Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV JE OBNOVENÁ

Ak máte problém s registráciou, môžete sa prihlásiť cez Facebook - kliknite na TOPIC´IT

Slovensko a Sloveni
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Najnovšia diskusia
» Velká Morava v súvislostiach podla prameňov
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyPi január 15, 2021 1:25 pm pre igor1235

» Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyUt december 29, 2020 6:00 pm pre igor1235

» Kračún, Koleda, Koľada, Gody, Štedrý večer, Vianoce - oslava zimného slnovratu
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyUt december 22, 2020 12:50 pm pre igor1235

» Ako sa tvorí história
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyUt október 13, 2020 5:51 pm pre igor1235

» Co je Država
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyŠt august 06, 2020 11:34 am pre igor1235

» Záhada nápisu na Velestúre
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyPo júl 20, 2020 8:42 am pre TherioN

» Sloveni, Slovenky, Slovensko, Slovenija, slovenčina, slovenský, slovenská, slovenské
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyPo apríl 27, 2020 1:16 pm pre igor1235

» Svuentiepolco Rex Sclavorum et Hungarorum, teda Kráľ Starých Slovákov a Maďarov.
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptySt apríl 01, 2020 7:51 pm pre ifuri

» MAPY STARÉHO SLOVENSKA
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyUt január 07, 2020 1:52 pm pre igor1235

» Pôvod človeka
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyUt november 19, 2019 7:50 pm pre Adam

» Pôvod Slovanov z pohľadu západných genetikov
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyŠt júl 11, 2019 7:09 am pre walibuk

» Ako sa bojovalo
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 EmptyUt jún 04, 2019 11:37 am pre igor1235


Sarmati a ich naša ríša

{STRÁNKOVANIE}

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za St august 31, 2016 10:57 pm

First topic message reminder :

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Sarmat11

(Na obr. scéna zo zlatého hrebeňa objaveného v roku 1913 v mohyle v Chersonskej oblasti, v súčasnosti v zbierkach Ermitáže v Petrohrade. Zobrazuje boj medzi Skýtmi a Sarmatmi.

Starovekou európskou ríšou, ktorá akosi prechádza popri nás bez povšimnutia, je ríša Sarmatov. Ignorujeme ju celkom nezaslúžene, obdivujúc antický Rím, ktorý bol našim odvekým nepriateľom. Učíme sa jeho dejiny, poznáme jeho vojenské úspechy aj neúspechy, nadchýname sa torzami jeho umeleckých diel, dielami spisovateľov a filozofov... Obdivujeme ich napriek tomu, že časť dnes uznávaných rímskych dejín, bola vymyslená v období renesancie, keď sa veľmi, či takmer vôbec nerozlišovalo medzi románom a odbornou historickou prácou. Nepozastavujeme sa nad tým, ako je možné, že historické dokumenty, ktoré údajne prežili tisícročie a viac, sa počiatkom novoveku záhadne „stratili“ ihneď potom, ako ich opísali novovekí „historici“.
Dnes nedokážeme vo svetových múzeách okrem toho rozlíšiť od seba skutočné diela od stredovekých a novovekých falzifikátov, na ktorých pracovali generácie falzifikátorov, aby nimi zásobili hladný trh po antických starožitnostiach. Výsledkom sú bohaté dejiny antického Ríma a jeho predchodcu, antického Grécka a oproti nim takmer absencia našich starovekých a z veľkej časti aj stredovekých dejín. Záhada ich absencie má jednoduché riešenie. Skutočné dejiny sme zabudli a nové sme si, na rozdiel od iných národov nevymysleli. Dejiny a kultúra iných veľkých starovekých ríš, súčasníkov aj predchodcov Rímskej ríše, ba aj tých štátnych útvarov, ktoré vznikli stáročia po nej, zostávajú tak pre nás nepopísaným listom papiera. Nie preto, že by ostatné staroveké národy nemali písmo a knihy. Príčina absencie vedomostí o iných národoch a ich ríšach spočíva v tom, že v latinizovanej Európe, tisíc rokov po páde Ríma, nebol o dejiny iných národov záujem. Nestali sa preto objektom znovu vytvorenia, či presnejšie povedané, falšovania. Dnes všetko to, čo má reálny historický základ, aj to čo len z diaľky prešlo popri skutočných dejinách, považujeme za historickú pravdu. Sarmati u nás také šťastie nemali. V čase keď v Európe vrcholil záujem o Antiku, boli považovaní za barbarov, ku ktorých dedičstvu sa nikto nehlásil. Pokiaľ sa spomínajú, tak zásadne len v súvislosti s vojenskými dejinami Rimanov.

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Image610

Sarmati sa v európskych dejinách objavujú približne pred 2500 rokmi. Samozrejme,  kedy sa sformovali ako osobitná spoločnosť, národ, nevieme. Pravlasť Sarmatov sa kladie do strednej Ázie, v Herodotovych časoch (to je pred cca 2450 rokmi), žili na ľavom, východnom brehu rieky Don. Starovekí informátori píšu o nich, že vzhľadom a  odevom sa podobali Parthom, obyvateľom dnešného Iraku a Iránu. A Parthovia boli kultúrne vyspelým národom s bohatými tradíciami a dejinami, ich vyššie spoločenské vrstvy žili v nádherných kamenných palácoch zdobených bronzovými a mramorovými sochami, v umení sa radi inšpirovali antickým Gréckom. Ich susedia Sarmati sú novšie prezentovaní ako kočovníci, mali však stále sídla a okrem chovu dobytka  a lovu sa venovali tiež poľnohospodárstvu.
Pôvod Sarmatov bol árijský, jazyk indoeurópsky, blízky jazyku Skýtov, Getov a Slovanov, avšak vraj odlišný. Podľa Herodota, ktorý ich nazýva tiež Amaxobioi, bol pre nich typický život na vozoch. Meno Amaxobioi pritom nie je menom národa, ale len gréckou prezývkou. Starí grécki autori ich často spájajú so Skýtmi, alebo si ich aj zamieňajú. V strednej Európe poznáme sarmatské kmene pod menami Alani,  Jazygovia, Roxolani, Syrakovia, Aorsovia, Anti... Mnohé ich mená majú slovanské koncovky, čo svedčí buď o blízkosti ich jazyka k slovanským jazykom, alebo ide v skutočnosti priamo o slovanské kmene. Roxolani – Rosolani sú možno predkovia Rusov, o Antoch máme priamo dobové správy, že sú považovaní za Slovanov. Od Sarmatov svoj pôvod priamo odvodzujú napr. Chorváti a Srbi ale tiež aj časť Ukrajincov, či Rusíni. Svoje sarmatské korene kedysi hľadala aj poľská šľachta.

Časť historikov predpokladá, že už v druhom storočí nášho letopočtu si Sarmati založili štátny útvar, ktorý sa stal predchodcom Kyjevského kniežatstva a centrum tohto sarmatského štátu (na čele s Roxolanmi – Roso-Alanmi) kladú na územie terajšieho Kyjeva. Sarmati zo svojich starších sídiel odišli  pod tlakom Hunov. Preto opustili povodie Dona a Volgy a neskôr sa spolu so slovanskými Vandalmi a Suévmi (Slávmi) presúvali na západ medzi staršie domáce obyvateľstvo. To, zrejme, hovorilo v tom čase podobným jazykom, čo viedlo po jazykovej stránke k ich splynutiu, aj keď po kultúrnej stránke rozdiely pretrvali po generácie. V našom jazyku zostalo po nich viacero slov, ktoré súvisia napr. s chovom dobytka (tur), titul „mar“, dnes ho čítame ako „mir“ , ktorý označoval „pána“ , t. j. náčelníka, knieža a mnohé iné slová, ktoré dnes vnímame ako čisto domáce. Kultúrny aj mocenský vplyv Sarmatov pretrval dlho po tom, čo splynuli s domácim obyvateľstvom, lebo Sarmati tvorili len menej početnú vrstvu obyvateľstva. Ako kočovníci boli zruční remeselníci, hrnčiari, kováči a zo strážcov a ochrancov stád dobytka sa vytvorila skupina bojovníkov na čele s aristokraciou, ktorá sa stala súčasťou slovanskej spoločnosti. Nestála nad ňou, lebo jazykovo s ňou splynula. Ale ešte v deviatom storočí stáli potomkovia dávnych kočovníkov na čele slovanských kniežatstiev, vplyv sarmatskej kultúry a tradície nachádzame v odeve, šperkoch, zbraniach, zvykoch. V tom čase sa už dávno ich potomkovia nepovažovali za osobitný národ, ale sami seba nazývali Slovenmi. Pozoruhodné je, že meno Sarmat, Chorvát a Sloven má pritom ten istý základ, lebo prvá časť vo všetkých troch prípadoch označuje „slnko“. Nuž a keďže ešte počiatkom novoveku pri menách bol dôležitejší obsah pojmu, ako jeho forma, v tomto zmysle sú Sarmati len v inom jazyku pomenovaní Sloveni, rovnako ako Chorváti, ktorí dodnes, spolu s inými slovanskými národmi, svoj jazyk nazývajú ľudovo „slovenským“.

Moravskí historici špekulujú o perzskom pôvode „Moravanov“ ako o vojenskej vrstve vládcov - bojovníkov, ktorá prišla do strednej Európy až niekedy v siedmom - ôsmom storočí, alebo v súvislosti s Avarmi. Tieto špekulácie sa vyskytujú tam, kde by poniektorí radi videli namiesto svojich domácich koreňov „vznešené cudzie“.  Neuvedomujú si však, ako a z čoho vznikali staroveké národy, predpokladajúc, že byť potomkom (perzského) lúpežníka či zlodeja je viacej ako byť potomkom poctivo pracujúceho slovanského roľníka.

So Sarmatmi súvisí už formovanie sa starovekých slovanských národov, ktoré antickí autori delia na tri veľké s množstvom kmeňov. Tými veľkými národmi sú Sloveni, Venedi a Anti.
Najzápadnejšie z nich sa nachádzajú Venedi a na ich území kmeň Srbov. Susedný kmeň Chorvátov ovláda územie na východ od nich, dnešné východné Čechy, Moravu, západné Slovensko, južné Poľsko a západnú Ukrajinu. Tu neskôr vystupujú pod menom Bieli (Veľkí) Chorváti, z ktorých časť v roku 614 odišla na územie riedko obývaného Chorvátska, kde žije dodnes. Aj chorvátski historici sú rozdelení na tých, ktorí uprednostňujú cudzie, v tomto prípade „mongolské“ gény pred slovanskými a na zástancov slovanského pôvodu Chorvátov. Južne od Veľkých Chorvátov žili Slávovia – Sloveni (Suevi) a až pri Čiernom mori Anti.

O tom, nakoľko boli Sarmati a Slovania blízki, nám môže napovedať popri materiálnej aj duchovná kultúra. Zaujímavé je, že starovekí autori uvádzajú, že sarmatské ženy boli rovnako ako muži, bojovníčky. Pritom príbehy o Amazonkách sa viažu práve k dávnym slovanským územiam. Spoľahlivosť správ o skutočnom náboženskom systéme Sarmatov však nemáme ako overiť. Dávne európske spoločnosti boli matriarchálne, uctievali Veľkú Matku v spojení s kultom Slnka, to platí aj o slovanskej, germánskej či keltskej spoločnosti až do začiatku nášho letopočtu. Až vtedy začal v strednej a západnej Európe prevládať nad matriarchátom patriarchát, čo sa odrazilo ako v ideológii, kde sú bohyne vojny nahrádzané bohom hromu, tak aj v spoločnosti, kde na miesto žien vo vedúcej funkcii nastupujú muži. Pritom dôkazy o matriarchálnom ideovom systéme nachádzame v Európe už desiatky tisíc rokov predtým. Ako nositelia indoeurópskeho systému na čele s bohom hromu, teda nositelia ideológie s bojovníkom Perúnom, Paromom sa tak priamo ponúkajú Sarmati, alebo už ich predchodcovia Skýti, pokiaľ je pravdou, že Sarmati ako polyteisti uctievali Slnko, čomu, ako bolo už uvedené, nasvedčuje aj ich meno (Sar = Slnko).

