Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV JE OBNOVENÁ

Ak máte problém s registráciou, môžete sa prihlásiť cez Facebook - kliknite na TOPIC´ITJoin the forum, it's quick and easy

Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV JE OBNOVENÁ

Ak máte problém s registráciou, môžete sa prihlásiť cez Facebook - kliknite na TOPIC´IT

Slovensko a Sloveni
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Najnovšia diskusia
» Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyPi marec 22, 2024 7:27 pm pre igor1235

» Pôvod Slovanov
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyUt marec 12, 2024 3:42 pm pre igor1235

» Pôvod človeka
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyUt marec 12, 2024 3:38 pm pre igor1235

» Koľko rokov má Slovensko?
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyUt január 16, 2024 2:24 pm pre igor1235

» Uhorský zákonník Tripartitum
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyŠt december 28, 2023 4:28 pm pre igor1235

» Vandali, Vindi, Veneti, Vinduli, Suebi, Suavi, Kvádi, Markomani
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyPo december 25, 2023 2:28 pm pre igor1235

» Metodov hrob
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyNe november 26, 2023 1:36 pm pre igor1235

» MAPY STARÉHO SLOVENSKA
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptySt november 15, 2023 6:09 pm pre igor1235

» Ako sa tvorí história
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyPi september 15, 2023 9:21 am pre igor1235

» História a politika
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptySt september 13, 2023 10:22 am pre igor1235

» Slovensko, Slováci - štátnosť, štátotvorný národ
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyŠt jún 15, 2023 3:27 pm pre igor1235

» Dejiny Veľkej Moravy – hanba slovenskej historológie, časť III.
Pôvod Slovanov - Stránka 2 EmptyUt máj 02, 2023 8:36 pm pre igor1235


Pôvod Slovanov

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Pôvod Slovanov

Odoslať pre Administrator A Pi máj 08, 2015 1:27 am

First topic message reminder :

Pôvod Slovanov

Pôvod Slovanov predstavuje jednu z neriešiteľných záhad etnogenézy európskych národov, rovnako ako pôvod etnogenézy mnohých iných jazykových skupín. Je to pochopiteľné, platí to o všetkých jazykových skupinách, ktoré vznikli v predhistorickom období, čiže veľmi dávno. Neriešiteľné, samozrejme, neznamená neriešené. Tých riešení je viacero.  Problematika pôvodu Slovanov je pritom oveľa zložitejšia na to, aby sa dala zhrnúť do jednoduchej teórie. Slovania sú antropologicky rôznorodí. Všetci síce patria k bielej rase, ale v rámci nej sa vyskytuje niekoľko antropologických skupín, pričom niektoré sú výsledkom miešania s inými rasovými skupinami. To nie je u európskych národov, nielen slovanských, výnimočným javom. Ani germánske či románske národy nepatria k jednému antropologickému typu, aj keď napr. svojho času ako „pravý germánsky typ“ bol preferovaný len ten svetlovlasý a modrooký. Pritom antropologické typy v rámci bielej rasy sú v Európe rozšírené bez ohľadu na národnosť či jazykovú príslušnosť.

Je všeobecne známym javom, že obyvateľstvo severnejších častí Európy je svetlovlasé, modrooké, obyvateľstvo južnej Európy je tmavovlasé až čiernovlasé a obyvateľstvo v páse nachádzajúcom medzi nimi je hnedovlasé s prevládajúcimi hnedými očami. Škála rozdielnych vonkajších antropologických znakov je pritom širšia. Tam, kde toto pravidlo neplatí, vieme zväčša dohľadať súvislosti spojené s migráciou obyvateľstva v historických časoch. Známa je napr. etnogenéza dnes slovanských Bulharov atď.

Rasa, kultúra, národnosť, jazyk

Ak ideme riešiť pôvod Slovanov, musíme rozlišovať genetický pôvod a pôvod kultúry a jazyka. A ako nám z uvedeného vyplýva, to sú podstatne rozdielne veci. A práve na toto sa celkom zabúda. Pritom platí, že genetický pôvod siahajúci do tak dávnych čias má v Európe väčšina obyvateľstva, nie všetko, ale odhady sa pohybujú v niektorých oblastiach nad 80 percent. Zvyšok sú migrácie, ktoré prišli do Európy z iných častí sveta a v inom čase ako tento hlavný prúd. Paradoxom pritom je, že práve náš jazyk a to čo považujeme za tradičnú slovanskú kultúru, sa možno viaže práve k tej nepatrnej menšine oveľa neskorších migrantov. Či je to výsledok slavizácie obyvateľstva, ktoré tu žilo tisícročia predtým a ktorého mnohí sme genetickými potomkami, alebo naopak, toto obyvateľstvo bolo tým, ktoré slavizovalo všetkých, čo prišli do Dunajskej kotliny a odtiaľto sa šíril jeho jazyk všetkými smermi zostáva záhadou. V každom prípade pravdu majú tí, ktorí tvrdia, že naše korene siahajú na našom území až osem tisíc rokov naspäť. Celkom istotne z tých čias pochádza aj časť našich tradícií a viaceré slová v našom jazyku, ktoré sú s nimi spojené. A rovnako to opäť platí aj pre iné než slovanské jazykové skupiny, teda aj pre germánske a románske národy v Európe.


Veľká neznáma kultúra a nielen kultúra

Slovanský jazyk, (správnejšie „slávsky jazyk“), ktorý sa dokázal rozšíriť na tak veľké územie, musel mať za sebou nielen dlhý vývoj, o čom nie sú pochybnosti, ale aj veľké a významné kultúrne zázemie, spojené s vplyvným mocenským útvarom a s jeho ideológiou. Takýto vplyv nemohli „náhle“ dosiahnuť obyvatelia akýchsi iluzórnych močiarov.

