Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

Najnovšia diskusia
» Germáni a Slovania. Kto sme? Kto boli oni?
Today at 9:12 am pre Svetomír

» Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe
Today at 8:55 am pre Svetomír

» Avari a vznik 1. kniežatstva Slovenov v Panonii
Št apríl 19, 2018 6:56 am pre walibuk

» Svätopluk – vzostup a pád ríše.
St apríl 18, 2018 3:35 pm pre Anonymný

» Veľkomoravské záhady Milan Ferko
Po apríl 16, 2018 8:09 pm pre walibuk

» Trenčín - nevýslovná pevnosť Považia
So apríl 14, 2018 9:02 pm pre walibuk

» Sloveni, Slovenky, Slovensko, Slovenija, slovenčina
St apríl 11, 2018 1:32 pm pre igor1235

» Pôvod Slovanov
Po apríl 09, 2018 11:33 am pre igor1235

» História a politika
Pi apríl 06, 2018 1:58 am pre Vlado

» PRAVIDLA MODERÁCIE A DISKUSIE
Pi marec 16, 2018 1:13 pm pre Amin

» Velká Morava v súvislostiach podla prameňov
Po marec 12, 2018 4:07 pm pre igor1235

» Rimania na Slovensku III diel
Po marec 12, 2018 5:34 am pre Svetomír


Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Pridať novú tému   Zaslať odpoveď

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po október 03, 2016 5:12 pm

First topic message reminder :    Na stopu po ariánoch ma priviedla prezývka. Na futbalovom zápase, medzi Krškanmi (už neviem, či Dolnými, alebo Hornými a Ivankou pri Nitre pokrikovali ľudia „ariáni, ariáni“. Opýtal som sa domácich, či vedia, čo toto slovo znamená. Nevedeli. Vedeli ale, že je to niečo hanlivé. Čiže vôbec netušili, čo vravia. Bolo mi jasné, že je to relikt po ariánoch v nitriansku a niekto z tohto slova urobil hanlivý, zosmiešňujúci pojem, nadávku. Práve tomu vďačí to slovo, že sa uchovalo. Isteže je to stopa po boji medzi rímskym a ariánskym katolicizmom. Ariáni mali byť hráči Ivanky pri Nitre. Názov Krškany znamená „krškaný = krstení“. Na Slovensku máme Krškany celkom tri. Tak mi napadlo, že sa idem pozrieť do oboch Krškán. Samozrejme, aj do Ivanky. V Horných je kostol pomerne novodobý, barokový bez zadnej apsidy. Ale Dolné Krškany majú - a práve na cintoríne - kostol, ktorý bol s vysokou pravdepodobnosťou pristavaný k staršej rotunde. Rovnako je tomu aj v Ivanke pri Nitre, no tam je síce kostol na cintoríne, ale apsida (oblý výklenok vzadu kostola) je akoby postavená súčasne s kostolom. Možno na základoch predošlej rotundy. Ale to je zatiaľ len špekulácia. Jednoznačnejšie to je v Krškanoch. Je možné, že Ivančania prezývali Krškancov „krškaní“, lebo sa dali prekrstiť z ariánskych  na rímskych katolíkov. Ivančanom tiež ostala z tej doby prezývka „ariani“, ale nedostala sa do názvu obce, nemohla. Katolicizmus by to nedovolil. Ostala len akoby hanlivá prezývka.
Tu vložím  dôležitú poznámku. Tvrdí sa, že Štefan I. dal príkaz, aby sa spolčilo vždy 10 dedín, či usadlostí a postavili kostol tak, aby ho mali všetci rovnako ďaleko. Tak mali vzniknúť kostoly napr. v Drážovciach, Sádku, či v Lipovníku. v celom jeho kráľovstve. Pochovávať sa smelo jedine do hrobov na vysvätenej pôde. Z toho vyplýva, že kostoly postavené v tejto dobe boli vždy obklopené hrobmi. Samozrejme v dobe ariánstva ešte veľká časť ľudí nebola pokrstená a pochovávali tradične žiarovo – spaľovaním a ukladaním popola do nádob v posvätných hájoch. Preto nemáme možnosť nájsť hroby s predkresťanských čias. Až kresťanstvo – katolícke, prišlo z myšlienkou, že Kristus = spasiteľ sa raz vráti na Zem a vzkriesi všetkých mŕtvych. Tento  sľub, nádej, bol vymyslený tiež  na koncile biskupmi, ako mnoho iných „vylepšení“ RKC.
   Moji oponenti sa snažia argumentovať námietkou, že stavby rotúnd nie sú sprevádzané kostrovými hrobmi, ako katolícke kostoly. Nuž tu je odpoveď : ariáni neuznávali zmŕtvychvstanie, vskriesenie. Nemohli. Pretože Kristus bol človek. Nie boh, ktorý vstal z mŕtvych. Aj preto bolo ariánstvo vyhlásené za blud, herézu. Teda pochovávali naďalej žiarovo. Alebo kostrovo, ale nie okolo rotúnd. Predpokladám, že rotundy ak boli krstiteľnicami, potom pochovávanie v nich bolo akosi neprípustné. Už len preto, že nablízku sa často nachádzala studňa, z ktorej brali na krst vodu. Napr. v Michalovciach sa nachádza studňa priamo v strede rotundy. Aj v Mikulčiciach sú dve rotundy s blízkymi studňami. Rovnako v Bíni a pod.  Predpokladám, že by bolo naozaj nemiestne spájať pochovávanie - kostrové - s miestom krstu. To priniesol až katolicizmus, ktorý dal ľuďom nádej na vzkriesenie a tak sa pochovávalo kostrovo na vysvätenej pôde, okolo kostolov. Preto by sme márne hľadali hroby v okolí rotúnd, ktoré by nám mohli datovať ich vek.

Čo to je ariánstvo, história jeho vzniku, šírenia a zániku (?)

    Pre tých, čo majú radi veľmi podrobný výklad (hoci nie so všetkým v ňom súhlasím): Mgr. Barbora Jungmannová Diplomová práca „Rozmach arianství v raně středověké Evropě“ tu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/109917/?lang=cs. Alebo tuto je to rozobrané ešte podrobnejšie po slovensky: http://antika.avonet.cz/article.php?ID=2270, ale niektoré informácie, ktoré mám už ja tam chýbajú.
    Pre tých, ktorým stačí jednoduché vysvetlenie: cisár Konštantín Veľký r. 313 milánskym ediktom povolil kresťanstvo. Ukončil tak cca 300 ročné prenasledovanie kresťanov v cisárstve. Potreboval niečo urobiť, nejako vzkriesiť upadajúcu rímsku ríšu. Od novej ideológie si sľuboval zjednotenie ríše, oživenie. V tom čase sa ale na báze kresťanstva formovali rôzne smery, rôzne spôsoby vysvetľovania evanjelií. Medzi nimi malo asi najsilnejší rozmach učenie kňaza Ária.    

Árius (lat.) Areios (gr.) sa narodil r. 256 na dnešnom území Líbye, študoval v Alexandrii a Antiochii (dnes Antakia - Turecko). Árius pravdepodobne nebol priamym autorom filozofie, ale úradníci tento druh katolicizmu pomenovali podľa neho, pretože sa stal jeho protagonistom. Učenie nazvané ariánskym katolicizmom spočívalo na štyroch hlavných odlišnostiach oproti rímskeho katolicizmu (ktorý vznikol definitivne až r. 325) a jednom veľmi závažnom politicko-ekonomickom dôsledku. Veľkým podporovateľom arianizmu bol cisár Licinius pochádzajúci z Moesie.

1. Otec a Duch svätý sú veční. Ale Syn predsa je synom Boha a teda predtým nebol. Bol až potom, keď skrze Ducha svätého a ženy Márie – človeka  sa stal Synom - Ježišom. Teda tým pádom nie je večný. Mal začiatok bytia – narodenie. Preto nemôže byť večný Boh trojjedinný, ako ho vyznávajú rímsky katolíci, ale len dvojjedinný. Otec má pred synom prioritu. Toto bol najvážnejší rozpor.

2. Ježiš bol síce synom Ducha svätého, ale prišiel na tento svet ako syn skrze človeka a teda je uctievaný ako syn boží, s ľudským telom, prorok s ľudskou podobou, a teda je prostredníkom medzi Bohom a človekom. Druhý vážny rozpor s katolicizmom.

3. Ariáni neuznávali Máriu, Ježišovu matku ako pannu. Uznávajú narodenie Ježiša ako zázračnú udalosť, ale panna, ktorá počala už nie je pannou, podobne nemôže byť pannou žena, ktorá porodila (pozn. autora).

4. Krstiť je možné v akomkoľvek veku človeka za predpokladu, že kandidát na pokrstenie si jasne uvedomuje význam krstu, rozhodol sa pre krst sám a uvedomuje si vážnosť zmluvy s Bohom, ktorá sa krstom uzatvára. Preto krstiť nemluvňatá je nesprávne a takýto krst je neplatný. Veľmi vážny rozpor s katolicizmom, ale aj východným, byzantským  obradom. Spomeňte si na Nový zákon: Ján krstiteť pokrstil Ježiša, keď mal 30 rokov...
Toto potvrdzuje aj katolícke nariadenie Admonitio generalis z r. 789: Aby nikto nepokrstil ani dieťa, ani iného pohana prv, kým ten najprv neodriekol svojmu farárovi Vyznanie viery, kde sa zrieka diablov a pohanstva, a potom motlitbu Pána. Čiže krstenie neovorodeniat, či nemluvniatok prišlo zo špekulatívnych dôvodov až po tomto období.

5. Ariánsky kňazi boli podriadený svojim zemepánom. Boli vydržiavaný ním, alebo milodarmi ľudí, a živili sa aj  svojou vlastnou prácou. Ľud bol zaťažený len jednou daňou a to svojmu zemepánovi. Neplatil nikomu cirkevnú daň. Prijatie tejto ideológie nezaťažilo hospodársky nikoho, zo stola sedliaka neubudlo.

6. Ariáni neuznávali zmŕtvych vstanie.

7. Neuznávali kríž v podobe mučiarenského nástroja, ako ho uznávajú rímsky katolíci. Symbol viery nesmie budiť strach, ale má povznášať. Preto hoci najprv uznávali kríž (keltský, grécky) neskôr si zvolili za symbol betlehemskú hviezdu. A práve z nich sa potom stali v Semohradsku Kalvíni, ktorí dodnes nemajú na veži kohúta, ale hviezdu.

Tu vložím nové zistenie. Lucius Flavius Arrianus Xenofón, alebo jednoducho Arrius z Nikomédie v Bithýnii (dnes Izmit) sa narodil niekedy v r. 85-95, žil do r. 175. Študoval u stoika Epikteusa, ktorého vyhnal z Ríma Domitianus. Stal sa najprv senátorom u Hadriána, potom gubernátorom v Kappadokii, ale r. 145-6 bol vysvätený za farára v Demetri a Persephone ako jeden z najlepších filozofov, učiteľov a farárov. Z jeho ôsmych kníh sa zachovali len štyri. Zaujímavý poznatok, ktorý ma oprávňuje vysloviť otázku, či práve on nemohol byť významným predstaviteľom arrianizmu a neskorší Árius sa nechal pokrstiť práve podľa neho.

    Ariánske poňatie kresťanstva, tzv. ariánsky katolicizmus sa šíril do celej Európy pomerne rýchlo cez jednotlivých kráľov, vojvodov národov, kmeňov, ktorí dúfali, že touto ideológiou by mohli dosiahnuť poslušnosť a jednotu. Pochopili, že toto môže byť dobrý nástroj moci pre vladára. Rovnako tomu bolo v Byzancii, aj tu cisár vládol aj nad cirkvou. Ariánska viera má viacero podobností práve s východným obradom. Napr. rovnoramenný kríž je aj byzantským, gréckym aj ariánskym krížom. Vznik tohto symbolu je azda u Keltov, alebo je odvodený od predkresťanskej svargy.Kríž v kruhu z obdobia cca 700 rokov p.n.l. 700 rokov pred Kristom pravdepodobne Kelti uznávali takýto kríž.


