Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV JE OBNOVENÁ

Ak máte problém s registráciou, môžete sa prihlásiť cez Facebook - kliknite na TOPIC´ITJoin the forum, it's quick and easy

Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV JE OBNOVENÁ

Ak máte problém s registráciou, môžete sa prihlásiť cez Facebook - kliknite na TOPIC´IT

Slovensko a Sloveni
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Najnovšia diskusia
» Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku
Ako sa tvorí história EmptyPi marec 22, 2024 7:27 pm pre igor1235

» Pôvod Slovanov
Ako sa tvorí história EmptyUt marec 12, 2024 3:42 pm pre igor1235

» Pôvod človeka
Ako sa tvorí história EmptyUt marec 12, 2024 3:38 pm pre igor1235

» Koľko rokov má Slovensko?
Ako sa tvorí história EmptyUt január 16, 2024 2:24 pm pre igor1235

» Uhorský zákonník Tripartitum
Ako sa tvorí história EmptyŠt december 28, 2023 4:28 pm pre igor1235

» Vandali, Vindi, Veneti, Vinduli, Suebi, Suavi, Kvádi, Markomani
Ako sa tvorí história EmptyPo december 25, 2023 2:28 pm pre igor1235

» Metodov hrob
Ako sa tvorí história EmptyNe november 26, 2023 1:36 pm pre igor1235

» MAPY STARÉHO SLOVENSKA
Ako sa tvorí história EmptySt november 15, 2023 6:09 pm pre igor1235

» Ako sa tvorí história
Ako sa tvorí história EmptyPi september 15, 2023 9:21 am pre igor1235

» História a politika
Ako sa tvorí história EmptySt september 13, 2023 10:22 am pre igor1235

» Slovensko, Slováci - štátnosť, štátotvorný národ
Ako sa tvorí história EmptyŠt jún 15, 2023 3:27 pm pre igor1235

» Dejiny Veľkej Moravy – hanba slovenskej historológie, časť III.
Ako sa tvorí história EmptyUt máj 02, 2023 8:36 pm pre igor1235


Ako sa tvorí história

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Ako sa tvorí história Empty Ako sa tvorí história

Odoslať pre Valamir Magyár Po jún 11, 2018 6:42 pm

Byl prvorozeným synem Mojmíra I. (+asi 846), moravského knížete a zakladatele dynastie Mojmírovců, či alespoň jeho příbuzným? Chtěl se „jen“ osamostatnit, nebo plánoval ovládnout celou Moravu? Podle historiků se nedá žádná z těchto variant vyloučit… velká číst života Pribiny (+asi 861), vládce Niranského knížectví, se jednoduše ztrácí v mlze. Každopádně to zřejmě byl konfliktní muž. S Mojmírem I., jemuž je nejspíš formálně podřízen, se dostává do sporu a tvrdě za to zaplatí.

Tak začína článok v mesačníku History revue 6, nazvaný – Rozhádal se kníže Pribina úplně s každým?  
Autor Milan Urban sa zrejme veľmi netrápil tým, aby napísal odborne podložený článok, lebo ako na najvyššiu autoritu sa opakovane odvoláva na PaedDr. Jindřicha Františka Bobáka, ktorý nie je historik, ale spisovateľ a vyštudovaný učiteľ češtiny a dejepisu, autor kníh - Zajíček Strakaté Ouško, Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma a jeho kamarádů, Zlaté dno, Proměny lásky a ďalších.  

Úvahy o apriórne podriadenom postavení Pribinu ako Mojmírovho vazala je nesmierne obľúbené klišé českých historikov určitého obdobia. Tento názor neraz vyslovil aj Dušan Třeštík, podľa ktorého išlo o spor vnútri kmeňa, pričom Mojmír nad Pribinom presadzoval svoju autoritu podobne ako ju presadzoval nad ostatnými kniežatami. Pribinovo vyhnanie bolo podľa neho právnym aktom. Nuž a na čom je táto úvaha založená? Na ničom. Nejestvuje žiadna indícia ktorá by mohla byť podkladom pre takúto domnienku, je to len ničím nepodložený pokus pomasírovať si trochu české (či skôr moravské) sebavedomie. (Mimochodom, podľa môjho názoru úplne zbytočne, pretože pokiaľ ide o dejiny, Česi si vôbec nepotrebujú dvíhať sebavedomie, a už vôbec nie takýmto spôsobom.)
Proti naozaj nijako nepodloženej špekulácii, že Pribina bol Mojmírovým podriadeným, veľmi logicky namietol  doc. Miroslav Lysý, PhD., na Historywebe v článku - Ako nazývať obyvateľov „Veľkej“ Moravy?  z 25. januára 2016: „... je medzi stredovekármi (samozrejme nie slovenskými) časté pokladať Pribinu za Moravana, ktorý sa dostal do sporu s hlavným moravským kniežaťom Mojmírom a ten ho mal napokon vypudiť. S týmto riešením sa však nedá súhlasiť najmä preto, že Pribina by v takom prípade musel patriť medzi moravskú elitu, ktorú pokrstil pasovský biskup Reginhar v roku 831. Vieme však, že Pribina bol pokrstený až po svojom vyhnaní. Preto Pribinu za Moravana zrejme pokladať nemôžeme.“ To je naozaj logický argument. Je jasné že pasovský biskup nepokrstil tisíce Moravanov osobne, pokrstil ich kniežatá, tak ako sa to robilo všade. Národ potom prijal náboženstvo vládcov. Keby bol Pribina súčasťou Mojmírovej elity, Mojmírov miestodržiteľ, nevyhnutne by musel byť pokrstený tiež.
Aj skutočnosť, že si dal vysvätiť „na s vojom vlastnom majetku“ kostol salzburským arcibiskupom Adalrámom celkom jasne svedčí o Pribinovej nezávislosti. Niečo také nemohol urobiť ako Mojmírov podriadený, ako jeho vazal. Dal vysvätiť kostol „in sua proprietate“ - na svojom vlastnom majetku.
Ale aj ďalšie state článku Milana Urbana vzbudzujú úsmev. Hneď v nasledujúcej sa píše:

Jako hejno kobylek se přižene Mojmírovo vojsko k Nitravě (dnešní slovenská Nitra) kde Pribina sídlí. Píše se zřejmě rok 853 (možná 836) a moravský kníže se rozhodl se svým rivalem skoncovat. Po krátkém boji dobývá místné hradiště a jeho muži se pouštějí do drancování. Pribinovi se podaří i s malým synkem Kocelem (+874)na poslední chvíli uprchnout.

