Slovensko a Sloveni
Prezerať časť fóra môžete dočasne aj bez registrácie.

BEZ REGISTRÁCIE NEVIDÍTE VŠETKY PRÍSPEVKY ANI CELÚ DISKUSIU

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV JE OBNOVENÁ

Ak máte problém s registráciou, môžete sa prihlásiť cez Facebook - kliknite na TOPIC´IT

Slovensko a Sloveni
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Najnovšia diskusia
» Velká Morava v súvislostiach podla prameňov
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyPi január 15, 2021 1:25 pm pre igor1235

» Najnovšie archeologické výskumy na Slovensku
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyUt december 29, 2020 6:00 pm pre igor1235

» Kračún, Koleda, Koľada, Gody, Štedrý večer, Vianoce - oslava zimného slnovratu
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyUt december 22, 2020 12:50 pm pre igor1235

» Ako sa tvorí história
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyUt október 13, 2020 5:51 pm pre igor1235

» Co je Država
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyŠt august 06, 2020 11:34 am pre igor1235

» Záhada nápisu na Velestúre
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyPo júl 20, 2020 8:42 am pre TherioN

» Sloveni, Slovenky, Slovensko, Slovenija, slovenčina, slovenský, slovenská, slovenské
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyPo apríl 27, 2020 1:16 pm pre igor1235

» Svuentiepolco Rex Sclavorum et Hungarorum, teda Kráľ Starých Slovákov a Maďarov.
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptySt apríl 01, 2020 7:51 pm pre ifuri

» MAPY STARÉHO SLOVENSKA
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyUt január 07, 2020 1:52 pm pre igor1235

» Pôvod človeka
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyUt november 19, 2019 7:50 pm pre Adam

» Pôvod Slovanov z pohľadu západných genetikov
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyŠt júl 11, 2019 7:09 am pre walibuk

» Ako sa bojovalo
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. EmptyUt jún 04, 2019 11:37 am pre igor1235


Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre Valamir Magyár za Po december 12, 2016 5:34 pm