Kríž v krstiteľnici v Ravene je v aure Ježiša Krista - rovnoramenný v kruhu

Svarga je symbolom Slnka, u Slovanov najvyššieho boha Perúna a Velesa. Tento symbol si osvojili v rôznych modifikáciách viaceré národy. Pamiatkou na toto obdobie, ktorá sa premietla aj do rímskokatolíckej ekumenity je tzv konsekračný kríž, ktorý je vlastne aj krížom ariánskym.

Červený rovnoramenný kríž v kruhu. Týmto znakom biskupi vysväcovali RK kostoly, bez tohto znaku sa v kostoloch nesmeli vykonávať žiadne liturgie. Dva konsekračné kríže sa nachádzajú napr. vo verejne prístupnej Pribinovej „kaplnke“ na nitrianskom hrade.

Nové vyznávanie duchovna koexistujúc s tradičným starým mnohobožstvom postupne bolo príjmané ako jednoduchšie duchovno s jediným bohom. Bolo to niečo nové, čo malo prekryť aj prenikajúce ortodoxné pravoslávie s predtým prenasledovanými a unikajúcimi kresťanmi z rímskej ríše do strednej Európy.  
   Konštantín Veľký pozorujúc vznikajúce odchýlky a smery kresťanstva pochopil, že uniká jeho úmysel zjednotiť ríšu jednotnou ideológiou, zobral ju do vlastných rúk. Z mnohých evanjelií (vraj až 80tich) vybral len tie, ktoré sa mu hodili a  a sám zostavil dogmu, ktorú si nechal schváliť r. 325 na koncile, ktorý zvolal do Nikei (Nicaea v Turecku). Prišiel s dobrým nápadom: urobiť ekumenizmus kresťanstva a pohanstva, vytvoriť celkom nové náboženstvo, ktoré bude prijateľné ako aj pre kresťanov tak aj pre pohanov. Dogmu nadiktoval ako nemennú ideológiu a všetci zúčastnení biskupi boli povinní ju schváliť, podpísať. Prvým postulátom dogmy bola téza o trojjedinosti Boha. Preto ju nepodpísal Árius a ešte piati biskupi, ktorí boli preto exkomunikovaní. Árius bol poslaný do vyhnanstva. Našiel exil u spriazneného kňaza Eusébia z Caesarei v dnešných Vinkovciach (Srbsko). Jeho život neskôr prestriedali úspechy, aj neúspechy u vládcu. V podstate ariánstvo existovalo dávno pred RKC, pretože až po vzniku RKC, po Nikajskom koncile ho bolo treba obhajovať a najhlavnejším obhajcom bol Arius.
    Konštantín Veľký veľmi tvrdo odsúdil tých, ktorí nepodpísali jeho dogmu v Nikai. Ária vyhnal,  ariáncov vyhlásil za bludárov a ariánstvo odsúdil ako herézu. Napriek tomu sa pred smrťou  nechal pokrstiť r. 337 na smrteľnej posteli práve popredným ariánskym biskupom sv. Eusébiom z Nikodémie (iný Eusébio). Tým zanechal posledný odkaz, svoje oľutovanie prenasledovania ariánstva, ktoré v čase jeho smrti malo najväčší rozmach azda aj preto, lebo bolo prenasledované, zakazované. Z môjho pohľadu ale najmä preto, lebo bolo logickejšie, ľahšie prijateľné, uveriteľné, ako iné smery kresťanstva a to i v dnešných časoch. Už v III. – IV. storočí! Árius umrel na koncile v Konštantínopoli (dnešný Istanbul, Carihrad) r. 336, kde pri obhajobe svojho učenia v súvislosti z jeho znovuprijatím do cirkvi dostal náhle žalúdočné kŕče, dokonca vraj spontánne krvácal z úst a na mieste umrel. Celý ariánsky svet bol presvedčený, že ho otrávili. A tak ariáni mali mučeníka, svätca, čím jeho učenie získalo na sile a presvedčivosti. Ariánstvo zasiahlo celú Europu vrátane Franskej ríše, ale najrýchlejšie sa šírilo najmä vďaka konštantínopoľskému biskupovi Wulfilovi (pôvodom Gót), ktorý preložil grécky písanú ariánsku bibliu do gótštiny. Cez gótštinu sa ariánstvo dostalo aj k Slovanom, pretože veľká časť Slovanov žila v symbióze s Gótmi a gótštinu ovládali. Tvrdí to napr. jeden z nich – kronikár Jordanes. Ariánstvo sa takto šírilo najmä na východe Európy, ale aj na severe, najmä vo Švédsku, kde bola silná populácia Gótov a Vandalov naďalej, vlastne takmer dodnes. (Napr. veľké mesto vo Švédsku Švédi Göteborg nazývajú Gotburg. Mesto Gótov.) Na druhej strane postupne rástol počet príslušníkov nikajskej (Konštantínovej) verzie duchovna, čiže rímsko katolícky katolicizmus, až došlo k tomu, že r. 381 na koncile v Konštantínopoli cisár Teodosius potvrdil správnosť rímskeho katolicizmu založeného Konštantínom Veľkým. Začala nová vlna zaznávania ariánstva. Ariáni mali za povinnosť odovzdať svoje kostoly rímskym katolíkom, čo spôsobilo vlnu nevôle a vznikali početné konflikty v ríši. Neskôr aj mimo nej.  Zvláštne je, že práve v tomto období r. 460 bol postavený pre Gótov chrám sv. Agáty v Ríme, ktorý nechal postaviť vraj „germánsky“ veliteľ rímskych vojsk Ricimerus správne Ricimír. Katolicizmus postupne vytláčal ariánstvo a to i násilným spôsobom. Najprv sa to podarilo vo Franskej ríši, kde došlo k mohutnému presadzovaniu katolicizmu (r. 496) a na konci 7. storočia už tu vraj ariánstvo nebolo. Ariánsky kňazi ušli z tohto prostredia na východ, lenže tým sa posilnila situácia ariánov – u tzv. barbarov: u Gótov, Longobardov a Slovanov (Vandalov, Gepidov, Suavov, Alánov, Herulov a pod.).  Východná Europa pokračovala v ariánskej viere ešte veľmi dlho. Ako keď hodíš kameň do vody a robia sa kruhy. V Španielsku dokonca vzniklo vďaka Alánom a Vandalom ariánske kráľovstvo Galícia. Ariánstvo preniklo cez franskú ríšu aj na sever do Škandinávie, najmä do Švédska, kde ostali Góti a Vandali v pôvodnej vlasti. Samozrejme Rím systematicky likvidoval vplyv ariánov, kde mohol. Kde upevnila svoj vplyv a moc rímskokatolícka cirkev prichádzala s ňou aj povinnosť odvádzať daň aj cirkvi. RKC zmenila duchovno na nástroj moci, cestu k moci a majetkom, samozrejme politicky, pomocou naklonených vládcov. Práve z toho obdobia je heslo:“ Čo je cisárove, cisárovi, čo je božie, dajte bohu“. Samozrejme, že dvojité zdanenie (vladárovi a cirkvi) nebolo príjmané s radosťou a tento fakt bol aj hlavným dôvodom k 150 rokov trvajúcej vojne ariánskych Gótov, Alánov, Suévov, Vandalov s Rímom. Títo postupne prechádzali Európou, až dobili na severe Afriky Kartágo (dnešné mesto Tunis), kde je dodnes veľká štvrť nazvaná Ariana. Odtiaľto potom zaútočili na Rím. No ešte pred tým Rím dobili ariánski Visigóti r. 410. Centrum moci rímskej ríše ale stihol cisár Honorius presťahovať pred tým do Ravenny. podrobnejšie tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vizig%C3%B3tsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e. Druhý krát bol Rím dobytý taktiež ariánskymi Vandalmi (455) pod vedením kráľa Geisericha loďstvom z Kartága a tretí krát bola Rímska ríša dokonaná ariánskymi Ostrogótmi s kráľom Teodorichom (493). Rímska ríša padla pre svoju chamtivosť. Viac o tom tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrog%C3%B3ti. Práve tento Teodorich (Boží dar),  nechal v Ravenne postaviť rotundu ako centrum ariánstva, ktorá plnila najmä funkciu  babtistéria - priestorui na krstenie. Najstaršia stavba v Ravenne je ale babtisterium ortodoxných. Túto pôvodne budovu verejných kúpeľov premenil na kostol - babtistérium na začiatku 5. storočia biskup Orseo. Jej kopula bola vybudovaná za biskupa Neona až r. 460. Podľa neho je aj pomenovaná. Teodorich dal podľa nej postaviť novú, ariánske  babtistérium o pár rokov neskôr a ešte za jeho vlády sa začala stavať r. 525 ariánska bazilika San Vitale asi pol kilometra od babtisteria podľa byzantského vzoru, pretože Teodorich bol pod vplyvom Byzancie, vyrástol v Konštantínopoli ako rukojemník. Táto bazilika bola vlastne centrom ariánskej viery, ariánsky Vatikán. Sám Teodorich si nechal postaviť pre seba mauzóleum tiež v tvare rotundy s priemerom 7,3m. Najdôležitejšou stavbou bolo ale babtistérium, pretože to slúžilo na primárne šírenie kresťanstva. Podľa tejto stavby v tvare rotundy boli postupne budované rotundy ariánmi v smere jeho šírenia.  Spravidla priemer stavieb 7,3 m bol viac-mene dodržaný. 7,3 m ako 20 násobok longobardskej stopy. Prečo práve 20 násobok zatiaľ neviem. Možno len preto, lebo to tak určil sám Teodorich. Je potrené si pre rozlišovanie ortodoxných a ariánov všimnúť, že ortodoxní uznávajú kríž ako obraz mučiarenského rímskeho nástroja, kdežto pre ariánov je to kríž rovnoramenný ako symbol kresťanstva zobrazovaný najmä vo svätožiare (kruhu) okolo Ježišovej hlavy. Rovnoramenný kríž nás povedie aj inými ariánskymi, alebo pôvodne ariánskymi stavbami. Je napr. jedinou ozdobou stavby mauzólea kráľa Teodoricha.

Teodorichovo babtistérium v Ravenne, 7,3 m

Interiér babtistéria

Teodorichove mauzóleum, 7,3 m

Interiér Teodorichovej hrobky


Stopy po ariánstve na Slovensku ?

