Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU


Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po október 03, 2016 5:12 pm

First topic message reminder :    Na stopu po ariánoch ma priviedla prezývka. Na futbalovom zápase, medzi Krškanmi (už neviem, či Dolnými, alebo Hornými a Ivankou pri Nitre pokrikovali ľudia „ariáni, ariáni“. Opýtal som sa domácich, či vedia, čo toto slovo znamená. Nevedeli. Vedeli ale, že je to niečo hanlivé. Čiže vôbec netušili, čo vravia. Bolo mi jasné, že je to relikt po ariánoch v nitriansku a niekto z tohto slova urobil hanlivý, zosmiešňujúci pojem, nadávku. Práve tomu vďačí to slovo, že sa uchovalo. Isteže je to stopa po boji medzi rímskym a ariánskym katolicizmom. Ariáni mali byť hráči Ivanky pri Nitre. Názov Krškany znamená „krškaný = krstení“. Na Slovensku máme Krškany celkom tri. Tak mi napadlo, že sa idem pozrieť do oboch Krškán. Samozrejme, aj do Ivanky. V Horných je kostol pomerne novodobý, barokový bez zadnej apsidy. Ale Dolné Krškany majú - a práve na cintoríne - kostol, ktorý bol s vysokou pravdepodobnosťou pristavaný k staršej rotunde. Rovnako je tomu aj v Ivanke pri Nitre, no tam je síce kostol na cintoríne, ale apsida (oblý výklenok vzadu kostola) je akoby postavená súčasne s kostolom. Možno na základoch predošlej rotundy. Ale to je zatiaľ len špekulácia. Jednoznačnejšie to je v Krškanoch. Je možné, že Ivančania prezývali Krškancov „krškaní“, lebo sa dali prekrstiť z ariánskych  na rímskych katolíkov. Ivančanom tiež ostala z tej doby prezývka „ariani“, ale nedostala sa do názvu obce, nemohla. Katolicizmus by to nedovolil. Ostala len akoby hanlivá prezývka.
Tu vložím  dôležitú poznámku. Tvrdí sa, že Štefan I. dal príkaz, aby sa spolčilo vždy 10 dedín, či usadlostí a postavili kostol tak, aby ho mali všetci rovnako ďaleko. Tak mali vzniknúť kostoly napr. v Drážovciach, Sádku, či v Lipovníku. v celom jeho kráľovstve. Pochovávať sa smelo jedine do hrobov na vysvätenej pôde. Z toho vyplýva, že kostoly postavené v tejto dobe boli vždy obklopené hrobmi. Samozrejme v dobe ariánstva ešte veľká časť ľudí nebola pokrstená a pochovávali tradične žiarovo – spaľovaním a ukladaním popola do nádob v posvätných hájoch. Preto nemáme možnosť nájsť hroby s predkresťanských čias. Až kresťanstvo – katolícke, prišlo z myšlienkou, že Kristus = spasiteľ sa raz vráti na Zem a vzkriesi všetkých mŕtvych. Tento  sľub, nádej, bol vymyslený tiež  na koncile biskupmi, ako mnoho iných „vylepšení“ RKC.
   Moji oponenti sa snažia argumentovať námietkou, že stavby rotúnd nie sú sprevádzané kostrovými hrobmi, ako katolícke kostoly. Nuž tu je odpoveď : ariáni neuznávali zmŕtvychvstanie, vskriesenie. Nemohli. Pretože Kristus bol človek. Nie boh, ktorý vstal z mŕtvych. Aj preto bolo ariánstvo vyhlásené za blud, herézu. Teda pochovávali naďalej žiarovo. Alebo kostrovo, ale nie okolo rotúnd. Predpokladám, že rotundy ak boli krstiteľnicami, potom pochovávanie v nich bolo akosi neprípustné. Už len preto, že nablízku sa často nachádzala studňa, z ktorej brali na krst vodu. Napr. v Michalovciach sa nachádza studňa priamo v strede rotundy. Aj v Mikulčiciach sú dve rotundy s blízkymi studňami. Rovnako v Bíni a pod.  Predpokladám, že by bolo naozaj nemiestne spájať pochovávanie - kostrové - s miestom krstu. To priniesol až katolicizmus, ktorý dal ľuďom nádej na vzkriesenie a tak sa pochovávalo kostrovo na vysvätenej pôde, okolo kostolov. Preto by sme márne hľadali hroby v okolí rotúnd, ktoré by nám mohli datovať ich vek.

Čo to je ariánstvo, história jeho vzniku, šírenia a zániku (?)

    Pre tých, čo majú radi veľmi podrobný výklad (hoci nie so všetkým v ňom súhlasím): Mgr. Barbora Jungmannová Diplomová práca „Rozmach arianství v raně středověké Evropě“ tu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/109917/?lang=cs. Alebo tuto je to rozobrané ešte podrobnejšie po slovensky: http://antika.avonet.cz/article.php?ID=2270
    Pre tých, ktorým stačí jednoduché vysvetlenie: cisár Konštantín Veľký r. 313 milánskym ediktom povolil kresťanstvo. Ukončil tak cca 300 ročné prenasledovanie kresťanov v cisárstve. Potreboval niečo urobiť, nejako vzkriesiť upadajúcu rímsku ríšu. Od novej ideológie si sľuboval zjednotenie ríše, oživenie. V tom čase sa ale na báze kresťanstva formovali rôzne smery, rôzne spôsoby vysvetľovania evanjelií. Medzi nimi malo asi najsilnejší rozmach učenie kňaza Ária.    

Árius (lat.) Areios (gr.) sa narodil r. 256 na dnešnom území Líbye, študoval v Alexandrii a Antiochii (dnes Antakia - Turecko). Árius pravdepodobne nebol priamym autorom filozofie, ale úradníci tento druh katolicizmu pomenovali podľa neho, pretože sa stal jeho protagonistom. Učenie nazvané ariánskym katolicizmom spočívalo na štyroch hlavných odlišnostiach oproti rímskeho katolicizmu (ktorý vznikol definitivne až r. 325) a jednom veľmi závažnom politicko-ekonomickom dôsledku.

1. Otec a Duch svätý sú veční. Ale Syn predsa je synom Boha a teda predtým nebol. Bol až potom, keď skrze Ducha svätého a ženy Márie – človeka  sa stal Synom - Ježišom. Teda tým pádom nie je večný. Mal začiatok bytia – narodenie. Preto nemôže byť večný Boh trojjedinný, ako ho vyznávajú rímsky katolíci, ale len dvojjedinný. Otec má pred synom prioritu. Toto bol najvážnejší rozpor.

2. Ježiš bol síce synom Ducha svätého, ale prišiel na tento svet ako syn skrze človeka a teda je uctievaný ako syn boží, s ľudským telom, prorok s ľudskou podobou, a teda je prostredníkom medzi Bohom a človekom. Druhý vážny rozpor s katolicizmom.

3. Ariáni neuznávali Máriu, Ježišovu matku ako pannu. Uznávajú narodenie Ježiša ako zázračnú udalosť, ale panna, ktorá počala už nie je pannou, podobne nemôže byť pannou žena, ktorá porodila (pozn. autora).

4. Krstiť je možné v akomkoľvek veku človeka za predpokladu, že kandidát na pokrstenie si jasne uvedomuje význam krstu, rozhodol sa pre krst sám a uvedomuje si vážnosť zmluvy s Bohom, ktorá sa krstom uzatvára. Preto krstiť nemluvňatá je nesprávne a takýto krst je neplatný. Veľmi vážny rozpor s katolicizmom, ale aj východným, byzantským  obradom. Spomeňte si na Nový zákon: Ján krstiteť pokrstil Ježiša, keď mal 30 rokov...
Toto potvrdzuje aj katolícke nariadenie Admonitio generalis z r. 789: Aby nikto nepokrstil ani dieťa, ani iného pohana prv, kým ten najprv neodriekol svojmu farárovi Vyznanie viery, kde sa zrieka diablov a pohanstva, a potom motlitbu Pána. Čiže krstenie neovorodeniat, či nemluvniatok prišlo zo špekulatívnych dôvodov až po tomto období.

5. Ariánsky kňazi boli podriadený svojim zemepánom. Boli vydržiavaný ním, alebo milodarmi ľudí, a živili sa aj  svojou vlastnou prácou. Ľud bol zaťažený len jednou daňou a to svojmu zemepánovi. Neplatil nikomu cirkevnú daň. Prijatie tejto ideológie nezaťažilo hospodársky nikoho, zo stola sedliaka neubudlo.

6. Ariáni neuznávali zmŕtvych vstanie.

7. Neuznávali kríž v podobe mučiarenského nástroja, ako ho uznávajú rímsky katolíci. Symbol viery nesmie budiť strach, ale má povznášať. Preto hoci najprv uznávali kríž (keltský, grécky) neskôr si zvolili za symbol betlehemskú hviezdu. A práve z nich sa potom stali v Semohradsku Kalvíni, ktorí dodnes nemajú na veži kohúta, ale hviezdu.

    Ariánske poňatie kresťanstva, tzv. ariánsky katolicizmus sa šíril do celej Európy pomerne rýchlo cez jednotlivých kráľov, vojvodov národov, kmeňov, ktorí pochopili, že touto ideológiou by mohli dosiahnuť poslušnosť a jednotu. Pochopili, že toto môže byť dobrý nástroj moci pre vladára. Rovnako tomu bolo v Byzancii, aj tu cisár vládol aj nad cirkvou. Ariánska viera má viacero podobností práve s východným obradom. Napr. rovnoramenný kríž je aj byzantským, gréckym aj ariánskym krížom. Vznik tohto symbolu je azda u Keltov, alebo je odvodený od predkresťanskej svargy.Kríž v kruhu z obdobia cca 700 rokov p.n.l. 700 rokov pred Kristom pravdepodobne Kelti uznávali takýto kríž.


Kríž v krstiteľnici v Ravene je v aure Ježiša Krista - rovnoramenný v kruhu

Svarga je symbolom Slnka, u Slovanov najvyššieho boha Perúna a Velesa. Tento symbol si osvojili v rôznych modifikáciách viaceré národy. Pamiatkou na toto obdobie, ktorá sa premietla aj do rímskokatolíckej ekumenity je tzv konsekračný kríž, ktorý je vlastne aj krížom ariánskym.

Červený rovnoramenný kríž v kruhu. Týmto znakom biskupi vysväcovali RK kostoly, bez tohto znaku sa v kostoloch nesmeli vykonávať žiadne liturgie. Dva konsekračné kríže sa nachádzajú napr. vo verejne prístupnej Pribinovej „kaplnke“ na nitrianskom hrade.