Sledujúc pôvod dnešného slovanského obyvateľstva, konkrétne aj obyvateľov Slovenska, môžeme preto príchod predkov mnohých z nás na územie Slovenska položiť takmer do ľubovoľného času a z ľubovoľného smeru. V Európe geneticky staršia časť obyvateľov pred skončením doby ľadovej žila v oblasti Stredozemného mora, ktoré v dnešnej podobe neexistovalo a pevninskými mostmi bolo spojené so severnou Afrikou. Časť európskeho obyvateľstva a tým aj časť našich predkov prenikla zo severnej Afriky asi pred 5.000 rokmi cez Maltu a Apeninský polostrov do strednej a západnej Európy, ďalšia časť prišla do Európy cez územie Egypta a dnešného Turecka ponad Čierne more alebo cez Bospor, postupujúc až k ústiu Dunaja a popri ňom opäť až do strednej Európy. V strednej Európe sa stretla s ďalšou časťou našich predkov, ktorí patria k inému antropologickému typu.  Tento antropologický typ nachádzame rozšírený vo väčších oblastiach len v južnom Francúzsku a v strednej Európe len v horských oblastiach Slovenska, Rakúska, Švajčiarska, v strednej časti Talianska, Rumunska a na východe pod Uralom. Pôvod tohto obyvateľstva, tzv. alpského typu je kladený až do paleolitu. Toto obyvateľstvo bolo do hôr vytlačené obyvateľstvom dinárskeho rasového typu, ktorého príchod kladieme do doby bronzovej a ktorého jazykovú príslušnosť nepoznáme. Neskôr, takmer medzi poslednými, na územie severnej Európy vrátane severných častí dnešného Ruska, na územie Bieloruska, Poľska a severnej časti Nemecka prichádzalo obyvateľstvo z východnej, dnes ruskej časti Európy, ktorému prisudzujeme indoeurópsky jazyk, nemusí tomu však tak byť, lebo jazyk nie je nutne spojený s rasovým typom. Toto obyvateľstvo prichádzalo z prostredia v ktorom existovala významná a dlhotrvajúca vyspelá kultúra a civilizácia. V strednej a západnej Európe sa zmiešalo so starším obyvateľstvom, na severe aj s potomkami kromaňoncov a tiež s obyvateľstvom patriacim k žltej rase a tým sa geneticky a jazykovo vytvorili „čistokrvní Germáni“ nordického typu. Rovnaké obyvateľstvo svetlého typu, hovoriace indoeurópskym jazykom, sa pred niekoľkými tisícročiami z územia dnešnej Ukrajiny a Ruska šírilo na východ až do Indie. Mnohí hľadajú predkov Slovanov práve tu a iní, nepochopiac súvislosti, až v tej Indii. Všetko toto obyvateľstvo môžeme ďalej deliť do skupín na základe materiálnej a duchovnej kultúry, netušiac pritom nič o ich jazyku a vytvárajúc tak hypotézy podľa potreby a nálady. Výsledok je potom používaný a zneužívaný na rôzne politické ciele, v posledných dvoch storočiach spájané najmä s národnosťou. Dôležité však je, že aj my ako Slováci sme potomkami nie jednej rasovej skupiny, ale mnohých, ktoré sa v priebehu stáročí a tisícročí kultúrne a jazykovo asimilovali a geneticky premiešali. Mnohí máme genetické korene siahajúce na území Slovenska tisícročia naspäť a zároveň tisíce rokov do iných častí sveta, lebo nemáme len jedného predka, ale za generácie sa ich nazberalo stovky, tisíce, sme len jedným výhonkom na košatom strome ľudstva a jeho národov, kultúr a jazykov.

Ak teda pátrame po pôvode našich predkov, musíme jasne rozlíšiť, či nám ide o pôvod genetický, kultúrny alebo jazykový. A to sa nerozlišuje, lebo v podvedomí máme spojenú rasu s národom a ten s jazykom a kultúrou. V úsilí získať jednoduchú odpoveď zabúdame na to, že naše kultúrne a genetické bohatstvo tvorí práve jeho pestrosť. V princípe sme na území Slovenska doma už tisícročia, bez ohľadu na to, kedy a odkiaľ prišiel náš iný predok, odkiaľ a kedy prišiel či prevážil iný kultúrny jav alebo jazyk, alebo národné povedomie u obyvateľstva konkrétnej krajiny.

Nech to však bolo akokoľvek s našimi predkami po genetickej stránke, jazykové zjednotenie obyvateľstva rôznych rás nemohlo byť dielom krátkej doby, muselo sa udiať v priebehu mnohých generácií, pričom tieto generácie k spoločnému jazyku mohol priviesť len silný kultúrny vplyv, ktorý bol výsledkom existencie spoločného prostredia - ktorým mohol byť len veľký politický útvar, ktorý sa rozprestieral na území, na ktorom ho nepriamo zachytili najstarší antickí autori. Tí však už nezaznamenali jeho existenciu, len jej výsledok. Obyvateľstvo tohto politického útvaru spájal spoločný jazyk a spoločná ideológia. V čase existencie tohto politického útvaru nebola ešte Európa rozdelená na Germániu, Sarmatiu a Rímsku ríšu, ale Germánia a Sarmatia boli jeho súčasťou.

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Rasy-v-Europe2_600x421


Naposledy upravil Admin dňa Po jún 29, 2015 9:03 am, celkom upravené 2 krát.
Administrator A
Administrator A
Majster

Počet príspevkov : 479
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down


Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovákov - Wiki

Odoslať pre igor1235 St november 16, 2016 11:07 am

Skúšal som na Wiki doplniť, meniť niektoré texty, poznatky. Existuje tam obrovská cenzúra a obavy pre prípadné zneužívanie Autorského zákona aj napriek presným zneniam či odvolávkam. Situáciu využívajú-zneužívajú hlavne sily, ktoré dokonale ovládajú techniky IT. V porovnaní z Českou resp. inými, naša je "katom" slovenskej histórie. Na umiestnenie informácií potrebujú konkrétne údaje, dáta a pod. Nestačí napísať ... podľa výskumu, či iba ako alternatívny text. Samozrejme to podlieha všeobecnému pripomienkovaniu účastníkov Wikipédie s príslušnou konkrétnou obhajobou. Inak, nové resp. doplňované texty sú mazané.


Naposledy upravil igor1235 dňa St november 16, 2016 12:14 pm, celkom upravené 1 krát.

igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Igorovi

Odoslať pre Anonymný St november 16, 2016 11:33 am

Naša minulosť je obrovská. Čerpať národné sebavedomie zo Svätopluka, CaM a pod a nevidieť Sedmohradsko, Tunis, Španielsko, i Taliansko Švédsko je zahodenie skutočného prameňa hrdosti. Na tento sa ovšem nesmieme rozpamätať. Lebo je tam plienenie Ríma r. 455. Švédsko je na tom podobne.

Svet sa Slovanov bojí. Len trocha viac svornosti. A karta by sa úplne obrátila.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre walibuk St november 16, 2016 11:59 am

Zmena na wiki je náročný ciel, ale nevyhnutný. Nie je nutné zmeniť text ktorý tam je a je viazaný autorským právom, ale možno je lepšie doplniť alternatívny text, napr.: podla posledných výskumov biológov ....predkovia Slovákov neprišli do svojej domoviny v 5. - 6.  storočí, ale pochádzajú zo staršieho neolitu, ich predkovia tu boli pred 12 až 35 tisíc rokmi, .......

Podstatne lahšie je spracovať informáciu a umiestniť ju na youtub, dôležité je aby informácia bola taká, aby sme ju my sami nenapádali /my amatéri/, že ju napadnú oficiálne autority je druhotné a nepodstatné, povedal by som, že ak by tak spravili, tak super.

walibuk
Majster

Počet príspevkov : 489
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre walibuk St november 16, 2016 12:10 pm

Svetomír, ale ja nechcem aby sa karta obracala, aby sa svet bál nás, Slovanov.

Okrem toho to všetko speje inam, včera v Slovenskom rozhlase prebehla informácia o vybudovaní polskej dobrovolnej armády. Približne k 130 tisícovej profesionálnej armáde pribudnú dobrovolníci /niečo ako základná vojenská služba/ v počte takmer 50 tisíc a budú rozmiestnený na východnej hranici. Je to reakcia Polského národa, na neuvážené vyhrážky ministra obrany Ruska g. Šojgu. Takže ja sa skôr bojím o nás samých.

walibuk
Majster

Počet príspevkov : 489
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty skazený svet

Odoslať pre Anonymný St november 16, 2016 12:16 pm

Walibuk, v tomto svete ale ide najmä o to, kto sa koho má báť. To je realita. Bez ohľadu na naše súkromné želanie a túžby. Neviem, či dobre odhadnem, že ak by sa nás (Slovanov) mal svet báť, šanca na útoky a vojnu by mohla byť menšia. Aj to je len želanie, ja viem. SOm rád, že žijem v tomto čase. Syn mi často akoby vyčítal, že som sa dobre narodil :-)

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre walibuk St november 16, 2016 1:07 pm