    Ako som už uviedol, v celej Európe museli odovzdať kostoly (ariani) katolikom. Jeden z prameňov, ktorý to trdí je tu : https://books.google.sk/books?id=5-l_EXtIVe8C&pg=PA55&lpg=PA55&dq=arian+catholic+sweden&source=bl&ots=TgyDFmUWQl&sig=Oc3sDOMbCfRFndo8EWwh6WkGlDY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj-95Dd1JrPAhXGthQKHQ2XBvIQ6AEINjAD#v=onepage&q=arian%20catholic%20sweden&f=false
Vo východnej cirkvi to vraj prebiehalo asi takto - citát: Svätý Bazil zvolal ariánov a katolíkov na schôdzu, oznámil im rozhodnutie cisára a prikázal ariánom, aby kostol zamkli a svojimi pečaťami opatrili zamknuté dvere, postavili svoju stráž a tri dni sa modlili. Ak sa na ich modlitby kostolné dvere otvoria samy od seba, kostol ostane navždy ich vlastníctvom, ak sa im kostol neotvorí, vtedy t o isté urobia katolíci. Ariáni sa modlili, ale bezúspešne. Vtedy svätý Bazil odslúžil v noci za mestom v Chráme svätého Diomida sv. omšu a skoro ráno spolu s ľuďmi sa pustil k zapečatenému chrámu. Zastavil sa pred zatvorenými dverami a celý národ na počesť Bazila spoločne zaspieval „Hospodin, pomiluj!" Potom svätý Bazil urobil znak svätého kríža nad zamknutými dverami a slávnostne vyhlásil: „Blahoslavený Boh kristiansky je všade teraz a vždy i na veky vekov." A národ odpovedal: „Amen!" Vtedy akoby od vetra a búrky sa dvere samy otvorili. Chrám tak ostal vlastníctvom katolíkov a mnohí z ariánov, vidiac tento zázrak, sa vrátili do Katolíckej cirkvi. http://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2014/07/MRosa-11_2004.pdf
    Ak museli ariáni odovzdať katolíkom kostoly, potom tie kostoly museli jestvovať. Ak boli drevené, nenájdeme ich. Ako najstaršie sakrálne stavby kamenné poznáme tzv. románske kostolíky a rotundy vraj z 9. – 14. storočia. Pretože ale v Bulharsku a Taliansku jednoznačne existujú rotundy kamenné, či tehlové z 3. - 7. storočia, kedy preukázateľne existovali a stále existujú tieto stavby ako ariánske, oprávňuje ma to predpokladať, že aj stavby v širšej Európe, ktorú arianizmus jednoznačne zasiahol, boli, alebo mohli byť ariánske. Po niektorých už nájdeme len stopy (Michalovce, Kostelec – Ducové, Alba Iulia a pod., niektoré boli ponechané, ale k väčšine z nich bola pristavaná kostolná loď a z bývalej rotundy ostala len apsida tohto kostola.
    Pokúsil som sa zostaviť zoznam rotúnd, ktoré by mohli byť pamiatkami po ariánstve na Slovensku, ale navštívil som aj rotundy v Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku, v Čechách.  Uvedomujem si, že zoznam nie je úplný napriek tomu, že som využil všetky dostupné pramene. Ak niekde existuje okrem uvedených rotunda sólo, alebo ako jednoznačná prístavba ku kostolu, presnejšie povedané ak je k nej pristavená loď kostola s vežou, ako napr. v Nitre na hrade, či v Klížskej Nemej, napíšte mi, aby som mohol zoznam doplniť, prípadne rotundu ako tak preskúmať.

Zoznam stavieb na Slovensku
Sólo rotundy: najväčšia rotunda je v gemerskej dedine Šivetice. V neďalekých Prihradzanoch je rotunda už vo veľmi zlom stave. Očividne ju stavali podľa šivetickej, ale toto už boli sedliaci. Jej stav tomu zodpovedá.  Obe rotundy sú jediné na Slovensku, ktoré majú priemer väčší, ako 7,3 m. Šivetická má 11 m ako rotunda v Ravenne, Koperi a Almeno San Bartolomeo, Prihradzany boli postavené s neštandardným priemerom 9 m. Šivetická vyzerá tak, ako by ju staval ten istý staviteľ, ako napr. rotundy v Taliansku. Niekto predsa musel presne vedieť, z čoho a ako to stavať. Sedliak zo Šivetíc nemohol predsa tušiť, ako na to. Ostatné rotundy, až na malé výnimky  aj mimo Slovenska majú „klasický“ priemer 7,3 m. Nasleduje Bíňa, Bijacovce, Skalica, Kremnica, Banská Štiavnica, Ducové – Kostelec – zničená, zaniknutá rotunda Michalovce, Trenčín, Trenčín druhá -  zaniknutá. Sprievodkyňa v Kremnici vám bude síce tvrdiť, že ich rotunda bola postavená až v 14. storočí, ale vzhľadom na to, že má taktiež 7,3 m je možné pripustiť, že vtedy bola len obnovená podľa základov predošlej rotundy. Posledne bola nájdená aj základňa rotundy 7,3 m v Trnave pri bazilike sv. Mikuláša, okolo ktorej bol aj cintorín. Nálezy sa zatiaľ spracúvajú.
Rotundy, ku ktorým sa celkom nepochybne kostoly dostavali, a datovanie ich vzniku týmto prekrylo datovanie vzniku samotnej rotundy: , Vráble, Klasov, Janíkovce, Dolné Krškany, Zlaté Moravce (kostol sv. Michala archanjela). Zaujímavé sú najmä tie, ktoré stoja na cintorínoch – Melek, Dechtice, Trenčín,  Nitra hrad – aj tu bol okolo cintorín, Križovany nad Dudváhom, Patince, Podolínec, Jazernica, Ondrejovce, Dolné Trhovisko, Malé Kosihy, Kalinčiakovo, Malá Bara, Mierovo, Šámot pri Šamoríne, Jalšové, vraj najstaršia rotunda na Slovensku – rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (715-740 cm), Litava pri Krupine, veľmi pekné to je  Klížskej Nemej a najmä v Badáni a neďalekom Ilji, kde sa tento kostolík ako prístavba k staršej rotunde podobá nápadne na kostolík na Nitrianskom hrade (tzv. Pribinov kostolík). Nitriansky kostolík mal klasickú rotundu 7,3 m, ale Badaňský len 5,8 m, rovnako, ako kostolík sv. Štefana Kráľa v Nitre – Párovciach, ktorý rovnako patrí k najstarším, niekoľkokrát prestavovaným kostolom. Ďalej je to Chrasť nad Hornádom a mnoho kostolíkov, ktoré som nedokázal obsiahnuť, preto v zozname nie sú. Ale pozor, pri hľadaní kostolov s rotundami je dôležité všimnúť si stavebnú technológiu pristavanej rotundy. Musí tam byť časový odstup. Mnohé kostoly mali totiž postavenú loď ako zaoblenú, akoby končila rotundou. To často mýli.
    Najväčšia rotunda na Slovensku, ktorá je v Šiveticiach (Gemer), sa nápadne podobá architektúrou na dve rotundy v Koperi (slovinský prístav), je to jediné miesto po Ravene, kde sú hneď dve rotundy z toho istého obdobia. Je to rotunda sv. Jána Krstiteľa v centre mesta a rotunda sv. Eliáša. Obidva koncipované ako krstiteľnice, babtistériá. V rovnakom štýle je postavená rotunda v Petronell Carnutum (Rakúsko), v Mantove a Almeno San Bartolomeo (Taliansko) a v Sele pri Moravskich Toplicach (Slovinsko), ktorá je síce vysvätená sv. Mikulášovi (Nikolaj), ale na stenách sú maľby sv. Margaréty, Doroty, Agáty a Magdalény. Všetky štyri ženy, svätice, spája podobný osud. Všetky štyri svätice boli vyznávané najmä ariánmi. Všetky tieto stavby sú tehlové a tvrdí sa, že pochádzajú z XIII. storočia. Ktovie. Podľa toho by mali byť  mladšie, ako rotundy, pri ktorých sa zachoval vonkajší priemer cca 7,3 m. Oni majú totiž priemer až 11 m. Lenže aj najstaršia známa rotunda sv. Juraja v Sofii (III. storočie) je z tehál a má priemer cca 11 m.
    Zaujímavé sú kostoly vysvätené sv. Margaréte, či Margite (grécky Maríne) Antiochijskej (Pizídia). Margita sa narodila r. 275 ako dcéra „pohanského“ (ariánskeho?) kňaza Aedísia z Antiochie. Pretože jej matka umrela v jej rannom veku, dal ju otec do výchovy svojej sestre, o ktorej nevedel, že je tajnou katolíčkou. Tá ju vychovala v katolíckej viere a Margita zasvätila svoje telo a dušu Ježišovi. Preto sa nechcela vydať za miestodržiteľa Olibria a preto ju tento so súhlasom jej otca nechal ako 15 ročnú sťať. Margita bola najprv vyhlásená v katolíckej cirkvi za svätú, ale pápež Gelasius r. 494 jej legendu vyhlásil za apokryfnú, preto jej liturgický kult oficiálne skončil. Jej pozostatky ukradol z Antiochie (Konštatínopol) kupec Agostio de Pavia v X. storočí a preniesol  neďaleko Bodamského jazera, odtiaľ v roku 1145 do Montefalconskej katedrály a v roku 1213 časť z nich získali Benátky. Napriek tomu máme na Slovensku kostoly zasvätené tejto neuznanej svätici: starý kostol spred veľkomoravskej doby v Kopčanoch, Malá Mača s rovnoramenným krížom a polmesiacom - podobne, ako je tomu vo Valiciach pri Rimavskej Sobote (stopa po dobrovoľnej podriadenosti Turkom), šivetická rotunda, staručký kostol v Šámote pri Šamoríne, kostoly v Turčianskom Jasene, Zohore, Zborove, Ratnovciach, Plaveč (pri Hniezdnom), Litava pri Krupine s rotundou na cintoríne spomínanej r. 1135 ako stavbu postavenú na mieste omnoho staršieho kostolíka, v dedinke Dlhá pri Červenom Kameni, ktorá má sv. Margitu aj v erbe.

Atribúty arianizmu v sakrálnych stavbách

- Ariansky rovnoramenný kríž spravidla v kruhu, ktorý symbolizuje napr. kríž v svätožiare nad Kristovou hlavou. Odborníci vo vzniku toho symbolu nemajú celkom jasno. Mohol byť prevzatý od Keltov, alebo transformovaný zo slovanskej svargy...Všimnite si, že aj kríž s Kristom vykopaný v Bojnej je rovnoramenný.

Bojná

Čo to asi znamená? Kríž v kruhu sa našiel aj pri vykopávkach v Nemějiciach pod Prahou. Jeho vek bol určený do 7. storočia p.n.l. Je to uvedené tu: http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/2009_2-male.pdf. Sú známe aj nálezy rovnoramenných krížov z veľkomoravskej doby z Mikulčíc. Archeológovia ho síce úsmevne nazvali „slnečný kruh“, ale je to jednoznačne ariánsky kruh. slnečný kruh
- Ako som spomenul, uznávanie svätíc ako Margaréta, Agáta, Mária z Magdaly a Dorota bolo najmä za ariánov. Ich zachované maľby v prekrstených kostoloch by mohli napovedať o ariánskej minulosti stavby.
- Ariánske stavby akoby neexistovali. Jediné miesto, kde sú priznané je Ravenna -  babtiséria, ariánska krstiteľnica  v Ravenne a mauzóleum Ostrogótskeho kráľa Teodoricha. Obe majú priemer 7,3 m. No a potom spomenutý kostol sv. Agáty v Ríme.
V jednom kostolíku v Rumunsku som videl zbierku sakrálnych predmetov, kde boli aj grécke, či ariánske rovnoramenné kríže. Dokonca rovnoramenný kríž s rukoväťou.

    Samozrejme, že pátram aj po iných ariánskych stopách u nás. Môžu to byť ariánske symboly, nápisy z biblie, sakrálne predmety, napr. ručné rovnoramenné kríže. Obzvlášť ma poteší, ak je v kostole, alebo na ňom umiestnený symbol svargy. Bývajú napr. zvonku na kostole, prípadne okrúhle okná nesú symbol „pohanskej“ svargy. V Rumunsku je svarga normálnou súčasťou výzdoby kresťanských kostolov a súčasťou krížov dodnes. Rovnako sú u nich omnoho pevnejšie zakorenené pohanské tradície aj také, ktoré u nás už vymizli. sybol svargy

Kríž prekrývajú svargy: slovanská, rumunská a maďarská najnižšie

Rotundy ako stopy po ariánoch v ostatnej Európe ?