Nové vyznávanie duchovna koexistujúc s tradičným starým mnohobožstvom postupne bolo príjmané ako jednoduchšie duchovno s jediným bohom. Bolo to niečo nové, čo malo prekryť aj prenikajúce ortodoxné pravoslávie s predtým prenasledovanými a unikajúcimi kresťanmi z rímskej ríše do strednej Európy.  
   Konštantín Veľký pozorujúc vznikajúce odchýlky a smery kresťanstva pochopil, že uniká jeho úmysel zjednotiť ríšu jednotnou ideológiou, zobral ju do vlastných rúk. Z mnohých evanjelií (vraj až 80tich) vybral len tie, ktoré sa mu hodili a  a sám zostavil dogmu, ktorú si nechal schváliť r. 325 na koncile, ktorý zvolal do Nikei (Nicaea v Turecku). Prišiel s dobrým nápadom: urobiť ekumenizmus kresťanstva a pohanstva, vytvoriť celkom nové náboženstvo, ktoré bude prijateľné ako aj pre kresťanov tak aj pre pohanov. Dogmu nadiktoval ako nemennú ideológiu a všetci zúčastnení biskupi boli povinní ju schváliť, podpísať. Prvým postulátom dogmy bola téza o trojjedinosti Boha. Preto ju nepodpísal Árius a ešte piati biskupi, ktorí boli preto exkomunikovaní. Árius bol poslaný do vyhnanstva. Našiel exil u spriazneného kňaza Eusébia z Caesarei v dnešných Vinkovciach (Srbsko). Jeho život neskôr prestriedali úspechy, aj neúspechy u vládcu.
    Konštantín Veľký veľmi tvrdo odsúdil tých, ktorí nepodpísali jeho dogmu v Nikai. Ária vyhnal,  ariáncov vyhlásil za bludárov a ariánstvo odsúdil ako herézu. Napriek tomu sa pred smrťou  nechal pokrstiť r. 337 na smrteľnej posteli práve popredným ariánskym biskupom sv. Eusébiom z Nikodémie (iný Eusébio). Tým zanechal posledný odkaz, svoje oľutovanie prenasledovania ariánstva, ktoré v čase jeho smrti malo najväčší rozmach azda aj preto, lebo bolo prenasledované, zakazované. Z môjho pohľadu ale najmä preto, lebo bolo logickejšie, ľahšie prijateľné, uveriteľné, ako iné smery kresťanstva a to i v dnešných časoch. Už v III. – IV. storočí! Árius umrel na koncile v Konštantínopoli (dnešný Istanbul, Carihrad) r. 336, kde pri obhajobe svojho učenia v súvislosti z jeho znovuprijatím do cirkvi dostal náhle žalúdočné kŕče, dokonca vraj spontánne krvácal z úst a na mieste umrel. Celý ariánsky svet bol presvedčený, že ho otrávili. A tak ariáni mali mučeníka, svätca, čím jeho učenie získalo na sile a presvedčivosti. Ariánstvo zasiahlo celú Europu vrátane Franskej ríše, ale najrýchlejšie sa šírilo najmä vďaka konštantínopoľskému biskupovi Wulfilovi (pôvodom Gót), ktorý preložil grécky písanú ariánsku bibliu do gótštiny. Cez gótštinu sa ariánstvo dostalo aj k Slovanom, pretože veľká časť Slovanov žila v symbióze s Gótmi a gótštinu ovládali. Tvrdí to napr. jeden z nich – kronikár Jordanes. Ariánstvo sa takto šírilo najmä na východe Európy, ale aj na severe, najmä vo Švédsku, kde bola silná populácia Gótov a Vandalov naďalej, vlastne takmer dodnes. (Napr. veľké mesto vo Švédsku Švédi Göteborg nazývajú Gotburg. Mesto Gótov.) Na druhej strane postupne rástol počet príslušníkov nikajskej (Konštantínovej) verzie duchovna, čiže rímsko katolícky katolicizmus, až došlo k tomu, že r. 381 na koncile v Konštantínopoli cisár Teodosius potvrdil správnosť rímskeho katolicizmu založeného Konštantínom Veľkým. Začala nová vlna zaznávania ariánstva. Ariáni mali za povinnosť odovzdať svoje kostoly rímskym katolíkom, čo spôsobilo vlnu nevôle a vznikali početné konflikty v ríši. Neskôr aj mimo nej.  Zvláštne je, že práve v tomto období r. 460 bol postavený pre Gótov chrám sv. Agáty v Ríme, ktorý nechal postaviť vraj „germánsky“ veliteľ rímskych vojsk Ricimerus správne Ricimír. Katolicizmus postupne vytláčal ariánstvo a to i násilným spôsobom. Najprv sa to podarilo vo Franskej ríši, kde došlo k mohutnému presadzovaniu katolicizmu (r. 496) a na konci 7. storočia už tu vraj ariánstvo nebolo. Ariánsky kňazi ušli z tohto prostredia na východ, lenže tým sa posilnila situácia ariánov – u tzv. barbarov: u Gótov, Longobardov a Slovanov (Vandalov, Gepidov, Suavov, Alánov, Herulov a pod.).  Východná Europa pokračovala v ariánskej viere ešte veľmi dlho. Ako keď hodíš kameň do vody a robia sa kruhy. V Španielsku dokonca vzniklo vďaka Alánom a Vandalom ariánske kráľovstvo Galícia. Ariánstvo preniklo cez franskú ríšu aj na sever do Škandinávie, najmä do Švédska, kde ostali Góti a Vandali v pôvodnej vlasti. Samozrejme Rím systematicky likvidoval vplyv ariánov, kde mohol. Kde upevnila svoj vplyv a moc rímskokatolícka cirkev prichádzala s ňou aj povinnosť odvádzať daň aj cirkvi. RKC zmenila duchovno na nástroj moci, cestu k moci a majetkom, samozrejme politicky, pomocou naklonených vládcov. Práve z toho obdobia je heslo:“ Čo je cisárove, cisárovi, čo je božie, dajte bohu“. Samozrejme, že dvojité zdanenie (vladárovi a cirkvi) nebolo príjmané s radosťou a tento fakt bol aj hlavným dôvodom k 150 rokov trvajúcej vojne ariánskych Gótov, Alánov, Suévov, Vandalov s Rímom. Títo postupne prechádzali Európou, až dobili na severe Afriky Kartágo (dnešné mesto Tunis), kde je dodnes veľká štvrť nazvaná Ariana. Odtiaľto potom zaútočili na Rím. No ešte pred tým Rím dobili ariánski Visigóti r. 410. Centrum moci rímskej ríše ale stihol cisár Honorius presťahovať pred tým do Ravenny. podrobnejšie tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vizig%C3%B3tsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e. Druhý krát bol Rím dobytý taktiež ariánskymi Vandalmi (455) pod vedením kráľa Geisericha loďstvom z Kartága a tretí krát bola Rímska ríša dokonaná ariánskymi Ostrogótmi s kráľom Teodorichom (493). Rímska ríša padla pre svoju chamtivosť. Viac o tom tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrog%C3%B3ti. Práve tento Teodorich (Boží dar),  nechal v Ravenne postaviť rotundu ako centrum ariánstva, ktorá plnila najmä funkciu  babtistéria - priestorui na krstenie. Najstaršia stavba v Ravenne je ale babtisterium ortodoxných. Túto pôvodne budovu verejných kúpeľov premenil na kostol - babtistérium na začiatku 5. storočia biskup Orseo. Jej kopula bola vybudovaná za biskupa Neona až r. 460. Podľa neho je aj pomenovaná. Teodorich dal podľa nej postaviť novú, ariánske  babtistérium o pár rokov neskôr a ešte za jeho vlády sa začala stavať r. 525 ariánska bazilika San Vitale asi pol kilometra od babtisteria podľa byzantského vzoru, pretože Teodorich bol pod vplyvom Byzancie, vyrástol v Konštantínopoli ako rukojemník. Táto bazilika bola vlastne centrom ariánskej viery, ariánsky Vatikán. Sám Teodorich si nechal postaviť pre seba mauzóleum tiež v tvare rotundy s priemerom 7,3m. Najdôležitejšou stavbou bolo ale babtistérium, pretože to slúžilo na primárne šírenie kresťanstva. Podľa tejto stavby v tvare rotundy boli postupne budované rotundy ariánmi v smere jeho šírenia.  Spravidla priemer stavieb 7,3 m bol viac-mene dodržaný. 7,3 m ako 20 násobok longobardskej stopy. Prečo práve 20 násobok zatiaľ neviem. Možno len preto, lebo to tak určil sám Teodorich. Je potrené si pre rozlišovanie ortodoxných a ariánov všimnúť, že ortodoxní uznávajú kríž ako obraz mučiarenského rímskeho nástroja, kdežto pre ariánov je to kríž rovnoramenný ako symbol kresťanstva zobrazovaný najmä vo svätožiare (kruhu) okolo Ježišovej hlavy. Rovnoramenný kríž nás povedie aj inými ariánskymi, alebo pôvodne ariánskymi stavbami. Je napr. jedinou ozdobou stavby mauzólea kráľa Teodoricha.

Teodorichovo babtistérium v Ravenne, 7,3 m

Interiér babtistéria

Teodorichove mauzóleum, 7,3 m

Interiér Teodorichovej hrobky


Stopy po ariánstve na Slovensku ?

    Ako som už uviedol, v celej Európe museli odovzdať kostoly (ariani) katolikom. Jeden z prameňov, ktorý to trdí je tu : https://books.google.sk/books?id=5-l_EXtIVe8C&pg=PA55&lpg=PA55&dq=arian+catholic+sweden&source=bl&ots=TgyDFmUWQl&sig=Oc3sDOMbCfRFndo8EWwh6WkGlDY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj-95Dd1JrPAhXGthQKHQ2XBvIQ6AEINjAD#v=onepage&q=arian%20catholic%20sweden&f=false
Vo východnej cirkvi to vraj prebiehalo asi takto - citát: Svätý Bazil zvolal ariánov a katolíkov na schôdzu, oznámil im rozhodnutie cisára a prikázal ariánom, aby kostol zamkli a svojimi pečaťami opatrili zamknuté dvere, postavili svoju stráž a tri dni sa modlili. Ak sa na ich modlitby kostolné dvere otvoria samy od seba, kostol ostane navždy ich vlastníctvom, ak sa im kostol neotvorí, vtedy t o isté urobia katolíci. Ariáni sa modlili, ale bezúspešne. Vtedy svätý Bazil odslúžil v noci za mestom v Chráme svätého Diomida sv. omšu a skoro ráno spolu s ľuďmi sa pustil k zapečatenému chrámu. Zastavil sa pred zatvorenými dverami a celý národ na počesť Bazila spoločne zaspieval „Hospodin, pomiluj!" Potom svätý Bazil urobil znak svätého kríža nad zamknutými dverami a slávnostne vyhlásil: „Blahoslavený Boh kristiansky je všade teraz a vždy i na veky vekov." A národ odpovedal: „Amen!" Vtedy akoby od vetra a búrky sa dvere samy otvorili. Chrám tak ostal vlastníctvom katolíkov a mnohí z ariánov, vidiac tento zázrak, sa vrátili do Katolíckej cirkvi. http://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2014/07/MRosa-11_2004.pdf
    Ak museli ariáni odovzdať katolíkom kostoly, potom tie kostoly museli jestvovať. Ak boli drevené, nenájdeme ich. Ako najstaršie sakrálne stavby kamenné poznáme tzv. románske kostolíky a rotundy vraj z 9. – 14. storočia. Pretože ale v Bulharsku a Taliansku jednoznačne existujú rotundy kamenné, či tehlové z 3. - 7. storočia, kedy preukázateľne existovali a stále existujú tieto stavby ako ariánske, oprávňuje ma to predpokladať, že aj stavby v širšej Európe, ktorú arianizmus jednoznačne zasiahol, boli, alebo mohli byť ariánske. Po niektorých už nájdeme len stopy (Michalovce, Kostelec – Ducové, Alba Iulia a pod., niektoré boli ponechané, ale k väčšine z nich bola pristavaná kostolná loď a z bývalej rotundy ostala len apsida tohto kostola.
    Pokúsil som sa zostaviť zoznam rotúnd, ktoré by mohli byť pamiatkami po ariánstve na Slovensku, ale navštívil som aj rotundy v Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku, v Čechách.  Uvedomujem si, že zoznam nie je úplný napriek tomu, že som využil všetky dostupné pramene. Ak niekde existuje okrem uvedených rotunda sólo, alebo ako jednoznačná prístavba ku kostolu, presnejšie povedané ak je k nej pristavená loď kostola s vežou, ako napr. v Nitre na hrade, či v Klížskej Nemej, napíšte mi, aby som mohol zoznam doplniť, prípadne rotundu ako tak preskúmať.