Mali by sa báť ešte viac, ako sa boja? Rusi modernizujú svoje taktické rakety s atómovými hlavicami Sarmat, v NATO prezývanej Satan, ktoré by mali prekonať obranný protiraketový štít NATO, ktorý aj tak nie je dobudovaný. Len jedna jediná raketa Sarmat dokáže zničiť krajinu ako Francúzko. Tým nechcem povedať že jastraby z USA, Číny .... nemajú podobné zbrane. Aj keby sa nepoužili, tak pri obmedzenom konflikte uvažujú obe strany, že vo velkej výške odpália nad územím nepriatela malú atómovú hlavicu, ktorá by mala minimálny až nulový dopad na obyvatelstvo, ALE, vyradila by z používania všetky elektronické prístroje. Sme nárazníkové pásmo, takže nad hlavou by nám buchli aj z jednej aj z druhej strany. Prestali by ísť telefóny, televízia a rozhlas, skolabovala by distribúcia elektriny, večšina lekárskych prístrojov, ale aj všetky autá a večšina polnohospodárskych strojov. Nebolo by čím obrábať polia, cena obilia by sa katastrofálne zvýšila a nás by ako tak zachránili štátne hmotné rezervy, ale distribúcia obilia by bola viac ako problémová, nehovoriac o tom že mlyny a pekárne by asi nefungovali. Neviem či ste to postrehli, ale Nemecká vláda dala nedávno výzvu občanom, aby mali pre prípad katastrofy doma jedlo aspoň na týždeň.
Tak prečo by sa mali báť nás, Slovákov, Srbov, Poliakov, Bulharov.

walibuk
Majster

Počet príspevkov : 489
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Pre : pána duboslava

Odoslať pre igor1235 St november 16, 2016 2:34 pm

obava o zneužívanie (využívanie) Autorského zákona nebola myslená, ako chránenie Wikipédie, ale obava správcu pre prípadné súdne ťahanice s autorom za porušenie autorských práv aj voči pisateľovi. Wikipédia má svoj vlastný systém ochrany, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou sťažuje, ak nie zamedzí verifikovanie doplňovaného textu o.i. napr. https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:OTRS
Vlastná skúsenosť, ale to už je o inom.

igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre Lekalo St november 16, 2016 11:38 pm

Svetomír, "Keby sa našla metoda, ktorá by spoľahlivo datovala stavby, verím tomu, že by nám celkom veselo predatovala najmä románske a predrománske stavby." Ja nie som archeológ, ale predsa nedalo by sa to dosiahnuť napr. rozborom malty? Este aj pri dnešných technológiách je pri exteriérovej stavbe úplne bežné, že do lepidla napadá hocičo od hmyzu po semená rastlín, ohorky, rôzne zvyšky obalov. Keby sa danému objektu skutočne venovala pozornosť, tak neverím že by nebolo možné relatívne veľmi presne datovať dobu jeho výstavby. To je iba o zámere a financiách.

Lekalo
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 86
Členom fóra od : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Omietka

Odoslať pre Anonymný Št november 17, 2016 7:10 am

Z vášho príspevku je jasné, že rozumiete o čo ide v metode C14 a že vek je možné stanoviť jedine z organiky. No a pretože som čítal článok, v ktorom Dr. Barta datoval vek stavby podľa C14 z malty, navštívil som archeológa. Len poznamenám pre čitateľov: malta je spojivo medzi kamene, omietka je to, čo kryje múr. Omietka je pravdepodobne novodobejšia záležitosť. Malta z čias predrománskych je vlastne zahasené vrelé vápno, ktorým sa spájalo murivo, spravidla kamene. Horúcim maltovaním sa dosiahla podstatne vyššia pevnosť stavby.
Dr. Barta stanovil vek stavby karbonovou metodou a ja ako chemik som naozaj nemohol pochopiť, ako z anorganiky mal vydolovať vek, keď vieme, že akonáhle malta stvrdne, už je to CaCO3, ktoré sa chemicky mení len kyslými dažďami, že sa málinko rozpúšťa. Ale nemení sa tak, že by C14 niečo odhalilo. Tejto metode neverí ani spomenutý archeológ, len vyjadril túžbu, že keby sa naozaj spoľahlivo našla nejaká metóda, pravdepodobne by "veselo" predatovala tieto stavby. Toto želanie je aj mojím želaním, pretože som presvedčený o tom, že mnohé rotundy sú klasickým dielom ariánov z 4. - 7. storočia. Azda sa dožijeme, že vedci nejakú metódu objavia a potom sa budeme diviť :-).
Hľadať organiku v malte, aj by to mohlo pomôcť, ale...má to úskalia, ktoré výsledok spochybnia.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovákov

Odoslať pre igor1235 Št november 17, 2016 9:15 am

ešte by som chcel doplniť : Podoba Slovák je po prvý raz písomne doložená v osobnom mene z nášho severného susedstva. Po roku 1291 sa dokladá v Krakove mešťan Matúš Slovák, ako významný činiteľ strany, ktorá v čase mocenských rozbrojov v Poľsku účinne podporovala bohatého a mocného českého kráľa Václava II. (1278-1305)  http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1992/8/ks1992-8.pdf  str.230 ako aj z Wikipédie https://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre Lekalo Št november 17, 2016 12:47 pm

Trochu som sa v tom teraz šprtal na internete a zistil som, že keď je reč o malte, tak práve pri nej existuje metóda ako určiť vek aj bez organických zvyškov v malte. Je rozpracovaná už od roku 1996 a základom je analýza bubliniek vzdušného CO2, ktorý malta absorbuje pri schnutí. V podstate je to podobné ako analýza bubliniek vzduchu vo vzorkách ľadu z ľadovcov. Tu je o tom zaujímavý článok http://www.arct.cam.ac.uk/Downloads/ichs/vol-3-2613-2634-ringbom.pdf
Ako som sa dočítal, metóda AMS bežne dosahuje presnosť na storočia, čiže už len určiť či je stavba románska/predrománska by zvládla jednoducho. Pri lepšej znalosti obsahu vzdušného CO2 v priebehu času, je možné dosiahnuť presnosť v rozahu niekoľkých desaťročí.
Ja to vidím tak, že datovať vznik stavby sa proste dá, či už hľadaním a analýzou organických zvyškov v malte, alebo tou metódou ktorú som teraz uviedol, alebo možno aj inou. Je to čiste iba o tom či je vôla a peniaze, metódy existujú.

Lekalo
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 86
Členom fóra od : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty CO2

Odoslať pre Anonymný Št november 17, 2016 5:40 pm

Áno, o tejto metode sme rozprávali. Ja ako chemik, rovnako aj on ako archeológ sme sa vyjadrili dosť skepticky. Metóda je zatiaľ rozpracovaná a rozbory, skúšky sú len nepresné experimenty podložené viac želaním, ako presnosťou. Zatiaľ sa táto metóda len skúša. Osobne som skeptik. Ale môžem sa mýliť. Nechcem tu dopodrobna rozpisovať, prečo. Je to proste anorganika a C14 je pre organiku.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Organika

Odoslať pre Len na okraj Št november 17, 2016 6:30 pm

Chcem len upozorniť, že svetové laboratóriá dosahujú svojimi presnými vedeckými výskumami pri skúmaní tej istej vzorky až neuveriteľne rozdielne výsledky. Keď vyšlo najavo, že sú objektom overovania výsledkov, začali si navzájom oznamovať, čo dostali na skúmanie, aby sa podobným trápnostiam vyhli. Takže dnes majú výsledky už veľmi blízke, samozrejme, že nie rovnaké, to by bolo podozrivé. A občas v rámci konkurenčného boja sú zasa schopní tvrdiť niečo celkom odlišné. Okrem iného, spomeňme si ako určovali pôvod "germánskeho" veľmoža spod Tatier. Metóda je taká, že keď sa nám to nehodí z jedného laboratória, požiadame iné. Žiadna veda, len biznis.