- Bulharsko – rotunda sv. Juraja cca z 3. storočia presne v centre Sofie dokonca na nádvorí prezidentského paláca – nielen najstaršia rotunda vôbec. Je to najstaršia sakrálna stavba v Európe. Úžasná stavba postavená v časoch rozmáhajúceho sa ariánstva v Byzancii, kde pôsobil Árius a potom Wulfila. Mekka ariánov v tej dobe. Priamo v strede rímskej ríše. Preto sa Sofia v rannom stredoveku volala Srdce, Serdec, Sardika.
- Česko: Budeč – vraj najstaršia stavba v Čechách, Častohostice, Znojmo, Praha Hradčany (zaniknutá), Praha Staré Město, Praha Nové Město, Praha Vyšehrad,  Česká Třebová, Holubice, Hrádek, Hradešín, Jažlovice pri Prahe, Jemnoce Podolí, Karlík, Kostelec u Křížku, Pravonín, Přední Kopanina, Říp, Starý Plzenec, Stonařov, Šebkovice, Štěpkov, Týnec nad Sázavou, Vrapice, Zborovy, Želkovice
- Chorvátsko – Je pravdepodobné, že uhorské šesťapsidové rotundy sú odpozorované z Dalmácie.  Dalmátske „hexakonchy“ z 9. - 11. st. v Splite (sv. Trojce), Trogire (sv. Márie), Zadare (dve stavby - sv. Márie a neznámeho zasvätenia), Škabrnje (Panny Márie, pôv. sv. Juraja), prípadne i v Kašići (sv. Mihovila) a Pridrage (sv. Mihovila). Je možné, že tento  štýl pre uhorské rotundy prišiel po pričlenení Chrovátska k Uhorsku r. 1102. Z jednoduchých rotund je známa rotunda z pôvodného kráľovského mestečka Nin nad Zadarom, je to Crkva sv. križa..
- Dánsko: Østerlars - krásny rotundový kostol na ostrove Bornholm (Rodný kopec-chlm)
- Maďarsko : Öskü, Márkó obidva neďaleko Veszprému, Pápoc, Kallósd, Pacsa a Zalatárnok neďaleko Zalaerszegu, Zámoly, Rábaszentmiklós je dokonca trojitá rotunda, neskôr bola rozšírená o štvrtú rotundu, ale ju zbúrali a postavili k tým trom vežu, Hidegség, Velemér, Kiszombor pri Makove (Szegedín) sólo rotunda pri kostole ako najvýchodnejšia v Maďarsku. K rotundám nepočítam dva rotundovité veterné mlyny nad dedinou Tés.
- Malta : kostol sv. Agáty z V.-VI. storočia.
- Nemecko : Knaunaundorf, Würzburg, Groitzsch, Petersberg
- Poľsko: Cieszyn, dvojrotunda Stronia, Strzelin, Strzelno, Giecz, Ostrow Lednicki,
- Rakúsko: rotundy s jednou apsidou na cintorínoch – Hainburg, Hardeg, Bad Deutsch – Altenburg, Carnutum Petronell, Bugdschleinitz, Enns, Gars am Kamp, Eggenburg, Weikertschlag an der Thaya. Viaceré z nich boli postupne premenené na karnery, alebo už sa stavali ako karnery. Vykopali sa pivnice, do ktorých sa ukladali kosti z cintorínov, vrchná pôvodná časť slúžila ako cintorínska kaplnka s novým vysvätením.
- Rumunsko – základy rotundy sv. Petra objavené pod katedrálou sv. Michala v Alba Iulii, Mănăștur Cluj (Kluž). Množstvo starých a prastarých kostolov. Medzi nimi hviezdia drevené kostolíky, ale najmä kostolík, dnes pravoslávny v obci Denzuš. Bol postavený jednoznačne z rozobratej pevnosti Sarmizegetusa. Doslova pitoreskné dielo. Rumunsko je zvláštne nielen tým, že úplne bežne je v katolíckych aj pravoslávnych kostoloch zobrazovaný rovnoramenný kríž, aj ariánsky, ale aj tým, že je doslova pravidlom, že na skoro každom staršom kostole sú jasne zvýraznené svargy – solárne symboly tradičnej slovanskej viery, tzv. pohanskej. A nielen to. V katolíckej katedrále v Alba Iulii sa konajú eucharistie katolícke s prvkami východného rítu. Celé Sedmohradsko pôsobí ako hybrid, zmes rôznych smerov kresťanstva a pohanstva.
- Slovinsko – Koper – rotunda sv. Eliáša a rotunda sv. Jána Krstiteľa, Selo pri Moravskich Toplicach.
- Srbsko. V Srbsku je mnoho veľmi starých kostolov, nechýbajú samozrejme kostoly vzniknuvšie ako všade inde – pristavaním k starším rotundám, prípadne postavených na už predtým vysvätenej pôde na ruinách predošlého kostola najmä v okolí Sremskej Mitrovice - Vinkovci. Vieme, že Sriem (dnešná Sremska Mitrovica) bol starým duchovným centrom. Priamo na obdobie ariánstva je pamiatka v mestečku Vinkovci. Je tam kostol vysvätený sv. Eusebiovi z Cesarei (velika crkva sv. Euzebija i Poliona).
- Španielsko - Pri pátraní po stopách Slovanov v Španielsku som po napísaní tohoto článku hľadal slovanskú toponýmiu najmä v Gallícii, ktorá sa tak nazýva dodnes. Toto vojvodstvo (kniežatstvo) si založili Suevi, v ktorých mám najväčšiu nádej, že sa jedná o predkov Slovákov. Našiel som nielen názvy dedín, ktoré mi rezonujú v slovenských ušiach, ale aj nádhernú rotundu, ktorá zapadá do koncepcie ariánstva ako drahokam. Najprv dediny. Názvy Lalín, Covás (Kováč?), Celemín, Padín, Betar (to snáď nie je pravda!!!), Futín, Parada, Val, Miros a Lugo (Lugovia, Lužici - Luhačovice) No a rotunda je v Monasteri neďaleko dediny Dozón. Priložil som medzi fotografie. Nielenže je na nej jednoznačný ariánsky kríž a okno v tvare ariánskeho kríža, ale aj v kríži nad starým vchodom do rotundy, aj nad vchodom do  do lode kostola Panny Márie je v strede kríža vyrytá slovanská svarga. Okrem toho som pri dedinke Lalín našiel na kopci kamenný sarkofág, ktorý je voľne dostupný. Možno nebol nikdy použitý, možno predsa, ale je prázdny. Píše sa, že je to sarkofág z keltskej doby. Ktovie...Priložil som foto po spomenutej rotunde.
- Švédsko –  Vo Švédsku nie sú známe rotundy. Na ariánsku dobu sú tu iné pamiatky. Napr. Sparlösky rúnový kameň s ariánskymi textami, ktorý bol objavený v roku 1669 ako zamurovaný v južnej stene kostola v osade Sparlösa, ktorá je teraz súčasťou obce Vara.  V minulosti tu v okolí boli mnohé kamene s runovými nápismi, ale pretože ich hodnota nebola pochopená (alebo bola veľmi dobre pochopená), boli použité ako stavebný materiál na stavby nielen kostolov, ale aj ciest. Viď  https://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sparl%25C3%25B6sa_Runestone&prev=search
o kameňoch sa dočítate priamo z Wiki tu: https://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sparl%25C3%25B6sa_Runestone&prev=search

- Taliansko – Ravenna. Tu sa nachádzajú celkom tri rotundy. Babtistérium ortodoxných, ariánske babtistérium a Teodorichove mauzóleum, všetky majú priemer 7,3 m. Rotunda v Mantove a rotunda v Almeno San Bartolomeo. Pre úplnosť  v Ríme sa zachoval dodnes kostol sv. Agáty, kostol, ktorý nechal Ricimerus (Ricimír), pôvodom Vandal, ktorý bol najvyšším veliteľom rímskych vojsk postaviť ako ariánsky vraj pre Gótov r. 460. No už r. 692 bol „prevzatý“ katolíckou cirkvou a pápež Gregor Veľký ho dal znovu zasvätiť pre RKC. No ariánske svätenie kostola bolo znovu obnovené v 16.-17. storočí a je to jediný súčasný chrám pre ariánov v Ríme.
- Tunis: časť hl. mesta sa volá dodnes Ariana

V iných krajinách, ako som tu uviedol sa mi nepodarilo nájsť žiadne románske, či predrománske rotundy.


Prečo sa nemáme rozpamätať na arianizmus?

    Keď budete niekedy v Nemecku, Dánsku, či Anglicku, skúste vojsť do kostola na omšu. Akéhokoľvek. Najmä do katolíckeho. Ľudia tam chodia radi, nahlas sa smejú z toho, čo im rozpráva kňaz, veselo a oduševnene spievajú melodické nábožné piesne, z kostola odchádzajú povznesení do života, ktorý sa im vďaka pánu Bohu už nepripadá až taký ťažký, smutný, aj keď ich kvári chudoba, či choroba. A potom si vojdite do katolíckeho kostola na Slovensku, Chorvátsku, Poľsku, či Srbsku. Ľudia tam padajú na kolená, odriekajú „moja vina, moja preveľká vina“, „pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu...“ z kostola odchádzajú s pocitom viny, s hlavou sklonenou, tetky sa podopierajú o seba a drkocú o tom, „kto s kým, kde bol, čo urobil...“. Obrovský rozdiel v chápaní ekumenizmu. Už dávno som chcel vedieť, prečo je tomu tak. Vysvetlenie nájdeme práve v onej 150 ročnej vojne Slovanov s Gótmi proti Rímu kvôli tomu, že ariáni chápali vieru inak a neboli ochotní platiť žiadnu cirkevnú daň. Kvôli tomu, že Slovania a Góti rozvrátili 3 x Rím, že Slovania s Gótmi zapríčinili jeho pád. „Ty si vandal“ hovoríme ľuďom, ktorí niečo ničia. Kto urobil z názvu veľkého národa Vandalov synonymum zla a ničenia? Rimania, Vatikán. Pretože napr. Vandali dva týždne rabovali a ničili Rím ako verní ariáni. Rabovali nenávidený Rím, ktorý ich terorizoval a chcel od nich cirkevnú daň. Preto sa Rím postaral o to, aby sme boli naveky pokorení, aby sme sa už nikdy nestali hrozbou pre Rím, pre západnú Európu. Preto katolicizmus za každú cenu ako nástroj moci, nástroj poroby potlačil nielen arianizmus, ale aj iné smery kresťanstva a aby sme večne padali na kolená a odriekali „moja vina“. Dokonca neuznal (rovnako Byzancia) ariánsky krst a preto čítame, že ľudia neboli krstení. Konkrétne sa o Pribinovi špekuluje, že bol pohan. Lenže slovom pohan boli označovaní najmä ariáni práve preto, lebo ich krst neuznali RKC a Byzancia. Preto sa skôr pripúšťa, že Pribina, ako aj ostatní vládcovia Veľkej Moravy boli ariáni. Nepochybuje sa napr. o Mojmírovi, či Rastislavovi.
    Kostol je pre nás synonymom pokory, poníženia a lásky k Bohu. Ale či to naozaj ide dokopy? Nie je krajšie žiť v láske k Bohu s dobrým pocitom v duši, s radosťou chodiť vypočuť si povzbudenie do života? S radosťou si zaspievať a povznesený odchádzať zo stánku „božieho“. Dávam do úvodzoviek, pretože som presvedčený, že stánok boží je aj pšeničné pole, krásny les s lúkou plnou kvetov a nad tým hora s kameňom, či tíško plynúca čistá rieka plná rýb. A Slnko s vodou ako darcovia života? Tam všade je tento najkrajší a najdrahší  dar boží, ktorý smieme užívať tak, aby ostalo aj našim deťom. Naša Zem, domovina. Každý, kto škodí Zemi sa rúha, robí zle svojim potomkom, sa previnil voči svojim potomkom a Bohu.
     Preto všetko sa nesmieme, nemáme rozpamätať na to, že tu niekedy bol arianizmus, ktorý nám dal jednotu a silu. Preto dnes ľudia ani nepoznajú pojem „arianizmus“. Nespomína sa, aby toto slovo nevzbudilo náhodou záujem. Preto boli ariánske kostolíky, rotundy zbúrané, či prestavané na katolícke kostoly, čím boli rafinovane zamaskované rotundy, spálené knihy, zničené akékoľvek zápisy, ktoré svedčili o minulosti. Isteže, mnohé kostoly majú vzadu polkruhovú apsidu postavenú už ako prevzatý štýl, aby oltár mohol byť v efektnom polkruhu spojený s loďou kostola triumfálnym oblúkom. K ničeniu stôp po minulosti prispeli aj Tatári, Turci, výmena obyvateľstva po pandémiách. Lenže toto bolo živelné. Kdežto zahladzovanie stôp po minulosti cirkvou a maďarmi bolo systematické. Maďari neustále potrebujú dokazovať, že všetko začalo len ich príchodom a Slovania tu vlastne ani neboli a Slovensko sa zaľudnilo až za ich prítomnosti, že tu bol len prales. Pochopiteľne, že ani dnešní farári nevedia, že bol nejaký ariánizmus. Aspoň som tak usúdil z reakcie jedného z nich. Nevedel, neučili ich ani v dejinách cirkvi. Spomenulo sa len, že pred katolicizmom boli bludárske sekty, heretické, nebezpečné smery, ktoré boli našťastie prekonané. Nuž, nazvať obrovské národy sektami a to dokonca v časovom úseku cca 500 - 700 rokov je veľmi zavádzajúce, je to manipulácia.
    Ešte o odpustení hriechov. Odpustiť hriech môže len poškodený. Ak niekoho urazíte, okradnete, ublížite, odpustiť môže len ten ublížený. Žiaden boh vám odpustenie nedá. Aj keď sa pomodlíte a dáte do zvončeka 200€. Odpustenie „od Boha, od cirkvi“ je nemorálne, falošné, scestné a deformuje charakter. Ak k tomu všetkému si prečítame ešte raz prvé štyri body v prvej časti článku dostaneme dôvod, prečo si na arianizmus nemáme spomenúť. Všimnite si, ako sa píšu dejiny. Ako keby arianizmus tu vôbec nebol. Pritom sme boli ariánmi min 500 rokov. Je to vážny nedostatok, alebo je to zámerné? Samozrejme, že zámerné. Takýto prešľap sa neudial bez príčiny. Rím mal dôvod nazvať ariánov bludármi. Samozrejme. Krížili mu plány na ovládnutie sveta.Rímska ríša síce padla, ale túžba mať celý svet tým ešte viac zosilnel.
    Ešte dodám dôležité: ako som napísal, ariánska cirkev, ale v jej dobe vlastne všetky cirkvi podliehali cisárom, vladárom. Cisári určovali čomu a kedy budú ľudia veriť, čo budú vyznávať. Platilo to všade. V Ríme, v Ravenne (Rovine), aj v Byzancii. Tam to aj ostalo. Predsa vieme, že byzantský cisár Michal III. nielen poslal Rastislavovi Konštantína a Metoda, ale im dal právo kázať v slovanskej liturgii. Samozrejme vo východnom obrade. Ale Rím to potreboval zmeniť vo svoj prospech. A tak „pokrstil“ Metoda a vysvätil za arcibiskupa moravského, čím dane išli do Ríma. Konštantín = Cyril to prekrsťovanie proste neprežil. Rím postupne dosiahol to, že RKC mala navrch, biskupi vysväcovali kráľov a cisárov, králi kľačali pred biskupmi, pred cirkvou, kráľ bozkával ruku biskupovi, nie opačne. A o toto išlo. Mať nad ľudmi a majetkom absolútnu moc. To sa dosiahlo v mnohých častiach sveta. A to aj cez milióny mŕtvych, zbedačených, v mene kríža.