Takzvanú Veľkú Moravu historici umiestňujú na územie českej Moravy a Slovenska. Námietky nepripúšťajú. Všetci čo o tradičnom umiestnení centra zmienenej ríše na českú Moravu pochybujú sú podľa nich nedostatočne erudovaní rojkovia, či dokonca nacionalisti. Je síce pravda že prvú námietku proti centru takzvanej Veľkej Moravy na českej Morave či Slovensku vzniesol v roku 1784 Slovák Ján Sklenár, ale ďalšie vážne námietky vzniesli cudzí, neslovenskí historici.  V dvadsiatom  storočí prišiel s podobným tvrdením Američan maďarského pôvodu Imre Boba. Na základe štúdia písomných zdrojov dospel k záveru, že takzvaná Veľká Morava mala centrum oveľa južnejšie ako predpokladá tradičná teória. A po ňom prišli s rovnakým tvrdením Američan Cherles Bowlus a Nemec Martin Eggers. Obaja profesionálni historici, Bowlus dokonca profesor Arkansaskej univerzity. Po nich dospel k rovnakému názoru po preštudovaní písomných zdrojov aj Japonec Toru Senga. (Študoval ich aj v Bratislave.) Názor, že lokalizácia takzvanej Veľkej Moravy na českú Moravu je neistá vyslovil aj profesor Edinburskej univerzity Roger Colins. Vyjadril sa, že archeologické nálezy by nemali byť nadradené písomným. A aj Nora Berend z fakulty histórie Cambridgeskej univerzity si myslí, že diskusia o interpretácii franských písomných zdrojov by mala pokračovať.
Teda pokiaľ ide o odporcov tradičnej teórie, vonkoncom nie sú to len nedostatočne erudovaní amatéri či nebodaj slovenskí nacionalisti.
Podľa anglickej Wikipedie historici ktorí prijímajú tradičný názor o „severnej Morave“ nevedia stále vysvetliť niektoré rozpory medzi písomnými zdrojmi a archeologickými nálezmi. Napríklad, písomné zdroje naznačujú južný smer pochodu armád, keď sa zmieňujú a invázii na Moravu z bavorského vojvodstva.
Podľa Bobu, zemepisné údaje z Fuldských análov tiež svedčia o tom, že Morava bola na juh od Dunaja. Napríklad, anály zaznamenali že armáda Ľudovíta Nemca pochodovala ultra Danuvium („cez Dunaj“ alebo „za Dunaj“) keď vtrhla na Moravu v roku 864, čo poukazuje na pochod južným smerom cez Dunaj smerom na Moravu; z pohľadu Fuldského opátstva (ktoré bolo severne od tejto rieky). Ten istý zdroj sa tiež zmieňuje o tom, ako zálohy Arna, biskupa z Würzburgu, napadli skupinu moravských Slovanov na ich ceste späť na Moravu z Čiech, čo znamená že Moravania šli na juh, alebo na juhovýchod (namiesto pochodu smerom k severnej rieke Morava) keď sa vracali z Čiech. (Samozrejme že tieto dôvody boli napadnuté s tým, že Fuldské anály, napísané vo vzdialenom kláštore, môžu byť ťažko považované za spoľahlivý zdroj informácií o zemepise v centrálnej Európe.)
Boba tiež hovorí, že porovnanie rozličných záznamov tých istých historických udalostí viažucich sa k Morave tiež naznačuje, že Morava bola v Panónii. Napríklad, Maďari zničili Panóniu (podľa Fuldských análov) alebo Moravu (podľa Regina z Prümu) v roku 894, čo znamená že Panónia a Morava boli jedno a to isté územie.
Cisár Konštantin VII sa zmieňuje o „veľkej Morave“ vo svojom De administrando imperio štyrikrát. Konštantín vyhlásil že „veľká Morava, nepokrstená ... nad ktorou v predošlých dňoch vládol Sphendoplokus“ leží za Trajánovým mostom, Sirmiom a Belehradom. Podľa Bobu všetky popisy dokazujú, že Konštantín bol presvedčený, že Morava bola situovaná na rozľahlom území kde je Trajánov most (dnes Drobeta-Turnu Severin v Rumunsku), Belehrad a Sirmium.
Podľa Curta, Život svätého Klementa z Orchidu, životopis svätca pripisovaný Theophylaktovi z Orchidu, ktorý zomrel v roku 1126, naznačuje že traja Metodovi žiaci, Klement, Naum a Angelár, sa pred prekonaním rieky pri Belehrade priblížili k Dunaju zo severu, pri ich úteku z Moravy do Byzantského cisárstva٭ po Metodovej smrti. (٭Tu ide zrejme o chybu, zmienení žiaci neutekali do Byzancie ale do Bulharska.)
List pápeža Jána VIII. stotožňuje Metodovu cirkevnú provinciu s Panónskou diecézou. Život Metoda tiež tvrdí, že Metod bol „vysvätený za biskupa Panónie, na stolec svätého Andronika, apoštola zo sedemdesiatich.“ Keď bol Metod vysvätený za biskupa v súlade s kánonom, prijatým na predchádzajúcich synodách, musel byť vysvätený pre katedrálu v meste a podľa Bobu sa nemohol odsťahovať zo svojho biskupského sídla