Zoznam stavieb na Slovensku
Sólo rotundy: najväčšia rotunda je v gemerskej dedine Šivetice. V neďalekých Prihradzanoch je rotunda už vo veľmi zlom stave. Očividne ju stavali podľa šivetickej, ale toto už boli sedliaci. Jej stav tomu zodpovedá.  Obe rotundy sú jediné na Slovensku, ktoré majú priemer väčší, ako 7,3 m. Šivetická má 11 m ako rotunda v Ravenne, Koperi a Almeno San Bartolomeo, Prihradzany boli postavené s neštandardným priemerom 9 m. Šivetická vyzerá tak, ako by ju staval ten istý staviteľ, ako napr. rotundy v Taliansku. Niekto predsa musel presne vedieť, z čoho a ako to stavať. Sedliak zo Šivetíc nemohol predsa tušiť, ako na to. Ostatné rotundy, až na malé výnimky  aj mimo Slovenska majú „klasický“ priemer 7,3 m. Nasleduje Bíňa, Bijacovce, Skalica, Kremnica, Banská Štiavnica, Ducové – Kostelec – zničená, zaniknutá rotunda Michalovce, Trenčín, Trenčín druhá -  zaniknutá. Sprievodkyňa v Kremnici vám bude síce tvrdiť, že ich rotunda bola postavená až v 14. storočí, ale vzhľadom na to, že má taktiež 7,3 m je možné pripustiť, že vtedy bola len obnovená podľa základov predošlej rotundy. Posledne bola nájdená aj základňa rotundy 7,3 m v Trnave pri bazilike sv. Mikuláša, okolo ktorej bol aj cintorín. Nálezy sa zatiaľ spracúvajú.
Rotundy, ku ktorým sa celkom nepochybne kostoly dostavali, a datovanie ich vzniku týmto prekrylo datovanie vzniku samotnej rotundy: , Vráble, Klasov, Janíkovce, Dolné Krškany, Zlaté Moravce (kostol sv. Michala archanjela). Zaujímavé sú najmä tie, ktoré stoja na cintorínoch – Melek, Dechtice, Trenčín,  Nitra hrad – aj tu bol okolo cintorín, Križovany nad Dudváhom, Patince, Podolínec, Jazernica, Ondrejovce, Dolné Trhovisko, Malé Kosihy, Kalinčiakovo, Malá Bara, Mierovo, Šámot pri Šamoríne, Jalšové, vraj najstaršia rotunda na Slovensku – rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (715-740 cm), Litava pri Krupine, veľmi pekné to je  Klížskej Nemej a najmä v Badáni a neďalekom Ilji, kde sa tento kostolík ako prístavba k staršej rotunde podobá nápadne na kostolík na Nitrianskom hrade (tzv. Pribinov kostolík). Nitriansky kostolík mal klasickú rotundu 7,3 m, ale Badaňský len 5,8 m, rovnako, ako kostolík sv. Štefana Kráľa v Nitre – Párovciach, ktorý rovnako patrí k najstarším, niekoľkokrát prestavovaným kostolom. Ďalej je to Chrasť nad Hornádom a mnoho kostolíkov, ktoré som nedokázal obsiahnuť, preto v zozname nie sú. Ale pozor, pri hľadaní kostolov s rotundami je dôležité všimnúť si stavebnú technológiu pristavanej rotundy. Musí tam byť časový odstup. Mnohé kostoly mali totiž postavenú loď ako zaoblenú, akoby končila rotundou. To často mýli.
    Najväčšia rotunda na Slovensku, ktorá je v Šiveticiach (Gemer), sa nápadne podobá architektúrou na dve rotundy v Koperi (slovinský prístav), je to jediné miesto po Ravene, kde sú hneď dve rotundy z toho istého obdobia. Je to rotunda sv. Jána Krstiteľa v centre mesta a rotunda sv. Eliáša. Obidva koncipované ako krstiteľnice, babtistériá. V rovnakom štýle je postavená rotunda v Petronell Carnutum (Rakúsko), v Mantove a Almeno San Bartolomeo (Taliansko) a v Sele pri Moravskich Toplicach (Slovinsko), ktorá je síce vysvätená sv. Mikulášovi (Nikolaj), ale na stenách sú maľby sv. Margaréty, Doroty, Agáty a Magdalény. Všetky štyri ženy, svätice, spája podobný osud. Všetky štyri svätice boli vyznávané najmä ariánmi. Všetky tieto stavby sú tehlové a tvrdí sa, že pochádzajú z XIII. storočia. Ktovie. Podľa toho by mali byť  mladšie, ako rotundy, pri ktorých sa zachoval vonkajší priemer cca 7,3 m. Oni majú totiž priemer až 11 m. Lenže aj najstaršia známa rotunda sv. Juraja v Sofii (III. storočie) je z tehál a má priemer cca 11 m.
    Zaujímavé sú kostoly vysvätené sv. Margaréte, či Margite (grécky Maríne) Antiochijskej (Pizídia). Margita sa narodila r. 275 ako dcéra „pohanského“ (ariánskeho?) kňaza Aedísia z Antiochie. Pretože jej matka umrela v jej rannom veku, dal ju otec do výchovy svojej sestre, o ktorej nevedel, že je tajnou katolíčkou. Tá ju vychovala v katolíckej viere a Margita zasvätila svoje telo a dušu Ježišovi. Preto sa nechcela vydať za miestodržiteľa Olibria a preto ju tento so súhlasom jej otca nechal ako 15 ročnú sťať. Margita bola najprv vyhlásená v katolíckej cirkvi za svätú, ale pápež Gelasius r. 494 jej legendu vyhlásil za apokryfnú, preto jej liturgický kult oficiálne skončil. Jej pozostatky ukradol z Antiochie (Konštatínopol) kupec Agostio de Pavia v X. storočí a preniesol  neďaleko Bodamského jazera, odtiaľ v roku 1145 do Montefalconskej katedrály a v roku 1213 časť z nich získali Benátky. Napriek tomu máme na Slovensku kostoly zasvätené tejto neuznanej svätici: starý kostol spred veľkomoravskej doby v Kopčanoch, Malá Mača s rovnoramenným krížom a polmesiacom - podobne, ako je tomu vo Valiciach pri Rimavskej Sobote (stopa po dobrovoľnej podriadenosti Turkom), šivetická rotunda, staručký kostol v Šámote pri Šamoríne, kostoly v Turčianskom Jasene, Zohore, Zborove, Ratnovciach, Plaveč (pri Hniezdnom), Litava pri Krupine s rotundou na cintoríne spomínanej r. 1135 ako stavbu postavenú na mieste omnoho staršieho kostolíka, v dedinke Dlhá pri Červenom Kameni, ktorá má sv. Margitu aj v erbe.

Atribúty arianizmu v sakrálnych stavbách

- Ariansky rovnoramenný kríž spravidla v kruhu, ktorý symbolizuje napr. kríž v svätožiare nad Kristovou hlavou. Odborníci vo vzniku toho symbolu nemajú celkom jasno. Mohol byť prevzatý od Keltov, alebo transformovaný zo slovanskej svargy...Všimnite si, že aj kríž s Kristom vykopaný v Bojnej je rovnoramenný.

Bojná

Čo to asi znamená? Kríž v kruhu sa našiel aj pri vykopávkach v Nemějiciach pod Prahou. Jeho vek bol určený do 7. storočia p.n.l. Je to uvedené tu: http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/2009_2-male.pdf. Sú známe aj nálezy rovnoramenných krížov z veľkomoravskej doby z Mikulčíc. Archeológovia ho síce úsmevne nazvali „slnečný kruh“, ale je to jednoznačne ariánsky kruh. slnečný kruh
- Ako som spomenul, uznávanie svätíc ako Margaréta, Agáta, Mária z Magdaly a Dorota bolo najmä za ariánov. Ich zachované maľby v prekrstených kostoloch by mohli napovedať o ariánskej minulosti stavby.
- Ariánske stavby akoby neexistovali. Jediné miesto, kde sú priznané je Ravenna -  babtiséria, ariánska krstiteľnica  v Ravenne a mauzóleum Ostrogótskeho kráľa Teodoricha. Obe majú priemer 7,3 m. No a potom spomenutý kostol sv. Agáty v Ríme.
V jednom kostolíku v Rumunsku som videl zbierku sakrálnych predmetov, kde boli aj grécke, či ariánske rovnoramenné kríže. Dokonca rovnoramenný kríž s rukoväťou.

    Samozrejme, že pátram aj po iných ariánskych stopách u nás. Môžu to byť ariánske symboly, nápisy z biblie, sakrálne predmety, napr. ručné rovnoramenné kríže. Obzvlášť ma poteší, ak je v kostole, alebo na ňom umiestnený symbol svargy. Bývajú napr. zvonku na kostole, prípadne okrúhle okná nesú symbol „pohanskej“ svargy. V Rumunsku je svarga normálnou súčasťou výzdoby kresťanských kostolov a súčasťou krížov dodnes. Rovnako sú u nich omnoho pevnejšie zakorenené pohanské tradície aj také, ktoré u nás už vymizli. sybol svargy

Kríž prekrývajú svargy: slovanská, rumunská a maďarská najnižšie

Rotundy ako stopy po ariánoch v ostatnej Európe ?

- Bulharsko – rotunda sv. Juraja cca z 3. storočia presne v centre Sofie dokonca na nádvorí prezidentského paláca – nielen najstaršia rotunda vôbec. Je to najstaršia sakrálna stavba v Európe. Úžasná stavba postavená v časoch rozmáhajúceho sa ariánstva v Byzancii, kde pôsobil Árius a potom Wulfila. Mekka ariánov v tej dobe. Priamo v strede rímskej ríše. Preto sa Sofia v rannom stredoveku volala Srdce, Serdec, Sardika.
- Česko: Budeč – vraj najstaršia stavba v Čechách, Častohostice, Znojmo, Praha Hradčany (zaniknutá), Praha Staré Město, Praha Nové Město, Praha Vyšehrad,  Česká Třebová, Holubice, Hrádek, Hradešín, Jažlovice pri Prahe, Jemnoce Podolí, Karlík, Kostelec u Křížku, Pravonín, Přední Kopanina, Říp, Starý Plzenec, Stonařov, Šebkovice, Štěpkov, Týnec nad Sázavou, Vrapice, Zborovy, Želkovice
- Chorvátsko – Je pravdepodobné, že uhorské šesťapsidové rotundy sú odpozorované z Dalmácie.  Dalmátske „hexakonchy“ z 9. - 11. st. v Splite (sv. Trojce), Trogire (sv. Márie), Zadare (dve stavby - sv. Márie a neznámeho zasvätenia), Škabrnje (Panny Márie, pôv. sv. Juraja), prípadne i v Kašići (sv. Mihovila) a Pridrage (sv. Mihovila). Je možné, že tento  štýl pre uhorské rotundy prišiel po pričlenení Chrovátska k Uhorsku r. 1102. Z jednoduchých rotund je známa rotunda z pôvodného kráľovského mestečka Nin nad Zadarom, je to Crkva sv. križa..
- Dánsko: Østerlars - krásny rotundový kostol na ostrove Bornholm (Rodný kopec-chlm)
- Maďarsko : Öskü, Márkó obidva neďaleko Veszprému, Pápoc, Kallósd, Pacsa a Zalatárnok neďaleko Zalaerszegu, Zámoly, Rábaszentmiklós je dokonca trojitá rotunda, neskôr bola rozšírená o štvrtú rotundu, ale ju zbúrali a postavili k tým trom vežu, Hidegség, Velemér, Kiszombor pri Makove (Szegedín) sólo rotunda pri kostole ako najvýchodnejšia v Maďarsku. K rotundám nepočítam dva rotundovité veterné mlyny nad dedinou Tés.
- Malta : kostol sv. Agáty z V.-VI. storočia.
- Nemecko : Knaunaundorf, Würzburg, Groitzsch, Petersberg
- Poľsko: Cieszyn, dvojrotunda Stronia, Strzelin, Strzelno, Giecz, Ostrow Lednicki,
- Rakúsko: rotundy s jednou apsidou na cintorínoch – Hainburg, Hardeg, Bad Deutsch – Altenburg, Carnutum Petronell, Bugdschleinitz, Enns, Gars am Kamp, Eggenburg, Weikertschlag an der Thaya. Viaceré z nich boli postupne premenené na karnery, alebo už sa stavali ako karnery. Vykopali sa pivnice, do ktorých sa ukladali kosti z cintorínov, vrchná pôvodná časť slúžila ako cintorínska kaplnka s novým vysvätením.
- Rumunsko – základy rotundy sv. Petra objavené pod katedrálou sv. Michala v Alba Iulii, Mănăștur Cluj (Kluž). Množstvo starých a prastarých kostolov. Medzi nimi hviezdia drevené kostolíky, ale najmä kostolík, dnes pravoslávny v obci Denzuš. Bol postavený jednoznačne z rozobratej pevnosti Sarmizegetusa. Doslova pitoreskné dielo. Rumunsko je zvláštne nielen tým, že úplne bežne je v katolíckych aj pravoslávnych kostoloch zobrazovaný rovnoramenný kríž, aj ariánsky, ale aj tým, že je doslova pravidlom, že na skoro každom staršom kostole sú jasne zvýraznené svargy – solárne symboly tradičnej slovanskej viery, tzv. pohanskej. A nielen to. V katolíckej katedrále v Alba Iulii sa konajú eucharistie katolícke s prvkami východného rítu. Celé Sedmohradsko pôsobí ako hybrid, zmes rôznych smerov kresťanstva a pohanstva.
- Slovinsko – Koper – rotunda sv. Eliáša a rotunda sv. Jána Krstiteľa, Selo pri Moravskich Toplicach.
- Srbsko. V Srbsku je mnoho veľmi starých kostolov, nechýbajú samozrejme kostoly vzniknuvšie ako všade inde – pristavaním k starším rotundám, prípadne postavených na už predtým vysvätenej pôde na ruinách predošlého kostola najmä v okolí Sremskej Mitrovice - Vinkovci. Vieme, že Sriem (dnešná Sremska Mitrovica) bol starým duchovným centrom. Priamo na obdobie ariánstva je pamiatka v mestečku Vinkovci. Je tam kostol vysvätený sv. Eusebiovi z Cesarei (velika crkva sv. Euzebija i Poliona).
- Španielsko - Pri pátraní po stopách Slovanov v Španielsku som po napísaní tohoto článku hľadal slovanskú toponýmiu najmä v Gallícii, ktorá sa tak nazýva dodnes. Toto vojvodstvo (kniežatstvo) si založili Suevi, v ktorých mám najväčšiu nádej, že sa jedná o predkov Slovákov. Našiel som nielen názvy dedín, ktoré mi rezonujú v slovenských ušiach, ale aj nádhernú rotundu, ktorá zapadá do koncepcie ariánstva ako drahokam. Najprv dediny. Názvy Lalín, Covás (Kováč?), Celemín, Padín, Betar (to snáď nie je pravda!!!), Futín, Parada, Val, Miros a Lugo (Lugovia, Lužici - Luhačovice) No a rotunda je v Monasteri neďaleko dediny Dozón. Priložil som medzi fotografie. Nielenže je na nej jednoznačný ariánsky kríž a okno v tvare ariánskeho kríža, ale aj v kríži nad starým vchodom do rotundy, aj nad vchodom do  do lode kostola Panny Márie je v strede kríža vyrytá slovanská svarga. Okrem toho som pri dedinke Lalín našiel na kopci kamenný sarkofág, ktorý je voľne dostupný. Možno nebol nikdy použitý, možno predsa, ale je prázdny. Píše sa, že je to sarkofág z keltskej doby. Ktovie...Priložil som foto po spomenutej rotunde.
- Švédsko –  Vo Švédsku nie sú známe rotundy. Na ariánsku dobu sú tu iné pamiatky. Napr. Sparlösky rúnový kameň s ariánskymi textami, ktorý bol objavený v roku 1669 ako zamurovaný v južnej stene kostola v osade Sparlösa, ktorá je teraz súčasťou obce Vara.  V minulosti tu v okolí boli mnohé kamene s runovými nápismi, ale pretože ich hodnota nebola pochopená (alebo bola veľmi dobre pochopená), boli použité ako stavebný materiál na stavby nielen kostolov, ale aj ciest. Viď  https://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sparl%25C3%25B6sa_Runestone&prev=search
o kameňoch sa dočítate priamo z Wiki tu: https://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sparl%25C3%25B6sa_Runestone&prev=search

- Taliansko – Ravenna. Tu sa nachádzajú celkom tri rotundy. Babtistérium ortodoxných, ariánske babtistérium a Teodorichove mauzóleum, všetky majú priemer 7,3 m. Rotunda v Mantove a rotunda v Almeno San Bartolomeo. Pre úplnosť  v Ríme sa zachoval dodnes kostol sv. Agáty, kostol, ktorý nechal Ricimerus (Ricimír), pôvodom Vandal, ktorý bol najvyšším veliteľom rímskych vojsk postaviť ako ariánsky vraj pre Gótov r. 460. No už r. 692 bol „prevzatý“ katolíckou cirkvou a pápež Gregor Veľký ho dal znovu zasvätiť pre RKC. No ariánske svätenie kostola bolo znovu obnovené v 16.-17. storočí a je to jediný súčasný chrám pre ariánov v Ríme.
- Tunis: časť hl. mesta sa volá dodnes Ariana

V iných krajinách, ako som tu uviedol sa mi nepodarilo nájsť žiadne románske, či predrománske rotundy.