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Zyypas11

Súboj s Amazonkou.

Sarmatia nie je dnes obvykle považovaná za veľkú ríšu, je vnímaná len ako územie ovládané Sarmatmi. Z dejín staroveku však vieme, že v tom čase malé samostatné štátne útvary neexistovali. Napriek absencii vyspelej dopravnej infraštruktúry staroveké ríše zaberali na dnešné pomery obrovské územie a boli posiate tisíckami sídiel. Na ich čele stál vládca, ktorý disponoval dostatočnou ozbrojenou mocou na udržanie si ako vnútorného poriadku, tak aj celistvosti svojej ríše. Nepochybne nie inak tomu bolo aj v prípade Sarmatov.

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 1574_p11

Európska časť Sarmatie

K Sarmatom, ako ku svojim slovanským a slovenským predkom sa prihlásili aj slovenskí národovci už v 19. storočí. Samo Chalúpka spracoval do burcujúcej slovenskej básne Mor ho! historickú udalosť, ktorú popisuje napr. J. Šafárik vo svojich Starožitnostiach:
„Keď za Konštantína II. (v r. 337) zmiešané húfy vojska Sarmatov a Kvádov vtrhli do Panónie a Moesie, Konštantín prešiel cez Dunaj a vydrancoval krajinu Jazygov a Kvádov. Vtedy medzi vyslancami žiadajúcimi mier prišli aj Sarmati z Dácie a cisár ich prijal veľmi zhovievavo. Ponechal im vo vlastníctve ich pozemky a dal im kráľa, potrestal však Sarmatov medzi Dunajom a Tisou, znepokojujúcich jeho územie a prikázal im, aby sa stiahli ďalej do svojho územia. No len čo nastal pokoj, už r. 359, keď sa cisár Konštantín stiahol prezimovať do Sirmia, ukázali sa nové húfy Sarmatov, vyhnaných pred rokom do Karpát, a keď žiadal od nich vysvetlenie, spočiatku sa síce chovali mierumilovne, ale čoskoro, pri jednom rozhovore v Acimincu (Petrovaradíne), nečakane, s vojnovým povykom: mar ha, mar ha! vyrútili sa na cisára, lež rímske légie ich predsa len pobili.“

Onedlho veľkú časť strednej Európy ovládli Huni. Nie náhodou sa po ich porážke objavujú v strednej Európe Slovania (Sloveni), nie ako nové obyvateľstvo, ale ako národ pomenovaný dávnym menom, ktoré si odrazu všimli aj cudzinci, lebo staršie všeobecné meno Sarmat počas existencie Hunskej ríše upadlo do zabudnutia a potomkovia, kultúra a jazyk Sarmatov sa stali súčasťou slovanského sveta a jeho národov.So súhlasom autora (Rudolf Irša) vložil admin.


Naposledy upravil Admin dňa Št december 15, 2016 3:07 pm, celkom upravené 4 krát.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down


Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Št január 26, 2017 3:45 pm

Nie tak z ostra Admin, moje vysvetlenie je správne, ale na Vás je badať že vy tomu panskému huncútstvu s DNA moc neveríte a navyše nie som si istý, či tu problematiku vnímate a poznáte v celej šírke. Večer napíšem trochu viac.

walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Vlado za Št január 26, 2017 3:52 pm

Hlavne aby jeden nepísal o koze, druhý o kozákovi a tretí o voze. Nechcem robiť arbitra, ale "geneticky čisté národy" sú nezmysel. Dna veľmi málo môže povedať o tom, ako sa šírili kultúry a štáty. Dna môže hovoriť o tom, ako sa šírili gény :-) .Veď ani to "čisté" Nemecko nemalo rasovo "čistú" ani len vládu.

Vlado
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 70
Členom fóra od : 08.05.2015

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Jas za Pi január 27, 2017 10:04 am

Myslím, že jeden hovorí o koze a druhý o voze. Na tomto fóre sa snažíme pátrať najmä po etnickej stránke vzniku a šírenia Slovanov. Čiže etnická identita, kultúra, jazyk, ... Určite by bolo zaujímavé sa dopátrať aj po našich génoch, no s vyššie uvedenými vecami to má len málo spoločného. Osobne by ma zaujímalo, kedy tu prišli naši genetickí predkovia, aké tú boli vplyvy a kedy, ale na to nie som v tejto oblasti dostatočne vzdelaný.


Naposledy upravil Jas dňa Pi január 27, 2017 11:55 pm, celkom upravené 1 krát.

Jas
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 82
Členom fóra od : 18.04.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre igor1235 za Pi január 27, 2017 10:51 am

Jas, ešte môže byť alternatíva, že sme tu boli stále, len o tom stále nevieme Smile

igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Pi január 27, 2017 11:14 am

Pozoruhodné je, že výsledky genetického výskumu sú napr. v prípade Chorvatov a Srbov v rozpore s názormi väčšiny historikov. zapríčinené je to aj tým, že na mapách sledujeme len to, kde je čoho viacej percent. Ale nositeľmi kultúry a etnicity nemusí byť vždy väčšina.Takze väčší počet nositeľov nejakej genetickej odlišnosti nemusí byť dôkazom toho čoho sa zdanlivo javí.v prípade južných slovanov je to očividné . Genetická mapa ani v náznakoch nenaznačuje existenciu Veľkého Chorvatska. Priložím neskôr.

Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Pi január 27, 2017 11:25 am

Walibuk sľúbil príspevok,tak uvidíme ako sa s tým vysporiada.Len ešte k tej genetickej vierohodnosti niektorých záverov: podľa genetikov Madari neexistujú.Komu a čomu teda veriť.? Genetickemu výskumu alebo realite. Pre nepresvedcenych neskôr vložím údaje ku gén. Maďarov. Dúfam však,ze o existencii Maďarov netreba nikoho presviedčať.

Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty zaujímavý príspevok z roku 2009

Odoslať pre Lesmir za Pi január 27, 2017 11:34 pm

http://www.ondrias.sk/index.php/galeria/video/122-genetika.html

Maďarská etnická skupina Palós v pohorí Matra v Maďarsku sa považuje za priamych potomkov Maďarov (Magyars). Semino a spol. (1) študovali genetický pôvod ľudí z Palós a z Budapešti. Podľa mitochondriálnej DNA (ženská línia) zistili, že 94% ľudí malo DNA s európskymi charakteristikami, 4% boli neznámeho pôvodu a len dvaja zo 100 ľudí (jeden z Palóz a jeden z Budapešti) mali gény z Ázie. Vedecká skupina Semino a spol. uzatvára, že Maďari „Magyars“ vnútili ich jazyk ľuďom, ktorí sa teraz nazývajú Maďari (Hungarians), ale to nezmenilo ich genetickú štruktúru.

Lesmir
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 30
Členom fóra od : 22.01.2017

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za So január 28, 2017 12:41 am

Amin napísal:Walibuk sľúbil príspevok,tak uvidíme ako sa s tým vysporiada.Len ešte k tej genetickej vierohodnosti niektorých záverov: podľa genetikov Madari neexistujú.Komu a čomu teda veriť.? Genetickemu výskumu alebo realite. Pre nepresvedcenych neskôr vložím údaje ku gén. Maďarov. Dúfam však,ze o existencii Maďarov netreba nikoho presviedčať.
Tento príspevok vypovedá o nepochopení problematiky výskumov Y DNA. Genetici nehovoria že Maďari neexistujú, len informujú, že Maďari sa v ničom v zložení svojich génov neodlišujú od ostatných svojich susedov. Ako s touto informáciou naložia historici je druhá vec. Predpokladám, že Maďarskí sa podobne ako naši budú tváriť ako mŕtvy chrobáci a tvrdiť tie svoje vymyslené báchorky o príchode Maďarského národa do Karpatskej kotliny a o zaujatí vlasti. Sú to hluposti. Prepáčte za výraz.
Aby sme sa nebavili jeden o koze a druhý o voze, chcem ubezpečiť Vlada, že asi nikto kto sa oboznámil s teóriou o mtch DNA a Y DNA netvrdí nič o geneticky čistých národoch. Netvrdí to žiaden biológ a o tom nie je ani teória.
Jas napísal: Na tomto fóru sa snažíme pátrať najmä po etnickej stránke vzniku a šírenia Slovanov. Čiže etnická identita, kultúra, jazyk, ... Určite by bolo zaujímavé sa dopátrať aj po našich génoch, no s vyššie uvedenými vecami to má len málo spoločného.
Najskôr čo myslíme pod pojmom etnická stránka? Etnikum je definované takmer rovnako ako národ, v modernom slova zmysle, ale národ to nie je, je to však viacej ako kmeň a ten je zasa viac ako tlupa. V čase rozptylu ludstva z Afriky do celého sveta sa nešírili národy, ani etniká a zo začiatku ani kmene. Tlupa, to je ten správny rozmer a množstvo. Dobre vieme, že každý človek môže mať len jedného otca. Nie každý to však chápe, ale je to tak. Otec môže mať viacero detí, viacero synov. Každý človek má dvoch rodičov, jedného otca a jednu matku a každí z nich mal tiež dvoch rodičov a rovnako stále ďalej. O pár tisícročí, pri dĺžke jednej generácie 25 rokov zistíme, že by sme museli mať možno miliardu predkov. Tak to nie je a to znamená, že naši predkovia sa bežne brali medzi sebou ako bratranci a sesternice, teda vzdialení príbuzní. Tak to bolo na Slovensku ešte pred 50 rokmi. Málokto zo Žiliny si zobral partnera z Prahy, z Nitry, alebo z Košíc. Drvivá večšina si vybrala svojho partnera z toho istého mesta, maximálne zo susednej dediny. A pred desiatkami tisíc rokov to bolo ešte horšie. Zúženým výberom sa stalo, že v istej skupine ludí mali navzájom značnú podobu /nie len genetickú/. Navyše sa títo ludia fyzicky značkovali, zdôrazňovali svoju príslušnosť k jednej skupine. Robili si jazvy na tvári, rôzne tetovania, snažili sa odlíšiť odevom, účesom. Tieto skupiny boli značne uzavrené a ich diverzitu zaisťovali len ženy. Keď jedna skupina napadla druhú, snažili sa pozabíjať všetkých mužov a zobrali si len mladé ženy. Prípadne si ženy kupovali, či vymieňali. Dokladov z archeológie aj z etnografie je dostatok. Toto správanie skupín malo racionálne jadro. Len tá najzomknutejšia a najodhodlanejšia skupina prežila.  Genetici pre lepšiu prehladnosť jednotlivé skupiny /haplogrups/ mužskej Y DNA označili velkými písmenami a jej podskupiny označili číslicami a malými písmenami. Napríklad zo skupiny R vznikla R1, z nej R1a, potom R1a1 a R1a1a a podobne. To vyjadruje polymorfizmus , zmeny ktoré nastávajú na chromozóme DNA a ktoré tam zostávajú na veky a vypovedajú o našich predkoch. Pretože tieto zmeny nastávajú približne v rovnakých časových úsekoch, je možné  s určitou mierou nepresnosti stanoviť, kedy jednotlivé zmeny nastali. Tá presnosť je na storočia. Je bezproblémové určiť, ktorá zmena je staršia a ktorá je nová. Takže ak pred 7500 rokmi prišli naši predkovia zo skupiny R1a1 do strednej Európy  a potom pred 4700 rokmi časť z nich odišla smerom na Ruské roviny, tak genetici vedia tieto skupiny bezpečne rozlíšiť. Je to dané tým, že zmeny na chromozóme skupiny ktorá odišla sú po rozdelení iné, ako tej skupiny ktorá zostala, ale zárovaň jasne vedia určiť, do akej doby boli spolu a kedy sa oddelili. Časť tej skupiny z Ruských rovín /Sarmati, Skýti/ sa však po storočiach, či tisícročiach dostala znovu do Strednej Európy, s novými inými zmenami ako mala tá pôvodná skupina a tak sa dajú tieto skupiny nielenže odlíšiť, ale aj časovo určiť kedy k tomu prišlo.
Odporúčam prečítať si môj článok, volne napísaný podla knihy Slovinského autora A. Perdiha: https://sloveni.forumsk.com/t70-topic