Napríklad, Koncil z Chalcedonu v roku 451 nariadil, že  „Nikto ... kto podlieha cirkevnému právu namá byť vysvätený bez titulu, pokiaľ nie je špeciálne pridelený do mestského alebo dedinského kostola, alebo do mučeníckej svätyne alebo kláštora.“  
Falzá (podvrhy) z Lorchu (súbor pápežských dokumentov sfalšovaných Pilgrimom, ktorý bol biskup v Passau medzi 971 a 991) tiež obsahuje odvolania na Moravu. Dokumenty ukazujú, že klerici z konca 10. storočia v Passau si mysleli, že Morava bola o storočie prv lokalizovaná v Hornej Panónii a Moesii.
Eggersovej práci sa dostala podpora od Horace Lunta, ktorý nebol historikom ale lingviatom a filológom. Napísal že „Podrobné a nezaujaté skúmanie pozoruhodne obmedzených primárnych zdrojov nevyhnutne ukazuje, že kľúčové prvky zložitej tradičnej konštrukcie sú čisté dohady. To čo ich všetky drží pospolu je dogmatická autorita generácií vedcov; lebo prijať dogmu znamená dokázať „správne“ myslenie.“ Podobne John B. Freed povedal, že je náchylný prijať Eggersove (a Bowlusove) argumenty pre južnú Moravu, pretože taká lokalizácia poskytuje lepšie vysvetlenie pre Východofranskú vojenskú štruktúru a Cyrilo-Metodejskú misiu.“ Ale pripustil tiež, že nie je špecialistom na históriu neskorého karolínskeho obdobia.
Horace Lunt bol profesor lingvistiky slovanských jazykov na Harvardskej univerzite, John B. Freed je profesor histórie Princetonskej univerzity v Ilinois.
Takže nie jeden nezaujatý zahraničný historik či lingvista má pochybnosti o lokalizácii centra takzvanej Veľkej Moravy na českej Morave a Slovensku. Určite ich k tomu nevedie slovenský nacionalizmus a ťažko ich môžeme obviniť aj z nedostatočnej erudovanosti. A to si ešte žiaden z nich nepreložil názov rumunskej župy Maramureš, vysvetlilo by to niektoré nejasnosti ktoré ich mätú. To že je v Rumunsku dodnes Veľká Morava by totiž pre nich značne zmenilo situáciu.
O Sedmohradsku ako možnej oblasti kde bolo centrum celej Moravy nechcú naši historici ani počuť, nehodí sa im to, o Sedmohradsko ako pravdepodobné centrum ríše nazývanej dnes Veľká Morava nemajú samozrejme záujem ani Rumuni, takže všetky pokusy o prehodnotenie oficiálnej teórie sú odmietané. Niekedy s tým, že východné Maďarsko bolo takmer ľudoprázdne, inokedy s tým že za Tisou bolo už Bulharsko. Lenže ak bolo východné Maďarsko takmer ľudoprázdne, prečo tam bolo už v 3. storočí (v Egri) biskupstvo, ktoré zaniklo až v 6. storočí, keď túto oblasť obsadili Avari? A pokiaľ ide o západnú či severozápadnú hranicu Bulharskej ríše, ide o čistý voluntarizmus, severná hranica býva zakreslená na jednotlivých mapách od dolného Dunaja (teda južnej hranice dnešného Rumunska) až po Tatry a západná niekedy až po Dunaj v Maďarsku (do Bulharskej ríše by tak patrila aj dnešná Budapešť), zatiaľ čo na iných mapách vôbec nezasahuje do Sedmohradska. Závisí to od toho, kto mapu vytvoril.
Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. 9lh40k
Ukážka dvoch máp ukazujúcich pomery okolo roku 893. Podľa týchto máp žili Maďari aj na Morave a Slovensku, žiadna Veľká Morava tam nebola a Bulhari ovládali aj územie medzi Dunajom a Tisou.

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Vh5501
Podľa tejto mapy z toho istého obdobia siahala moc Bulharov  v Sedmohradsku len po rieku Mureš. Územie medzi Dunajom a Tisou im nepatrilo. Aká ríša bola medzi Moravou a Bulharským cisárstvom nevedno. Že by územie nikoho?

Obrovský rozsah v ktorom sa severozápadná hranica Bulharska pohybuje vzbudzuje oprávnené pochybnosti o spoľahlivosti hociktorej z týchto máp. Archeologické dôkazy o Slovanoch na ich území Rumuni skôr ukrývajú ako zverejňujú, hrdia sa tým že sú potomkami Dákov a Rimanov. Isté ale je, že žiadne zdroje nehovoria o tom, že by boli Maďari niekedy vyhnali Bulharov z východného Maďarska a obsadili ho. Ani o tom, že by ich boli niekedy vyhnali zo Sedmohradska. Naopak, písomné zdroje tvrdia, že na konci 9. storočia Bulhari Maďarov porazili a nedovolili im usadiť sa na svojom území. Úvahy o centre takzvanej Veľkej Moravy v Sedmohradsku nie sú teda len rojčením nevzdelaných pseudohistorikov, prípadne zarytých slovenských nacionalistov, ale veľmi pravdepodobnou možnosťou. Určite oveľa pravdepodobnejšou, ako predstava Frankom zdatne vzdorujúcej miniríše na juhu českej Moravy a západného Slovenska, s centrom v maličkých Mikulčiciach. Keď profesionálni historici hovoria s pohŕdaním o amatérskych diletantoch, ktorí blúznia o centre takzvanej Veľkej Moravy južne, alebo juhovýchodne od českej Moravy, mali by si uvedomiť že podobný názor majú aj profesori histórie z popredných európskych a amerických univerzít.
                                                                                                                               Valamír Magyár