Autor nebol zrejme nikdy v Nitre. Stredoveký (veľkomoravský) hrad bol síce podstatne väčší ako je dnešný, ale to na veci nič nemení.  Horná časť hradného kopca, kde je dnešný hrad, je na strmej skale. Tam je aj neskororománska kaplnka sv. Emeráma, postavená niekedy koncom 12. storočia (alebo na začiatku 13. stor.), na mieste staršieho kostola z 11. storočia, ktorého zvyšky sa pod ňou našli. Niet pochýb že tam bol aj palác panovníka, teda ak by chcel Pribina „s malým synkem Kocelem na poslední chvíli uprchnout.“, musel by sa spustiť na lane z hradného opevnenia niekoľko desiatok metrov, dolu skalnou stenou, pričom je veľmi nepravdepodobné že hrad nebol obkľúčený aj zo severovýchodnej strany. Prípadne že by tam nebol ani žiaden pozorovateľ. Útek Pribinu na poslednú chvíľu môžeme odkázať do ríše bájok, akými nás občas historici kŕmia. Pribina ušiel aj s početnou družinou, so svojimi veľmožmi, masový útek po lanách spustených z valov až dolu, na úpätie skaly, je úplný nezmysel. Pribina nebol to žiaden Mojmírov miestodržiteľ, ktorý mal hrad len v správe, v takom prípade by s ním nemali prečo odísť početní slovanskí veľmoži, spomínaní v Spise o pokrstení Bavorov a Korutáncov pri vysvätení kostola v Blatnohrade. Šlo o stret dvoch vladykov, kniežat, pričom Mojmír bol v strete úspešnejší. A Pribina ušiel pred Mojmírovým vojskom blížiacim sa k Nitre oveľa skôr ako počas obliehania nitrianskeho hradu. A určite nebol ani Mojmírom najprv zajatý a následne (bez súdu) vyhnaný ako porazený nepriateľ, ako sa nevedno z akého dôvodu domnieva Ján Steinhübel. Vzbura sa netrestala vyhnaním. „Vyhnanie“ Pribinu ako neposlušného podriadeného je len ďalšie úporne opakované klišé. Prečo? Lebo pokiaľ by bol Pribina z Nitry vykázaný ako neposlušný podriadený, - „nie je možné vylúčiť ani predchádzajúci vplyv Moravanov na formovaní Nitrianska. V takomto prípade mohol byť Pribina Moravanom resp. spravovať Nitru už ako Mojmírov podriadený.“  To je citát zo slovenskej Wikipedie v hesle Veľká Morava (https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_Morava )  kde opakujú názor Dušana Třeštíka. Pod tými Moravanmi ktorí mali mať taký významný vplyv na formovaní Nitrianska sa samozrejme myslia Moravania z dnešnej českej Moravy.

Aj ďalšia informácia v článku, že  - „Celé tři roky mezi nimi zuřila nelítostná válka, v jejímž průběhu Mojmír stále vítězil a Pribina prohrával,“ ako to „líčí současný autor Jindřich František Bobák“, je len bohapustý výmysel . Žiadne anály o trojročnej neľútostnej vojne nič nevedia. Zaznamenali  len, ako Pribina zháňal pomoc, a rozčúlený že mu Ľudovít Nemec neposkytol vojenskú pomoc  sa spojil na čas dokonca s jeho nepriateľom, kniežaťom Ratimirom. Na základe čoho tvrdí Jindřich František Bobák, že medzi vyhnaným Pribinom a Mojmírom zúrila celé tri roky neľútostná vojna?  Zdá sa že vie viac ako všetci historici, ktorí sa touto témou zaoberali. A pozná aj dôvod, prečo Ľudovít Nemec nedosadil na veľkomoravský trón v roku 846 Pribinu ale Rastislava: „Dal už mu víc než dost a o další vzrůst jeho moci nestál. Koneckonců – je to také jenom Slovan, i když ho na slovo poslouchá,“ vysvětluje Bobák.

Nuž logiku v tom ťažko hľadať. Namiesto toho aby Ľudovít Nemec  usadil na tróne tzv. Veľkej Moravy svojho verného a vďačného vazala Pribinu, dosadil na trón Mojmírovho synovca, mimochodom „také jenom Slovana“, ktorý sa mu ale čoskoro postavil na odpor. Prečo ho teda uprednostnil pred verným a vďačným Pribinom? Logickým krokom by bolo dosadenie Pribinu minimálne na nitriansky stolec, čím by bol Ľudovít vrátil všetko do pôvodného stavu a namiesto mocného, jednotného  štátu by bol mal v susedstve zase dve rozvadené kniežatstvá. Okrem nelogického vysvetlenia prečo nedosadil Ľudovít Nemec Pribinu na jeho kniežací stolec je v opise udalostí z roku 846 v Urbanovom článku aj ďalšie obľúbené, hoci ničím nepodložené klišé:

„V roce 846   … Ludvík II. Němec tehdy vytáhne s armádou proti Mojmírovi I., sesadí ho z knížecího trůnu a ….“

Žiaden z análov nepíše nič o „sesazení“ Mojmíra, ba dokonca žiaden z análov nepíše ani o tom, že by Ľudovít Nemec vytiahol s armádou proti Mojmírovi(!!) Fuldské anály píšu že vytiahol s vojskom proti Moravanom a  Bertiniánske anály uvádzajú že sa kráľ Ľudovít vypravil proti Slovanom (!!!). Pozoruhodné je, že kým Fuldské anály opisujú strastiplný návrat franského kráľa cez Čechy s veľkými stratami vo vojsku, Bertiniánske anály píšu že sa kráľ vrátil zdesený víťazstvom nepriateľa. Zosadenie Mojmíra je teda zase len ničím nepodložený výmysel, úporne opakovaný historikmi na oboch stranách rieky Moravy.

Veľmi pochybný je napokon aj útok z dnešnej Moravy, hoci českí a slovenskí historici žiadnu inú možnosť ani nepripúšťajú. Nitra mala v tom období rozlohu vyše 100 km², teda aj keby žil na jednom hektári len jeden jediný obyvateľ, malo by mesto 10 000 obyvateľov. Samozrejme, vtedajšia aglomerácia nemusela byť úplne súvislá, ale aby pripadlo na malú (napr. 5-člennú) rodinu 5 ha pôdy, tak to by muselo ísť o poľnohospodársku oblasť, nie o mesto. Nitra musela mať oveľa viac obyvateľov. Nuž a Josef Poulík, popredný český archeológ, ktorý sa zúčastnil vykopávok na Morave, v knihe Veľká Morava vo svojom  článku Svědectví výzkumů a pramenů archeologických o Velké Moravě napísal:  
„ …na knížecím mikulčickém hradě žilo v 9. stol. téměř 300 lidí, a je pravděpodobné, že celkový počet obyvatel na tomto opevněném sídlišti mohl být kolem dvou tisíc.   … je nepravděpodobné, že by ve Starém Městě u Uh. Hradiště žilo před rokem 900 asi 5000-6000 obyvatel,…“
Pokiaľ sa teda Mojmírovo vojsko prihnalo „Jako hejno kobylek …k Nitravě“ tak asi to nebolo vojsko prichádzajúce z dnešnej českej Moravy, kde v dvoch najvýznamnejších sídlach nežilo dokopy ani 7000 ľudí. Pretože len samotná nitrianska aglomerácia mala podľa niektorých odhadov vtedy možno až 50 000 obyvateľov.  (Pri hustote 5 ľudí na hektár!!!)

K nezmyselným tvrdeniam bez podkladu sa ale rovnako uchyľujú aj slovenské časopisy. V kvíze v týždenníku  Plus7dní  je napríklad otázka -  „Devínsky hrad bol sídlom veľkomoravského kniežaťa
a) Mojmíra  b) Svätopluka  c) Rastislava.“
  Ako správna odpoveď je uvedené c).

Ako sa tvorí história 34rxitt

Ako k tomu tvorcovia kvízu prišli nevedno. Lebo Devín bol asi ťažko mestské sídlo v ktorom sa konali trhy, ako to opisuje Ibn Rusta, jedno z dvoch najväčších miest v Svätoplukovej ríši. Nuž, aj takto sa tvorí história. Zdá sa že v ničom nezaostávame za našimi bratmi spoza rieky Moravy. U nich sídlil Rastislav v Mikulčiciach, u nás Rastislav na Devíne. Čo tam po faktoch. Tvoríme predsa históriu.