Podobne je to aj s inými haploskupinami, každá má svoju genézu vzniku a svojho rozširovania, ale aj období kedy len len že nevymrela. Viac krát sme sa tu zmienili, že južní Slovania sú z iného súdku ako my, ich dominantnou skupinou je I2 a tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml  nájdete, akú obrovskú rôznorodosť má táto skupina. Časť tejto skupiny prenikla aj k nám na Slovensko a tvoria významnú súčasť nášho moderného národa, ale je súčasťou aj mnohých iných národov. Zahĺbte sa a žasnite.
Výskumy sa robia na živých luďoch, lebo ich DNA nesie v sebe históriu svojho vzniku, aj vývoja. Z kostier sa robí zriedkavejšie, najmä preto aby sa zosúladili poznatky archeológie s genetikou. V niektorých štátoch sa robilo tisíce vzoriek, niekde len pár desiatok. Všetci vieme, že archeológia je velmi zaujímavá, určili že tu žili rôzne kultúry že sa striedali, vpichy na hrncoch vystriedala vlnovka, ale to nič nepovie o tom ako rozprávali. Genetika vie určiť migračné trasy ludí v minulosti a určila kade viedla migrácia všetkých dnešných haploskupín, za spolupráce s historikmi vie určiť aké civilizácie a štáty boli v určitom čase na určitom mieste a s pomocou jazykovedcov vedia určiť aj ako ktorá skupiny rozprávala, teda ako sa vyvíjali dnešné jazyky.

Na záver neuveritelné ale pravdivé. Všetci muži, ktorý majú Y DNA napr. "slovanskú" R1a mali asi pred 20000 rokmi jedného jediného spoločného predka, teda všetci sme rodina, ak poviem že bratia, tak to je prehnané, ale vzdialený bratranci je velmi presné.
A všetci muži na celom svete majú tiež len jedného predka a ten žil asi pred 57 tisíc rokmi. Človek však vznikol omnoho skôr ako pred 57 tisíc rokmi, tak prečo len jeden predok? Pretože pokolenia iných mužov vyhynuli, len synovia a synovia synov toho jediného prežili. A prečo 57 tisíc a nie 157 tisíc? Pretože na mužskom genóme sa v tomto čase, teda asi 57000 rokov strácajú akékolvek zmeny na DNA a nie je podla čoho určovať. Či je to dielo božie, alebo evolúcie nechám na viere a posúdení každého z Vás.
Informácie pre tento príspevok som čerpal z knihy Adam a jeho rod od Spencera Wellsa.


Naposledy upravil walibuk dňa So január 28, 2017 9:34 am, celkom upravené 1 krát.

walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre slavoslav za So január 28, 2017 1:31 am

"Je to dané tým, že zmeny na chromozóme skupiny ktorá zostala sú po rozdelení iné, ako tej skupiny ktorá zostala, ale..." to nedáva zmysel, v zápale boja ste to asi prekombinoval.

slavoslav
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 44
Členom fóra od : 13.01.2017

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za So január 28, 2017 9:35 am

Ďakujem za upozornenie, opravil som to.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za So január 28, 2017 2:05 pm

Walibuk, ďakujem za seba za zaujímavý komentár. Ale ja som netvrdil, že výsledky genetických výskumov sú nesprávne, ale že býva nesprávna ich interpretácia. Podobne ako pri archeologických výskumoch alebo pri opieraní sa o zdroje historikov atď. Občas je to dovedené až do absurdity. Napríklad s tým, že časť obyvateľstva odišla tam či inde sa dá súhlasiť a keď to navyše korešponduje so správami historikov alebo archeologickými nálezmi, je to super. Absurditou je však napríklad tvrdenie, že "A všetci muži na celom svete majú tiež len jedného predka a ten žil asi pred 57 tisíc rokmi. Človek však vznikol omnoho skôr ako pred 57 tisíc rokmi, tak prečo len jeden predok? Pretože pokolenia iných mužov vyhynuli, len synovia a synovia synov toho jediného prežili.". Okrem latinského slova máme na to aj celkom pekný slovenský výraz. Ale podstata je práve v nesprávnom vysvetlení správne zisteného faktu. To, že by všetci potomkovia všetkých mužov spred 57.000 rokov vymreli a prežili len potomkovia jediného muža je zrejme o tom, že ten, kto prišiel k tomuto záveru mal akosi nedostatky v iných oblastiach vzdelania, ak mu priamo nechýbal zdravý rozum. Ak by veda toto tvrdila, bola by to chyba tej vedy, nie odrazom reality.
Ja z toho urobím iný záver: " Pretože na mužskom genóme sa v tomto čase, teda asi 57000 rokov strácajú akékoľvek zmeny na DNA a nie je podla čoho určovať.". Čiže, genetika nie je schopná skúmať, čo bolo predtým a preto sa to potom javí tak, akoby všetci dnešní muži mali pred 57.000 rokmi jedného predka. Žiadny zázrak, len hranica poznateľnosti, za ktorú sa genetika nedostala. Podobne je to napr. v jazykovede: tá dokáže skúmať zmeny jazyka približne 15.000 rokov dozadu, potom je to už terra incognita. Niekto neznalý problematiky, aj jazykovedec, z toho vyvodzuje, že najstarší jazyk vznikol pred 15.000 rokmi.
Historici, ktorý kedysi mali ako najstarší prameň Bibliu, tiež sa nedostali nikdy ďalej ako po Adama. A to bolo vedcov a titulov, ale aj kacírov a hereticov. Vďaka tým posledným sme dnes ďalej.
Moje vysvetlenie síce zneje menej záhadne a menej zázračne, ale záhady a zázraky sú určené pre duchom chudobných, aby sa nimi opájali a verili im. Pre tých ostatných je to len zábavný rébus, ktorý časom prestane byť záhadou a stane sa súčasťou všedného poznania.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za So január 28, 2017 2:23 pm

Ešte k Maďarom. Ja oddávna tvrdím, že predkovia Maďarov žijú na území Maďarska už tisícročia. Akurát, že pred tisíc rokmi tí predkovia neboli z 99% ešte Maďari.  A pred 1200 rokmi neboli Maďarmi z plných 100%. Pred tristo rokmi ešte aspoň 50% z nich nebolo Maďarmi.
Je to stále o tom istom: O definícii národa. Od 19. storočia prevládol nielen v odbornom svete ale v povedomí ľudí, čo je najdôležitejšie, názor, že národ je jazykové spoločenstvo. Kde tomu tak nie je, to sú tie povestné výnimky z pravidla.
Predtým národy v dnešnom slova zmysle v podstate ani neboli, lebo ľudia jazyk vnímali skôr ako kultúrnu záležitosť a svoju spolupatričnosť si formovali podľa iných kritérií. Čiastočne občas aj na základe jazyka. Predsa len jazyk je tým najprirodzenejším znakom spolupatričnosti. Ale niekde a niekedy, niekedy aj riadne dlho nad jazykom prevažovala napr. konfesionálna príslušnosť, územná príslušnosť a iné.
Tvrdenie, že Maďari žijú na dnešnom území Maďarska už tisícročia je absurdita spočívajúca v nezvládnutí logického myslenia. Podobne ako tvrdenie, že Maďari neprišli pred 1100 rokmi do strednej Európy. Prišli. Akurát po genetickej stránke v podstate vymreli. Lenže národ nie je o genetike, ale je o jazyku a povedomí spolupatričnosti. To povedomie a pocit spolupatričnosti spolu s jazykom preniesli na domáce obyvateľstvo. To sú dnešní Maďari. Pred 1200 rokmi ich predkovia neboli Maďari. Prišlo v podstate len k presunu jazyka a povedomia (ani nie kultúry). Takých príkladov je v dejinách viacero. To je niečo podobné, ako keby našu populáciu povedzme v priebehu 500 rokov pohltili napr.  černosi z Nigérie. Nie násilne zo dňa na deň, ale postupne. Slováci by boli čierni, hovorili by slovensky a hádali by sa, či bol Svätopluk ich kráľ alebo cisár :-) . Alebo radšej :-( ?
Samozrejme, toto je opačný príklad. ten správny je, že by skupina Slovákov kolonizovala nejakú africkú krajinu, obyvateľstvo by naučila slovensky a naučila by ich slovenské dejiny a potom by táto skupina časom podľahla asimilácii alebo vymrela alebo sa odsťahovala. Zostalo by len čierne obyvateľstvo hovoriace slovensky, cítiace slovensky a so slovenskými dejinami. A tam kdesi by sa týčila tá Svätoplukova socha, na ktorú by boli všetci pyšní. Nie je to až tak nezmyslená konštrukcia. Dnes tam majú Krista na kríži a cítia sa byť kresťanmi a hovoria španielsky alebo anglicky a cítia sa byť Španielmi alebo Angličanmi. Nebyť tej farby, nemali by sme pochybnosti.

No a podobne to môže byť aj s našimi Sarmatmi. To je ten problém, sme v podstate skutočne Sarmati, ktorí sa pomenovali podľa staršieho obyvateľstva Slávmi, alebo sme tí Slávi, ktorí pohltili aj tých Sarmatov, alebo Slávi = Sarmati ktorí pohltili staršie obyvateľstvo? O percentá pritom nejde. Ani o genetiku.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za So január 28, 2017 9:28 pm

Amin, vidím že so zaťatosťou sebe vlastnou ste si vykonštruoval vlastnú teóriu. Výskumu ludského genómu sa venovali najlepšie mozgy našej planéty, niektorí z nich dostali Nobelovú cenu. Ich výskum nie je dielom jedného laboratória, jedného človeka. Nie je to ako historická veda, že každý vedec príde k inému záveru, niekolkí sa dohodnú a potom oni majú pravdu, ale už v susednej krajine sú ich pravdy na smiech. Výsledky vedeckého výskumu genetikov zúčastnených na objasňovaní poznania ludského genómu sú akceptované všade na svete. Začnime v USA, prejdime Európu cez Moskvu až do Číny, vo všetkých laboratóriach na svete, kde majú technické vybavenie a genetikov čo ovládajú postupy.
Polymorfizmus na mužskom chromozome Y končí v nejakom čase a vzorky všetkých mužov smerujú k tomuto bodu a za tento bod už polymorfné zmeny nie sú. Ak by vzorky viacerých mužov končili v tomto bode s rôznymi výsledkami, potom je to jasné, mužských línií by bolo viacero, ale nie je to tak.  Ak to tak nie je, potom platí opak. Samozrejme že to je zarážajúce, ak podla mtch DNA vieme že pramatka Eva je staršia min. o 80000 rokov, tak je jasné, že v tom období museli žiť aj nejakí muži. Prečo za toto obdobie nevznikali na chromozóme Y polymorfné zmeny, alebo ak vznikali, tak prečo nie sú zaznamenané neviem. Možno to nevedia ani genetici, možno to vedia a ja sa to dočítam, prišiel som totiž len po kapitolu 4.

