko. Arcibiskup Adalrám sledoval svoje ciele a ciele Franskej ríše, to ostatne vyplýva zo všetkého čo sa udialo neskôr. Cielom bolo vyberať cirkevnú daň a tribút, tak bodaj by sa pán Adalrám nesnažil a predpoklad je že za toto bol Pribina po zásluhe vyhnaný, zo svojho majetku v Nitrave.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re : Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre igor1235 za Pi január 19, 2018 9:30 am

walibuk napísal: .... Ja len tvrdím, že nikde nie je ani zmienka o tom, že Pribina bol  kniežaťom územia časti Slovenska, dnes nazývaného Nitriansko. Arcibiskup Adalrám sledoval svoje ciele a ciele Franskej ríše, to ostatne vyplýva zo všetkého čo sa udialo neskôr. Cielom bolo vyberať cirkevnú daň a tribút, tak bodaj by sa pán Adalrám nesnažil a predpoklad je že za toto bol Pribina po zásluhe vyhnaný, zo svojho majetku v Nitrave.

Chorváti si myslia niečo iné :
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ratimir
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50295
avatar
igor1235
Pokročilý kandidát na spisovateľa
Pokročilý kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 289
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Mikulčické valy – vytriezvenie z „Veľkej Moravy“ v jej údajnom „centre“

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 3 z 3 Previous  1, 2, 3

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.