Valamír Magyár

Valamir Magyár
Spisovateľ

Počet príspevkov : 121
Členom fóra od : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re: Ako sa tvorí história

Odoslať pre Vlado Ut jún 12, 2018 11:38 pm

Ešte že sa tam nepíše o Přibinovi a Mojmíři.... ale aj toho sa možno raz dočkáme, vrátane Řostislava. Na druhej strane, ťažko možno zazlievať podobným autorom ich literárne diela. Píšu tak, ako ich to naučili v záujme ich politického výkladu dejín. My môžeme jedine predkladať svoj názor a prípadne vyvažovať ich poviedky vlastnými. Pokiaľ majú dostatok vlastných čitateľov a fanúšikov, ktorí sú ochotní uveriť len tomu, čo sa im páči, my jediné čo môžeme, našťastie, je, predkladať vlastný pohľad na vec. Tragédiou by bolo, keby sme mali moc im ich názor zakázať.
Vlado
Vlado
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 70
Členom fóra od : 08.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história - Maďarsko

Odoslať pre igor1235 Po jún 25, 2018 4:21 pm

Pre zaujímavosť : ... Málokto vie, že už praotcovia „proletárskeho internacionalizmu“ Karol Marx a Fridrich Engels boli zarytými protislovanskými rasistami, ale je dokázaným faktom, že v tejto ideológii predbehli maďarského fašistu Horthyho najmenej o sedemdesiat rokov. Napríklad, v Engelsovom diele Demokratický panslavizmus nájdeme v jeho osobnej korešpondencii s Marxom aj takéto brutálne rasistické a genocídne názory a zámery: „... ukazuje sa, že zločiny Nemcov a Maďarov na Slovanoch patria k najlepším a najspravodlivejším činom, akými sa náš a maďarský národ môžu v dejinách pochváliť. Na sentimentálne frázy o bratstve, ktoré sa nám predkladajú... odpovedáme: Nenávisť k Rusom bola a zostáva prvou revolučnou vášňou Nemcov, od revolúcie sa k nej pripojila nenávisť k Čechom a Chorvátom; spolu s Maďarmi môžeme zabezpečiť revolúcie len najrozhodnejším terorom proti slovanským národom... a žiadne frázy, nijaké odkazovanie na neurčitú demokratickú budúcnosť týchto krajín nám nebráni, aby sme so svojimi nepriateľmi zaobchádzali tak, ako s nepriateľmi.“ Toto hovorí za všetko! Tak, ako to hovorí aj Vyhlásenie VPN a MNI zo 4. 1. 1990, hoci sa tvári antikomunisticky. A takéto protislovenské rasistické princípy boli uplatňované v slovensko-maďarských reláciách aj za komunistov. Stačí si spomenúť, že prepotrebná kultúrna činnosť Slovenskej ligy na južnom Slovensku bola po víťazstve komunistov zastavená jej pričlenením k Matici slovenskej a že rovnako prepotrebná kultúrna a spolková činnosť Matice slovenskej bola potom taktiež zakázaná, ba zákonom z roku 1951 bola zrušená aj jej členská základňa a miestne odbory i dovtedajšia starostlivosť MS o Slovákov v zahraničí. Ale „v súlade s marx-leninskou národnostnou politikou KSČ“ (taká je dikcia príslušného zákona) bol v roku 1949 založený Čemadok (Csehszlovákiai, Magyar Doplgozók Szövetsége – Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v Československu), určený výslovne na spolkovú činnosť s plnohodnotnou členskou základňou a miestnymi odbormi i s územnou organizačnou nadstavbou, úplne financovaný zo štátneho rozpočtu. A tento spolok, ignorujúci aj vo svojom názve ešte aj po 1. januári 1993 zánik ČSFR, je celou svojou činnosťou až dodnes účinným nástrojom v rukách vodcov maďarskej štatistickej menšiny na Slovensku, ktorí sa pri všetkých príležitostiach boľševicky jednomyseľne a nekompromisne postavili proti sebaurčovaciemu právu slovenského národa, presne v intenciách K. Marxa a F. Engelsa z roku 1848.

Na maďarskej strane sa napríklad systematicky klamlivo historizuje a do neba sa vychvaľujú také pofidérne osoby, akými boli slovenskí renegáti Ľudovít Košút a Petrovič-Petőfi, alebo napríklad maďarskí janičiari tureckej Osmanskej ríše Bočkaj, Betlen, Tököli a dvaja Rákociovci, čím sa v hlavách Maďarov zámerne a cielene deformujú celé uhorské dejiny. O uhorskej kráľovskej korune, zhotovenej až v 13. storočí, sa napríklad tvrdí, že bola „svätoštefanská“, ba nazýva sa aj blasfemicky Maďarskou Svätou Korunou, ktorá vraj nie je predmetom, ale živou bytosťou, prenášajúcou údajne svoju mystickú nadpozemskú silu na svojich nositeľov!
Ale píšu a prednášajú sa aj ďalšie také psychopatické fantazmagórie, ba organizujú sa k nim aj hromadné školenia. Maďarskí „historici“ napríklad celkom vážne hlásajú, že runové písmo je maďarským písmom, ktorým Maďari predbehli aj Sumérov, že ho vynašli a používali Maďari, ktorí žili v Karpatskej kotline už pred siedmimi tisícmi rokov, odtiaľto odišli do Ázie a po tisícročiach sa sem len vrátili, takže maďarská infiltrácia do Podunajskej nížiny v 10. storočí po Kr. už nie je len „obsadením vlasti“ (honfoglalás), ale je vlastne maďarským „znovuobsadením vlasti“ (visszafoglalás), čiže Maďari sú nielen jedinými pôvodnými obyvateľmi celej Karpatskej kotliny, ale eo ipso, sú teda aj jej jedinými oprávnenými autochtónnymi vlastníkmi. O týchto psychopatických bludoch sa konajú nielen prednášky na Slovensku (napr. v roku 2007 v Šahách), ale sa k nim v Maďarsku každoročne organizujú aj dlhodobé internátne školenia pre príslušníkov maďarských štatistických menšín z okolitých štátov (na siedmom takomto kurze v roku 2006 sa napríklad zúčastnilo 588 frekventantov, z toho 70 zo Slovenska), ale na ich šírenie sa založil aj osobitný spolok Honti Corvin Kör Polgári Társulat s členskou základňou aj na Slovensku.
Z Trianonskej mierovej zmluvy robí maďarská propaganda už od čias fašistu Horthyho cielene vyfabrikovanú „maďarskú traumu“, ba už aj celkom reálnu maďarskú celonárodnú paranoju. Po páde železnej opony, keď národy Európy môžu konečne žiť v mieri a vzájomnom porozumení podľa demokratických princípov Slobody, Rovnosti a Bratstva, je naozaj tragické a neodpustiteľné, že národy Karpatskej kotliny sú znova brutálne konfrontované s patologickými prejavmi fiktívnej maďarskej ukrivdenosti a psychopatického maďarského velikášstva.

http://dolezite.sk/old/Madarske_podvody_alebo_ako_sa_vyrabaju_madarske_dejiny_148.html
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re: Ako sa tvorí história