Prečo sa nemáme rozpamätať na arianizmus?

    Keď budete niekedy v Nemecku, Dánsku, či Anglicku, skúste vojsť do kostola na omšu. Akéhokoľvek. Najmä do katolíckeho. Ľudia tam chodia radi, nahlas sa smejú z toho, čo im rozpráva kňaz, veselo a oduševnene spievajú melodické nábožné piesne, z kostola odchádzajú povznesení do života, ktorý sa im vďaka pánu Bohu už nepripadá až taký ťažký, smutný, aj keď ich kvári chudoba, či choroba. A potom si vojdite do katolíckeho kostola na Slovensku, Chorvátsku, Poľsku, či Srbsku. Ľudia tam padajú na kolená, odriekajú „moja vina, moja preveľká vina“, „pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu...“ z kostola odchádzajú s pocitom viny, s hlavou sklonenou, tetky sa podopierajú o seba a drkocú o tom, „kto s kým, kde bol, čo urobil...“. Obrovský rozdiel v chápaní ekumenizmu. Už dávno som chcel vedieť, prečo je tomu tak. Vysvetlenie nájdeme práve v onej 150 ročnej vojne Slovanov s Gótmi proti Rímu kvôli tomu, že ariáni chápali vieru inak a neboli ochotní platiť žiadnu cirkevnú daň. Kvôli tomu, že Slovania a Góti rozvrátili 3 x Rím, že Slovania s Gótmi zapríčinili jeho pád. „Ty si vandal“ hovoríme ľuďom, ktorí niečo ničia. Kto urobil z názvu veľkého národa Vandalov synonymum zla a ničenia? Rimania, Vatikán. Pretože napr. Vandali dva týždne rabovali a ničili Rím ako verní ariáni. Rabovali nenávidený Rím, ktorý ich terorizoval a chcel od nich cirkevnú daň. Preto sa Rím postaral o to, aby sme boli naveky pokorení, aby sme sa už nikdy nestali hrozbou pre Rím, pre západnú Európu. Preto katolicizmus za každú cenu ako nástroj moci, nástroj poroby potlačil nielen arianizmus, ale aj iné smery kresťanstva a aby sme večne padali na kolená a odriekali „moja vina“. Dokonca neuznal (rovnako Byzancia) ariánsky krst a preto čítame, že ľudia neboli krstení. Konkrétne sa o Pribinovi špekuluje, že bol pohan. Lenže slovom pohan boli označovaní najmä ariáni práve preto, lebo ich krst neuznali RKC a Byzancia. Preto sa skôr pripúšťa, že Pribina, ako aj ostatní vládcovia Veľkej Moravy boli ariáni. Nepochybuje sa napr. o Mojmírovi, či Rastislavovi.
    Kostol je pre nás synonymom pokory, poníženia a lásky k Bohu. Ale či to naozaj ide dokopy? Nie je krajšie žiť v láske k Bohu s dobrým pocitom v duši, s radosťou chodiť vypočuť si povzbudenie do života? S radosťou si zaspievať a povznesený odchádzať zo stánku „božieho“. Dávam do úvodzoviek, pretože som presvedčený, že stánok boží je aj pšeničné pole, krásny les s lúkou plnou kvetov a nad tým hora s kameňom, či tíško plynúca čistá rieka plná rýb. A Slnko s vodou ako darcovia života? Tam všade je tento najkrajší a najdrahší  dar boží, ktorý smieme užívať tak, aby ostalo aj našim deťom. Naša Zem, domovina. Každý, kto škodí Zemi sa rúha, robí zle svojim potomkom, sa previnil voči svojim potomkom a Bohu.
     Preto všetko sa nesmieme, nemáme rozpamätať na to, že tu niekedy bol arianizmus, ktorý nám dal jednotu a silu. Preto dnes ľudia ani nepoznajú pojem „arianizmus“. Nespomína sa, aby toto slovo nevzbudilo náhodou záujem. Preto boli ariánske kostolíky, rotundy zbúrané, či prestavané na katolícke kostoly, čím boli rafinovane zamaskované rotundy, spálené knihy, zničené akékoľvek zápisy, ktoré svedčili o minulosti. Isteže, mnohé kostoly majú vzadu polkruhovú apsidu postavenú už ako prevzatý štýl, aby oltár mohol byť v efektnom polkruhu spojený s loďou kostola triumfálnym oblúkom. K ničeniu stôp po minulosti prispeli aj Tatári, Turci, výmena obyvateľstva po pandémiách. Lenže toto bolo živelné. Kdežto zahladzovanie stôp po minulosti cirkvou a maďarmi bolo systematické. Maďari neustále potrebujú dokazovať, že všetko začalo len ich príchodom a Slovania tu vlastne ani neboli a Slovensko sa zaľudnilo až za ich prítomnosti, že tu bol len prales. Pochopiteľne, že ani dnešní farári nevedia, že bol nejaký ariánizmus. Aspoň som tak usúdil z reakcie jedného z nich. Nevedel, neučili ich ani v dejinách cirkvi. Spomenulo sa len, že pred katolicizmom boli bludárske sekty, heretické, nebezpečné smery, ktoré boli našťastie prekonané. Nuž, nazvať obrovské národy sektami a to dokonca v časovom úseku cca 500 - 700 rokov je veľmi zavádzajúce, je to manipulácia.
    Ešte o odpustení hriechov. Odpustiť hriech môže len poškodený. Ak niekoho urazíte, okradnete, ublížite, odpustiť môže len ten ublížený. Žiaden boh vám odpustenie nedá. Aj keď sa pomodlíte a dáte do zvončeka 200€. Odpustenie „od Boha, od cirkvi“ je nemorálne, falošné, scestné a deformuje charakter. Ak k tomu všetkému si prečítame ešte raz prvé štyri body v prvej časti článku dostaneme dôvod, prečo si na arianizmus nemáme spomenúť. Všimnite si, ako sa píšu dejiny. Ako keby arianizmus tu vôbec nebol. Pritom sme boli ariánmi min 500 rokov. Je to vážny nedostatok, alebo je to zámerné? Samozrejme, že zámerné. Takýto prešľap sa neudial bez príčiny. Rím mal dôvod nazvať ariánov bludármi. Samozrejme. Krížili mu plány na ovládnutie sveta.Rímska ríša síce padla, ale túžba mať celý svet tým ešte viac zosilnel.
    Ešte dodám dôležité: ako som napísal, ariánska cirkev, ale v jej dobe vlastne všetky cirkvi podliehali cisárom, vladárom. Cisári určovali čomu a kedy budú ľudia veriť, čo budú vyznávať. Platilo to všade. V Ríme, v Ravenne (Rovine), aj v Byzancii. Tam to aj ostalo. Predsa vieme, že byzantský cisár Michal III. nielen poslal Rastislavovi Konštantína a Metoda, ale im dal právo kázať v slovanskej liturgii. Samozrejme vo východnom obrade. Ale Rím to potreboval zmeniť vo svoj prospech. A tak „pokrstil“ Metoda a vysvätil za arcibiskupa moravského, čím dane išli do Ríma. Konštantín = Cyril to prekrsťovanie proste neprežil. Rím postupne dosiahol to, že RKC mala navrch, biskupi vysväcovali kráľov a cisárov, králi kľačali pred biskupmi, pred cirkvou, kráľ bozkával ruku biskupovi, nie opačne. A o toto išlo. Mať nad ľudmi a majetkom absolútnu moc. To sa dosiahlo v mnohých častiach sveta. A to aj cez milióny mŕtvych, zbedačených, v mene kríža.


Biskup korunuje Štefana za kráľa - kráľ kľačí pred cirkvou

    Všimli ste si, že som prvý nadpis napísal: Čo je arianizmus? Nie nie je to chyba. Sám som bol prekvapený, keď som zistil, že ariánska cirkev žije. Jedno z centier má portál tu: http://www.arian-catholic.org/, kde je aj ich mailová adresa v Anglicku a hlavne veľmi mnoho informácií. Centrum je v Riding of Yorkshire, kde je zaujímavá obrovská gotická bazilika Minster Beverly s pôdorysom dvojitého (vraj slovenského?) kríža. Jednoduchý zdroj informácií o problematike.


Obrovská katedrála Beverley Minster v Beverley , East Riding of Yorkshire


    Článok som nenapísal preto, aby som propagoval arianizmus. Patrím k ateistom s dobrou vôľou pripustiť, že sa tu niečo riadi aj zvláštnymi zvratmi osudu. Napísal som to preto, lebo arianizmus a celé dianie okolo neho sa Slovanstva, Slovenov dodnes týkajú a akceptovanie deja v ariánskej dobe  pomôže mnohé pochopiť. Zároveň vraciam túto tému do všeobecnej verejnej diskusie, pretože sa jedná o veľmi dlhý časový úsek našej existencie a súboj medzi RKC a ariánmi priniesol mnohé utrpenie. Pre objektivitu ale je treba napísať aj to, že keby sa dejiny odohrávali opačne, keby ariánska cirkev bola majoritná, možno by tieklo nie menej krvi a spôsobila by rovnaké utrpenia. Pretože cirkev tvoria rovnakí ľudia - na čelo by sa rovnako dostali demagógovia a karieristi.
Tomáš J. Veteška, Veľkoslovenská ríša:
V Moravskom žití, ktoré je mladšie, ako Slovenské žitie je zaznamenaná legenda:
"Stalo sa, že na akejsi hostine kráľ Svätopluk posadil Bořivoja na zem, na znak pohŕdania jeho neverou, vyhlásiac, že sa nesluší, aby pohanský človek sedel s ctiteľmi Krista pri jednom stole. Potom vraj Metod obrátil Bořivoja na katolícku vieru."
Fotky k článku


Kríž v Haghia Sofia Istanbul


Prvý symbol kresťanov v najstaršom kostole na Malte ,ašiel sa aj v rímskych katakombách. Ležaté X a P ako R = CHRISTOS
v tej dobe kríž NEBOL symbolom kresťanstva. Nemohol byť. Predsa kríž je mučiarenský nástroj, a je nemorálne vyznávať práve ten!
[/justify]

najstaršia sakrálna stavba v Európe je rotunda sv. Juraja v centre Sofie - Sardiky. III. storočie


Šivetice, 11 m


Šivetice zo štátnej cesty. Opevnenie rotundy urobili husiti v XV. storočí.


Šivetice - pohľad na hlavný vchod.


Nad vchodom je vyobrazená sv. Margita Antiochijská


Toto boli výjavy zo života sv. Margity


Šivetice - ariáni nevyobrazovali Ježiša na kríži, ale s knihou, ako kazateľa. Lebo kazateľom bol predovšetkým.


Šivetice. Masívna výzdoba steny rovnoramenným krížom. Jednoznačná stopa po ariánoch.


Šivetice. Pôvodné okná osvetľujúce výjavy sv. Margaréty (Margity)


Šivetice. Zadný vchod. Pohľad na husitskú bránu opevnenia. Podobné, ako vo Vyšných Valiciach.


Koper, 11 m


Babtistérium ortodoxných Ravenna, 11 m(?)


Selo 11 m


Koper, sv Elias, 11 m


San Lorenzo Mantova, 11 m


Almeno San Bartolomeo, 11 m


Prihradzany. Stav pred 5 rokmi (?) cca 9 m.


Prihradzany. Pohľad zo štátnej cesty r. 2016


Prihradzany


Ani Prihradzany sa nestavali podľa olovnice.


Prihradzany. Na obetnom stole ariánsky kríž.


Jalšové. 5,4 m


Jalšové nestavali podľa olovnice.


Jalšové. Pôvodný v chod do rotundy ponechali ako hlavný vchod do kostola.


jedno "sedílium" sa zachovalo. V tom sedel mních a bola krásna ozvena. Typické pre staré rotundy


V Jalšovom neurobili z rotundy apsidu, ale ponechali ju ako zadnú časť lode, kde je drevený chór. Oproti urobili novodobú apsidu - pentagonál, v ktorom je presbytérium, oltár a obetný stôl


Moravany nad Váhom - horný kostol


V Moravanoch to tiež urobili inak


zvončekové okienka sú vzácne


vytešoval som sa aspoň zvonku, zvnútra je to ZAKÁZANÉ


Rotunda na Trenčianskom hrade, ktorej vek nie je známy, bola prestavovaná za Veľkej Moravy


Jednoduchý rovnoramenný kríž (keltský? grécky? ariánsky?) nájdený pri rotunde Trenčín


Machulince, 7,3 m. Kónické okno zamurovali nedávno. Jasná rotunda


Baďan pri Banskej Štiavnici 7,3 m


Baďan - vidno jasne, že rotunda má iný štýl stavby, nie je možné tvrdiť, že "kostol" bol postavený v 12. storočí. Vtedy urobili z rotundy kostol pristavaním lode a veže.