Zdroje:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_Moravia
2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e#/media/File:Bulgaria_Simeon_I_(893-927)cs.png

Valamir Magyár
Spisovateľ

Počet príspevkov : 121
Členom fóra od : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre Anonymný za Po december 12, 2016 6:56 pm

Amen. A išlo to aj bez Peutingerky. Stačílo si prečítať moje články staré pol roka :-). Ale takto je to podpreté z inej strany. Ďakujem.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre walibuk za Po december 12, 2016 8:07 pm

Citát: "A to si ešte žiaden z nich nepreložil názov rumunskej župy Maramureš" a ja dodám a to si ešte žiaden z nich nepreložil názov maďarskej dedinky Nagymaroš, ktorá neleží pri Morave, ale pri Dunaji. Čím to asi bude?
walibuk
walibuk
Majster

Počet príspevkov : 487
Členom fóra od : 15.03.2016

Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava - erudovaní profesionáli versus amatéri diletanti

Odoslať pre igor1235 za Po december 12, 2016 8:15 pm

Haha, skúsim, som amatér. Pravdepodobne sa nevyhneme porovnávaniu dôležitosti VM medzi Čechmi  vs  Slováci, či Maďarmi, Srbmi, Chorvátmi a Rumunmi.  Možno by v súčasnosti stálo za to kvôli informáciám znova preštudovať-doplniť poznatky zo staršej dostupnej dokumentácie, máp, údaje, záznamy starších slovenských historikov ... no neviem si to osobne predstaviť. Napr.:

• Ján z Turca (1435-1488) rozlišuje medzi etnikami, žijúcimi na Slovensku  uvádza okrem Čechov a Poliakov i samotných Slovákov

• Peter Révai (1568 – 1622) ako prvý uhorský historik objasňoval starobylosť Slovanov, vo svojich dielach prezentoval Uhorsko ako mnohonárodnostný štát.                                                          

• Ján Fischer-Piscatoris (1672-1720)  hľadá pôvod Slovanov a Slovákov v slove Sláva.                                

• Samuel Timon (1675 – 1736) poukazoval na ich starobylosť a národnú samostatnosť Slovákov a dokazuje to.                                                                                                                            

• Matej Bel (1684 – 1749)  zvýraznil  osobitosť Slovákov, ktorých považoval za potomkov kniežaťa Pribinu, kniežaťa Svätopluka atď., zdôrazňuje, že Slováci sú pôvodnými obyvateľmi svojej krajiny,                                                                                                                              

• Juraj Papánek (1738 –1802)  -  Slovákom prisúdil veľkomoravskú aj cyrilometodskú tradíciu, bránil rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku, Slovensko považoval za pôvodné územie Slovanov a slovenčinu za pôvodnú „matku“ slovanských jazykov, Keltov a Germánov považoval za Slovákov.                                                              

• Ján Baltazár Magin (1681 - 1735) uviedol podiel Slovákov na budovaní uhorského štátu od jeho počiatku, pokladá Slovákov za členov slávneho slovanského národa, jasne ich diferencuje od Čechov, Poliakov, Rusínov atd., vymedzuje ich územie a hranice, poukazuje na rozľahlosť, starobylosť a autochtónnosť Slovákov v Uhorsku.                                                                      

• Daniel Rapant (1897 – 1988 ) ako prvý vedecky vyvrátil názor o neosídlení prevažnej časti územia Slovenska pred 13. storočím

Otázka : Existuje ucelená kniha-dokument o veľkosti  zastavenej plochy stavieb VM s chráneným územím-podhradím na Slovensku v porovnaní s teraz už počeštenými stavbami na Morave, alebo na území Rumunska, Srbska ?  V časoch zaostalého Uhorska boli deformované informácie v prospech vtedajšej vládnej moci rôznymi spôsobmi napr. aj nedostatkom slovenských učebníc, ale hlavne výukou  z iných napr. aj českých ...možno  pre  oneskorenie kodifikácie slovenského jazyka. Deformácia histórie Slovenska bola v Československu českými národnými záujmami  a existujúcim politickým zriadením prispôsobená k vládnej moci. Aká je naša genéza napr. do 13. stor? Pojmy napr :