Biskup korunuje Štefana za kráľa - kráľ kľačí pred cirkvou

    Všimli ste si, že som prvý nadpis napísal: Čo je arianizmus? Nie nie je to chyba. Sám som bol prekvapený, keď som zistil, že ariánska cirkev žije. Jedno z centier má portál tu: http://www.arian-catholic.org/, kde je aj ich mailová adresa v Anglicku a hlavne veľmi mnoho informácií. Centrum je v Riding of Yorkshire, kde je zaujímavá obrovská gotická bazilika Minster Beverly s pôdorysom dvojitého (vraj slovenského?) kríža. Jednoduchý zdroj informácií o problematike.


Obrovská katedrála Beverley Minster v Beverley , East Riding of Yorkshire


    Článok som nenapísal preto, aby som propagoval arianizmus. Patrím k ateistom s dobrou vôľou pripustiť, že sa tu niečo riadi aj zvláštnymi zvratmi osudu. Napísal som to preto, lebo arianizmus a celé dianie okolo neho sa Slovanstva, Slovenov dodnes týkajú a akceptovanie deja v ariánskej dobe  pomôže mnohé pochopiť. Zároveň vraciam túto tému do všeobecnej verejnej diskusie, pretože sa jedná o veľmi dlhý časový úsek našej existencie a súboj medzi RKC a ariánmi priniesol mnohé utrpenie. Pre objektivitu ale je treba napísať aj to, že keby sa dejiny odohrávali opačne, keby ariánska cirkev bola majoritná, možno by tieklo nie menej krvi a spôsobila by rovnaké utrpenia. Pretože cirkev tvoria rovnakí ľudia - na čelo by sa rovnako dostali demagógovia a karieristi.
Tomáš J. Veteška, Veľkoslovenská ríša:
V Moravskom žití, ktoré je mladšie, ako Slovenské žitie je zaznamenaná legenda:
"Stalo sa, že na akejsi hostine kráľ Svätopluk posadil Bořivoja na zem, na znak pohŕdania jeho neverou, vyhlásiac, že sa nesluší, aby pohanský človek sedel s ctiteľmi Krista pri jednom stole. Potom vraj Metod obrátil Bořivoja na katolícku vieru."
Fotky k článku


Kríž v Haghia Sofia Istanbul


Prvý symbol kresťanov v najstaršom kostole na Malte ,ašiel sa aj v rímskych katakombách. Ležaté X a P ako R = CHRISTOS
v tej dobe kríž NEBOL symbolom kresťanstva. Nemohol byť. Predsa kríž je mučiarenský nástroj, a je nemorálne vyznávať práve ten!
[/justify]

najstaršia sakrálna stavba v Európe je rotunda sv. Juraja v centre Sofie - Sardiky. III. storočie


Šivetice, 11 m


Šivetice zo štátnej cesty. Opevnenie rotundy urobili husiti v XV. storočí.


Šivetice - pohľad na hlavný vchod.


Nad vchodom je vyobrazená sv. Margita Antiochijská


Toto boli výjavy zo života sv. Margity


Šivetice - ariáni nevyobrazovali Ježiša na kríži, ale s knihou, ako kazateľa. Lebo kazateľom bol predovšetkým.


Šivetice. Masívna výzdoba steny rovnoramenným krížom. Jednoznačná stopa po ariánoch.


Šivetice. Pôvodné okná osvetľujúce výjavy sv. Margaréty (Margity)


Šivetice. Zadný vchod. Pohľad na husitskú bránu opevnenia. Podobné, ako vo Vyšných Valiciach.


Koper, 11 m


Babtistérium ortodoxných Ravenna, 11 m(?)


Selo 11 m


Koper, sv Elias, 11 m


San Lorenzo Mantova, 11 m


Almeno San Bartolomeo, 11 m


Prihradzany. Stav pred 5 rokmi (?) cca 9 m.


Prihradzany. Pohľad zo štátnej cesty r. 2016


Prihradzany


Ani Prihradzany sa nestavali podľa olovnice.


Prihradzany. Na obetnom stole ariánsky kríž.


Jalšové. 5,4 m


Jalšové nestavali podľa olovnice.


Jalšové. Pôvodný v chod do rotundy ponechali ako hlavný vchod do kostola.


jedno "sedílium" sa zachovalo. V tom sedel mních a bola krásna ozvena. Typické pre staré rotundy


V Jalšovom neurobili z rotundy apsidu, ale ponechali ju ako zadnú časť lode, kde je drevený chór. Oproti urobili novodobú apsidu - pentagonál, v ktorom je presbytérium, oltár a obetný stôl


Moravany nad Váhom - horný kostol


V Moravanoch to tiež urobili inak


zvončekové okienka sú vzácne


vytešoval som sa aspoň zvonku, zvnútra je to ZAKÁZANÉ


Rotunda na Trenčianskom hrade, ktorej vek nie je známy, bola prestavovaná za Veľkej Moravy


Jednoduchý rovnoramenný kríž (keltský? grécky? ariánsky?) nájdený pri rotunde Trenčín


Machulince, 7,3 m. Kónické okno zamurovali nedávno. Jasná rotunda


Baďan pri Banskej Štiavnici 7,3 m


Baďan - vidno jasne, že rotunda má iný štýl stavby, nie je možné tvrdiť, že "kostol" bol postavený v 12. storočí. Vtedy urobili z rotundy kostol pristavaním lode a veže.


Baďan


Beluj pri Banskej Štiavnici


Turčianske Jaseno odkiaľ bol Ján Jesénius


Turč. Jaseno - pôvodne to bola hexagonálna rotunda. Pôvodný vchod do nej je jasne vidno.


T.J. je tam aj konsekračný ariánsky kríž


T.J. šokovala ma svargová výzdoba plášťa svätca - relikt po našom "pohanstve"


T.J. v pôvodnej rotunde sa našla aj pôvodná ariánska krstiteľnica


Malá rotunda na cintoríne v Moškovci - Turiec


Timoradza - krásna rotunda mnohokrát prestavaná


Timoradza pri Bánovciach n/B
Ak si pozriete katastrálnu mapu Timoradzi tu: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=18.23513,48.81125#!, v centre dediny je kostol na parcele 363/1. V náčrte kostola sú ale dve červené značky, dva krížiky. Jeden s krúžkom na spodu označuje rotundu ako samostatnú stavbu a krížik, ktorý už značí loď kostola. Je to dôkaz, že rotumda bola stavbou samostatnou, zrejme skoršou, ako loď kostola.


Timoradza


kostolík v Hájičku pri Trstíne


Hájiček Trstín - jednoznačne rozdielny stavebný štýl rotundy oproti lode kostola. Objekt je postavený na zalesnenom vˇŕšku, kde v dávnych dobách mohol byť posvätný hájik, Hájiček


Komjatice. Tu mohla byť v minulosti troj - štvorrotunda


ostali dve rotundy s oknami v tvare zvona


Plavecké Podhradie
videl som aj rotundu v Plaveckom Petri, ale o tej nie som presvedčený, že bola postavená skôr, ako loď kostola


Turčiansky Ďur


Turčiansky Ďur - symbol sv. Juraja je pozostatok z víťazstva vraj ruského vojska nad drakom - Čínou cca 6000 p.n.l.


Jur nad Hronom
Akosi divne pôsobí tá "apsida" pri kostole, že?


Michalovce, vnútorný priemer 7,3 m


Klížska Nemá, 7,3 m


Bijacovce


Kremnica - taktiež 7,3 m priemer


Pribinova rotunda na Hrade v Nitre. Jednoznačne excentricky bola pristavaná loď kostolíka dodatočne. Sú však pramene, ktoré tvrdia, že rotunda je mladšia, že bola postavená až po založení Uhorska. Lenže v dobe po založení Uhorska sa už stavali katedrály. A najmä v mestách, ako bola Nitra. Je možné, že rotunda bola OBNOVENÁ po poškodení za arpádovcov. Na pôvodných základoch. 7,3 m považujem za vodítko.


z Pribinovho kostolíka Nitra, 7,3 m


Jeden z dvoch konsekračných krížov - Pribina Nitra


Rotunda sv. Agáty Šámot, 7,3 m


Nitrianska Blatnica - sv. Juraj, 7,3 m


Mojmírovce. Tu museli primurovať oporné múry, aby im rotunda nespadla.


Dolné Krškany, 7,3 m


Veľký Klíž, z druhej strany je polkruhová apsida


Bíňa, 7,3 m


sv. Juraj Skalica, 7,3 m


Kostol sv. Petra (a Pavla) v Cíferi - Páce. Bol mnohokrát prestavovaný, najstaršia časť sa odhaduje pred r. 1200


Vo vonkajšej stene kostola Cífer - Pác je zabudovaná omnoho staršia doska so symbolom ariánov - rovnoramenného kríža v kruhu. Doska je osadená ležmo, na znak porážky ariánstva, aby národ pamätal, že "bludárstvo" skončilo naveky.