Baďan


Beluj pri Banskej Štiavnici


Turčianske Jaseno odkiaľ bol Ján Jesénius


Turč. Jaseno - pôvodne to bola hexagonálna rotunda. Pôvodný vchod do nej je jasne vidno.


T.J. je tam aj konsekračný ariánsky kríž


T.J. šokovala ma svargová výzdoba plášťa svätca - relikt po našom "pohanstve"


T.J. v pôvodnej rotunde sa našla aj pôvodná ariánska krstiteľnica


Malá rotunda na cintoríne v Moškovci - Turiec


Timoradza - krásna rotunda mnohokrát prestavaná


Timoradza pri Bánovciach n/B
Ak si pozriete katastrálnu mapu Timoradzi tu: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=18.23513,48.81125#!, v centre dediny je kostol na parcele 363/1. V náčrte kostola sú ale dve červené značky, dva krížiky. Jeden s krúžkom na spodu označuje rotundu ako samostatnú stavbu a krížik, ktorý už značí loď kostola. Je to dôkaz, že rotumda bola stavbou samostatnou, zrejme skoršou, ako loď kostola.


Timoradza


kostolík v Hájičku pri Trstíne


Hájiček Trstín - jednoznačne rozdielny stavebný štýl rotundy oproti lode kostola. Objekt je postavený na zalesnenom vˇŕšku, kde v dávnych dobách mohol byť posvätný hájik, Hájiček


Komjatice. Tu mohla byť v minulosti troj - štvorrotunda


ostali dve rotundy s oknami v tvare zvona


Plavecké Podhradie
videl som aj rotundu v Plaveckom Petri, ale o tej nie som presvedčený, že bola postavená skôr, ako loď kostola


Turčiansky Ďur


Turčiansky Ďur - symbol sv. Juraja je pozostatok z víťazstva vraj ruského vojska nad drakom - Čínou cca 6000 p.n.l.


Michalovce, vnútorný priemer 7,3 m


Klížska Nemá, 7,3 m


Bijacovce


Kremnica - taktiež 7,3 m priemer


Pribinova rotunda na Hrade v Nitre. Jednoznačne excentricky bola pristavaná loď kostolíka dodatočne. Sú však pramene, ktoré tvrdia, že rotunda je mladšia, že bola postavená až po založení Uhorska. Lenže v dobe po založení Uhorska sa už stavali katedrály. A najmä v mestách, ako bola Nitra. Je možné, že rotunda bola OBNOVENÁ po poškodení za arpádovcov. Na pôvodných základoch. 7,3 m považujem za vodítko.


z Pribinovho kostolíka Nitra, 7,3 m


Jeden z dvoch konsekračných krížov - Pribina Nitra


Rotunda sv. Agáty Šámot, 7,3 m


Nitrianska Blatnica - sv. Juraj, 7,3 m


Mojmírovce. Tu museli primurovať oporné múry, aby im rotunda nespadla.


Dolné Krškany, 7,3 m


Veľký Klíž, z druhej strany je polkruhová apsida


Bíňa, 7,3 m


sv. Juraj Skalica, 7,3 m


Náčrt vývoja katedrály sv. Michala v Alba Iulii (Rumunsko). Žltým je vyznačená stopa - základy po rotunde sv. Petra, ktorú vraj v 9. storočí postavili Slovania. 7,3 m


rotunda sv. Petra  v Mosteiro (Monasteiro) pri Dozóne. Španielky Maravilla románica en Dozón. Mám chuť tam zájsť a premerať. Odhadujem, že zapadá do priemeru 7,3 m


rotunda sv. Petra sólo


detail výzdoby výklenku - ariánsky kríž zo slovanskou svargou


ten istý kríž nad novším vchdom do kostola pristavaného k rotunde


sarkofág pri dedine Lalín, Gallícia, severné Španielsko. Vraj keltský


Cieszyn Poľsko


Bad Deutsch - Altenburg


Bjemede Dánsko


Oesterlars, ostrov Bornholm, Dánsko


Budeč r. 1892, ČR, 7,3 m


Holubice, ČR, 7,3 m


Márkó, Maďarsko, 7,3 m


Öskü, Maďarsko, 7,3 m


Öskü, Maďarsko - strop


Rábaszentmiklós, Maďarsko - úžasná trojrotunda, jediná v Európe. Ako sa na ňu dívame, vľavo je krstitľnica, stred - hlavný oltár, vpravo sakristia. Sprievodca vám bude tvrdiť, že bola postavená v 12. storočí, 7,3 m


Častá (Csesztve) v Maďarsku


Csesztve MR


Csesztve detail


rotunda v Mohore MR


Cserhátturány - Čerhátska Tureň prastarý kostol


Cserhátturány viditeľný rozdiel v štýloch


nádherná rotunda v Herencsény. Hrnčiarovce. Pritom maďarsky sa hrniec nazýva fazék


Herencsény - jednoznačná, veľmi krásna rotunda


Herencsény - na cintoríne je strašne veľa slovenských mien
Mogersdorf, Rakúsko


Katedrála sv. Ladislava, Oradea, Rumunsko

Dodatky, ktoré nepriamo potvrdzujú, že vo Veľkej Morave bolo rozšírené ariánstvo:
Právnická otázka "cui bono" . Komu prospelo, keď pápež Štefan V. koncom apríla 885 oznamuje Svätoplukovi , že ho príjma pod ochranu a dôrazne ho poučuje o Svätej trojici, zároveň zakazuje Metodovi kázať v staroslovenčine a ruší jeho určenie svojho nástupcu, ktorý môže byť nástupcom len vtedy, ak sa osobne predstaví pápežovi a obháji svoju schopnosť byť arcibiskupom. Doposiaľ som čítal podozrenia, že tento list vznikol po intrigách Wichinga a jeho snahe stať sa arcibiskupom moravským. No kto si prečíta Napomenutie vladárom, spoza Wichinga, ktorý mal tiež z listu prospech sa vynára sám Svätopluk, ktorý spolu s Wichingom mohli spôsobiť vznik tohoto listu. Svätopluk rovnako, ako aj jeho syn Mojmír II mal viacero žien (o Mojmírovi hovoria rumunské pramene), čo je nosnou myšlienkou výtky Metoda voči vladárom. Napomenutie vladárom bolo odprezentované podľa prameňov pravdepodobne vo veľkej crkvi moravskej v intervale r. 880 - 885. Svätopluk si teda nemohol rozumieť s Metodom v jeho snahe usporiadať jeho rodinný život (a rod. život vladárov) a urobil ťah, ktorým sa Metoda de facto zbavil za živa, pretože pápež mu "dovolil" počúvať liturgiu latinsky. Teda v jazyku, ktorému rozumel len málokto a to Svätopluka nerušilo v jeho spôsobe života.
Veľmi dôležitým momentom je ale v úvode pápežovo "vysvetľovanie" dôležitosti trojjediného boha. Z tohoto môžeme len usudzovať, že ešte sám Svätopluk mohol koketovať s ariánskou vierou ešte r. 885.


Život Nauma, srbská verzia, citát: "A Moravská zem, ako bol predpovedal sv. Metod, arcibiskup, za bezzákonia pre diela ich, i herézy a na vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré prijali od heretikov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijala od Boha". (Vpád Maďarov.)

Heretici  = najčastejšie označovanie ariánov .
Anton Semeš sa už r. 2002 zaoberal arianizmom. Na základe práce P.Louisa Mainbourga "Novoariáni v Potisí", ktorý zo starej francúzštiny preložil Ing. Martin Slaninka spracoval dvadsaťstranové pojednanie o tom, že v Sedmohradsku a potisí existovalo ariánstvo, resp. jeho modernejšia forma ešte r. 1565, kedy povolal Štefan Bathory proti tomuto protestanstvu jezuitov, ktorí sa postarali o šírenie tej "pravej" viery, pálenie kníh a likvidáciu archívov. Ak to napíše gréckokatolícky reverend Anton Semeš, potom má k tomu veľmi silnú pohnútku. Znovu je to doklad o tom, že v Sedmohradsku sa všetko bralo poctivo a do dôsledkov. Z toho vyplynuli aj povstania, silné osobnosti, ktoré dominovali v dobrom, aj zlom v našej histórii

Pre serióznych záujemcov o dejiny ariánov je tu kniha najlepšieho znalca arianizmuP. Luisa Mainbourga Histoire de L´arianisme, Paríž 1682 tu: https://books.google.sk/books?id=zQlAAAAAcAAJ&pg=PP21&dq=editions:OCLC221542439&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=editions%3AOCLC221542439&f=false
Je tam všetko, čo si želáte vedieť. Najmä to, že arianizmus bol rozšírený od cca r. 350 do (rôzne) v celej Európe, ale najmä to, čo nás zaujíma, bol vo všetkých budúcich krajinách VM, Sedmohredsku, Poľsku, Pannonie, Morave cz, Čechách, Franskej ríši. Nositeľmi ariánstva sa podľa gótkej ariánskej biblie od Wulfilu stali Vandali, Suevi, Kvádi, Markomani. Najnáruživejšími boli Rusíni, ktorích vďaka tomu zastihol najhorší osud. Koncily sa konali v Kartágu a v Serdike (Sofia). Najmä.
Ariáni okrem toho, čo som spomenul vo svojom článku jednoznačne spaľovali svojich mŕtvych, neverili v zmŕtvychvstanie. Kniha na prvý kontakt potvrdzuje to, čo odhadujem a tvrdím vo svojom článku.
Je diera na trhu. Chýba nám 500 – 1000 rokov našich dejín. Práve táto kniha by nám aspoň čiastočne naznačila z globálneho hľadiska, čo sa dialo u nás. Zaslúži si preklad do slovenčiny, či češtiny, celkom určite by to bol trhák roka. A to nemám na mysli šírenie a návrat k tomuto monoteoizmu, celkom určite nie. Som slobodný človek a svoju hlavu som nikdy nevopchal pod žiaden chomút. Ale je žiadúce konečne zasvietiť svetlo do tejto epochy našich dejín.

Okrem tejto knihy existuje do slovenčiny preložený zošitok  o 20tich stranách o novodobom arianizme 1. 17. storočia, ktorý zachvátil Uhorsko, Poľsko a Transylvániu a kvôli tomuto boli mnohé nepokoje. Veľmi tvrdým ariánom bol napr. sám Ján Zápoľský a jeho syn Ján.  Velmi zaujímavé a drsné. Knižka sa volá Ariáni v Potisí.

So súhlasom autora  Alana Dologa zverejnil 3.10.2016 Svetomír


Naposledy upravil Svetomír dňa Po január 08, 2018 7:25 pm, celkom upravené 55 krát.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down


Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Lekalo za So júl 29, 2017 7:40 pm

Dnes som kvôli krsteniu navštívil farský kostol sv. Františka Assiského na Ponikách. Je to nádherný kostolík v gotickom slohu a to hovorím ako človek, ktorý cirkev naozaj nemusí, ale čo je pravda nie je hriech.
Čo ma na ňom hneď zaujalo bol názov príjazdovej ulice "Do hája" a okrem krásnych fresiek aj značný počet konsekračných krížov v interiéri kostola. Podľa dobových záznamov ho dal postaviť roku 1310 ostrihomský arcibiskup, no názov ulice Do hája a taktiež tisícročia trvajúca banská činnosť, plus prítomnosť minimálne dvoch hradísk zatiaľ datovaných do dôb keltského osídlenia mi napovedá že kostolný vŕšok bol dejiskom pohanských/kresťanských obradov dávno pred rokom 1310.

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za So júl 29, 2017 8:15 pm

Výborne, Lekalo, vďaka. Do Poník niekedy zájdem. Naozaj pekný kostolík. A tiež cirkev nemusím :-). Kostolík nehovorí o cirkvi, ale o ľuďoch, ktorí ho stvorili.
Zasa krstili nemluvňa. Hm, ani nevie, čo s ním stvárali. A potom príde katechizmus...aby bola ovca v košiari - poistili sa. Čiernokňažníci.

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Lekalo za So júl 29, 2017 8:54 pm

Nie je zač Sveťo, v tomto smere vždy rád pomôžem. Ešte by tvoje skúsené oko cyclops  , ak už budeš v tom kraji, mohlo spočinúť aj na kostole v Moštenici pri BB. Starobylosťou, aspoň čo sa týka výzoru, sa na ponický kostolík nechytá, ale hlavná loď je zakončená polkruhovou (akoby vstavanou do hlavnej lode) rotundou a priemer by mohol byť tak mierne cez 10 m. Okrem toho Moštenica a okolie je opäť miesto obývané od nepamäti (zrovna sa mi na stole povalujú črepy ktoré som pred mesiacom nazbieral na hradisku nad Moštenicou so zvyškami zaujímavej čiernej keramiky z dôb lužickej/púchovskej kultúry).

A čo sa týka toho krsteného drobca, nemaj obavy, oni to zase jej rodičia tak vážne neberú a keď príde čas, my si ju už vyškolíme ako sa veci majú.