Sarmati - akú úlohu zohrali v existencii teraz už Slovákov
Slav(s) - člen - členovia indo-európskej skupiny, Slovan ? Sloven ,či  Ant, Venét, Vandal, resp. Quadi a pod. ?
Sklaven, Sklavin - čechizmus pre Slovák, po rumunsky Ant,  iný názov pre Slovan, či Sloven ?
Sloven - naddunajský Sloven-Slovan, Quad, Vandal či súčasný Slovák ?
Marehani - Moravskí Slováci, Moravskí Sloveni, Naddunajskí  Slovania - naddunajský Sloveni ?
Marhari - Moravania v Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku ?
Quadi - Slovien  - Sloven - Slovák ? pôvodný obyvateľ Slovenska ?
Marcomanni - Germáni, alebo napr. obyčajní strážcovia hraníc Rímskej ríše ?

Príklad porovnania :
NITRA : počiatky osídlenia siahajú až do praveku, prvá  zmienka v 8. stor. dobová stredoeurópska metropola, rozloha viac ako 100,5 km2  , pozostávajúca z kamenného Hradu 8,5ha, opevnený areál a predhradia-hradíská  so strážnou funkciou s názvom Na vŕšku, Lupka 3,6 ha, Martinský vrch 20ha, útočište Zobor 15ha a Šibeničných vrch, Mačací hrádok, Šindolka, 18 neopevnených sídlisk, 13 pohrebísk, biskupstvo, sídlo Pribinu,  sídlo Svätopluka, kovolejárske, šperkárske ai. dielne... ďalej podľa  Slovenské hradiská , http://www.hradiska.sk/2010/10/nitra.html  a Wikipédia. Ešte pred cca 4 rokmi bol priestor hradu pre turistov doslova nedobytnou pevnosťou, kde sa nebolo možné dozvedieť takmer nič o dôležitosti miesta a jeho histórii.
MIKULČICE - Valy :  ranné stredoveké hradisko z 9.storočia, z písomných prameňov sa nevie akú funkciu plnil, rozkladal sa na niekoľkých ostrovoch v ploche 30 - 50ha. Opevneným jadrom sídlišť a pohrebiska, bola akropola na ploche 10ha. , 12 kostolov, silné vojenské skupiny, šľachta, pravdepodobné sídlo Mojmíra, kovolejári, šperkári a pod. ...
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre Valamir Magyár za Ut december 13, 2016 7:23 pm

Presadzovanie (českej) Moravy ako centra Veľkej Moravy nebolo v zásade myslené zle, Československo malo byť pokračovateľom tohto spoločného štátu Čechov a Slovákov. To že sa v záujme niečoho potláčalo kritické skúmanie je už iná vec. Samozrejme že každe prekrúcanie faktov je zlé.
A pokiaľ ide o českých historikov a archeológov, sú oveľa kritickejší ako slovenskí, práve z ich radov sa ozýva veľa pochybností voči tradičnej koncepcii takzvanej Veľkej Moravy. Zo slovenskej takmer žiadne. Naši historici sú v tomto smere ďaleko za nimi.

Valamir Magyár
Spisovateľ

Počet príspevkov : 121
Členom fóra od : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre Adam za St december 14, 2016 12:28 am

Naši historici sú ďaleko pred nimi, to len "naši" historici sú ďaleko za nimi.
Adam
Adam
Majster

Počet príspevkov : 475
Členom fóra od : 07.05.2015

https://sloveni.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre igor1235 za Št december 15, 2016 10:34 am

Úvaha. Ak Češi, pôvod Slovákov priraďujú k Sklavenom či Sklavínom, nepriamo tým potvrdzujú existenciu Veľkej Moravy aj v Sedmohradsku, keďže Rumuni považujú Sklavenov, Sklavínov za Antov Smile
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre Anonymný za Št december 15, 2016 1:28 pm

Igor, Češi v tom urobili zámerný zmätok. Sclavini "sedeli" v Moesii až po Solun. Tu sme mali Suavov. Po novom - tu boli Marhari, tam Merehani. Malsom starú mapu, kde to bolo byzantíncami jasne nakreslené. Neviem, kde som ju zašantročil. Z môjho postupného poznávania je čoraz jasnejšie, že Češi, Maďari a Nemci zámerne deformovali naše dejiny. Doslova cielene. A práve Češi v tom pokračujú, aby zastreli našu minulosť, nech vynikne ich. Historické země, ako seba nazývajú majú menej kvetnatú históriu, ako my.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre igor1235 za Št december 15, 2016 2:13 pm