Pre mňa osobne je smutné, že ja nevzdelanec píšem popularizačný príspevok o genetike. Očakával by som, že budem držať v rukách dobrú knihu, ktorá mi celú problematiku populárne vysvetlí a aplikuje tie poznatky na etnogenézu Slovákov. Namiesto toho ignorácia z odborných kruhov, nazvem to duševná impotencia.

Kniha z ktorej čerpám sa volá Adam a jeho rod, napísal ju genetik Spencer Wells. Kúpte si ju, nie je všetko na nete a wiki má svoje hranice. Investujte pár eur do svojho vzdelania. /To nie je len pre Amina, ale pre všetkých ktorí túžia po poznaní/. Kniha je ovšem stará asi 12 - 13 rokov. Isto sú už nové a upresnené informácie. Takže budem sa tešiť, až zoženiem nejakú knihu z Ruska od Kliosova. Slovenac Perdih je úžasný, ale predsa len píše o svojej krajine a o svojom národe.

K záveru Aminovho príspevku : " No a podobne to môže byť aj s našimi Sarmatmi. To je ten problém, sme v podstate skutočne Sarmati, ktorí sa pomenovali podľa staršieho obyvateľstva Slávmi, alebo sme tí Slávi, ktorí pohltili aj tých Sarmatov, alebo Slávi = Sarmati ktorí pohltili staršie obyvateľstvo? O percentá pritom nejde. Ani o genetiku."

Ak by sa spravil seriozny genetický výskum, odpoveď by sme dostali. Je síce už minútu po dvanástej, tradičné spoločenstvá sa rozpadajú a v rámci Slovenska prichádza k multi- kulti. Podla toho čo píše Kliosov sme mi Slávi, lud od Dunaja, z ktorého vzišli východní Slovania a z nich Sarmati.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za So január 28, 2017 10:55 pm

Walibuk, ale moja teória možno ani nemá tak ďaleko od pravdy. Ja nespochybňujem výsledky genetiky a pritom si myslím, že aj "najlepšie mozgy planéty" sa môžu mýliť, lebo všade vo vede platí autorita a tá sa prekonáva ťažko. Preto, po čase, čo platilo navždy neplatí už vôbec. Ale v tomto prípade si genetické výskumy a logiku výskumu genetikov nedovolím spochybňovať, lebo o tom ako k tomu dospeli neviem. Jedna vec sú však výsledky a druhá vec ako kto si ich vysvetlí. Dúfam, že to tvrdenie o tom, že potomkovia všetkých mužov spred 57.000 rokov vymreli a prežili len od toho jedného jediného pochádza len od autora tej knihy, ktorý niečo zle pochopil. Inak, zdravý rozum tú možnosť vylučuje. Výsledky-nevýsledky. Alebo že by predsa len mimozemšťania? Tak potom je to možné. Ale myslím si, že existuje ešte aj iné vysvetlenie pri použití tých istých výsledkov a v tom bude riešenie celej záhady. Skrátka, som v tomto smere skeptik, alebo optimista, podľa toho z  ktorej strany sa na to pozrieme. Knihu Adam a jeho rod mám. Ak by mal niekto záujem....
Myslím, že je to ako v prípade záverov doc. Feráka, na nete často citovaného. Sám sa od nich dištancoval. Sú vykladané presne ako dôkaz opaku  toho, čo tým chcel on povedať. Je to len otázka pochopenia, resp. nepochopenia tej istej štúdie, toho istého textu.
Inak oceňujem vašu snahu s akou sa zahĺbujete do problematiky a súhlasím s tým, že žiaľ, tých, ktorí by to mohli robiť v pracovnom čase to nezaujíma. Ale chyba je v tom, že nie je spoločenská a potom ani politická objednávka. Aké stádo, taký vôl, aký vôl, také stádo.

Ešte skúsim jedno: Polymorfizmus na mužskom chromozome Y končí v nejakom čase a vzorky všetkých mužov smerujú k tomuto bodu a za tento bod už polymorfné zmeny nie sú. Ak by vzorky viacerých mužov končili v tomto bode s rôznymi výsledkami, potom je to jasné, mužských línií by bolo viacero, ale nie je to tak.  Ak to tak nie je, potom platí opak . Teda - ako vieme, že za tým bodom, pred 57.000 rokmi neboli polymorfné zmeny, ak nemáme odtiaľ vzorku? Keď máme z dnešnej populácie údajne vzorky len od potomkov toho jediného muža spred 57.000 rokov?  Nie je tam jednoducho chyba len v úvahe? Nie je ten výsledok dôkazom niečoho iného?
Zamyslime sa, čo by to znamenalo v praxi. Inak veľmi mi to pripomína, až na jednu nulu údaj 5700 rokov. Možno tam je pes zakopaný. To neprehlasujem za absolútnu pravdu, len dávam na zamyslenie.

S Kliosovom z vášho komentára súhlasím, zdá sa, že absolútne.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za So január 28, 2017 11:36 pm

Chromozom Y sa skúma u žijúcich mužov. Za 100 eur Vám spravia základný rozbor, ale neviem si predstaviť kolko stojí rozbor vedúci až k Adamovi. Ale robia ho. Vzorky sa teda nerobia z tak starých ludských pozostatkov, 40 -50 tisíc rokov, neviem to presne, ale myslím že maximum bolo 16 tisíc rokov. Väčšina kostier ktoré sa dochovajú sú v takom stave, že nie je možné určiť DNA, ako isto viete, vtedy sa robí zo zubov, ale aj tam sú zrejme limity. Inak by nám asi z velkou slávou oznámili čo zač je nový homonoid Denisovič. Verím že sa ešte dočkáme v tomto obore prekvapení.
Pre mňa je nepredstavitelné už to, že Slovania so skupinou R1a mali len jedného predka, možno 200 milónov ludí pochádza od jedného muža.  To je neuveritelné, ale asi pravdivé.  Predok toho prvého R1a, teda R1 musel mať vela potomkov, keď sa R1 zachovali, ale od tohoto praotca pochádzajú len R1a a R1b. Je neuveritelné, že polimorfizmus by sa prejavil len u dvoch jeho potomkov. Zrejme sa prejavil u mnohých, ale všetci aj so svojim potomstvom zahynuli. Skúšam si to predstaviť a zdá sa mi že to je možné, ak tie skupiny ludí boli malé, preto som aj napísal že to boli tlupy, ani nie kmene. Malá skupina 10 - 20 ludí napríklad hipotetickej R1c neuloví dosť zvere, príde mimoriadne krutá zima a prežijú len dvaja. A to je málo na ďalšiu existenciu a o pár rokov aj oni zmiznú z povrchu zemského. Podobných príkladov o zániku indiánskych kmeňov je vela.

Verím že p. Ferák sa nedištancoval od svojich výskumov, ale od niektorých dezinterpretícií nevzdelancami. Je to obrovská škoda, že výskum ktorý viedol nepokračuje.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Ne január 29, 2017 1:48 am

 Verím že p. Ferák sa nedištancoval od svojich výskumov, ale od niektorých dezinterpretácií nevzdelancami. Je to obrovská škoda, že výskum ktorý viedol nepokračuje.
  Áno, tak som to myslel.

A keď si pozriete vami odporúčanú knihu, je to skutočne veľmi pútavé čítanie, ale autor predkladá Vami uvádzané nie ako fakt, ale len ako hypotézy a teórie a sám upozorňuje, že to sú len možnosti, ako to mohlo byť. Nevylučuje iné riešenia. Preto si myslím, že môj názor, že to, čomu tak skalopevne veríte je len výsledkom správneho nepochopenia správnych výsledkov inými, resp. ich jednostrannej interpretácie v prospech teórie, ktorá má možno len zaujať. Alebo je tam hlbší zámer, ktorý má nenápadne podporiť kreacionizmus vedeckým zdôvodnením "Adama" za pomoci vedy a využitia evolúcie.Tým, samozrejme, nevylievam z vaničky všetko.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre slavoslav za Ne január 29, 2017 2:36 am

Táto vaša debata sa dostala už do rovín divokých špekulácií. Takto ďaleko už je možné asi čokoľvek. Adam, Adamovia, Evy, a nakoniec sa s pokrokom vedy o x rokov dozvieme celú pravdu. Alebo nám ju niekto povie.

slavoslav
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 44
Členom fóra od : 13.01.2017

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ne január 29, 2017 9:30 am

slavoslav napísal:Táto vaša debata sa dostala už do rovín divokých špekulácií. Takto ďaleko už je možné asi čokoľvek. Adam, Adamovia, Evy, a nakoniec sa s pokrokom vedy o x rokov dozvieme celú pravdu. Alebo nám ju niekto povie.
Divoká špekulácia? Keby to napísal Orgoň, ani by som sa nedivil.
Ak na súde žalobca predloží dôkaz identifikácie útočníka podla DNA, tak to je tiež divoká špekulácia? Ako môžu presne určiť, že len jeden jediný človek sa zhoduje so vzorkou. Je možné že by sa zhodovali dvaja, traja, alebo 200 ludí so vzorkou? Nie, nie je to možné a žiaden súd by Vašu obhajobu neprijal! Prečo je to tak? Lebo VEDA.

Skúsim použiť moju úbohú logiku a predpokladám, z vyššie napísaného, že každý človek je naprostý unikát. Nie sme klony. Polymorfizmus na Y chromozóme môže vzniknúť skupinovo? Teda celá, alebo časť mužov v tlupe, kmeni. v etniku môže získať zmenu na DNA naraz v jednom čase? Ak by to bolo možné, tak by na to genetici prišli. Preto vždy všetky zmeny, sumár zmien vedú k jednej osobe v minulosti, k nášmu prapredkovi. Skupina R1a mala len jedného predka, ale to sa týka aj podskupín, R1a1 a ďalšia podskupina R1a1a a tak ďalej. Preto je možné, že Slovania v Ruských stepiach majú trošičku inú R1a ako ju máme my pri Dunaji, alebo R1a v Indii. Ak by sa spravil solídny výskum, predpokladám že by sa zistili rozdieli aj na Slovensku a naša R1a zrejme nebude homogénna.
Viete čo je to divoká špekulácia? Ak si pri dnešných vedomostiach o Y DNA dovolí niekto povedať, že pri zaujatí vlasti Maďarmi sem prišlo 250 až 500 tisíc ludí.  Ako sme vyššie skonštatovali, Maďari majú zloženie DNA rovnaké , či skoro rovnaké ako okolité národy. Ovšem nielen Maďari, ale aj Maďarky. Ak by muži postupne vyhynuli v bojoch, tak ženy by niesli genetické posolstvo. Pravda je taká, že nenesú. Druhá možnosť je že prišli bez žien a potom vyhynuli, zanechajúc nám reč. Tretia možnosť je že tu žili odjakživa, ako píše Amin. Štvrtá možnosť je, že prišla len časť, ďalšia skupina Sarmatov, tu narazili na miestnych Sarmatov a Slovenov a preto žiadne Maďarské gény nie sú. Nevyhynuli, oni jednoducho nikdy neboli. A odkial sa vzal ten čudný jazyk? Moja predstava /špekulácia/ je že to bol bojový jazyk kočovnikov, niečo ako kód Navaho a Turecká okupácia Maďarska ho posilnila. Tých možností bude zrejme viac.
Na youtube narazíte na videá ktoré točia maďarský "nacionalisti" a identifikujú sa so Sarmatmi, v presvedčení, že Maďari boli vlastne Sarmati hovoriaci Maďarsky, a majúc pritom rovnakú DNA ako okolité národy. Pokial sa nespraví seriózny výskum, tak si to môžu tvrdiť donekonečna.
Osobne sa domnievam, že v tomto štádiu poznania je jediná možnosť, sledovať prácu A. Kliosova a jeho kolegov. My u nás vieme dokopy nič o Skýtoch a Sarmatoch, o kurganskej kultúre, výskum prebiehal v ZSSR, dnes v Rusku a na Ukrajine, informácie u nás skôr nie sú, ako sú a ak sú, nevieme či sú skreslené, falšované, alebo pravdivé. Aj keď som na internete našiel úvahy o tom, ako oficialne miesta v Rusku potierajú tento výskum a falšujú históriu. Videl som niekolko vystúpení Kliosova na youtube a na ruského nacionalistu nevyzerá ani zďaleka a hlavne ani tak nerozpráva.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Ne január 29, 2017 11:38 am