Cífer - Pác nad oltárom kostola sv. Petra (neskôr i Pavla) v najstaršej časti kostola je rovnoramenný kríž dokonca s Betlehemskou hviezdou - atribútmi ariánov. Kríž takmer zakrýva oltár.


Bernolákovo, RKC kostol. Na priečelí kostola je zabudovaná ariánska doska dokonca s dvomi Perunovými krížami. Doska je na znak porážky (večnej) zabudovaná v dehonestujúcej polohe. RKC zvíťazila nad pohanstvom a bludárstvom.


Detail dosky v Bernolákove otočený do pôvodnej polohy. Ariánsky kríž dopĺňajú dve svargy (Perúnové kríže), vľavo hore ľalia, vpravo zatiaľ neidentifikované (kytica kvetov???) a ďalšie znaky, ktoré zatiaľ neviem vysvetliť.


Kostol v Boldogu bol postavený z rozobratej staršej sakrálnej stavby, alebo viacerích - aj z krypty (?)


Ariánsky kríž nad starým vchdom do pôvodného kostola. Nebol porušený, možno preto, že je dekoratívny.???Nad starým vchodom do pôvodnej  sakristie je zabudovaný ako preklad zrejme podstavec náhrobných kameňov, na ktorých boli tri ariánske kríže, ktoré boli zneuctené krátením. Vľavo je doska z hrobu rímskeho stotníka, vpravo je tiež doska, na ktorej bol zrejme nápis, ktorý nemá vidieť kresťan a Slnko :-)


Detail odbitého kríža. Jasne vidno, že to bol pôvodne ariánsky kríž
Náčrt vývoja katedrály sv. Michala v Alba Iulii (Rumunsko). Žltým je vyznačená stopa - základy po rotunde sv. Petra, ktorú vraj v 9. storočí postavili Slovania. 7,3 m


rotunda sv. Petra  v Mosteiro (Monasteiro) pri Dozóne. Španielky Maravilla románica en Dozón. Mám chuť tam zájsť a premerať. Odhadujem, že zapadá do priemeru 7,3 m


rotunda sv. Petra sólo


detail výzdoby výklenku - ariánsky kríž zo slovanskou svargou


ten istý kríž nad novším vchdom do kostola pristavaného k rotunde


sarkofág pri dedine Lalín, Gallícia, severné Španielsko. Vraj keltský


Cieszyn Poľsko


Bad Deutsch - Altenburg


Bjemede Dánsko


Oesterlars, ostrov Bornholm, Dánsko


Budeč r. 1892, ČR, 7,3 m


Holubice, ČR, 7,3 m


Márkó, Maďarsko, 7,3 m


Öskü, Maďarsko, 7,3 m


Öskü, Maďarsko - strop


Rábaszentmiklós, Maďarsko - úžasná trojrotunda, jediná v Európe. Ako sa na ňu dívame, vľavo je krstitľnica, stred - hlavný oltár, vpravo sakristia. Sprievodca vám bude tvrdiť, že bola postavená v 12. storočí, 7,3 m


Častá (Csesztve) v Maďarsku


Csesztve MR


Csesztve detail


rotunda v Mohore MR


Cserhátturány - Čerhátska Tureň prastarý kostol


Cserhátturány viditeľný rozdiel v štýloch


nádherná rotunda v Herencsény. Hrnčiarovce. Pritom maďarsky sa hrniec nazýva fazék


Herencsény - jednoznačná, veľmi krásna rotunda


Herencsény - na cintoríne je strašne veľa slovenských mien
Mogersdorf, Rakúsko


Katedrála sv. Ladislava, Oradea, Rumunsko

Dodatky, ktoré nepriamo potvrdzujú, že vo Veľkej Morave bolo rozšírené ariánstvo:
Právnická otázka "cui bono" . Komu prospelo, keď pápež Štefan V. koncom apríla 885 oznamuje Svätoplukovi , že ho príjma pod ochranu a dôrazne ho poučuje o Svätej trojici, zároveň zakazuje Metodovi kázať v staroslovenčine a ruší jeho určenie svojho nástupcu, ktorý môže byť nástupcom len vtedy, ak sa osobne predstaví pápežovi a obháji svoju schopnosť byť arcibiskupom. Doposiaľ som čítal podozrenia, že tento list vznikol po intrigách Wichinga a jeho snahe stať sa arcibiskupom moravským. No kto si prečíta Napomenutie vladárom, spoza Wichinga, ktorý mal tiež z listu prospech sa vynára sám Svätopluk, ktorý spolu s Wichingom mohli spôsobiť vznik tohoto listu. Svätopluk rovnako, ako aj jeho syn Mojmír II mal viacero žien (o Mojmírovi hovoria rumunské pramene), čo je nosnou myšlienkou výtky Metoda voči vladárom. Napomenutie vladárom bolo odprezentované podľa prameňov pravdepodobne vo veľkej crkvi moravskej v intervale r. 880 - 885. Svätopluk si teda nemohol rozumieť s Metodom v jeho snahe usporiadať jeho rodinný život (a rod. život vladárov) a urobil ťah, ktorým sa Metoda de facto zbavil za živa, pretože pápež mu "dovolil" počúvať liturgiu latinsky. Teda v jazyku, ktorému rozumel len málokto a to Svätopluka nerušilo v jeho spôsobe života.
Veľmi dôležitým momentom je ale v úvode pápežovo "vysvetľovanie" dôležitosti trojjediného boha. Z tohoto môžeme len usudzovať, že ešte sám Svätopluk mohol koketovať s ariánskou vierou ešte r. 885.


Život Nauma, srbská verzia, citát: "A Moravská zem, ako bol predpovedal sv. Metod, arcibiskup, za bezzákonia pre diela ich, i herézy a na vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré prijali od heretikov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijala od Boha". (Vpád Maďarov.)

Heretici  = najčastejšie označovanie ariánov .
Anton Semeš sa už r. 2002 zaoberal arianizmom. Na základe práce P.Louisa Mainbourga "Novoariáni v Potisí", ktorý zo starej francúzštiny preložil Ing. Martin Slaninka spracoval dvadsaťstranové pojednanie o tom, že v Sedmohradsku a potisí existovalo ariánstvo, resp. jeho modernejšia forma ešte r. 1565, kedy povolal Štefan Bathory proti tomuto protestanstvu jezuitov, ktorí sa postarali o šírenie tej "pravej" viery, pálenie kníh a likvidáciu archívov. Ak to napíše gréckokatolícky reverend Anton Semeš, potom má k tomu veľmi silnú pohnútku. Znovu je to doklad o tom, že v Sedmohradsku sa všetko bralo poctivo a do dôsledkov. Z toho vyplynuli aj povstania, silné osobnosti, ktoré dominovali v dobrom, aj zlom v našej histórii

Pre serióznych záujemcov o dejiny ariánov je tu kniha najlepšieho znalca arianizmuP. Luisa Mainbourga Histoire de L´arianisme, Paríž 1682 tu: https://books.google.sk/books?id=zQlAAAAAcAAJ&pg=PP21&dq=editions:OCLC221542439&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=editions%3AOCLC221542439&f=false
Je tam všetko, čo si želáte vedieť. Najmä to, že arianizmus bol rozšírený od cca r. 350 do (rôzne) v celej Európe, ale najmä to, čo nás zaujíma, bol vo všetkých budúcich krajinách VM, Sedmohredsku, Poľsku, Pannonie, Morave cz, Čechách, Franskej ríši. Nositeľmi ariánstva sa podľa gótkej ariánskej biblie od Wulfilu stali Vandali, Suevi, Kvádi, Markomani. Najnáruživejšími boli Rusíni, ktorích vďaka tomu zastihol najhorší osud. Koncily sa konali v Kartágu a v Serdike (Sofia). Najmä.
Ariáni okrem toho, čo som spomenul vo svojom článku jednoznačne spaľovali svojich mŕtvych, neverili v zmŕtvychvstanie. Kniha na prvý kontakt potvrdzuje to, čo odhadujem a tvrdím vo svojom článku.
Je diera na trhu. Chýba nám 500 – 1000 rokov našich dejín. Práve táto kniha by nám aspoň čiastočne naznačila z globálneho hľadiska, čo sa dialo u nás. Zaslúži si preklad do slovenčiny, či češtiny, celkom určite by to bol trhák roka. A to nemám na mysli šírenie a návrat k tomuto monoteoizmu, celkom určite nie. Som slobodný človek a svoju hlavu som nikdy nevopchal pod žiaden chomút. Ale je žiadúce konečne zasvietiť svetlo do tejto epochy našich dejín.

Okrem tejto knihy existuje do slovenčiny preložený zošitok  o 20tich stranách o novodobom arianizme 1. 17. storočia, ktorý zachvátil Uhorsko, Poľsko a Transylvániu a kvôli tomuto boli mnohé nepokoje. Veľmi tvrdým ariánom bol napr. sám Ján Zápoľský a jeho syn Ján.  Velmi zaujímavé a drsné. Knižka sa volá Ariáni v Potisí.

So súhlasom autora  Alana Dologa zverejnil 3.10.2016 Svetomír


Naposledy upravil Svetomír dňa St február 28, 2018 7:35 pm, celkom upravené 61 krát.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down


Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Po február 19, 2018 10:08 am

Igor, o tom sme si už písali. Marian Tkáč ani nemôže byť  pravdivý. Matica slovenská je spätá s katolíckou cirkvou.

Arianizmus predsa nevznikol učením Aria. On bol len jeho najznámejším protagonistom. Katolicizmus (nie rímsky) vyznávajúci jediného, jednoduchého Boha, Krista ako proroka, syn božieho v zmysle, že všetci sme deti božie, to existovalo predsa ako prvé.

Tkáč nevedel, alebo nechcel publikovať, že Aria vlastne otrávili na koncile, kde mal obhajovať ariánstvo.

Tkáč nevie o znovuzrodení ariánstva v pozdnom stredoveku a o jeho latentnej existencii dodnes - kostoly akože kalvínske s hviezdou na veži. Na Slovensku najmä dolné Pohronie.

Tkáč sa opiera aj o vlasatých bohov a vlasatých Kvádov - cvengroschoviny...
...ale ako názor je dobré si prečítať aj Tkáča.

Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za St február 21, 2018 8:27 am

Doplnil som do textu: Veľkým podporovateľom arianizmu bol cisár Lucinius pochádzajúci z Moesie, vládol aj v Pannonii. Viď: https://cs.wikipedia.org/wiki/Licinius

Presne taký typ ľudí s guľatou hlavou, veľkými očami, nižšou, pevnou postavou viete pozorovať v Arade, ale aj inde v Sedmohradsku.

Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Jas za St február 21, 2018 11:51 pm

Púšťam informáciu do éteru... Natrafil som na srbské mestečko Arilje, zaujal ma kvôli názvu, tak som o ňom začal pátrať.

"Kostol postavil v roku 1296 kráľ Štefan Dragutin z dynastie Nemanjić na mieste bývalého kláštora postaveného v roku 1219. Doterajší kláštor bol sídlom biskupa Moravice, jedného z dvanástich eparchií založeného arcibiskupom Savom v roku 1219.
Je zasvätený sv. Achilliovi z Larissy (Grécko), bojovníkovi proti arianizmu a účastníkovi Prvého koncilu v Nikei v roku 325. Boh ho oslávil víťazstvom nad arianizmom a urobil zázrak k Achilliusovmu vyznaniu pravdy, že voda vyteká z kameňa."
Viac info na https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Achillius,_Arilje


Kostol zasvätený sv. Achilliovi


Erb Arilje http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Arilje

Kostol bol postavený na mieste staršieho sakrálneho objektu, možno je polkruhová stena pozostatkom ariánskej rotundy. Tú po víťazstve nad arianizmom prestavali a kostol zasvätili bojovníkovi proti arianizmu, sv. Achilliovi. Je možné že už kláštor bol postavený na rotunde. Každopádne ide o starú a zachovalú stavbu s krásnymi freskami.
Ďalšou zaujímavosťou je rieka Moravica, vteká do Velikej Moravy, tá má priemerný prietok 255 m3/s, naša Morava má 120,0 m³/s pre porovnanie.
Dvojkríž v erbe je OK, podľa vysvetlenia byzantský, ale prečo má potom pätku? Odkiaľ sa tam dostal?