Odoslať pre Lesmir Po jún 25, 2018 8:40 pm

Tam by to chcelo poslať N.A.K.U
Lesmir
Lesmir
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 30
Členom fóra od : 22.01.2017

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história - Uhorsko-Maďarsko

Odoslať pre igor1235 Ne júl 08, 2018 2:10 pm

... Ktovie prečo sa zabúdame vracať k našim starším historikom, napríklad Františkovi Sasinkovi. Ten sa odvoláva na Monumenta Germania Historica, vydané v Hannoveri 1878, ako aj na iné spisy, a tvrdí toto: „Že názov Uhor znamená Maďara a prinesený bol k Dunaju až Arpádovcami, čo je blud. Ten názov už dávno pred Arpádom slýchaný bol v Európe“. Zabúdaný Sasinek zaiste stojí za to, aby sme sa na toto jeho tvrdenie pozreli dnešnými očami a zmyslami nezaťaženými profesionálnymi pravdami histórie. Uhor-uhorský sa pôvodne vzťahoval na obyvateľstvo hovoriace sklavónskym jazykom teda na Slovänov, dnes jazykovo Slováci, Moraváci, Slavónci, Chorváti, Slovinci, Rusíni; ale geneticky všetci obyvatelia bývalého Uhorska, vrátane dnešných Maďarov.
Prvá otázka: ako mohli pomenovanie Uhor, Uhorsko priniesť k nám starí Maďari, keď nijaký z ich kmeňov sa nevolal Uhor? Ich mená boli takéto: Nyék, Megyer, Kurt-Gyarmat, Tarján, Kér, Jenő a Keszi. Alebo: byzantský cisár pomenoval okolo roku 950 ríšu, ktorú založil Svätopluk, ako hé megalé Morabia, čo sa prekladá ako Veľká Morava, ale nejde „len“ o vzdialenú či minulú Moravu?
Prečo ruský kronikár Nestor okolo roku 1110 hovorí o Slovenskej zemľi a o slovenskich kniežiach? Prečo sa v bule pápeža Jána VIII. z roku 880 jazyk, pre ktorý vynašiel písmená sv. Cyril, nazýva slovenským?
A ďaľšie prečo pápež Štefan V. nazýva Svätopluka v listine z roku 885 kráľom Slovenov (nehľadiac na to, že „vďaka novinke“ českého jazykovedca Georga Polívku z roku 1831 sa v starších prekladoch už uvádza ako kráľ Slovienov)?
Je isté, že naši predkovia boli Slovenmi, až pokiaľ nás, teda iba mužov, iní nepremenovali na Slovákov. (Má pravdu Tomáš J. Veteška, že „meno Slovák je čechizmus z 15. storočia zosmiešňujúceho, dehonestujúceho významu, ako napr. vandrák, všivák, husák, babrák“?) Keď k nim dorazili starí Maďari, od úžasu nad ich schopnosťami dorábať obilie, dali im úctivé meno Tót, čo podľa starších slovensko-maďarských slovníkov znamená Človek. Nie je hanlivé „Tót ném ember“ (Slovák nie je človek) nič iné, iba typické popieranie pravdy južnými susedmi?
Ján Stanislav dokázal, že územie, ktoré obývali Sloveni, bolo oveľa väčšie, ako dnešné Slovensko. Sloveni obývali nielen Panóniu (dnešné západné Maďarsko), ale aj dnešné východné Maďarsko, severné Rumunsko. A samozrejme, aj dnešné Slovensko, územie pod horami. Prečo českí autori Obrázkových dejín národa československého z roku 1924, Antonín Mach a František Hrnčír tvrdia, že „slovo ,Uhry´, ,Ungarn´ pochádza od slovanského mena ,U gory´ (hory)“? Pomenovanie Ug(o)ra nachádzame aj u Jána Stanislava....
http://dolezite.sk/old/Cie_bolo_Uhorsko.html#ixzz5Kf86UYqw
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história - Maďarsko

Odoslať pre igor1235 Št júl 12, 2018 9:42 pm

Predkladám zaujímavé dokumenty, kde každý si iste urobí vlastný názor sám. Dokonca ak treba, aj za pomoci prekladača :
Tereziánsky urbár z roku 1767  :
http://archivportal.arcanum.hu/urberi/opt/a130904.htm?v=pdf&a=start
Do okna stačí zadať meno župy: napr.: Nyitra - Vajk či nájsť svoje mesto, obec. Okrem latinčiny sa v súpisoch stretneme aj so starou slovenčinou.
Historik Samu Borovszky. podrobne spracované mestá a župy Uhorska v19 storočí no hlavne s neúplnymi údajmi napr. Nitra - Nyitra - starobylosť takmer žiadna, život, prevzatý folklór, slovenské historické kroje popisované sťa maďarské a pod. ... 
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/tartalomjegyzek.html
Staré dokumenty a listiny: vyhľadávanie podľa priezviska alebo bydliska osoby: http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&a=spec:start
Mimochodom : pred cca 20 rokmi bolo v Maďarsku 80 škôl, kde sa vyučovala slovenčina, teraz ich je až 37 teda slovenské národnostné školstvo v Maďarsku je zjavne ohrozené . Vyzerá to však tak, že za túto situáciu si môžu slovenské samosprávy v Maďarsku sami a na Slovensku  zodpovedné inštitúcie tiež, keďže tíško spinkajú naďalej.   Very Happy
https://hnonline.sk/svet/427365-slovenska-skola-padla-za-obet-novym-poriadkom-v-madarsku
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história - Beneš - Československo

Odoslať pre igor1235 Pi október 19, 2018 8:51 am

Dňa 19.9.1938 Francúzsko a Veľká Británia predložili Československu ultimatívne požiadavky, podľa ktorých sme mali predísť vojne postúpením pohraničných území Nemecku. Beneš sa tváril, akože ho spojenci zradili. V skutočnosti však zradil on. A to presne 15.9.1938, keď do Pariža poslal s tajným poverením Jaromíra Nečase. Ten bol nielen ministrom sociálnych vecí československej vlády, ale predovšetkým politikom, ktorý mal vynikajúce zahraničné kontakty a hovoril plynulo po francúzsky.
Beneš jeho schopnosti využil na to, aby v Paríži potajomky oznámil, že Československo je ochotné sa časti svojich pohraničných území vzdať. Následne sa bude tváriť že nesúhlasí, avšak Francúzov a Britov poprosí, aby na neho tlačili, lebo inak doma svoj tajný plán neobháji.
Inými slovami, : Beneš si objednal zo zahraničia nátlak a zradil štát, aby sa pokúsil zachrániť si svoju funkciu. Nakoniec padol štát aj jeho funkcia.
https://www.aktuality.sk/clanok/615197/kalendarium-na-okypteni-ceskoslovenska-mal-velky-podiel-aj-edvard-benes/?utm_source=monitor.reflexnews.sk&utm_medium=media-like&utm_campaign=prehlad-sprav
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história - Štefánik - Československo

Odoslať pre igor1235 Ne október 28, 2018 11:04 pm

igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história - Slováci v Amerike

Odoslať pre igor1235 Ut november 20, 2018 3:43 pm

Vzhľadom na dnešnú situáciu v oblasti migračných vplyvov na zjednocovania štátov v Európskej únii  predkladám celkom zaujímavé čítanie, dokonca s novými informáciami v linku Chronológia Slovákov v Amerike od roku 1583 až do konca 19. storočia takto :
https://www.maticaroznava.sk/?p=9324
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história - vývoj od 400 BC