Walibuk, ja netvrdím, že Maďari tu (v Karpatskej kotline) boli odjakživa. Ja som to napísal o genetických predkoch dnešných Maďarov, ktorými boli,  podľa genetických výskumov Slovania a Slováci. Veď napr. v Miškolci sa Slováci pomaďarčili až v minulom storočí. Rodičia hovoria slovensky ale ich deti už len maďarsky. Myslím tie deti, ktoré majú dnes 20-30 rokov. Moja reakcia je reakcia na Váš názor, má ho vyvrátiť, nie potvrdiť. Je zároveň dôkazom toho, ako sa dajú chybne vysvetliť výsledky genetického výskumu vzhľadom k národnosti.
Ďalším záverom, ktorým sa usilujú niektorí Maďari vyzuť z toho, že mali slovenských predkov je snaha prehlásiť Sarmatov za Maďarov a potom sa považovať za potomkov Sarmatov. Je to pochopiteľné, lebo je to jediná logická možnosť, ako sa vyzuť z toho, že nemajú maďarské gény. Otázne je však, či vôbec majú tie sarmatské. Ale ak ich majú okrem iných Ukrajinci, Poliaci a Chorváti a veľká časť Slovákov, tak to si zasa veľmi nepomohli.
Pritom ale Maďari už v 19. storočí pochopili, že tých svojich poduralských predkov majú medzi sebou veľmi málo a vôbec netrvali na tom, že Maďar musí mať ich gény. Oni dokonca ani netrvali na tom, že maďarský nacionalista, či vlastenec, či národovec musí vedieť po maďarsky. Stačilo im, len keď sa za Maďara hlásil. Hlásiť sa mohol aj po nemecky. Ono nakoniec národnosť je kategória hlavne politická, ideologická. Ak sa k tomu pridá jazyk a kultúra, je to zjavné na prvý pohľad, ale ani jazyk, ani kultúra, ani genetika nakoniec nie sú dôležité pre niekoho, kto sa chce hlásiť k takej ideológii v ktorej toto nie sú dôležité veci. Vidíme to napr. pri kresťanstve, isláme, komunizme, demokratizme alebo multisexualizme :-). Koho tam zaujíma genetika, či jazyk.

Maďari majú povesť o siedmych kmeňoch. Nehovorili všetky jedným jazykom. Veď jeden z tých kmeňov boli Chazari. Možno už aj čiastočne poruštení. Jeden z tých kmeňov bol svetlovlasý, modrooký. To boli možno nakoniec Slovania. Alebo tí Sarmati. Alebo to bolo to isté. Rozhodujúce zrejme bolo v akom prostredí sa v desiatom- jedenástom storočí ocitlo sídlo panovníka. Keďže Poliaci vyhnali Vajka z Nitry, prešiel za Dunaj a usadil sa v prostredí možno len práve toho jediného kmeňa, ktorý hovoril maďarsky a tým jeho význam narástol. Obrovský rozdiel medzi fínštinou a maďarčinou ukazuje, že dnešná maďarčina sa sformovala, alebo bola ovplyvnená veľkou zmesou iných jazykov. Ale to je napríklad aj prípad angličtiny. Maďarčina začala byť tvorená a presadzovaná až od osemnásteho storočia. A to je aj prípad napríklad češtiny.
Takže nakoniec si Maďari môžu geneticky odvodiť svoj pôvod od koho chcú, majú prinajmenej tých sedem možností a vždy budú mať aspoň trocha pravdu. Je to len otázka toho, ako sa na vec pozrieme. Z toho je ale aj vidieť, že genetika pre národnosť nie je absolútne dôležitá a nemá ani žiadnu výpovednú hodnotu. Takže na R1A1 a DNA atd. v tejto súvislosti môžeme pokojne zabudnúť. To je síce veľmi zaujímavé, ale celkom o inom.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Jas za Ne január 29, 2017 11:44 am

walibuk napísal:Tretia možnosť je že tu žili odjakživa, ako píše Amin.
Amin to však myslel inak, ako to interpretujete
Amin napísal:Ešte k Maďarom. Ja oddávna tvrdím, že predkovia Maďarov žijú na území Maďarska už tisícročia. Akurát, že pred tisíc rokmi tí predkovia neboli z 99% ešte Maďari.  A pred 1200 rokmi neboli Maďarmi z plných 100%. Pred tristo rokmi ešte aspoň 50% z nich nebolo Maďarmi.

Čiže Amin vôbec nepíše, že tu boli Maďari odjakživa. Snažil sa uviesť najlepší príklad, aký len mohol dať, že kultúru nemožno stotožniť s génmi. Maďari sem naozaj prišli v 10. storočí. Ale z dôvodu, že to bola z veľkej časti mužská populácia bojovníkov, pre zachovanie pokolenia potrebovali ženy, tak si vzali Slovenky. Bolo ich len niekoľko desaťtisíc, uprostred más slovanského obyvateľstva so slovenskými ženami bol ich génom pohltený tým slovenským. Je je to historický zázrak, že vôbec kultúra Maďarov uprostred Slovanov nezanikla. Ale to bolo zrejme aj dôvodom. Cítili sa byť odjakživa iní a ich dobyvačná povaha sa prejavila aj v kultúrno-jazykovej dobyvačnosti iného územia. Smelo môžeme tvrdiť, že dnešní Maďari sú prevažne slovanskými maďarónmi.
Na začiatku 16. storočia tvorila maďarská národnosť iba 20 % obyvateľstva Uhorska. Od 17. storočia sa začala slovenská šľachta pomaďarčovať, rovnako aj obyvateľstvo. Pri sčítaní ľudu roku 1787 sa k maďarskej štatistickej  národnosti hlásilo 39 % obyvateľov Uhorska. Nehovorím ešte aj o jazykovom pomaďarčovaní Uhorska od 18. storočia. Úradný jazyk latinčinu nahradila maďarčina, rovnako aj na školách, ako povinný predmet. Maďarská nacionalita sa začala vyvíjať od prehranej bitky Uhorska pri Moháči v roku 1526 a územie dnešného Maďarska zabrala Osmanská ríša.
Dnešní Maďari majú geneticky so starými Maďarmi len veľmi málo spoločné, kultúrne však veľmi veľa. Sú to vlastne slovanskí maďaróni, ktorým zachutil život ľahkého zárobku (okrádania) ako tvrdej driny na poli. Tento príklad máme zachovaný už z roku 900 od salzburského arcibiskupa Teotmara, kedy si Sloveni oholili hlavy a pridali sa k lúpežným Maďarom.

My Slováci trpíme syndrómom cudzej vznešenosti. Nevážime si vlastných predkov, ale korene by sme chceli hľadať u exotickejších národov, chceli by sme, aby nám vládli cudzí panovníci a zaradiť sa k národnosti bohatých zlodejských bojovníkov, ako k národnosti chudobných a poctivých roľníkov.
Jas
Jas
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 82
Členom fóra od : 18.04.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Anonymný za Ne január 29, 2017 12:51 pm

Admin to myslel dobre. Walibuk, nemáš sa voči čomu brániť. DNA rozumieš celkom určite lepšie, ako ja, v tom sa nechytám.K vysvetleniu ani nie je treba DNA.

Jasovi na posledný odstavec reagujem:
Taktak​, múdro. A to ešte netušíte, že naozaj. Nežili ste to. Stačí, že Slovák prejde hranice - a už nechce byť Slovákom. Zažil som na vojne. Aj inde. Zažil som ich habadej. Hanebné. (Aby som bol objektívny: plakal som dojatím včera, keď som videl ľudový súbor Slovákov žijúcich v Írsku. VÝNIMKA.) A funguje to odnepamäti. Vlastne asi odvtedy, keď nám povedali, že Vandal je "vandal" - a kto by ním chcel žiť? A na kolená. A mea culpa, mea maxima culpa. A pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu a podobné ftákoviny na pokorenie a zlomenie národa. A ajhľa, podarilo sa. A dosiahlo sa to, že kto chce niečo dosiahnuť, musel preč zo Slovenska. Lebo neprajnosť a závisť je produktom biedy. . A keď dotyčný odišiel preč, nechcel byť už z národa pokoreného a národa drotárov. A tak nám kúpili aj Šafaříka. Dodnes sa chodia ľudia dobrovoľne takmer masochisticky ponižovať do kostolov a počúvať žvásty o odpustení hriechov a o spáse. A ešte za to platia do zvončeka a za každé povšimnutie od "zástupcu boha na Zemi". Ľudia pokorení sú najlepší platitelia daní, pokorne slúžia komukoľvek kedykoľvek.

A k tým pánom: často vlasný je horší, ako cudzí. Zažil som to aj vo firme. Verte mi. Aj Karol Róbert bol lepší, ako tí pred ním. A ešte tak Hunyadi - Corvin (?). Ale to bol aj trochu náš. Bol z koreňa Vandalov (Germán  Very Happy

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ut január 31, 2017 1:05 pm

Jas, gén nemôže byť pohltený inými génmi.
Mužská Y DNA sa prenáša len z otca na syna. Teda Starý Maďar si mohol zobrať Slovenku, mať s ňou modrookého blondiačika /po matke/ a ten by mal Y DNA po svojom otcovi. Teda maďarskú a nie slovenskú.
S toho vyplýva, že ak sem naozaj prišli nejaký Maďari s Maďarskými génmi, tak ich bolo :
1, zúfalo málo
2, vymreli v neustálych bojoch a nestačili narobiť dostatok deti
3, ich deti tiež zomreli v neustálych bojoch
4, značná časť z nich boli buzeranti, ako my hovoríme, smrdela im /žena/.

walibuk napísal:Tretia možnosť je že tu žili odjakživa, ako píše Amin.
Amin to však myslel inak, ako to interpretujete
Amin napísal:Ešte k Maďarom. Ja oddávna tvrdím, že predkovia Maďarov žijú na území Maďarska už tisícročia. Akurát, že pred tisíc rokmi tí predkovia neboli z 99% ešte Maďari.  A pred 1200 rokmi neboli Maďarmi z plných 100%. Pred tristo rokmi ešte aspoň 50% z nich nebolo Maďarmi.

To čo som napísal ja v ničom neodporuje tomu čo napísal Amin. Akurát treba vysvetliť, kde sa zobrala tá Maďarčina. Tvrdiť že bola tvorená a začala sa presadzovať až od 18 storočia nie je odpoveď. Podla jazykového skúmania asi 200 slov je považovaných za originálne Staromaďarské, vela slov je turkických a najviac Protoslovenských,  a úplne najviac bude asi novotvarov, či skôr slov vymyslených, vytvorených. /takých ale máme aj v Slovenčine a vo všetkých jazykoch/.