Jas
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 79
Join date : 18.04.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Št február 22, 2018 11:22 am

Jas ďakujem. V tomto prípade sa jedná o dokumentáciu aránstva aj v tomto regióne. Snažím sa byť vo svojom hľadaní o krok pred zverejnenými článkami. Študovať históriu konkrétneho obdobia znamená časom sa dostať zákonite k súvislostiam a nevyhnete sa štúdiu a doslova pitvaniu predchádzajúcich udalostí, ktoré su ešte deformovanejšie, ako tie, ktoré sa nám zdajú byť ako tak objasnené.

Dnes je mi už jasné, že článok o ariánoch budem musieť prepísať, opraviť. Nebude sám.

Arianizmus totiž pravdepodobne vôbec nebol pomenovaný podľa Aria, ktorý sa narodil v Etiopii v Afrike. Prvý Arrius, Arrianos bol totiž dokumentovaný v Nicomedii. Grécko - predtým Bythýnia, čiže slovanská provincia. Narodil sa cca 86/89, umrel r. 146/160. Jedná sa teda o jeho poňatie viery, Arius (ten neskorší) , ktorý bol otrávený ako mučeník tejto viery na koncile zvolanom zasa Konštantínom Veľkým  r. 336 v Carihrade bol naozaj len jej neskorším protagonistom, ktorý vďaka jeho vražde sa stal mučeníkom, teda známejším, ako pôvodný mních, ktorý s arrianizmom začal a toto poňatie viery sa šírilo tým pádom omnoho intenzívnejšie hnané potrebou akútnej obhajoby. Niet silnejšieho motora v duchovne, ako je práve mučeníctvo. Na tom si zakladá aj RKC, ale omnoho neskoršie.
Ktovie, v akom jazyku teda boli napísané prvé vety o novej viera v Nikodémii...Ktovie, z akéhoto jazyka prekladal Gótom bibliu do gótštiny...Ktovie.

Lenže. História má stále ešte LENŽE. AK teda arrianizmus siaha až takmer do apoštolských rokov, potom je tu aj podozrenie, že učenie Ježišove naozaj šíril sám Ježiš na svojej ceste späť do dnešnej Indie, do Kašmíru, mesta Šrínagar. Cestou zanechal hlbokú brázdu najmä v krajinách, ktoré mal po ceste - Grécku, Gruzii, a Arménsku pod horou Arrarat. A to už sme takmer v starom zákone...Zatiaľ si prečítajte Román Joža Banáša Kód 9, ale najmä Kód 1. A ako to bolo možné? Jednoducho. Vďaka Alexandrovi Macedónskemu na celom páse boli tri úradné jazyky. Jedou z nich bola aramejčina. Jazyk Ježišov. A prečo Arménsko? To vám už zrejme napadlo.


Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Lesmir za Št február 22, 2018 11:12 pm

Prvým, kto začal na Západe rozvíjať úvahy o duchovnom vplyve Indie na Ježiša a poťažmo na kresťanstvo bol francúzsky advokát Louis Jacolliot. V knihe nazvanej Biblie v Indii, aneb Život Jezeuse Christny z roku 1869 porovnáva život Bhagavan Krišnu s rozprávaním o Ježišovi Kristovi v evanjeliách a na základe toho dospieva k záveru, že nie je náhodou, že obaja príbehy sa sebe v mnohých jemných detailoch podobajú. Podľa jeho presvedčenia vychádzajú evanjelia z mytológie starovekej Indie.
Ďalšia kniha na túto tému vyšla v roku 1894 pod názvom Neznámy život Krista. Jej autorom bol ruský aristokrat, kozácky dôstojník, špión a novinár Nikolaj Notovič, ktorý cestoval s obchodníkmi do Indie. Na svojej ceste si zlomil nohu a skončil v kláštore Hemis v Ladaku, kde študoval budhizmus. Počas svojho pobytu narazil na dva objemné zažltnuté zvitky spísané tibetčine, ktoré, ako sa ukázalo, boli životopisom svätého Issy. Notovič si najal prekladateľa a na zadnej stránky svojho cestovného denníka si starostlivo zaznamenal preklad každého verše. Čoskoro si tak uvedomil, že zachytávajú doteraz neznáme, chýbajúce kapitoly z Ježišovho života, a ukazujú, čím bolo jeho učenie ovplyvnené, aj to, že už bol niekoľko rokov na duchovnej ceste.
Notovičova kniha sa však v čase svojho vydania stretla s posmechom a jej autor bol označený za podvodníka. Jedným z jeho kritikov a skeptikov bol aj Svámí Abhedananda. Ten sa rozhodol do himalájskej oblasti podniknúť vlastnú cestu a zistiť, či sa údajné zvitky v kláštore Hemis skutočne nachádzajú. O tejto ceste potom vydal knihu nazvanú Kashmir O Tibetti, ktorá okrem iného obsahuje aj bengálsky preklad 224 veršov, ktoré sú zhodné s tými, čo publikoval Notovič. Abhedananda sa tak presvedčil o autenticite Issovej legendy.
V roku 1925 do kláštora Hemis dorazil ďalší Rus, mystik a cestovateľ Nikolaj Rerich, a na svojich čatách hľadal bájnu podzemné ríši sanskritskú Šambalu. Zrejme nahliadol do rovnakých zvitkov ako Notovič a Abhedananda pred ním, keď do svojho cestovného denníka zaznamenal tú istú legendu o svätom Issovi. Rozpráva sa v nej o tom, ako Issa zdržiaval v Indii medzi príslušníkmi nižších kást a šíril medzi ne svoje myšlienky o rovnosti ľudí. Konal zázraky, uzdravoval ľudí. Keď sa dozvedel, že sa ho istí ľudia chystajú zabiť, utiekol do himalájskych hôr a dostal sa až do Ladaku, kde ho medzi seba s radosťou prijali mnísi. Medzi Ladačany pobudol niekoľko rokov, kázal v kláštoroch i na verejných priestranstvách, ľudia ho milovali, a keď sa rozhodol odcestovať, plakali ako malé deti.

Nič proti Ježišovi ani Banášovi. Banáš napísal román a Nový zákon je tiež román. Jeden sa inšpiroval druhým. Ježiš taký ako je popísaný v biblickom podaní celkom isto neexistoval. Ani to nepotreboval. Mýtus asi vznikol tak že z Krišnu ktosi urobil Krista, najskôr nejaký židovský románopisec a mýtus z jeho románu sa ujal tak, ako sa u nás ujíma televízny seriál. Aj my sa k filmovým hrdinom správame ako keby skutočne existovali.  Oni v podstate aj existujú, aj keď len virtuálne. Koniec koncov po pár generáciach všetko je len virtuálne, aj skutoční aj románoví hrdinovia. Či niekto skutočne napodobil kdesi v Palestíne túto románovú postavu, vydávajúc sa za ňu, to ťažko dokážeme, ale možné to je. Na rozdiel od nej potom mohol skončiť na kríži (ako križiak :-)  ). Krišna, kríž a Kristus a krst a kresťan nebude podoba len náhodná.
Pavol si na tomto základe založil svoju sektu. Domnievam sa, že Pavol je tak pravá osoba ako Ježiš - nejaký Pavol určite žil, ale jeho postava je mytologizovaná. Podobne aj Peter, údajný prvý rímsky biskup od ktorého svoj rodokmeň odvodzujú rímski pápeži. Veď v stredoveku boli vymyslení aj viacerí pápeži, aby sa vyplnili biele miesta. Okolo roku 60 n.l. sa počet kresťanov v Ríme odhaduje na cca 5.000, išlo teda o pomerne malú skupinu. Napriek tomu sa dožila už v tom čase veľkého prenasledovania, vraj Nero ich dal v tom čase veľa povraždiť a sv. Petra popraviť. Ktovie. Kresťania majú radi mučeníkov a nepochybne si veľa príbehov vymysleli dodatočne. Mali svojho Banáša či autorov filmu
Ježíš v Indii, USA, 2008, 97 min. Nič proti románom ani sci-fi.  Len ich treba tak brať. Teda tak, že nejde o históriu ale o iný žáner.

Lesmir
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 29
Join date : 22.01.2017

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za Pi február 23, 2018 9:10 am

Lesmir k prvej časti dodám, že uvedení objavitelia Issusa v Indii, Ladaku a pod sú síce prví známy antagonisti zmŕtvychvstania, ale celkom určite existovali pred nimi ticísky pochybovačov, z ktorých mnohí sa stali dnes neznámymi mučeníkmi, lebo vybočili zo zástupu slabomyselných. Téme som sa venoval veľmi intenzívne asi dva roky pred vyjdením Jozefovho K9 a moje zistenia konkrétnych vecí (napr. Issusovu lúku neďaleko Šrínagaru) sme si navzájom s Jožkom konzultovali. On to poznával na svojich cestách, ja som sa uspokojil s možnosťami PC. Tie boli pred cca 2 týždňami značne obmedzené tým, že skončila služba Panoramio a už sa nedostanem k fotografiám, ktoré mi v hľadaní značne pomáhali.

K druhej časti: My dnes žijeme diametrálne inak, ako ľudia pred 100 rokmi a neporovnateľne oproti ľuďom spred 2000 rokmi. Len si vezmime zimné obdobie, na ktorom sme dnes takmer nezávislí (dokedy???), kdežto pred 2000 rokmi zima predstavovala celkom určite fenomén, ktorý bol pre ľudí veľkou skúškou. Okrem prírody skúšali ľudí pohromy ľudské. Vojny, spory, beznádej zvôľa panovníkov, šamanov, popov a pod. Vtedy ľudia potrebovali omnoho viac chyméru spasiteľa, ako dnes. Spasiteľa, ktorý bol prorokom a doma prorokom je málokto, vlastne nikto. A tu prišla správa o prorokovi, spasiteľovi Christosovi (gr.), ktorý nemusí a môže mať niečo spoločné s Krišnom. V časoch, kedy sa miešala aramejčina, gréčtina a dajme tomu sanskrt v ríši A. Macedonca sa samozrejme mohlo stať, že slovo aj s významom mohlo prejsť do gréčtiny práve z Indie. Ale vieme, že osudy ľudí majú niekedy paralely, podobnosť do takej miery, že si ich môžeme zamieňať, aj keď ich delia stáročia.

Osobne, bez dôkazov, dávam prednosť predpokladu, že Josua - Ježiš bol reálna postava, na ktorej vybudoval niekto mnoho filozofií a dogiem, ktoré prežili dodnes. Josua ako výnimočný človek, filozof, ktorý nemohol byť doma prorokom, ale stal sa modlou pre 30% ľudí sveta. Spravidla ohňom a mečom širiteľov dogmy na ovládanie más.


Táto téma si naozaj zasluhuje samostatné pojednanie, samostatnú diskusiu. Je možné, že sa k téme Ježiš vrátim a rozvediem to ako najlepšie viem a potom bude k tomu diskusia. Alebo si to niekto vezme za svoje a urobí to on.

Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Amin za Pi február 23, 2018 9:55 am

Svetomír, ako vieme, spochybňovanie existencie Ježiša a všetkého okolo RKC bolo nie tak dávno ešte trestným činnom, takže hľadať dôkazy a pramene asi ani nebude možné, lebo všetko, čo odporovalo "pravosti učenia" bolo zlikvidované aj s pochybovačmi. Zostala nám len oficiálna verzia a ešte aj tí, ktorí sa proti nej búrili si trúfli maximálne na NP PM. Osobne si myslím (presnejšie skôr verím), že JK existoval. A dokonca nielen jeden, ale niekoľko, možno až priveľa. A stále nám pribúdajú noví. Niektorí Ježišovia majú slušný počet fanúšikov. Ich počet je úmerný priemernej hlúposti obyvateľstva v krajine. Asi je zbytočné uvádzať, ktorá krajina vedie, ale aj u nás sa nájdu nové zjavenia Ježiša, genderovo rovnoprávne už aj v ženskom tele. Odporúčam pohľadať na yotube. V nedávnej mimulosti sa celkom dobre jeden uchytil u Mormonov. Niekto tomu verí, iní sa z toho smeje. Boli časy, keď to neskončilo pri viere, či pri posmechu. Čiste teoreticky aj palestínsky Ježiš mohol byť jedným z mnohých Kristov, ktorého postavu si všimol agilný kariérista (Pavol) a urobil si z mučeníka živnosť. Pritom si vybral jedného z mnohých, alebo z mnohých urobil jedného. Otázka či žil alebo nežil JK je potom neriešiteľná, lebo základom je skutočná postava, tvrdiaca, ako jedna z mnohých, že je spasiteľom, ale jej vlastný životopis je zložený z mnohých iných postáv a výsledok je mýtický, rozvíjaný po stáročia ako súčasť ideológie.

Amin
Kandidát na Majstra
Kandidát na Majstra

Počet príspevkov : 454
Join date : 07.05.2015

http://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Re : Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre igor1235 za Pi február 23, 2018 2:58 pm

Svetomír napísal:
... Ktovie, v akom jazyku teda boli napísané prvé vety o novej viera v Nikodémii...Ktovie, z akéhoto jazyka prekladal Gótom bibliu do gótštiny...Ktovie....

Skúsim :
Posledných dvesto rokov biblickí učenci usudzujú, že Hebrejská Biblia bola napísaná a zostavená prevažne v perzskom a helenistickom období (v piatom až druhom storočí pred n. l.). Celý text Hebrejskej Biblie, tak ako ho poznáme dnes, sa datuje do helenistického obdobia (teda až do 2. – 1. storočia pred n. l.])
Helenistické koiné (iné názvy: koiné, helenistická gréčtina, novozákonná gréčtina, novozmluvná gréčtina, biblická gréčtina, alexandrijská gréčtina) bol spoločný (spisovný) jazyk starých Grékov, ktorého jadro používania spadá do obdobia asi 350 pred Kr. – 300 / 565 po Kr. Jeho základom bola atičtina (atické starogrécke nárečia) s prvkami iónčiny (iónske starogrécke nárečia). Vyvinul sa v 4. stor. pred Kr. spojením viacerých koiné (akýchsi nadnárečových jazykov vo väčších oblastiach), ktoré vznikali v gréckych oblastiach už od cca 500 pred Kr.zo starogréckych nárečí, pričom vychádzal hlavne z atického nárečia. Jeho používanie možno presnejšie datovať: od Alexandrových výprav (po smrti Alexandra Veľkého bola helenistická koiné úradným jazykom v helenistických ríšach) po vládu cisára Justiniána v 6. storočí po Kr. Bol to prvý "kodifikovaný" grécky jazyk, ktorý sa u ľudu ujal. Mnoho gréckych vzdelancov, hlavne počas rímskej doby, odmietalo tento jazyk a hlásalo návrat ku klasickej atičtine (napr. Herodes Attikos). Rozpadať sa začal už v 3. storočí po Kr. a úplne sa prestal používať v spomínanom 6. storočí. Potom sa z neho začali vyvíjať moderné grécke jazyky. Bol to aj jazyk prvých kresťanov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Helenistick%C3%A9_koin%C3%A9
Gotická Biblia alebo Wulfilova Biblia je kresťanská Biblia, ktorú Wulfil preložil vo štvrtom storočí do gotického jazyka, ktorým hovorili východonemecké (gotické) kmene ...  Počas tretieho storočia žili Góti na severovýchodnej hranici rímskej ríše, v súčasnosti na Ukrajine, Bulharsku a Rumunsku. Počas štvrtého storočia sa Góti zmenili na kresťanov, prevažne prostredníctvom úsilia biskupa Wulfilu, ktorý vynašiel gotickú abecedu a preložil Bibliu do gotického jazyka v Nicopolis ad Istrum v dnešnom severnom Bulharsku. Časť tohto prekladu sa využíva aj ako hlavný text napísaný v gotickom jazyku...  Wulfil bol Gótom pôvodom z gréckej Kapadócie, ktorý slúžil ako biskup a misionár, , preložil Bibliu do gotickej biblie a podieľal sa na ariánskej konverzii.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulfilas

igor1235
Spisovateľ
Spisovateľ

Počet príspevkov : 358
Join date : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Lesmir za Pi február 23, 2018 3:22 pm

Tu je ukážka z tej Gotickej biblie, údajne je to vo východogermánskom jazyku.  Nuž, zdá sa mi, že bližšia je čínština slovenčine ako gótština nemčine....:

XVII
1 Þata rodida Iesus uzuhhof augona seina du himina jah qaþ: atta, qam ƕeila, hauhei þeinana sunu, ei sunus þeins hauhjai þuk; 2 swaswe atgaft imma waldufni allaize leike, ei all þatei atgaft imma, gibai im libain aiweinon. 3 soh þan ist so aiweino libains, ei kunneina þuk ainana sunjana guþ jah þanei insandides, Iesu Xristu. 4 ik þuk hauhida ana airþai; waurstw ustauh þatei atgaft mis du waurkjan. 5 jah nu hauhei mik, þu atta, at þus silbin þamma wulþau, þanei habaida at þus, faurþizei sa fairƕus wesi. 6 gabairhtida þeinata namo mannam þanzei atgaft mis us þamma fairƕau. þeinai wesun jah mis atgaft ins, jah þata waurd þeinata gafastaidedun. 7 nu ufkunþa ei alla þoei atgaft mis, at þus sind; 8 unte þo waurda þoei atgaft mis, atgaf im, jah eis nemun bi sunjai þatei fram þus urrann, jah galaubidedun þatei þu mik insandides. 9 ik bi ins bidja; ni bi þo manaseþ bidja, ak bi þans þanzei atgaft mis, unte þeinai sind. 10 jah meina alla þeina sind jah þeina meina, jah hauhiþs im in þaim. 11 ni þanaseiþs im in þamma fairƕau; iþ þai in þamma fairƕau sind, jah ik du þus gagga. atta weiha, fastai ins in namin þeinamma, þanzei atgaft mis, ei sijaina ain swaswe wit. 12 þan was miþ im in þamma fairƕau, ik fastaida ins in namin þeinamma. þanzei atgaft mis gafastaida, jah ainshun us im ni fraqistnoda, niba sa sunus fralustais, ei þata gamelido usfulliþ waurþi. 13 iþ nu du þus gagga, jah þata rodja in manasedai, ei habaina fahed meina usfullida in sis. 14 ik atgaf im waurd þeinata; jah so manaseþs fijaida ins, unte ni sind us þamma fairƕau, swaswe ik us þamma fairƕau ni im. 15 ni bidja ei usnimais ins us þamma fairƕau, ak ei bairgais im faura þamma unseljin. 16 us þamma fairƕau ni sind, swaswe ik us þamma fairƕau ni im. 17 weihai ins in sunjai; waurd þeinata sunja ist. 18 swaswe mik insandides in manaseþ, swah ik insandida ins in þo manased. 19 jah fram im ik weiha mik silban, ei sijaina jah eis weihai in sunjai. 20 aþþan ni bi þans bidja ainans, ak bi þans galaubjandans þairh waurda ize du mis, 21 ei allai ain sijaina, swaswe þu, atta, in mis jah ik in þus, ei jah þai in uggkis ain sijaina, ei so manaseþs galaubjai þatei þu mik insandides. 22 jah ik wulþu þanei gaft mis, gaf im, ei sijaina ain, swaswe wit ain siju. 23 ik in im jah þu in mis, ei sijaina ustauhanai du ainamma, jah kunnei so manaseþs þatei þu mik insandides jah frijodes ins, swaswe mik frijodes. 24 atta, þatei atgaft mis, wiljau ei þarei im ik, jah þai sijaina miþ mis, ei saiƕaina wulþu meinana þanei gaft mis, unte frijodes mik faur gaskaft fairƕaus. 25 atta garaihta, jah so manaseþs þuk ni ufkunþa; iþ ik þuk kunþa. jah þai ufkunþedun þatei þu mik insandides. 26 jah gakannida im namo þeinata jah kannja, ei friaþwa þoei frijodes mik, in im sijai jah ik in im.

kto to chce aj s prekladom: http://www.wulfila.be/gothic/browse/search/?find=atta&mode=5&case=1
vylepšil Svetomír :-)

Lesmir
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 29
Join date : 22.01.2017

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Vlado za Pi február 23, 2018 3:30 pm

Veď to je čistá maďarčina 4. storočia! :-) :-) :-) Žiadny "východogermánsky" jazyk. Fakt to niekomu pripomína nemčinu? To ako potom vyzerali slovanské jazyky v tom čase?  Nie je v tom náhodou nejaká šifra? Keby sme tie písmena zamenili za iné, možno by z toho vznikol celkom zrozumiteľný text. Veď to je väčšia výzva ako velestúrske runy.


Naposledy upravil Vlado dňa Pi február 23, 2018 3:31 pm, celkom upravené 1 krát. (Reason for editing : :-))
avatar
Vlado
Aktívny dopisovateľ
Aktívny dopisovateľ

Počet príspevkov : 63
Join date : 08.05.2015

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír za St február 28, 2018 9:24 pm

Tu vložím nové zistenie. Lucius Flavius Arrianus Xenofón, alebo jednoducho Arrius z Nikomédie v Bithýnii (dnes Izmit) sa narodil niekedy v r. 85-95, žil do r. 175. Študoval u stoika Epikteusa, ktorého vyhnal z Ríma Domitianus. Stal sa najprv senátorom u Hadriána, potom gubernátorom v Kappadokii, ale r. 145-6 bol vysvätený za farára v Demetri a Persephone ako jeden z najlepších filozofov, učiteľov a farárov. Z jeho ôsmych kníh sa zachovali len štyri. Zaujímavý poznatok, ktorý ma oprávňuje vysloviť otázku, či práve on nemohol byť významným predstaviteľom arrianizmu a neskorší Árius sa nechal pokrstiť práve podľa neho.Ovšem podľa tohoto prameňa bol arius farárom v Demeteri už aj ako mladý muž.Asi bude mimoriadne zaujímavý údaj, že pôsobil r. 107 ako dôstojník v Noriku, možno práve v Carnuntune.V texte (v zdroji, ktorý tu radšej neuvediem) sa píše, že mohol byť práve zainteresovaný aj v Trajanovom ťažení do Dacie. Mimoriadne zaujímavé je, že Arrian písal práce o Indických veciach. Akých Indických veciach? Prečítajte si K1.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Peter Per. za Ut apríl 17, 2018 12:12 am


Peter Per.
Dopisovateľ
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 27
Join date : 15.05.2015
Age : 76
Bydlisko : Bratislava

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Svetomír Today at 8:55 am

Ďakujem, Peter. Vidíme to: ak ide o nález v Nemecku, je to rovno ariánsky kríž. Ak ide o rovnaké kríže zo Slovenska, Rumunska, Maďarska, bojíme sa to rovno napísať. Píšeme opatrne "konsekračný", grécky...konieckoncov ariánsky kríž je vlastne grécky, odtiaľ sa ariánstvo predsa rozšírilo. Ďakujem.
avatar
Svetomír
Kandidát na Veľmajstra
Kandidát na Veľmajstra

Počet príspevkov : 785
Join date : 02.02.2016

Návrat hore Goto down

Re: Ariáni a ariánstvo na Slovensku a v Európe

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 4 z 4 Previous  1, 2, 3, 4

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.