Len na okraj
Anonymný


Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Spolahlivosť metód datovania

Odoslať pre Administrator A Št november 17, 2016 10:37 pm

Prax ukazuje, že niečo sa modernými metódami datovať dá a iné nie. Záleží od veľa okolností, od čistoty vzorky, od odbornosti znalca a od odskúšanosti metódy v praxi. Keď vyjde výsledok iný, ako sa očakáva, robia sa kolerácie, niekedy na jednej strane, niekedy na druhej, alebo na obidvoch. Na jednej strane stoja fyzici a chemici, na druhej archeológovia a historici.
Na nete nájdeme viacero kritických článkov k rôznym vedeckým metódam určovania veku, napr.: Pokud se „stáří“ liší od očekávaného, badatelé pohotově vynalézají omluvy pro zavržení výsledku. Běžné případy takového pozdního vysvětlování ukazují, že radiometrické datování má vážné problémy. Woodmorappe cituje stovky příkladů omluv užívaných k vysvětlení „špatných“ dat. (9)

Badatelé například použili dodatečná vysvětlení na datování fosilií Australopithecus ramidus (10). Většina vzorků čediče nejblíže vrstvám nesoucím fosilie dává data asi 23 Ma (Mega annum, miliónů let) metodou argon – argon. Autoři se rozhodli, že to je „příliš staré“ podle jejich představ o místě fosilií v evolučním rodokmenu. Takže se podívali po nějakém čediči vzdálenějším od fosilií a vybrali 17 z 26 vzorků, aby dostali přijatelné maximální stáří 4.4 Ma. Dalších devět vzorků dávalo opět mnohem starší data, ale autoři se rozhodli, že musí být kontaminovány, a  zavrhli je. Takto tedy funguje radiometrické datování. Je do značné míry řízeno existujícím názorem, že vše má vysoké stáří, který převládá v dnešním akademickém světě.  

Podobný příběh provází datování lebky primáta známé jako KNM-ER 1470 (11). Tohle začalo se stářím 212 až 230 Ma, což podle fosilií bylo považováno za jsoucí daleko od pravdy („lidé tehdy nebyli na světě“). Různé další pokusy byly učiněny s datováním sopečných hornin v oblasti nálezu lebky. Po létech bylo stanoveno stáří 2.9 Ma, jelikož se na něm shodlo několik různých zveřejněných studií (ačkoli studie počítaly s rozdělením na „dobré“ a „špatné“ výsledky, jako u Australopithecus ramidus, viz výše).

Předem stanovené představy o lidské evoluci se nemohly vyrovnat s tím, že by lebka jako je 1470 byla „tak stará“. Studie prasečích fosilií v Africe pohotově přesvědčily většinu antropologů, že lebka 1470 je mnohem mladší. Když to bylo široce přijato, další studie hornin srazily radiometrické stáří na asi 1.9 Ma – a zase několik studií „potvrdilo“ toto stáří. Taková je datovací hra.

Naznačujeme snad, že evolucionisté jsou spiklenci, kteří znásilňují data, aby dostali, co chtějí ? Ne, všeobecně vzato ne. Je to prostě tak, že všechna pozorování musí zapadat do převládajícího paradigmatu. Toto paradigma, čili systém víry, v evoluci od molekuly po člověka trvající celé věky, je tak silně zakořeněno, že není zpochybňováno – je „faktem“. Takže každé pozorování se musí hodit do tohoto paradigmatu. A badatelé, kteří jsou údajně „objektivními vědci“ v očích veřejnosti, nevědomky vybírají ta pozorování, která zapadají do základního systému víry.

Musíme si uvědomit, že minulost není otevřena normálním procesům experimentální vědy, to znamená, že nelze provádět opakovatelné pokusy jako v přítomnosti. Vědec nemůže konat experimenty s událostmi, které se staly v minulosti. Vědci neměří stáří hornin, měří koncentrace izotopů, a ty lze změřit s udivující přesností. Avšak „stáří“ je vypočítáváno za použití předpokladů o minulosti, které nemohou být dokázány.

Celý článok, napísaný v kreacionistickom duchu, teda protievolučnom. Iste tendenčný ale to neznamená, že na tom nie je ani trocha pravdy.

Z druhej strany sa dočítame zasa napr.:
Čas od času možno predovšetkým v náboženských kruhoch naraziť sa ostrý nesúhlas so zaužívanými postupmi datovania. Že prakticky nikdy nevychádza z úst či pier profesinálnych geológov, chemikov, fyzikov či paleontológov, samo o sebe naznačuje vierohodnosť týchto tvrdení. Napriek tomu sa pozrime na niekoľko najčastejších námietok.

Námietka: Rádiouhlíkové datovanie živého lastúrnika ukázalo vek mnohých tisícok rokov
Odpoveď: tieto konkrétne lastúrniky žijú vo vodách pokrývajúcich starodávny vápenec, ktorý uvoľňuje rádioaktívne mŕtvy uhlík do vody. Tento „starý“ uhlík sa stáva súčasťou schránok lastúrnikov, a to rozhádže pomer uhlíka potrebný na datovanie. Ide o dobre známu anomáliu.

Námietka: Množstvo atmosférického 14C sa mení v závislosti od toho, ako dobre odráža zemský magnetizmus kozmické žiarenie.
Odpoveď: Tieto zmeny sú známe, a preto sa „surové“ dáta získané datovaním 14C kalibrujú. „Surové“ dáta ukazujú o čosi nižšie hodnoty, než je skutočný vek.

Námietka: Nameraný vek niekoľko miliónov rokov v nedávno utuhnutej láve
Odpoveď: Geológovia Funkhouser a Naughton v skutočnosti datovali staršie minerálne úlomky (inklúzie) olivínu v láve. Anomálne výsledky spôsobuje aj prirýchle tuhnutie lávy, ktoré neposkytuje dostatočný čas na uniknutie staršieho rádiogénneho obsahu, napr. tuhnutie podmorskej lávy. Situácia je najhoršia, keď teplota lávy nedosahuje uzavieraciu teplotu (teplota, pri kt. dochádza k odstráneniu rádioaktívnym rozpadom vzniknutých izotopov) daných minerálov - Nemeria sa tak vek lávy samotnej, ani vek pôvodných minerálnych zŕn, ale niečo medzi. Ide o exemplárny príklad použitia nevhodných datovacích techník. Iné prípady: napr. K-Ar metóda nie je vhodná pre vzorky mladšie ako 100 000 rokov, rozpadlo sa príliš málo rodičovských izotopov. Alebo iný príklad: po ubehnutí ôsmich polčasov rozpadu 14C zostane príliš málo rádioaktívneho uhlíka - iba akýsi "šum", a tak spoľahlivé datovanie viac nie je možné. Problémom je taktiež, že vzorky 14C sa ľahko kontaminujú, prípadne sa v nich vyskytnú staršie prímesi.

Podľa môjho názoru však v tomto prípade obhajoba skôr nahráva kritike.
Vyplýva z toho, že nakoniec ako "VEDECKý VýSLEDOK" je dôležitejšie jeho subjektívne hodnotenie, čiže "kolerácie" ktoré ho priblížia očakávanému veku. V tom prípade je to však absolútne zbytočný údaj.