Ešte k tejto Aminovej vete:  Z toho je ale aj vidieť, že genetika pre národnosť nie je absolútne dôležitá a nemá ani žiadnu výpovednú hodnotu. Takže na R1A1 a DNA atd. v tejto súvislosti môžeme pokojne zabudnúť. To je síce veľmi zaujímavé, ale celkom o inom."

Neviem prečo ste tak fixovaný na myšlienku, že DNA nemá žiaden vplyv na národnosť. To Vám mám v každom mojom príspevku, raz Vám, raz Vladovi, raz Jasovi, pritakávať, že je to tak a naozaj na dnešné národy a národnosť to vplyv nemá? Ale predstavte si, že by nám naraz ta naša DNA vyrazila na čelo čitatelný znak, ktorý by všetci videli a vedeli identifikovať. Kolko krve by zas vytieklo. Teda chvalabohu že je skrytá. Skúmanie DNA okrem iných "nedôležitých" vecí má však zásadný vplyv na skúmanie zaludňovania planéty, na zisťovanie presunov našich predkov, na zisťovanie toho odkial a kadial sem prišli moji predkovia a tu to platí osobne, ak ja mám R1b1, tak ma bude zaujímať ako sem prišli oni, a ak bude I2a, tak mňa osobne budú zaujímať oni. Pre ludí bez práce je toto skúmanie rovnako na nič, ako archeologické vykopávky. A skúmanie DNA má tiež zásadný vplyv na možnosť zisťovania vývoja a šírenia jazykov a samozrejme aj kultúr.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Ut január 31, 2017 3:15 pm

Walibuk, no veď genetika nemá vplyv na národnosť, lebo dnes je celkom jedno akú máte DNA, môžete byť pokojne Maďar, Slovák alebo Nemec. Nie je dôležité dokonca ani k akej národnosti sa hlásili vaši predkovia. Väčšina ľudí ani nevie k akej národnosti sa hlásili ich dávnejší predkovia, maximálne to predpokladá.
Čo je však podstatné z toho odborného hľadiska: DNA ako prameň poznania k šíreniu jazyka, kultúr, národov. Áno, tam je to skutočne zaujímavé. Ale zasa, dôležité rovnako ako zistené fakty je to, ako s nimi naložíme. Lebo napr. jazyk mohla priniesť aj malá časť populácie a väčšinová populácia ho mohla z rôznych príčin prevziať. Nie hneď prvý deň, samozrejme. A keďže napr. na Slovensku už na prvý pohľad máme množstvo rôznych genetický typov, aby som to povedal všeobecnejšie, tak zovšeobecňovanie na základe percent môže viesť aj k celkom chybným záverom. V podstate Maďari sú celkom dobrým príkladom toho, ako to všetko neplatí. Pokiaľ niekoho zaujímajú len tie jeho vlastné gény, tak to je už zasa iná problematika.

Dovolím si sem nahodiť jednu "kacírsku myšlienku": Maďarov od poslovenčenia zachránili Turci. Nebyť Turkov, možno by dnes nebolo ani Maďarov, alebo by to bola len malá menšina.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ut január 31, 2017 6:36 pm

Amin napísal: V podstate Maďari sú celkom dobrým príkladom toho, ako to všetko neplatí.

Na Maďarčine je zaujímavé, že má svoje vlastné pomenovania pre obilie a podobné výrazy, ale má prevzaté výrazy na spracovanie obilia.  Ak sa vrátime späť ku Kliosovovi, Praslovanom a Sarmatom, tak Praslovania ktorí zo strednej Európy, od Dunaja odišli do Ruských stepí sa stali opäť pastiermi dobytka, kočovníkmi. Oni najpravdepodobnejšie skrotili koňa a prestali orať, siať, žať, mlieť a pod. Zabudnuté výrazy pre obilie  prevzali od Iránskych kmeňov a keď sa vrátili do strednej Európy, tak používali niektoré odlišné slová ako ich prapredkovia, ktorý od Dunaja neodišli. Mohli rozprávať natolko odlišne, že muselo prísť k opätovnému jazykovému zblíženiu. Podla mňa je toto  za nárečiami nášho jazyka, často tak rozdielnymi, že sa ani nám samotným nechce veriť, že sme všetko Slováci. /nie to ešte Maďarom/.
Vieme že Sarmati - Skýti prišli vo viacerých vlnách,/ niečo vieme, niečo tušíme/ a tak ako som popísal v začiatku, tak takto mohli prísť aj Maďari, od samého počiatku vybavený tou istou DNA, do istej mieri spoločným jazykom, ale naopak, tiež výrazne odlišným. V boji, keď útočili velké jazdecké zoskupenia, celé bojové pole muselo byť zahltené víriacim prachom, tak sa museli nejako dohovárať. Vieme že kavalérie 18. storočia používali trubky, polnice, ale čo vtedy. Nič také sa nenašlo. Kričali na seba dohodnuté povely, ktorým nepriatel nemal rozumieť? Niečo ako kód Navaho?

Myslím že východní Slováci sú viac Sarmati ako zvyšok Slovenska a toto by nám mohol preukázať genetický výskum. Ono by to ani nebolo ani moc drahé, ak si vezmete že jeden test stojí asi 100 eur, tak pri výskume 200 ludí by to mohlo byť asi 30 tisíc eur, plus následné vyhodnocovanie historikmi.

Tiež som nadobudol presvedčenie že aj Čech je meno od Sarmatov a že minimálne Pražania boli Sarmati. Česká R1a1 sa odlišuje od tej našej Slovenskej, sú iná podskupina ako mi, hoci sa to zdá byť nemožné, je to tak.  Otázka je prečo? Rozumná odpoveď by sa mala nájsť.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre slavoslav za Ut január 31, 2017 9:37 pm

Ale všade sa hovorí o skupine R1a ako nositeľovi árijského jazyka, nie protoslovanského. Tomu mohol predchádzať možno protoárijský, tomu zasa iný. Z tej celej skupiny by sa potom oddelila jedna časť, ktorá začala rozprávať jazykom staroslovanským. Už to tu niekde bolo, že R1a nebola homogénna. Staršie jazyky postupne zanikli alebo splynuli, asimilovali sa v jeden.

slavoslav
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 44
Členom fóra od : 13.01.2017

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ut január 31, 2017 10:40 pm

slavoslav napísal:Ale všade sa hovorí o skupine R1a ako nositeľovi árijského jazyka, nie protoslovanského. Tomu mohol predchádzať možno protoárijský, tomu zasa iný. Z tej celej skupiny by sa potom oddelila jedna časť, ktorá začala rozprávať jazykom staroslovanským. Už to tu niekde bolo, že R1a nebola homogénna. Staršie jazyky postupne zanikli alebo splynuli, asimilovali sa v jeden.
... R1a nebola nositel žiadneho árijského jazyka. Árijský jazyk bol Slovanský. Tá časť praslovanov ktorý prenikli do Indie, tým sa hovorí Árijci.
Každá skupina Y DNA má svoje podskupiny, ktoré sa vyvíjali v čase. Teda aj R1a má takéto podskupiny, ale zopakujem, tak ako hociktorá iná. Staršie jazyky ktorým sa hovorí PRA, alebo PROTO sa vyvíjali, nesplývali v jeden, naopak, rôznili sa. Tak vznikla Polština, Ruština, Čeština a pod, jednotlivé vývojové variácie sa ovplyvňovali a vznikali nové a nové varianty. Myslím, že ak by ste sa preniesli do doby Svätopluka, mali by ste problém rozumieť a aj v takom 16. storočí by Vaša Slovenčina znela čudne.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre slavoslav za Ut január 31, 2017 11:04 pm

Nositeľom árijského, protoárijského alebo staršieho. Ale nie slovanského. Slovanský sa vyvinul buď z árijského alebo samostatne pokračovaním staršieho na nejakom území. Tí Árijci nakoniec ani nemuseli byť Slovania. Len patrili do tej celej skupiny.

slavoslav
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 44
Členom fóra od : 13.01.2017

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ut január 31, 2017 11:31 pm

Ak tvrdíte to čo píšete, tak to prosím zdôvodnite, čo to je ten Árijský jazyk, či Protoárijský a kto to boli tí Árijci? Rád sa dozviem niečo nové a nemuselo by to byť tu v Sarmatoch. Skúste samostatný príspevok.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre slavoslav za Št február 02, 2017 10:58 pm

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Sqo3s2
Mapa od Eratosthenes-a. Približne rok 194 pr.n.l.
To dole je "Nový svet", asi Južná Amerika.

Zdroj: http://ancientamerica.com/early-new-world-maps-by-dr-gunnar-thompson/

slavoslav
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 44
Členom fóra od : 13.01.2017

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re : Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre igor1235 za Ut apríl 25, 2017 2:09 pm

podľa : https://cogniarchae.wordpress.com/2017/02/09/horus-st-george-jarilo-and-the-star-lore-of-the-equinoxes/ v titule Horus, St. George, Jarilo, and The Star-Lore Of The Equinoxes ...

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Deisis10

... sv. Juraj a sv. Demetrius boli jazdci, čo znamená, že ich kult pochádza pravdepodobne z nomádskej kultúry stepí a nie z morského zámku Grécka. Tiež názov Sirmium, z ktorého pochádza sv. Demetrius, mohol byť odvodený od Sarmatianov - nomádských jazdcov zo stepí, považovaných za predkov moderných Slovanov ....
Horus (... sokol ?)
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Po máj 29, 2017 12:00 am

... sv. Juraj a sv. Demetrius boli jazdci, čo znamená, že ich kult pochádza pravdepodobne z nomádskej kultúry stepí a nie z morského zámku Grécka. Tiež názov Sirmium, z ktorého pochádza sv. Demetrius, mohol byť odvodený od Sarmatianov - nomádských jazdcov zo stepí, považovaných za predkov moderných Slovanov ....

Sv. Juraj zabíja draka, resp. jazdec zabíja draka - tento motív symbolicky vyjadruje tiež ovládnutie poľnohospodárov kočovníkmi. Drak predstavuje zem, je kultovým zvieraťom roľníkov. Jazdec s kopijou je boh hromu (ktorý jazdil tiež na koni a jeho blesk bol kopijou), ktorý porazil starší poľnohospodársky kult.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re : Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre igor1235 za Št jún 22, 2017 10:08 am

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 88764011

priživili sa Maďari aj na Sarmatoch, alebo je to iný význam či svojim spôsobom ukážka, ako sa kradne história


Naposledy upravil igor1235 dňa Po jún 26, 2017 3:19 pm, celkom upravené 1 krát.
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Anonymný za Št jún 22, 2017 2:33 pm

Igor, úplné hlúpa schéma. Viac sa mi to ani nechce komentovať. Len dodám, že tam ešte mohol stvoriteľ dať aj Indiánov, aborigénov a možno aj eskymákov

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Št jún 22, 2017 6:32 pm

Ešte tam chýbajú Sumeri ako predkovia Maďarov, čomu sa tam celkom verí.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Pi jún 23, 2017 8:53 pm

Ja si myslím, že autor je velký skromňák, úplne hore totiž malo byť- " Ádam - Magyár "
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Anonymný za Po december 04, 2017 4:12 pm

pre igor1235 Yesterday at 10:48 pm
Myslím si, že pred začiatkom pozície " Veľkej Moravy "by sme mali ako pomôcku využiť poznatky o Dácii :
https://en.wikipedia.org/wiki/Dacia
Z môjho pohľadu, sa mi javila zaujímavá informácia, že Sarmati a Jazygovia boli lokalizovaní v tom čase na našom súčasnom území. Neskôr sa z dejín vytratili, bez stopy ... Kacírska otázka, môžeme byť potomkovia Sarmatov ? Cez obyvateľstvo terajšieho územia Slovenska sa premlelo toho naozaj dosť .... nezdá sa mi, že by sa obyvatelia striedali, ako v kine aj keď to boli kmene, etniká ... migrácia predsa existuje aj dnes a tu sme.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Matriarchát

Odoslať pre Ladi slav za St december 06, 2017 9:48 pm

Matriarchát môže mať silnú symboliku pre tých ľudí treba vychádzať aj z božstiev neuvažujte logicky ale ako oni zrodenie ROD začiatok a koniec úspech a neúspech život smrť žena bola pre nich pravdepodobne symbolom niečoho magickeho, prepojenia neba a zeme, mostom medzi smrtou a zivotom a viete kto a aky vyznam mal pre nich ROD

Ladi slav
Anonymný


Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Št december 07, 2017 7:20 pm

Jazyk = SLOVO. Presnejšie reč, ale od reči k slovu je veľmi blízko. Jazygovia sú iným slovom  nazvaní Slovania alebo Sloveni, alebo Slováci alebo Slovovia.... 