Odoslať pre igor1235 Pi december 21, 2018 3:40 pm

https://www.youtube.com/watch?v=UY9P0QSxlnI
názorná historická ukážka vývoja národov v Európskom prostredí spracovaná videosekvenciou po rokoch od 400 rokov pred Kristom. Ukázalo sa, že náš priestor v začiatku videosekvencie bol obsadený iba Keltami, historici poznali na severe Germánov, a pod. ... Zaujímavé je umiestnenie Sarmatov, Skýtov a Dákov v čase Slovanov, pozícia Vandalov, Markomanov a Quadov v časoch rozkvetu Rímskej ríše. Premena Slovanov na Rusov  Bolo by fajn zistiť z viacerých jazykov, čo skrývajú v sebe názvy Kelt (Celtic), Quad.  Zachytená je tam aj Samová ríša a ako vidia umiestnenie Moravanov (Moravy) aktéri videa.  Shocked
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Ako sa tvorí história - celonárodná anketa

Odoslať pre igor1235 Pi december 28, 2018 8:32 pm

Nominovanie Najväčšieho Slováka obyvateľstvom pomocou SMS.  Zo všetkých nominovaných  vytvorilo RTVS poradie osobností podľa počtu získaných hlasov, prvých predstavuje RTVS počas večera, zrejme aj časť, ako znevažujúce - kontroverzné politikum ( Válek, Babiš, Matúš Čák Trenčiansky, Husák alebo ešte žijúce osobnosti  ) takto :
27.12.2018 Miroslav Válek, Matej Korvín, Dušan Jurkovič, Andrej Sládkovič, Roman Kaliský, Eva Siracká, Jozef Bednárik, Ľudmila Podjavorinská, Matúš Čák Trenčiansky, Ivan Bella
28.12.2018 Miroslav Trnka, Andrej Babiš, Vavro Šrobár, Ladislav Medňanský, Rudolf Šuster, Miroslav Šatan, Anastasia Kuzminová, Dežo Ursíny, Jozef Golonka, Peter Bondra
29.12.2018 Karol Polák, Samo Chalupka, Karol Duchoň, Mikuláš Galanda, Emília Vášáryová, Michal Kováč, Matej Bel, Kamil Peteraj, Milan Čič, Milan Hodža
30.12.2018 Pavol Dobšinský, Imrich Karvaš, Miroslav Lajčák, Peter Dvorský, Vladimír Krčméry, Ivan Krajíček, Svätopluk, Peter Šťastný, Boris Filan, Matej Hrebenda

Ohlásenie zvyšku 60. nominácií vyvrcholí 1. januára v galaprograme Najväčší Slovák na Jednotke RTVS. Prvú desiatku diváci spoznajú v náhodnom poradí, z týchto finalistov potom svojimi hlasmi vyberú najväčšieho Slováka. Jeho meno by malo byť známe na jar 2019.
1.1.2019  po desiatkach :
Mikuláš Dzurinda, Katarína Kolníková, Andrej Danko, Anton Bernolák, Ján Chryzoston Korec, Andrej Kiska, Ladislav Chudík, Štefan Nosáľ, Vladimír Dzurinda, Iveta Radičová,
Vincent Hložník, Július Pántik, Gabo Zelenay, Róbert Bezák, Pribina, Juraj Jakubisko, Jaroslav Filip, Martin Benka, Janko Kráľ, Ondrej Nepela,
Jozef Tomko, František Dibarbora, Adela Vinczeová, Adrew Cernan, Július satinský, Róbert Fico, Stanislav Sćepka, Michal Dočolomanský, Ján Jesenius, Milan Rúfus
Jozef Murgaš, Stan Mikita, Štefan Kvietik, Petra Vlhová, Štefan Banič, Silvester Krčméry, Jozef Dekrét Matejovie, Milan Lasica, Mária Terézia, P.O. Hviezdoslav, Marek Hamšík
Móric Beňovský, Aurel Stodola, Pavol Demitra, Jozef Ráž, Vladimír Mečiar, Andy Warhol. Ján Kuciak, Jozef Króner, Jozef Gabčík
A tu je posledná desiatka  ktorá je v náhodnom poradí a bude podliehať hlasovaniu  :  
Marika Gombitová, Anton, Srnholec, Peter Sagan, Andrej Hlinka, Cyril a Metod, Juraj Jánošík, Gustáv Husák, Alexander Dubček, M.R. Štefánik, Ľudovít Štúr.

Škoda, že Slováci nevyužili túto ideálnu príležitosť na popularizovanie vlastnej starobylej aj utajovanej histórie cez známe slovenské osobnosti, ktoré sú už uvedené v Zozname Slovenov teda súčasných Slovákov, či Zozname slovenských historikov, ako aj osobnosti, ktoré sú priamo späté po páde Moravy so vznikom Uhorska, ako nedeliteľná súčasť slovenskej histórie. Napr. podľa Juraja Hodála cirkevný historik a jeho dešifrovanie mien veľmožov Hunt - Poznan bolo v tom, že neboli bratia a boli Slovenmi. Čiže ak príjmeme výsledok výskumu Hodála, t.č. zvaní Slováci Hunt a Poznan spolu s Vajkom budúcim kráľom Uhorska, sú zakladateľmi Uhorského kráľovstva.
Poznámka : okrem iného sám Matúš Čák Trenčiansky sa nepovažoval za Slováka, dvakrát t.j. v roku 1311 a 1317  vtrhol so svojím vojskom do Nitry, vyplienil ju, rozváľal múry opevnenia, vypaľoval všetko, zhorel katedrálny archív s mnohými cennosťami. Ak zhorel archív, zhoreli aj listinné materiály, artefakty a to nielen o vývoji mesta ale aj o starobylej existencii našeho národa, nakoľko Nitra bola známa ako minulé centrum Vekej Moravy. Prípadný lup mohol aj predať do Budapešti, Prahy alebo Viedne.

Výsledok ankety v sútaži Najväčší Slovák dňa 1. 5. 2019

1. MIlan Rastislav Štefánik       48 968 hlasov
2. Ľudovít Štúr                             18 396
3. Anton Srholec                          10 935
Celkom hlasovalo 108 229 obyvateľov čo bolo málo.