A hlavne, neodmeria nám to nič k pôvodu Slovanov, lebo to, čo tvorí národ sa fyzikálnymi ani chemickými metódami merať nedá.
Administrator A
Administrator A
Majster

Počet príspevkov : 479
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov - Sklavíni

Odoslať pre igor1235 Ut november 22, 2016 1:21 pm

Údaj Čechov o "Sklavínoch" vychádza pravdepodobne z článku : http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2007020001 ... kde "  ... Oto III., rímsko-nemecký cisár, začal v 996 roku "boj" za obnovu rímskeho (antického) impéria. Nové kresťanské impérium sa malo skladať zo štyroch častí: Taliansko, Gália, Germánia a Sklavíni (tj. štát Slovanov ). V tomto úsilí mal veľkú  oporu v pápežovi  Silvestrovi  II. Spoločne začleňujú Poľsko a Uhorsko do kresťanského sveta. Vládcom Sklavínie a spolupracovníkom Ota III sa mal stáť Boleslav Veľký. Termín Sklavíni nemá už opodstatnenie ... Plán totiž nestihol uskutočniť kvôli svojej predčasnej smrti... " a : http://www.sarakt.eu/sklavini.htm ...http://protobulgarians.com/Czech%20translations/O%20smyslu%20terminu%20slovene,%20sklavoi%20a%20Slavane.htm ... Myslím si, že by bolo dobré ujasniť si aj terminológiu, ako máme vnímať informácie napr. http://mas-dolnimorava.cz/prapredci/pocatky-slovanskeho-osidleni
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre Administrator A Ut november 22, 2016 4:37 pm

Sklavíni, Sklavíni.... aha, Sloveni po latinsky. :-) Česi radšej používajú latinský výraz. Chápem.
Administrator A
Administrator A
Majster

Počet príspevkov : 479
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov - Kronika Jána z Turca 1488

Odoslať pre igor1235 Ut apríl 11, 2017 11:33 am

autor pri písaní nemal záujem písať o existencii Slovákov, nakoľko Slováci v danom období netvorili v Uhorsku samostatný politicko - správny útvar a ich existencia bola pre Jána z Turca prirodzená. Avšak Slovákov odlišoval od Čechov a Poliakov takto : Bohemi, Poloni et Sclavi a v Kronike používa aj niektoré súčasné slovenské názvy miest ... čiže názov Sclavi podľa autora, bol názov Slovákov, nie názov pre Slovanov ... jedine, že by už vtedy fungoval spoločný jednotný názov Sclavi, pre všetky slovanské etniká, žijúce na území vtedajšieho Uhorska.
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre Administrator A Ut apríl 11, 2017 2:05 pm

Keď si nedávny nemecký prezident mýlil Čečensko s Českom, cudzinci si bežne mýlia Slovensko a Slovinsko a to ešte nevedia, že existuje aj Slavonsko, tak sa nečudujme, že cudzinci nerozlišovali medzi Slovanmi v Uhorsku. Okrem toho, aj my by sme sa asi veľmi čudovali pri prechádzke Francúzskom ak by sme sa chceli dorozumieť francúzsky hocikde na vidieku. Takže je veľmi pravdepodobné, že autori mohli pojmom Sclavi myslieť všetkých Slovanov v Uhorsku, pokiaľ však napr. vedeli o existencii Chorvátov, tak tých za Sclavov už nepovažovali a keď hovorili o území Slovenska, tak pod Sclavmi mysleli Slovákov. Keby mali v tom čase Slováci vlastný administratívny útvar, mysleli by zrejme pod Sclavmi aj prípadne tam žijúcich Maďarov, tak ako my za Francúzov považujeme všetkých ľudí žijúcich vo Francúzsku, vrátane napr. Bretóncov. No  a keď som už spomínal toho nemeckého prezidenta, čo si mýlil Čečensko s Českom, tak my, napriek všetkej dnešnej informovanosti a vzdelaniu, by sme asi ťažko vedeli vymenovať všetkých prezidentov susedných štátov. Nie preto, že sú to "akýsi" , zrejme bezvýznamní prezidenti (ako sa často neznalosť napr. Pribinu vo franských prameňoch prezentuje), ale jednoducho, že to odráža stupeň dôležitosti tejto informácie pre nás.A ten stupeň dôležitosti, vrátane stupňa znalosti, je odrazom okrem iného aj propagácie mien, názvov, pojmov. Čiže to, ako nás cudzinci vnímali a nazývali, nie je odrazom reality našej vtedajšej existencie alebo neexistencie, ale je to odrazom reality ich vtedajších (aj dnešných) vedomostí a potrieb.
Administrator A
Administrator A
Majster

Počet príspevkov : 479
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov

Odoslať pre igor1235 St apríl 12, 2017 12:05 pm

http://protobulgarians.com

Na horeuvedenej bulharskej stránke existuje český výklad - verzie o.i. pôvodu Slovenov a Slovanov ... vedeli by sme priložiť na uvedenú stránku slovenskú verziu pôvodu Slovenov ?  Raz by sme už mohli niekde oficiálne aj začať ...

Pôvod Slovanov - Stránka 2 O20smy10


Naposledy upravil igor1235 dňa Št apríl 13, 2017 1:16 pm, celkom upravené 1 krát.
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre Valamir Magyár Št apríl 13, 2017 12:21 pm

Amin napísal:  Pôvod Slovanov predstavuje jednu z neriešiteľných záhad etnogenézy európskych národov, rovnako ako pôvod etnogenézy mnohých iných jazykových skupín. Je to pochopiteľné, platí to o všetkých jazykových skupinách, ktoré vznikli v predhistorickom období, čiže veľmi dávno.
.....Či je to výsledok slavizácie obyvateľstva, ktoré tu žilo tisícročia predtým a ktorého mnohí sme genetickými potomkami, alebo naopak, toto obyvateľstvo bolo tým, ktoré slavizovalo všetkých, čo prišli do Dunajskej kotliny a odtiaľto sa šíril jeho jazyk všetkými smermi zostáva záhadou.
Nech to však bolo akokoľvek s našimi predkami po genetickej stránke, jazykové zjednotenie obyvateľstva rôznych rás nemohlo byť dielom krátkej doby,...

Predovšetkým treba oceniť odvahu s ktorou autor spochybňuje tradičný názor na pôvod Slovanov. Obsadenie východnej a strednej Európy Slovanmi v 5. storočí je doslova neudržateľný nezmysel, ktorý však oficiálna historológia považuje za dogmu. (Hodí sa to najmä germánskej historológii).
Predovšetkým, ak tu 80% našich predkov žilo už pred 5 tisícročiami (ako dokazuje genetika) ako mohlo malé % prišelcov (necelých 20%) zmeniť jazyk pôvodného obyvateľstva na takom obrovskom území? Pritom ani tých 20% nových migrantov neprišlo naraz, ale v niekoľkých vlnách, v rozličnom čase.
Prečo sme my neprijali jazk Hunov ani Avarov, ktorí tu vládli, ale pôvodní obyvatelia prijali náš jazyk, jazyk pomaly sa sem trúsiacich Slovanov? A z ich pôvodných jazykov nezostalo nič. To je úplne absurdné.
Ako to, že malé % prichádzajúcich Slovanov slavianizovalo Chorvátov, u ktorých má vyše 70 % mužov (u bosnianskych Chorvátov) genetických predkov kromaňonských lovcov, ale nedokázalo slavianizovať baltoslovanov (Litovcov, Lotyšov, Prusov) kde je takmer rovnaký pomer ugrofínskych a „slovanských“ predkov? Lebo na rozdiel od Chorvátov ktorým rozumieme relatívne dobre, Baltoslovanom nerozumieme vôbec, hoci niektoré slová sú jasne rovnakého pôvodu.(ruka, hlava, krava, vrana, jeleň, kuna, železo ...atď)
Úvaha autora že pôvodne obyvateľstvo mohlo byť tým „ktoré slavizovalo všetkých, čo prišli do Dunajskej kotliny“ je preto pravdepodobne úplne reálna možnosť. Lebo akí ľudia ponúkli Priskovi (idúcemu k Attilovi) „medos“ a akí ľudia jedli na Attilovej pohrebnej hostine „stravu“? Bolo to úplne na začiatku 5. storočia,  keď v Dunajskej kotline ešte nemali žiadni Slovanie byť.