Díky Svetomír, len ako to dostať oficiálne do učebníc našich, Čechov, Maďarov a Nemcov. Stačilo by do našich, alebo na začiatok argumentovať a publikovať oficiálne na fórach, wikipédii, pravidelnej relácii na RTVS. Myslím, že sledovanosť by bola zaručená. Češi veľmi intenzívne pracujú na svojej histórii, podporujú ju v médiách, na sociálnych sieťach, wikipédii prakticky využívajú všetky informačné možnosti veľmi, veľmi šikovne. Naši sú buď leniví, nechcú vedieť, žijú z opisovania, alebo majú peniaze iba na prežitie. Matica Slovenská dokonca kradne vlastné zdroje. Ministerstvo kultúry ani nezareagovalo pred dvoma rokmi na informáciu, že na stránke https://www.britannica.com/place/Slovakia je anglická informácia čoby o mytologizácii našich dejín (pod druhým obrázkom 9. riadok) čiže neurobili doteraz nič. História na Slovensku vôbec nie je téma, na škodu nás všetkých resp. iba pred voľbami v nezmysloch, sľuboch a extrémistických hlúpostiach.
igor1235
igor1235
Majster

Počet príspevkov : 454
Členom fóra od : 09.05.2015

Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre Valamir Magyár za Pi december 16, 2016 7:15 am

Nemyslím si že všetky národy navôkol sa snažia ublížiť Slovákom ma pripraviť ich o históriu.
Iba si vylepšujú vlastnú. Západným (neslovanským) národom Európy celkom lichotí že dejiny Európy tvorili ich praotcovia a Slovania prišli až v 6. storočí.  Je to zneváženie všetkých Slovanov, ale nahlas namietajú zatiaľ len Poliaci. My mlčíme, hoci genetika jednoznačne rozprávku o sťahovaní národov vyvrátila. 95% našich predkov tu žile už pred 3000 rokmi. Naši oficiálni historici však stále omieľajú bájku o sťahovaní národov a príchode Slovanov v 6. storočí.  
A pokiaľ  ide o českých historikov, nepíšu za každou zmienkou o Veľkej Morave do zátvorky (asi v Mikulčiciach) ako tí naši. Nie iné národy nám deformujú históriu, robíme to sami. Ak sa české deti učia o dávnej histórii českého kráľovstva je to správne. Prečo sa ale slovenským predkladá taká deformovaná, nevierohodná história? A nepredkladajú im to českí, ale naši historici.
Nemyslím si, že by sme mali nahradiť jednu nepotvrdenú rozprávku druhou. O centre ríše v Sedmohradsku nepochybujem, ale je to len nepotvrdená možnosť. Prečo ale aspoň neuviesť, že doterajší výklad našich dejín je možno nesprávny a možno to bolo inak. A nedávať stále do zátvorky - "asi v Mikulčiciach". Za čo berú naši oficiálni historici plat?
Neobviňujme iných za to čo si robíme sami. Igor 1235 má s kritikou našich predstaviteľov úplnú pravdu. Vyhovuje im hlúpe stádo bez hrdosti na svoju minulosť.

Valamir Magyár
Spisovateľ

Počet príspevkov : 121
Členom fóra od : 22.02.2016

Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre Anonymný za Po december 19, 2016 10:18 am

Už to tu bolo. Vraciam to, lebo trochu korania zasa neuškodí :-). Ono je to tak, že ja ako Slovák môžem nás kritizovať. Maďarovi by som za to rozbil hubu :-).