Potešujúce je, že hlasovali aj mladí ľudia. Napriek tomu, že program bol zábavný a podivuhodne vybratými osobnosťami, bez nejakých kritérií, Slováci predsa dali prednosť morálke, čestnosti a pracovitosti. Dúfam, že ich výber môžeme klasifikovať, aj ako vzor štátnika - politika pre budúce generácie. Gratulujem všetkým aj hlasujúcim.   Shocked


Naposledy upravil igor1235 dňa Pi máj 03, 2019 4:32 pm, celkom upravené 3 krát.
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Osobnosti

Odoslať pre Administrator A Št január 03, 2019 11:46 pm

Celé šou o najväčšieho Slováka je určené pre tú časť verejnosti, ktorá je na podobných bulvárnych akciách závislá. Výsledok tomu potom zodpovedá. A je samozrejme, odrazom vzdelanosti národa, najmä jeho nevzdelanej časti.
Administrator A
Administrator A
Majster

Počet príspevkov : 479
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história - zaujímavosť

Odoslať pre igor1235 Ne február 03, 2019 8:31 pm

Pri surfovaní na internete som našiel stránku, ktorú som už možno raz aj niekde uviedol :
http://ldysinger.stjohnsem.edu/@texts/0400_apophth/08_origins-combined.htm
Ako sa tvorí história X-kel-11
Staroveké mníšske miesto NITRIA založil Amoun v roku 330. Bohužiaľ, v Nitrii neexistujú žiadne archeologické stopy  Všetky dôkazy o pôvodných kláštorných budovách boli zlikvidované moderným poľnohospodárstvom: Voda rýchlo zničila staroveké zrúcaniny vytvorené z pečeného bahna...
Ako sa tvorí história X-nich10
a kríž veľmi podobný Ariánskemu ... Smile
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Ne december 15, 2019 8:12 pm

Mikuláš Drábík, zvaný tiež Drabik, latinsky Drabicius, (1588 Strážnice - 1671 Bratislava) - jeho rodičia pochádzali z územia dnešného Slovenska. Ako kazateľa alkoholika - vizionára, ho vykázali z radov bratských kazateľov z Moravy a odišiel na Slovensko do Lednice pri Púchove.  Behom 30 ročnej vojny šíril vizionárske predpovede o páde Habsburgovcov a oslobodenia českých zemí. Drábik bol stúpenec myšlienky dosadenia Františka I. Rákociho na uhorský trón. V Skalici sa stretol v roku 1650 s J. A. Komenským. Zaujímavá bola jeho spolupráca, nakoľko svojimi názormi a  vizionárstvom J.A. Komeského výrazne ovplyvňoval až do roku 1670. Drábik bol mučený a sťatý.

Spis s Drábikovými predpoveďami :
Ako sa tvorí história 60048410

https://plus.sme.sk/c/22282332/slovensky-nostradamus-sa-volal-mikulas-drabik-jeho-vizie-boli-pre-vrchnost-nebezpecne.html
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Ne február 02, 2020 3:47 pm

V slovenských televíziách RTVS a JOJ bežia projekty s názvami Zem spieva ako folklórny a Česko Slovensko má talent ako reality show. Na tom folklórnom v RTVS vystupujú aj naši rodáci z Kanady, USA či zo susedných krajín napr. z Balkánu cez Česko, Poľsko až po Maďarsko ako napr. súbor Furmička, Čemer - Maďarsko, ktorý prezentoval folklórny tanec z juhovýchodnej časti okolia Budapešti,
Zaujímavé na tom bolo to, že kroje maďarskej skupiny boli v modrotlači a skupina predvádzala kruhový ženský tanec karička pôvodom z východného Slovenska a čapáše s témou dožinkových slávnosti.
Čapáše sú však pôvodom z Parchovian, ako dediny s existenciou od 9. storočia čo dokazovalo aj hradisko nad ústim Tople a Ondavy. Budapešť ešte vtedy neexistovala. Modrotlač na Slovensku sa začala produkovať už v 18. storočí v súčasnosti je to ako kultúrne dedičstvo spoločným zápisom do UNESCO  pre Česko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a Slovensko.
Projekt Česko Slovensko má talent : na poslednej sérii v 112019 roku sa prezentovala aj maďarská skupina Fricska dance group tancom s zrýchlenými čapášmi, ktorý odprezentovala vraj ako starodávny maďarský tanec ich predkov v časoch pred príchodom do Európy alebo, na slávnostiach vo Východnej v roku 2019 FS Corvinus Közgáz (Budapešť, Maďarsko) v tanci sedemdesiat sedem verbunkov.  
Výsledok tejto informácie je, že v súčasnosti všetci Maďari sú vlastne Slováci alebo Slováci nie sú schopní informovať svoje okolie o vlastnej existencii, reálnej histórii či kultúre. Potom by sa nemohlo stať, že v Čechách si dajú informáciu vo Wikipédii a cez UNESCO nechajú zapísať v roku 2005 Slovácky verbuňk, ako svetové kultúrne dedičstvo a  bývalý maďarský prezident v Oxforde 1995 by nepredniesol za všeobecného veselia :  PO AVAROCH PRIŠLI MAĎARI, KTORÍ SA AKO PRVÍ USADILI V KARPATSKEJ KOTLINE A SÚ TU DODNES .. Very Happy


Naposledy upravil igor1235 dňa Ut október 06, 2020 12:30 pm, celkom upravené 2 krát.
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Ut máj 05, 2020 5:47 pm

Po vzniku Rímskej ríše sa Slovanské kmene ocitli v priamom susedstve, alebo ako rímsky občania ich provincií. Antickí autori, Herodotos a Aristoteles už 500 rokov pred Kristom opisujú oblasť stredného Dunaja... „ktorý preteká krajinou Skýtov“...Stopäťdesiat rokov pred Kristom hovorí Rímsky historik Strabon o Kvádoch a Sarmatoch. V prvom storočí po Kristovi píše Plínius starší o Markomanoch a Moravanoch a ...“najbližšie k Panónii žijú Venedi“...Napriek tomu naďalej na školách učíme, že Slovania sem prišli v 5-tom storočí po Kristovi. Asi si naozaj myslíme, že sme múdrejší ako Plínius, ktorý vtedy žil. Byzantský historik Jordan v roku 500 po Kristovi píše.....“ Venedi majú množstvo kmeňov a každý má svoje meno, ale všetci sa považujú za Venedov-Slovenov“... Sto rokov pred Jordanom, sa bojové družiny kmeňových zväzov slovanských Vandalov vydávajú na juh a roku 406 spustošia rímsku hranicu na Ríne. Súčasne Vizigóti pustošia Rím. Od zničenia Ríma sa meno Vandal stáva synonymom ničenia až dodnes. Druhá skupina Vandalov vyplieni africké Kartágo. V piatom storočí znovu prekračujú slovanskí jazdci Dunaj a porážajú Byzanskú armádu. ... alebo čo potom Daurentius (577–579) prvý slovenský náčelník, ktorý bol zaznamenaný menom, byzantským historikom Menander Protectorom , ktorý uviedol, že Avar khagan Bayan, ktorých som poslal na veľvyslanectvo, požiadal Daurentia a jeho Slovenov, aby akceptovali Avarskú suverenitu a vzdali hold, pretože Avari vedeli, že po opakovanom rabovaní byzantských balkánskych provincií získali Sloveni veľké bohatstvo. Daurentius údajne usúdil, že „iní dobyli našu krajinu, dobyjeme my ich ... takže to vždy bude pre nás“  a nechali vyslancov zabiť ? ... Niečo tu nesedí? Áno. Veď Johann Gottfried von Herder zaradil Vandalov medzi Germánov. Nikoho nezaujíma, že sú to geneticky Slovania, ich reč bola podobná východoslovenskému nárečiu, sčasti ukrajinčine a bieloruštine a ich písmo má pôvod v kolíske Slovanov. A naďalej hovoríme mladej generácii o Slovanoch prichádzajúcich v polovici predminulého tisícročia do Európy, umazaných z Pripiatských močiarov.. Ako by sme mohli rozvrátiť Rím? Tak to je predsa napísané. A aké etnikum tu žilo v neolite a dobe bronzovej? Nuž, pomôžeme si lužickou kultúrou, púchovskou kultúrou a kultúrou ľudí popolnicových polí a nemáme problémy s etnicitou. Napriek tomu, že rímski historici poznali slovanské kmene, dnešná slovenská historiografia je k tomu stále nevšímavá.
https://www.slovenskeslovo.sk/slovanstvo/95-sme-potomkami-najstarsej-europskej-civilizacie
https://sloveni.forumsk.com/t80-topic
https://sloveni.forumsk.com/t145-topic
https://sloveni.forumsk.com/t97-topic
http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=956
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 So júl 18, 2020 3:18 pm