Matriarchát je prirodzený tam, kde matka rodila a otec bol neznámy. Pozrime napr. ako žijú mačky. Mačatá patria len mačke, celkom výnimočne sa o ne stará aj kocúr. Pritom mačky tvoria páry, aj keď sú také mačky, ktoré majú širší okruh kocúrov  a potom pestrejší vrh.  Podobne ako u ľudí.
Akonáhle ľudia pochopili, že otcom konkrétneho dieťaťa je konkrétny muž, začali sa o vlastníctvo dieťaťa deliť so ženou, rod sa začal deliť na rodiny. Vlastníctvo spoločné sa začalo deliť na vlastníctvo rodín. Štáty sú patriarchálne a majú patriarchálne ideológie. Rody sú matriarchálne.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Lekalo za Št december 07, 2017 11:53 pm

"neuvažujte logicky ale ako oni"....Ja si myslím že ľudia v praveku a staroveku boli naopak veľmi veľmi racionálni a triezvo uvažujúci, inak by neprežili. Nevyužívali matriarchát v ponímaní v akom ho chápeme, alebo si ho predstavujeme my dnes. Jednoducho život ženy resp. dievčaťa mal pre nich väčšiu cenu ako život chlapca/muža a malo to racionálne jadro - jeden muž môže oplodniť tucty žien, stačí na to sám, ale na rodenie nových členov rodu/rodiny je treba ženy a to veľa žien. Obzvlášť v ťažkých časoch, keď hrozilo vyhynutie alebo zásadné oslabenie rodiny, stúpala cena života dievčat na úkor ceny života chlapcov. Konieckoncov, aj príroda sama to má zariadené podobne - po extrémnych udalostiach sa rodí viac samičiek ako samcov.
To je aj dôvod prečo si myslím, (ale to je iba moja špekulácia) že pri ľudských obetách (okrem aktov milosrdenstva) boli obvykle preferovaní muži/chlapci pred dievčatami, čo sa prenieslo do kresťanských náboženských predstáv vo forme anjelikov - chlapcov a prakticky nikdy nie anjelikov - dievčat.

Lekalo
Dopisovateľ

Počet príspevkov : 86
Členom fóra od : 28.10.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re : Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre igor1235 za Pi december 08, 2017 11:14 am

Amin napísal:Jazyk = SLOVO. Presnejšie reč, ale od reči k slovu je veľmi blízko. Jazygovia sú iným slovom  nazvaní Slovania alebo Sloveni, alebo Slováci alebo Slovovia....  .

teda : Sarmati a ich naša ríša, Jazygovia = Slovovia tí ktorí nechali runy na Velestúre o ktorých hovorí p. Ducár vo svojej knihe či v Panónii, Kvádi - kováči, ďalej Sloven, Sloveni o ktorých hovorí Rastislav v žiadosti o liturgiu, potom Sloven, Sloveni, Slovák, Slováci na Slovensku, moravských Slovenov, Slovákov na Slovácku ( kde nám v Čechách nebadane podsúvajú to jediné správne územie pre názov Slováci ), potom Sloveni, Slovenci v Slovinsku ...


Naposledy upravil igor1235 dňa Pi december 08, 2017 2:15 pm, celkom upravené 1 krát.
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Pi december 08, 2017 1:04 pm

Celkom určite ľudia v dávnych časoch uvažovali racionálne a ekonomicky. Preto niekde zasa preferovali oproti dievčatám chlapcov, hlavne v patriarchálnych a na výboje, lúpeže zameraných spoločnostiach. Alebo tam, kde premnoženie ohrozovalo spoločnosť. Tak je tomu aj dnes - napr.Čína. Dialo sa to na úrovni spoločenskej, jednotlivci sa len viezli a k tomu patrila potom aj príslušná ideológia aby ich usmernila. Matriarchát či patriarchát môžeme vysvetľovať z tých či oných dôvodov, ale podstata jedného aj druhého je ekonomická, k nej sa pridáva ideológia. Keď ideológia nevyhovovala ekonomike, tak bola vymenená - samozrejme, nie vždy hladko a bez boja.
Podľa dnešnej legislatívy pedofilné obrazy anjelikov v kostoloch mužského rodu sú odrazom patriarchálnej kresťanskej ideológie, aj keď, pokiaľ dobre viem, anjeli boli prezentovaní ako bezpohlavní. V čom je zasa vidieť pokrokovosť kresťanstva, ktoré o dve tisíc rokov predbehlo dobu svojimi genderovo vyváženými anjelmi, len v renesancii boli umelci inak zameraní. Kresťanstvo kultom PM zasa ťahá do praveku k Matke Zemi a Darvinom k ateizmu alebo niečomu podobnému... všetko je v pohybe a nič nemá univerzálnu platnosť. Čo bude s tými anjelikmi, ukáže budúcnosť, cirkev je pripravená pokrstiť aj mimozemšťanov (podľa pápeža), či zvládne pokrstiť aspoň všetkých žiadateľov o sociálne dávky v EU, to ukáže budúcnosť. Výsledok možno bude podobný výsledkom minulosti, ani mačka, ani pes... podobne ako to bolo s tými obeťami a preferovaním anjelikov jedného pohlavia a s kresťanstvom a pohanstvom. Každá revolúcia časom zožerie vlastné deti a nastúpi celkom iná garnitúra, ktorá vyžaduje, aby idea slúžila im a nie oni ideám. Nájsť to správne vysvetlenie javov minulosti nie je možné, lebo po reformátoroch vždy prichádzajú deformátori, ktorí ani netušia o čom bola tá reforma.. výsledkom sú guláše kultúr a ideológií v ktorých sa márne budeme usilovať vyznať aj keď samotná podstata nie je až tak nepochopiteľná.
 Takže ľudia boli síce vždy veľmi racionálni a praktickí ale zároveň sú pôvodcami toho iracionálneho a nepraktického. Lebo celkom racionálne a prakticky každý ide hlavne za tým svojim.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Pi december 08, 2017 3:00 pm

igor1235 napísal:
Amin napísal:Jazyk = SLOVO. Presnejšie reč, ale od reči k slovu je veľmi blízko. Jazygovia sú iným slovom  nazvaní Slovania alebo Sloveni, alebo Slováci alebo Slovovia....  .

teda : Sarmati a ich naša ríša, Jazygovia = Slovovia tí ktorí nechali runy na Velestúre o ktorých hovorí p. Ducár vo svojej knihe či v Panónii, Kvádi - kováči, ďalej Sloven, Sloveni o ktorých hovorí Rastislav v žiadosti o liturgiu, potom Sloven, Sloveni, Slovák, Slováci na Slovensku, moravských Slovenov, Slovákov na Slovácku ( kde nám v Čechách nebadane podsúvajú to jediné správne územie pre názov Slováci ), potom Sloveni, Slovenci v Slovinsku ...

Až na to, že tie runy na Velesture zanechali nie Slovovia, ani Starí Slováci, ale celkom mladí Slováci, aj keď Klemens bol v tom čase už pán v rokoch. Či Križko dával za bukom pozor, či niekto nejde je vec na diskusiu....  Ducár preferuje názor, že runy pochádzajú z 12. či 13. storočia, len otázne je, prečo by niekto v tom čase písal runami podľa Kollárovej Staroitaliky o udalosti tisíc rokov starej, keď sa v krajine už dávno používala latinka. Ale ani v tomto prípade by nešlo o Slovov ani Starých Slovákov, ale už by išlo o "nových" Slovákov.  A Slovinci je tuším celkom novodobé pomenovanie mierne potaliančených Chorvátov, ktorí sa od Chorvátov odčlenili preto, lebo nepatrili spolu s nimi do Rakúskej ríše, čiže zahraničných Chorvátov. Aby neboli Chorvátmi,museli sa v 19. storočí inak pomenovať a pomenovali sa teda od vtedy už všeobecného mena Sloven Slovencami, v podstate Slovancami. Možno niečo podobné ako Rumuni a Moldavci alebo Rusi a Ukrajinci atd. Slovinci teda nie sú o nič pôvodnejší Sloveni ako Chorváti, tu skutočne platí, že nemali ako ich zahraničná menšina svoje meno a použili na odlíšenie to všeobecné.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Anonymný za Pi december 08, 2017 3:26 pm

Igor prečítajte ešte raz toto: https://sloveni.forumsk.com/t49-topic . Aj keď ste tam reagoval ako posledný diskutér, váš predchádzajúci príspevok napovedá, že ste nečítal diskusiu k tejto nešťastnej knihe, najmä "posledné vyjadrenie sa Alana Dologa ku knihe, ktoré je nad vašim príspevkom v téme. Verím, že som neurauil, keď odkazujem na tento článok.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re : Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre igor1235 za So december 09, 2017 8:35 am

Sveťo ďakujem, zrejme "jde o hluboké nedorozumění" , knihu mám, reagoval som a čítam všetko. Teda aj horeuvedeným príspevkom sa snažím "chytiť tú povestnú červenú niť" vývoja Slovenov, podľa miery poznania.. Na našom území, nebol urobený seriózny výskum pôvodu rún, pokiaľ viem ani v Maďarsku, kde Jazygovia sa mohli nachádzať tiež. No uvedomujem si, že nič neviem. Smile
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Anonymný za So december 09, 2017 9:47 am

Hluboké nedorozumění sa stáva :-). Nič sa nedeje, odpustili sme si Very Happy
Čo je to seriózny výskum? Má sa skúmať kameň chemicky? Ten, čo bol mnoho krát zoškrabávaný, konzervovaný, olejovaný, odmasťovaný...brali sa sadrové otlačky? Alebo čo okrem toho, čo som okolo toho vykonal by ešte bolo treba urobiť? Dotiahol som aj Pilsa, vieme, kto kedy a kde...Pre nás viacerích je to jasná správa. Malo by sa to zakonzervovať (ale naozaj neviem, ako), ak pamiatka na boj o sebaurčenie Slovákov v 19. storočí. Tak to je a celkom isto nie inak. Hoci sa každý môže myliť, ale toto vyzerá ako účelový podvod. Treba ho zachovať, ale nefantazírujme okolo toho, že sa môže jednať o nápis starý 3000 rokov, ako preceda matice. Oficiálna verchuška sa nápisu nevenuje, ignoruje ho.

Na tom nápise je pre mňa najdôležitejšia správa o tom, že pisateľ odniekiaľ vedel, že r. 280 Silian zrumich Kremenitju. Je to uveriteľné v chronologickom kontexte života Silianov. Neviem, či pisateľ (Klemens?) vedel o tom, že Silianov zastavil Riman v Transylvánii...a je tam Šilindia. Ale toto patrí do inej diskusie :-).