Lekalo
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Ne júl 30, 2017 7:41 am

Ďakujem za typ. Odkedy som napísal tento článok nachádzam stále viac kostolov s apsidami, ktoré mohli byť rotundami. Samozrejme, že ak tu existovali ariáni, mali aj chrámy. Práve cirkev katolícka zapríčinila cieľavedomé vymazávanie tejto dlhej epochy našej minulosti tým, že takmer každú rotundu prestavala, alebo zbúrala a vyhlasuje datovanie stavby od katolíckeho vysvetenia. A naši "vedci" to pohodlne, ale aj s rešpektom, kopírujú.

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re : Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre igor1235 za Pi september 15, 2017 12:00 pm


Lokalizácia Kelemantie


Arius na dobovej freske


http://rozpravkarka2.blog.pravda.sk/2011/06/08/prvymi-krestanmi-na-slovensku-boli-arianci-prisli-k-nam-o-5-storoci-skor-ako-cyril-a-metod/

... Až do smrti cisára Konštantína Veľkého mohlo teda ariánstvo naplno kvitnúť aj v pohraničných posádkach, ktoré Rimania vybudovali na kvádskom brehu Dunaja. Dokonca sa tu ,,ariánskej heréze“ darilo viac, než v samotnej Rímskej ríši. Nebola ničím ohrozená a ako potvrdila wikipedia, Germánom, ku ktorým patrili aj kvádske kmene, sa páčila. Z toho dôvodu možno predpokladať, že táto forma kresťanstva tu neprerušene žila minimálne pol storočia.  Stala sa tak predchodcom cyrilo-metodskej misie.
Je mnoho zaujímavých otázok, na ktorými by sa dalo premýšľať… A ľahké pierko fantázie by z týchto niekoľkých nápisov, ktoré archeológovia vydolovali z náleziska v Kelementii, zostavilo celkom pekný príbeh. Napríklad takýto:
Iustinián je starý legionár – vyslúžilec. Prichádza do Kelemantie vroku 306, v čase, keď sa stal Konštantín cisárom. Vybral si túto vzdialenú pohraničnú vojenskú pevnosť naschvál, pretože je bokom od náboženských roztržiek, ktoré otriasajú Rímskou ríšou.  Žije tu niekoľko rodín spriatelených Kvádov. Iustinián sa dá dohromady s jedným z nich – Vintiom. Rozpráva mu o zvláštnom bohu, ktorý uchvátil srdce veľkého rímskeho cisára. Vintio rád počúva jeho slová. Páči sa mu starý legionár, ošľahaný bitkami. Páči sa mu aj jeho nový boh. Rozhodne sa, že ho príjme za svojho. Po čase je ich priateľstvo také silné, že Vintio vstúpi do rímskej légie. Dostane rímske občianstvo. Chápe to ako poctu. Vie, že jeho úlohou je chrániť mier na území, kde sa narodil, kde sa stal Rimanom. Je mu jedno, že cisár Konštantín využíva nové náboženstvo ako prostriedok na posilnenie svojej moci. Vlastne to vôbec nevie. Hlavná vec, že dostáva žold a žije vo vytúženom blahobyte.
Tak prejde desať rokov, dvadsať, ba aj tridsať, až kým nepríde rok 337. Vtedy Konštantín zomrie a do Kelementie prichádzajú ďalší legionári – vyslúžilci. Aj oni sú, ako Iustinián, ariánci.  Utekajú za svojim snom o pokojnej starobe. Utekajú pred novou vlnou prenasledovania kresťanov, ktorú spustil Konštantínov nástupca, Julián Apostata. Utekajú na miesto, o ktorom si myslia, že je bezpečné. Veď Kvádi sú mierumilovní… a nová viera má u nich úspech.
A prejdú ďalšie roky. Iustinian už nežije. Ani Vintio. Sú tu však ich deti, priatelia, legionári, ich druhovia, ktorí sa tu usadili a oženili. Medzi inými aj Queittus. Jeho žena je Valéria Marina. A jeho syn sa volá tak isto ako on. Bývajú v peknom domci, kam za Queittom mladším často chodieva jeho kamarát, Antonius Gelais. Sú skvelí priatelia. Tešia sa zo života, z prvých lások. Kelemantia žije pokojným životom, až kým sa nestane po smrti Juliana Apostatu cisárom Valentinián. Za jeho vlády sa stane čosi, čo otrasie dlhými desaťročiami prímeria. Do pevnosti prichádzajú noví rímski vojaci. Nie sú kresťania. A už vôbec nie ariánci. Sú tu z poverenia cisára. A majú za úlohu zabiť spriateleného kvádskeho kráľa.
Svoju úlohu splnia. Rozzúrení Kvádi zrovnajú Kelemantiu so zemou. Starí legionári sa bránia, ešte si pamätajú, ako sa držia meče v rukách. Ale ich deti to už nevedia. V boji zahynie Antonius Gelais, a jeho priateľ, Queittus mladší, vo veku 22 rokov, 10 mesiacov, 12 dní a 6 hodín.
Zostanú iba nadpisy, ktoré prezrádzajú, ako sa volali a v koho verili. A dôkaz, že kresťanstvo prišlo na Slovensko takmer o 5 storočí skôr ako Cyril a Metod (čo dvom vierozvestom zo Solúna neberie ich obrovskú zásluhu a miesto v slovenských dejinách)....

igor1235
Pokročilý kandidát na spisovateľa
Pokročilý kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 289
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za So november 04, 2017 8:38 am

Asi vás zaujmú poznámky z knihy Jána Dekana Veľká Morava, Tatran Bratislava 1976
Na str. 159: Moravania poskytli r. 852 ochranu franskému veľmožovi Albigovi, a teraz citát z uznesenia mohučskej synody z 3.10.852, „ktorý verejne uniesol Patrikovu manželku na okraj rišskych hraníc, zaviedol ju medzi dosiaľ hrubé kresťanstvo moravského ľudu a cirkev Kristovu pohanil hriechom cudzoložstva.“ V tomto preklade zápisu je pre nás dôležitá skutočnosť: ešte r. 852 bolo na území Moravy rozšírené kresťanstvo, ktoré nebolo rímskokatolícke. Najpravdepodobnejšie kresťanstvo, ktoré tu mohlo byť a pre RKC znamenalo doslova smrteľné nebezpečenstvo bolo ariánske. Nielen môj predpoklad, že ariánstvo, ale i vyznávanie slovanských bohov a bôžikov pretrvalo aj cez prelom tisícročia. Už len zachovanie onej nadávky „ariani, ariani“ pri Nitre dovoľuje takto špekulovať.

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Xavér za Ne november 05, 2017 5:08 pm

aj u nás je kostol s takou kruhovou prístavbou. Je ich veěa. Nemyslím si, že to vzniklo tak, ako to píšete.

Xavér
Anonymný


Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Amin za Ne november 05, 2017 11:49 pm

V PRÁCI zo dňa 26. novembra 1988 sa na strane 9 v článku Prekvapenie pod Marhátom píše o rotudne v Ducovom, po ktorej sa zachovali len základy a potom o kostolíku sv. Juraja v lese vzdialenom 5 km od Nitrianskej Blatnice. V sedemdesiatich rokoch 20. storočia "odborníci zbadali", že kostolík pozostáva z rotundy ku ktorej bola neskôr pristavaná baroková veža.
Ako pozoruhodnosť sa uvádza, že v Nitrianskej Blatnici aj na Kostelci majú rotundy presne rovnaké rozmery.
"Rotunda bola dlhá vyše 12 metrov, vnútorný priemer lode bol 7,3 metra, vnútorný priemer apsidy 3,65 metra a hrúbka muriva 73 cm. Odborník zbadá, že tieto rozmery sú násobkami starobylej longobardskej stopy 36,6 cm."
Pohrebiská pri týchto rotundách sú datované do 9 .- 14. storočia.

Dávam do pozornosti tú longobardskú stopu. Možno je to stopa...

Amin
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 393
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po november 06, 2017 9:51 am

Ďakujem za typ. To celé, čo ste napísal už v článku bolo. :-). Longobardskú stopu som uviedol z cudzieho zdroja, nemám istotu, či ju brať, pretože stopa človeka nemá 36,6 cm, ale spravidla menej. Ostatne, ak mám ísť po ariánskej stope, tak cez Gótov sme ariánstvo prijali podstatne skôr, než Dlhobradí zišli na juh. Pohrebiská sú naozaj dokumentované okolo rotund neskôr, ako predpokladám, že boli postavené. Lenže rutundy sa stavali predovšetkým na krstenie ľudí a "móda" pochovávania kostrovo pri nich mohla byť omnoho mladšia. Aj tak sa ešte dlho pochovávalo birituálne. A pochováva sa tak dodnes.

Čo sa týka priemerov, stretal som sa zatiaľ prevažne so 7,3 m vonkajší priemer, ale sú aj s týmto rozmerom s vnútorným priemerom 7,3. Tak sú postavené rotundy v Ducovom, ako píšete, ale aj rotunda v Mikulčiciach (kostol č. VI.). Potom sú ojedinele menšie rotundy s vonkajšími 5,4 m a ešte ojedinelejšie (na Slovensku len jedna, celkovo asi 5 na svete) a to je 11 m vonkajších. Preto sú Šivetice veľmi významné. Sú plné ariánskych krížov, rovnako blízke Prihradzany.

Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za So november 11, 2017 11:55 am

Na písme zostalo :
4. Krstiť je možné v akomkoľvek veku človeka za predpokladu, že kandidát na pokrstenie si jasne uvedomuje význam krstu, rozhodol sa pre krst sám a uvedomuje si vážnosť zmluvy s Bohom, ktorá sa krstom uzatvára. Preto krstiť nemluvňatá je nesprávne a takýto krst je neplatný. Veľmi vážny rozpor s katolicizmom, ale aj východným, byzantským  obradom. Spomeňte si na Nový zákon: Ján krstiteť pokrstil Ježiša, keď mal 30 rokov...

Toto potvrdzuje aj katolícke nariadenie Admonitio generalis z r. 789: Aby nikto nepokrstil ani dieťa, ani iného pohana prv, kým ten najprv neodriekol svojmu farárovi Vyznanie viery, kde sa zrieka diablov a pohanstva, a potom motlitbu Pána. Čiže krstenie neovorodeniat, či nemluvniatok prišlo zo špekulatívnych dôvodov až po tomto období.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Slavomír za Ut november 21, 2017 10:06 pmDobrý večer. Dostala sa mi do rúk (v elektronickej podobe) kniha od Alexandra Asova - Symboly a runy volchov.
Na základe informácií z tejto knihy by som zhodnotil daný drevený ,,kríž" uvedený v práci Arianstvo na Slovensku, ako skryté vyobrazenie hlavného triglava, Beloboga.
V hornej časti nie je tzv. svarga, ale je tam vyobrazené hromové Perúnovo koleso. Takže je to symbol Perúna.
V strednej časti je vyobrazenie osemcípej hviezdy, teda symbolu Svaroga. Tento symbol navyše obsahuje aj znak boha Roda, čo je kruh používaný v uzlíkovom písme.
No a v spodnej časti nie je tzv. maďarská svarga, ale vyobrazenie hviezdy, lepšie povedané kométy ,,Čigir Ugr", ktorá je úzko prepojená so sedemcípou hviezdou, teda symbolom Velesa.
Takže by som zhodnotil tento ,,kríž" ako vyobrazenie hlavného triglava Perún-Svarog-Veles, navyše s centrálnym symbolom pre najvyššieho boha Roda.

Slavomír
Začiatočník
Začiatočník

Počet príspevkov : 2
Join date : 09.08.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za St november 22, 2017 5:28 am

Slavomír napísal:

Dobrý večer. Dostala sa mi do rúk (v elektronickej podobe) kniha od Alexandra Asova - Symboly a runy volchov.
Na základe informácií z tejto knihy by som zhodnotil daný drevený ,,kríž" uvedený v práci Arianstvo na Slovensku, ako skryté vyobrazenie hlavného triglava, Beloboga.  
V hornej časti nie je tzv. svarga, ale je tam vyobrazené hromové Perúnovo koleso. Takže je to symbol Perúna.
V strednej časti je vyobrazenie osemcípej hviezdy, teda symbolu Svaroga. Tento symbol navyše obsahuje aj znak boha Roda, čo je kruh používaný v uzlíkovom písme.
No a v spodnej časti nie je tzv. maďarská svarga, ale vyobrazenie hviezdy, lepšie povedané kométy ,,Čigir Ugr", ktorá je úzko prepojená so sedemcípou hviezdou, teda symbolom Velesa.
Takže by som zhodnotil tento ,,kríž" ako vyobrazenie hlavného triglava Perún-Svarog-Veles, navyše s centrálnym symbolom pre najvyššieho boha Roda.