Valamir Magyár
Spisovateľ

Počet príspevkov : 121
Členom fóra od : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre Administrator A Št apríl 13, 2017 5:43 pm

Ďakujem za uznanie. Každá minca má však dve strany a niekedy sa situácia vyvinie aj nelogicky a nepravdepodobne. Je však možné, že domáce, dávne obyvateľstvo hovorilo veľmi podobným jazykom ako to, čo prichádzalo.
Podobnosť jazykov zachytená v istom čase sa javí potom ako výsledok existencie akéhosi „indoeurópskeho“ jazyka.  V ňom máme aj ten „medos“. Medos nie je len slovanské slovo, nájdeme ho napr. aj v sanskrite. Lenže, na druhej strane, práve India sa stala miestom, ktoré pred tisíckami rokov obsadilo etnikum zo západu. Schématická mapa rozšírenia jazykov po rozdelení sa „indoeurópštiny“ jasne ukazuje, že bližšie k sebe majú tie jazykové skupiny, ktoré spolu susedia aj dnes. Pritom tieto jazykové skupiny sú oveľa, o tisícročia staršie ako údajné „sťahovanie národov“.
Administrator A
Administrator A
Majster

Počet príspevkov : 479
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov - video

Odoslať pre igor1235 Št jún 22, 2017 1:31 pm

Autor vo videu : Kto sú Rusi ? Kto boli Slovania ? hovorí: ... že slovo Slovan neexistovalo, dávno pred Grékmi či starým Rímom existovali však rôzne národy, ale všetci si rozumeli, mali spoločných bohov, bývali v dreveniciach, lovili ryby ap. volali sa Kelti, Vinedi, Iberi, Daci ... až po Kotínov ... spomína letopisca, ktorí tvrdí, že to všetko bol jeden národ zložený z rôznych plemien podľa mena vodcu, či zakladateľa rodu, vo všetkých plemenách mali svoje arije (obrábanie zeme - oráč) slovo arad znamenalo orať ... potom nastalo rozdelenie ... vznik slovanskej svastiky Kolovrat ...Venédi ako Slovania ...nemecký jazyk je dcérsky slovanskému ... sme jeden národ Árij ... atď ...

https://www.youtube.com/watch?v=SV0IpIOUleQ
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov

Odoslať pre igor1235 Pi marec 09, 2018 10:45 am

Dovoľujem si predložiť súborný prehľad materiálov o autoroch, ktorí sa písomne zmieňujú o Slovanoch od p. Júlii Kéryovej z roku 2006 z webu :
http://www.castrum.sk/page.php?id=99
Podľa toho to vyzerá tak, že súhrný názov Slovan nie je novotvar a je predsa len starší ako názov Sloven. Národ Slovenov teda Sloveni sú po prvýkrát oficiálne pomenovaní až Rastislavom v žiadosti o učeníkov byzantskému cisárovi Michalovi III v roku 862.... Možno by to chcelo získať originály, ako Slovan písali autori dokumentov ...
Podľa Dvořáka: Stopy dávnej minulostri zv.3 Zrod národa str.17 ... Podľa Prokopia,... Slovania žijúci v danom čase na území Slovenska boli Sklavíni ...
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov - otroci áno, alebo nie ?

Odoslať pre igor1235 Pi apríl 06, 2018 5:37 pm

Dostal som sa k zaujímavej diskusii .
http://www.macedoniantruth.org/forum/archive/index.php/t-1947.html

Prvé potvrdenia slova vo význame "Slovanský" sa nachádza napr. v gréčtine, v 6. storočí. Podľa samotného Vasmera napríklad potvrdenie slova slaboch v Agatiášovi (6. storočie) už má význam "otroka" (Aebischer 1936, 485). Ako teda učenci vysvetľujú sémantický vývoj slova od "Slovanský" po "otrok"?
K dispozícii je celá zbierka stredovekých prameňov, ktorá sa vyskytuje v troch základných štúdiách o histórii Lat. sclavus (Aebischer 1936, Verlinden 1943, 1955), ktorý dokazuje, že najskoršie potvrdenia slova "slave" sa datujú do raného stredoveku: práve vtedy, keď Slovania v tradičnom scenári sa pustia do svojej "veľkej migrácie".
Jediný dôkaz o veľkej migrácii Slovanov v historických dobách spočíva v doslovnom čítaní zmienok o stredovekých historikoch, ako je napríklad thrácky Priskos z Panonie (5. storočie), grécky Procopius z Cesarei (6. storočie) a Goth Jordanes ( 6. storočie) alebo tých, ktorí sú v Cirkvi (napr. Konte 1990, 33-34). Je však dosť zrejmé, že takéto zmienky jednoznačne neuvádzajú "inváziu" alebo "migráciu" Slovanov, ale v inom videní to rovnako jednoducho možno chápať aj tak, že sa týkajú už existujúcich Slovanov. Keď napr. Konstantinopolský biskup Ján z Ephesosu pod Justinianom (527-65) spomína nespočetné nájazdy do byzantských teritórií " prekliatých Slovanov ", on ich zatratil, pretože boli stále pohania ale nie preto, že prišli '!  A keď v jeho De rebus Gethicis, Jordanes opisuje miesto Venedov a píše, že obývali oblasť "Od prameňa rieky Visly a na nemerateľných územiach", neposkytuje ani najmenší náznak ich nedávneho príchodu.
Všetky historické zdroje nepochybne ukazujú, že slovanská oblasť bola hlavným zásobníkom otrokov v celom období ranného stredoveku, začínajúc pravdepodobne v 6. storočí a s vrcholom okolo 10. storočia. Túto preferenciu otrokov slovanského pôvodu možno vysvetliť: v tom čase boli Slovania jediní, ktorí boli stále pohanskí a tento detail je najdôležitejší, pretože vysvetľuje, prečo si ich zvolili, ranní stredoveký otrokári - väčšinou Venéti(Slovania ?), Benátčania a Židia - neporušili nové princípy "Pokresťančovania", ktoré zaviedol pápež Gregor Veľký na konci 6. storočia, podľa ktorého pokrstení ľudia musia byť vylúčení z otroctva.
Keďže toto obdobie je práve obdobie, v ktorom by sa mala konať predpokladaná "veľká migrácia" Slovanov, vzniká otázka: ako môžu veľké migračné skupiny, ktoré agresívne obsadili, okupovali polovicu Európy, od arktickej oblasti po Čierne more, utápali a ničili všetkých predchádzajúcich obyvateľov, boli zároveň vybraní ako európski otroci par excellence? To by bolo v rozpore so všetkým, čo vieme - a to história veľakrát ukazuje - v charakteroch etnických a rasových skupín, ktoré sa systematicky zameriavajú na otroctvo. V skutočnosti, ak sa Slovania v ranom stredoveku stali historickými otrokmi Európy, znamená to, že v tomto období bolo známe, že boli skôr ako tvrdo pracujúci na svojich územiach než aby migrovali na nové územia  bez možnosti brániť sa pred lupičmi a otrokármi.
Základom masívnej migrácie Slovanov a nahradenie všetkých ľudí, sa takmer zdá byť založená na intuícii a návrat k trápnej zjednodušenej ľudskej histórii zahŕňajúcu polovicu Európy. Ak predpoklady pre veľké otrocké sťahovanie sú založené na niekoľkých miestach historického doteraz nejasného odkazu - potom ide o mimoriadne veľkú vec. Najmä vtedy, keď archeológia, genetika a linguistika nepodporujú teóriu veľkých slovanských migrácií - tak by sa teória mala viac alebo menej klasifikovať ako nejasná teória.
Okrem toho :
Podľa ruského učenca Olega Trubačeva (ktorý má ešte tradičný pohľad), dokonca aj historik Jordanes 'spolususedia Veneti na sever od Sclaveni (Sloveni ?) a z východu znamená slovanskú prítomnosť na juhu (idem, 228).
Mnohí učenci predpokladali Trubačevovu teóriu: Budimir, podporovaný mnohými bývalými juhoslovanskými učencami, teraz požaduje väčšiu blízkosť starých Slovanov do balkánskeho regiónu, než sa tradične domnievalo; Kopitar hľadal praslovanskú vlasť na Dunaji a v Panónii; Niederle pripustil existenciu slovanských enkláv v Thrácii a v Illyirii už na začiatku nášho veku; a Niederle a Šafárik sa považovali za slovanské pojmy ako Vulka, Vrbas, Tsierna e Pathissus (idem, 223, 227, 229).
atď ...
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre Administrator A So apríl 07, 2018 2:18 pm