Ako sa tvorí história 5ef5b510Ako sa tvorí história 5ef5b410Ako sa tvorí história 5ef5b515
Slovenská pošta vydala 4.7.2020 známku k príležitosti 1150 výročia ustanovenia s. Metóda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa. Zaujímavý na tom je fakt, že v pozadí známky je podľa vyjadrenia predkladateľa na púti v Nitre 5.7.2020 napísané, že Rastislav spolu so Svätoplukom, žiadajú cisára o vyslanie vierozvestcov okrem iného takto : My Sloveni, jednoduchý ľud ... teda Rastislav a Svätopluk ... ak v danom čase boli Sloveni, potom zem vrátane Slovenov v okolí rieky Moravy bola Slovenská zem ... Sloveni v okolí rieky Morava neskôr už boli Moravania na Slovensku ... no od roku 1993 už v Čechách, zrejme Moravania sa tak dohodli ... Very Happy
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Ut október 13, 2020 5:51 pm

Ottov historický atlas Slovensko ...vydaný v Prahe, Ottovo nakladatelství, 3. aktualizované vydanie roky 2009, 2012, 2015, 2019, 555 strán, kolorované, ilustrácie. Zostavil a zodpovedný redaktor PhDr.Pavol Kršák. Nechýbajú spolupracujúce mená ako Steinhubel, Lukačka, Pieta, Segeš atď.
Stredovek od Avarov, cez Veľkú Moravu, Svätoplukovu ríšu, Cirkevnú správu až písomnictvo spracoval Steinhubel, Od vpádu Mongolov až po vpády husitov spracoval Lukačka atď. ... Steinhubel ( za stredovek od Avarov po hradské komitáty), hovorí o pokrstení Moravanov pasovským biskupom Reindardom v 831 na Morave no nehovorí kde, ale umiestnil Rastislava iba s pravdepodobnosťou do Mikulčíc, hovorí iba o Moravanoch, NItriansku, Slovanoch, o reči Slovanov, slovanských nárečiach, prvom slovanskom jazyku ale zrazu hovorí o Konštantínovej staroslovienskej, nie staroslovenskej reči z okolia Macedonskych Slovanov ... nikde žiadni Sloveni ani Pribina. Pekná väzba, za peniaze a ...
Zopár perličiek : nie sú uvedení Sloveni, ale Slovieni či Slovania ( vysvetľované vo vlákne Sloveni, Slovensko, Slovenčina, slovenský, atď o vplyve českého slavistu Jiřího Polívku )  Napriek tomu, že v spoločnej žiadosti o vyslanie vierozvestcov Rastislavom a Svätoplukom, cisárovi, sa uvádza : My Sloveni prostý ľud, ... alebo chýba doteraz známy prvý vládca Slovenov " Daurentius ". Prečo sú uvedené národy Slovanov, keď tie národy mali už svoje názvy. Nehovorili sme predsa nikdy Slovanorusi, Slovanopoliaci, Slovanočesi či Slovanosloveni, Slovanoslovinci ale Rusi, Poliaci, Češi, Sloveni alebo teraz už Slovák,Slováci či Slovinci ... zrejme ide o opakované - opisované zavedenie novotvaru Slovan do historického dielka - ako selanka.  A mimochodom M. R. Štefánik štátnik atď ( vo svojich zápisoch takmer vždy používal rozdeľovník ) v slovníku je spomenutý len okrajovo, bez nejakej záslužnej činnosti zakladateľa Česko -Slovenského štátu. Sú aj ďaľšie perličky, ale nevenoval som im pozornosť. Naozaj musíme opakovať chyby, nedokážeme vydať niečo bez vplyvu iných a našimi očami  ?
Nestorov letopis : Povesť o dávnych časoch na ruskej zemi z ruského originálu v slovenčine, preložil Daniš, vydaná na Slovensku 2018  Spolok slovenských spisovateľov: ...
Sklavíni ako najstaršší historicky doložení Anti str. 216 ... no stále Slovania neskôr už v kmeňovom usporiadani, ovplyvňujúci dianie v Európe ... boli sme skytí pod týmto menom ? Shocked
Panovníci na území Slovenska : vydavateľstvo Foni book.s.r.o  v roku 2018, zostavil Juraj Srnka, lektor : Naďa Sekelová ... kniha taxatívne menuje panovníkov ničím sa nelíšiacim od starých zaužívaných poznatkov iba o Slovanoch z minulého storočia socializmu a ... v zavádzajúcej terminológii " slovanské kmene,  významné slovanské kniežatá " o Slovenoch ani chýru, hlavne v potvrdení žiadosti o vierozvestcoch a kladnej reakcii byzantského cisára Michala III., za vlády Rastislava a existencie Svätopluka takto " My Sloveni prostý ľud... " :No kniha podľa autorov ponúka historické fakty v zrozumiteľnej podobe ... Shocked
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Št február 11, 2021 12:51 pm

V Česku sa pochválili nálezom so starogermánskymi runami pri Břeclavi v lokalite Lány odprezentované na kosti zvieracieho rebra. Podľa českých vedcov z Masarykovej univerzity Brno, Českej republiky, Rakúska, Švajčiarska a Austrálie zistili, že ide o najstarší nápis nájdený u Slovanov, čo označili ako nebývalý úspech nielen v rámci výskumu v Česku ale aj v celej Európe ...
čiže podľa nich, nie je hlaholika od vierozvestcov zo Solune najstarším písmom Slovanov ..., jednoducho na území Břeclavi podľa písma sídlili germánske kmene ... žeby napr. Kelti, Kvádi ... ako starobylí Sloveni ...  Very Happy

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/pismo-hlaholice-runy-slovane-kost-lany-breclav-vedci.A210211_093031_brno-zpravy_klu
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Št február 18, 2021 12:17 pm

Ako som už kdesi spomínal,  dostal sa mi do rúk paperback s názvom Koceľ a Blatnohrad od vydavateľa Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Marianka z roku 2013, prvé vydanie, ISBN 978-8089261-49-9 . Teraz aj v Doslove, ma prekvapil fakt a to neustále hodnotenie histórie Slovanov, bez integrovanej súčasti Slovenov.  Všetci predsa vieme, že v žiadosti vladára Rastislava  spolu so Svätoplukom z roku 862 o vyslanie vierozvestcov, cisárovi Michalovi III. sa hovorí : ... my Sloveni, prostý ľud (teda aj Rastislav a Svätopluk)... prečo v každej situácii stále opakujeme                                          
(terminus-technicus) sme len (  bezmenní ) Slovania ? Vie niekto s určitosťou zadefinovať, aké etniká Slovanov existovali na tzv. Veľkej Morave, keď žiadosť pre súhlas cisára písali Rastislav so Svätoplukom pre ľud Slovenov ? Ešte stále sa bojíme používať vlastný, skutočný historický názov nášho národa Sloveni ? Uviedol som príklad z paperbacku, ako sa tvorí história aj našim pričinením . Very Happy
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Št máj 20, 2021 2:35 pm