Slavo dajte to sem  ako samostatný článok. To, čo ste našiel si to zaslúži. .Veľmi zaujímavé.Ak by ste mali problémy, dajte vedieť. Čelnú fotku - ktorú spomínate z Rumunska dám ja, prípadne ak vám to nepôjde, dám aj ostatné, ak nejaké budete chcieť dať. Pripravte si to, potom si dáme vedieť a bude to. Trochu to rozveďte. S diskusiou zatiaľ chlapci počkajú, potom to budú môcť vidieť na obrázkoch.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re : Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre igor1235 za Št november 30, 2017 2:24 pm

ak dovolíte, predkladám názor  Mariána Tkáča z 24. júna 2010 zo stránky :
http://www.slavica.sk/dokumenty/konferencia-2010/tkac-fs-2010.pdf
avatar
igor1235
Pokročilý kandidát na spisovateľa
Pokročilý kandidát na spisovateľa

Počet príspevkov : 289
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Št november 30, 2017 3:01 pm

M. Tkáč nepojal problematiku tak, ako som potreboval, lepšia je Jungmanová, na ktorú som dal v článku odkaz. Jeho názory som nevyužil z dôvodov, ktoré sú len na osobnú komunikáciu.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za So december 02, 2017 10:59 amÍrsky misionári priniesli kresťanstvo, pravdepodobne hrubého charakteru, a mi nevieme či bolo katolícke, pretože Írsko bolo v izolácii. Ďaleko praďaleko od Ríma. Rozhodne tu boli skóre ako CaM, ale neskór ako Árius. Ale z časov Ária sa nezachovali žiadne stavby rotúnd a datované sú málo pred príchodom CAM. Mýlia sa archeológovia?
Hľadal som, nenašiel som. Rozmýšľam či rotundy nepriniesli Íri. Ak nie, tak kde vznikol ten štýl stavby, kto ho vymyslel? Románi?Odoslať pre Svetomír za St november 29, 2017 7:04 am
Prečítaj si ešte raz pozorne toto http://sloveni.forumsk.com/t43-topic
tam sú odpovede na Tvoje otázky. Najmä z čoho a kedy vznikla prvá rotunda a prečo 7,3 m.

Svetomír


Odoslať pre walibuk za St november 29, 2017 9:35 am
To som čítal, ale ak Ariani šírili svoju vieru u Slovenov od 5, storočia, tak kde sú tie staré rotundy, ani jedna. Všetky sú datované do obdobia zániku Arianizmu. Treba dôkaz a ten chýba.
.pre Svetomír za St november 29, 2017 10:23 am
Samozrejme, že chýba. Pripomeniem vetu archeológa: keby sme mali spoľahlivú metódu datovania stavieb, som presvedčený, že by nám poriadne predatovala predrománske a románske stavby.

Nepochybujme o tom, že ariáni mali svoje krstiteľnice. Nepochybne boli aj tu. Predsa nebudeme tvrdiť, že naši nemali krstiteľnice. No a ich zbúranie, polozbúranie a pripojenie kostolných lodí k nim predatovalo stavbu - "kostol bol postavený r. 1200". A bodka. Lenže toto nie je pravda. Je to zamaskovanie dejín. Prečo myslíš, že prepojenie rotundy s loďou je víťazným oblúkom? Tak sa volá to pripojenie. Už toto samo o sebe dokazuje, že lode sú mladšie. Ovšem nie všade, treba to rozlišovať. Môj článok o tom pojednáva.

pre walibuk za St november 29, 2017 11:00 pm
Kresťania zvyknú mať krstitelnice a Ariáni kresťania boli, aj keď sa to katolíkom nezdá. Nechápem prečo by mali byť Sloveni Ariani, v prvom rade vyznávali svoje póvodné božstvá a Ariáni boli s najváčšou pravdepodobnosťou minoritná sekta, ktorá nemala dostatočné zdroje na stavanie kamenných svätostánkov. Ostatne Ján Krstitel krstil nie v kostole, ale pod šírim nebom a v rieke. Je nejaký dókaz že Sloveni boli Ariáni?.
Čo sa týka veku rotúnd, tak snáď sa tam robil archeologický prieskum a nejaké nálezy tam boli, alebo nie? Teda nenašlo sa vôbec nič čo by mohlo datovať stavbu? Je nám to jasné, že ak by tam našli napríklad mincu zo 4.storocia, tak stavba stála už v 4.storočí, takže žiadne nálezy čo by umožnili datovanie sa nikde, pri ani jednej rotunde nenašli?


pre Svetomír za Št november 30, 2017 4:29 pm
Walibuk nevymýšľaj si. Prečítaj si ešte raz článok a diskusiu o arianoch . Arianizmus je považovaný za formu katolicizmu. Žiadne sekty, ale forma katolicizmu, ktorá bola medzi prvými formami masového kresťanstva a zasiahla Italiu, Franskú ríšu, Škandináviu, Pannoniu, Transylvániu, Grécko, Macedoniu, časť Malej Ázie a severnú Afriku.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za So december 02, 2017 5:11 pm

Právnická otázka "cui bono" . Komu prospelo, keď pápež Štefan V. koncom apríla 885 oznamuje Svätoplukovi , že ho príjma pod ochranu a dôrazne ho poučuje o Svätej trojici, zároveň zakazuje Metodovi kázať v staroslovenčine a ruší jeho určenie svojho nástupcu, ktorý môže byť nástupcom len vtedy, ak sa osobne predstaví pápežovi a obháji svoju schopnosť byť arcibiskupom. Doposiaľ som čítal podozrenia, že tento list vznikol po intrigách Wichinga a jeho snahe stať sa arcibiskupom moravským. No kto si prečíta Napomenutie vladárom, spoza Wichinga, ktorý mal tiež z listu prospech sa vynára sám Svätopluk, ktorý spolu s Wichingom mohli spôsobiť vznik tohoto listu. Svätopluk rovnako, ako aj jeho syn Mojmír II mal viacero žien (o Mojmírovi hovoria rumunské pramene), čo je nosnou myšlienkou výtky Metoda voči vladárom. Napomenutie vladárom bolo odprezentované podľa prameňov pravdepodobne vo veľkej crkvi moravskej v intervale r. 880 - 885. Svätopluk si teda nemohol rozumieť s Metodom v jeho snahe usporiadať jeho rodinný život (a rod. život vladárov) a urobil ťah, ktorým sa Metoda de facto zbavil za živa, pretože pápež mu "dovolil" počúvať liturgiu latinsky. Teda v jazyku, ktorému rozumel len málokto a to Svätopluka nerušilo v jeho spôsobe života.
Veľmi dôležitým momentom je ale v úvode pápežovo "vysvetľovanie" dôležitosti trojjediného boha. Z tohoto môžeme len usudzovať, že ešte sám Svätopluk mohol koketovať s ariánskou vierou ešte r. 885.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za So december 02, 2017 5:46 pm

Život Nauma, srbská verzia, citát: "A Moravská zem, ako bol predpovedal sv. Metod, arcibiskup, za bezzákonia pre diela ich, i herézy a na vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré prijali od heretikov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijala od Boha". (Vpád Maďarov.)

Heretici  = najčastejšie označovanie ariánov .
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za So december 02, 2017 9:19 pm

Pre grékokatolíkov bol rímsky katolicizmus herézou.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Ne december 03, 2017 5:49 am

Lenže u grékokatolíkov je boh tiež trojjedinný.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Ne december 03, 2017 10:50 am

Svetomír napísal:Lenže u grékokatolíkov je boh tiež trojjedinný.

Áno je a to je na tom to smiešne a nepochopiteľné, že napriek tomu sa úprimne nenávideli a proti sebe bojovali.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po december 04, 2017 7:21 am

Bulharská legenda o sv. Klimentovi: keď sv. Konštantín = Cyril šiel sa pokloniť do Ríma (rozumej konvertovať na RKC), odbočil z cesty k Svätoplukovi, poučil jeho a jeho družinu sv. písmom a pokrstil ho (gréckokatolíckym obradom).To vysvetľuje skutočnosť, že v Nitre je zakorenený aj grécky obrad dodnes a je tu aj kostolík Štefana kráľa na Párovciach. Jeden z najstarších v kraji. Bulharská legenda obsahuje veľmi podrobný popis Svätoplukových vlastností a vyjadruje sa o ňom neuveriteľne hanlivo a dehonestujúco. Ak si spomenieme na list pápeža Štefana V. Industriae tuae, kde ho pápež zasa napomína a poučuje o svätej trojice, potom je nám jasné, že Svätoplukovi bolo doslova šumafuk, ako je pokrstený, žil svoj život, určite nie podľa kresťanských regulí. Z prízvukovania trojjedinnosti boha je celkom isté, že Svätopluk bol arianom (ariáni uznávajú boha v jednoduchosti, preto je smrteľným nepriateľom katolíkov, aj gréckych.) Ako pokrstenému grékokatolíkovi by to nemusel pripomínať. Ale Svätoplukovi to nič nehovorilo. Mal v paži nejakú trojicu a bolo mu šumafuk, či grécko - rimsko. Tak, ako celý život zrádzal koho mohol, rovnako hodil za hlavu trojicu, Metoda i s jeho žiakmi (pre istotu práve bol vtedy odcestovaný), lebo mu ako osoby prekážali v jeho hýrivom živote.
Muž, ktorý si zaslúži úctu v období VM je jednoznačne Rastislav. O Mojmírovi vieme jednu vetu - že bol a vyhnal Pribinu. Aj ten mal nekonečne viac cti, ako Svätopluk.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Ut december 12, 2017 3:37 pm

    Moji oponenti sa snažia argumentovať námietkou, že stavby rotúnd nie sú sprevádzané kostrovými hrobmi, ako katolícke kostoly. Nuž tu je odpoveď : ariáni neuznávali zmŕtvychvstanie, vskriesenie. Nemohli. Pretože Kristus bol človek. Nie boh, ktorý vstal z mŕtvych. Ariáni chápali Ježiša božím synom rovnako, ako všetkých ľudí, že sú božími dietkami. Aj preto bolo ariánstvo vyhlásené za blud, herézu. Teda pochovávali naďalej žiarovo. Alebo kostrovo, ale nie okolo rotúnd. Predpokladám, že rotundy ak boli krstiteľnicami, potom pochovávanie v nich bolo akosi neprípustné. Už len preto, že nablízku sa často nachádzala studňa, z ktorej brali na krst vodu. Napr. v Michalovciach sa nachádza studňa priamo v strede rotundy. Aj v Mikulčiciach sú dve rotundy s blízkymi studňami. Rovnako v Bíni a pod.  Predpokladám, že by bolo naozaj nemiestne spájať pochovávanie - kostrové - s miestom krstu. To priniesol až katolicizmus, ktorý dal ľuďom nádej na vzkriesenie a tak sa pochovávalo kostrovo na vysvätenej pôde, okolo kostolov i samostatných rotúnd. Ale len od cca 9. - 10. storočia. Preto by sme márne hľadali hroby v okolí rotúnd, ktoré by nám mohli datovať ich vek. Najhlavnejším atribútom kresťanov je krst sám.


Naposledy upravil Svetomír dňa St december 13, 2017 7:35 am, celkom upravené 1 krát.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Št január 04, 2018 10:44 am

Hankova mapa: Pod sútokom rieky Enns (na mape Anisus) je na pravom brehu Dunaja miesto nazvané Arrianum. Po snahe identifikovať to mi vyšlo mestečko Vallsee s hradom a kostolom na brehu. Zatiaľ najbližšie miesto, kde je písomná zmienka o arianoch. Mapa je datovaná do obdobia Karola Veľkého. Čiže mal by to byť doklad, že ešte za jeho vlády existovali - práve vo Franskej ríši ešte Ariáni, resp názov mestečka Arrianum. Pri Alpách zostal zabudnutý kút, ktorý vydržal katolizáciu.

Overil som, že Cetuam Medelicuan je neskoršie Mediliosa, teraz Melk.

Bohužiaľ, dnes mi to mapy orezalo, spotvorilo. Pritom som ich sem dával rovnako, ako predtým všetky obrázky.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po január 08, 2018 5:27 pm

Pre serióznych záujemcov o dejiny ariánov je tu kniha najlepšieho znalca arianizmuP. Luisa Mainbourga Histoire de L´arianisme, Paríž 1682 tu: https://books.google.sk/books?id=zQlAAAAAcAAJ&pg=PP21&dq=editions:OCLC221542439&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=editions%3AOCLC221542439&f=false
Je tam všetko, čo si želáte vedieť. Najmä to, že arianizmus bol rozšírený od cca r. 350 do (rôzne) v celej Európe, ale najmä to, čo nás zaujíma, bol vo všetkých budúcich krajinách VM, Sedmohradsku, Poľsku, Pannonie, Morave cz, Čechách, Franskej ríši. Nositeľmi ariánstva sa podľa gótkej ariánskej biblie od Wulfilu stali Vandali, Suevi, Kvádi, Markomani, Geti, Gepidi, menuje Grande Polonia, povodia Labe, Rýny, Main, Sala, Drava, Danube, Vistula...a čo je zaujímavé, že nedáva do jedného vreca všetkých ako Germánov, vôbec Germánov nespomína. . Najnáruživejšími boli Rusíni, ktorích vďaka tomu zastihol najhorší osud. Koncily sa konali v Kartágu a v Serdike (Sofia). Najmä.
Ariáni okrem toho, čo som spomenul vo svojom článku jednoznačne spaľovali svojich mŕtvych, neverili v zmŕtvychvstanie. Kniha na prvý kontakt potvrdzuje to, čo odhadujem a tvrdím vo svojom článku.Prvý krát spomína  arianizmus v Pannonii r. 335.
Je diera na trhu. Chýba nám 500 – 1000 rokov našich dejín. Práve táto kniha by nám aspoň čiastočne naznačila z globálneho hľadiska, čo sa dialo u nás. Zaslúži si preklad do slovenčiny, či češtiny, celkom určite by to bol trhák roka. A to nemám na mysli šírenie a návrat k tomuto monoteoizmu, celkom určite nie. Som slobodný človek a svoju hlavu som nikdy nevopchal pod žiaden chomút. Ale je žiadúce konečne zasvietiť svetlo do tejto epochy našich dejín.