Grécki a Rímski autori mohli skutočne vnímať príchod Slovanov do "ich Európy" v prvej polovici 1. tisícročia, lebo Slovania vtedy skutočne vtrhli  až do Grécka, do malej Ázie - dnešného Turecka, na územie Srbska a Chorvátska a na územie dnešného Talianska. To bol ich svet.  Vtedy sa stretli so Slovanmi a preto odvtedy o nich píšu. To nie je o Slovanoch na území dnešného Nemecka, Švédska, Poľska či Slovenska.


Naposledy upravil Administrator A dňa Ut marec 12, 2024 6:43 pm, celkom upravené 1 krát.
Administrator A
Administrator A
Majster

Počet príspevkov : 479
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov

Odoslať pre igor1235 Po apríl 09, 2018 11:33 am

Dopracoval som sa k diskusnej web stránke :
http://www.macedoniantruth.org/forum/archive/index.php/t-1947.htm
.
Slaveni - Veneti - Wends?
kde okrem iného :
... Archeologický výskum už poskytol obrovské množstvo dôkazov na podporu názoru, že Veneti boli Slovania ... V katalógu národov Jordanes Getica však bolo povedané že Veneti boli nazývaní hlavne Sclaveni a Anti .... teda podľa logiky mohlo by to znamenať, že Veneti boli rozdelení do dvoch lokalít ako Sklaveni a Anti alebo možno povedať že Veneti boli minimálne tak trochu Slovenmi ...
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov versus autochtónnosť Slovenov

Odoslať pre igor1235 St december 26, 2018 2:21 pm

Dostal som sa k zaujímavej informácii z obce Horné Lefantovce. Prečo zaujímavá ? Nuž doteraz som sa nestretol tak jednoznačne napísanou, v časti História :
... Dá sa bez zveličenia povedať, že od čias mladšej doby kamennej sa už kontinuita osídlenia na Slovensku nikdy neprerušila. ...
... Najstaršie roľnícke osídlenie na Slovensku reprezentuje ľud kultúry s lineárnou keramikou, ktorý osídľoval predovšetkým nížiny juhozápadného Slovenska a svoje sídla si budoval na terasách riek a potokov Existencia tejto kultúry trvala relatívne veľmi dlho, takmer 1000 rokov /asi 5000-4000 rokov pred n.l.... Teda prípadná migrácia nemusela jednoznačne znamenať kompletnú likvidáciu osídlenia či odchod všetkého pôvodného obyvateľstva.
http://www.hornelefantovce.sk/historia.html
Najkurióznejší a zároveň najstarší nález, ktorý dokladá existenciu slovenských medicínskych rád, poznatkov, odkazom na rozprávku či báseň "Amen, zabil babu kameň",  obrazom, slovom a písmom v kalendári, pochádza z pera benediktínskeho mnícha Jána z Lefantoviec. Mních ich zapísal v roku 1432, šesťdesiat rokov pred objavením Ameriky. Kalendár bol písaný latinsky a slovensky.
https://kultura.sme.sk/c/7575913/slovakov-zachranila-rozpravka.html
http://matica.sk/wp-content/uploads/2015/03/SP-10_2017_J%C3%A1n-%C4%8Comaj_str_72-80.pdf
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov

Odoslať pre igor1235 Pi marec 19, 2021 1:26 pm

pre slavoslav So február 04, 2017 12:04 pm z témy Pôvod Slovanov z pohľadu genetikov
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/418333-adam-a-eva-nezili-spolu-slovak-a-madar-ano/

Zaujímavý rozhovor v denníku Pravda 4.2.2017 . Redaktor Andrej Barát  o najnovších zisteniach genetikov  sa porozprával s expertom na analýzu DNA Vladimírom Ferákom.okrem iného takto :
... Donedávna prevládal medzi genetikmi názor, že azda až 80 percent Stredoeurópanov má genetické korene v paleolite a len zvyšných 20 percent je neolitického alebo ešte mladšieho pôvodu. Novšie výsledky toto číslo korigujú smerom dolu, je to teda menej než 80 percent, ale presné číslo si dnes nikto netrúfa vysloviť. Čo znamená, že do Európy sa šírila najmä neolitická kultúra a len v menšej miere ľudia, jej nositelia ...
... No v každom výskume vychádza, že my Stredoeurópania sme viac potomkami paleolitických obyvateľov Európy ako neolitických prišelcov. A to je zaujímavé a nové....
atď ..
Stále hovoríme o Stredoeurópanoch. Už ste spomenuli Maďarov, sú si teda so Slovákmi geneticky podobní?
Zapadajú do genetického obrazu strednej Európy. Vôbec to nezodpovedá predstave, že sem prišli z diaľky z ázijských stepí. Je to možno prekvapujúce, no znamená to, že ich neprišlo vôbec veľa. Iba mocensky ovládli svoje súčasné teritórium a postupne jeho obyvateľstvo maďarizovali. Myslím si, že takto prebiehala väčšina expanzií. Prišla nejaká vojenská skupina, ktorá niečo ovládla, najprv vojensky, potom politicky, hospodársky a napokon aj kultúrne....Very Happy

paleolit ... staršia doba kamenná, cca 2,6 mil. pred Kr.
hranica 130000/125000 je iný približný začiatok neandertálca – prvé typické nálezy (v Európe) a zároveň podľa (skôr starších) názorov jedno z datovaní vzniku anatomicky moderného človeka (Homo sapiens) v Afrike;
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov

Odoslať pre igor1235 Pi december 31, 2021 6:55 pm

teda aj Slovenov, potomkov dnešných Slovákov  ... porovnaj Sloveni, Slovenky, slovenský, slovenská, slovenské, slovenčina, Slovensko. ... ak Vladimír Ferák,CSc., súdny znalec v odbore genetiky, odvetví analýzy DNA, a vysokoškolský pedagóg na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v prednáške zo dňa 30.10.2008  v téme : Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie?, tvrdí :
-  "genetické korene" takmer 85% slovenskej populácie siahajú do mladšieho paleolitu, t.j. do doby pred 20 až 50 tisíc rokmi
-  teda predkovia väčšiny z nás žijú v Európe už desiatky tisíc rokov
-  asi 10% populácie má neolitický pôvod (pred 10 tis. rokmi - prišli s neolitickou poľnohospodárskou migračnou vlnou)
-  iba zvyšných cca 5% sú (asi) potomkovia neskorších migračných udalostí
-  v Európe je malá korelácia medzi jazykovou a genetickou mapou: migrovali skôr kultúry ako ich nositelia, svojím genetickým zložením sa slovenská populácia v zásade neodlišuje od ostatných (stredo)európskych populácií
- Slovákov z nás robí jazyk a kultúra, nie však genofond
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/CoHovoriDNAoGenetickychKorenochSlovenskejPopulacie.aspx
Pre zaujímavosť Pravda 25.10.2017 : Rómovia prišli do Európy zhruba pred šesťsto rokmi. Majú indický pôvod, a hoci pri putovaní sa do ich génov primiešali európske a iné, do veľkej miery zachovali svoj indický genofond, čo sa dá analýzou DNA identifikovať.
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/445461-genetik-vladimir-ferak-z-dna-precitame-vela-nie-vsak-vsetko/
čiže ... ak Slovákov robí jazyk a kultúra, no nie genofond, potom na základe výsledkov existencie, od materiálnej kultúry neandertálcov industrií slovenského stredného paleolitu, cez slovenskú-slovanskú mytológiu, jazykových rozborov mien slovanských bohov po toponymické názvy môžeme hovoriť o autochtónnosti pôvodu Slovenov napr. aj na dnešnom území Slovenska, Moravy ... ?

Unilabs 2021
MUŽSKÁ LÍNIA SLOVÁKOV MÁ PRAVDEPODOBNE PÔVOD V ZÁPADNEJ ÁZII ...  
Ďalšou DNA, ktorá genetikov zaujíma, je DNA chromozómu Y, o ktorom pravdepodobne väčšina ľudí vie, že ho majú iba muži a prenáša sa iba z otca na syna po mužskej línii. Každý muž má teda Y-chromozomálnu DNA od svojho otca, ten od svojho otca, ten od svojho otca... Y-chromozomálnych haploskupín je tiež približne 10 – v Európe aj na Slovensku. „Z Y-chromozomálnych haploskupín má na Slovensku najväčšie zastúpenie R1a. Je vysoko pravdepodobné, že vznikla veľmi dávno v západnej Ázii a odtiaľ sa šírila do Európy aj na východ a dnes má obrovské geografické rozšírenie. Existuje všeobecne akceptovaná hypotéza, že táto haploskupina prišla do Európy spolu s indoeurópskou jazykovou skupinou, je totiž dosť charakteristická pre príslušníkov indoeurópskej jazykovej skupiny, čo je prakticky celá Európa. Na to, aké má rozšírenie, je pomerne málo preskúmaná, takže som vždy nerád, ak to nejakému klientovi vyjde, pretože je ťažké napísať o nej niečo zaujímavé. Nanešťastie, vychádza najčastejšie, má ju asi 45 % Slovákov.“
Druhá najčastejšia Y-chromozomálna haploskupina Slovákov je R1b, tá má u nás asi 20-percentné zastúpenie a je charakteristická pre západnú Európu. Na atlantickom pobreží Európy a na Britských ostrovoch má u niektorých populácií až 90-percentné zastúpenie.
https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/pravi-slovaci-z-genetickeho-hladiska-vobec-neexistuju-rozhovor-s-doc-rndr-vladimirom
takže, ak Mužská línia Slovákov má pravdepodobne pôvod v západnej Ázii ... t.j.Turecko, Izrael ... potom napr. Drávidi, ako pravdepodobní potomkovia Slovákov podľa .... Hromníka (Sloveni/Slováci kde sú Vaše korene),pochádzajú nielen z južnej Indie, ale      aj z Izraela Shocked
https://cloud5.edupage.org/cloud/Hospodarska_geografia_pre_1._rocnik_OA_II._cast.pdf?z%3AVS0KdNoBhHuXrZg%2BYuFgVBVpdjv4%2BGIG2YMLlvbkpgYFV5iPnlxZ8sLiGLA77NbU
Pôvod Slovanov - Stránka 2 Y_map_10
https://dennikn.sk/103926/genetik-sme-rovnako-madarmi-ako-su-oni-starymi-slovakmi/
a zaujímavé čítanie :
https://wikimili.com/en/Slavs
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re : Pôvod Slovanov a otroci

Odoslať pre igor1235 So október 07, 2023 11:20 am

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Poland10

Vysvetlenie a rozdiely :  anglicky : Slavs and slave, slaves ... preklad Slovania, Slovanstvo a otrok, otrokyňa, otroci ... teda slave, slaves - otrok, otrokyňa, otroci ... nie sú Sloveni, Sloven, Slovenka, Slovensko, slovenčina, slovenský, slovenská, slovenské ...u Prokopia nachádzame doklad o tom, že v tradičnom občinovom systéme Slovanov boli otroctvo a otrocký stav príslušníkov vlastnej ko­munity neprípustné ... uvediem napr... Jeden Ant si kúpil otroka menom Childubij, mysliac si, že ide o rímskeho voj­vodcu, no zistil, že ide o Anta. Tak po príchode do rodnej zeme stal sa podľa zákonov slobodným a rovnoprávnym členom spoločnosti - občiny" ... Správa Pseudo-Mauricia je opisom akejsi „idy­ly" otroctva u Slovanov ... keďže Slovania boli v tom čase spolu s ďalšími kmeňmi veľkým po­strachom pre celú Byzanciu, azda mala u gréc­kych vojakov vyvolávať pocit, že sa bojov so Slo­vanmi nemusia obávať: otroci, nachádzajúci sa u Slovanov v zajatí, na rozdiel od iných kmeňov, ktoré držia otrokov nepretržite v zajatí, ohraničujú dĺžku trvania otroctva a dávajú im na výber ... Slovom otrok sa u starých Slovanov pôvodne nazývali zajatci, ktorí neve­deli hovoriť slovanským jazykom
https://dobrodruh.sk/historia/otroci-otroctvo-u-starych-slovanov
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re . Pôvod Slovanov

Odoslať pre igor1235 Ut marec 12, 2024 3:42 pm

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Garba-11

Medzinárodný tím vedený českými vedcami vďaka objavu na západnej Ukrajine prispel dôležitým dielom k poznaniu pradávnej minulosti.
Archeologická lokalita Korolevo leží pri rovnomennom mestečku na juhozápade Ukrajiny. V období medzi svetovými vojnami sa úradne nazývalo Královo nad Tisou, čo prezrádza dve veci: patrilo k československej Podkarpatskej Rusi a leží na brehu významnej rieky, prítoku Dunaja.
https://dennikn.sk/3875849/prelomovy-objav-ceskych-vedcov-na-ukrajine-ludia-prisli-do-europy-uz-pred-14-miliona-rokov/?ref=tit
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 524
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Pôvod Slovanov - Stránka 2 Empty Re: Pôvod Slovanov

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 2 z 2 Previous  1, 2

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore

- Similar topics

 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.