Dávam do pozornosti článok v českom denníku iDnes.cz z 20.5.2021  s názvom Nie sme Slovania ani Germáni. Češi majú unikátny mix genetických profilov ...
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/slovane-historie-tradice-pohanske-runy.A210318_160531_domaci_lisv
žeby predsa len Sloveni ? ...  Very Happy
a zopakovali to  znova 20.9.2021 pod rovnakým názvom :  Laughing
Nie sme Slovania ani Germáni. Češi majú unikátny mix genetických profilov ...
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/slovane-historie-tradice-pohanske-runy.A210318_160531_domaci_lisv?zdroj=banner


Naposledy upravil igor1235 dňa Po september 20, 2021 11:18 am, celkom upravené 1 krát.
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re: Ako sa tvorí história

Odoslať pre Administrator A Pi máj 21, 2021 9:47 am

igor1235 napísal:Dávam do pozornosti článok v českom denníku iDnes.cz z 20.5.2021  s názvom Nie sme Slovania ani Germáni. Češi majú unikátny mix genetických profilov ...
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/slovane-historie-tradice-pohanske-runy.A210318_160531_domaci_lisv
žeby predsa len Sloveni ? ...  Very Happy

Už samotný názov článku poukazuje na to, že autor nechápe, čo je to národ. Mýli si biológiu s kultúrou.  Národ nie je genetická kategória, ale kultúrna, ideologická. To je rovnaký nezmysel, ako keby sme začali po svete hľadať napríklad kresťanské alebo kapitalistické gény. Samozrejme, genetika môže napomôcť pri výskume kultúrnych javov, ale nemôže určiť príslušnosť k národu alebo nejakej inej ideológií či kultúre. Čiže Češi sú Slovania, či sa im to páči alebo nie. Ak sa rozhodnú poněmčit sa, budú z nich Nemci, nijako to nezmení ich gény.
Administrator A
Administrator A
Majster

Počet príspevkov : 479
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Ne január 23, 2022 11:59 am

V Česku nová vláda chce vytvoriť národného vtáka, v hre je orol, sokol, kačka, atď... predpokladám , že budú chytráčiť ...Orla majú v USA, Maďari Turula, Slováci iba tradíciu. Ak Slováci budú spinkať, tradícia historického slovenského názvoslovia Sokol bude česká a slovenský Sokol - bude zrazu českým národným vtákom, Kačka, kapusta a lokše zo Slovenského Grobu atď, sú na pobavenie... Very Happy
https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/ptak-roku-anketa-5plus2.A220118_110558_hobby-mazlicci_bma/6
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re: Ako sa tvorí história

Odoslať pre ODYSSEUS Št september 14, 2023 9:26 pm

Ak sme sa volali Sloveni, tak prečo na Martinskom memorande v roku 1861. Slováci tvrdili, že sú "Z väčšej časti Uhri z Uhorskými srdcami a Slovenskými jazykmi"?

Prečo nie "Sme z väčšej Sloveni zo Slovenskýmy srdcami a Slovenskými jazykmi"?

ODYSSEUS

Počet príspevkov : 1
Členom fóra od : 14.09.2023

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re : Ako sa tvorí história

Odoslať pre igor1235 Pi september 15, 2023 9:21 am

ODYSSEUS napísal:Ak sme sa volali Sloveni, tak prečo na Martinskom memorande v roku 1861. Slováci tvrdili, že sú "Z väčšej časti Uhri z Uhorskými srdcami a Slovenskými jazykmi"?
Prečo nie "Sme z väčšej Sloveni zo Slovenskýmy srdcami a Slovenskými jazykmi"?

Ako sa tvorí história 300px-10

Jozef Ľudovít Miloslav Hurban(1817-1888) bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz (po smrti Karola Kuzmányho načas superintendent Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. Pôvodne bol stúpenec Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra. V rokoch 1848 – 1849 bol jednou z hlavných postáv Slovenského povstania. 18. marca 1848 sa uskutočnila na jeho fare v Hlbokom porada slovenských národovcov. Tu vznikol plán mítingov s cieľom vypracovať celonárodný revolučný program. 28. apríla 1848 sa vďaka jeho neúnavnej práci konal v Brezovej pod Bradlom veľký národnorevolučný míting, kde bol vyhlásený národný program, tzv. Nitrianske žiadosti. V máji toho istého roku potom na zhromaždení v Liptovskom Mikuláši prijali predstavitelia národného revolučného hnutia celonárodný program, Žiadosti slovenského národa, ktoré vychádzali z Hurbanovho regionálneho programu. Hurban bol publicistom týchto revolučných rokov (vydal revolučno-mobilizačnú báseň Bije zvon slobody! a ako ohlas na revolučný program báseň Bratia Slováci), jeho petentom (bol autorom regionálneho programu Nitrianske žiadosti a tiež celonárodného programu Žiadosti slovenského národa). V rokoch 1848 – 1849 sa tiež stal spolupredsedom prvého slovenského národnopolitického orgánu, Slovenskej národnej rady a hlavnou postavou podjavorinského revolučného hnutia. Štátne úrady a peštianska vláda zareagovali veľmi ostro. Na Hurbana bol vydaný zatykač, a tak bol nútený odísť do českých krajín, aby sa vyhol zatknutiu. No ani tu neprestával bojovať.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Miloslav_Hurban
Neskôr Memorandum slovenského národa v Turčianskom Svätom Martine v 1861 roku, požadovalo, aby sa vytvorila a zakotvila osobitosť slovenského územia do podoby Slovenského okolia. Nič však z týchto žiadostí ani len nenaznačovalo odtrhnutie sa Slovenska od Uhorska. Išlo skôr o prvý náznak, o nejakú podobu školskej a kultúrnej autonómie. Napriek tomu Uhorský snem Memorandum slovenského národa zamietol. Teda sľub panovníka z Októbrového diplomu o národnom rozvoji bol porušený, pretože Maďari nič nepripustili ...
Memorandum slovenského národa sa od Žiadostí slovenského národa odlišuje v tom, že požiadavky Žiadostí slovenského národa sa prezentovali skôr v rovine politickej (uznanie Slovákov za osobitný národ). Memorandum slovenského národa ide ďalej v tom, že vnieslo požiadavku Hornouhorského slovenského okolia. Išlo o posun od politických požiadaviek k štátno-právnym požiadavkám. Vnútorná štruktúra Hornouhorského slovenského okolia nebola v Memorande slovenského národa upravená. Hornouhorské slovenské okolie by sme mohli priradiť k dištriktu. Napriek tejto skutočnosti maďarská politická reprezentácia aj po zamietnutí Memoranda slovenského národa rozpútala protimemorandovú akciu, kde sa nútili obce aby sa od memoranda dištancovali. Slovenskí národní predstavitelia skoncipovali nový program, ktorý predložili vláde vo Viedni. Tento druhý dokument, vytvorený v roku 1861, bol predložený 12.12.1861 a označený ako Viedenské memorandum.
https://matica.sk/memorandum-naroda-slovenskeho-2/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3brov%C3%BD_diplom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viedensk%C3%A9_memorandum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Memorandum_n%C3%A1roda_slovensk%C3%A9ho
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Ako sa tvorí história Empty Re: Ako sa tvorí história

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore

- Similar topics

 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.