Okrem tejto knihy existuje do slovenčiny preložený zošitok  o 20tich stranách o novodobom arianizme 1. 17. storočia, ktorý zachvátil Uhorsko, Poľsko a Transylvániu a kvôli tomuto boli mnohé nepokoje. Veľmi tvrdým ariánom bol napr. sám Ján Zápoľský a jeho syn Ján.  Velmi zaujímavé a drsné. Knižka sa volá Ariáni v Potisí.
Vďaka, pán Anton Semeš. Napriek tomu, že je grékokatolík povyšuje česť historika nad túto skutočnosť. Klaniam sa mu. 30.1. 2018 slávi 88 rokov života.
V tejto téme sa už prebrali aj Maďari. Trocha. Spomínajú najmä centrum arianizmu v istú dobu v Cibalae, dnešné Vinkovci v Chorvátsku. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarNemzetTortenete-a-magyar-nemzet-tortenete-9A23/szilagyi-sandor-a-magyar-nemzet-tortenete-21F2/magyarorszag-a-kiralysag-megalapitasaig-21F3/magyarorszag-tortenete-a-honfoglalasig-2238/masodik-konyv-pannonia-es-dacia-22D7/viii-fejezet-a-negyedik-szazad-25F9/

Čítal som od tohoto autora (fr.), že Veľká Morava nebola nie nepokrstená, ale nebola dokrstená. Bolo v nej mnoho pohanov = heretikov = ariánov...takže asi zle čítame Porfyrogeneta :-)


Naposledy upravil Svetomír dňa Po január 08, 2018 9:38 pm, celkom upravené 2 krát.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Po január 08, 2018 8:37 pm

Svetomír napísal:Hankova mapa: Pod sútokom rieky Enns (na mape Anisus) je na pravom brehu Dunaja miesto nazvané Arrianum. Po snahe identifikovať to mi vyšlo mestečko Vallsee s hradom a kostolom na brehu. Zatiaľ najbližšie miesto, kde je písomná zmienka o arianoch. Mapa je datovaná do obdobia Karola Veľkého. Čiže mal by to byť doklad, že ešte za jeho vlády existovali - práve vo Franskej ríši ešte Ariáni, resp názov mestečka Arrianum. Pri Alpách zostal zabudnutý kút, ktorý vydržal katolizáciu.

[.

Samotná mapa je datovaná do obdobia Karola Velkého, alebo mapa zachytáva obdobie Karola Velkého?
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po január 08, 2018 9:31 pm

Je to na nej napísané.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Po január 08, 2018 10:49 pm

Treba si prečítať v čom sa Ariani odlišovali od Nakajsko Alexandrijského vyznania viery. To stačí. V ničom inom rozpor nemali.
Tvrdenie že neverili v skriesenie je nasadzovanie vlčej hlavy.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Duri2018 za Ne január 14, 2018 4:31 pm

walibuk napísal:Treba si prečítať v čom sa Ariani odlišovali od Nakajsko Alexandrijského vyznania viery. To stačí. V ničom inom rozpor nemali.
Tvrdenie že neverili v skriesenie je nasadzovanie vlčej hlavy.

Walibuk, ale veď v článku sa predsa hovorí v čom sa odlišujú, prečo tak píšete? Predsa je to jasné.

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 15
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Ne január 14, 2018 8:48 pm

V článku sa píše následovné: "Nuž tu je odpoveď : ariáni neuznávali zmŕtvychvstanie, vskriesenie. Nemohli. Pretože Kristus bol človek. Nie boh, ktorý vstal z mŕtvych. Aj preto bolo ariánstvo vyhlásené za blud, herézu. "
Ariani boli /sú/ kresťania, predchádzajúce tvrdenie autora článku je zavádzajúce až nepravdivé. Nemienim už o tom viesť debatu, každý kto chce si môže na nete dohladať informácie. Zjednodušene, Kristus podla nich nebol človekom, ale synom božím, teda otcu podriadený, to znamená že neuznávali trojicu Otca, Syna a Ducha svetého, to bola ta heréza. Očakávaný príchod mesiáša, spasitela je základom viery všetkých kresťanov a tým aj vskriesenie a život večný.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po január 15, 2018 8:00 am

Duri je tu jeden človek, ktorý tieto veci spisuje. Je to starý Nitran. Asi by bola podpásovka, keby som to dal von ja.

avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Duri2018 za Po január 15, 2018 3:43 pm

To je pravda, čo pišete, nebolo by to správne.

Walibuk základom kresřanstva je predsa krst. Ježiš sa stal krestanom ešte pred tým, čo stihol robit zázraky a bol ukrižovaný. To ostatné bolo až po jeho smrti. Ariáni ak spaěovali svojich, tak iste neverili vo vzkriesenie.

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 15
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za St január 17, 2018 3:52 pm

Dejiny Ríma od Cassia Diona: chrám pre bohov sa smie stavať len z kameňa. Kameň je večný, drevo zhnije. Myslím, že je to veľmi významný poznatok.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Duri2018 za Št január 18, 2018 11:35 am

Toto sa tak tažko otvára! Dali ste tam asi privela fotiek. Ak teda z kameňa, tak potom to má logiku. Že by sme prevzali tento príkaz od Ríma? Ale mnoho kostolov, rotúnd bolo zbúraných. Takže je zázrak, že sa našla aj tá v Michalovciach.

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 15
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk za Št január 18, 2018 9:39 pm

Duri2018 napísal: Ariáni ak spaěovali svojich, tak iste neverili vo vzkriesenie.


Každý si môžme myslieť čo chceme, môžme to aj povedať nahlas, ale to neznamená že to bude pravdivé tvrdenie. Niečo také tvrdiť ako Vy uvádzate, znamená značne podceňovať duchovno našich predkov. Myslíte že nevedeli že ak niekto zomrie, tak v zemi zhnije? A čo by spasitel oživil, kostry? Vzdelaní veriaci vedeli že sa jedná o spasenie duše a boh ak by uznal za vhodné, tak človeku telo vyrobí, veď všetci vedeli že boh stvoril Adama z hliny a vdýchol mu život. Znovu zopakujem, môžme si myslieť čo chceme, ale dobré je prečítať si to čo o tejto problematike napísali vzdelaní ludia. , ja som čerpal info ku vzniku kresťanstva a k herézam z knihy Cirkevné dejiny, autori Suchánek - Drška, Byzantská vzdelanosť od Dostálovej a Byzanc od A. Kulzera, ako i niektoré ďalšie knihy nepriamo sa dotýkajúcich tejto témy, popisujúce vývoj židovstva a smerovanie k monoteizmu, samozrejme Bibliu a z Koránu som čítal súry o Mojžišovi a Ježišovi. Pre rýchlosť stačí wiki, je to tam spracované podla mňa dosť slušne.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Franti Vandal za Pi január 19, 2018 2:32 pm

Zaslúžia si ariáni miesto v devínskej galérií?

Nedávno som sa dozvedel, že v hoteli Hradná brána na Devíne sa pripravuje súkromná výstava diel, ktoré zobrazujú historické udalosti na našom území od 1.st BC až do 16.st AD. Výstava je zameraná na osobnosti, alebo udalosti, ktoré by nemali byť zabudnuté a diela budú financované zo súkromných zdrojov. Ja verím, že aj kresťanský arianizmus hlboko ovplyvnil naše dejiny, avšak nie som si istý, ktorá udalosť alebo osoba by mala reprezentovať tento typ kresťanstva. Obraz by mal mať rozmer cca 4-6 m2 a bude okrem iných súčasťou permanentnej výstavy. Všetky diela by mali byť vyhotovené do roku 2020.

Franti Vandal
Perspektívny dopisovateľ
Perspektívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 5
Join date : 17.01.2017

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Pi január 19, 2018 5:31 pm

Smile Pekne vítam zasa medzi nami, Franto. Keď som si to prečítal, napadol mi jeden človek, vďaka ktorému sa pravdepodobne rozšírilo ariánstvo medzi Slovanov. Bol to ariánsky biskup Wulfila, pôvodom Gót, ktorý preložil ariánske písmo sväté do gótštiny a slovanská elita tento jazyk ovládala, pretože sme žili dlhodobo v akejsi federácii aj za a pod Hunmi. Až potomsa vlastne definitívne rozkmotrili. Od Wulfilu sa ariánstvo odrazilo medzi nás. Ale ak by ste chcel priamo slovana, potom to bol Eusebio z Cesarei, ktorý ukrýval Ária vo Vinkovci v dnešnom Chorvátsku. Pritom si všetci mysleli, že Arius je stále v Palestíne. Toho roku chcem za tým ísť priamo do toho kostola. Existuje.
Je vysoko pravdepodobné, že naša verchuška ako v Nitre, tak v Trenčíne bola ariánska, potom je tu Pribina a dajme tomu niektorý z veľmožov z Trenčína...ale to by nemuselo byť celkom presvedčivé v tejto tematike.
Ariáni sú stále medzi nami. Neuznávajú kríž, preto majú na kostoloch hviezdy. Je to Reformovaná cirkev viazaná takmer úplne na maďarský jazyk, no sú voči Slovanom značne reakční, šovinistickí. Najbližšie sú to dediny popri strednom Hrone. Šarovce a pod.


kostol Horná Seč

Najreakčnejší, až nebezpečný je jeden farár tejto cirkvi v Nyíregyházi, pôvodom zo Sedmohradska.

Miernejšia forma protestantizmu s nižšou mierou šovinizmu sú kostoly s kohútom na veži. Treba si to všímať. Ariáni, ktorí zažili silnú vlnu znovuzrodenia v 15. -16 - 17. storočí v Uhorsku sa pretransformovali práve do tejto cirkvi.
Prosím, nezabudnite na mňa, ako sme spolu dnes hovorili. Ďakujem
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Duri2018 Yesterday at 3:11 pm

Pán Walibuk, zohnal som prvé tri knihy, čo ste spomenul ešte v piatok. Boli tam len všeobecné zmienky o arianizme, nič konkrétne. Na slovenskej wiki píšu o tom mizrene málo, Češi napísali hlúposť hneď na úvod. Ariáni neuznávali žiadneho ducha svetého. Ariánstvo je staršie, ako Arius, ten ho len preslávil. Maďarské wiki píše viac, najlepšie je asi anglické. Záleží na tom, kto píše dejiny. Judák tiež napísal dejiny cirkvi, ale to sa nedá čítať. Dá, ale o ariánoch šuvix. Heréza. a bodka. Oni sa toho boja jak čert kríža. Pozrel som aj iné knihy dejiny cirkvi a nič. Asi nebudete reagovať na túto tému​, tak ste písal, že nebudete. Netreba ísť pre stopy po ariánoch tak ďaleko. Svetomír písal o tom, že tu boli aj v stredoveku. Pozháňajte si niečo o tom. Ja som našiel.​
Je aj maďarský preklad, ale posielam latinsky. Budete niečo rozumiet a ked nie, máme aj prekladače, nie je problém. Tam je to, čo potrebujete vediet. Možno som teraz pomohol aj Svetomírovi.

http://www.attalus.org/latin/orosius.html

Duri2018
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 15
Join date : 13.01.2018

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír Yesterday at 4:16 pm

:-) Ďuri, ďakujem, ale toto poznám. Pracne som si to niekedy prekladal. Aspoň tie časti, ktoré som potreboval.
avatar
Svetomír
NADMAJSTER
NADMAJSTER

Počet príspevkov : 668
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre walibuk Yesterday at 11:18 pm

Ďuri2018, neoslovujte ma prosím pán, walibuk je predsa rozprávková bytosť.
Je možné že Vám to nestačilo v tých knihách, mne áno, považujem to za dostatočné. Arius je len najznámejší predstavitel tejto herézy, súhlasím, ale aj arianizmus mal viacero foriem. Arianizmus nespĺňal predstavy niektorých cirkevných myslitelov, /večšiny/ o monoteizme, preto bola vytvorená krkolomná koncepcia svätej trojice. Boh otec a boh syn, podriadený otcovi, teda arianizmus bola dobrá koncepcia pre svetskú vládu, kde otec bol panovník, syn bol poslušní lud a duchom bola cirkev, ale túto koncepciu večšina odmietla. To sa v živote stáva.
Arianizmom sa nemusíme nechať pohltiť a tvrdiť také veci že sám Svätopluk bol Arián. Netreba jeho význam preceňovať, výsledok je že 70 % obyvatelov Slovenska sú katolíci, aj keď večšina z nich je vlažná k viere. Arianizmus stredoveku ma nezaujíma, rád sa porozprávam so Svedkami Jehovovými, ale to je tak všetko.
Hrubé kresťanstvo u Slovenov v čase Mojmíra a Rastislava mohlo znamenať aj misijnú činnosť írskych misionárov, alebo to mohla byť aj činnosť nadšencov nezaradených do cirkevných štruktúr, nemusel to byť nevyhnutne Arianizmus, ten už v tých časoch ani nemusel byť na našom území aktuálny.
avatar
walibuk
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 427
Join date : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 3 z 3 Previous  1, 2, 3

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.