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za So december 09, 2017 6:37 pm

Zasiahla vyššia moc a dlhú odpoveď zmazala. Tak len krátko sumárum: Iste, diskusia o tom nepatrí sem, lebo nápis nevznikol v  čase Sarmatov. 
Pisateľ to vedel od Bolsa a ten o Šafaříka a ten sa to dočítal v nemeckých prácach z prvej polovice 19. storočia. Či naletel aj Šafářik, alebo či nemeckí autori uviedli seriózne informácie je na inú diskusiu, na pôvode nápisu to nič nemení.
Prečo chceme od dávnych autorov aby písali pravdu, keď tým novodobým "vedeckým" akceptujeme ich výmysly?
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re : Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre igor1235 za Ne december 10, 2017 6:50 pm

Historické záznamy o Jazygoch z neskorého staroveku sú oveľa skromnejšie  a  vo všeobecnosti prestávajú byť spomínaní ako kmene. Na konci 4. storočia boli uvádzané dve sarmatské kmene, Argaraganti a Limiganti, ktorí žili na opačných stranách rieky Tisy. Jedna teória spočíva v tom, že tieto dva kmene boli utvorené po dobití Roxolanmi ( Rusínmi - Rusmi ), pričom Jazygovia sa stávajú Limigantmi a Roxolani sa stávajú Argaragantami.  Ďalšou teóriou je, že skupina slovanských kmeňov postupne migrovala do oblasti, podriadenej Jazygmi a Jazygovia boli ako Argaraganti, a Slovania boli Limigantmi. Bez ohľadu na to je pravdou, že v 5. storočí boli oba kmene dobyté Gótmi, a v dobe Attilu splynuli s Húnmi.Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 1280px11
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Ne december 10, 2017 7:33 pm

Potomkovia Jazygov vraj žijú vo východnom Maďarsku, okolo Nyiregyházi... žial, už som zabudol kde som o tom čítal podrobnejšie, tak kto by vedel, nech napíše.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Anonymný za Ne december 10, 2017 7:52 pm

Všetky mestá a dediny, ktoré sa začínajú na Jász - Jászberény a pod.
Ale Jazygovia sú aj pri rieke Siret v Rumunsku. Je tam mesto Jasy.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Ne december 10, 2017 8:13 pm

No a nezabudnime na teóriu :

http://irsa.szm.com/irsa.blgz.cz/SLNECNY-NAROD-SLOVENOV.html:

Sláv – ctiteľ Slnka
Meno Sláv je v latinských, gréckych a arabských prameňoch písané s hláskou „k“(c) po „S“. Teórii o jeho pôvode je viacej, západní autori inklinujúci k rasistickým ideológiám radi spájali slovo „sláv“ so slovom „otrok“, lebo taký význam má „slave“ a pod. v románskych a germánskych jazykoch. Pritom kmeň slova „slav“ (slab) nájdeme práve v slove sloboda. Romanticky naladení slovanskí autori naopak spojili meno Sláv so slovom „sláva“ alebo „slovo“. Jazykovedci prišli s vysvetlením od mena vodného toku, od všeobecného mena pre ľudí a pod., čo zasa iní jazykovedci popreli.
Nepochybné je, že „slav“ (slov, suav, suev...) je základom domáceho menom Slovanov, že tak sa označovali oni sami a to na celom slovanskom území.
Blízkosť „slova“ a  „slávy“ nie je náhodná. Oslava býva totiž celkom prirodzene spojená so slovným prejavom – vychvaľovaním. Slávnosť je obradom s určitými pravidlami, ktorá je priamo spojená s oslavou niečoho alebo niekoho.  Najprirodzenejším, najpôvodnejším objektom oslavy je „Sláv“ –  ako idol. Zároveň je to vhodné meno pre jeho ctiteľa. Z istých mytologických súvislostí vyplýva, že tento idol bol mužského rodu a bolo ním Slnko (a jeho symbol Sokol), až oveľa neskôr, niekedy ku koncu pohanského obdobia bolo vytlačené predstavou o najvyššej božskej bytosti – Bohu hromu. Tisíce rokov staré prírodné svätyne kultu Slnka – Sokola sa doteraz nachádzajú na území obývanom dnes alebo kedysi Slovanmi a dodnes sa nazývajú Sokolími skalami (Slovensko, Ukrajina, Nemecko, Rusko, Rumunsko...)!  O tom, že „Sláv“ bolo pôvodne meno ctiteľov Sláva (Slnka) ako hlavného, najvyššieho božstva svedčí aj označenie neskoršieho kresťanského náboženstva ako „pravoslávie“ u východných Slovanov, atď. Meno Slovan, Sloven, Slav podľa toho pôvodne označuje v prvom rade ctiteľov Slnka, v druhom rade roľníkov a „ľud“ – slovenské obyvateľstvo vo všeobecnosti. Na spojenie mena Slovenov so Slnkom poukazuje práve Ptolemaiov zápis „Souobenoi“, kde prvá časť je vlastne „Solo“ (Souo, Suo), čo je nepochybne meno Slnka (v slovenských nárečiach tiež „sunka“), ktoré v iných indoeurópskych jazykoch sa nazýva rovnako „Sone“, „Solo“, „Sun“.... Tu je aj rozuzlenie, prečo Arabi a Gréci zapísali meno Slovenov ako Sklavov, lebo „souo“ im znelo ako „sklo“. Napr. Španieli si s pre nich ťažkou slabikou „sl“ pomohli tak, že pred „s“ vložili „E“ (Eslovaquia). S „sk“ zaznamenal meno Slovenov v prvej polovici 7. stor. n.l. Fredegar (Sclavini, čiže Sloveni, lebo slovenské „o“ mu znelo skôr ako latinské „a“ a „e“ ako latinské „i“). V rôznych jazykoch sa jednotlivé hlásky a skupiny slabík vyslovujú rôzne, to je bežná vec, transkripcia je vecou dohody, ale často potom ovplyvňuje aj výslovnosť. Takouto zmenou výslovnosti prechádza v dôsledku súčasnej spisovnej podoby napr. slovenčina aj v súčasnosti. Dôkazom o tom, že naši predkovia nazývali Slnko „Solo“ („Souo“), z čoho vzniklo aj slovo sláva, sú dodnes používané slovenské slová – napr. Slnko dodnes na nás „sála“ svoje lúče a teplo. Dokladá to aj ruské „Solnce“ (Slnko).

LEBO JAS = SLNKO , JAZYG = SLOVO = SOL-VO a SOL = SLNKO (SOLNCE...).

táto previazanosť slov SLÁV - SLOVAN - SLOVO - SLNKO a JAZYG - JAS- JAZYK (SLOVO- REČ) a SLNKO - JAS nie je náhodná.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ne december 10, 2017 8:31 pm

Ako tam len tí Jazygovia mohli žiť, keď tam podľa niektorých bádatelov bola pustatina, ešte k tomu aj zasolená. Pásť sa tam nedalo a istotne vyhynuli, od hladu. Very Happy
Veľmi pekný článok o Jazygoch napísal Valamír na webe Sklabonia. Bolo by fajn ak by ho mohol skopírovať sem.
Jazygovia bolo Slovania, či splynuli s Húnmi ťažko povedať, isté je len jedno, že sú z nich dnes Maďari. Vraj sa dodnes odlišujú od bežnej maďarskej populácie, sú vysokí a mohutnej postavy, niektorí o nich tvrdia že sú to Sikuli.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Ne december 10, 2017 8:54 pm

Boli tam žaby, ryby, hady a kdejakej inej chutnej hávede. Nejde o osídlenosť alebo neosídlenosť, ale hlavne o hustotu osídlenia. V tej oblasti donedávna žilo veľa slovensky hovoriaceho obyvateľstva. A podľa mojej skúsenosti sa od Maďarov vôbec neodlišujú. Vyzerajú ako Slováci :-)
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ne december 10, 2017 9:19 pm

Amin napísal:Boli tam žaby, ryby, hady a kdejakej inej chutnej hávede. Nejde o osídlenosť alebo neosídlenosť, ale hlavne o hustotu osídlenia. V tej oblasti donedávna žilo veľa slovensky hovoriaceho obyvateľstva. A podľa mojej skúsenosti sa od Maďarov vôbec neodlišujú. Vyzerajú ako Slováci :-)

Že vyzerajú inak sme sa dozvedeli od Maďarských Maďarov v Maďarsku, keď sme sa plavili po Tise. Chcelo by to výlet.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Ne december 10, 2017 9:24 pm

Ja posudzujem len podľa toho, čo som videl na vlastné oči... nevidel som všetkých.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ut december 12, 2017 9:03 am

Amin, k Vášmu príspevku z 10.12 mám len malú bezvýznamnú poznámočku, Španieli majú svoje vlastné meno pre nich ťažko vyslovitelné a tak sa volajú E-spaňa.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Adam za Ut december 12, 2017 12:27 pm

Tu by so povedal, že je to skôr naopak. Pre nás to E na začiatku bolo ťažko vysloviteľné, preto sme to vyriešili tak, že sme ho vynechali. Nielen v tomto prípade, ale vo všetkých. Na "e" nezačína žiadne pôvodné slovenské slovo, len tie, ktoré sú cudzieho pôvodu.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty PF

Odoslať pre Martin 32 za Po január 01, 2018 3:39 pm

Prajem všetkým pekný nový rok.
A na autorov prvých troch najčítanejších článkov mám jednu spoločnú otázku: Boli Sarmati ariáni, alebo uctievali sokola a Slnko?

Martin 32
Anonymný


Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re : Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre igor1235 za Po január 01, 2018 7:52 pm

Ako hore už Sveťo napísal "Sarmati ako polyteisti uctievali Slnko, čomu, ako bolo už uvedené, nasvedčuje aj ich meno (Sar = Slnko) " Ďalej uctievanie ohňa a vody ako bohov bolo starodávnou tradíciou všetkých iránskych národov a dá sa predpokladať, že božstvá týchto prvkov včítane zoomorfných motívov boli súčasťou sarmatského panteónu siedmich bohov, podobne ako to bolo aj v prípade Skýtov. Ženy, ktoré mali dôležité postavenie medzi Sarmatmi ako bojovníčky pri bojoch používali často sokoly. Nezaregistropval som však u Sarmatov ich uctievanie.  Máme poslabšie informácie o náboženstve Sauromato-Sarmatov no sú však neustále dopĺňané archeologickými výskumami a tým aj nálezmi a poznatkami.(ariáni ?)

Podľa anglického prekladu  https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatians  ... Sarmati rozhodne boli nakoniec asimilovaní (napríklad slovanizáciou) a absorbovaní proto-slovanským obyvateľstvom východnej Európy,
.... nie Maďarmi, korí si ich statočne, no podvodom zobrali do histórie - alebo len nechtiac potvrdzujú, že Maďari sú Slovania   Smile
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Mqdefa10

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Sarmat10
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Sarmat10Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Gods-f10
Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 God-s-10
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre walibuk za Ut január 02, 2018 10:42 am

Prečo by mali byť Sarmati Iránci? Pretože to tak píšu? Peržania si najímali Sarmatských jazdcov, to však neznamená že boli Iránci a to aj napriek tomu, že na území Iránu sa mohli čiastočne nachádzať. Skýti aj Sarmati boli Slovania.
Pri Maďaroch a maďarčine mi prichádza vtipné, že sa hlásia k Sár - matom.
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Sarmati a ich naša ríša - Stránka 3 Empty Re: Sarmati a ich naša ríša

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 3 z 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.