Igor, absolutne súhlasím. Naša skutočná historia je udupávaná nami - sami sebou napríklad takýmite staťami: http://www.hradiska.sk/2016/12/kedy-prisli-slovania-na-slovensko.html. Takéto somariny píšu naši rádoby historici, ktorí nemajú najmenšiu snahu, kreativitu, ani motiváciu, aby hľadali, kde ten sever naozaj je. Ignorujú krikľavé veci, ktoré sa sami ponúkajú, aby si ich všimli. Veď ja nie som žiaden historik. Len mám oči otvorené a kladiem otázky. A nielen to. Oni dokonca budú do krvi brániť tie nezmysly, ktoré sa v škole naučili a nás, ktorí sa snažíme, alebo ignorujú, alebo zatracujú. A Matica? Predsa je prvá v organizovaní honu na amatérov. Pritom pikantné je, že prvý pokus o napísanie aspoň niečoho o ariánoch urobil preceda MS Ing. Tkáč - ekonóm. Nuž, súdim iných, aby ste nesúdili mňa. Moju prácu o vylúštení rún a celého tajomstva okolo nich na Velestúre a Kremnických horách odmietol ako pamflet a sám prijal kameň poškriabaný ratrakom od starých dedkov z Nitry ako rúnový a dal im za to diplom. Videl som z toho fotky. Hlavný aktér sa mi pochválil. Pritom sa malo jednať o tzv. hrobový kameň. Zanedbali základnú vec, diletanti, ža hrobový kameň, ak ním je, tak urobím sondu a podľa prípadne nájdeného hrobu mám dátum vzniku. A dátum rún. Takže na jednej strane podporujeme snahy horlivých senilných dedkov (80 - 85), na strane druhej ak sa objaví materiál, ktorý by mohol priniesť trocha sveta, odmietneme ho.

Akože nám nadávali Góti? Gepanta, čiže ťarbáci? Aj sme nimi ostali. Nedá sa svietiť, sme.

V Nitre pri výstavbe sídliska Párovce našli pozostatky vraj šiestich kostolov. No ale plán výstavby bol krutý a tak sa to rozkopalo. Našli sa šperky, meče, kosti - jeden majster to dal do škatule a odniesol na SAV. Po roku sa šiel opýtať, čo vybádali. Že aká škatuľa, oni nič nemajú. To povedal človek rovno do očí jedného vysokého prac. SAV na verejnej besede. Nebyť vykrádačov, ani Bojná dnes nie je známa. Samozrejme, českých detektoristov, čo tu chodia šramotiť. A tak to bolo aj pred tým. Zlato si tu chodili zbierať Rimania, Gréci, kto chcel, lebo z toho sa motyka urobiť nedala. Nie doslova, ale nejako tak. O tom je tzv. bukovohorská kultúra v jaskyniach už 5 - 8000 rokov dozadu, kedy grécki protektoristi sem chodili za kovmi. Zlato bolo u nás, niečo v Čechách a hlavne v Sedmohradsku, kde sa ťaží dodnes.
Nebudem ďalej plakať, nepomôžeme si. My sme národ, aký sme - gepanta. Gepidi. Nenávisť voči nám pramení práve z dôb, kedy sme si poštvali hlúpo proti sebe priateľov Keltov = Gótov pre ich stádo dobytka na Balatone. Tak sme spravodlivo dobyli Frankov, založili Gallíciu, Vandalúziu, dobili Kartágo, baleárske ostrova a nakoniec Rím v 150 rokov trvajúcej vojne pre čistotu cirkvi (arianizmus kontra katolicizmus) kvôli neochote platiť Rímu cirkevné dane. Aspoň tento moment považujem za spravodlivý. Potom sme podali ruku Hunom a išli s nimi lúpiť a vraždiť na západ. A tak Svätopluk robil divy - hral sa s dôverou Frankov, žongloval medzi Byzanciou a Rímom. Jehy synovia zradili jeho, aj seba a svoj národ. Potom sme sa spojili s Maďarmi, oholili si hlavy a opäť išli s nimi lúpiť na západ. Tak sme sa bojovali proti Habsburgovi, čiže západu. A v druhej svetovej sme najprv strčili nos fašistom do análu a keď naši prebehli k Rusom, lebo sa kompas otočil, tak sme s Rusmi - a zasa v prvej línii išli proti západu. Istotne som mnoho vynechal. Nečudujme sa, že z nás majú osýpky aj Rusi, aj západ. Teraz sa strkáme amíkom do análu, ale národ vie, že plyn, naftu, rudu a uhlie ide stále z východu. A tak sme ako plenta v prievane. Nevieme kam a sme nedôveryhodní. Takí idú do prvej línie. A už aj ideme. Naši vojaci 150 ks má ísť do Litvy. Nuž, čo z toho bude...amíci sa už naloďujú a majú ísť v hojnom počte do Poľska takmer k Litovským hranicia. Kým Trump nie je prezidentom. Lebo potom by mohlo byť neskoro...Tento svet riadili a budú riadiť šialenci.

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti. Empty Re: Veľká Morava – erudovaní profesionáli versus amatérski diletanti.

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Zobraziť predchádzajúcu tému Zobraziť nasledujúcu tému Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.